eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1863 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Merete Brattgjerd AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Merete Brattgjerd AFJORD   her
2019/1999 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 983446906 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1159 20191205 05.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall Trøndelag- status for arbeidet med å etablere et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerer kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Renate Moen AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Renate Moen AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Marte Øverdal Brattgjerd AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Marte Øverdal Brattgjerd AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Mildrid Einmo AFJORD   her
2019/1863 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Mildrid Einmo AFJORD   her
2019/1870 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 22/1 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1620 20191204 04.12.2019 Inngående brev 5018/84/2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av tomt Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2019/1304 20191204 04.12.2019 Inngående brev 5018/89/4 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av tomt til naust Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** AFJORD   her
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1863 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Maja Hårstad AFJORD   her
2019/1863 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Maja Hårstad AFJORD   her
2019/1961 20191203 03.12.2019 Inngående brev Planer ved Åfjord transmisjonsnettstasjon - Storheia - Austdalsveien TENSIO TS AS AFJORD   her
2019/1963 20191203 03.12.2019 Inngående brev 19/4908-50 Tilsagn om tilskudd til utvikling av kommunalt veiledningstilbud innen digital kompetanse - Digihjelpen 2019 Postmottak KMD AFJORD   her
2019/1969 20191203 03.12.2019 Inngående brev Rapportering til NAV - mange arbeidsforhold på samme person i samme virksomhet NAV registerforvaltning AFJORD   her
2019/1291 20191203 03.12.2019 Inngående brev Angående konsesjonsbehandling av 107/2 og 4. Målfrid Berdahl Sørgård AFJORD   her
2019/21 20191203 03.12.2019 Inngående brev 5018/89/86 - Konsesjonsforhold - Lars Ole Hosen og Hilde B. Bratland Hosen Matrikkelen AFJORD   her
2019/1842 20191203 03.12.2019 Inngående brev 5018/106/115 og 106/114 - Konsesjonsforhold - Terje Grøtting og Lillian Grøtting Matrikkelen AFJORD   her
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Inngående brev Orientering om vedtak om vergemål for ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1566 20191203 03.12.2019 Inngående brev Ny skanning - 5018/66/9 - Søknad om tillatelse til tiltak - Flytebrygge - Morten Rotnes Morten Rotnes AFJORD   her
2018/1825 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev Ørland Ørland kommune AFJORD   her
2018/1825 20191203 03.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev fra Fosen Regnskap - gjelder Åfjord kommune Bjugn kommune AFJORD   her
2019/1863 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Malin Eriksen AFJORD   her
2019/1863 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Malin Eriksen AFJORD   her
2019/1566 20191203 03.12.2019 Utgående brev 5018/66/9 - Oversendelse for uttalelse - Utlegg av flytebrygge - Barøya 140 - Morten Rotnes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1960 20191203 03.12.2019 Inngående brev Storheia vindkraftverk - Høring av søknad om å beholde deler av riggområdet som et permanent opparbeidet areal NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AFJORD   her
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev 5018/64/03 - Søknad om ferdigattest ATLE KARLSEN AFJORD   her
2019/138 20191202 02.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1909615 fra Kystlab AS - 29.11.19 Kystlab AS AFJORD   her
2019/133 20191202 02.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1909613 fra Kystlab AS. 29.11.19 Kystlab AS AFJORD   her
2019/139 20191202 02.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1909612 fra Kystlab AS - 29.11.19 Kystlab AS AFJORD   her
2019/137 20191202 02.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1909609 fra Kystlab AS. 29.11.19 Kystlab AS AFJORD   her
2019/134 20191202 02.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport P1909607 fra Kystlab AS - 29.11.19 Kystlab AS AFJORD   her
2019/1582 20191202 02.12.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - og årsrapportering for 2019 Kulturtanken - Mohammad Hamza Raja AFJORD   her
2019/148 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oversendelse av sak 17/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - valg av sekretariat til kontrollutvalget Kontrollutvalget v/Arvid Lund AFJORD   her
2019/148 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oversendelse av sak 16/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - valg av revisor Kontrollutvalget v/Arvid Lund AFJORD   her
2019/148 20191202 02.12.2019 Inngående brev Frem sending av sak 15/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor Kontrollutvalget v/Arvid Lund AFJORD   her
2019/148 20191202 02.12.2019 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 27. nov 2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund AFJORD   her
2019/844 20191202 02.12.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Åfjord 21.11.2019 Nokas AFJORD   her
2019/844 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord 21.11.19 Nokas AFJORD   her
2015/4987 20191202 02.12.2019 Inngående brev Krav om matrikkelføring av ny grense langs fv. 715 ved Garrabrekkbrua i Åfjord kommune. Vegvesen - Skjelvan Arne AFJORD   her
2019/1501 20191202 02.12.2019 Inngående brev Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid Direktoratet for Arbeidstilsynet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev - endring av edi-adresse for Bjugn legekontor fra 2.12.19 Bjugn kommune AFJORD   her
2015/1445 20191202 02.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Even Maria Plassen - arkivsak 2015/1445 Bjørn Frost AFJORD   her
2019/1722 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste - st. ref. (4155894672) Andreas Momyr AFJORD   her
2019/1722 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155894672 Andreas Momyr AFJORD   her
2019/1863 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Anita Rånes AFJORD   her
2019/1863 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Anita Rånes AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Anita Rånes AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Anita Rånes AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Randi Salbuvik AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Randi Salbuvik AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Siv Margoth Eian AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Siv Margoth Eian AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Ragnhild Frønes AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Ragnhild Frønes AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Alice Strand AFJORD   her
