eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
22925/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv- og fritidstiltak - gapahuk Lysøysund Solkysten barnehage BJUGN   her
13217/2019 20200103 03.01.2020 Saksframlegg/innstilling Avtale med Telia om oppsetting av basestasjon BJUGN   her
3640/2018 20200102 02.01.2020 Internt notat uten oppfølging Takstprotokoll 2018 BJUGN   her
4408/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev BFV - Vann til Ørland - erstatninger Norsk landbruksrådgivning BJUGN   her
1270/2019 20200102 02.01.2020 Internt notat uten oppfølging Driftsavtale internkontrollsystem - Avinet BJUGN   her
1623/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Årsregnskap Bjugn og Ørland PPT Revisjon Midt-Norge SA BJUGN   her
1624/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Årsregnskap 2018 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Trondheim kommunerevisjon BJUGN   her
1625/2019 20200102 02.01.2020 Utgående brev Årsregnskap 2018 Fosen kommunerevisjon IKS Trondheim kommunerevisjon BJUGN   her
2387/2019 20200102 02.01.2020 Internt notat uten oppfølging Berørte grunneiere, oversikt BJUGN   her
9381/2018 20191231 31.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innkjøpsprotokoll BJUGN   her
22940/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Næringsfaglig vurdering Edvin Dybvik BJUGN   her
15991/2019 20191231 31.12.2019 Utgående brev Vedtak om lånegaranti Austerli-Bjugn Hestesportsklubb FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
993/2018 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling EPC og fjernvarme BJUGN   her
13667/2019 20191231 31.12.2019 Saksframlegg/innstilling Ingangsetting av tomtesalg Mebostad B14 BJUGN   her
350/2016 20191230 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Skjema kontrollavvikling BJUGN   her
22379/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 /nytt bankkontonummer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET BJUGN   her
22938/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Linda Johansen BJUGN   her
22927/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Referat fra styremøte i Kopparn utvikling AS - 20.12.2019 Jostein Tårnes m.fl. BJUGN   her
22936/2019 20191230 30.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtale notat ***** ***** 30.12.19 BJUGN   her
22937/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Klage på søknad om omsorgslønn oversendes fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
18509/2019 20191229 29.12.2019 Utgående brev Forespørsel om fornminner Trøndelag fylke BJUGN   her
22915/2019 20191228 28.12.2019 Utgående brev Innkalling til styremøte 20.12.2019 Jostein Tårnes m.fl. BJUGN   her
22933/2019 20191228 28.12.2019 Internt notat uten oppfølging Garanti i reklamasjonstiden BJUGN   her
12052/2019 20191228 28.12.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.10.19 BJUGN   her
13596/2018 20191228 28.12.2019 Internt notat uten oppfølging Eierskapsmelding Bjugn kommune 2018 BJUGN   her
22609/2019 20191228 28.12.2019 Utgående brev Søknad om TT-kort ***** BJUGN   her
22761/2019 20191228 28.12.2019 Utgående brev Steve Ervik - søknad om tilskudd fra Næringsfond til fiskebåten Steve Ervik BJUGN   her
22934/2019 20191228 28.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notat BJUGN   her
22891/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på krav om fast ansettelse Bjugn-klubben i Fagforbundet Ørland BJUGN   her
13784/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til tilstandskontroll Valsøya bru MOXNES STEIN ERIK BJUGN   her
807/2015 20191227 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innvilget startlån / tilskudd (etablering og tilpasning) fra 2014 - 2018 BJUGN   her
22832/2019 20191227 27.12.2019 Internt notat Telefonsamtale 18.12.19 ***** BJUGN   her
22753/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Innkalling til møte ***** BJUGN   her
15468/2017 20191227 27.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
4776/2018 20191227 27.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22923/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Motregning for mye utbetalt støtte Trondheim stift BJUGN   her
22811/2019 20191227 27.12.2019 Utgående brev Svar på krav om full stilling Fagforbundet Bjugn BJUGN   her
11214/2018 20191227 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Forslag til kjøpekontrakt BJUGN   her
12261/2019 20191227 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte INN - 21.10.19 BJUGN   her
22740/2019 20191227 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat ledermøte 17.12.19 BJUGN   her
10683/2019 20191227 27.12.2019 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring BJUGN   her
10457/2018 20191223 23.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbudsforespørsel taksering av næringseiendom 2018 BJUGN   her
22929/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Purring - Rapportering utleieboliger 2019 HUSBANKEN BJUGN   her
9283/2018 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - akt.patruljen 2018 Malin Berg Groven BJUGN   her
9308/2018 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - akt.patrulje 2018 Gøril Bjørkmann BJUGN   her
9309/2018 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - akt.patruljen 2018 Sara Hay Ulset BJUGN   her
9311/2018 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - akt.patruljen 2018 Mette Hagen Mandal BJUGN   her
9313/2018 20191223 23.12.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - akt.patruljen 2018 Emilie Groven BJUGN   her
11726/2019 20191223 23.12.2019 Internt notat uten oppfølging Gjennomføring av risikovurdering-vold og trusler Dr. Sauers vei 24 BJUGN   her
11306/2017 20191223 23.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
5078/2018 20191223 23.12.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering pålegg arbeidstilsynet brannstasjon BJUGN   her
22932/2019 20191223 23.12.2019 Internt notat uten oppfølging Nyhetsbrev nr. 18 BJUGN   her
5400/2018 20191223 23.12.2019 Internt notat uten oppfølging Trafikksikkerhet for barn - uttalelse fra hovedutvalg for helse og oppvekst. BJUGN   her
9892/2018 20191223 23.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kartleggingsskjema kompetanse BJUGN   her
7598/2018 20191223 23.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fullmakt skattereduksjon BJUGN   her
22921/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv- og fritidstiltak i Bjugn kommune - FAU / 3.trinn Botngård skole Karen Segtnan BJUGN   her
22931/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Analyseresultater 3.12. - 6.12.19 Kystlab AS BJUGN   her
22930/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Utkast P1910427 - 17.12.2019 Kystlab AS BJUGN   her
22928/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Analyseresultater 17.12. - 20.12.19 KYSTLAB AS BJUGN   her
22734/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om oppsigelse Janne Linnerud BJUGN   her
16782/2018 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Deltakerliste miniseminar brukermedvirkning BJUGN   her
22922/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Friskrivning garanti Sparebanken i Karlshamn BJUGN   her
