eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/6491 20200925 25.09.2020 Utgående brev Kommunal bolig - gbnr.124/320 - Rådhusveien 23 - nye beboere ***** INDREFOSEN
2020/6491 20200925 25.09.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Rådhusveien 23, nr.9 (Strømmen borettslag) - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/2701 20200925 25.09.2020 Utgående brev Byggesak - Helsetveien 357 - gbnr. 19/25 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak Torbjørn Krogh INDREFOSEN
2020/6584 20200925 25.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2020/6520 20200925 25.09.2020 Utgående brev Byggesak - Grønningsveien 494 - gbnr. 20/15 - garasje: Tillatelse til tiltak LUND JAKOB INDREFOSEN
2020/6193 20200925 25.09.2020 Utgående brev Byggesak - Grandmarkveien 2 - gbnr. 279/4 - garasje: Dispensasjon og tillatelse til tiltak Knut Håkonsønn Bergersen INDREFOSEN
2020/4276 20200925 25.09.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 17/5 Jan Olav Holten m.fl. INDREFOSEN
2020/1306 20200925 25.09.2020 Utgående brev Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/1578 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr. 272/38 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet PRETOR ADVOKAT AS INDREFOSEN
2020/5588 20200925 25.09.2020 Utgående brev Ulik praksis oppføring av naust/sjøhus - kommunen ber om flere opplysninger i saken Mari Kvaale Jenssen INDREFOSEN
2020/1815 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr. 11/1 - kommentar til matrikkelbrev - feil i grenser Amund Rein INDREFOSEN
2020/5842 20200925 25.09.2020 Utgående brev Byggesak - Kalvtrøveien 12a - gbnr. 267/20 - Carport: Tillatelse til tiltak og dispensasjon Arnel Ronquillo Ilao INDREFOSEN
2020/6611 20200925 25.09.2020 Inngående brev Einerhaugen - gbnr. 20/84 - garasje/uthus - inntil 50 m2 - melding om tiltaket John Birger Bergsmyr INDREFOSEN
2020/6478 20200925 25.09.2020 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 155/14 - Ønsker spesifisert informasjon Nordsether, Kai Lennart INDREFOSEN
2020/6480 20200925 25.09.2020 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 160/11 - Ønsker spesifisert informasjon Nordsether, Kai Lennart INDREFOSEN
2020/6491 20200925 25.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Rådhusveien 23 - nr. 9 - Strømmen borettslag - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/6615 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gbnr. 211/3 - signert avtale om leie av jord - Ida og Michael Persson / Christian Isaksson Ida K Hammernes Grande m.fl. INDREFOSEN
2020/6616 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om skjøte på gårds- og bruksnummer 165/12 Christine Karlsen INDREFOSEN
2020/5797 20200925 25.09.2020 Utgående brev Gbnr. 300/4 - uttalelse fra Indre Fosen kommune angående forsikringssak Ole Johan Todnem INDREFOSEN
2019/8289 20200925 25.09.2020 Inngående brev Melding om fravær - Per Kristian Skjærvik - Fsk Skjærvik, Per Kristian INDREFOSEN
2020/919 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/2088 20200925 25.09.2020 Utgående brev Fornyelse av salgsbevilling Coop Fosen SA INDREFOSEN
2019/6042 20200925 25.09.2020 Inngående brev Overskott - gbnr. 23/3 og 23/10 - deling av grunneiendom - foreløpig melding FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL INDREFOSEN
2020/5070 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar - Søppelhåndtering i Vanvikan Hildbjørg Harøy INDREFOSEN
2020/6468 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kvittering for arkiv fra Fosen barnevernstjeneste og Rissa kommune ***** INDREFOSEN
2020/6596 20200924 24.09.2020 Inngående brev Spørsmål om vann og avløp - gbnr. 310/20 Knut Røe INDREFOSEN
2020/6583 20200924 24.09.2020 Inngående brev Vedrørende skade på din bil, registreringsnummer XK28551 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2020/6250 20200924 24.09.2020 Saksframlegg/innstilling Totalplan for Indre Fosen kommune- en bærekraftig kommune INDREFOSEN
2020/6595 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring - Innspill til arbeidet med ny samfunnsplan 2020-2032 - Trondheim kommune TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/5202 20200924 24.09.2020 Inngående brev Hasselveien 158 - gbnr. 135/8 - riving - sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving Britt Yvonne Øverhus INDREFOSEN
2020/6467 20200924 24.09.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 169/81 ikke er konsesjonspliktig Bjørn Hagen INDREFOSEN
2018/9193 20200924 24.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for område 16, tidligere Sør-Trøndelag TENSIO TS AS INDREFOSEN
2020/2079 20200924 24.09.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1307 - gbnr. 138/33 - bolig - påbygg og bruksendring - Geoteknisk notat KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/189 20200924 24.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd skole - svømmehall - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/6585 20200924 24.09.2020 Inngående brev Skilting i utmark - utøvelse av allemannsretten Sverre Håvard Melhus INDREFOSEN
2020/6585 20200924 24.09.2020 Inngående brev Skilting i utmark - svar fra grunneier Sverre Håvard Melhus INDREFOSEN
2020/6193 20200924 24.09.2020 Inngående brev Grandmarkveien 2 - gbnr. 279/4 - garasje - bilder Knut Håkonsønn Bergersen INDREFOSEN
2020/669 20200924 24.09.2020 Inngående brev Bekymring for kloakkledning på Husby - ønsker status i sak John Magnus Aas INDREFOSEN
2020/6193 20200924 24.09.2020 Inngående brev Grandmarkveien 2 - gbnr. 279/4 - garasje - tilsvar Knut Bergersen INDREFOSEN
2020/873 20200924 24.09.2020 Utgående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - flytting av avkjørsel - kommunen oversender saken til FK TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/2451 20200924 24.09.2020 Utgående brev Bevilgning av midler fra kulturutvalgets pott Sven Olav Høivik m.fl. INDREFOSEN
2020/6577 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Tigers-lekene Solveig Solem Berge INDREFOSEN
2020/6578 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr. 132/1 - tildeling av adresse Anne Schjølberg INDREFOSEN
2020/6153 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr. 122/239 og 122/240 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Lars Magnar Larsen INDREFOSEN
2020/6153 20200924 24.09.2020 Utgående brev Gbnr. 122/239 og 122/240 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Monika K Kawalkowska m.fl. INDREFOSEN
2020/4756 20200924 24.09.2020 Utgående brev Delingssak - Drakestranda 206 - gbnr. 312/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning: Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/6338 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - ABBA Konsert LEKSVIK SKOLEMUSIKK-KORPS INDREFOSEN
2020/6549 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Huskonsert Svein Buan INDREFOSEN
2020/6338 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon - sjekkliste - Covid19 - ABBA Konsert LEKSVIK SKOLEMUSIKK-KORPS INDREFOSEN
2020/6550 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Foreldremøte Eirin Margrethe Gautvik INDREFOSEN
2020/6539 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Korpskonsert RISSA OG STADSBYGD MUSIKKORPS INDREFOSEN
2020/6574 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr. 235/1 - Morten Myran - søknad om bygging av landbruksvei MYRAN MORTEN INDREFOSEN
2020/6528 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Indre Fosen kulturminneråd 14.10.20 Vollan Jon Erik m.fl. INDREFOSEN
2020/5999 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Politisk møte INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2020/6469 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Dødsboauksjon etter Haldis og Leif Graven, Leksvik STEINKJER AUKSJONSFORRETNING Odd Ragnar Schult-Jessen INDREFOSEN
2020/6492 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Halloween på Stadsbygd Prestegård STADSBYGD PRESTEGÅRDS VENNER INDREFOSEN
2019/5807 20200924 24.09.2020 Utgående brev Fevågsjøen 25 - gbnr. 140/157 - anneks - bruksendring - kommunen trenger flere opplysninger Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2020/6521 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Medlemsmøte LEKSVIK PENSJONISTFORENING INDREFOSEN