2019/1735 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Alice Strand AFJORD   her
2019/1734 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Lillian Fossan AFJORD   her
2019/1734 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Lillian Fossan AFJORD   her
2019/1722 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste - st. ref. (4155894672) Anette Strand AFJORD   her
2019/1722 20191130 30.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155894672 Anette Strand AFJORD   her
2019/1735 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Tony Schjølberg Dybvik AFJORD   her
2019/1735 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Tony Schjølberg Dybvik AFJORD   her
2019/1735 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Sølvi Murvold AFJORD   her
2019/1735 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Sølvi Murvold AFJORD   her
2019/1863 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Malin Sørgjerd AFJORD   her
2019/1863 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Malin Sørgjerd AFJORD   her
2019/1735 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Emma Kristine Tårnes AFJORD   her
2019/1735 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Emma Kristine Tårnes AFJORD   her
2019/1734 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Marte Skjærvik AFJORD   her
2019/1734 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Marte Skjærvik AFJORD   her
2019/1723 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - st. ref. (4155985094) Sigrun Selnes AFJORD   her
2019/1723 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155985094 Sigrun Selnes AFJORD   her
2019/1812 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Fagforbundet Åfjord - Kristin Morkemo Kristin Morkemo AFJORD   her
2019/1734 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Trude Stjern AFJORD   her
2019/1734 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Trude Stjern AFJORD   her
2019/1722 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste - st. ref. (4155894672) Trude Stjern AFJORD   her
2019/1722 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155894672 Trude Stjern AFJORD   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Varsel om avkortning i produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019 RESSEM TERJE AFJORD   her
2019/1735 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Lars Olufsen AFJORD   her
2019/1735 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Lars Olufsen AFJORD   her
2018/1797 20191128 28.11.2019 Inngående brev Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 Meråker kommune AFJORD   her
2019/1734 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Gunnhild Groven Horvli AFJORD   her
2019/1734 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Gunnhild Groven Horvli AFJORD   her
2019/1863 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Karina Høvik AFJORD   her
2019/1863 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Karina Høvik AFJORD   her
2019/1852 20191127 27.11.2019 Inngående brev 5018/59/106 - Ettersending av skjema - Byggesøknad Arnstein Tinnen Stjern - Svein Erik Aune AFJORD   her
2019/178 20191127 27.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen (INTERNAL) Telenor - modernisering@telenor.com AFJORD   her
2018/1439 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kopi - Tillatelse for lokalitet Bromsen Sør Trondelagfylke - Albertine Vian Rekdal AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Anja Helen Stegali AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Anja Helen Stegali AFJORD   her
2019/1734 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Knut Magnar Osen AFJORD   her
2019/1734 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Knut Magnar Osen AFJORD   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Korrespondanse - Detaljregulering Hubakkvegen 46 - 47 i Åfjord. Vårt arkivsaksnr. 2015/987 Hanne Marit Rimer AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) ***** AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 ***** AFJORD   her
2019/795 20191127 27.11.2019 Utgående brev Vedr. detaljplan Langnesodden - videre plan hakon.jenssen@radergard.no AFJORD   her
2018/999 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tilsagn - investeringstilskudd Husbanken AFJORD   her
2017/436 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Amund Frogner Borge AFJORD   her
2019/1723 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - st. ref. (4155985094) Jeanette Constance Nilsen AFJORD   her
2019/1723 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155985094 Jeanette Constance Nilsen AFJORD   her
2019/1735 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Jeanette Constance Nilsen AFJORD   her
2019/1735 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Jeanette Constance Nilsen AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Jeanette Constance Nilsen AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Jeanette Constance Nilsen AFJORD   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1735 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Saana Itkonen AFJORD   her
2019/1735 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Saana Itkonen AFJORD   her
2019/21 20191127 27.11.2019 Inngående brev 5018/64/82 - Konsesjonsforhold - Gaute Nygaard Moldestad og Merete Øverli Moldestad Matrikkelen AFJORD   her
2019/21 20191127 27.11.2019 Inngående brev 5018/106/99 - Konsesjonsforhold - Frank Inge Rønneberg Matrikkelen AFJORD   her
2019/1852 20191127 27.11.2019 Utgående brev 5018/59/106 - Etterlysning mangler i søknad Arnstein Tinnen AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) Berit Kiran AFJORD   her
2019/1863 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 Berit Kiran AFJORD   her
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Detaljregulering Hubakkvegen 46 - 47 i Åfjord. Vårt arkivsaksnr. 2015/987 Pir2 - Hanne Marit Rimer AFJORD   her
2018/37 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr 5. ARKIVVERKET AFJORD   her
2019/1501 20191126 26.11.2019 Inngående brev 5018/58/217 - Ettersending - signert gjennomføringsplan - nybrannstasjon i Åfjord Eggen-Arkitekter - Iver Stewart Corneil AFJORD   her
2019/1682 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/37/16 - Tilbakemelding på byggesøknad - Tilbygg fritidsbolig - Austdalsveien 2 Solveig Beate Grøtting AFJORD   her
2019/847 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/90/79 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av naust - Stokkøyveien 3 - Kurt Sundet Kurt Sundet AFJORD   her
2018/884 20191126 26.11.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning BRKUL 2018/109817 Innovasjon Norge AFJORD   her
