eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/168 20200127 27.01.2020 Inngående brev Rådhusveien 21 - gbnr. 124/324 - seksjonnr. 7 - forretningsbygg - fasadeendring - Merknad UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2020/133 20200127 27.01.2020 Inngående brev Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS 14.01.2020 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/228 20200127 27.01.2020 Utgående brev Byggesak - Rossvollveien 27 - gbnr. 223/1 - driftsbygning - Anmodning om tilleggsdokumentasjon BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS INDREFOSEN
2020/290 20200127 27.01.2020 Utgående brev Presentasjon i oppvekstutvalget 21.1.20 - Olweusarbeid oppvekstutvalget INDREFOSEN
2020/290 20200127 27.01.2020 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 21.1.20 - ekstern skolevurdering Åsly skole høsten 2019 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2020/351 20200127 27.01.2020 Utgående brev Gbnr. 124/130 - Dagrun Aune og Asmund Berget. Søknad om deling av grunneiendom Asmund Berget m.fl. INDREFOSEN
2020/452 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Janne Sandsdalen INDREFOSEN
2020/452 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Janne Sandsdalen INDREFOSEN
2020/452 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2020/452 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2020/509 20200127 27.01.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 - eierseksjonssameie sentrumsbygg Stadsbygd EIERSEKSJONSSAMEIET SENTRUMSBYGG STADSBYGD 1 INDREFOSEN
2020/510 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Anette Linn INDREFOSEN
2020/510 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Anette Linn INDREFOSEN
2020/510 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 ***** INDREFOSEN
2020/510 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) ***** INDREFOSEN
2020/527 20200127 27.01.2020 Inngående brev Underretning om henleggelse av sak - skadeverk 25.03.19 - ***** ***** RIKSADVOKATEN INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200127 27.01.2020 Utgående brev Rissa skolestyre - 1974-1992 - Rissa kommune - deponeringsliste INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200127 27.01.2020 Utgående brev Kontaktutvalget 1972-1986 - Rissa kommune - deponeringsliste INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200127 27.01.2020 Utgående brev Hovedutvalget for undervisning/oppvekst og kultur - 1992-1998 - Rissa kommune - deponeringsliste INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2020/540 20200127 27.01.2020 Inngående brev Innbydelse til dialog om mobilitet og skoleskyss for 2020/2021 ATB AS INDREFOSEN
2020/542 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet Elevråd ved Mælan skole INDREFOSEN
2020/543 20200127 27.01.2020 Inngående brev Naustveien 84 , 86 - gbnr. 58/2 - naust - søknad om dispensasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/545 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider dokumentsenteret - st. ref. (4183557456) Fredrik Dahlen Duun INDREFOSEN
2020/545 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Fredrik Dahlen Duun INDREFOSEN
2019/9222 20200127 27.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Monica Frandsen INDREFOSEN
2019/9222 20200127 27.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Solvår Myren Sørheim INDREFOSEN
2019/9257 20200127 27.01.2020 Utgående brev Bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholholdig drikk i butikk HOLTAN HANDEL AS m.fl. INDREFOSEN
2019/9461 20200127 27.01.2020 Inngående brev Planforslag - Ratvikdalen boligfelt RAMBØLL AS INDREFOSEN
2019/9554 20200127 27.01.2020 Utgående brev Flere opplysninger - Søknad om overtakelse av serveringsbevilling og skjenkebevilling - FOSEN SELSKAPSMAT OG CATERING AS Ozan Murat Akduman INDREFOSEN
2020/561 20200127 27.01.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 23.1.20 - Forskuttering boligområd Høgåsmyra - pilot Formannskapet INDREFOSEN
2020/561 20200127 27.01.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 23.1.20 - Næringsforening i Indre Fosen formannskapet INDREFOSEN
2020/563 20200127 27.01.2020 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 21.1.20 - Kino i Indre Fosen kommune Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/563 20200127 27.01.2020 Utgående brev Presentasjon i kulturutvalget 21.1.20 - Lysløypa i Årnseth og turstier Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/587 20200127 27.01.2020 Inngående brev Årnsetveien - gbnr. 122/358 - ny avkjørsel - masseuttak - nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/596 20200127 27.01.2020 Inngående brev Amborsvingen 26 - gbnr. 305/6 - forretningsbygg - erklæring om ansvarsrett LANGNES BYGG AS INDREFOSEN
2020/598 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone - st. ref. (4185850450) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/598 20200127 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/552 20200127 27.01.2020 Utgående brev Angående eiendommen gnr. 9 bnr. 55 Annar Georg Bakken m.fl. INDREFOSEN
2020/553 20200127 27.01.2020 Inngående brev Forespørsel om fiber til Vårum Tinna Jonsdottir INDREFOSEN
2020/554 20200127 27.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Viktilveien 85 - gbnr. 36/67 Dahl, Hans INDREFOSEN
2018/355 20200127 27.01.2020 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - ber om ny forhåndskonferanse og befaring Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/1143 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gbnr. 125/15 - Linda Janina Gomo - engtilskudd - rapport Linda Janina Gomo INDREFOSEN
2019/1050 20200127 27.01.2020 Inngående brev Purring - rapportering for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/2071 20200127 27.01.2020 Inngående brev Rissa kolonihage - Revidert plankart KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/4090 20200127 27.01.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 984747438 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6800 20200127 27.01.2020 Inngående brev Klagen avvises - lovlighetskontroll av formannskapets vedtak - ekspropriasjon Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/7719 20200127 27.01.2020 Utgående brev Byggesak - Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - småbåthavn - Svar på mottatte brev HJELLUP ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8558 20200127 27.01.2020 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - båthus - Svar på mottatte brev Svein Gladsø INDREFOSEN