2020/6289 20200924 24.09.2020 Utgående brev Søknad om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6506 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Kamparrangement LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/6406 20200924 24.09.2020 Utgående brev Byggesak - Buktavegen 83 - gbnr. 327/30 - bod: Tillatelse til tiltak Geir Ole Bugten INDREFOSEN
2019/8416 20200924 24.09.2020 Utgående brev Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - igangsettingstillatelse UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2020/6420 20200924 24.09.2020 Utgående brev Byggesak - Roliseterveien 694 - gbnr. 292/1/81 - fritidsbolig: Foreløpig svar Rolf Killingberg INDREFOSEN
2020/6310 20200924 24.09.2020 Utgående brev Byggesak - Skaugdalsveien 565 - gbnr. 113/1 - veg: Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/6097 20200924 24.09.2020 Utgående brev Byggesak - Kvernsjøveien 255 - gbnr. 39/42 - vedr. hytte - tilbygg Karl Anders Dahle INDREFOSEN
2020/6442 20200924 24.09.2020 Utgående brev Velkommen til borgerlig vigsel 24.10.2020 ***** INDREFOSEN
2020/6254 20200924 24.09.2020 Utgående brev Velkommen til borgerlig vigsel 11.11.2020 ***** INDREFOSEN
2020/6507 20200924 24.09.2020 Utgående brev Byggesak - Sundsaunveien 65 - gbnr. 124/392 - carport - nybygg: Tillatelse til tiltak Geir Morten Hamnes Fines INDREFOSEN
2020/6374 20200924 24.09.2020 Utgående brev Byggesak - vedr. søknadsplikt for minihus på egen eiendom Rikard Cato Larsen Angvik INDREFOSEN
2020/5177 20200924 24.09.2020 Utgående brev Forespørsel om opplysninger i forbindelse med slektsforskning Svein Johansen m.fl. INDREFOSEN
2020/5910 20200924 24.09.2020 Utgående brev Nytt avslag på henvendelse om økt kapitaltilskudd 08.09.20 - Borgly barnehage Bjørg Kristin Grønflaten m.fl. INDREFOSEN
2020/5105 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oppsigelse - omsorgsbolig Stadsbygd omsorgssenter - H0301 ***** INDREFOSEN
2020/2587 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kroveien 29 - gbnr. 236/49 - hagestue - naboerklæring Marit Berg INDREFOSEN
2020/5842 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kalvtrøveien 12a - gbnr. 267/20 - Carport - dispensasjon og nabovarsel KILLINGBERG ROLF INDREFOSEN
2020/6420 20200924 24.09.2020 Inngående brev Roliseterveien 694 - gbnr. 292/1/81 - fritidsbolig - ansvarsrett og gjennmføringsplan KILLINGBERG ROLF INDREFOSEN
2020/6621 20200924 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider DIGITALISERINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/5895 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Hege Aannø Kraft INDREFOSEN
2020/5895 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Thor Svendsen INDREFOSEN
2020/5895 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Oda Elise Strandås INDREFOSEN
2020/6603 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr. 230/8 - Aunli - egenerklæring om konsesjonsfrihet Nikolai Johannes Vollik INDREFOSEN
2020/6613 20200924 24.09.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn - spørsmål HUMAN ETISK FORBUND INDREFOSEN
2020/6610 20200924 24.09.2020 Inngående brev Gbnr. 47/2 - Torgeir Skråstad - tilskudd til taubane, hest oa. - avtale skogdrift ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/5180 20200924 24.09.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - Gangstadaunveien 85 - gbnr. 204/11 - fradeling av fritidstomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6557 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ber om innsyn utbetalinger til helsebemanningsbyrået Focus Care Norge AS MEDIEHUSET NIDAROS AS INDREFOSEN
2020/6545 20200923 23.09.2020 Inngående brev Referat fra møte i FAU ved Stadsbygd skole 21.09.20 FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2020/6542 20200923 23.09.2020 Inngående brev Vi søker en base til Hundeklubben Aktiv HUNDEKLUBBEN AKTIV INDRE FOSEN INDREFOSEN
2020/6541 20200923 23.09.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang Helse- og omsorgsdepartementet INDREFOSEN
2019/8289 20200923 23.09.2020 Inngående brev Melding om fravær - Tom Andre Bredesen - helse- og omsorgsutvalget Tom Andrè Bredesen INDREFOSEN
2020/6536 20200923 23.09.2020 Inngående brev Fevågsjøen 77 - gbnr. 140/208 - svar på mottatt søknad om utvidet bruk av avkjørsel Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6250 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 Utdanningsforbundet ved Åsly skole v/ Lena Renate Hasselvold INDREFOSEN
2020/6531 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Frengsveien 89 - gbnr. 142/36 Frengen, Ove INDREFOSEN
2020/5243 20200923 23.09.2020 Inngående brev Framnesveien 22 - gbnr. 275/17 - Strandheim omsorgsboliger - vedrørende tilbakemelding på egenmeldingsskjema Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6250 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 KAI INDREFOSEN
2020/6250 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 Kine S. Rødsjø INDREFOSEN
2019/5747 20200923 23.09.2020 Inngående brev Buveien 52 - gbnr. 133/53 - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2020/6097 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kvernsjøveien 255 - gbnr. 39/42 - hytte - tilbygg - tilleggsopplysninger Karl Anders Dahle INDREFOSEN
2020/6250 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 Rita Frandsen INDREFOSEN
2020/6193 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Grandmarkveien 2 - gbnr. 279/4 - garasje: Foreløpig svar Knut Håkonsønn Bergersen INDREFOSEN
2020/5930 20200923 23.09.2020 Utgående brev Aunbuvatnet 1 - gbnr. 292/1 - gapahuk - svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt AUNBUA FRILUFTSLAG INDREFOSEN
2020/6010 20200923 23.09.2020 Utgående brev Bygesak - Strandveien 81 - gbnr. 275/109 - grillhytte: Dispensasjon fra kommunedelplan for Blankbygda VEGEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/6520 20200923 23.09.2020 Inngående brev Grønningsveien 494 - gbnr. 20/15 - garasje - søknad om tiltak Jakob Lund INDREFOSEN
2020/6521 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Medlemsmøte LEKSVIK PENSJONISTFORENING INDREFOSEN
2020/6097 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Kvernsjøveien 255 - gbnr. 39/42 - hytte - tilbygg: Svar på e-post Karl Anders Dahle INDREFOSEN
2020/6347 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Drølen 21 - gbnr. 172/91 - hytte - vedr. bruksendring Ellen Margrethe Mortensen INDREFOSEN
2020/6421 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring - arbeidsavtaler til tidligere rådmenn i forbindelse med kommunesammenslåing MEDIEHUSET NETTAVISEN AS INDREFOSEN
2020/6421 20200923 23.09.2020 Utgående brev Orientering om innsynsbegjæring fra Nettavisen Kai Terje Dretvik INDREFOSEN
2020/6120 20200923 23.09.2020 Inngående brev Spørsmål om sjøkabel i Stjørnfjorden NORCONSULT AS INDREFOSEN
2020/6250 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 Siv Anne Refsnes INDREFOSEN
2019/8019 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969602415 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/9621 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr. 332/4 - Vidar Rian - miljøtiltak i jordbruket - sluttutbetaling av tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6539 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Korpskonsert RISSA OG STADSBYGD MUSIKKORPS INDREFOSEN
2020/6540 20200923 23.09.2020 Inngående brev Forespørsel om fritak for egenandel på trygghetsalarm ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/6537 20200923 23.09.2020 Inngående brev Agnesbakken 5 - gbnr. 124/123 - bolig/garasje - tilbygg - søknad om ferdigattest Dag Helge Isaksen INDREFOSEN
2020/6091 20200923 23.09.2020 Inngående brev Hysnesveien 12, 14 - gbnr. 131/1 - Unicare Helsefort - bekreftelse på dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6407 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om endring av tettstedsnavn - Årnset og Askjem STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2020/6549 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Huskonsert INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/6555 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om registrering av grunnforurensning - Fosen Mekaniske Verksteder A/S - gbnr. 56/322, 56/200, 56/300 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6550 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Foreldremøte Eirin Margrethe Gautvik INDREFOSEN
