eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 110 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Utgående brev Innkalling til møte i AMU 3.11.14 Medlemmer i AMU AFJORD   her
Ingen tilgang 20200402 02.04.2020 Utgående brev Uttalelse vedr. ***** ***** ***** sitt arbeidsforhold NAV AFJORD   her
2015/251 20200330 30.03.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til å kjøre Snøscooter i Tekssjøen naturreservat, Åfjord kommune 'fmstpostmottak@fylkesmannen.no' AFJORD   her
2015/251 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjonsmøte om merking av turstier Grunneiere på Harbak AFJORD   her
2018/1062 20200326 26.03.2020 Utgående brev 5018/22/1/16 - Søknad om ferdigattest Turid Berg Mandal AFJORD   her
2016/610 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vindkraftutbygging i Åfjord - Verdiskaping gjennom gjensidig samarbeid og lokale løsninger Statkraft AFJORD   her
2016/3457 20200326 26.03.2020 Utgående brev VS: Kloakkanlegg Blindvågen - spørsmål til ordfører Ivar Refsnes AFJORD   her
2017/21 20200326 26.03.2020 Utgående brev Vedtekter for barnehagene i Åfjord kommune med virkning fra 15.04.17 Rådmannen AFJORD   her
2017/174 20200326 26.03.2020 Utgående brev Åpen søknad om jobb Mari Hoem Stokke-Bakken AFJORD   her
2017/890 20200326 26.03.2020 Utgående brev ARBEIDSAVTALE Siv Hopstad Haugsnes AFJORD   her
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Utgående brev Innkalling til Styremøte i Nord-Fosen-PPT 28.02.19 Kari Helmersen m.fl. AFJORD   her
2018/624 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilslutning til plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd v/Ragnar Prestvik AFJORD   her
2018/624 20200326 26.03.2020 Utgående brev 5018 Kommuneplanens arealdel - Plansamarbeid for kystsoneplan med Namdalen Namdal regionråd AFJORD   her
Ingen tilgang 20200326 26.03.2020 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale om lokalsamfunn med MOT MOT AFJORD   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav Axel Frønes Høst 2018 Lars Arne Lien AFJORD   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev REFUSJONSKRAV FRODE EDVARDSEN HØST 2018 Stokksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen AFJORD   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Refusjon for Ingunn Løberg Høst 2018 Roan Kommune v/Kari Helmersen AFJORD   her
2019/756 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tillatelse til å transportere mobilkran på kommunal veg BOLKAN KRANSERVICE AS AFJORD   her
2019/470 20200324 24.03.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Tora Adeline Eggen AFJORD   her
2019/263 20200323 23.03.2020 Utgående brev Forespørsel om samhandling mellom nytt aktivitetshus og VGS Trøndelag Fylkeskommune v/ Fylkesmannen AFJORD   her
2018/128 20200323 23.03.2020 Utgående brev TILBUD OM FERIEJOBB I PLEIE OG OMSORGSTJENESEN Eilin By m.fl. AFJORD   her
2019/1490 20200323 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid høsten 19 Stoksund Oppvekstsenter v/Geir D Nilsen AFJORD   her
2019/1490 20200323 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid Høsten 19 Heggelig Barnehage v/ Lise Taraldsen AFJORD   her
2019/1490 20200323 23.03.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Kaja Lid - musikkterapi høst 19 Åset skole v/ Inger Helen Mørreaunet AFJORD   her
2019/2056 20200323 23.03.2020 Utgående brev 5018 - Utbetaling av festeavgifter i Nessabrekka - 2019/2020 Britt Kjøsnes m.fl. AFJORD   her
2019/1735 20200323 23.03.2020 Utgående brev Saksframlegg - ansettelse av medarbeider i Aktivitetsenheten Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD   her
2019/1734 20200323 23.03.2020 Utgående brev Saksframlegg - ansettelse 3 sykepleierstillinger Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD   her
2019/1296 20200323 23.03.2020 Utgående brev 5018/8/1 - Søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II Oddmund Frengen AFJORD   her
2015/6499 20200317 17.03.2020 Utgående brev 5018/1/5 - Ferdigattest - Oppføring av naust og kai - Terje Tørhaug Berit Nittemark Tørhaug AFJORD   her
2016/1065 20200317 17.03.2020 Utgående brev Delegasjon av anvisningsmyndighet til leder av NAV Nord-Fosen ***** AFJORD   her
Ingen tilgang 20200317 17.03.2020 Utgående brev Re: Bru over Sørnestjønnbekken - Juvatnet hytteforening Erna von Heimburg AFJORD   her
Ingen tilgang 20200317 17.03.2020 Utgående brev Innvilget transporttjeneste ***** AFJORD   her
2018/1459 20200317 17.03.2020 Utgående brev Søknad om VTA-plass ***** AFJORD   her
2019/819 20200312 12.03.2020 Utgående brev 5018/37/7 - Byggetillatelse og dispensasjon - Opprettelse av landbruksvei fra fylkesvei til naust - Pålhammeren - Hallgeir Stjern Hallgeir Stjern AFJORD   her
2019/1404 20200305 05.03.2020 Utgående brev Svar på brev av 04.10.2019 ***** AFJORD   her
2019/1468 20200305 05.03.2020 Utgående brev 5018/33/3 - Omlegging fylkesvei utenfor gårdstun - ny bolig og garasje - Forhåndskonferanse - byggesak - dispensasjon - Ugedal i Åfjord, anmodning om uttalelse Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge AFJORD   her
2019/1395 20200305 05.03.2020 Utgående brev 5018/58/53 - Orientering - Endring i bruksenhet til kontor - Åveien 9B - Watco AS WATCO AS AFJORD   her
2019/2145 20200228 28.02.2020 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2019/2020 Finseth, Steinar AFJORD   her
2019/1722 20200228 28.02.2020 Utgående brev Saksframlegg - midlertidig ansettelse av sykepleier ved legetjenesten Sektorsjef Laila D. Refsnes AFJORD   her
2019/1620 20200228 28.02.2020 Utgående brev 5018/84/2 - Delingstillatelse og dispensasjon - Fradeling av tomt til boligformål - Skjøraveien 517 - John Sydskjør John Millan Sydskjør AFJORD   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev test skuterløyve vemund AFJORD   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev Test Osen kommune OSEN KOMMUNE AFJORD   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev test ny kommune Iren Viken AFJORD   her
2020/6 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune - st. ref. (4179632489) Maja Hårstad AFJORD   her
2020/6 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4179632489 Maja Hårstad AFJORD   her