2019/8687 20200127 27.01.2020 Utgående brev Gbnr. 90/1. Anders Alseth. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak Anders Alseth INDREFOSEN
2019/8969 20200127 27.01.2020 Inngående brev Trongseterveien 29 - gbnr. 6/9 - bolig - rehabilitering av skorstein - anmodning om ferdigattest VARMEFORUM MONTASJE AS INDREFOSEN
2019/9159 20200127 27.01.2020 Utgående brev Gbnr. 39/6 - Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2020/545 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider dokumentsenteret - st. ref. (4183557456) Heidi Hovstein Lorentsen INDREFOSEN
2020/545 20200126 26.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Heidi Hovstein Lorentsen INDREFOSEN
2020/510 20200126 26.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Maria Jameela Arsayo Laberget INDREFOSEN
2020/510 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Maria Jameela Arsayo Laberget INDREFOSEN
2020/510 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Gunn Helen Johansen INDREFOSEN
2020/510 20200126 26.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Gunn Helen Johansen INDREFOSEN
2020/452 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/452 20200126 26.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/452 20200126 26.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Grete Ulvesli INDREFOSEN
2020/452 20200126 26.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Grete Ulvesli INDREFOSEN
2020/452 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Randi Liv Johansen Strand INDREFOSEN
2020/452 20200125 25.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Randi Liv Johansen Strand INDREFOSEN
2020/452 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) loma Mohammad INDREFOSEN
2020/452 20200125 25.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 loma Mohammad INDREFOSEN
2020/452 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Tarek Alhindi INDREFOSEN
2020/452 20200125 25.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Tarek Alhindi INDREFOSEN
2020/510 20200125 25.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Emma Linnéa Lund INDREFOSEN
2020/510 20200125 25.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Emma Linnéa Lund INDREFOSEN
2020/555 20200125 25.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Sandaflata 13 - gbnr. 13/125 Brandhaug, Svein Erik Lund INDREFOSEN
2020/552 20200124 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 9/55 - Hafellbakkan - feilopplysninger i grunnboken Annar Georg Bakken INDREFOSEN
2020/185 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/186 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/551 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Verran vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/550 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/188 20200124 24.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Mælan skole - svømmebasseng SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/175 20200124 24.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/120 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissahallen - 22.02.2020 RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/313 20200124 24.01.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/237 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus LEKSVIK JFF INDREFOSEN
2020/531 20200124 24.01.2020 Inngående brev Viktig informasjon om smittsom sykdom - Coronavirus utbrudd Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/545 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider dokumentsenteret - st. ref. (4183557456) Martina Nemcova INDREFOSEN
2020/545 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Martina Nemcova INDREFOSEN
2020/545 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider dokumentsenteret - st. ref. (4183557456) Cathrine Kravik INDREFOSEN
2020/545 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider dokumentsenteret Indre Fosen kommune - st. ref. 4183557456 Cathrine Kravik INDREFOSEN
2020/539 20200124 24.01.2020 Inngående brev Påminnelse - invitasjon til eiermøte i Museene i Sør-Trøndelag AS - 03.02.20 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/510 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/510 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/511 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Mariann Ørsjødal Hubakk INDREFOSEN
2020/513 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Åge Ørsjødal INDREFOSEN
2020/514 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad vedr. motorferdsel i utmark - snøskuter Åsmund Ørsjødal INDREFOSEN
2020/477 20200124 24.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 230/27 ikke er konsesjonspliktig Rolf Killingberg m.fl. INDREFOSEN
2020/478 20200124 24.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på Indre Fosen kommunes kontonummer ved utbetaling av tilskudd. INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/494 20200124 24.01.2020 Utgående brev Signert avtale - Sykle til jobben-aksjonen - Norge Bedriftsidrettsforbund NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND v/ Ragnhild Knudsen INDREFOSEN
2020/498 20200124 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 118/5, 115/7 - Dørndalsveien 131 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Helge Lian INDREFOSEN
2020/498 20200124 24.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 118/5 og 115/7 ikke er konsesjonspliktig Helge Lian INDREFOSEN
2020/499 20200124 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 22/2 og 22/2/1 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Johan Jørgen Haugerø INDREFOSEN
2020/499 20200124 24.01.2020 Utgående brev Sletting/ sammenføyning av 22/2/1 Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/510 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Stian Tørstad INDREFOSEN
2020/510 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Stian Tørstad INDREFOSEN
2020/510 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Maria Kasseth INDREFOSEN