2020/6554 20200923 23.09.2020 Inngående brev Manglende gatelys i Nordfjordveien Anna-Lena Sagmyr INDREFOSEN
2020/2451 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - Stjørna teaterlag INDREFOSEN
2020/564 20200923 23.09.2020 Utgående brev Presentasjon helse- og omsorgsutvalget 22.9.20 - Fosen barneverntjeneste Helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2020/6547 20200923 23.09.2020 Inngående brev Rapport fra Tobakkvika Ellen Giskås INDREFOSEN
2019/7375 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Planstrategi for Indre Fosen INDREFOSEN
2020/6250 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 Wenche INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Ingunn Staldvik Aagård INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Amund Taule Rørvik INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Peter Utsi Husby INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Kaja Flyen Øyen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Kaia Bang Landmark INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Marte Almås INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Rejina Shrestha INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Marthine Castberg INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Kirsti Lie INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Hanne Thistel INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Elise Eimind Børslien INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Sara Javadian INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Vilde Marie Næss INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Maylen Agnete Vangen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Haakon Martinussen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Sigrid Lodden Solberg INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Jonas Bolkan Nordli INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Johanne Thorvaldsen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Charlotte Pedersen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Kathrine Kolbeinsen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Aagot Margrethe Gurandsrud INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Oliver Madland Hagesæther INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Thea Liang Zai Solli Sagbakken INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Dania Rehman INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Inge Audun Kjoberg INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Lene Bjørgan INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Rikke Hafsmo INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Sigurd Erdal INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Nadine Dekkerhus INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Ulrikke Vangen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Ingrid Bergo Aarvik INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Våril Jensen INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Arja Slåtten INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Ragnhild Tonstad INDREFOSEN
2020/5201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fysioterapeut 90 % svangerskapsvikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4267115178 Nikolay Arabadzhiev INDREFOSEN
2020/5177 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon - Rognhaug Svein Johansen INDREFOSEN
2019/6800 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Krav om lovlighetskontroll vedrørende avtale med Stranda Fjordsenter AS INDREFOSEN
2020/6581 20200923 23.09.2020 Saksframlegg/innstilling Salg av næringsbygg på Hysnesveien 69, 7112 Hasselvika INDREFOSEN
2020/561 20200923 23.09.2020 Utgående brev Drøftingssak formannskapet 30.9.20 - Kritisk infrastruktur - beredskapsarbeid Formannskapet INDREFOSEN
2020/6485 20200923 23.09.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 301/29 ikke er konsesjonspliktig Kristoffer Valde INDREFOSEN
2020/5568 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ber om vandelsvrudering i forbindelse med overtakelse av virksomhet TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2020/3420 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ber om uttalelse i forbindelse med vandelsvrudering - Leksvik cafe AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2020/6256 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Norheim Senter Horneman, Hans Henrik INDREFOSEN
2020/6136 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Reins Kloster Horneman, Hans Henrik INDREFOSEN
2020/812 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse - Skjenkebevilling Stadsbygd Prestegård STIFTELSEN STADSBYGD PRESTEGÅRD INDREFOSEN
2020/5930 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Aunbuvatnet 1 - gbnr. 292/1 - gapahuk: Vedr. søknadsplikt AUNBUA FRILUFTSLAG INDREFOSEN
2020/5133 20200923 23.09.2020 Inngående brev Hasselvikveien 280 - kartskisse over planlagt rampe ned mot sjøen Trygve Moland INDREFOSEN
2020/2088 20200923 23.09.2020 Inngående brev Etterlyser svar - behandling av salgsbevilling salg av alkohol COOP FOSEN SA INDREFOSEN
2020/682 20200923 23.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/5982 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Bjørneråsveien 233 - gbnr. 73/1 - redskapshus: Foreløpig svar Odd Gunnar Grønflaten INDREFOSEN
2020/3640 20200923 23.09.2020 Utgående brev Strandveien 15 - gbnr. 276/5 - tilbygg på bolig - dispensasjon - tillatelse til tiltak Mats Waade Kjørsvik INDREFOSEN
2020/6391 20200923 23.09.2020 Utgående brev Delingssak - gbnr. 283/2 - Skjelbrei østre - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning: Tillatelse til fradeling Jens Ole Lindgjerdet INDREFOSEN
2020/6499 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 112/4 - søknad om tilskudd til drift med taubane - hest o.a. ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/6509 20200923 23.09.2020 Inngående brev Spørsmål om asfaltering av Vanvikveien Peter Aleksander Halshamn INDREFOSEN
2020/6515 20200923 23.09.2020 Inngående brev Rapportering av kommunens tillatelser til motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4287 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Selnesveien 439 - gbnr. 147/32 - fritidsbolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2020/6512 20200923 23.09.2020 Inngående brev Signert leieavtale - gbnr. 314/331 - fotball og flerbrukshall - Vanvikan idrettslag og Indre Fosen kommune VANVIK IDRETTSLAG m.fl. INDREFOSEN
2020/5346 20200923 23.09.2020 Inngående brev Rådhusveien 9 - gbnr. 122/10 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4834 20200923 23.09.2020 Inngående brev Rødbergsveien 142 - gbnr. 16/1 - deling - signert erklæring vedr. sletting av seksjonering Geir Are Nyeng m.fl. INDREFOSEN
2020/5615 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Lillelien - gbnr. 159/37 - bod/anneks - Svar på henvendelse Jan Åge Rødsjø INDREFOSEN
2020/6483 20200923 23.09.2020 Utgående brev Delingssak - Austdalsveien 1900 - gbnr. 155/14 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning: Foreløpig svar Kai Lennart Nordsether INDREFOSEN
2020/5393 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av navneforslag for tilråding SPRÅKRÅDET INDREFOSEN
2020/6026 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Litlsolliveien 81 - gbnr. 202/1 - utvidelse av utstyrshytte: Tillatelse til tiltak PRO INVENIA AS INDREFOSEN
2020/6232 20200923 23.09.2020 Utgående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle INDREFOSEN
2020/6522 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - dokumentasjon som omhandler kommunesammenslåingen DELTA INDREFOSEN
2020/3640 20200923 23.09.2020 Inngående brev Strandveien 15 - gbnr. 276/5 - tilbygg på bolig - vurdering i forhold til bygningsvern Mats Waade Kjørsvik INDREFOSEN
2019/2490 20200923 23.09.2020 Inngående brev Krobakken 32 - gbnr. 124/13 - ildsted - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2020/6391 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr. 283/2 - innkalling til oppmålingsforretning Jens Ole Lindgjerdet m.fl. INDREFOSEN
2020/5569 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr. 169/81 - oversendelse av matrikkelbrev Ståle Bjørkvik INDREFOSEN
2020/5694 20200923 23.09.2020 Utgående brev Brettingveien 38 - gbnr. 138/47 - fritidsbolig - tilbygg - etterspør tilleggsdokumentasjon TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS INDREFOSEN