9535/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte for Solkysten barnehage 28.05.19 BJUGN   her
22752/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Kommunikasjon angående plankart Hjálmar Skarphéðinsson BJUGN   her
22870/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Feiing/tilsyn - bolig og kårbolig på ***** ***** BJUGN   her
20846/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold ***** ***** ***** BJUGN   her
22556/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Dialogmøte med ***** ***** BJUGN   her
11803/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra foreldremøte for Solkysten barnehage, avd. Sandnes, 05.09.19 BJUGN   her
22885/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Endret åpningstid fra 1. januar 2020 BJUGN   her
22818/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppstartsmøtereferat og naboliste BJUGN   her
22822/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Risikovurdering av sediment Olden Fiskeoppdrett BJUGN   her
22806/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ang. ulovlighetsoppfølging ***** BJUGN   her
22858/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Trond Knudsen - Avsluttet tilsyn med eksisterende bebyggelse / byggesak på 34/013 og 34/030 Trond Wilhelm Knudsen BJUGN   her
22919/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ber om innsyn i eiendomsskattelisten Deloitte - Johansen, Kristine Klavenes BJUGN   her
22914/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Anmodning om statusrapport - vedtak om bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
14390/2015 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Nemnder, råd og utvalg 2015-2019 BJUGN   her
22759/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 3. november -19 BJUGN   her
22776/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte for avd Lysøysund 08.11.16 BJUGN   her
22781/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 05.10.16 BJUGN   her
22643/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra tilbakemeldingsmøte WISC ***** BJUGN   her
22785/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ped.ledermøte for Solkysten barnehage 30.11.15 BJUGN   her
3433/2018 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av ***** BJUGN   her
22917/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tolkesamtale bank BJUGN   her
22918/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tolkesamtale skole BJUGN   her
22634/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra planleggingsdag 2. januar 2018 BJUGN   her
22736/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra Skype-møte med Frambu ang. ***** ***** ***** ***** 17.09.19 BJUGN   her
1151/2018 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Skatteliste 2017 - maskinlesbar til innsynsbegjæring BJUGN   her
1155/2018 20191220 20.12.2019 Utgående brev NRK - Begjæring om innsyn eiendomsskattetakster NRK BJUGN   her
20855/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Bestilling av låssylinder ***** ***** ***** Systemsikring AS BJUGN   her
22668/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Bestilling av nøkler ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Systemsikring AS BJUGN   her
22617/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22816/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Søknad/Forespørsel fra Tøndelstranda båtforening BJUGN   her
1705/2018 20191220 20.12.2019 Utgående brev Referat fra fagmøte 5. februar -18 ***** BJUGN   her
22916/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Attest/bekreftelse på arbeidsforhold Angelica Sofie Nysand BJUGN   her
1719/2017 20191220 20.12.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte torsdag 9. februar -17 ***** BJUGN   her
22830/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Disponering av depositum etter utflytting av kommunal bolig ***** BJUGN   her
22640/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra fagmøte - tilbakemelding LOGOS ***** BJUGN   her
5344/2018 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat oppfølging BJUGN   her
11794/2017 20191220 20.12.2019 Utgående brev Kommunale avgifter ***** BJUGN   her
22618/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv- og fritidstiltak i Bjugn kommune - utbedring av stinettet ved vanntanken Geir Ivarson Aune BJUGN   her
22620/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv- og fritidstiltak i Bjugn kommune - Folketrappa Ingvild Hellem BJUGN   her
22621/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv- og fritidstiltak i Bjugn kommune - oppgradering av stien til Engelen på Nessavarden VALLERSUND UTVIKLINGSLAG BJUGN   her
22622/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv og fritidstiltak - bygging av gruset tursti mellom Velet i Botngård og Tjønnstua BJUGN IL BJUGN   her
22623/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Søknad om midler til friluftsliv- og fritidstiltak i Bjugn kommune - bygging av helårslavvo i tilknytning til skianlegget på Litj-Gjølga BJUGN IL BJUGN   her
22852/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift fra Ørland kommune BJUGN   her
22849/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift fra Bjugn kommunestyre BJUGN   her
22850/2019 20191220 20.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kopi av brev fra Komm.dep. BJUGN   her
22843/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon om AutoPASS for ferje Autopassferje - AutoPASS for ferje BJUGN   her
3517/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølging sykemeldt - internt notat 01.01.19 BJUGN   her
22902/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Telefonsamtaler 24.03. og 25.04.19 BJUGN   her
22844/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notat ***** ***** BJUGN   her
11439/2017 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Permisjonssøknad fødsel BJUGN   her
22886/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Fosenkraft Eiendom AS - Endringstillatelse for tiltak på 25/052 og 25/127 FOSENHUS AS BJUGN   her
22911/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Fosenkraft AS - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse for forretningsbygg 25/127 FOSENHUS AS BJUGN   her
422/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kvalifiseringsløp status BJUGN   her
433/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fravær introduksjonsprogram - oversikt siste 12 mnd BJUGN   her
9391/2016 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over tidsfrister på introduksjonsvedtak og oppholdstilllatelse - juli 2016 BJUGN   her
15259/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat skolesituasjon BJUGN   her
4294/2018 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bekreftelse avsluttet introduksjonsprogram Lånekassen BJUGN   her
4854/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter og samtaler 2018 BJUGN   her
22594/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innvilget permisjon ***** BJUGN   her
3170/2016 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Merknader kontroller - vurdering prikkbelastning BJUGN   her
13999/2016 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ped.ledermøte 31.10.16 BJUGN   her