2018/1733 20191126 26.11.2019 Utgående brev Innvendinger til vedtak i sak 2018/1733 Roy Harbak AFJORD   her
2019/1285 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/58/316 - Seksjonering av Søvang - Nedre Årnes 17 - behandling på vent Fosen Bygg AS AFJORD   her
2019/1477 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/106/4 - Byggetillatelse - Oppføring av landbruksgarasje - Bukkavika 2 - Asbjørn Lysø Asbjørn Lysø AFJORD   her
2018/1616 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/94/40 - Andre etterlysning - Tilknytning til kommunalt vann - søknad om utslipp - Gårdenbakken 9 - Vibeke Hansen Vibeke Hansen AFJORD   her
2019/1673 20191126 26.11.2019 Utgående brev Protokoll fra forhandlingsmøte jf,HTA § 4.2.3 Siv Hopstad Haugsnes AFJORD   her
2018/905 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/59/305 - Ferdigattest - Vann- og avløpsplan for Monstad camping (Nedre Joenget) - Systembygg AS SYSTEMBYGG AS AFJORD   her
2019/1572 20191126 26.11.2019 Utgående brev Møteinnkalling 05.11.19 - Ungdomsrådet Medlemmer i Rådet AFJORD   her
2019/1572 20191126 26.11.2019 Utgående brev Møtereferat 05.11.19 - Ungdomsrådet Medlemmer i Rådet AFJORD   her
2019/1681 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/64/12 - Byggetillatelse og dispensasjon - Tilbygg garasje - Eidemveien 16 - Lunnan Maskin LUNNAN MASKIN INGE ARILD GRØTTING AFJORD   her
2019/1485 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/88/1 - Flytting av regulert tomt,- dispensasjon fra reguleringsplan - delingstillatelse Torild Langklopp AFJORD   her
2019/438 20191126 26.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av leieforhold - garasje Nessabrekka ***** AFJORD   her
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Avslag på kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 BY SKYTTERLAG AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 SØRDALEN SKYTTERLAG AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 ÅFJORD IDRETTSLAG AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 SPORTSKLUBBEN STOKSUND AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 MOMYRSTUA BA AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 EIDEM BÅTFORENING AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 UNGDOMSLAGET VÅRLIV AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 Ingvill Hoås Butli AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 Liv Kirsti L Hårstad AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 PRESTEGÅRDENS VENNER AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 Nina Edvardsen AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 ÅSET SKOLEKORPS AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 ÅFJORD SPEIDERGRUPPE AFJORD   her
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Søknad om kryssing av vannledning BN ENTREPRENØR AS m.fl. AFJORD   her
2019/1053 20191126 26.11.2019 Utgående brev 108/2-Svar på søknad om kommunalt tilskudd til drenering BUGGE HÅVARD AFJORD   her
2018/1338 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fordeling av kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2019 HERFJORD SKYTTERLAG AFJORD   her
2019/1505 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/96/65 - Byggetillatelse - Tilbygg til fritidsbolig - Stokksundveien 1303 - Stian Martinsen Aalberg BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS AFJORD   her
2019/1862 20191126 26.11.2019 Inngående brev 5018/26/3 - Oppsetting paraply-tak - Stordalsveien 1375 Jan Petter Moan AFJORD   her
2019/1501 20191126 26.11.2019 Inngående brev 5018/58/217 - Rammetillatelse - Søknad om tiltak - ny brannstasjon i Åfjord EGGEN ARKITEKTER AS AFJORD   her
2019/1933 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2017/851 20191126 26.11.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til Høring - Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019-2030, Areal unntatt rettsvirkning NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AFJORD   her
2019/1866 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune - st. ref. (4161353008) ***** AFJORD   her
2019/1863 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4161353008 ***** AFJORD   her
2019/1735 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) ***** AFJORD   her
2019/1735 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 ***** AFJORD   her
2019/1870 20191126 26.11.2019 Inngående brev 5018/22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1871 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 40/4 i Åfjord (5018) Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1882 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2018/1597 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/58/19 - Omadressering fra tre til to leiligheter etter ombygging av bolig i Nessabrekka 39 - Khaled Audi Khaled Bassam Audi AFJORD   her
2019/1750 20191126 26.11.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av grensejustering - oversendelse av matrikkelbrev gnr. 58 bnr. 316 Lars C Engen AFJORD   her
2019/1753 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/19/8 -Byggetillatelse - Ombygging bolig i Nessabrekka 37 - Muayyad Yanes Muayyad Bassam Yanes AFJORD   her
2019/1753 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/19/8 - Omadressering fra tre til to leiligheter etter ombygging av bolig i Nessabrekka 37 - Muayyad Yanes Muayyad Bassam Yanes AFJORD   her
2019/1685 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/58/19 - Fradeling av tre festetomter - 4 parseller - Nessabrekka. Tillatelse Britt Kjøsnes AFJORD   her
2018/1597 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/58/19/9 - Byggetillatelse - Ombygging bolig i Nessabrekka 39 - Khaled Audi Khaled Bassam Audi AFJORD   her
2019/1682 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/37/16 - Tilbakemelding på e-post - Byggesak austdalsveien 2 Solveig Beate Grøtting AFJORD   her
2019/1750 20191126 26.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning fredag 22. november Lars C Engen AFJORD   her
2019/1740 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/58/47 - Fradeling boligdel - Sporten eiendom AS - tillatelse Sporten Eiendom AS AFJORD   her
2018/750 20191126 26.11.2019 Utgående brev 5018/59/66 - Reviderte tegnigner ok - registreres i systemet. Odd Petter Hosen AFJORD   her
2019/1761 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Linesøy Vel Kristin Denstad Slotterøy AFJORD   her
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Organisering av Ungdomsråd i nye Åfjord kommune Ungdomsrådets medlemmer m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Per Ivar Markanes m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Nina Edvardsen m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Mari Krogfjord m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Oddbjørn Rømma m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Stian Skjærvik Hansen m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Nina Edvardsen m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Mari Krogfjord m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Stian Skjærvik Hansen m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Sandra Brattgjerd m.fl. AFJORD   her
