eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/7931 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888) Veronika Kimo INDREFOSEN
2020/7931 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4315043888 Veronika Kimo INDREFOSEN
2020/7931 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888) Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/7931 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4315043888 Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/7788 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% vikariat - st. ref. (4313794140) Karoline Andersen INDREFOSEN
2020/7788 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut 100% vikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4313794140 Karoline Andersen INDREFOSEN
2020/7841 20201125 25.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 - Johan F. Myran - org.nr. 969691493 MYRAN JOHAN F INDREFOSEN
2020/7945 20201125 25.11.2020 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien - gbnr. 140/468 - hytte - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7950 20201125 25.11.2020 Inngående brev Sjursvikveien 30 - gbnr. 132/204 - Søknad om tillatelse i ett trinn Kystplan AS INDREFOSEN
2020/8018 20201125 25.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y 2018 - andre utbetaling UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/8027 20201125 25.11.2020 Inngående brev Byggesak - Gbnr. 75/136 - Bygning inntil 50 m2 Torbjørn Sunde INDREFOSEN
2020/8032 20201125 25.11.2020 Inngående brev Hasselvikveien 784 - gbnr. 129/25 - hytte - tilbygg - søknad om ferdigattest Elisabeth Høyem INDREFOSEN
2020/8034 20201125 25.11.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 73/24 ikke er konsesjonspliktig Tonje Renate Rathe m.fl. INDREFOSEN
2020/8035 20201125 25.11.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Halvardkleiva 40 - gbnr. 134/32 Hasselvika samfunnshus v/Tor Helge Hassel INDREFOSEN
2020/8036 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av omsorgsleilighet - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/8037 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 138/47 - Brettingveien 38 - søknad om utslippstillatelse Per Inge Spakmo INDREFOSEN
2020/8061 20201125 25.11.2020 Inngående brev Klage på faktura ***** INDREFOSEN
2020/8064 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad til Kulturutvalgets pott - Teateroppsetting "U-sveng og skoreimi" LEKSVIK TEATERTRUPP INDREFOSEN
2020/8065 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet - Elevrådet Johan Bojer skolested Leksvik Elevrådet Johan Bojer v/Ramdal, Sigurd INDREFOSEN
2020/8070 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 98/7 - Knut Arne Flataunet - tilskudd til taubane, hest o.a. - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/8072 20201125 25.11.2020 Inngående brev Endring av undervisningsansvarlig i TEA - Stadsbygd skole Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/8081 20201125 25.11.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Leksvikrennet 2020 LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/8082 20201125 25.11.2020 Inngående brev Høring - planstrategi for Trondheim kommune 2020-2023 TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7726 20201125 25.11.2020 Inngående brev Etterlyser svar på innsynsbegjæring - ansatte som har arbeidsoppgaver knyttet til planarbeid og/eller arealplanlegging og/eller byggesak NORSK RIKSKRINGKASTING AS INDREFOSEN
2020/7774 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gangstøveien 17 - gbnr. 147/64 - oppføring av naust - nabovarsel i retur Geir Ove Monsen INDREFOSEN
2020/7780 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 990560765 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7363 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - tilskudd til drift med taubane, hest o.a. - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7363 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - tilskudd til drift med taubane, hest o.a. - tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7466 20201125 25.11.2020 Inngående brev Krav om kvoteordning på fiske etter brisling i Trondheimsfjorden Levanger kommune INDREFOSEN
2020/7475 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 974427427 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6218 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 230/1 - Idar Bremeraunet - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6231 20201125 25.11.2020 Utgående brev Hysnesveien 11 - gbnr. 131/1 - Spørsmål om varighet på tiltak Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2020/6231 20201125 25.11.2020 Inngående brev Hysnesveien 11 - gbnr. 131/1 - plattinger og trapp - varighet på tiltaket Jürgen Meinert INDREFOSEN
2020/6250 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innspill til budsjett 2021 - økonomi- og handlingsplan 2022-2024 Kari Klepp m.fl. INDREFOSEN
2020/6250 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2020/7051 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 211/2 - Per Christian Isaksson - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7098 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 272/1 - Nils Tronstad - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7232 20201125 25.11.2020 Inngående brev Uttalelse til navnesak Kari Rødsjøsæter INDREFOSEN
2020/7256 20201125 25.11.2020 Inngående brev Krobakken 9 - gbnr 122/381 - naust og brygge - uttalelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) INDREFOSEN
2017/1195 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedr. vannforsyning - Selness Vasslag - kommunale avgifter Eindride Husby INDREFOSEN
2018/1202 20201125 25.11.2020 Inngående brev Gbnr. 117/3 - Olav K. Dahle Garmo - drenering av jordbruksjord - sluttutbetaling av tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/188 20201125 25.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Mælan skole - svømmebasseng SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/1117 20201125 25.11.2020 Utgående brev Gbnr. 84/2 og 82/2 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Jostein Erling Overland INDREFOSEN
2020/3403 20201125 25.11.2020 Utgående brev Søknad om å få endret reguleringsplanen for Sund Terrasse Svein Agnar Frøseth INDREFOSEN
2020/4873 20201125 25.11.2020 Utgående brev Amborsvingen 22 - gbnr 305/30 - hytte og uthus - svar på deres henvendelse Stein Haugen INDREFOSEN
2020/6017 20201125 25.11.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 1550 - gbnr. 98/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - kommentar til uttalelser Svein Harald Hulvand INDREFOSEN
2020/4873 20201124 24.11.2020 Inngående brev Amborsvingen 22 - gbnr 305/30 - hytte og uthus - trekker dispensasjonssøknad Stein Haugen INDREFOSEN
2020/4811 20201124 24.11.2020 Utgående brev Byggesak - Austdalsveien 1736 - gbnr. 159/32 - naust - dispensasjon - Tillatelse til tiltak Idar Aune INDREFOSEN
2020/1117 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 82/2 - retting i matrikkelen - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/8320 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 236/29 - søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg med ferdigmelding FARBU OG GAUSEN AS INDREFOSEN
2018/8153 20201124 24.11.2020 Inngående brev Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - søknad om ferdigattest IDEHYTTA AS INDREFOSEN
2020/7232 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse til navnesak Jan Fr Sagdahl INDREFOSEN
2020/7193 20201124 24.11.2020 Inngående brev Rørvikveien 650 - gbnr. 5/10 - hytte - påbygg - Tilleggsdokumentasjon Frode Einar Krokstad INDREFOSEN
2020/6955 20201124 24.11.2020 Utgående brev Byggesak - gbnr. 292/1, festenr. 26 - tilbygg - Disp. kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak Hans Korsgaten INDREFOSEN
2020/6528 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oppnevning av nytt medlem i Kulturminnerådet MUSEET KYSTENS ARV m.fl. INDREFOSEN