22711/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for undervisningstilbud for fosterhjemsplassert elev høsten 2019 ***** BJUGN   her
22542/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalenotat BJUGN   her
22880/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Nabovarsel - Bjugn kommune - oppføring av ny brannstasjon - 20/513 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS BJUGN   her
12719/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse 30.09. - 22.12. 2019 May Britt Standahl BJUGN   her
22873/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forlengelse av arbeidsavtale - 01.06. - 31.12.19 Torfrid Olsen BJUGN   her
22872/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forlengelse av arbeidsavtale - 01.06. - 31.12.19 Ingrid Beate B Martinsen BJUGN   her
9274/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fosterhjemsplassert elever 2018/2019 BJUGN   her
13248/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Møtereferat 30.9.19 ***** BJUGN   her
22857/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Dokumenter fra møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 18.12.2019 Midt‐Norge 110‐sentral IKS BJUGN   her
22815/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Camilla Sagflaat - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 37/038 Camilla Sagflaat BJUGN   her
5633/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtaler og møter BJUGN   her
13320/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat Notat fra psykososialt arbeid ang. ***** ***** BJUGN   her
22718/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for undervisningstilbud for fosterhjemsplassert elev høsten 2019 ***** BJUGN   her
2431/2016 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter og samtaler BJUGN   her
6420/2017 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 3. mai -17 BJUGN   her
12850/2017 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøtet 26.10.17 BJUGN   her
10607/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalenotat juni 2019 BJUGN   her
22605/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innvilgelse av permisjon uten lønn ***** BJUGN   her
22629/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ped.ledermøte 29.05.17 BJUGN   her
22631/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ped.ledermøte 16.10.17 BJUGN   her
1143/2017 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra ped.ledermøte 26.01.17 BJUGN   her
766/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter/samtaler BJUGN   her
11672/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter/samtaler BJUGN   her
20056/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev ***** ***** bekreftelse på norskopplæring ***** BJUGN   her
12950/2018 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på deltagelse i introduksjonsprogram ***** BJUGN   her
14344/2017 20191219 19.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
11852/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter BJUGN   her
22866/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Info om midlertidig brukstillatelse -13/002 Kristian Simble Laugen BJUGN   her
22889/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Kristian Simble Laugen - Midlertidig brukstillatelse av tilbygg til bolig -13/002 Kristian Simble Laugen BJUGN   her
12874/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Reguleringsplan for Stuanes - Merknader til revidert planforslag KYSTPLAN AS BJUGN   her
22874/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding fra ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22913/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tjenestebevis Angelica Sofie Nysand BJUGN   her
22892/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bekreftelse avsluttet introduksjonsprogram ***** BJUGN   her
22877/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forlengelse av arbeidsavtale - 01.06. - 31.12.19 Kine Irina Arntzen BJUGN   her
22851/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vegar og Gunhild Rødsjø - Opplysninger om avløpsanlegg - 38/004 SYSTEMBYGG AS BJUGN   her
22853/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vegar og Gunhild Rødsjø - Tilbakemelding på opplysninger om avløpsanlegg - 38/004 SYSTEMBYGG AS BJUGN   her
686/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kartleggingssamtale 19.12.2017 BJUGN   her
15463/2017 20191219 19.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22813/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** BJUGN   her
519/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat tolkesamtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
13129/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat - ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
11883/2018 20191219 19.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22172/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bent Pettersen - Søknad om personlig godkjenning for ansvarsrett som selvbygger for tiltak på 26/001 Bent Harry Pettersen BJUGN   her
22888/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 3. tertial 2019 Questback - QuestBack BJUGN   her
22887/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Eurobygg Bjugn AS - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest - 25/133 SH PROSJEKT AS BJUGN   her
22679/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forklaring på arbeidsgiverperiode NAV Bjugn BJUGN   her
22693/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN   her
22884/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bilsenteret Bjugn AS - Dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan og tillatelse til tiltak - 25/005 FOSENHUS AS BJUGN   her
14206/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Skifte boligområde - Naboliste og Varslingsliste KYSTPLAN AS BJUGN   her
14198/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Første forslag til ny reguleringsgrense for "Frohavet" og utsendelse av dokumenter etter oppstartsmøtet KYSTPLAN AS BJUGN   her
22863/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Ber om innsyn i eiendomsskattelisten Deloitte - Johansen, Kristine Klavenes BJUGN   her
22895/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling - OU-midler KS BJUGN   her
10875/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsforhold Cherre Rose Castillo BJUGN   her
22839/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak - konsesjonssak - 5017/78/1 - Tove Raaken Hov og Berit Raaken Ørland kommune BJUGN   her
22906/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Signert referat samtale 19.12.19 BJUGN   her
10971/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Utbetaling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22783/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Åge Myrvik - Ferdigattest for tiltak på 70/145 Åge Myrvik BJUGN   her
22824/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av arbeidsforhold Marita Berg BJUGN   her
22814/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BJUGN   her
13478/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til planleggingsdag 2. januar 2020 BJUGN   her
22827/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 02.12.19 BJUGN   her
22732/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om oppsigelse av stilling Ingeborg M Eide M Nygård BJUGN   her