2019/1754 20191126 26.11.2019 Utgående brev Valg av kommunale representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager 2019 -2023 Nina Edvardsen m.fl. AFJORD   her
2019/1635 20191125 25.11.2019 Inngående brev Merknader til detaljregulering for Bessaker havn og næringspark, referanse 9033/2019/L13/8KJVI1 MOWI NORWAY AS AFJORD   her
2019/1607 20191125 25.11.2019 Inngående brev Merknader oppstart detaljregulering Brennholmen NATURVERNFORBUNDET I ÅFJORD AFJORD   her
2019/1663 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5018/98/6 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring fra bolig til fritidsbolig - Liavegen 44 - Stig Koteng Stig Koteng AFJORD   her
2019/1724 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5018/90/93 - Midlertidig svarbrev - Steinfylling mot sjøkant - Stokkøyveien 136 - Trond Skjærvik MOEN REIDAR AFJORD   her
2019/1733 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5018/91/83 - Midlertidig svarbrev/etterlysning Frank Henrik Pedersen AFJORD   her
2017/851 20191125 25.11.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019-2030 - høring av planforslag - areal unntatt rettsvirkning Høringsparter AFJORD   her
2019/1695 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5018/45/29 - Midlertidig svarbrev / Ber om supplering av dokument - tilbygg hytte ved Sætertjønna Morten V. Heimburg AFJORD   her
2019/1718 20191125 25.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav for spesialpedagogisk hjelp for ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1651 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5018/59/397 - Etterlysning - Melding om tilbygg - Sameiet Monstadbrygga SAMEIET MONSTADBRYGGA AFJORD   her
2019/462 20191125 25.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll i produksjonstilskudd pr. 01.10.2019- del 2 Foretak i Åfjord AFJORD   her
2019/165 20191125 25.11.2019 Inngående brev Lokalitet 30297 Krabbholmen - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2019/1735 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) ***** AFJORD   her
2019/1735 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 ***** AFJORD   her
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat AFJORD   her
2019/1620 20191125 25.11.2019 Utgående brev 5018/84/2 - Oversendelse for uttalelse - Ny grunneiendom - Skjøraveien 495 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2017/851 20191125 25.11.2019 Inngående brev Uttalelse til Kommuneplanens arealdel for Åfjord kommune 2019-2030 - Høring av planforslag for areal unntatt rettsvirkning Kystverket AFJORD   her
2019/1296 20191125 25.11.2019 Inngående brev Uttalelse - ettersending - dispensasjon fra reguleringsplan - arealformål for endret veiføring innenfor planområdet - detaljregulering for Skaset II FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1607 20191125 25.11.2019 Inngående brev Uttalelse til planoppstart-detaljregulering for Brennholmen Mattilsynet AFJORD   her
2019/389 20191125 25.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2017/436 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG Amund Frogner Borge AFJORD   her
2019/1718 20191125 25.11.2019 Utgående brev Refusjonskrav for spesialpedagogisk hjelp for ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1735 20191124 24.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) ***** AFJORD   her
2019/1735 20191124 24.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 ***** AFJORD   her
2019/1735 20191124 24.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Tonje Skjølberg AFJORD   her
2019/1735 20191124 24.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 ***** AFJORD   her
2019/1735 20191123 23.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Hege Strøm AFJORD   her
2019/1735 20191123 23.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Hege Strøm AFJORD   her
2019/1734 20191123 23.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Marita Pettersen Rønning AFJORD   her
2019/1734 20191123 23.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Marita Pettersen Rønning AFJORD   her
2019/1853 20191122 22.11.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Spørreundersøkelse om kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Questback - QuestBack AFJORD   her
2019/1635 20191122 22.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark Norconult AS AFJORD   her
2015/531 20191122 22.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding Audiens Norge AS vedrørende rådgiverrolle kulturteknisk utstyr Audiens Norge AS AFJORD   her
2019/1296 20191122 22.11.2019 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II (ettersending) Høringsparter AFJORD   her
2017/851 20191122 22.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Kommuneplanens arealdel - Sjøareal vest for Lauvøya FOSEN NATURVERNFORENING AFJORD   her
2019/1296 20191122 22.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II . Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2019/1607 20191122 22.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart - Detaljregulering for Brennholmen. Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2019/1852 20191122 22.11.2019 Inngående brev 5018/59/106 - Ett-trinns søknadsbehandling - Tilbygg på bolig - Monstadbakken 8 STJERN ENTREPRENØR AS AFJORD   her
2019/1853 20191122 22.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Silseth Magne m.fl. AFJORD   her
2019/1730 20191122 22.11.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak - By barnehage Mattilsynet Region Midt AFJORD   her
2019/1842 20191121 21.11.2019 Inngående brev 5018/106/115 og 106/114 - Erklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lillian Grøtting AFJORD   her
2019/1841 20191121 21.11.2019 Inngående brev Innstilling til vedtak - Renovasjon- og slamgebyr 2020 Fosen Renovasjon - Sørås Ola AFJORD   her
2019/1352 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/67/31 - Fradeling av regulert tomt Løvø sørvest - dispensasjon for helårsbolig Jens Olav Sundland BERGET EIENDOM AS AFJORD   her
2019/1352 20191121 21.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - onsdag 13. november Berget eiendom v/Walter Sundland AFJORD   her
2019/1496 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 106 bnr. 112 og 113 Anne Merete Hansen Lines AFJORD   her
2019/1048 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 43 bnr. 27 Odd Erik Murvold AFJORD   her
2019/1326 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/85/11 - Bruksendring fra bolig til fritidsbolig - Harbaksveien 732 - godkjenning Gerda Jensine Wold AFJORD   her
2019/725 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Anne Merete Hansen Lines m.fl. AFJORD   her
2019/1736 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/57/40,41 - Tre nye grunneiendommer - Frøneshaugen - Asgeir og Torunn Frønes - godkjenning Asgeir Frønes AFJORD   her