2020/7774 20201124 24.11.2020 Utgående brev Byggesak - Gangstøveien 17 - gbnr 147/64 - Oppføring av naust - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7605 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 358/17, 21 og 24 - signert skjøte STEINKJER KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7634 20201124 24.11.2020 Utgående brev Byggesak - Heggveien 12 - gbnr. 170/28 - naust/sjøhus - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7644 20201124 24.11.2020 Utgående brev Byggesak - Sjursvikveien 79 - gbnr. 132/91 - tilbygg - sommerstue - Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Rolf Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2020/8048 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 230/19 - søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg med ferdigmelding FARBU OG GAUSEN AS INDREFOSEN
2020/8036 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av omsorgsleilighet - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/8034 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 73/24 - Denstadveien 278 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Tonje Renate Rathe m.fl. INDREFOSEN
2020/8034 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 73/24 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Tonje Renate Rathe m.fl. INDREFOSEN
2020/8026 20201124 24.11.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Sunne, Anne Mari INDREFOSEN
2020/8016 20201124 24.11.2020 Inngående brev Nerveien 96 - gbnr. 56/302 - tilbygg - søknad om tiltak Ken Arild Risan Kvithyll INDREFOSEN
2020/8017 20201124 24.11.2020 Inngående brev Gbnr. 10/2 - Trond Magne Askjem - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/8004 20201124 24.11.2020 Utgående brev Nabovarsel - Kvithyll Kai - gbnr. 56/183 - fradeling KVITHYLL EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/8005 20201124 24.11.2020 Utgående brev Nabovarsel - Ålmoseterveien 20 - gbnr. 78/34 - fradeling Karstein Våbenø m.fl. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Bjørganveien D - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/7947 20201124 24.11.2020 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien - gbnr. 140/467 - hytte - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7788 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% vikariat - st. ref. (4313794140) Våril Hofstad Jensen INDREFOSEN
2020/7788 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut 100% vikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4313794140 Våril Hofstad Jensen INDREFOSEN
2020/7931 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888) Katrine Iversen INDREFOSEN
2020/7931 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4315043888 Katrine Iversen INDREFOSEN
2020/8009 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forespørsel om antall ladepunkter for elbil ELBILTUR.NO JENSEN INDREFOSEN
2020/8010 20201123 23.11.2020 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - anneks - spørsmål om regulering Beate Sæther INDREFOSEN
2020/8014 20201123 23.11.2020 Inngående brev Hysnesveien 45 - gbnr. 131/15 - reklamasjon etter tidligere salg av bolig CLAIMS LINK AS INDREFOSEN
2020/8006 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gangstøveien 53 - gbnr. 147/51 - ingen skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/8007 20201123 23.11.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i etableringsavtale om ny videregående skole i Vanvikan STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2020/7969 20201123 23.11.2020 Inngående brev Sjølystveien 1, 3, 8, 10 - gbnr. 314/48 - Søknad om tillatelse i ett trinn HUS arkitekter AS INDREFOSEN
2020/7981 20201123 23.11.2020 Inngående brev Trøanvegen 13 - gbnr 315/143 og 144 - Endre bruken på en tilleggsdel til hovedel, eller omvendt - søknad om tiltak Eriksen, Kim Alexander Wiegels INDREFOSEN
2020/7983 20201123 23.11.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Åpning av Atelier Florida STIG BJØRNSVIK INDREFOSEN
2020/7984 20201123 23.11.2020 Inngående brev Hasselvikveien 280 - gbnr 126/35 - Båtrampe - søknad om tiltak Moland, Trygve INDREFOSEN
2020/7993 20201123 23.11.2020 Inngående brev Halten - gbnr. 13/2 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Sissel Halten INDREFOSEN
2020/8001 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ålmoseterveien 20 - gbnr. 78/34 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/8002 20201123 23.11.2020 Inngående brev Prangveien 27-29 - gbnr. 170/38 - amfi - søknad om dispensasjon Egil Monsen INDREFOSEN
2020/8003 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kvithyll Kai - gbnr. 56/183 - søknad om deling/rekvisisjon av kartforretning INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7931 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4315043888) zainab Amiri INDREFOSEN
2020/7931 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4315043888 zainab Amiri INDREFOSEN
2020/7907 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Stadsbygd omsorgssenter - Handelsbakken 22 - H0216 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/7800 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utsikten - gbnr. 299/9 - tilbygg - nabovarsel Stein Hofstad INDREFOSEN
2020/7836 20201123 23.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 - Even Killingberg - org.nr. 983558682 EVEN KILLINGBERG INDREFOSEN
2020/7859 20201123 23.11.2020 Inngående brev Hønsebyveien 39 - gbnr. 56/143 - søknad om tilknytning til kommunale ledninger Synnøve Høvik INDREFOSEN
2020/7677 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning - st. ref. (4311081151) Torill Irene Haugen INDREFOSEN
2020/7677 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4311081151 Torill Irene Haugen INDREFOSEN
2020/7766 20201123 23.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Elin Langmo Rian INDREFOSEN
2020/7446 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr. 267/28 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Håkon Sæther m.fl. INDREFOSEN
2020/7446 20201123 23.11.2020 Utgående brev Gbnr. 267/28 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Ola Rønning INDREFOSEN
2020/7371 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 250 - gbnr. 60/1 - gapahuk - søknad om tiltak Arild Fallin INDREFOSEN
2020/7262 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kvernsjøen 2 - gbnr. 315/110 - hytte - tilbygg - uttalelse fra Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7298 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - tegninger KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2020/6999 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslag, ikke videre - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Erland Hannås Pedersen INDREFOSEN
2020/6999 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslag, ikke videre - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Håkon Rønvik INDREFOSEN
2020/6999 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslag, ikke videre - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Torgeir Sveine INDREFOSEN
2020/6999 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslag, ikke videre - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Einar Ronæs INDREFOSEN
2020/6999 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslag, ikke videre - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2020/6999 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avslag, ikke videre - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Sigmund Havn INDREFOSEN
2020/6693 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 970602283 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6874 20201123 23.11.2020 Utgående brev Byggesak - Leksvikskogen 972 - gbnr. 204/43 - tilbygg hytte - Disp. formål og PBL.§1-8 - Tillatelse til tiltak Hallvard Næss INDREFOSEN
2020/6906 20201123 23.11.2020 Utgående brev Handelsbakken 22 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - svar ut til avtale om dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/10973 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gbnr. 230/34 - Roliveien 254 - søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg med ferdigmelding FARBU OG GAUSEN AS INDREFOSEN
2019/6850 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - deling - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/6850 20201123 23.11.2020 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - erklæring om pantefrafall og samtykke til tinglysing SPAREBANK 1 NORD-NORGE INDREFOSEN
2019/9481 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på klage på prosessen vedrørende skolegudstjeneste ved Åsly skole FAU ÅSLY SKOLE m.fl. INDREFOSEN