2020/510 20200124 24.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Maria Kasseth INDREFOSEN
2020/475 20200124 24.01.2020 Inngående brev Forespørsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/476 20200124 24.01.2020 Inngående brev Krobakken 56 - gbnr. 124/320 - forretningsbygg - fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/457 20200124 24.01.2020 Utgående brev Ettersending av tegninger - Trøa stadion, Leksvik - Nærmiljøanlegg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/354 20200124 24.01.2020 Inngående brev Gbnr. 231/25 og 231/27 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Solveig Østbye Dale m.fl. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig ***** INDREFOSEN
2020/391 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fritun SA HYGGEKLUBBEN SVINGOM INDREFOSEN
2020/422 20200124 24.01.2020 Utgående brev Gbnr. 159/20 - kartet har blitt rettet Kjell Inge Skaldebø INDREFOSEN
2020/9 20200124 24.01.2020 Utgående brev Gbnr. 275/212 - egenerklæring om konsesjonsfrihet er blitt registrert Andreas Farbu INDREFOSEN
2019/9406 20200124 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Vålgrenda 43 - gbnr. 8/37 - nybygg garasje - Tillatelse til tiltak Ola Leinsli INDREFOSEN
2019/9261 20200124 24.01.2020 Utgående brev Grinnahaugen 6 - skade etter strøing av kommunal vei Dagny Garåsen INDREFOSEN
2019/9382 20200124 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Hertug Skules vei 200 - gbnr. 121/25 - bolig - bruksendring - Tillatelse til tiltak Johanne Marie Frang INDREFOSEN
2019/8674 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - kvittering for nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8674 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - søknad om dispensasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8244 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar -Forespørsel om jobb som renholder Laima Lupike INDREFOSEN
2019/8244 20200124 24.01.2020 Utgående brev Svar -CV - Laima Lupike Laima Lupike INDREFOSEN
2019/8394 20200124 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - Disp.kommuneplan VS BYGG AS INDREFOSEN
2019/7884 20200124 24.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7182 20200124 24.01.2020 Utgående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område og i strandsonen langs Storvatnet Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2019/6552 20200124 24.01.2020 Utgående brev Spørsmål om ekstra septiktank i fjøs - gbnr. 160/11 Nathalie Karlsen INDREFOSEN
2019/6998 20200124 24.01.2020 Inngående brev Mangler fortsatt signert rammeavtale og tjenesteoversikt UNINETT AS INDREFOSEN
2019/2529 20200124 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Stjørnveien 182 - gbnr. 154/43 - tilbygg på fritidsbolig - Ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/1796 20200124 24.01.2020 Utgående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - Klagebehandling Tore Brodahl INDREFOSEN
2018/428 20200124 24.01.2020 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring - Svar på henvendelse Johansen, Wiggo Halvard INDREFOSEN
2018/3003 20200124 24.01.2020 Inngående brev Kontrakt TS-tiltak Åsly Asplan Viak INDREFOSEN
2018/3003 20200124 24.01.2020 Inngående brev Møtereferat oppstartsmøte 12.12.19 Asplan Viak INDREFOSEN
2018/3003 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tilbudsbrev Åsly skole Asplan Viak INDREFOSEN
2018/3084 20200124 24.01.2020 Inngående brev Avlasterdommen - tolkning fra kommunens advokat Bjerkan-Stav - Andreas Ekker INDREFOSEN
2018/9973 20200124 24.01.2020 Inngående brev Haltvollhaugen - gbnr. 138/102 - bolig - Søknad om ferdigattest TROND WEAN INDREFOSEN
2018/11424 20200124 24.01.2020 Inngående brev Uttalelse til detaljreguleringsplan for Korpan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/9973 20200123 23.01.2020 Inngående brev Sandbakken 2 - gbnr. 138/102 - bolig - gjennomføringsplan m.m. TROND WEAN INDREFOSEN
2019/1900 20200123 23.01.2020 Utgående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/5545 20200123 23.01.2020 Inngående brev Utkast til rapport fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV-kontoret i Indre Fosen kommune 2019 - tjenesten økonomisk rådgivning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/9 20200123 23.01.2020 Inngående brev Gbnr. 275/212 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Andreas Farbu INDREFOSEN
2020/371 20200123 23.01.2020 Inngående brev Grønflatveien 14 - gbnr. 18/4 - søknad om oppsetting av carport / vedbod Gunnar Grønflaten INDREFOSEN
2020/444 20200123 23.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 288/1 ikke er konsesjonspliktig Tone Sjonbotn INDREFOSEN
2020/313 20200123 23.01.2020 Inngående brev Gbnr. 60/14, 60/6 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/452 20200123 23.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Mahad Hundub Abdullahi INDREFOSEN
2020/452 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Mahad Hundub Abdullahi INDREFOSEN
2020/528 20200123 23.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av leilighet nr. 9 - Rådhusveien 23 - Strømmen borettslag - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/298 20200123 23.01.2020 Inngående brev Årnsetveien - gbnr. 122/358 - ny avkjørsel - masseuttak - forespørsel om søknadsplikt KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/98 20200123 23.01.2020 Saksframlegg/innstilling Eventuelt - ungdomsrådet INDREFOSEN
2019/8558 20200122 22.01.2020 Inngående brev Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - båthus - uttalelse Svein Gladsø INDREFOSEN
2019/8613 20200122 22.01.2020 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8750 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8242 20200122 22.01.2020 Inngående brev Råd og veiledning i forhold til truende pasienter på legekontor Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8188 20200122 22.01.2020 Inngående brev Gbnr. 317/7 - Kjell Balstad - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/6768 20200122 22.01.2020 Inngående brev Purring 2 - problemer med lavt vanntrykk i Tæveveien 31 Einar Strøm INDREFOSEN
2019/696 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Ørjan Aalberg INDREFOSEN