2020/4729 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - Kommunen trenger flere opplysninger Kystplan AS INDREFOSEN
2020/6556 20200923 23.09.2020 Inngående brev Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurderinger i forbindelse med pandemien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6422 20200923 23.09.2020 Utgående brev Sjølyst bosenter - gbnr. 314/48 - kontroll av brannalarm SIEMENS AS INDREFOSEN
2020/4729 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/5270 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med fritak på feieavgift på gbnr. 310./3 - Drakestranda 607. Arna Tømmerdal INDREFOSEN
2020/3130 20200923 23.09.2020 Utgående brev Mevatnet 4 - gbnr. 306/1 - riving og oppføring av ny hytte - dispensasjon - tillatelse til tiltak Bård Anders Sæther INDREFOSEN
2020/4179 20200923 23.09.2020 Utgående brev Skaugaprosjektet - gbnr. 117/1 m.fl - tiltak for økt fiskeproduksjon i Skauga - oversendelse av innkommende høringsuttalelser Audun Alseth INDREFOSEN
2020/6182 20200923 23.09.2020 Utgående brev Fylkesvei 715 Haugsdalen - gbnr. 187/46, 4 - ny Skillvasselva bru - søknad om dispensasjon - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/5885 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Prestegårdsfjøset STADR KUNSTLAG INDREFOSEN
2019/7884 20200923 23.09.2020 Utgående brev Varsel om vedtatt plan: Reguleringsplan Fv. 717 Sund - Bradden, PlanID. 50542020003 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/5363 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utslippstillatelse - Setergårdsveien 55 Hesselroth, Hanne INDREFOSEN
2018/1762 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr. 58/3 - Solid Samdrift - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/9167 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr. 66/2 - Jomar Gomo - kulturlandskapstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5832 20200923 23.09.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Prangveien 2, 7114 Råkvåg - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/8394 20200923 23.09.2020 Utgående brev Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - Ferdigattest VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/6208 20200922 22.09.2020 Inngående brev Påminnelse: invitasjon til å delta i evalueringen av det nye læreplanverket UNIVERSITETET I OSLO INDREFOSEN
2020/6304 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunens krisefond CNC PRODUKTER AS INDREFOSEN
2020/4871 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Linda Kristin Garnes INDREFOSEN
2020/2580 20200922 22.09.2020 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/6510 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4291831198) Tonje Tørstad INDREFOSEN
2020/6510 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4291831198 Tonje Tørstad INDREFOSEN
2020/6404 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Anne Berit Berg INDREFOSEN
2020/6404 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Anne Berit Berg INDREFOSEN
2020/5393 20200922 22.09.2020 Inngående brev Gbnr. 159/44 - forslag til navn på adresseområde Åge Alfred Rødsjø INDREFOSEN
2020/5310 20200922 22.09.2020 Inngående brev Myragårdsveien 15-19 - gbnr. 267/17 - Indre Fosen bo- og aktivitetstjenester - vedrørende tilbakemelding på egenmeldingsskjema Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5244 20200922 22.09.2020 Inngående brev Årnsetflata 22 - gbnr. 122/318 - Indre Fosen bo- og aktivitetstjenester - vedrørende tilbakemelding på egenmeldingsskjema Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6001 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Navnefest og konfirmasjon HUMAN-ETISK FORBUND, FOSEN LOKALLAG INDREFOSEN
2020/6181 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om arrangement David Andreas Boglis INDREFOSEN
2020/2236 20200922 22.09.2020 Utgående brev Føldalsveien 42 - gbnr. 120/3 - omlegging av vei - dispensasjon - tillatelse til tiltak PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/6354 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Loppemarked Oktoberuka RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA INDREFOSEN
2020/6259 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Sangkveld RISSA MISJONSSAMBANDSFORENING INDREFOSEN
2020/6227 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Svømmetrening LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/5908 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Rissa IL turntreninger høsten 2020 Tove Solli INDREFOSEN
2020/5953 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Medlemsmøte Indre Fosen Arbeiderparti INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2020/6511 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4291847190) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6511 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4291847190 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6510 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4291831198) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6510 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4291831198 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6507 20200922 22.09.2020 Inngående brev Sundsaunveien 65 - gbnr. 124/392 - carport - søknad Geir Morten Hamnes Fines INDREFOSEN
2020/6488 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar for avdelingsleder/ped.leder - st. ref. (4291419168) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6488 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikar for avdelingsleder/ped.leder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4291419168 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/5832 20200922 22.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Prangveien 2 - Råkvåg - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/6404 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Monica Rognhaug INDREFOSEN
2020/6404 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Monica Rognhaug INDREFOSEN
2020/6506 20200922 22.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Kamparrangement Leksvik håndball INDREFOSEN
2020/2401 20200922 22.09.2020 Utgående brev Skjenkebevilling Linn Merete Barstad Moan INDREFOSEN
2020/2459 20200922 22.09.2020 Utgående brev Ber om uttalelse i forhold til styrer for salgsbevilling ved Coop Prix Stadsbygd TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2019/9554 20200922 22.09.2020 Utgående brev Ber om uttalelese i forbindeldse med vandelsvurdering - stedfortreder - Landgangen TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/5813 20200922 22.09.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 781 - gbnr. 129/5 - utskifting av vindu - Uttalelse Katrine Selven INDREFOSEN
2020/5680 20200922 22.09.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring - arbeidsavtale og oppsigelse - Eva Folstad MEDIEHUSET NIDAROS AS INDREFOSEN
2020/6483 20200921 21.09.2020 Inngående brev Austdalsveien 1900 - gbnr. 155/14 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - kart Kai Lennart Nordsether INDREFOSEN
2020/2048 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på avsluttet tilsyn i Leksvik barnehage FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2020/3403 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om å få endret reguleringsplanen for Sund Terrasse Svein Agnar Frøseth INDREFOSEN
2020/3970 20200921 21.09.2020 Inngående brev Håndtering av gummidekke på fotballbaner og lekeplasser FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/185 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/5001 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte - kjennetegn XA16037 STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/5945 20200921 21.09.2020 Inngående brev Purring vedrørende TONO-tillatelse for musikkfremføring 09.12.19 TONO SA INDREFOSEN
2020/2236 20200921 21.09.2020 Inngående brev Føldalsveien 42 - gbnr. 120/3 - omlegging av vei - erklæring om ansvarsrett PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/6250 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 FAU FEVÅG/HASSELVIKA SKOLE INDREFOSEN
2020/6487 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunal bil - innkalling til kontroll - kjennetegn VJ12728 MOTOR-TRADE AS INDREFOSEN