2019/8232 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende avvikling av KF Kvalitetsstyring Kommuneforlaget AS INDREFOSEN
2020/404 20201123 23.11.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Sæther Vestre, planid. 50542020001 Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2020/426 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/1318 20201123 23.11.2020 Inngående brev Selvikveien 14 - gbnr. 60/37 - tilbygg på eksisterende bolig - søknad om ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/4097 20201123 23.11.2020 Utgående brev Prangveien 2 - gbnr. 170/2 - Råkvåg aldershjem - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4885 20201123 23.11.2020 Utgående brev Teglverksveien 65 - gbnr. 19/29 - Stadsbygd skole m/svømmehall - Pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5222 20201123 23.11.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon for erverv av gbnr. 209/41 - orientering om vedtak HANS CHRISTIAN DAHL INDREFOSEN
2020/5493 20201123 23.11.2020 Utgående brev Fv. 717 - avtale om grunnerverv - underretning om matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/5493 20201123 23.11.2020 Utgående brev Fv. 717 og 718 - avtale om grunnerverv - underretning om matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/5989 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969293412 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5994 20201123 23.11.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon, gbnr. 90/50, Oskar Alseth - underretning om vedtak OSKAR ALSETH INDREFOSEN
2020/5952 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utslippstilltatelse gbnr. 315/95 - Kvernsjøveien 200 Asle Ketil Bjørnerås INDREFOSEN
2020/7965 20201120 20.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2020/7967 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Åfjord kommune 2020-2023 - til uttalelse Åfjord kommune INDREFOSEN
2020/7968 20201120 20.11.2020 Inngående brev Verrabotnvegen 70 - Endring fra landbruk til fritidsbolig Frode Zachariassen INDREFOSEN
2020/7960 20201120 20.11.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Hasselvikveien 966 - gbnr. 132/55 Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2020/7963 20201120 20.11.2020 Inngående brev Rørvikvegen 345 - gbnr. 6/31 - Søknad om endring av tillatelse Hans Einar Råberg INDREFOSEN
2020/7964 20201120 20.11.2020 Inngående brev Byggesak - Skaugdalsveien - gbnr. 94/43 - Søknad om elveforbygning KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/7970 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - gbnr. 140/27 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7971 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - gbnr. 140/104 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7973 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om konfliktdempende tiltak i 2020 - viltkameraprosjekt til registrering av gaupe og jerv FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7974 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7975 20201120 20.11.2020 Inngående brev SMIL-midler - gbnr. 213/1 - Rune Ramdal - Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7976 20201120 20.11.2020 Inngående brev Drenering - gbnr. 138/1 - Haarberg gård - Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7978 20201120 20.11.2020 Inngående brev Bekymringer rundt budsjettkutt på Testmann Minne Skole FAU v/Silje Kamilla Jensen INDREFOSEN
2020/7979 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 TRYGG TRAFIKK INDREFOSEN
2020/7944 20201120 20.11.2020 Inngående brev Spørsmål til refusjonskrav - fosterheimssatser STJØRDAL KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7939 20201120 20.11.2020 Inngående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - dispensasjonssøknad - oppsetting av mur Ståle Bjørkvik INDREFOSEN
2020/7940 20201120 20.11.2020 Inngående brev Hønsebyveien 37 - gbnr. 56/239 - søknad om tilknytning til kommunale ledninger Svein Sørli INDREFOSEN
2020/7862 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innsyn på anbud ved kjøp av meglertjenester Kommunelista v/Tom André Bredesen INDREFOSEN
2020/7811 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Flo & Fjæra MONTERINGSERVICE AS INDREFOSEN
2020/7916 20201120 20.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner per 15.12.2020 UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7917 20201120 20.11.2020 Inngående brev Høring - forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2020/7896 20201120 20.11.2020 Inngående brev Angående kapitaltilskudd TUNGTRØ BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/7925 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskuddsordning – styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021-2023 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7907 20201120 20.11.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Stadsbygd omsorgssenter - Handelsbakken 22 H0216, 7105 Stadsbygd - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/7920 20201120 20.11.2020 Inngående brev Bliksåsveien 35 - gbnr. 54/3 - garasje - nybygg - søknad om tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/7929 20201120 20.11.2020 Utgående brev Rødberget industriområde - omregulering SANDBAKKEN BRYGGER AS INDREFOSEN
2020/7771 20201120 20.11.2020 Utgående brev Byggesak - Bakketunveien 12 - gbnr. 163/4 - bolig - tilbygg - Svar på henvendelse 3B. ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/7766 20201120 20.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7678 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Teglverksveien 128 gbnr.17/9 m.fl. ***** INDREFOSEN
2020/7594 20201120 20.11.2020 Inngående brev Boliganlegg på Straumset Peter Dybdahl INDREFOSEN
2020/7298 20201120 20.11.2020 Utgående brev Byggesak - Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - Ber om tilleggsopplysninger KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2020/7306 20201120 20.11.2020 Inngående brev Beskrivelse av virksomhetens rutiner og praksis for mottak av arbeidstakere fra utlandet. RAGNAR SKÅNØY AS INDREFOSEN
2020/7306 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ber om beskrivelse av virksomhetens rutiner og praksis for mottak av arbeidstakere fra utlandet. FOSEN YARD AS INDREFOSEN
2020/7425 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2019 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/7425 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2017 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/7425 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2018 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/7468 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - grunneiertillatelse og kart Tore Johan Waterloo INDREFOSEN
2020/7561 20201120 20.11.2020 Utgående brev Endring av art på lokalitet 10381 Rødberg - kunngjøring av søknad MOWI ASA INDREFOSEN
2020/6734 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sjursvikveien - gbnr. 132/216 - vedr plassering av hytte Frode Johannes Holmeng INDREFOSEN
2020/6995 20201120 20.11.2020 Inngående brev Purring - Bestilling av informasjon - oppgjørsoppdrag - Langnesveien 25 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2020/7237 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av ridebane på gbnr 74/1 Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/7232 20201120 20.11.2020 Inngående brev Navnesak Frengsvatnet / Frengssetervannet Didrik Frengen INDREFOSEN
2020/6250 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til totalplan 2020 IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/6231 20201120 20.11.2020 Inngående brev Hysnesveien 11 - gbnr. 131/1 - Svar på henvendelse Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2020/6231 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr. 131/1 - Søknad om dispensasjon Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2020/5515 20201120 20.11.2020 Inngående brev Uttalelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 140/28 - Invitasjon til høring Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/5063 20201120 20.11.2020 Inngående brev Stjørnveien 470, 472, 474 - gbnr. 155/9 - dokumenttilsyn rapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/3735 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr. 52/5 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3231 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2020 – skjøtsel av slåttemark på Aksnes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3951 20201120 20.11.2020 Inngående brev Gbnr. 311/1 - deling av grunneiendom - dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2020/4046 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om undersøkelse av ytterligere forhold i tilsynssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1101 20201120 20.11.2020 Inngående brev Endring i gjennomføring av ekstraordinært årsmøte - 15.12.20 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2020/910 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.11.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/1825 20201120 20.11.2020 Utgående brev Byggesak - Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - Utbygging - Disp. PBL§1-8 Per Rudolfsen INDREFOSEN