22846/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Svar dispensasjonssøknad nabovarsel Halvor Lysø 71/6 Siv Karin Nilsen BJUGN   her
22876/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedrørende sak Halvor Lysø 71/006 nabovarsel takregning BJUGN   her
22746/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Dekning av sakskostnader ADNOR ADVOKAT AS BJUGN   her
22800/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Ferdigattest mobilmast - 24/001 BJUGN KOMMUNE BJUGN   her
22798/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kommune - Ferdigattest mobilmast - 01/001 BJUGN KOMMUNE BJUGN   her
22856/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Trafikksikkerheten på Fv 721 ved Mølnargårdskrysset TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN   her
22893/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedr rapport fra tilsyn med fyringsanlegg FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS BJUGN   her
22882/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema - tilskudd til svømming 2019 - Lyngrabben barnehage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
22883/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Signert kjøpekontrakt mellom Bjugn kommune og Mowi Norway AS BJUGN   her
22875/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Forlengelse av arbeidsavtale - 01.06. - 31.12.19 Hilde Sofie Schjølberg Dybvik BJUGN   her
22691/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av EM-18 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22689/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - EM-08 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22682/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Kontraktuell endring av fremdrift Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22683/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av endringer Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22684/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av EM-16 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22685/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av EM-19 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22686/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av EM-17 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22687/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - EM-03 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22680/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av utredning av elektronisk musikk i amfiet Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22706/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Endringsmeldinger Botngård ungdomsskole oversikt 06-12 Elb - Kjell Kvam BJUGN   her
22696/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - EM-20 og EM-25 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22697/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - EM-26 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22699/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - EM-21 og EM-29 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22700/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling av EM-33 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22701/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Bestilling x 2 Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22702/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Botngård ungdomsskole - Servanter-armaturer + Tilbudsforespørsel på områdeskilt mm. Elb - Britt Anne D. Svendsen BJUGN   her
22861/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
22881/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Pin Rolf Inge Trevland BJUGN   her
22899/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 14.10.19 BJUGN   her
22901/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 04.12.19 BJUGN   her
22791/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på epost datert 13.12.2019 angående forhåndskonferanse - 84/003 Grethe Rostad BJUGN   her
14096/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtaler / oversikt BJUGN   her
15995/2018 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Møteplan 2019 BJUGN   her
22840/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Linda Johansen BJUGN   her
22854/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Terrenginngrep Einar Kristian Jøssund BJUGN   her
22769/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Arve Eide AS - Advarsel for oppstart av søknadspliktig arbeid uten tillatelse ARVE EIDE AS BJUGN   her
22896/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd - kompetanseheving fastleger 2019 Helsedirektoratet BJUGN   her
22897/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd - kompetanseheving fastleger 2019 Helsedirektoratet BJUGN   her
12722/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på 03/020 for anlegg for oppdrett av strandsnegler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. BJUGN   her
18357/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Bjugn kommunes hederspris 2019 BJUGN   her
22862/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Solkysten barnehage avd. Lysøysund - Dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av bod på 70/142 Bjugn kommune BJUGN   her
13329/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Solkysten barnehage avd. Lysøysund - Dispensasjon og tillatelse til tiltak for oppføring av bod på 70/142 BJUGN KOMMUNE, Anlegg og drift BJUGN   her
22860/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vallersund oppvekstsenter - Tillatelse til tiltak for tilbygg til barnehage på 83/018 Bjugn kommune BJUGN   her
13330/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vallersund oppvekstsenter - Tillatelse til tiltak for tilbygg til barnehage på 83/018 BJUGN KOMMUNE, Anlegg og drift BJUGN   her
22690/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notat møte 03.10.19 Wenche Olden Moen BJUGN   her
22787/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Grova - Naboliste og varslingsliste KYSTPLAN AS BJUGN   her
22788/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Grova - Naboliste og varslingsliste KYSTPLAN AS BJUGN   her
22894/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tilbud om lærekontrakt Iselin Bogerud Halvorsen BJUGN   her
22903/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling - institusjonskokk Bjugn kommune - st. ref. 4140179016 Benedikte Marie Kveim Gundersen BJUGN   her
22904/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærling - institusjonskokk Bjugn kommune - st. ref. 4140179016 Dragan Milosevic BJUGN   her
22607/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om utvidet stilling ***** BJUGN   her
22831/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på ønsket stilling ***** BJUGN   her
20013/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Tore Nilsen og Turid Melum Nilsen - Dispensasjon og tillatelse til deling - 36/003 Tore Nilsen m.fl. BJUGN   her
22900/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Aksept av vilkår Helsedirektoratet BJUGN   her
22898/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd - ALIS fastleger 2019 Helsediretoratet BJUGN   her