2020/6489 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 154/89 - egenerklæring om konsesjonsfrihet KI INVESTERINGSSELSKAP AS INDREFOSEN
2020/6478 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 155/14 Nordsether, Kai Lennart INDREFOSEN
2020/6480 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 160/11 Nordsether, Kai Lennart INDREFOSEN
2020/6483 20200921 21.09.2020 Inngående brev Austdalsveien 1900 - gbnr. 155/14 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Nordsether, Kai Lennart INDREFOSEN
2020/6484 20200921 21.09.2020 Inngående brev Utløp av leasingavtale - kjennetegn XA19166 VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS INDREFOSEN
2020/6485 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 301/29 - Hafellveien 25 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kristoffer Valde m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage på vedtatt reguleringsplan for Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/6442 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** INDREFOSEN
2020/6471 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak - forliksrådet i Indre Fosen kommune Roy Kjeøy INDREFOSEN
2020/6404 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Anne Grande INDREFOSEN
2020/6404 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Anne Grande INDREFOSEN
2020/3631 20200921 21.09.2020 Inngående brev Sagliveien 40 - gbnr. 160/31 - erklæring om arealoverføring Berit Knutsen Enebakk m.fl. INDREFOSEN
2018/795 20200921 21.09.2020 Inngående brev Brynjulfsvei 7 - gbnr. 20/167 - garasje - ferdigattest Ronny Monsen INDREFOSEN
2020/6197 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitetskoordinator - Miljøterapeut - Bo- og aktivitetstjenester - st. ref. (4286302064) Nikola Markovic INDREFOSEN
2020/6197 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Aktivitetskoordinator - Miljøterapeut - Bo- og aktivitetstjenester Indre Fosen kommune - st. ref. 4286302064 Nikola Markovic INDREFOSEN
2020/6469 20200921 21.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Dødsboauksjon etter Haldis og Leif Graven, Leksvik STEINKJER AUKSJONSFORRETNING Odd Ragnar Schult-Jessen INDREFOSEN
2020/6467 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 169/81 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Hagen INDREFOSEN
2020/6492 20200921 21.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Halloween på Stadsbygd Prestegård STADSBYGD PRESTEGÅRDS VENNER INDREFOSEN
2020/6404 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Silje Forsell INDREFOSEN
2020/6404 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Silje Forsell INDREFOSEN
2019/9554 20200921 21.09.2020 Inngående brev Midlertidig stedfortreder Landgangen - Ozan Akduman INDREFOSEN
2020/812 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse - Skjenkebevilling Stadsbygd Prestegård Brødreskift Elizabeth Jane Ramsø INDREFOSEN
2020/2685 20200921 21.09.2020 Inngående brev Reitan - gbnr. 11/4, 11/3 - erklæring om arealoverføring ARNE REITAN INDREFOSEN
2019/8289 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding om fravær - Eva Synnøve Nordseth Myran - Råd for personer med funksjonsnedsettelse Myran, Eva Synnøve Nordseth INDREFOSEN
2018/658 20200921 21.09.2020 Inngående brev Føldalsveien 26 - gbnr. 120/103 - tilbygg garasje - søknad om ferdigattest Ottar Rønning INDREFOSEN
2018/2365 20200921 21.09.2020 Inngående brev Drølen - gbnr. 172/89 - tilbygg til hytte Tjodvard Raudberget INDREFOSEN
2020/6438 20200921 21.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Sjøbakk, Roy INDREFOSEN
2020/4756 20200921 21.09.2020 Inngående brev Drakestranda 206 - gbnr 312/1 - søknad om dispensasjon Rune Kasseth INDREFOSEN
2020/6442 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2018/1199 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/5 - Hermstad Auto - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1200 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 66/1 - Gisle H. Bedin Flyta - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1202 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 117/3 - Olav K. Dahle Garmo - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1247 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/7891 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 984362706 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/4454 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/5 - Hermstad Auto - gjerde - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/8738 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 23/1 - Timm Lemcke - engtilskudd - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11273 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 234/1 - Bjørnar Buhaug - kulturlandskapstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4090 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 984747438 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2499 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på kontroll Vanvikan skole- Vanvikveien 22 TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/6420 20200921 21.09.2020 Inngående brev Roliseterveien 694 - gbnr. 292/1/81 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak KILLINGBERG ROLF INDREFOSEN
2020/6421 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - arbeidsavtaler til tidligere rådmenn i forbindelse med kommunesammenslåing MEDIEHUSET NETTAVISEN AS INDREFOSEN
2020/6422 20200921 21.09.2020 Inngående brev Sjølyst bosenter - gbnr. 314/48 - kontroll av brannalarm SIEMENS AS INDREFOSEN
2020/2460 20200921 21.09.2020 Utgående brev Byggesak - Mevatnet 3 - gbnr. 306/37 - riving og bygging av ny fritidsbolig - Tillatelse til tiltak NTNUI - NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENING INDREFOSEN
2020/2535 20200921 21.09.2020 Utgående brev Suppleringsvalg til representantskapet i Fosen Helse IKS perioden 2019 - 2023 ØRLAND KOMMUNE INDREFOSEN
2020/6472 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 10/2 - Trond Magne Askjem - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6408 20200921 21.09.2020 Utgående brev Drakestranda 852 - gbnr. 308/15, 308/39 - anneks - dispensasjon - tillatelse til tiltak Roar Østgaard INDREFOSEN
2020/6012 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på tilsynsrapport SOS - Handelsbakken 22 - Stadsbygd omsorggsenter NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/4885 20200921 21.09.2020 Utgående brev Teglverksveien 65 - gbnr. 19/26 - Stadsbygd skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn med gjentatt varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6427 20200921 21.09.2020 Utgående brev Gbnr. 34/5 - tildeling av adresse Halvard Hvitstein m.fl. INDREFOSEN
2020/6425 20200921 21.09.2020 Inngående brev Skjeldbreiveien 298 - gbnr. 282/3 - ildsted og skorstein - tilbakemelding Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6213 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Bondens marked LEKSVIK SOKN INDREFOSEN
2020/6431 20200921 21.09.2020 Inngående brev Byggesak - Gbnr. 314/6 - Tilbygg inntil 15 m2 Bjørn Keiseraas INDREFOSEN
2020/4276 20200921 21.09.2020 Utgående brev Gbnr. 17/5. Jan Olav Holten. Svar på søknad om deling av eiendom. Jan Olav Holten INDREFOSEN
2018/9276 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 23/1 - Timm Lemcke - tilskudd til spesielle miljøtiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7960 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 895774472 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11641 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 265/1 - Randi Lerstad - forurensingstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/8564 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969159015 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11639 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 987581042 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/8981 20200921 21.09.2020 Inngående brev Gbnr. 159/3 - Sindre Rødsjø - kulturlandskapstiltak - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6416 20200921 21.09.2020 Utgående brev Gbnr. 9/69 - tildeling av adresse Robert Solstad m.fl. INDREFOSEN
2020/6417 20200921 21.09.2020 Utgående brev Gbnr. 15/1 - tildeling av adresse Per Raudberget INDREFOSEN