2020/2240 20201120 20.11.2020 Utgående brev Byggesak - Brørskiftveien 38 - gbnr. 21/1 - driftsbygning - riving - Ferdigattest Andreas T Brødreskift INDREFOSEN
2020/3123 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2020 – skjøtsel av slåttemark på Arnestran øst FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/135 20201120 20.11.2020 Utgående brev Partsbrev - Korrigert fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet avd. Rissa Aktieselskapet Vinmonopolet INDREFOSEN
2020/169 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget - 13.11.20 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/4850 20201120 20.11.2020 Inngående brev Dalbygdveien 35 - gbnr. 213/14 - bolig - tilbygg - Søknad om ferdigattest BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2019/2434 20201120 20.11.2020 Utgående brev Arbeidsmiljøsatsing og deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk 2019-2021 - Presentasjon 5.3.19 Arbeidsmiljøutvalget INDREFOSEN
2018/5309 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 869153982 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7359 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedørende overgangsregel for bevilling ved AMERICAN STEAKHOUSE Ringnes AS INDREFOSEN
2020/7941 20201119 19.11.2020 Inngående brev Dato for stenging av Agros 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7938 20201119 19.11.2020 Inngående brev Møte angående avtale mellom Indre Fosen kommune og Hasselvika Båtforening HASSELVIKA BÅTFORENING INDREFOSEN
2020/7942 20201119 19.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond, 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7945 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vestvikveien - gbnr. 140/468 - hytte - søknad om tillatelse til tiltak FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2020/7946 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - bok om Rissaraset INDREFOSEN
2020/7947 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vestvikveien - gbnr. 140/467 - hytte - søknad om tillatelse til tiltak FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2020/7948 20201119 19.11.2020 Inngående brev Invitasjon til Webinar om lovverk for bruk av tvang og makt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7949 20201119 19.11.2020 Inngående brev SMIL - midler - gbnr. 20/12 - Sigrid Grønning Fenstad - Søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7952 20201119 19.11.2020 Inngående brev Byggesak - Skaugdalsveien 1480 - gbnr. 99/5 - Søknad tilbygg hytte Halvor Kimo INDREFOSEN
2020/7954 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedrørende utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon for 2020 HUSBANKEN INDREFOSEN
2020/7955 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Ompostering av investering til drift INDREFOSEN
2020/7956 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Finansielle måltall for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/7958 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Eierskapsmelding for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/7959 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Avtale med fylkeskommunen om utvikling av sentrumsareal i Vanvikan INDREFOSEN
2020/7936 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vikasjøen 11 - gbnr. 1/12 - ovn fjernet Marit Ellen Hartvigsen INDREFOSEN
2020/7937 20201119 19.11.2020 Inngående brev Sæterbukta - gbnr. 126/3 - søknad om deling/rekvisisjon Magnar Audun Alseth INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Ingrid Hagen Aunet INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Kjell Nyborg INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Greta Berg INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Anny Aunli INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Morten Forsell INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Idar Bremeraunet INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Brit Lyng INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Utgående brev Grunnerstatning - kloakksanering Talmoen - Nerlia Inger Johanne Kjellberg INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Inngående brev Svar på grunnerstatning - Talmoan/Nerlia Ingrid Hagen Aunet INDREFOSEN
2020/7926 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedr. grunnoppgjør kloakk Talmoen Inger Johanne Kjellberg INDREFOSEN
2020/7928 20201119 19.11.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Havnegata 3 - gbnr. 314/319 STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2020/7896 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende kapitaltilskudd ved Tungtrø barnehage TUNGTRØ BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/7853 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Innføring av eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og overføringslinjer INDREFOSEN
2020/7858 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket høsten 2020 AURSAND JAN ERLING INDREFOSEN
2020/7918 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rapport - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene STATENS HELSETILSYN INDREFOSEN
2020/7807 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på henvendelse angående feilmelding ved åpning av påbegynt skjema Anton K. Stavnes INDREFOSEN
2020/7790 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 230/4 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7870 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr. 328/2 - Ingvild Hegerberg - krav om utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7871 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr. 56/36 - Håkon Grønflaten - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7839 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vanvikan skole - tilsynsrapport FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2020/7848 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd høsten 2020 HAUGEN ALVAR INDREFOSEN
2020/7850 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd høsten 2020 IDAR BREMERAUNET INDREFOSEN
2020/7664 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Helseplattformen AS - utløsing av opsjon INDREFOSEN
2020/7665 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024 INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Kjell Magnar Berg m.fl. INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Wenche Strømsvåg INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Solrun INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Stig Bjørnsvik INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Reidun Johanne Berg INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Reidun Johanne Berg INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Gunn Hege Moen INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Roy Vidar Hammer INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger John Grønning INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Ella Karin Lund INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Gerald John-Ola Eriksson INDREFOSEN
2020/7766 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Jorunn Bårli Berg INDREFOSEN
2020/7380 20201119 19.11.2020 Inngående brev Referat fra SU møte der søknad om dispensasjon er behandlet Leksvik Barnehage v/Heidi Hollås Asphaug INDREFOSEN
