eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18847/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Godkjenning av møteprotokoll 03.12.19 Hegvik Gerd BJUGN   her
18846/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Godkjenning av møteprotokoll 03.12.19 Kotte Lene BJUGN   her
18650/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Velkomstbrev tilflyttere gml Ørland Orland Kommune - Ledang Skjalg BJUGN   her
18995/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til søknad om ferdigattest - 82/052 CK NOR BYGG AS BJUGN   her
18786/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav i forbindelse med veiledet praksis - Lyngrabben DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING BJUGN   her
13682/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Videreføring av Valsneset Utvikling AS BJUGN   her
18528/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Videreføring av Valsneset Utvikling AS BJUGN   her
18570/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Kommunal- og Moderniseringsdepartementet BJUGN   her
18230/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
13719/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Saldering 2 - driftsbudsjettet BJUGN   her
13553/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019 BJUGN   her
18537/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Saldering 2 - driftsbudsjettet BJUGN   her
18541/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Saldering 3 - investeringsbudsjett 2019 BJUGN   her
18431/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Kjell Dagfinn Nysæter - Tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring Kjell Dagfinn Nysæter BJUGN   her
18845/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 01/008 Ole Johnny H Barseth BJUGN   her
13694/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Bygging av Blåvassveien - tilleggsbevilgning BJUGN   her
18345/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Bygging av Blåvassveien - tilleggsbevilgning. BJUGN   her
18996/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Postcard Olivier Michel BJUGN   her
18433/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på høringsnotat SFO Nye Ørland kommune sitt kommunale FAU BJUGN   her
18439/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Svar på høringsnotat SFO FAU ved Opphaug skole BJUGN   her
18447/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar SFO FAU ved Brekstad barneskole BJUGN   her
18455/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar om SFO FAU ved Botngård skole BJUGN   her
18461/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringssvar om SFO FAU ved Læringsverkstedet Ervika BJUGN   her
18292/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på praksisplass ved Bekkfaret barnehage ***** BJUGN   her
16548/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Bekreftelse ***** ***** ***** BJUGN   her
18495/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Til kommunen - informasjon om virksomheter i deres geografiske ansvarsområde som er underlagt storulykkeforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap BJUGN   her
13067/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Avslutning av Campus Fosen KF BJUGN   her
13519/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Lønnsendring driftsleder Bjugn Kulturhus BJUGN   her
13528/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Justering av stillingsandel daglig leder BJUGN   her
18518/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Avslutning av Campus Fosen KF BJUGN   her
18401/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet BJUGN   her
18825/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Varsel om prisendring og vilkårsendring Telia BJUGN   her
18480/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fwd: Fritidseiendom ***** ***** ***** BJUGN   her
12730/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Peder og Solveig T. Høyvik Garten - Søknad om dispensasjon for tiltak på 32/170 for enebolig og frittstående garasje BJUGN   her
16641/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Peder og Solveig T. Høyvik Garten - Søknad om dispensasjon for tiltak på 32/170 for enebolig og frittstående garasje BJUGN   her
13967/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Garanti Austerli Hestesportklubb - fornyet behandling BJUGN   her
18547/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Garanti Austerli Hestesportklubb - fornyet behandling BJUGN   her
12463/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Framsending av kontrollutvalgets sluttbehandling av Forvaltningsrevisjon 2019 - økonomistyring i Bjugn kommune BJUGN   her
18506/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Framsending av kontrollutvalgets sluttbehandling av Forvaltningsrevisjon 2019 - økonomistyring i Bjugn kommune BJUGN   her
13322/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Jan Erik Grundstad- Søknad om dispensasjon for tiltak på 70/031 BJUGN   her
16594/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Jan Erik Grundstad- Søknad om dispensasjon for tiltak på 70/031 BJUGN   her
13517/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av avtale med Svein Strugstad Art Media BJUGN   her
18421/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt - 33/012 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN   her
18730/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gjelder søknad om riving av gammel låve Lene Johansen BJUGN   her
16598/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ketil Adserø - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø og plankrav - 36/093 BJUGN   her
13697/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ketil Adserø - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø og plankrav - 36/093 BJUGN   her
13982/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Coastrafting AS - Søknad om dispensasjon for tiltak på gnr. 85 bnr. 95 for bruksendring av naust / sjøhus m.v. BJUGN   her
16647/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Coastrafting AS - Søknad om dispensasjon for tiltak på gnr. 85 bnr. 95 for bruksendring av naust / sjøhus m.v. BJUGN   her
13610/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Halvor Lysø - Klage på dispensasjon for deling av grunneiendom 71/006 BJUGN   her
16603/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Halvor Lysø - Klage på dispensasjon for deling av grunneiendom 71/006 BJUGN   her
13653/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Bjugn kommunes hederspris 2019 BJUGN   her
13433/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Kristian Simble Laugen - Utslippstillatelse - 13/002 SVERRE PETTERSEN AS BJUGN   her
13065/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Avslutning av Bjugn Ørland PPT BJUGN   her
13066/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Avslutning av Barset Felleskommunale Vannverk IKS BJUGN   her
18510/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Avslutning av Bjugn Ørland PPT BJUGN   her
18513/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Avslutning av Barset Felleskommunale Vannverk IKS BJUGN   her
13245/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ole Edvard Antonsen - Klage på dispensasjon for tiltak på 73/133, ny hall BJUGN   her
16622/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Ole Edvard Antonsen - Klage på dispensasjon for tiltak på 73/133, ny hall BJUGN   her
18980/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
13263/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Forespørsel om oppstart av privat detaljregulering for del av Furunes - 26/002 BJUGN   her
16637/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Forespørsel om oppstart av privat detaljregulering for del av Furunes - 26/002 BJUGN   her
18848/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Lars Wahl - bekreftelse på mottatt melding som er unntatt søknadsplikt - oppføring av lager for båtutstyr - 03/007 Lars Wahl BJUGN   her
18908/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18909/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18968/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18969/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18971/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18972/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
13987/2019 20191205 05.12.2019 Saksframlegg/innstilling Parkeringsplasser ved kunstgressbanen BJUGN   her
18350/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Parkeringsplasser ved kunstgressbanen BJUGN   her
18904/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18905/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18906/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18907/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18921/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18922/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18923/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18924/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17594/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17595/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17596/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17597/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17598/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17599/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17600/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17603/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17604/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17605/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17606/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17607/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17608/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17609/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17610/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
17616/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17617/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17618/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17619/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17620/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17621/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17622/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17679/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17680/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17681/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17682/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17683/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17684/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17685/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17711/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17712/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17713/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17714/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17715/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17716/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17717/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
17796/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17797/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17798/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17799/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17800/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17801/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17802/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
17922/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17923/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17924/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17925/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17926/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17927/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17928/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17974/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17975/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17976/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17977/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17978/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17979/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17980/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17981/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18013/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18014/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18015/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18016/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18017/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18018/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18019/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18020/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18021/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18022/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18023/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18024/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18025/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18026/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18027/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18051/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18052/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18053/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18054/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18055/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18056/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18057/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18071/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18072/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18073/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18074/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18075/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18076/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18077/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18131/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18132/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18133/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18134/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18135/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18136/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18137/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18144/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18145/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18146/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18147/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18148/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18149/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18150/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18157/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18158/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18159/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18160/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18161/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18162/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18163/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18164/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18171/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18172/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18173/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18174/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18175/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18176/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18177/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18178/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18194/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18195/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18196/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18197/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18198/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18199/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18200/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18201/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18208/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18209/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18210/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18211/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18212/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18213/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18214/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18235/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18236/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18237/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18238/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18239/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