2020/5290 20200921 21.09.2020 Utgående brev Byggesak - Brynjulfsvei 7 - gbnr 20/167 - Carport - Disp.reg.plan - Tillatelse til tiltak Monsen, Ronny INDREFOSEN
2020/5940 20200921 21.09.2020 Utgående brev Uttreden fra politiske verv grunnet flytting - Daniel Lyngseth Fenstad Daniel Lyngseth Fenstad INDREFOSEN
2020/5942 20200921 21.09.2020 Utgående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Dyrendahl Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2020/6404 20200920 20.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Ellinor Irene Leistad INDREFOSEN
2020/6404 20200920 20.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Ellinor Irene Leistad INDREFOSEN
2020/6404 20200920 20.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Bente Bergsli INDREFOSEN
2020/6404 20200920 20.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Bente Bergsli INDREFOSEN
2019/8394 20200918 18.09.2020 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - oppdatert gjennomføringsplan VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/182 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/186 20200918 18.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/5270 20200918 18.09.2020 Inngående brev Drakestranda 607 - gbnr. 310/3 - fritak fra feieavgift - etterlyser svar Arna Tømmerdal INDREFOSEN
2020/6407 20200918 18.09.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om endring av tettstedsnavn - Årnset og Askjem STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/6800 20200918 18.09.2020 Inngående brev Departementets vedtak - vedtak om samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 - gbnr. 314/351 Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2020/6406 20200918 18.09.2020 Inngående brev Buktavegen 83 - gbnr. 327/30 - bod - søknad om dispensasjon Geir Ole Bugten INDREFOSEN
2020/2223 20200918 18.09.2020 Inngående brev Individdata - kontroll av produksjonstilskudd BJØRNERÅS ROAR INDREFOSEN
2020/6410 20200918 18.09.2020 Inngående brev Faktura på renovasjon i Havnegata 3 STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2020/6411 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/87 - Karlslættet / Brannhaugan - søknad om konsesjon Siv Randi Skogen INDREFOSEN
2020/6412 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/83 - Kvernsjøveien - søknad om konsesjon Ola Børsting INDREFOSEN
2020/6413 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/6 - Hermstadveien - søknad om konsesjon Thomas Hermstad Landsem INDREFOSEN
2020/6411 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/87 - Karlslættet / Brannhaugan - søknad om konsesjon Geir Hermstad INDREFOSEN
2020/5976 20200918 18.09.2020 Utgående brev Forvaltningsrevisjon 2019/2020 - eierstyring/eierkontroll Indre Fosen kommune Fosen - Lund Arvid m.fl. INDREFOSEN
2020/6271 20200918 18.09.2020 Inngående brev Aktivitetsmidler for barn og unge - Botn Rundt RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/5979 20200918 18.09.2020 Utgående brev Indre Fosen kommune sin plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021-2024 Fosen - Lund Arvid m.fl. INDREFOSEN
2020/4036 20200918 18.09.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale i Trøndelag om digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2019/4638 20200918 18.09.2020 Utgående brev Valg av ny vara til styret for Fosen Folkehøgskole 2019 - 2023 Fosen folkehøgskole INDREFOSEN
2020/6327 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4288611048) Malin Restad INDREFOSEN
2020/6327 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4288611048 Malin Restad INDREFOSEN
2020/6404 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6404 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/9461 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgte i Vanvikan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4762 20200918 18.09.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll - 12.09.20 AVARN SECURITY AS INDREFOSEN
2020/1232 20200918 18.09.2020 Utgående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn med gjentatt varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5952 20200918 18.09.2020 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Kvernsjøveien 2000 Bjørnerås, Asle Ketil INDREFOSEN
2020/4477 20200918 18.09.2020 Utgående brev Ønsker tilsendt prisoverslag - selvbetjeningsautomater Biblioteksentralen ASA INDREFOSEN
2020/5881 20200918 18.09.2020 Utgående brev Byggesak - gbnr. 142/36 - Frengsveien 89 - Fritidsbolig: Dispensasjon og tillatelse til tiltak MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/5842 20200918 18.09.2020 Utgående brev Byggesak - Kalvtrøveien 12a - gbnr. 267/20 - Carport: Etterspør mer dokumentasjon Arnel Ronquillo Ilao INDREFOSEN
2020/4786 20200918 18.09.2020 Utgående brev Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6419 20200918 18.09.2020 Inngående brev Høring - det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6418 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr. 17/5 - Trøaveien 12 - søknad om konsesjon Gerald John-Ola Eriksson INDREFOSEN
2020/6404 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2020/6404 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2020/5744 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Lotte Stormo INDREFOSEN
2020/5744 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Petronela Potaraju INDREFOSEN
2020/5744 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Makowska Isabela INDREFOSEN
2019/8304 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om vedtatt plan: Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 PROESS AS v/ Sindre Øen m.fl. INDREFOSEN
2019/8439 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om vedtatt plan: Detaljregulering for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007 FOSEN RENOVASJON IKS m.fl. INDREFOSEN
2020/6358 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 272/41 - Svar på henvendelse Ingrid Korsgaten Thoresen INDREFOSEN
2020/6350 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/216 - Svar på henvendelse Frode Johannes Holmeng INDREFOSEN
2020/5757 20200918 18.09.2020 Utgående brev Byggesak - Reinslund - gbnr. 56/66 - bolig: Tillatelse til tiltak SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2020/6330 20200918 18.09.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 39/82 ikke er konsesjonspliktig Bjørg Svarholt INDREFOSEN
2020/5836 20200918 18.09.2020 Utgående brev Byggesak - Vedr. montering av nytt nodeskap - gbnr. 272/34 NTE MARKED AS INDREFOSEN
2020/6371 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr. 56/66 - tildeling av adresse SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2020/6373 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG - smittevernutstyr VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/3827 20200917 17.09.2020 Utgående brev Bjørglia 5 - oppdatert kjøpekontrakt Willy Meyer INDREFOSEN
2018/10608 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ber om status - Omsorgsboliger Rønningstrand Husbanken INDREFOSEN
2020/918 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte 23.september kl. 15.00 - 19.00 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/6374 20200917 17.09.2020 Inngående brev Regler for å sette opp minihus på egen eiendom Rikard Cato Larsen Angvik INDREFOSEN
2020/6375 20200917 17.09.2020 Inngående brev Jobbsøknad barnehage Stine Bogsveen INDREFOSEN
