eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 43 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til møte i AMU 3.11.14 Medlemmer i AMU AFJORD   her
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Utgående brev Uttalelse vedr. ***** ***** ***** sitt arbeidsforhold NAV AFJORD   her
2015/251 20200330 30.03.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til å kjøre Snøscooter i Tekssjøen naturreservat, Åfjord kommune 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no' AFJORD   her
2015/251 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjonsmøte om merking av turstier Grunneiere på Harbak AFJORD   her
2018/1062 20200326 26.03.2020 Utgående brev 5018/22/1/16 - Søknad om ferdigattest Turid Berg Mandal AFJORD   her
2016/610 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vindkraftutbygging i Åfjord - Verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid og lokale løsninger Statkraft AFJORD   her
2016/3457 20200326 26.03.2020 Utgående brev VS: Kloakkanlegg Blindvågen - spørsmål til ordfører Ivar Refsnes AFJORD   her
2017/21 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune med virkning fra 15.04.17 Rådmannen AFJORD   her
2017/174 20200326 26.03.2020 Utgående brev Åpen søknad om jobb Mari Hoem Stokke-Bakken AFJORD   her
2017/890 20200326 26.03.2020 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Siv Hopstad Haugsnes AFJORD   her
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Utgående brev Innkalling til Styremøte i Nord-Fosen-PPT 28.02.19 Kari Helmersen m.fl. AFJORD   her
2018/624 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilslutning til plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd v/Ragnar Prestvik AFJORD   her
2018/624 20200326 26.03.2020 Utgående brev 5018 Kommuneplanens arealdel - Plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd AFJORD   her
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale om lokalsamfunn med MOT MOT AFJORD   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav Axel Frønes Høst 2018 Lars Arne Lien AFJORD   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev REFUSJONSKRAV FRODE EDVARDSEN HØST 2018 Stokksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen AFJORD   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Refusjon for Ingunn Løberg Høst 2018 Roan Kommune v/Kari Helmersen AFJORD   her
2019/756 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tillatelse til å transportere mobilkran på kommunal veg BOLKAN KRANSERVICE AS AFJORD   her
2019/470 20200324 24.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tora Adeline Eggen AFJORD   her
2019/263 20200323 23.03.2020 Utgående brev Forespørsel om samhandling mellom nytt aktivitetshus og VGS Trøndelag Fylkeskommune v/ Fylkesmannen AFJORD   her
2018/128 20200323 23.03.2020 Utgående brev TILBUD OM FERIEJOBB I PLEIE OG OMSORGSTJENESEN Eilin By m.fl. AFJORD   her
2019/1490 20200323 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid høsten 19 Stoksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen AFJORD   her
2019/1490 20200323 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid Høsten 19 Heggelig Barnehage v/ Lise Taraldsen AFJORD   her
2019/1490 20200323 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid - musikkterapi høst 19 Åset skole v/ Inger Helen Mørreaunet AFJORD   her
2019/2056 20200323 23.03.2020 Utgående brev 5018 - Utbetaling av festeavgifter i Nessabrekka - 2019/2020 Britt Kjøsnes m.fl. AFJORD   her
2019/1735 20200323 23.03.2020 Utgående brev Saksframlegg - ansettelse av medarbeider i Aktivitetsenheten Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD   her
2019/1734 20200323 23.03.2020 Utgående brev Saksframlegg - ansettelse 3 sykepleierstillinger Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD   her
2019/1296 20200323 23.03.2020 Utgående brev 5018/8/1 - Søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II Oddmund Frengen AFJORD   her
2015/6499 20200317 17.03.2020 Utgående brev 5018/1/5 - Ferdigattest - Oppføring av naust og kai - Terje Tørhaug Berit Nittemark Tørhaug AFJORD   her
2016/1065 20200317 17.03.2020 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet til leder av NAV Nord-Fosen ***** AFJORD   her
Ingen tilgang 20200317 17.03.2020 Utgående brev Re: Bru over Sørnestjønnbekken - Juvatnet hytteforening Erna von Heimburg AFJORD   her
Ingen tilgang 20200317 17.03.2020 Utgående brev Innvilget transporttjeneste ***** AFJORD   her
2018/1459 20200317 17.03.2020 Utgående brev Søknad om VTA-plass ***** AFJORD   her
2019/819 20200312 12.03.2020 Utgående brev 5018/37/7 - Byggetillatelse og dispensasjon - Opprettelse av landbruksvei fra fylkesvei til naust - Pålhammeren - Hallgeir Stjern Hallgeir Stjern AFJORD   her
2019/1404 20200305 05.03.2020 Utgående brev Svar på brev av 04.10.2019 ***** AFJORD   her
2019/1468 20200305 05.03.2020 Utgående brev 5018/33/3 - Omlegging fylkesvei utenfor gårdstun - ny bolig og garasje - Forhåndskonferanse - byggesak - dispensasjon - Ugedal i Åfjord, anmodning om uttalelse Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge AFJORD   her
2019/1395 20200305 05.03.2020 Utgående brev 5018/58/53 - Orientering - Endring i bruksenhet til kontor - Åveien 9B - Watco AS WATCO AS AFJORD   her
2019/2145 20200228 28.02.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Finseth, Steinar AFJORD   her
2019/1722 20200228 28.02.2020 Utgående brev Saksframlegg - midlertidig ansettelse av sykepleier ved legetjenesten Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD   her
2019/1620 20200228 28.02.2020 Utgående brev 5018/84/2 - Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av tomt til boligformål - Skjøraveien 517 - John Sydskjør John Millan Sydskjør AFJORD   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev test skuterløyve vemund AFJORD   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev Test Osen kommune OSEN KOMMUNE AFJORD   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev test ny kommune Iren Viken AFJORD   her