2019/2587 20200122 22.01.2020 Utgående brev Byggesak - Fevågveien 9 - gbnr. 138/30 - Bruksendring: Klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/3113 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Rissa sykehjem Folkehelse Fosen INDREFOSEN
2019/3114 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport Leksvik sykehjem Folkehelse Fosen INDREFOSEN
2019/3322 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på Henvendelse til kommunen - Kloakk Christine Sagøy INDREFOSEN
2020/247 20200122 22.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - Oppdaterte tegninger John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2020/239 20200122 22.01.2020 Inngående brev Signert erklæring - kloakkledning - Bestvold - gbnr. 125/41 Jo Inge Dyrendahl INDREFOSEN
2020/439 20200122 22.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Jonsbakken 7 - gbnr. 140/284 Øvergård, Eivind INDREFOSEN
2020/452 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Thomas Wean Haugen INDREFOSEN
2020/452 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Thomas Wean Haugen INDREFOSEN
2020/477 20200122 22.01.2020 Inngående brev Gbnr. 230/27 - Bjørktrøveien 38 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Inger Olsen Killingberg INDREFOSEN
2020/477 20200122 22.01.2020 Inngående brev Gbnr. 230/27 - Bjørktrøveien 38 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/460 20200122 22.01.2020 Utgående brev Overføring av automatisk brannalarm - Øyan vannbehandlingsanlegg MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2020/471 20200122 22.01.2020 Inngående brev Utlysning av statlig tilskudd for 2020 til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/472 20200122 22.01.2020 Inngående brev Forespørsel om plan for rådhusene etter kommunereform NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND INDREFOSEN
2020/473 20200122 22.01.2020 Inngående brev Vedtak etter eltilsyn - Årnsetflata 32 - Rissa sykehjem NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/318 20200122 22.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/30 og 232/47 - matrikkelenhetene er blitt sammenslått Terje Aanonli m.fl. INDREFOSEN
2020/361 20200122 22.01.2020 Inngående brev Hasselvikveien - gbnr. 133/54 - avkjørsel - søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel ANNBJØRG BUE INDREFOSEN
2020/359 20200122 22.01.2020 Utgående brev Retting av adresse og eiendomskart Tor Lorents Rotabakk INDREFOSEN
2020/452 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Marcin Rebielak INDREFOSEN
2020/452 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Marcin Rebielak INDREFOSEN
2020/442 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 140/464 Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2020/443 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 170/262 Ove Rønning INDREFOSEN
2020/412 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rørvikveien 479 - gbnr 5/1 - platting - søknad om tiltak Klepp, Kari INDREFOSEN
2019/9527 20200122 22.01.2020 Inngående brev Vedr. søknad om forlengelse av snøscooterløyve - motorferdsel i utmark - tilbakemelding Roger Fiksdal INDREFOSEN
2019/9384 20200122 22.01.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Roar Langsæter INDREFOSEN
2019/9277 20200122 22.01.2020 Utgående brev Ad. gbnr. 9/8. Hafellbakkan Eiendom AS. Vurdering i hht. Naturmangfoldloven. Ny høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9222 20200122 22.01.2020 Utgående brev Innspill: redusert hastighet Sørvikgrenda Roger Holmeng m.fl. INDREFOSEN
2019/8558 20200121 21.01.2020 Inngående brev Byggesak - Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - båthus - Svar på kommunens brev Svein Gladsø INDREFOSEN
2020/443 20200121 21.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 170/262 Ove Rønning INDREFOSEN
2020/442 20200121 21.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 140/464 Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2020/444 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 288/1 - Skjersetveien 36 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Tone Sjonbotn INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Inngående brev Melding om innrapportering av vannverksdata for 2019 Mattilsynet INDREFOSEN
2020/425 20200121 21.01.2020 Inngående brev Kopi av: Driftstilskudd 2020 - Museene i Sør-Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/426 20200121 21.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/428 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Vanvikveien 29 - gbnr. 314/133 Rønning, Odd INDREFOSEN
2020/452 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Joka Kojic INDREFOSEN
2020/452 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Joka Kojic INDREFOSEN
2020/448 20200121 21.01.2020 Inngående brev Avtale om godtgjøring av veileder i forbindelse med gjennomføring av ICPD foreldrekurs Jannike Nebb INDREFOSEN
2020/452 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - vikar Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4178488723 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/452 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkonsulent - vikar - st. ref. (4178488723) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/417 20200121 21.01.2020 Utgående brev Årsmeldinger Rissa IL RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/418 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 314/109, 314/122 - Havnegata - krav om betaling av festeavgift - 1. halvår Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2020/419 20200121 21.01.2020 Inngående brev Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Trøndelag HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/421 20200121 21.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/422 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 159/20 - ber om retting av kart Kjell Inge Skaldebø INDREFOSEN
2020/388 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 279/7, Steinbråten 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Einar Gilbert Dretvik INDREFOSEN
2020/394 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 304/5, Nøstvold - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Arvid Martin Nygård INDREFOSEN