2019/9009 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 14/2 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/5166 20200917 17.09.2020 Inngående brev Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/355 20200917 17.09.2020 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - tilsvar TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/5059 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedr. 202029525-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av telekommunikasjonsmast - 254/2 - Juvassveien 111 - Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6190 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedr. 202029447-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av ny bolig - Solås Vestre og Nordre - 6/15 og 6/40 - Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6384 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gafsetveien 89 - gbnr. 20/57 - tilbygg - søknad VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/6391 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gbnr. 283/2 - Skjelbrei østre - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning LINDGJERDET JENS OLE INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Natasa Djukic INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Kamal Prasad INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Hege Aannø Kraft INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Siggie Stecher Jensen INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Thor Svendsen INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Kenneth Aas Stien INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Jhabakhar Aryal INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Nils Erik Volden INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Håvard Bjørnsvik INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Oda Elise Strandås INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Roy Sturla Jensen INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Håkon Hellandsjø INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Gunn Solveig Bondahl Line INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Frida Bjørlo Øien INDREFOSEN
2020/5895 20200917 17.09.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Tre lærerstillinger i 100 % ledig ved Vanvikan skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4279691333 Maria Sæther INDREFOSEN
2020/6397 20200917 17.09.2020 Inngående brev Refusjonskrav på bompenger ang. fiske i Nordelva 2020 Gunleif Aune INDREFOSEN
2020/6095 20200917 17.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Bregneveien 2c - ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/5102 20200917 17.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Stadsbygd omsorgssenter - Handelsbakken 22- H0204 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/5744 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Ester Bekken INDREFOSEN
2020/6358 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 272/41 Thoresen, Ingrid Korsgaten INDREFOSEN
2020/2337 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ny leieboer i Eierseksjonssameiet sentrumsbygg Stadsbygd 1 EIERSEKSJONSSAMEIET SENTRUMSBYGG STADSBYGD 1 INDREFOSEN
2019/9298 20200917 17.09.2020 Inngående brev Varsel om pålegg om å gi opplysninger - Haugmyran uttak - gbnr. 160/32 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2020/5697 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Revtunet 8 - gbnr. 277/61 - carport - nybygg: Ber om supplerende opplysninger Erik Bergfjord INDREFOSEN
2020/2451 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad til Kulturutvalgets pott - Teater og kulturliv i Råkvåg sentrum STJØRNA TEATERLAG INDREFOSEN
2020/371 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Grønflatveien 14 - gbnr. 18/4 - carport / vedbod - Tillatelse til tiltak Gunnar Grønflaten INDREFOSEN
2020/5203 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Baksteinveien 38 - gbnr. 140/195 - hytte - riving/tilbygg: Tillatelse til tiltak Jan Arve Voldhagen INDREFOSEN
2020/4067 20200917 17.09.2020 Inngående brev Endring av saksbehandlere i Statens vegvesen med ansvar for behandling etter plan- og bygningsloven Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/6336 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Årsmøte FEVÅG BÅTFORENING INDREFOSEN
2019/2014 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Jamtfallveien 39 - Gbnr. 141/14 - Bolig med garasje. Midlertidig brukstillatelse Magnus Mollan m.fl. INDREFOSEN
2020/6349 20200917 17.09.2020 Inngående brev Opsjon - deltakelse i anskaffelse av fremtidsrettet IT-støtte for generell saksbehandling og byggesaker, samt for møte og utvalgsbehandling VÆRNESREGIONEN INDREFOSEN
2020/6350 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/216 Holmeng, Frode Johannes INDREFOSEN
2020/6351 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilskudd til skoleturer for ungdom UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/2460 20200917 17.09.2020 Inngående brev Mevatnet 3 - gbnr. 306/37 - riving og bygging av ny fritidsbolig - etterspør igangsettingstillatelse NTNUI - NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENING INDREFOSEN
2019/2633 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skjersetveien - gbnr. 288/7 - bolig - erklæring om ansvarsrett RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2020/6352 20200917 17.09.2020 Inngående brev Uttalelse om utarbeidet rapport for Fosen regionråd om Fosen tingrett Fosen Tingrett INDREFOSEN
2020/1317 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gbnr. 90/10 - Agnetlia - konsesjon - annullering av kjøpekontrakt Gisle Håvard Bedin INDREFOSEN
2020/2236 20200917 17.09.2020 Inngående brev Føldalsveien 42 - gbnr. 120/3 - omlegging av vei - etterspør status Jørgen Rønning INDREFOSEN
2020/4529 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Strandveien 51 - gbnr. 275/3 - bolig - fasadeendring: Etterspør utfyllende opplysninger Paul Andreas Johansen INDREFOSEN
2020/6017 20200917 17.09.2020 Utgående brev Delingssak - Skaugdalsveien 1550 - gbnr. 98/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning: Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/6354 20200917 17.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Loppemarked Oktoberuka RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA INDREFOSEN
2020/6355 20200917 17.09.2020 Inngående brev Fornyelse av skogforsikring for 2020 SKOGBRAND FORSIKRINGSSELSKAP GJENSIDIG INDREFOSEN
2019/7778 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gbnr. 56/33 - Sivert Fenstad - drenering av jordbruksjord - rapport og anmodning om utbetaling SIVERT FENSTAD INDREFOSEN
2020/3954 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gbnr. 56/33 - Sivert Fenstad - drenering av jordbruksjord - rapport og anmodning om utbetaling SIVERT FENSTAD INDREFOSEN
2020/6356 20200917 17.09.2020 Inngående brev Aksept av tilskudd fra Omstillingsprogrammet IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/6202 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om kjøp av tomt i Vollaveien Sondre Dahle INDREFOSEN
2019/2633 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Skjersetveien - gbnr. 288/7 - bolig: Ferdigattest RUNE NESSET DESIGN m.fl. INDREFOSEN
2020/3128 20200917 17.09.2020 Utgående brev Byggesak - Folkehøgskoleveien 1 - gbnr. 122/110 - vedr. flytting av stabbur Eivind Dragset INDREFOSEN
2018/9621 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gbnr. 332/4 - Vidar Rian - miljøtiltak i jordbruket - utbetalingsanmodning Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3416 20200917 17.09.2020 Utgående brev Utslippstillatelse gbnr. 138/33 - Hasselvikveien 1307 BYGGMESTER EINAR LYSHAUG AS m.fl. INDREFOSEN
2020/6120 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tillatelse til å legge ny 170 kV kabel i sjø mellom Fevåg og Eidsberg Kystverket INDREFOSEN
2020/5346 20200916 16.09.2020 Utgående brev Rådhusveien 9 - gbnr. 122/10 - Bekreftelse på dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6289 20200916 16.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2684 20200916 16.09.2020 Inngående brev Årsmelding og regnskap for 2019 Hasselvika Idrettslag v/ Astrid Vaarheim Wean INDREFOSEN
2019/3599 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Lokal handlingsplan for vurdering i og av grunnskolene i Indre Fosen kommune. INDREFOSEN
2020/6291 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2099 20200916 16.09.2020 Inngående brev Trongseterveien 19 - gbnr. 6/42 - fasadeendring bolig - søknad Sebastian Bete INDREFOSEN
2018/10641 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nordfjordveien 39 - gbnr. 170/61 - garasje og fasadeendring - søknad om ferdigattest IDAR AUNE ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2018/7867 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for utvidelse av Overskott steinbrudd, planid. 50542019006 - sluttbehandling INDREFOSEN
2019/1900 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Ny klagebehandling INDREFOSEN
2019/2633 20200916 16.09.2020 Utgående brev Byggesak - Skjersetveien - gbnr. 288/7 - bolig foreløpig svar vedr. ferdigattest RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2020/6305 20200916 16.09.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Bjørganveien 6 A - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/9461 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedr. innsigelse til reguleringsplan for Høgte, Vanvikan, Indre Fosen kommune Fylkesmannen INDREFOSEN