2019/1736 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Asgeir Frønes m.fl. AFJORD   her
2018/909 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/106/50 - Ferdigattest - Anneks på Brøggbakkan Linesøya, Marit Gabrielsen LUSPARKEN ARKITEKTER AS AFJORD   her
2019/725 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 106 bnr. 114, 115 og 116 Kate Helen Aarvik m.fl. AFJORD   her
2017/97 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/85/45 - Ny grunneiendom - Elvar Harbak - delingstillatelse Elvar Harbak AFJORD   her
2019/1693 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/18/56 - Byggetillatelse - Oppføring av hytte og uthus - Nittavatnet - Sindre Stjern-Strøm STJERN ENTREPRENØR AS AFJORD   her
2019/1234 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretnig Anne K Sæther Giskegjerde m.fl. AFJORD   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak for fakturering av husvask ***** AFJORD   her
2019/1701 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/58/313 - Byggetillatelse - Omlastnings stasjon i Kleivan industriområde - Årbogen Eiendom AS ÅRBOGEN TRANSPORT AS AFJORD   her
2019/1352 20191121 21.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Berget eiendom v/Walter Sundland AFJORD   her
2017/654 20191121 21.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding Brannstasjoner Åfjord kommune Direktoratet for Arbeidstilsynet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Utgående brev Beregning av tilskuddssatser 2020 NLM Barnehagene avd. Heggli AFJORD   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Utgående brev Utskifting kloakkpumpestasjon K4 - Vassneset Jorunn Ingfrid Stigen m.fl. AFJORD   her
2019/1736 20191121 21.11.2019 Utgående brev Melding om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 57 bnr. 49-51 Asgeir Frønes m.fl. AFJORD   her
2017/963 20191121 21.11.2019 Inngående brev Kvalitetsutviklingstiltak i kommuner - tildeling av midler innen oppfølgingsordningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1848 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning AFJORD   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1601 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5018/90/193 - Byggetillatelse og dispensasjon - 2 stk. anneks til "Naustet på Stokkøya" FUR ARKITEKTER AS AFJORD   her
2019/1234 20191121 21.11.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev Bjørn Ivar Sørgård m.fl. AFJORD   her
2019/1352 20191121 21.11.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 67 bnr. 190 Berget eiendom v/Walter Sundland AFJORD   her
2019/1607 20191120 20.11.2019 Utgående brev Pristilbud - reguleringsarbeid i Åfjord og Roan Norconsult AS AFJORD   her
2019/1607 20191120 20.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen Norconsult AS AFJORD   her
2019/1674 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert avtale - videreføring av system X Hove Medical Systems AS AFJORD   her
2019/60 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert avtale Nye Åfjord kommune Helsestasjonene - CGM Group CompuGroup Medical Norway AS AFJORD   her
2019/1843 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tilsvar på søknad om individuell plan ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1810 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert avtale - Tilgang til det sentrale folkeregister via integrasjon - HK-data Evry Norge AS AFJORD   her
2019/1811 20191120 20.11.2019 Inngående brev Signert avtale - Visma - Link Mobility produktpakke Link Mobility AS AFJORD   her
2019/1812 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Fagforbundet Åfjord - Kristin Morkemo Kristin Morkemo AFJORD   her
2019/1723 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - st. ref. (4155985094) Selamawit Haile AFJORD   her
2019/1723 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155985094 Selamawit Haile AFJORD   her
2019/21 20191120 20.11.2019 Inngående brev 5018/21/7 - Konsesjonsforhold - Frode Mørreaunet Matrikkelen AFJORD   her
2019/1846 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat AFJORD   her
2019/21 20191120 20.11.2019 Inngående brev 5018/32/70 - Konsesjonsforhold - Frode Mørreaunet Matrikkelen AFJORD   her
2019/1635 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Bessaker havn og næringspark i Roan kommune Direktoratet for mineralforvaltning AFJORD   her
2019/1607 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Brennholmen i Åfjord kommune Direktoratet for mineralforvaltning AFJORD   her
2019/1651 20191120 20.11.2019 Inngående brev 5018/59/397 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Melding om tilbygg - Sameiet Monstadbrygga SAMEIET MONSTADBRYGGA m.fl. AFJORD   her
2019/1844 20191120 20.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om timer til opplæring i samisk skoleåret 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK AFJORD   her
2019/1845 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1635 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart - detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1635 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark FOSEN NATURVERNFORENING AFJORD   her
2019/1607 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering for Brennholmen FOSEN NATURVERNFORENING AFJORD   her
2019/148 20191120 20.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 27.11.19 Fosen - Lund Arvid AFJORD   her
2019/1735 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Turid Wilson Jønland AFJORD   her
2019/1735 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Turid Wilson Jønland AFJORD   her
2019/1682 20191119 19.11.2019 Inngående brev Byggesak austdalsveien 2 Solveig AFJORD   her
2019/1607 20191119 19.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart - detaljregulering for Brennholmen - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2018/1431 20191119 19.11.2019 Inngående brev 5018/92/5 - Søknad om ferdigattest - Salmar AS - Kongsnes Odd-Petter Hosen AS AFJORD   her
2019/1735 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Siv Henny Eggen AFJORD   her
2019/1735 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Siv Henny Eggen AFJORD   her
2017/851 20191119 19.11.2019 Inngående brev Åfjord kommune Trøndelag - Uttalelse til kommuneplanens arealdel - Areal unntatt rettsvirkning Fiskeridirektoratet AFJORD   her
2019/1722 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155894672 Hilde Sandvik AFJORD   her
2019/1722 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste - st. ref. (4155894672) Hilde Sandvik AFJORD   her
2019/1734 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Hilde Sandvik AFJORD   her
2019/1734 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Hilde Sandvik AFJORD   her
2019/1635 20191119 19.11.2019 Inngående brev Uttalelse til detaljreguleringsplan for Bessaker havn og næringspark MATTILSYNET AFJORD   her