2020/399 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 314/60, Skogstua - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Henrik-Ludvig S Poulsson INDREFOSEN
2020/401 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtatt redusert fartsgrense på to kommunale veier Trøndelag politidistrikt INDREFOSEN
2020/359 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 272/29 - retting i matrikkelen - informasjon Tor Rotabakk INDREFOSEN
2020/379 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 278/13, Olderstad - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Hege Iren Almåsbakk INDREFOSEN
2020/382 20200121 21.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag - Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING INDREFOSEN
2020/383 20200121 21.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om lovlighetskontroll av vanngebyr i Indre Fosen kommune Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/385 20200121 21.01.2020 Inngående brev Forespørsel om sponsing av ny bedrift i Rissa Helen Filiztek Haarberg INDREFOSEN
2020/386 20200121 21.01.2020 Utgående brev Gbnr. 278/17, Stenvold 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Terje Penna Steen INDREFOSEN
2020/318 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 232/30 og 232/47 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Terje Aanonli m.fl. INDREFOSEN
2020/129 20200121 21.01.2020 Inngående brev ***** ***** - fritak fra kommunale avgifter - bilde ***** INDREFOSEN
2020/175 20200121 21.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/170 20200121 21.01.2020 Inngående brev Følgebrev til aksjonærer i TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2019/9461 20200121 21.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Ratvikdalen boligfelt Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9159 20200121 21.01.2020 Inngående brev Hermstadveien 53 - gbnr. 39/6 - deling av grunneiendom - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8847 20200121 21.01.2020 Inngående brev Påminnelse - avtale om leveranse av revisjonstjenester REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/8222 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Indre Fosen kommune Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8459 20200121 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/2292 20200121 21.01.2020 Inngående brev Manglende svar ang. gummigranulat ved CTM Lyng i Vanvikan SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2019/4129 20200121 21.01.2020 Utgående brev Etterlyser fortsatt svar - ønsker opplysninger om tilknytning til kommunale ledninger - Uddu Anne Kirkeby INDREFOSEN
2019/1053 20200121 21.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg - prøveprosjekt med ekstra anløp av Hasselvika på hurtigbåttilbudet Trondheim - Kristiansund - rute 800 - tilbakemelding etter gjennomført prosjekt ATB AS INDREFOSEN
2019/135 20200121 21.01.2020 Inngående brev Purring - Manglende lys fra Årnseth til Åsly skole Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2018/1710 20200121 21.01.2020 Inngående brev Hallveien - gbnr. 275/205 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2018/438 20200121 21.01.2020 Utgående brev Sak 17-198225REN-JSTE - underretning om matrikkelføring Domstolene i Norge INDREFOSEN
2018/428 20200121 21.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Byggesak Nordfjordveien 170/8 Johansen, Wiggo Halvard INDREFOSEN
2018/82 20200121 21.01.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til Aksjon skoleveg-prosjekter i Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune v/Sentralt fakturamottak INDREFOSEN
2018/3973 20200121 21.01.2020 Inngående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/6998 20200121 21.01.2020 Utgående brev Databehandleravtale fra Indre Fosen kommune UNINETT AS INDREFOSEN
2019/6963 20200121 21.01.2020 Utgående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - dispensasjon fra LNF-formål - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/6963 20200121 21.01.2020 Utgående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - status byggesak Rina Kristine Balstad INDREFOSEN
2019/6020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oppdatert søknad om tilskudd ved bosetting Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/7137 20200121 21.01.2020 Inngående brev Gbnr. 57/8 - Ole Sand - drenering av jordbruksjord - div. fakturaer OLE SAND INDREFOSEN
2019/7884 20200121 21.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden Fosen naturvernforening INDREFOSEN
2019/7884 20200120 20.01.2020 Utgående brev Forespørsel om opplysning om varsel om oppstart av reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden Anton Kvithyll INDREFOSEN
2018/428 20200120 20.01.2020 Inngående brev Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge - bruksendring - foreløpig svar FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/696 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Steinar Ola Breili INDREFOSEN
2019/696 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Karen Martha Askim INDREFOSEN
2019/696 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Lars Helge Lindgjerdet INDREFOSEN
2019/8246 20200120 20.01.2020 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Vedtak om overtredelsesgebyr Anne Berit Dypvik INDREFOSEN
2019/9533 20200120 20.01.2020 Utgående brev Signert avtale - akuttberedskap barnevern TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/75 20200120 20.01.2020 Inngående brev Oppdatert fordelingsnøkkel for tildeling av kulturfond NASJONALBIBLIOTEKET INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Marit Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Kjersti Ngozi Furuseth INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Cathrine Denstadli INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Astrid Andresen INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Wenche Tømmerdal INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Julie E. Vikan INDREFOSEN
2019/9365 20200120 20.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Fidan Shabani INDREFOSEN
2020/247 20200120 20.01.2020 Inngående brev Byggesak - Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - Nabovarsel John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2020/351 20200120 20.01.2020 Inngående brev Udduveien - gbnr. 124/130 - søknad om deling av grunneiendom Asmund Berget m.fl. INDREFOSEN