2020/7385 20201119 19.11.2020 Inngående brev Anmodning om bosetting av flyktninger for 2021 - besvarelse Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2020/7345 20201119 19.11.2020 Utgående brev Byggesak - Pevikveien - gbnr. 170/285 - bolig - nybygg - Kommunen trenger flere opplysninger ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2020/7535 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier med autorisasjon - st. ref. (4308934789) Torgeir Refsnes Øiaas INDREFOSEN
2020/7535 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier med autorisasjon Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4308934789 Torgeir Refsnes Øiaas INDREFOSEN
2020/7535 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier med autorisasjon - st. ref. (4308934789) Anton Kråkmo INDREFOSEN
2020/7535 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier med autorisasjon Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4308934789 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2020/7534 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4308921258) Marianne Odden Bergerengen INDREFOSEN
2020/7534 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Indre Fosen kommune - st. ref. 4308921258 Marianne Odden Bergerengen INDREFOSEN
2020/7534 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4308921258) Yngvar Garshol Sæthre INDREFOSEN
2020/7534 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Indre Fosen kommune - st. ref. 4308921258 Yngvar Garshol Sæthre INDREFOSEN
2020/7474 20201119 19.11.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 188 - gbnr. 56/276 - lagerhall - Tillatelse til tiltak CK Nor Bygg AS INDREFOSEN
2020/6182 20201119 19.11.2020 Utgående brev fylkesvei 715 Haugsdalen - gbnr. 187/46, 187/4 - ny Skillvasselva bru og veitrase - dispensasjon - tillatelse til tiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/6653 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Bredbåndsutbygging - Askjemsveien Grendalag INDREFOSEN
2020/6467 20201119 19.11.2020 Inngående brev Gbnr. 169/81 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Elin Marie Jakobsen m.fl. INDREFOSEN
2020/7232 20201119 19.11.2020 Inngående brev Navnesak - Møssmørvatnet/Møssmørtjønna Ole Anders Brandhaug INDREFOSEN
2020/7232 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse til navnesak - Fremmertjønna Torgeir Hoff Jakobsen INDREFOSEN
2020/7159 20201119 19.11.2020 Inngående brev Foretaksdokumenter - Nord-trøndelag Elektrisitetsverk AS - 2020 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS INDREFOSEN
2020/6991 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fosen Renovasjon IKS - Gebyr 2021 FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/1900 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - kommentar til dispensasjonsvedtak Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Næringskraft og bolyst - treårig handlingsprogram INDREFOSEN
2019/4284 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning til prosjekt Skogsatsing Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6390 20201119 19.11.2020 Utgående brev Renseanlegg Kvithyll - Krav om retting Ventilasjonsanlegg PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/178 20201119 19.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/564 20201119 19.11.2020 Utgående brev Presentasjon helse- og omsorgsutvalget 17.11.20 - Tusendelsprosjektet - Trygg og smart eldreomsorg Helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2020/564 20201119 19.11.2020 Utgående brev Presentasjon helse- og omsorgsutvalget 17.11.20 - Utkast forprosjekt tusendelsprosjektet Helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2020/564 20201119 19.11.2020 Utgående brev Presentasjon helse- og omsorgsutvalget 17.11.20 - Folkehelsekoordinator-rollen Helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2019/7782 20201119 19.11.2020 Utgående brev Skjema for innmelding av behov for tiltak i beiteområder 2021 Indre Fosen kommune, deres saksnr. 2020/1643 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/7375 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Planstrategi for Indre Fosen 2020-2023 INDREFOSEN
2020/3002 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2020 – skjøtsel av slåttemark Lefætten FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2684 20201119 19.11.2020 Inngående brev Årsmelding og regnskap for 2019 FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB INDREFOSEN
2020/2271 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på feiegebyr INDREFOSEN
2020/2368 20201119 19.11.2020 Utgående brev Klage på krav om betaling av tilknytningsavgift ***** INDREFOSEN
2020/1232 20201119 19.11.2020 Utgående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Leksvik helsetun - Pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1232 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ettersendelse av vedlegg til svar pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4079 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjettkorrigering november 2020 INDREFOSEN
2020/4430 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 155/1 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5133 20201119 19.11.2020 Utgående brev Hasselvikveien 280 - kartskisse over planlagt rampe ned mot sjøen Trygve Moland INDREFOSEN
2020/4936 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av plan for sikringstiltak mot kvikkleireskred Sandmo INDREFOSEN
2020/4849 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd Bufetat INDREFOSEN
2020/5346 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rådhusveien 9 - 5054/122/10 - Aksept av tiltaksplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5515 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Karsten Lyder - gbnr. 140/28 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6035 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/2 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6091 20201119 19.11.2020 Inngående brev Hysnesveien 12, 14 - gbnr. 131/1 - Unicare Helsefort - dokumenttilsyn rapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7924 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fremsending av sak 32/20 til kommunestyret - informasjon om revisjonsstrategi 2020/2021 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/7923 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fremsending av sak 30/20 til kommunestyret - forenklet etterlevelseskontroll for økonomiforvaltningen FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/7922 20201118 18.11.2020 Inngående brev Frem sending av sak 29/20 til kommunestyret - internkontroll i barnevernet FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/7921 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fremsending av sak 28/20 til kommunestyret - eierskapskontroll - Fosen renovasjon IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/178 20201118 18.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/2684 20201118 18.11.2020 Inngående brev Årsberetning og regnskap for 2019 RISSA PISTOLKLUBB INDREFOSEN
2020/919 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/11, sendt 18.11.2020 Skatteetaten INDREFOSEN
2020/3234 20201118 18.11.2020 Inngående brev Dokumentasjon ***** ***** INDREFOSEN
2020/563 20201118 18.11.2020 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 17.11.20 - Fordeling av kulturmidler 2020 kulturutvalget INDREFOSEN
2020/563 20201118 18.11.2020 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 17.11.20 - Tobakkvika Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/563 20201118 18.11.2020 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 17.11.20 - Kulturskole for alle Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/563 20201118 18.11.2020 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 17.11.20 - kulturuke 2021 Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/563 20201118 18.11.2020 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 17.11.20 - Kulturindeks Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/563 20201118 18.11.2020 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 17.11.20 - Tiltaksplan kultur og fritid Kulturutvalget INDREFOSEN
2020/426 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/5515 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr.140/28 LYDER KARLSEN, GJERDET G. BR 140 BRUKSNUMMER 28 INDREFOSEN
2020/5180 20201118 18.11.2020 Utgående brev Gbnr. 204/11 - innkalling til oppmålingsforretning Kåre Henry Tømmerås m.fl. INDREFOSEN
2020/7841 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgang 15.10.2020 MYRAN JOHAN F INDREFOSEN