2019/1517 20191118 18.11.2019 Utgående brev 5018/32/11 - Oversending til uttalelse - Bruksendring og ombygging av driftsbygning - Gamle Sørdalsveien 52 - Bente Irene Staven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1517 20191118 18.11.2019 Inngående brev 5018/32/11 - Fylkeskommunens uttalelse tilsøknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendring og ombygging av driftsbygning - Gamle Sørdalsveien 52 Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2019/1453 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til driftsulempe og lang terrengtransport - Bjørge Kleppe - Åfjord 21/9 21/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1804 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 991032045 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1607 20191118 18.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering Brennholmen - Sameiet Krokholmen Arne Blix AFJORD   her
Ingen tilgang 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969998726 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1808 20191118 18.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/1735 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Anja Therese Solbakk AFJORD   her
2019/1735 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Anja Therese Solbakk AFJORD   her
2019/1723 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155985094 Forfot Oddveig Anita AFJORD   her
2019/1723 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - st. ref. (4155985094) Forfot Oddveig Anita AFJORD   her
2019/1735 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Forfot Oddveig Anita AFJORD   her
2019/1735 20191118 18.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Forfot Oddveig Anita AFJORD   her
2019/1771 20191117 17.11.2019 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Ansteinsundet, planID 50192019003 - Roan kommune Finn Herje AFJORD   her
2019/1265 20191115 15.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring datert 11.11.19 Celine Haagenstad Forfot AFJORD   her
2019/1265 20191115 15.11.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring datert 08.11.19 Renate Larsen Wold AFJORD   her
2018/750 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/59/66 - Reviderte fasadetegninger nordøst og sørøst Hosen - Odd Petter Hosen AFJORD   her
2017/851 20191115 15.11.2019 Utgående brev Kunngjøring - offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel - areal unntatt rettsvirkning Trøndelagspakken AFJORD   her
2019/1048 20191115 15.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Odd Erik Murvold m.fl. AFJORD   her
2019/1496 20191115 15.11.2019 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter avholdt oppmålingsforretning Arne Egil Hansen m.fl. AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969672405 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970886354 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989244922 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970978976 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969601311 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970568263 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916856989 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998130735 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 994224999 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969673533 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912575810 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988177466 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982209099 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920395333 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970565035 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990368120 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969522039 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992238151 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985403511 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 814600432 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991032045 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969602113 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977530857 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991296727 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2017/1052 20191115 15.11.2019 Utgående brev Oppsetting av kors på Gildesfjellet i Åfjord - kommunen henlegger saken Fylkesmannen i Trøndelag AFJORD   her
2019/1296 20191115 15.11.2019 Inngående brev Høringssvar - søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II - fv. 6334 - bussholdeplass / ventelomme Statens vegvesen AFJORD   her
2019/1293 20191115 15.11.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet - Rømmesveien John Kåre Eggen AFJORD   her
2019/1770 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunale rutiner om Nasjonal tilskuddsordning fo rå inkludere barn og unge 2020 Roan frivilligsentral SA AFJORD   her
2019/1761 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Linesøy Vel Kristin Denstad Slotterøy AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/106/3 - Konsesjonsforhold - Kate Helen Aarvik Matrikkelen AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/60/53 - Konsesjonsforhold - Ole-Martin Momyr Matrikkelen AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/103/28 - Konsesjonsforhold - Svein Arne Hauge Matrikkelen AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Vitaliy Pukish AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Kelemen Mátis AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Alena Volkova AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Ørjan Vingen AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Håvard Lund AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Andreu Jacob AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/64/81 - Konsesjonsforhold - Arne Hansen Matrikkelen AFJORD   her
2019/1137 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/89/33 - Melding til tinglysning Matrikkelen AFJORD   her
2019/1722 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste - st. ref. (4155894672) Lisbeth Malmedal Botnan AFJORD   her
2019/1722 20191115 15.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155894672 Lisbeth Malmedal Botnan AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Julia Luise Seifert AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/67/169 - Konsesjonsforhold - Trude og Stein Rosanoff Vanebo Matrikkelen AFJORD   her
2019/1769 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 993076880 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/88/40 - Konsesjonsforhold - Ernst Hårstad og Gro Alida Kristiansen Matrikkelen AFJORD   her
2019/21 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/2/14 - Konsesjonsforhold - Kristoffer Ophaug Matrikkelen AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 ***** AFJORD   her
2019/1498 20191115 15.11.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Musikklærer i kulturskolen Åfjord kulturskole, Åfjord kommune - st. ref. 4133173712 Kim Aksnes AFJORD   her