18240/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18241/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18242/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18245/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18246/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18247/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18248/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18249/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18250/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18251/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18259/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18260/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18261/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18262/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18263/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18264/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18265/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18293/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18286/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18287/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18288/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18289/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18290/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18291/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18294/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18295/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18296/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18297/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18298/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18299/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18300/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18301/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18462/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18463/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18456/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18457/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18458/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18459/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18460/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18548/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18549/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18550/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18551/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18552/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18545/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18546/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18635/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18636/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18637/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18638/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18639/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18640/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18641/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18642/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18663/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18664/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18665/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18666/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18667/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18669/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18670/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18689/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18690/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18691/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18692/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18693/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18694/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18695/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18721/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18722/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18723/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18724/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18725/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18727/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18728/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18754/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18755/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18756/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18757/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18758/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18759/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18760/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18761/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18824/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18826/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18827/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18828/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18829/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18830/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18831/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18838/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18839/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18840/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18841/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18842/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18843/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18858/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18859/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18860/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18861/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18862/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18863/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18871/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17908/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18493/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18494/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18610/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18611/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
15689/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Per Ulriksen AS - Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse - 32/239 COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS BJUGN   her
14401/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Referat fra forhåndskonferanse - 20/513 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS BJUGN   her
18866/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18867/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18868/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18869/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18872/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18873/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18874/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18875/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18876/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18877/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18878/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18879/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17490/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17491/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17492/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18902/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18903/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17496/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17497/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17498/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18911/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18912/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18913/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18914/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18915/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18916/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18917/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18918/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18919/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18920/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18925/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18926/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18927/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18928/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18929/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18930/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18931/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18932/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18933/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18934/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18935/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18936/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17499/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18938/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18939/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18940/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18941/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18942/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18943/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18944/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18945/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18946/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18947/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18948/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18910/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18359/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17500/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17501/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17502/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18949/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18950/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18951/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18952/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18953/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18954/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18955/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18956/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18957/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18958/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18959/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18960/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18961/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18962/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18963/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18964/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18965/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18966/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18967/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18970/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18981/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17503/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17504/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18982/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18983/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18984/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18985/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18986/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18987/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18988/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vitnemål ***** ***** ***** BJUGN   her
18989/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18990/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18991/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18992/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18993/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17505/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17506/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17507/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17508/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17509/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17512/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17513/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17514/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17515/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17516/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17517/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17518/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17519/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17520/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17521/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17525/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17526/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17527/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17528/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17529/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17530/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17531/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17536/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17537/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17540/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17541/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17542/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17543/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17544/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17548/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17549/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17550/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17551/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17552/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17553/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17554/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17555/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17556/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17557/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17561/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17562/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17563/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17558/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17559/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17560/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17564/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17565/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17566/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17567/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17568/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17569/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17570/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17571/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17572/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17573/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17574/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17575/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17576/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17577/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17578/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17579/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17580/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17581/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17588/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17589/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17590/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17591/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17592/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17593/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17601/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17602/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17614/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17615/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17623/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17624/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17635/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17636/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17638/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17639/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
17640/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
17641/2019 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her