2020/387 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/367 20200120 20.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Strandveien 55 - gbnr. 275/42 Svendsen, Pål INDREFOSEN
2020/353 20200120 20.01.2020 Inngående brev Grensejustering mellom Indre Fosen og Steinkjer kommune - mulig virkning for fordeling av kraftinntekter fra Ormsetfoss kraftverk Steinkjer kommune INDREFOSEN
2020/417 20200120 20.01.2020 Inngående brev Ønsker kopi av innsendte årsmeldinger fra Rissa Idrettlag RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/423 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus RISSA UNGDOMSLAG INDREFOSEN
2020/406 20200117 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunen om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE INDREFOSEN
2019/8774 20200117 17.01.2020 Inngående brev Manglende oppfølging Frank Jensen INDREFOSEN
2019/7884 20200117 17.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan fv. 717 Sund - Bradden Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/7130 20200117 17.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i FAU ved Stadsbygd skole 13.01.2020 FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2019/7470 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - 17. mai Vanvikan FAU Vanvikan Skole v/Hagen, Turid Halsli INDREFOSEN
2019/6800 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på ekspropriasjonsvedtak i Vanvikan INDREFOSEN
2020/404 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte vedr regulering av H2 og H3 ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/405 20200117 17.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2020/390 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Oppdatering av gebyrhefte: leiepriser på Rønningstrand INDREFOSEN
2020/374 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte INDREFOSEN
2020/234 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunale bygg - salg av gjennomgangsboliger INDREFOSEN
2020/180 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hindrem & Seter vassverk SA SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/178 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/6998 20200116 16.01.2020 Inngående brev Påminnelse - rammeavtale med Uninett - databehandleravtale UNINETT AS INDREFOSEN
2019/7054 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjettendring TS-tiltak Testmann Minne skole INDREFOSEN
2019/7137 20200116 16.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 971019417 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7313 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Hallveien 22 - gbnr. 275/148 - lager - tilbygg - Tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/696 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Anne Marie Elverum INDREFOSEN
2019/2104 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra kravet om næringsinntekt fra foretaket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2292 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på bekymringsmelding angående gummigranulat ved CTM Lyng i Vanvikan FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2018/438 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Skjelbred - Langen - Fellessetra DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2017/1234 20200116 16.01.2020 Inngående brev Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - bolig - søknad om tillatelse til tiltak Anna Xilin I P Fritzson INDREFOSEN
2019/4 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innsyn i dokumenter knyttet til avkorting i produksjonstilskudd Tor Malnes Grobstok INDREFOSEN
2019/8707 20200116 16.01.2020 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8913 20200116 16.01.2020 Utgående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8964 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/3 : Even Killingberg. Søknad om deling av eiendom . Dispensasjonssak Even Killingberg INDREFOSEN
2019/9159 20200116 16.01.2020 Utgående brev Ad. Gbnr. 39/6 i Indre Fosen kommune. Høring SAMEDIGGI / SAMETINGET INDREFOSEN
2019/9222 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar: Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - finnes det kart ATB AS INDREFOSEN
2019/9222 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplanen LEKSVIK PENSJONISTFORENING INDREFOSEN
2019/9222 20200116 16.01.2020 Inngående brev Innspill fra barnehagene - kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2032 Indrefosen Kommune - Solli Dagrun Fissum INDREFOSEN
2019/8267 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endelig grovkalkyle for etablering av ladepunkter. NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8267 20200116 16.01.2020 Utgående brev Aksept av grovkalkyle for etablering av ladepunkter. NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8218 20200116 16.01.2020 Utgående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø Roar Bjørkli m.fl. INDREFOSEN
2019/8033 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Olav Flataunet INDREFOSEN
2019/8057 20200116 16.01.2020 Inngående brev Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1. mars 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2019/8298 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Haltveien Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/175 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - Til uttalelse Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2020/170 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Trønderenergi AS - Utbyttepolitikk INDREFOSEN
2020/170 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på epost angående TrønderEnergi AS - utbyttepolitikk TRONDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/214 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 132/44 - Svar på henvendelse Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/223 20200116 16.01.2020 Inngående brev Haltveien 85 - gbnr. 20/184 - bolig - tilbygg - søknad om flytting av avkjørsel RUNE DAHLE INDREFOSEN
2020/130 20200116 16.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/22 ikke er konsesjonspliktig Wenche Myhr m.fl. INDREFOSEN