2019/1762 20191115 15.11.2019 Inngående brev 5018/58/241 - Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Åmyra 9 Gunn Marie Forfot AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985700672 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992130326 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993076880 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 993205591 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 871381062 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969331195 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 991767339 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999524648 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/564 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969133806 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969639319 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 994933442 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 870342152 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971183470 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869673102 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969158892 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969524406 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969673029 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 988899801 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969998726 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990719780 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969673215 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916344678 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 882110982 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916883005 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970399038 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 966995785 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987372990 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990448531 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969668564 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983446906 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984951914 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981588487 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976104919 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969636840 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1696 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921964927 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915519105 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916112890 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969602172 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869178322 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915870481 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990443238 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969178095 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1698 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969672502 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1699 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990999961 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869134112 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1697 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981167996 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986089292 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1774 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 921964927 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979916647 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976128095 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917976082 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 876815702 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971077662 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1775 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 920395333 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970572406 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982766591 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1776 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970978976 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916502761 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1777 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976104919 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1778 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970399038 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1779 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969331195 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1780 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969673533 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1781 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 992238151 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970342230 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916365896 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1782 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976128095 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1783 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982766591 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1784 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 991296727 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1785 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 986089292 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1786 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990999961 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1787 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 814600432 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1788 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990443238 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1789 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990719780 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1791 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 912575810 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1792 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979916647 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1793 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 988177466 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1794 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985403511 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1795 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 876815702 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1796 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969668564 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1797 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 870342152 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1798 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 966995785 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1799 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916502761 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1800 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 882110982 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1801 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970568263 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1803 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999220622 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Bestilling av va kart Postmottak Åfjord kommune AFJORD   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger trønderenergi Bne - Britt Endresen AFJORD   her