22910/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak fra styremøte ang. frivillighetsprisen 2019 BJUGN   her
22626/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Møte mellom ***** ***** ***** ***** ***** 02.12.19 BJUGN   her
22795/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Kristian Simble Laugen - Ferdigattest avløpsanlegg - 13/002 SVERRE PETTERSEN AS BJUGN   her
22633/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte 2.12.19 BJUGN   her
22763/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Reitan - oppfølging etter innledende møte 1. oktober 2019 Inge Blomsø BJUGN   her
13609/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for tiltak på 22/001 og 22/002, for massedeponi TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. BJUGN   her
22672/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** BJUGN   her
20774/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte og permisjon for å avlegge fagprøve i anleggsmaskinførerfaget Paul Aksel Weisser BJUGN   her
22738/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra epilepsikurs med påfølgende samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** 23.04.19 BJUGN   her
22739/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra fagmøte ang. ***** ***** ***** 17.12.19 BJUGN   her
22188/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for deling av 32/017 i Bjugn TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. BJUGN   her
22285/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Rolf Eddy Kraft - Anmodning om landbruksfaglig vurdering av tiltak på 32/017 ØRLAND KOMMUNE BJUGN   her
13357/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Anmodning om ny sakkyndig vurdering ang. ***** ***** ***** BJUGN   her
13459/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på forslag betalingsplan og framdriftsplan PETTER BAKØY AS m.fl. BJUGN   her
22773/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat byggherremøte 18.12.2019 BJUGN   her
22695/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN   her
22766/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Fosenhus Reitan Eiendom AS - Foreløpig svar på søknad om oppføring av gjerde og lagerbygg ved Reitan - 31/009 FOSENHUS AS BJUGN   her
22630/2019 20191219 19.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra arbeidsmøte VO 10.12.19 BJUGN   her
22731/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjonsskriv fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune BJUGN   her
22905/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Vidar Krokvik BJUGN   her
22907/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev CV Arild Haarsaker BJUGN   her
22908/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev CV Arild Haarsaker BJUGN   her
22747/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement Vidar Pettersen BJUGN   her
22848/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/066 - tilknytning til kommunalt vann Vidar Pettersen BJUGN   her
22837/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/036 Hellem, Ivar BJUGN   her
22845/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/036 - tilknytning til kommunalt vann Ivar Hellem BJUGN   her
22869/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kulturskole - opptak - gitar Rømmen, Mona Jensen BJUGN   her
22909/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Informasjonsbrev til ansatte ved virksomhetsoverdragelse pga kommunesammenslåing - Barset felleskommunale vannverk IKS til Ørland kommune Bjugn og Ørland kommuner v/rådmenn BJUGN   her
22681/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/43 - tilknytning til kommunalt vann Johan Hokseggen BJUGN   her
22868/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kulturskole - opptak - kunstløp Hordijk, Ganna BJUGN   her
22703/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/012 - tilknytning til kommunalt vann Ragnhild Karin Myhre BJUGN   her
22694/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/073 - tilknytning til kommunalt vann Per Pettersen BJUGN   her
22743/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Søknad om plass ***** BJUGN   her
22705/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/030 - tilknytning til kommunalt vann Arnt Olav Myhre BJUGN   her
22557/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/030 Myhre, Arnt Olav BJUGN   her
22560/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement 01/070 Viggo , Bratland BJUGN   her
22688/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 01/070 - tilknytning til kommunalt vann Viggo Bratland BJUGN   her
22708/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 36/089 - tilknytning til kommunalt vann SYSTEMBYGG AS BJUGN   her
22823/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling Ane Lothe Andersen BJUGN   her
22855/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev 86/003 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stein Valsø BJUGN   her
22786/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Stein Valsø - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for bod / anneks på 86/003 Stein Valsø BJUGN   her
22879/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Stein Valsø - Dispensasjon og tillatelse til tiltak for tilbygg til fritidsbolig på 86/003 Stein Valsø BJUGN   her
22864/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kulturskole - utmelding - vokal Weisser, Wenche BJUGN   her
22859/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Vedrørende uoversiktlige avkjørsler på toppen av Tinbubakken Gunn Marit Eggan BJUGN   her
22865/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kulturskole - utmelding - dans Raphaug, Lena BJUGN   her
22867/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Bjugn kulturskole - opptak - mulyd Raphaug, Lena BJUGN   her
22821/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Oddveig Fjellheim - Foreløpig svar på søknad om endring av gitt tillatelse for tiltak på 81/107 Oddveig Fjellheim BJUGN   her
22820/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Dialog om utslippstillatelser i Bjugn kommune Noroption - NORoption AS Fredrik Sandness BJUGN   her
22780/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Renseanlegg Kristian Simble Laugen og Gina Vatn - 13/002 SVERRE PETTERSEN AS BJUGN   her
22722/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Fradeling av festetomt og tilleggsareal til hytte, godkjenning etter jordloven - 36/003 - Tore og Turid Melum Nilsen Ørland kommune BJUGN   her
22606/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om øking av stillingsprosent ***** BJUGN   her
22748/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Referat Planforum Grova - Bjugn kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN   her
22749/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Referat Planforum Grova - Bjugn kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN   her
22792/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan m/evalueringsskjema BJUGN   her
22789/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan m/evalueringsskjema BJUGN   her