2020/2329 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Prikktildeling - RISSA RESTAURANT AS INDREFOSEN
2020/6292 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 INDREFOSEN
2020/2451 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Bevilgning av midler fra kulturutvalgets pott INDREFOSEN
2020/2451 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad til Kulturutvalgets pott - Bygg av sløyebu PETTERHAVNA BÅTFORENING INDREFOSEN
2020/2329 20200916 16.09.2020 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med ileggelse av prikkbelastning på skjenkebevilling RISSA RESTAURANT AS INDREFOSEN
2020/4097 20200916 16.09.2020 Inngående brev Prangveien 2 - gbnr. 170/2 - Råkvåg aldershjem - dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6134 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 66/1, 66/2, 120/3 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Jørgen Rønning INDREFOSEN
2020/5072 20200916 16.09.2020 Inngående brev Samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss og hjem for en 50-lapp - referat og utkast ATB AS INDREFOSEN
2020/6134 20200916 16.09.2020 Utgående brev Sak 17-135724RFA-JTRD - underretning om matrikkelføring Sør-Trøndelag jordskifterett INDREFOSEN
2020/6134 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 66/1, 66/2, 120/3 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Gisle Håvard Bedin INDREFOSEN
2020/6134 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 66/1, 66/2, 120/3 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Daniel Mathias Gomo INDREFOSEN
2020/6302 20200916 16.09.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Vanvikveien 8 A - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/5824 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 275/159 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Steinar Grande m.fl. INDREFOSEN
2020/5824 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 275/159 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Merethe Kopreitan Dahl INDREFOSEN
2020/6314 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune - totalplan 2020 INDREFOSEN
2020/4959 20200916 16.09.2020 Utgående brev Byggesak - Orsandveien 18 - gbnr. 304/13 - svar vedr. spørsmål om ferdigattest på anneks Marit Sandbakk INDREFOSEN
2020/3954 20200916 16.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 982948177 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7778 20200916 16.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 982948177 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5133 20200916 16.09.2020 Utgående brev Hasselvikveien 280 - svar på henvendelse vedrørende privat vannledning / brønn, fylkesvei og renovasjon Trygve Moland INDREFOSEN
2019/2014 20200916 16.09.2020 Inngående brev Jamtfallveien 39 - Gbnr. 141/14 - bolig med garasje - søknad om midlertidig brukstillatelse Dagfinn Mollan INDREFOSEN
2020/6331 20200916 16.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken INDREFOSEN
2020/4634 20200916 16.09.2020 Utgående brev Byggesak - Kråkmoveien 21 B - gbnr. 266/33 - vedr. nybygg TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS INDREFOSEN
2018/5509 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 221/2 - Rune Ramdal - ombygging til løsdrift med VMS - utbetalingsanmodning post@innovasjonnorge.no INDREFOSEN
2020/6310 20200916 16.09.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 565 - gbnr. 113/1 - veg - søknad om tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/6290 20200916 16.09.2020 Utgående brev Delingssak - gbnr. 160/1 - Sagliveien 45 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning: Foreløpig svar Berit Knutsen Enebakk INDREFOSEN
2020/4975 20200916 16.09.2020 Utgående brev Byggesak - Småvikan 15 - gbnr. 172/48 - nybygg - garasje: Tillatelse til tiltak A.S.K PROSJEKT AS INDREFOSEN
2020/6332 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - Tiltaksplan for spredt avløp - Nordre Fosen vannområde INDREFOSEN
2020/5813 20200916 16.09.2020 Inngående brev Hasselvikveien 781 - gbnr. 129/5 - utskifting av vindu - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4529 20200916 16.09.2020 Inngående brev Strandveien 51 - gbnr. 275/3 - bolig - fasadeendring - midlertidig svar Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/8996 20200916 16.09.2020 Inngående brev Geoteknisk undersøkelse og prisestimat - Malenaaunet Vidar Dyrendahl INDREFOSEN
2019/8289 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om fravær - Jon Normann Tviberg - Oppvekstutvalget Tviberg, Jon Normann INDREFOSEN
2020/6336 20200916 16.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Årsmøte FEVÅG BÅTFORENING INDREFOSEN
2020/6347 20200916 16.09.2020 Inngående brev Drølen 21 - gbnr. 172/91 - hytte - bruksendring - spørsmål om søknadsplikt Ellen Margrethe Mortensen INDREFOSEN
2020/6338 20200916 16.09.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - ABBA Konsert LEKSVIK SKOLEMUSIKK-KORPS INDREFOSEN
2020/6343 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Samhandling mellom arealutvalg og landbruksråd INDREFOSEN
2019/6850 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - deling av grunneiendom - vedr. tinglysning av tildelt parsell fra fellesareal Gerhart Rognhaug INDREFOSEN
2018/3039 20200916 16.09.2020 Inngående brev Langnesveien 7 - gbnr. 314/38 - nybygg - leiligheter - søknad om ferdigattest PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2019/9461 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på om innsigelse er imøtekommet - reguleringsplan for Høgte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6344 20200916 16.09.2020 Inngående brev Videre behandling av byutviklingssaken i Trondheim og utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2020/5264 20200916 16.09.2020 Inngående brev Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag - fellingsforsøk på gaupe i deler av Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2080 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 314/47 - angående brev om matrikkelføring av eiendomsgrenser Tor Olav Grøtte m.fl. INDREFOSEN
2020/4811 20200916 16.09.2020 Utgående brev Byggesak - Austdalsveien 1736 - gbnr. 159/32 - naust: Til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/4988 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Sund Terrasse 40 - gbnr. 124/375 - garasje - tilbygg: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel INDREFOSEN
2020/4988 20200916 16.09.2020 Inngående brev Sund Terrasse 40 - gbnr. 124/375 - garasje/tilbygg - vedrørende dispensasjonssøknad om tilbygg HØGÅSEN BOLIGSELSKAP AS INDREFOSEN
2020/5243 20200916 16.09.2020 Utgående brev Framnesveien 22 - gbnr. 275/17 - Strandheim omsorgsboliger - egenmeldingsskjema Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6330 20200916 16.09.2020 Inngående brev Gbnr. 39/82 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørg Svarholt INDREFOSEN
2019/8289 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om fravær - Janne Irene Dyrendahl - Utvalgsmøte i kultur Dyrendahl, Janne Irene INDREFOSEN
2020/5733 20200916 16.09.2020 Utgående brev Gbnr. 275/106 - innkalling til oppmålingsforretning Arnfinn Rønning m.fl. INDREFOSEN
2020/6328 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? - st. ref. (4288782008) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6328 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4288782008 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/3084 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av planprogram for områderegulering Vestvikan, Bakstein, Fevåg midtre og Frengen, planid. 50542020010 INDREFOSEN
2020/5642 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Drøfting: Innspill til forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen INDREFOSEN
2020/475 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Informasjon om planforslag fv.715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet til høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
2020/3951 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling Delingssak - gbnr. 311/1 - deling av grunneiendom: Dispensasjon fra kommuneplan og pbl § 1-8 INDREFOSEN