2020/7872 20201118 18.11.2020 Inngående brev Gbnr. 138/2 - Lars Kristian Brevik - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7788 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% vikariat - st. ref. (4313794140) Marthine Castberg INDREFOSEN
2020/7788 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut 100% vikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4313794140 Marthine Castberg INDREFOSEN
2020/7808 20201118 18.11.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/12 ikke er konsesjonspliktig Christian A Petersen INDREFOSEN
2020/7948 20201118 18.11.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7788 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100% vikariat - st. ref. (4313794140) Lene Bjørgan INDREFOSEN
2020/7788 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut 100% vikariat Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4313794140 Lene Bjørgan INDREFOSEN
2020/7677 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning - st. ref. (4311081151) Jackline V Kimono INDREFOSEN
2020/7677 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4311081151 Jackline V Kimono INDREFOSEN
2020/7534 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4308921258) Fride Grøtte Skarland INDREFOSEN
2020/7534 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Indre Fosen kommune - st. ref. 4308921258 Fride Grøtte Skarland INDREFOSEN
2020/7535 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier med autorisasjon - st. ref. (4308934789) Mariann Føll INDREFOSEN
2020/7535 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier med autorisasjon Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4308934789 Mariann Føll INDREFOSEN
2020/7533 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) Vigdis Sollie INDREFOSEN
2020/7533 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 Vigdis Sollie INDREFOSEN
2020/7533 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) Anton Kråkmo INDREFOSEN
2020/7533 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2020/6691 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fibersøknad Sørbotn - fase 2 SØRBOTN VELFORENING INDREFOSEN
2020/6707 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 249 - gbnr. 140/326 - bygging av anneks - Disp.PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2020/6734 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Sjursvikveien - gbnr. 132/216 - hytte og garasje - Uttalelser Frode Johannes Holmeng INDREFOSEN
2020/6886 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte til etablering av bygdefiber i Frengen/Langskipnessbukta Roar Johnsen INDREFOSEN
2020/6816 20201117 17.11.2020 Utgående brev Klosterveien 191 - gbnr. 56/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - kommunen trenger flere opplysninger Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/7195 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Fevågveien 563 - gbnr. 140/182 - garasje - Tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2020/7232 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse til navnesak Robert Bjørkvik INDREFOSEN
2020/7232 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse til navnesak Svein Harald Hulvand INDREFOSEN
2020/7232 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse til navnesak Laila Bjørkvik Øvergård INDREFOSEN
2020/7237 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om omdisponering av dyrkajord - gbnr. 74/1 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6496 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger - opplæringsloven Vanvikan skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6574 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Morten Myran - gbnr. 235/1 - bygging av landbruksvei - Litjjuvatnet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6186 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 992232730 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6186 20201117 17.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 992232730 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6140 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 974211149 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6141 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 974211149 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6231 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Hysnesveien 11 - gbnr. 131/1 - plattinger og trapp - søknadsskjema for dispensasjon Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2020/6231 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Hysnesveien 11 - gbnr. 131/1 - plattinger og trapp - Kommunen trenger flere opplysninger Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2020/6250 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innspill til budsjett 2021 UTDANNINGSFORBUNDET INDRE FOSEN INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) Jaycel M Sarmiento INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 Jaycel M Sarmiento INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) Tonje Maaø Langås INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 Tonje Maaø Langås INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) Nina Brovold INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 Nina Brovold INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) Heidi Anette Askjemshalten INDREFOSEN
2020/7533 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 Heidi Anette Askjemshalten INDREFOSEN
2020/7497 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar for avdelingsleder / ped.leder - st. ref. (4308571494) Stefanie Schneider INDREFOSEN
2020/7497 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vikar for avdelingsleder / ped.leder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4308571494 Stefanie Schneider INDREFOSEN
2020/7468 20201117 17.11.2020 Utgående brev vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Tore Johan Waterloo Tore Johan Waterloo INDREFOSEN
2020/7474 20201117 17.11.2020 Inngående brev Kvithyllveien 188 - innvilger søknaden om samtykke Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/7474 20201117 17.11.2020 Inngående brev Kvithyllveien 188 - gbnr. 56/276 - lagerhall - Etterspurt dokumentasjon CK NOR BYGG AS INDREFOSEN
2020/7306 20201117 17.11.2020 Inngående brev Beskrivelse av bedriftens rutiner og praksis for mottak av arbeidstakere fra utland PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/7306 20201117 17.11.2020 Utgående brev Ber om beskrivelse av virksomhetens rutiner og praksis for mottak av arbeidstakere fra utlandet. FOSEN YARD AS m.fl. INDREFOSEN
2020/7298 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - Kommunen trenger flere opplysninger KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2020/7298 20201117 17.11.2020 Inngående brev Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - kar og tegninger KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2020/7272 20201117 17.11.2020 Utgående brev Behov for SMIL-midler 2021 - Indre Fosen kommune - arkivsak fylkesmannen i Trøndelag 2020/11881 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7376 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nytt kart i søknad om deling gbnr. 281/2 Jan Arne Almåsbakk INDREFOSEN
2020/7404 20201117 17.11.2020 Inngående brev Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24 m tømmertransport - informasjon om svarskjema STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/7783 20201117 17.11.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/7785 20201117 17.11.2020 Inngående brev Ny veileder for utredning av skredfare i bratt terreng i reguleringsplan og byggesak Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/7780 20201117 17.11.2020 Inngående brev Gbnr. 359/8 - Jørgen Rødsjø - søknad om tilskudd til drenering LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7774 20201117 17.11.2020 Inngående brev Gangstøveien 17 - gbnr 147/64 - Bygge frittliggende bygning under 70m2 (BYA) eller (BRA) - søknad om tiltak Monsen, Geir Ove INDREFOSEN
2020/7775 20201117 17.11.2020 Inngående brev Haltvollveien 51 - gbnr. 138/10 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - situasjonskart Trond Wean INDREFOSEN
2020/7766 20201117 17.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Ståle Pedersen INDREFOSEN