22805/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22807/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22808/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22809/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22810/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22817/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22819/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22812/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samtalepunkter til møter BJUGN   her
22768/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp ***** BJUGN   her
22767/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp ***** BJUGN   her
22797/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tiltak i tidsrommet 15.08. - 15.12.19 BJUGN   her
22796/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tiltak i tidsrommet 15.08. - 15.12.19 BJUGN   her
11878/2018 20191218 18.12.2019 Utgående brev Individuellplan ***** BJUGN   her
22782/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Driftstillatelse for gokartbane - Klage på årsgebyr - Departementets vurdering SAMFERDSELSDEPARTEMENTET BJUGN   her
22765/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Tilbakebetaling ***** BJUGN   her
22799/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema - tilskudd til svømming i barnehager FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
22775/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 01/001 BJUGN KOMMUNE BJUGN   her
22774/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 24/001 BJUGN KOMMUNE BJUGN   her
22772/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om ferdigattest - 01/001 BJUGN KOMMUNE BJUGN   her
22803/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Bjugn kommune - Ferdigattest mobilmast - 01/001 Bjugn kommune BJUGN   her
22804/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Bjugn kommune - Ferdigattest mobilmast - 24/001 Bjugn kommune BJUGN   her
22771/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om ferdigattest - 24/001 BJUGN KOMMUNE BJUGN   her
22779/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Sakskostnader - Siv Karin Nilsen Adnor - Heidi Nergård BJUGN   her
22778/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Melding om behov for spesialpedagogisk hjelp ***** BJUGN   her
22835/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger 4. kvartal 2019, svarfrist 23. desember 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ BJUGN   her
22834/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Undersøkelsen Ledige stillinger 4. kvartal 2019, svarfrist 23. desember 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ BJUGN   her
22733/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om oppsigelse av stilling ***** BJUGN   her
22802/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Lønnskrav ***** BJUGN   her
22754/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** - flyttemelding ***** BJUGN   her
22741/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Bilsenteret Bjugn AS - Tilleggsinformasjon - 25/005 FOSENHUS AS BJUGN   her
22625/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Møte ang arbeidsoppgaver i Nye Ørland 02.12.19 BJUGN   her
22764/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kopi av: Svar på søknad 2019-0936 om støtte til Konsertserien UPOP 2020 Trøndelag fylkeskommune BJUGN   her
22726/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kopi av: Svar på søknad 2019-0989 Åfjord Kommunale Kulturskole om støtte til TalentLab Fosen 2020 Trøndelag fylkeskommune BJUGN   her
14087/2017 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Politiattester forevist 2017 BJUGN   her
22777/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for høsten 2019 BJUGN   her
22794/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering av tiltak i tidsrommet 15.10. - 15.12.19 BJUGN   her
22755/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kommunikasjon angående innspill Håvard Sundseth BJUGN   her
22639/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat Notater fra fagmøte ang. ***** ***** ***** 03.09.19 ***** BJUGN   her
9011/2017 20191218 18.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
6400/2017 20191218 18.12.2019 Utgående brev Individuellplan ***** BJUGN   her
9002/2017 20191218 18.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22757/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kommunikasjon angående innspill fra Odd Aune KYSTPLAN AS BJUGN   her
22784/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkrevingen fra kommune til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET BJUGN   her
2007/2018 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på mottatte politiattester 2018, 2019 Ann Kristin Thunsør m.fl. BJUGN   her
22709/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra personalmøte 27.10.15 BJUGN   her
1778/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter med ***** BJUGN   her
6739/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra oppfølgingssamtale 28.05.19 BJUGN   her
6778/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notat fra samtale mellom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22801/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Arbeidsplassbeskrivelse BJUGN   her
22760/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** BJUGN   her
22698/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger FOSEN BARNEVERNTJENESTE BJUGN   her
22744/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Informasjonsbrev til ansatte ved virksomhetsoverdragelse pga. kommunesammenslåing - Ørland og Bjugn PPT IKS Bjugn og Ørland kommuner v/rådmenn BJUGN   her
22745/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Informasjonsbrev til ansatte ved virksomhetsoverdragelse pga. kommunesammenslåing - Bjugn kommune og Ørland kultursenter KF til Roret Ørland Bjugn og Ørland kommuner v/rådmenn BJUGN   her
22729/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** BJUGN   her
22192/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for deling av 10/017 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. BJUGN   her
22403/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Morten Berg - Anmodning om landbruksfaglig vurdering av søknad om deling av 10/017 ØRLAND KOMMUNE BJUGN   her
22742/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av 01/010 Trøndelag fylkeskommune BJUGN   her
22756/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev ***** ***** - flyttemelding ***** BJUGN   her
22758/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev ***** ***** - flyttemelding ***** BJUGN   her
22762/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22790/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan m/evalueringsskjema BJUGN   her
22793/2019 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Tiltaksplan m/evalueringsskjema BJUGN   her
22825/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kartlegging av behov og søknad om styrkingsmidler ***** BJUGN   her
22826/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Kartlegging av behov og søknad om styrkingsmidler ***** BJUGN   her
22828/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Tiltaksplan m/evalueringsskjema ***** BJUGN   her
22829/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Tiltaksplan m/evalueringsskjema ***** BJUGN   her
22833/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Sikri AS blir ansvarlig for Evrys virksomhet innenfor sak- og arkiveringssystemer EVRY NORGE AS BJUGN   her
22231/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Anita H. og Asmund Slette - Anmodning om landbruksfaglig vurdering av søknad om dispensasjon for deling av 68/011 ØRLAND KOMMUNE BJUGN   her
22190/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for deling av 68/011 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. BJUGN   her
22666/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede ***** BJUGN   her
22721/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Melding om mulig tildekking av krigskulturminner - 01/005 ADVOKATFIRMAET LARS ERIK SOLLI BJUGN   her
22671/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - 01/043 Johan Hokseggen BJUGN   her
22365/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Gretha T Midtsand Tanem BJUGN   her
22408/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Paul Alfred Myhre - Anmodning om landbruksfaglig vurdering av deling av 01/010 ØRLAND KOMMUNE BJUGN   her
22409/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for deling av 01/010 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. BJUGN   her
22616/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Ber om innsyn Ilaks - Stian Olsen BJUGN   her
22715/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** BJUGN   her
20840/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om tilgang til kontakt og reservasjonsregistret DIFI BJUGN   her
22661/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede ***** BJUGN   her
21569/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Anmerkningsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
19561/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
19741/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
20439/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18099/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** BJUGN   her
18104/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18105/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18106/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18107/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fraværsrapport ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18312/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
18313/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
19245/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
19246/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Vurderinger ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
19247/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
19248/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22730/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Svar på: Brøyting av asfaltert tilførselsveg til Århaugen 1 a,c og e Jim Sletten BJUGN   her
18844/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22669/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede ***** BJUGN   her
19560/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
12090/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtaler og møter ***** ***** BJUGN   her
2601/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtaler og møter med ***** BJUGN   her
2644/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter ***** ***** ***** BJUGN   her
22678/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for undervisningstilbud for fosterhjemsplassert elev høsten 2019 ***** BJUGN   her
5934/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
3759/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22652/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Eiendommen 81/032 Ann Lundell BJUGN   her
22637/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ang. ***** ***** 19.11.19 ***** BJUGN   her
5752/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
15148/2017 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat samtale praksis, VO+FE BJUGN   her
22654/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Tomt Mebostad Magnus Fillingsnes BJUGN   her
5763/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell Plan ***** BJUGN   her
22677/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Læringsmiljø ***** ***** ***** BJUGN   her
15243/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat skole BJUGN   her
22663/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for høsten 2019 BJUGN   her
22674/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 07.01.20 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN   her
22667/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2019 - Pass og stell av barn SKATTEETATEN BJUGN   her
14560/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Varsel egenmeldingsdager ***** BJUGN   her
15245/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat skolesituasjon BJUGN   her
12069/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Fortløpende notat - ***** ***** ***** BJUGN   her
22636/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ang. ***** ***** 19.11.19 ***** BJUGN   her
22659/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Møte 04.12.19 - sak 3 - utbygging av terminalbygg ved Ørland Lufthavn BJUGN   her
22664/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 05.12.2019 IUA Trøndelag BJUGN   her
9135/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22662/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med halvårsrapport for høsten 2019 BJUGN   her
12695/2016 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtaler / møter med ***** BJUGN   her
4198/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
9320/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmøter/samtaler 2018 med ***** ***** BJUGN   her
12655/2016 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingssamtaler/møter BJUGN   her
5729/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
6859/2018 20191217 17.12.2019 Utgående brev Bekreftelse på avsluttet introduksjonsprogram ***** BJUGN   her
14567/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Varsel egenmeldingsdager ***** BJUGN   her
389/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat - Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22737/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Notater fra fagmøte ang. ***** ***** 20.10.19 BJUGN   her
22638/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ang. ***** ***** ***** 24.09.19 ***** BJUGN   her
22665/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Individuell opplæringsplan med halvårsrapport BJUGN   her
8056/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat BJUGN   her
695/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat tolkesamtale flytting 15.01.2018 BJUGN   her
12360/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
15466/2017 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
8059/2018 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Løpende notat BJUGN   her
4775/2018 20191217 17.12.2019 Utgående brev Individuell plan ***** BJUGN   her
22647/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Eurobygg Bjugn AS - Søknad om ferdigattest - 25/133 SH PROSJEKT AS BJUGN   her
9624/2018 20191217 17.12.2019 Utgående brev Enkeltvedtak angående grunnskoleopplæring for voksne- ***** ***** ***** ***** ***** BJUGN   her