2020/6 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune - st. ref. (4179632489) Bernt Marius Aaknes AFJORD   her
2020/6 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som barnehagelærer i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4179632489 Bernt Marius Aaknes AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Stian Larsen AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Stian Larsen AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Lars Torp Jensen AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Lars Torp Jensen AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Steinar By AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Steinar By AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Arve Kiran AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Arve Kiran AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Ralf Henning AFJORD   her
2019/2138 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Ralf Henning AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Geir Tore Stjern Adsen AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Geir Tore Stjern Adsen AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Geir Tore Forfot AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Geir Tore Forfot AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Brage Johnsen Mandal AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Brage Johnsen Mandal AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Tor Arne Nielsen AFJORD   her
2019/2138 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Tor Arne Nielsen AFJORD   her
2020/4 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4175754662) Kristina Bøe AFJORD   her
2020/4 20200111 11.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Åfjord kommune - st. ref. 4175754662 Kristina Bøe AFJORD   her
2019/2138 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) JAN ÅGE STEGALI AFJORD   her
2019/2138 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 JAN ÅGE STEGALI AFJORD   her
2020/3 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Jay-ar Calimag AFJORD   her
2020/3 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Jay-ar Calimag AFJORD   her
2020/3 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Slavisa Maksimovic AFJORD   her
2020/3 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Slavisa Maksimovic AFJORD   her
2019/2138 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Per johan moen AFJORD   her
2019/2138 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Per johan moen AFJORD   her
2019/2138 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) roar bø AFJORD   her
2019/2138 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 roar bø AFJORD   her
2020/3 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Ingrid Svee Nordmeland AFJORD   her
2020/3 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Ingrid Svee Nordmeland AFJORD   her
2020/3 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Daniel Seizew AFJORD   her
2020/3 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Daniel Seizew AFJORD   her
2020/3 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Hanne Rømma AFJORD   her
2020/3 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Hanne Rømma AFJORD   her
2019/2138 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Tonje Skjølberg AFJORD   her
2019/2138 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Tonje Skjølberg AFJORD   her
2020/3 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Bente Anita Gilde AFJORD   her
2020/3 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Bente Anita Gilde AFJORD   her
2020/4 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4175754662) Bente Anita Gilde AFJORD   her
2020/4 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Åfjord kommune - st. ref. 4175754662 Bente Anita Gilde AFJORD   her
2019/2138 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Knut Horvli AFJORD   her
2019/2138 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Knut Horvli AFJORD   her
2020/3 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, natt - st. ref. (4175778950) Marte Øverdal Brattgjerd AFJORD   her
2020/3 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, natt Åfjord kommune - st. ref. 4175778950 Marte Øverdal Brattgjerd AFJORD   her
2019/2138 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Nils Asbjørn Myran AFJORD   her
2019/2138 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Nils Asbjørn Myran AFJORD   her
2019/2138 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Tore Alstad AFJORD   her
2019/2138 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Tore Alstad AFJORD   her
2019/2138 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Marius Normann AFJORD   her
2019/2138 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Marius Normann AFJORD   her
2019/2138 20200104 04.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Ståle Terning AFJORD   her
2019/2138 20200104 04.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Ståle Terning AFJORD   her
2019/1992 20200102 02.01.2020 Inngående brev Vedr. skutertillatelse på Stordalsvatnet - Ulf Berggren Guunar Gylstrøm AFJORD   her
2019/2138 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) morten harbakk AFJORD   her
2019/2138 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 morten harbakk AFJORD   her
2019/2138 20200101 01.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Lars Birger Berdal AFJORD   her
2019/2138 20200101 01.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Lars Birger Berdal AFJORD   her
2019/2138 20200101 01.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Sükrü Igci AFJORD   her
2019/2138 20200101 01.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Sükrü Igci AFJORD   her
2019/2138 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler - st. ref. (4171961245) Chris Steen AFJORD   her
2019/2138 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker/ vaktmester med hovedansvar for hjelpemidler Vaktmestertjenesten, Åfjord kommune - st. ref. 4171961245 Chris Steen AFJORD   her