2020/7766 20201117 17.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201117 17.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201117 17.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anne Marie Sandbekk INDREFOSEN
2020/7766 20201117 17.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2020/7766 20201117 17.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Joachim Helseth Dalum INDREFOSEN
2020/7771 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bakketunveien 12 - gbnr. 163/4 - bolig - tilbygg 3B. ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/7732 20201117 17.11.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - snøskuter - trasékart Per Johan Moxnes INDREFOSEN
2020/7732 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter Per Johan Moxnes INDREFOSEN
2020/7737 20201117 17.11.2020 Utgående brev Angående - elvemusling - Vålvasselva FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/7762 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Hønsebyveien 41 og 43 - gbnr. 56/244 /56/142 Fætten, Kjell INDREFOSEN
2020/7765 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 FOSS SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2020/7758 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 997838602 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7759 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak tilsynsrapporter - gatelysanlegg NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/7760 20201117 17.11.2020 Inngående brev Hasselvikveien 280 - gbnr. 126/25 - planere areal, alternativt bygge platting Trygve Moland INDREFOSEN
2020/7808 20201117 17.11.2020 Inngående brev Gbnr. 140/12 - Fevåg - egenerklæring om konsesjonsfrihet Christian A Petersen INDREFOSEN
2020/7811 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Flo & Fjæra MONTERINGSERVICE AS INDREFOSEN
2020/7812 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 - Foretak 878701062 LEIF BØRGE KRABSETH INDREFOSEN
2020/7814 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd for søknadsomgangen 15.10.2020 - Foretak 969181703 ARNSTEIN TØMMERÅS INDREFOSEN
2020/7821 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 - foretak 969158213 ANN-BRITT DYRENDAHL INDREFOSEN
2020/7798 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om utbygging av fiber - Skaugdalsveien 2250 Arve Skånøy INDREFOSEN
2020/7800 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utsikten - gbnr. 299/9 - tilbygg - søknad om tiltak Fredrik Hofstad INDREFOSEN
2020/7851 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Bjørkliveien 11 - gbnr. 56/252 Trøen, Sverre INDREFOSEN
2020/7843 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet MONTERINGSERVICE AS INDREFOSEN
2020/7846 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd SVEAN MEK. INDREFOSEN
2020/7829 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 - foretak 920039359 ROGER NEBB INDREFOSEN
2020/7832 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 - foretak 914720265 LYDER KARLSEN, GJERDET G. BR 140 BRUKSNUMMER 28 INDREFOSEN
2020/7833 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nabovarsel for tiltak på 140/104 Fevågveien 312 - Trøndelag fylkeskommune eier av 189/32 - Bruksendring og endring av fasade TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/7835 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kommunal bolig - (Leikvang) Stjørnveien 474 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/7836 20201117 17.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2020 EVEN KILLINGBERG INDREFOSEN
2020/7790 20201117 17.11.2020 Inngående brev Gbnr. 230/4 - Even Killingberg - søknad skogfond og tilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7859 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Hønsebyveien 39 - gbnr. 56/143 Høvik, Synnøve INDREFOSEN
2020/5184 20201117 17.11.2020 Utgående brev Purring - Anmodning ferdigattest - Svar på purring VARMEFORUM MONTASJE AS INDREFOSEN
2020/5184 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Storaunveien 10 - gbnr. 51/12 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest VARMEFORUM MONTASJE AS INDREFOSEN
2020/5180 20201117 17.11.2020 Utgående brev Gangstadaunveien 85 - gbnr. 204/11 - deling av grunneiendom - dispensasjon - tillatelse til tiltak Kåre Henry Tømmerås INDREFOSEN
2020/5252 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969137046 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/4811 20201117 17.11.2020 Inngående brev Austdalsveien 1736 - gbnr. 159/32 - naust - erklæring om ansvarsrett HULVANDSKOG AS INDREFOSEN
2020/5063 20201117 17.11.2020 Utgående brev Stjørnveien 470, 472, 474 - gbnr. 155/9 - avtale om dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5493 20201117 17.11.2020 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/5354 20201117 17.11.2020 Inngående brev Hasselvikveien - gbnr. 126/1 - søknad om dispensasjon John Olav Langsæter INDREFOSEN
2020/6049 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hindrum Marina - gbnr. 300/10 m.fl. Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6049 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Hindrum marina FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/5909 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 170/174 ikke er konsesjonspliktig Randi Arntsen Johansen INDREFOSEN
2020/551 20201117 17.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Verran vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/309 20201117 17.11.2020 Utgående brev Gbnr. 56/255- matrikkelen har blitt rettet Leif Sigurd Skogen m.fl. INDREFOSEN
2019/7470 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rapport Summer Dance 2020 Halonendans - anne@halonendans.no INDREFOSEN
2019/7310 20201117 17.11.2020 Utgående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - utleiehytter - tilbygg - ferdigattest RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/7375 20201117 17.11.2020 Inngående brev Uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6450 20201117 17.11.2020 Inngående brev Rapport fra "vinsjan på kaia" fra Rissa ungdomslag Rissa Ungdomslag INDREFOSEN
2019/6850 20201117 17.11.2020 Utgående brev Viser til deres sak 18563676 Kartverket, tinglysing INDREFOSEN
2019/6850 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - deling av grunneiendom - erklæring om pantefrafall SPAREBANK 1 NORD-NORGE INDREFOSEN
2018/11273 20201117 17.11.2020 Inngående brev Ønske om utsatt arbeidsfrist for SMIL-prosjektet Bjørnar Buhaug INDREFOSEN
2018/11639 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad utsettelse ferdigstillelse SMIL-tiltak Nils Tronstad INDREFOSEN
2018/1762 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 984929617 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/8738 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om utsatt arbeidsfrist Agros 107382 + Agros 108837 LEMCKE TIMM INDREFOSEN
2018/8981 20201117 17.11.2020 Inngående brev Kostnader delutbetaling/sluttutbetaling av smilmidler på Holvasseiendommen SINDRE RØDSJØ INDREFOSEN
2018/9276 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad utsatt arbeidsfrist SMIL - Agros 108837 og 107382 LEMCKE TIMM INDREFOSEN
2018/647 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedr. 201842493-9 - Utbetaling av spillemidler - Tursti - Marna bru Føll , anleggsnr 72313 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3680 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 989240153 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/4789 20201117 17.11.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler - informasjon om rapportering UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/1030 20201117 17.11.2020 Utgående brev Hallveien 24 - gbnr. 275/147 - forhåndsvarsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1946 20201117 17.11.2020 Utgående brev Byggesak - Storvassveien - gbnr. 325/1 - masseuttak - Vedrørende innkomne høringsuttalelser KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2684 20201117 17.11.2020 Inngående brev Årsmelding og regnskap - Sørfjorden Skytterlag SØRFJORDEN SKYTTERLAG INDREFOSEN
2020/2650 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedtak tilsynsrapporter - pumpestasjoner Nettselskapet - Gunnar Kimo INDREFOSEN