2017/640 20191114 14.11.2019 Inngående brev Svar på henvendelse - sak 2019/2788 Fylkesmannen - Øvrebø, Henrik AFJORD   her
2019/1468 20191114 14.11.2019 Inngående brev Merknad fra SVV vedr. gbnr. 33/3 Kystplan - Grethe Rostad AFJORD   her
2019/1468 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Kystplan - Grethe Rostad AFJORD   her
2018/1733 20191114 14.11.2019 Inngående brev Delingssak Sundet sak 5018/90/4 Roy Emil Harbak AFJORD   her
2019/1635 20191114 14.11.2019 Inngående brev Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - varsel om planoppstart Randi Engesbak AFJORD   her
2019/1468 20191114 14.11.2019 Inngående brev 5018/33/3 - Vedrørende nabovarsel - Omlegging fylkesveg og nytt bygg - Gamle Sørdalsvei 145 Statens vegvesen AFJORD   her
2019/1759 20191114 14.11.2019 Inngående brev 5018/106/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Kate Helen Aarvik Kate Aarvik AFJORD   her
2019/1768 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 981588487 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om kryssing a vannledning Bne - Britt Endresen AFJORD   her
2019/1735 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Solrunn Farnes Storvoll AFJORD   her
2019/1735 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Solrunn Farnes Storvoll AFJORD   her
2019/1635 20191114 14.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om planoppstart -detaljregulering for Bessaker havn og næringspark TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AFJORD   her
2019/1722 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste - st. ref. (4155894672) Tove Kolstad AFJORD   her
2019/1722 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier ved Åfjord og Roan legetjeneste Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155894672 Tove Kolstad AFJORD   her
2019/1760 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol under 4,76% - Coop Nordvest SA avd. Stokkøy Solberg, Walter AFJORD   her
2019/1607 20191114 14.11.2019 Inngående brev NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Brennholmen Norges vassdrags- og energidirektorat AFJORD   her
2019/1607 20191114 14.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - varsel om planoppstart MATTILSYNET AFJORD   her
2019/1296 20191114 14.11.2019 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon fra detaljregulering for Skaset II Høringsparter AFJORD   her
2019/1223 20191114 14.11.2019 Utgående brev 5018/67/70 - Byggetillatelse og dispensasjon - Anneks til fritidsbolig - Landhaugveien 54 - Ola Storleer Ola Storleer AFJORD   her
2019/1635 20191114 14.11.2019 Utgående brev Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - varsel om planoppstart MATTILSYNET AFJORD   her
2014/4718 20191114 14.11.2019 Utgående brev Høringsuttalelser i forbindelse med klagesaken om skrivemåten til stedsnavnet Stok(k)sund Stedsnavntjenesten i Språkrådet AFJORD   her
2016/1057 20191114 14.11.2019 Utgående brev 1630/85/2 - Etterspør status - Fradeling av tomt med Våningshus - Elvar Harbak Elvar Ronald Harbak AFJORD   her
2019/1608 20191114 14.11.2019 Utgående brev 5018/105/1 - Tillatelse til omdisponering av dyrkajord i forbindelse med oppføring av nytt våningshus - Asle Hegvik Asle Hegvik AFJORD   her
2017/97 20191113 13.11.2019 Inngående brev Deling Harbak - jordlovsvurdering Afjord Kommune - Hårstad Per Ove AFJORD   her
2019/1296 20191113 13.11.2019 Inngående brev Skaset II - utskrift fra TS-utvalgets møte 07.11.19 Afjord Kommune - trafikksikkerhetsutvalget AFJORD   her
2019/1723 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4155985094 Barbro Oline Bugten AFJORD   her
2019/1723 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar - st. ref. (4155985094) Barbro Oline Bugten AFJORD   her
2019/1735 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Barbro Oline Bugten AFJORD   her
2019/1735 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Barbro Oline Bugten AFJORD   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 993076880 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1757 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev Saksavslutning - drenering, 993076880 Landbruksdirektoratet AFJORD   her
2019/1485 20191113 13.11.2019 Inngående brev 5018/88/1 - Fylkeskommunens uttalelse til fradeling av tilleggsareal Trøndelag fylkeskommune AFJORD   her
2019/1767 20191113 13.11.2019 Inngående brev Høring av søknad om endret tillatelse - Fosen Gjenvinning AS - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG AFJORD   her
2019/745 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2018/2019 Brage Gilde AFJORD   her
2019/60 20191113 13.11.2019 Inngående brev Tilbud Kommunesammenslåing Åfjord og Roan CompuGroup Medical Norway AS AFJORD   her
2019/1750 20191112 12.11.2019 Inngående brev Rekvisjon oppmåling grensendring tomt - Nedre Årnes 17 Afjord Kommune - Kvernland Gisle AFJORD   her
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Inngående brev MIDLERTIDIG EIENDOMSENDRING Kjell A Kvalvik AFJORD   her
2019/1735 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Grethe Harbak Aaknes AFJORD   her
2019/1735 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Grethe Harbak Aaknes AFJORD   her
2019/1735 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved Aktivitetsenheten - st. ref. (4155952989) Aina Dolmseth Larsen AFJORD   her
2019/1735 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved Aktivitetsenheten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155952989 Aina Dolmseth Larsen AFJORD   her
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Utgående brev Invitasjon til samarbeidsmøte - ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Inngående brev Referat fra møte med koordinerende enhet 29.10.19 - ***** ***** ***** ***** AFJORD   her
2019/1753 20191112 12.11.2019 Inngående brev 5018/19/8 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ombygging av leilighet - Nessabrekka 37 Muayyad Yanes AFJORD   her
2019/1734 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - 3 sykepleierstillinger - st. ref. (4155870367) Marita Årbogen Dybsland AFJORD   her
2019/1734 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 3 sykepleierstillinger Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4155870367 Marita Årbogen Dybsland AFJORD   her