2020/132 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om parkering forbudt-skilt ved kommunehuset i Leksvik Solvår Myren Sørheim INDREFOSEN
2020/168 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rådhusveien 21 - gbnr. 124/324 - seksjonnr. 7 - forretningsbygg - fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Etterlysning av dokumentasjon vedr. søknad om gratis kjernetid og redusert betaling barnehage ***** INDREFOSEN
2020/258 20200116 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte i forbindelse med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/218 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 20/184 - Svar på henvendelse Dahle, Rune INDREFOSEN
2020/228 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rossvollveien 27 - gbnr. 223/1 - driftsbygning - søknad om tillatelse til tiltak BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS INDREFOSEN
2020/316 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 73/15, Lilleøy og 73/25, Tilleggsjord 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Lage Denstad INDREFOSEN
2020/318 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/47, Ørstad - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Terje Aanonli INDREFOSEN
2020/294 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr.53/9, Fossheim og 53/10, Stavrandalen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Olav Foss INDREFOSEN
2020/297 20200116 16.01.2020 Inngående brev Service- og vedlikeholdsavtale - Åsly skole - kjøle- og fryserom ORKLAND KLIMA- OG KULDETEKNIKK AS INDREFOSEN
2020/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høring om moderasjonsordninger i SFO UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/269 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 304/4 - Setergårdsveien 98 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Arvid Martin Nygård INDREFOSEN
2020/267 20200116 16.01.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med Fosen barneverntjeneste - Barnevernets arbeid med undersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/391 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fritun SA HYGGEKLUBBEN SVINGOM INDREFOSEN
2020/354 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 231/25, Hiet 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tor Andreas Dale INDREFOSEN
2020/360 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/355 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/356 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/9, Røstadlien nedre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Helge Saghaug INDREFOSEN
2020/358 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/66, Nedrevoll 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Magne Aune INDREFOSEN
2020/359 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 272/29, Rotabakk 3 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tor Lorents Rotabakk INDREFOSEN
2020/363 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 276/25, Utsikten II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ole Andreas Lindgjerdet INDREFOSEN
2020/352 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/27, Grindmo østre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Vidar Gangstad INDREFOSEN
2020/331 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon FILM&KINO INDREFOSEN
2020/331 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon VANVIKAN KINO AS INDREFOSEN
2020/346 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 210/13, Dalstrø vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Morten Rolitrø INDREFOSEN
2020/348 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 216/5, Stortrøåsen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anne Jorunn Aanonli INDREFOSEN
2020/350 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ber om opplysninger i tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/319 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/59, Storberget - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Even Sæther INDREFOSEN
2020/320 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 236/19, Lilleaunet vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Sandsve INDREFOSEN
2020/322 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 236/36, Knausen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anne Grøntveit INDREFOSEN
2020/324 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 244/7, Tømmerbakkin II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Bård Martin Nytrø INDREFOSEN
2020/328 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 277/6, Stormyra - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Harald Sve INDREFOSEN
2020/66 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 54/14 - Svar på henvendelse Haanes, Cathrine Johansen INDREFOSEN
2020/66 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 54/14 - Svar på henvendelse NØYSOM ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2019/9461 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Ratvikdalen boligfelt Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/9222 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - finnes det kart ATB AS INDREFOSEN
2020/330 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høring - endring i yrkesfaglig tilbudet UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/321 20200115 15.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Fosnaheim barnehage Fosnaheim barnehage INDREFOSEN
2020/333 20200115 15.01.2020 Inngående brev Privat planarbeid - anmodning om oppstartsmøte - gbnr. 232/11 og 76 - Krohaugen KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/274 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 20/44, Høibro vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ivar Johannes Hjelmen INDREFOSEN
2020/276 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 211/14, Rabben - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Knut Aanonli INDREFOSEN
2020/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 202/11, Vestertrøa - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ørjan Aalberg INDREFOSEN
2020/280 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 217/18, Bergtun - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Kåre Palmer Waterloo INDREFOSEN