22692/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 2. påminnelse - rapportering på ventetider HELSEDIREKTORATET BJUGN   her
22658/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Foreløpig melding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
22719/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Nytt vedtak om redusert foreldrebetaling ***** BJUGN   her
22619/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Bjugns vakreste utsiktsplass - søknad om tilskott til ferdigstilling Utsiktsplasskomiteen v/Wenche Schjølberg BJUGN   her
22650/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Egenerklæring av eierskap til offentlig vei TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BJUGN   her
11354/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll vurdering fase 1 BJUGN   her
9249/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag BJUGN   her
22651/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bekreftelser FOSEN VIND DA BJUGN   her
22406/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Halvor Lysø - Foreløpig svar på krav om dekning av sakskostnader ADNOR ADVOKAT AS BJUGN   her
22713/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i barnevernforum Fosen 17.09.19 BJUGN   her
22714/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsavtale Fosen kommunene - Fosen barnevernstjeneste BJUGN   her
22649/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Oppgjørsskjema 2019 AMBITA AS BJUGN   her
22660/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Rapporteringsskjema - tilskudd til svømming 2019 - Bekkfaret barnehage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BJUGN   her
22657/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Etterspør pinsnåler Tom Oskar Olsen BJUGN   her
22653/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Sak 19-097904REN-OPHAUG, vedrørende samtykke til fradeling Sør-Trøndelag jordskifterett BJUGN   her
22624/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskott til friluftsliv og fritidstiltak - nærmiljøtiltak i Sandnesvågen Bernt Jørgen Stranden BJUGN   her
22724/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Grova masseuttak - Vurdering av konsekvensutredning KYSTPLAN AS BJUGN   her
22676/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om TT-kort ***** BJUGN   her
22707/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** BJUGN   her
22641/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat Notater fra fagmøte med PPT ang. ***** ***** ***** 31.10.19 ***** BJUGN   her
22642/2019 20191217 17.12.2019 Internt notat Notater fra møte ang. ***** ***** ***** 02.12.19 ***** BJUGN   her
22675/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Møtereferat 02.12.19 BJUGN OG ØRLAND PPT IKS BJUGN   her
22710/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Kvittering for utlevering av nøkkel ***** BJUGN   her
22712/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Signert erklæring om samtykke ***** BJUGN   her
22725/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Oppløsning av to interkommunale selskaper KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET BJUGN   her
22384/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Annlaug Johansen - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for fradeling av tomt på 33/029 Annlaug I Johansen BJUGN   her
22382/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Annlaug Johansen - Anmodning om landbruksfaglig vurdering av tiltak på 33/029 ØRLAND KOMMUNE BJUGN   her
22656/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Vedrørende nabovarsel fradeling av boligtomt fra eiendom 33/029 Valgjerd Frengen Sæbø BJUGN   her
22191/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon for deling av 33/029 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. BJUGN   her
22670/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** BJUGN   her
22591/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** BJUGN   her
22673/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten ***** BJUGN   her
22588/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 10. - 13.12.19 Kystlab AS BJUGN   her
22587/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om tilgang til kontakt og reservasjonsregistret. CRM:0013631 Difi - ID-porten BJUGN   her
22566/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Trossamfunn - kommunal støtte Bjugn Kommune - Aune Geir BJUGN   her
22565/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Trossamfunn - kommunal støtte Bjugn Kommune - Aune Geir BJUGN   her
13734/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE BJUGN   her
13735/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 HUMAN ETISK FORBUND BJUGN   her
13736/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 JEHOVAS VITNER BJUGN   her
13737/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 KRISTENSAMFUNNET I NORGE BJUGN   her
13738/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 METODISTKIRKEN I NORGE BJUGN   her
13739/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 MUSLIMSK KULTUR SENTER BJUGN   her
13740/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 NORSK SPIRITUALISTISK TROSSAMFUNN BJUGN   her
13722/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 STJØRDAL MISJONKIRKE BJUGN   her
13724/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 ALTA ISLAMISK FORENING BJUGN   her
13725/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE BJUGN   her
13726/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 BUDDHISTFORBUNDET BJUGN   her
13728/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 DEN ERITREISK KOPTISK AMANUEL KIRKE I KRISTIANSAND BJUGN   her
13729/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 DEN ISLANDSKE EVANGELISKE- LUTHERSKE MENIGHET I NORGE BJUGN   her
13731/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 DET JØDISKE SAMFUNN I TRONDHEIM BJUGN   her
13732/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET BJUGN   her
13741/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 Oslo Kristne Senter BJUGN   her
13742/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 PINSEMENIGHETEN BETEL, TRONDHEIM BJUGN   her
13743/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 PINSEMENIGHETEN EVANGELIESALEN BERØA BJUGN   her
13744/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 SANATAN MANDIR SABHA BJUGN   her
13745/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 SVENSKA KYRKAN I NORGE BJUGN   her
13746/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 THAI BUDDHISTFORENING TRONDHEIM BJUGN   her
13747/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 TRONDHEIM BAPTISTMENIGHET BJUGN   her
13748/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 TRONDHEIM MEVLANA KULTUR FORENING BJUGN   her
13749/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 VAHLSFJORD PINSEMENIGHET BJUGN   her
13750/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 VINEYARD KRISTNE FELLESKAP TRONDHEIM BJUGN   her
13751/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 WAT PA SUKJAI HARSTAD BJUGN   her
13752/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 WAT THAI GARDERMOEN BUDDHISTFORENING BJUGN   her