2020/3004 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2020 – skjøtsel av slåttemark på Tømmerdalsaunet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2955 20201117 17.11.2020 Inngående brev Referat - møte i Arbeidsgruppen for Stjørnfjorden FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2020/2415 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling og saksliste - møte i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS - 26.11.2020 INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/2480 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking JØRGEN RØDSJØ INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Kamilla INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Anonym INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Vilde Tørstad INDREFOSEN
2020/7766 20201116 16.11.2020 Inngående brev Navneforslag - Stadsbygd omsorgssenters avdelinger Tine Larsen Angvik INDREFOSEN
2020/7776 20201116 16.11.2020 Inngående brev Skårvang - gbnr. 56/35 - flytting av stabbur på eiendommen Leif Johan Berg INDREFOSEN
2020/7783 20201116 16.11.2020 Inngående brev Gbnr. 39/5, 39/1, 39/7, 39/15, 39/21, 39/78, 39/80, 40/9, 39/87 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Geir Hermstad INDREFOSEN
2020/7847 20201116 16.11.2020 Inngående brev Gbnr. 13/12 - Eiliv Åsebø / Geir Agnar Moen - signert avtale om leie av jord Eiliv Åsebø m.fl. INDREFOSEN
2020/7828 20201116 16.11.2020 Inngående brev Lokal arbeidstidsavtale for skoleåret 2020-2021 ***** INDREFOSEN
2020/7533 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier og helsefagarbeider - st. ref. (4308547929) LINE HANSSEN RØNNING INDREFOSEN
2020/7533 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier og helsefagarbeider Indre Fosen kommune - st. ref. 4308547929 LINE HANSSEN RØNNING INDREFOSEN
2020/4637 20201116 16.11.2020 Inngående brev 1.purring på krav om integreringstilskudd OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN INDREFOSEN
2020/3128 20201116 16.11.2020 Utgående brev Folkehøgskoleveien 1 - gbnr. 122/110 - flytting av stabbur - bekreftelse på mottatt dokumentasjon Eivind Dragset INDREFOSEN
2018/9411 20201116 16.11.2020 Inngående brev Årsrapport fra Nordre Fosen Vannområde 2019 Nordre Fosen Vannområde INDREFOSEN
2018/8981 20201116 16.11.2020 Inngående brev Angående smilmidler på 159/3 Sindre Rødsjø INDREFOSEN
2018/10656 20201116 16.11.2020 Inngående brev Grunnsats i ny avtale om refusjoner TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING INDREFOSEN
2019/8289 20201116 16.11.2020 Inngående brev Melding om fravær - Benjamin Schei - Helse og omsorgsmøte Schei, Benjamin INDREFOSEN
2020/186 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vassverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/185 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/550 20201116 16.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/7807 20201115 15.11.2020 Inngående brev Feilmelding ved åpning av påbegynt skjema Anton K. Stavnes INDREFOSEN
2020/7789 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7775 20201115 15.11.2020 Inngående brev Haltvollveien 51 - gbnr. 138/10 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Wean, Trond INDREFOSEN
2020/7570 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, miljøarbeider, studentstilling - st. ref. (4304160346) Hanne Rosvoll Larsen INDREFOSEN
2020/7570 20201115 15.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, miljøarbeider, studentstilling Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4304160346 Hanne Rosvoll Larsen INDREFOSEN
2020/6724 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret i Leksvik. - st. ref. (4292266912) Eva Folstad INDREFOSEN
2020/6724 20201115 15.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret i Leksvik. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4292266912 Eva Folstad INDREFOSEN
2020/6725 20201114 14.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret i Rissa. - st. ref. (4292259783) Eva Folstad INDREFOSEN
2020/6725 20201114 14.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret i Rissa. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4292259783 Eva Folstad INDREFOSEN
2019/7310 20201113 13.11.2020 Inngående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - utleiehytter - tilbygg - søknad om ferdigattest RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/9554 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar på godkjenning av ny stedfortreder - FOSEN SELSKAPSMAT OG CATERING AS FOSEN SELSKAPSMAT OG CATERING AS INDREFOSEN
2019/8617 20201113 13.11.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av lan for nydyrking - gnr. 89, bnr. 1 og 30 - Høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/135 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar på fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet avd. Rissa Aktieselskapet Vinmonopolet INDREFOSEN
2020/186 20201113 13.11.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/309 20201113 13.11.2020 Inngående brev Gbnr. 56/255 - retting i matrikkelen Wolfgang Knappe INDREFOSEN
2019/1973 20201113 13.11.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - endelig vedtatt plan Åfjord kommune INDREFOSEN
2018/8293 20201113 13.11.2020 Inngående brev KPA - gjennomføring av feltarbeid i Indre Fosen høsten 2020 Stiftelsen Biofokus INDREFOSEN
2020/3405 20201113 13.11.2020 Inngående brev Underretning til klager - tyveri - 28.04.2020 - Årnsetflata 28 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/3420 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar på fornyelse av eksisterende bevilling - LEKSVIK CAFE AS LEKSVIK CAFE AS INDREFOSEN
2020/4581 20201113 13.11.2020 Utgående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4268 20201113 13.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - tiltak i sjø - gbnr. 314/48 mfl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4268 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedr. 201943354-15 - Fylkeskommunens uttalelse som sektormyndighet til søknad om dispensasjon for Johan Bojer videregående skole - gbnr. 314/48 m. fl. - nybygg - mudring, dumping og utfylling i sjø, Indre Fosen kommune. Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2459 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar på godkjenning av styrer for salgsbevilling ved Coop Fosen SA - Stadsbygd COOP FOSEN SA INDREFOSEN
2020/2368 20201113 13.11.2020 Inngående brev Klage på krav om betaling av tilknytningsavgift SAND BYGG AS INDREFOSEN
2020/2684 20201113 13.11.2020 Inngående brev Årsmelding og regnskap for 2019 LEKSVIK SKYTTERLAG INDREFOSEN
2020/2684 20201113 13.11.2020 Inngående brev Årsmelding og regnskap for 2019 RISSA SKYTTERLAG INDREFOSEN
2020/1815 20201113 13.11.2020 Utgående brev Gbnr. 11/4 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Linn Benedikte Schei m.fl. INDREFOSEN
2020/1815 20201113 13.11.2020 Utgående brev Gbnr. 11/4 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Arne Eilif Reitan INDREFOSEN
2020/1184 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedr. gbnr. 131/11 på Hysnes SANDS ADVOKATFIRMA DA INDREFOSEN
2020/1117 20201113 13.11.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/873 20201113 13.11.2020 Inngående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - gjennomføringsplan og ansvarsrett KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/918 20201113 13.11.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte TBRT IKS - 18.11.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5909 20201113 13.11.2020 Inngående brev Gbnr. 170/174 - Smolan I - egenerklæring om konsesjon Randi Arntsen Johansen INDREFOSEN
2020/6091 20201113 13.11.2020 Utgående brev Ettersending av dokumenter til dokumenttilsyn av Hysnes Helsefort TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/6048 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5350 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 998706793 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5486 20201113 13.11.2020 Inngående brev Fevåg Havn - foreløpig rapportering fra GeoSubSea og befaring MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2020/5568 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar på serveringsbevilling og skjenkebevilling - BELLA RISSA AS - Overtakelse av virksomhet BELLA RISSA AS INDREFOSEN
2020/4811 20201113 13.11.2020 Inngående brev Austdalsveien 1736 - gbnr. 159/32 - naust - erklæring om ansvarsrett IDAR AUNE ENTREPRENØR AS INDREFOSEN