2020/281 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 24/3 Gafseth nordre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Audhild Brødreskift INDREFOSEN
2020/283 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 33/4, Bårdsmoen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Svein O Kirkemyr Nilsen INDREFOSEN
2020/284 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 36/14 Vassbu II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Oddrun Holten Sand INDREFOSEN
2020/285 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/23, Furulund - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Harald Hegdahl INDREFOSEN
2020/295 20200115 15.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 21.12.19 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/296 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/82, Reinsflata og 56/145 Sørvoll - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/288 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/5, Ersland Østre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Einar Berg m.fl. INDREFOSEN
2020/289 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/7 Ersland søndre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Johan Ersland Rein INDREFOSEN
2020/314 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 61/4, Liseth - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Olga Dybvik INDREFOSEN
2020/308 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Theresa Schei Schei, Theresa INDREFOSEN
2020/309 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/255 Nerlia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Wolfgang Knappe INDREFOSEN
2020/310 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/40, Langmo - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ove B Darell Tokstad INDREFOSEN
2020/312 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/62, Breivold vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Rune Bredesen INDREFOSEN
2020/313 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 60/14 Fallid - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/211 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rettelse - tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/232 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 22/9 ikke er konsesjonspliktig Mona Rita Aronsen m.fl. INDREFOSEN
2020/241 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/15, Svelia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ola Leinsli m.fl. INDREFOSEN
2020/242 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 270/17, Stensheim - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Marit Skagseth Forr INDREFOSEN
2020/243 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/29 Trølia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Bjørn Erik Gimse INDREFOSEN
2020/259 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/30 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Elisabeth Askjem m.fl. INDREFOSEN
2020/262 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 13/14 og 13/30 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Johnny Foss m.fl. INDREFOSEN
2020/263 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 13/51 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Sørås m.fl. INDREFOSEN
2020/264 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 15/6, Plassen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Trond Buan INDREFOSEN
2020/265 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 20/14, Lillemyr - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anton Brovold INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Etterlysning av informasjon vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2020/254 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rapportering av årsverk pr. 31.12.2019 til LMD Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/235 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 6/22, Rognheim - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Lars Ivar Trang INDREFOSEN
2020/238 20200115 15.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Hallveien 24 TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/247 20200115 15.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - korrigering av adresse John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2020/214 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/44 Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/218 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 20/184 Dahle, Rune INDREFOSEN
2020/207 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Vanvikan gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8304 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8289 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Theresa Schei - Oppvekstutvalget Schei, Theresa INDREFOSEN
2019/8289 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Petter Harald Kimo - arealutvalget Kimo, Petter Harald INDREFOSEN
2019/8188 20200115 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 317/7 - Kjell Balstad - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9149 20200115 15.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Vanvikveien 8 F - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/9107 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rørvikveien 279 - gbnr. 10/5 - riving og bygging av ny driftsbygning - reviderte tegninger SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8753 20200115 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8613 20200115 15.01.2020 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8621 20200115 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 132/47 - Terje Buaune - drenering av jordbruk - fakturaer TERJE BUAUNE INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/63 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rullering av Regional plan for Vannforvaltning i Nordre Fosen Vannområde Nordre Fosen Vannområde INDREFOSEN
2018/246 20200115 15.01.2020 Inngående brev Klagebehandling - reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/5166 20200115 15.01.2020 Inngående brev Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - avslutning av tilsynssak TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN