eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/441 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innspill - bolystprosjektet Amalie Hansen Ness INDREFOSEN
2019/6800 20210514 14.05.2021 Inngående brev Avgjørelse av lovlighetsklage - avtale med Stranda Fjordsenter AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9292 20210514 14.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt nettverksmøte for personvernombud 14.06.21 Sarpsborg kommune INDREFOSEN
2020/863 20210514 14.05.2021 Utgående brev Byggesak - Avvisning av klage på enkeltvedtak for tiltak på 122/351 og 122/353 ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2020/863 20210514 14.05.2021 Utgående brev Byggesak - Varsel om tilsyn med tiltak på 122/351 og 122/353 KW BYGG AS INDREFOSEN
2020/4786 20210514 14.05.2021 Inngående brev Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5063 20210514 14.05.2021 Utgående brev Stjørnveien 470, 472, 474 - gbnr. 155/9 - aksept av tiltaksplan ettersendelse av dokumentasjon Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6669 20210514 14.05.2021 Inngående brev Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7345 20210514 14.05.2021 Utgående brev Byggesak - Pevikveien - gbnr. 170/285 - bolig - nybygg - Endring av gitt tillatelse ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2020/7760 20210514 14.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien 280 - gbnr. 126/25, 126/35 - båtrampe - angående godkjenning Trygve Moland INDREFOSEN
2020/8402 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 58/19 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Erling Magnar Dyrendahl INDREFOSEN
2020/8402 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 58/19- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/8402 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 58/19- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Ragnar Aasan INDREFOSEN
2020/8407 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/332 - oversendelse av matrikkelbrev Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2020/8407 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Eva Berget INDREFOSEN
2020/8559 20210514 14.05.2021 Utgående brev Drakestranda 452 - gbnr. 310/11 - hytte - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak - Kommunen trenger flere opplysninger Knut Tore Benjaminsen INDREFOSEN
2021/55 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Jan Helge Engen m.fl. INDREFOSEN
2021/55 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/330 - oversendelse av matrikkelbrev Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2021/524 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/331 - oversendelse av matrikkelbrev Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2021/524 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Bente Schrøder INDREFOSEN
2021/1839 20210514 14.05.2021 Utgående brev Havsteinsstranda 8 - gbnr. 312/22 - tilbygg hytte - søknad - Kommunen trenger flere opplysninger Sølvi Berge INDREFOSEN
2021/2048 20210514 14.05.2021 Utgående brev Angående delingssak - Kvithyllvegen 245 - gbnr. 56/55 Anton Kvithyll INDREFOSEN
2021/2641 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar på svar på henvendelse 29.04.2021 ang. avlagte prøver Yilmaz Güner INDREFOSEN
2021/2984 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kjerkveien 120 - gbnr. 13/11, 13/26, 13/75 - søknad om deling av grunneiendom Anders S Marstrander INDREFOSEN
2021/3185 20210514 14.05.2021 Inngående brev Vinnatrøveien 2 - gbnr. 275/2 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anna-Marie Børmark Grønning INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Larissa Iarochenko INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 stine sæther INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anne Karen Aune INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Morten Sund INDREFOSEN
2021/3371 20210514 14.05.2021 Inngående brev Rørvikveien 691 - gbnr. 187/1 - basestasjon - dispensasjon fra byggegrense Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3500 20210514 14.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar - spørsmål om veterankontakt i kommunen Veteraninfo - Oddvar Meyer INDREFOSEN
2021/3644 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 307 - gbnr. 60/9 - redskapshus - søknad om ferdigattest Grete Svean INDREFOSEN
2021/3645 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 307 - gbnr. 60/9 - redskapshus - tilbygg - søknad om ferdigattest Grete Svean INDREFOSEN
2021/3646 20210514 14.05.2021 Inngående brev Bregneveien 3 - gbnr. 122/345 - bolig og garasje - søknad om ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2021/3647 20210514 14.05.2021 Inngående brev Hermstadveien 14 - gbnr. 39/79 - fjernet ildsted Kjell Joar Hermstad INDREFOSEN
2021/3648 20210514 14.05.2021 Inngående brev Åkerliveien 26 - gbnr. 214/1 - bolig - tilbygg/fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak TS BYGG AS m.fl. INDREFOSEN
2021/3651 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Retiroveien 49 - gbnr. 124/24 Tangvik, Hanne INDREFOSEN
2021/3663 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Overlandsbotten HASSELVIKA TRANSPORT Helge Nebb Husby INDREFOSEN
2021/3667 20210514 14.05.2021 Inngående brev Gbnr. 228/6, 228/14 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Monika Rognes Dretvik INDREFOSEN
2021/3668 20210514 14.05.2021 Inngående brev Spørsmål ved Fosen Naturvernforenings klage til oppgradering av fv. 718 Hasselvikveien Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2021/3669 20210514 14.05.2021 Inngående brev Orientering om NVEs prioriteringer for behandling av nettsaker Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2021/3670 20210514 14.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digital konferanse for kommunale ungdomsråd 04.06.21 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3633 20210514 14.05.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Ytre Skjervøya 78 Rør Tek A/S INDREFOSEN
2021/3639 20210514 14.05.2021 Inngående brev Tilleggsrapportering for foretak som inndriver forfalte krav på vegne av andre FINANSTILSYNET INDREFOSEN
2021/3416 20210512 12.05.2021 Inngående brev Etterlyser kontonummer - utbetaling etter vedtak i representantskapet i TBRT IKS TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/3632 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Geir Ove Opland INDREFOSEN
2021/3633 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Ytre Skjervøya 78 Rør Tek A/S INDREFOSEN
2021/3620 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring - forslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket INDREFOSEN
2021/3621 20210512 12.05.2021 Inngående brev Informasjon vedrørende utføring service på minirenseanlegg i kommunene Osen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland Ørland kommune INDREFOSEN
2021/3623 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Håggåveien 109 - gbnr. 222/21 Lutdal, Tore INDREFOSEN
2021/3630 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2021/3631 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Jon Asmund Torvik INDREFOSEN
2021/3576 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/221 Roger Fiksdal INDREFOSEN
2021/3583 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedrørende Richard Podmore sin søknad om norsk statsborgerskap Richard John Podmore INDREFOSEN
2021/3593 20210512 12.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien 951 - gbnr. 132/54 - veranda - søknad Inga Skjemstad INDREFOSEN
2021/3597 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Sindre Sørheim Lutdal INDREFOSEN
2021/3598 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 - slåttemark på Ersøy V STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3643 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 57/146 VIKINGBASE AS INDREFOSEN
2021/3388 20210512 12.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på vilkår STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3335 20210512 12.05.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Modalsveien 920 - vi trenger flere opplysninger Føll, Connie Anita Knarbakk INDREFOSEN
2021/3240 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Morten Sund INDREFOSEN
2021/3240 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Morten Sund INDREFOSEN
2021/3258 20210512 12.05.2021 Utgående brev Frengsveien 134 - gbnr. 141/10 - anneks - referat fra forhåndskonferanse FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2021/3295 20210512 12.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på vilkår STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3097 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Øra bra brukt & galleri KOMTEKST SØLVI J DAHLEN LAUVSNES INDREFOSEN
2021/3105 20210512 12.05.2021 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - bygging av landbruksvei - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/2916 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/2641 20210512 12.05.2021 Inngående brev Skjenkebevilling Josef Günes Yilmaz Güner INDREFOSEN
2021/2554 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uttalelse - gbnr. 230/1 - Idar Bremeraunet- søknad om bygging av landbruksvei Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/2724 20210512 12.05.2021 Inngående brev Brudalsveien 49 - gbnr. 304/3 - ombygging til barnehage - dispensasjonssøknad / nabovarsel VS BYGG AS INDREFOSEN
2021/301 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedlegg til tilskuddsbrev SMIL - kart over Dammyra Erlend Skraastad INDREFOSEN
2021/754 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 944 - gbnr. 307/16 - vinterhage og platting - Disp.kom.plan & PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak IDICULA TITTO THUNDIYIL INDREFOSEN
2020/8229 20210512 12.05.2021 Inngående brev Gbnr. 326/10 - nabovarsel Otto Skarsaune INDREFOSEN
2020/7352 20210512 12.05.2021 Inngående brev Informasjon om droneflyving over Leksvik NORSK RIKSKRINGKASTING AS INDREFOSEN
2020/8010 20210512 12.05.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - klage på vedtak Beate Sæther INDREFOSEN
2020/6864 20210512 12.05.2021 Inngående brev Leksvik helsetun - gbnr. 275/74 - ombygging av legesenter og helsestasjon - riving LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2020/6951 20210512 12.05.2021 Utgående brev Gbnr. 17/63- oversendelse av matrikkelbrev Geir Agnar Moen INDREFOSEN
2020/7195 20210512 12.05.2021 Inngående brev Fevågveien 563 - Søknad om ferdigattest - gbnr. 140/182 Kystplan AS INDREFOSEN
2020/4416 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Kvithyllneset 23 - gbnr. 56/161 - fritidsbolig - tilbygg - Disp.PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak Tone Irene Grådahl INDREFOSEN
2020/5433 20210512 12.05.2021 Inngående brev Hulsundveien 227 - gbnr. 169/1 - rekvirering av oppmålingsforretnng Bjørn Bryn Anthun INDREFOSEN
2020/6017 20210512 12.05.2021 Inngående brev Skaugdalsveien 1550 - gbnr. 98/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - behandling av klage på avslag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6897 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedr. klage fra TBRT på vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Arnar Utseth INDREFOSEN
2019/1976 20210512 12.05.2021 Utgående brev Gbnr. 125/61 - oversendelse av matrikkelbrev Svein Arne Dyrendahl m.fl. INDREFOSEN
2021/933 20210512 12.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 11.5.21 - nedbemanning, lærernorm, økonomi og konsekvenser Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/1232 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høgåsmyra - gbnr. 122/387 - vedlegg til søknad SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/1409 20210512 12.05.2021 Inngående brev Damveien 11 - gbnr. 280/47 - bruksendring - fravik fra energikrav UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2021/1611 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Fjølvikbotnveien 81, 7125 Vanvikan - gbnr 314/13 - uthus - dispensasjon Kristin Wanvik Hagen INDREFOSEN
2021/1691 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vikasjøen 9 - gbnr. 1/7 - anneks - referat fra forhåndskonferanse BEB DESIGN AS INDREFOSEN
2021/1709 20210512 12.05.2021 Inngående brev Byggesak - Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - ansvarsrett kontroll våtrom og lufttetthet Roger Børsting INDREFOSEN
2021/1712 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Øvlandsbotn 157 - gbnr. 84/23 - hytte - tilbygg + andre tiltak - dispensasjon - til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2021/3619 20210511 11.05.2021 Inngående brev Modalsveien 507 - gbnr. 78/5 - informasjon om feiegebyr Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3616 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Terje Aanonli INDREFOSEN
2021/3604 20210511 11.05.2021 Inngående brev Pallinveien 18 - gbnr. 124/192 - bolig - tilbygg/fasadeendring - forhåndskonferanse Joachim Flytør Ytterås INDREFOSEN
2021/3612 20210511 11.05.2021 Inngående brev Gbnr. 108/1 - Ola Sæther Grenne - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3594 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - spørreskjema om kvikkleirefare DAGBLADET AS INDREFOSEN
2021/3595 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forespørsel om tomt Ewa Poltavstev INDREFOSEN
2021/3578 20210511 11.05.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader - kortvarig intensivt tilsyn - Svean Mek. - Rune Svean STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3566 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bork Rigel-veien 78 - gbnr. 314/3 - søknad om deling av grunneiendom Anne Grete Sæther Wanvik INDREFOSEN
2021/3570 20210511 11.05.2021 Inngående brev Gbnr. 315/197 - egenerklæring om konsesjonsfrihet INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2021/3518 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 118/3 og 18/20 ikke er konsesjonspliktig Gerd Olau Rokseth m.fl. INDREFOSEN
2021/3240 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Anne Karen Aune INDREFOSEN
2021/3240 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anne Karen Aune INDREFOSEN
2021/2894 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om sponsing av ny båt for utvidelse av aktiviteter på Halten STIFTELSEN HALTEN NEKOLAI DAHLS MINNE INDREFOSEN
2021/2896 20210511 11.05.2021 Inngående brev Program for dialogmøte om regional plan for arealbruk og temaplan integrering Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vedtak om ro og orden i kommunen Sten Terje Hovden Falnes INDREFOSEN
2021/3185 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vinnatrøveien 2 - gbnr. 275/2 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3115 20210511 11.05.2021 Utgående brev Pusse opp ballbinge på Stadsbygd Stian Osen INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/146 Odd Jørund Gullbrekken m.fl. INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/250 Stig Erik Trøen INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/137 Hans Alfred Håve INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/142, 56/244 Kjell Fætten INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/148 Ingrid M Dybdahl Rognhaug INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/239 Svein Sørli INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/236, 56/138 Kåre Trøen INDREFOSEN
2021/2619 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ol-Jonsabakken 16 - gbnr. 170/316, 170/328 - garasje - dispensajsonssøknad Stig Tøndervik INDREFOSEN
2021/2695 20210511 11.05.2021 Inngående brev Udduveien 149 - gbnr. 124/186 - vinterhage - søknad om tillatelse til tiltak Beathe Hammervold INDREFOSEN
2021/2097 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Fjølvika steinbrudd Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2021/2149 20210511 11.05.2021 Utgående brev Byggesak - Roliseterveien 463 - gbnr. 292/1 - Utbedring av fritidsbolig, delvis riving og gjenoppbygging. Alvin Berg INDREFOSEN
2021/1709 20210511 11.05.2021 Utgående brev Byggesak - Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - dispensasjon og tillatelse til tiltak Remi Børsting INDREFOSEN
2021/1232 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høgåsmyra - gbnr. 122/387 - Gjennomføringsplan versjon 2 SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8298 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for deler av Haltveien YTRE HALTVEI VEILAG INDREFOSEN
2020/1825 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - spørsmål om status Per Rudolfsen INDREFOSEN
2020/7127 20210511 11.05.2021 Utgående brev Storsveveien 31 - gbnr. 316/3 - deling av grunneiendom - dispensasjon - tillatelse til tiltak Olav Storsve INDREFOSEN
2020/7155 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing INDREFOSEN
2021/732 20210511 11.05.2021 Inngående brev Detaljregulering nytt renseanlegg Vanvikan - planforslag del 2 av 2 ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2021/366 20210511 11.05.2021 Inngående brev Informasjon om bestilling av stemmesedler til sametingsvalget 2021 SAMEDIGGI / SAMETINGET INDREFOSEN
2021/436 20210511 11.05.2021 Inngående brev Distribusjon av Comirnaty for uke 20 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/436 20210510 10.05.2021 Inngående brev Fordeling av Comirnaty for uke 20 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3571 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Kjell Olav Johnsen INDREFOSEN
2021/571 20210510 10.05.2021 Inngående brev Månedsbrev april 2021 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2021/3554 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Roy Sjøbakk INDREFOSEN
2021/3552 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Terje Andersen INDREFOSEN
2021/732 20210510 10.05.2021 Inngående brev Detaljregulering nytt renseanlegg Vanvikan - planforslag del 1 av 2 Asplanviak - Claire Kvalheim Kieffer INDREFOSEN
2021/415 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/301 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7663 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 39/45 - Hermstadveien 37 - monteringskort for minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS INDREFOSEN
2020/8788 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tørstadveien 372, 389 - gbnr. 44/2 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7238 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 17/2 - Gerald Eriksson - avlingssvikt - kornoppgave GERALD ERIKSSON INDREFOSEN
2020/5433 20210510 10.05.2021 Utgående brev Hulsundveien 227 - gbnr. 169/1 - deling av grunneiendom - dispensasjon - tillatelse til tiltak Bjørn Bryn Anthun m.fl. INDREFOSEN
2019/8150 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/205 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen GAFA AS INDREFOSEN
2019/8150 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/205 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Jahn Kåre Winge INDREFOSEN
2019/8298 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for deler av Haltveien STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/5161 20210510 10.05.2021 Utgående brev Langåsseterveien - gbnr. 263/1 - fritidsbolig - ferdigattest KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2018/2102 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/4 - oversendelse av matrikkelbrev Tom Erik Dahl INDREFOSEN
2018/2102 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/216 - oversendelse av matrikkelbrev GAFA AS INDREFOSEN
2018/2102 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/4 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Rigmor Winge Sunde INDREFOSEN
2018/5465 20210510 10.05.2021 Utgående brev Angående søknad om utslippstillatelse - gbnr. 57/137 RAGNAR SKÅNØY AS INDREFOSEN
2018/6052 20210510 10.05.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 913876415 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - Bedre tverrfaglig samarbeid Oppvekstutvalgt INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - nedbemanningsprosessen og konsekvenser, Fevåg/Hasselvika oppvekstsenter, Nybygg Stadsbygd skole Oppvektutvalget INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - Ungt entrepernørskap Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - Revidering av ordensreglementet i skolen Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/1709 20210510 10.05.2021 Inngående brev Byggesak - Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - Komplementerende informasjon Roger Børsting INDREFOSEN
2021/1660 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll fra årsmøte i IUA Sør-Trøndelag 28.04.21 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3555 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Fevågveien 389 - gbnr. 140/139 Engan, Terje INDREFOSEN
2021/3529 20210510 10.05.2021 Inngående brev Johan Bojers vei 430 - gbnr. 56/356 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/3531 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 369 - gbnr. 63/15 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Ingar Ersøybakk INDREFOSEN
2021/3534 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 124/184 - Udduveien 2 - ber om kart over kabler og rør på eiendommen BN ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/3537 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Geir Sætre Sætre, Geir INDREFOSEN
2021/3538 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til samarbeid - veilendingssenter for pårørende innen rus og psykiske lidelser NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING INDREFOSEN
2021/3542 20210510 10.05.2021 Inngående brev Orientering om basiskartlegging i naturreservatene Skogkjerringholet og Skjettenberglia STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3509 20210510 10.05.2021 Utgående brev Orsandveien 5 - gbnr. 306/1/4 - forespørsel om restanse på kommunale avgifter, eiendomsskatt og vannmåler EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS INDREFOSEN
2021/3548 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Bjørn Lage Møllegård INDREFOSEN
2021/3549 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Leif Olav Ånonli INDREFOSEN
2021/3240 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) stine sæther INDREFOSEN
2021/3240 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 stine sæther INDREFOSEN
2021/3115 20210510 10.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar på henvendelse Stian Osen INDREFOSEN
2021/3142 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om utslipp - Leksvikskogen 283 - gbnr. 212/8 Bård Aslak Brandåstrø INDREFOSEN
2021/3032 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/216 - egenerklæring om konsesjonsfrihet har blitt registrert Andreas Farbu INDREFOSEN
2021/2811 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av terminvarsel for sertifikatlån DNB BANK ASA INDREFOSEN
2021/2104 20210510 10.05.2021 Inngående brev Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - maskinhall/gårdsverksted - tilleggsinformasjon Geir Hermstad INDREFOSEN
2021/2012 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - foredling og salg av egen sau - samt utvikling seteropplevelser - tilbud om tilskudd NTL INNOVASJON NORGE INDREFOSEN
2021/1811 20210510 10.05.2021 Utgående brev Byggesak - Sørfjordveien 529 - gbnr. 156/13 - lagerhall - Til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2021/2695 20210510 10.05.2021 Inngående brev Udduveien 149 - gbnr. 124/186 - vinterhage - bekreftelse på mottatt nabovarsel SAMEIET LANGSAND PARK INDREFOSEN
2021/2208 20210510 10.05.2021 Inngående brev Årsmøtepapirer for Rissa Badmintonklubb RISSA BADMINTONKLUBB INDREFOSEN
2021/2219 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 47/2 - oversending av klage på pålegg om miljøundersøkelser etter skogsdrift STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Gyda Veie INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Marthine Småriseth INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Marthine Småriseth INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Celina Skalmerås INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Celina Skalmerås INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Kimberly Griffiths INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Kimberly Griffiths INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Sara Angelica Sørå INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Sara Angelica Sørå INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Gyda Veie INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Reidun Johanne Berg INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Reidun Johanne Berg INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Selma Husby INDREFOSEN
2021/2754 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Selma Husby INDREFOSEN
2021/3319 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier eller vernepleier - st. ref. (4378185862) Aina Jakobsen INDREFOSEN
2021/3319 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier eller vernepleier Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4378185862 Aina Jakobsen INDREFOSEN
2021/3240 20210509 09.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Larissa Iarochenko INDREFOSEN
2021/3240 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Larissa Iarochenko INDREFOSEN
2021/3319 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier eller vernepleier - st. ref. (4378185862) Lillian Synnøve Nilsen INDREFOSEN
2021/3319 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier eller vernepleier Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4378185862 Lillian Synnøve Nilsen INDREFOSEN
2021/2754 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Arielle Stavnesli Haugen INDREFOSEN
2021/2754 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Arielle Stavnesli Haugen INDREFOSEN
2021/2754 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Trond Jakob Rein INDREFOSEN
2021/2754 20210508 08.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Trond Jakob Rein INDREFOSEN
2021/415 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2018/2102 20210507 07.05.2021 Inngående brev Skisse over tomt på Vinnahaugen Andreas Farbu INDREFOSEN
2018/2102 20210507 07.05.2021 Inngående brev Skisse over tomt på Vinnahaugen Andreas Farbu INDREFOSEN
2020/8787 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 319/2 - oppmålingsforretning - fylkeskommunen møter ikke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/626 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/441 20210507 07.05.2021 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/8788 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tørstadveien 372, 389 - gbnr. 44/2 - deling av grunneiendom - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/130 20210507 07.05.2021 Inngående brev Avslag på søknad om stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2021 Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6897 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbaketrekking av klage på varsel om vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg i Nedre Fallet TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/4863 20210507 07.05.2021 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - begjæring om omgjøring av vedtak ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2020/7076 20210507 07.05.2021 Inngående brev Pålegg om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd - restaurerings av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7152 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 360/4 - Bjarne Fagervik - innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6652 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 110/2 - Øyvind Nesdal - avlingssvikt - klage på beregning ØYVIND NESDAL INDREFOSEN
2021/1587 20210507 07.05.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan - Småvikern - gbnr. 172/3 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1055 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert protokoll fra møte i TBRT IKS - 28.04.2021 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/1395 20210507 07.05.2021 Inngående brev Protokoll fra årsmøte i OKS Trøndelag SA - 29.04.21 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2021/2699 20210507 07.05.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilegrimsleia - gbnr. 129/5 Jarle Arvid Selven INDREFOSEN
2021/2699 20210507 07.05.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilegrimsleia - gbnr. 30/1 Steinar Kråkmo INDREFOSEN
2021/1837 20210507 07.05.2021 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Holtan bolig -og næringsområde, Stadsbygd, planid 50542020009 Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2021/2048 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kvithyllvegen 245 - gbnr. 56/55 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1963 20210507 07.05.2021 Utgående brev Byggesak - Trongveien 24 - gbnr 6/1 - bolig - tilbygg - Kommunen trenger flere opplysninger SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/3277 20210507 07.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 228/6 og 228/14 ikke er konsesjonspliktig Ken Arild Dretvik INDREFOSEN
2021/3240 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Solveig Sønderengen Bjørkvik INDREFOSEN
2021/3240 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Solveig Sønderengen Bjørkvik INDREFOSEN
2021/3387 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 13/39 - Bygning inntil 50 m2 - trekker byggesøknad Bjørn Kåre Bjørnerås INDREFOSEN
2021/3478 20210507 07.05.2021 Utgående brev Gbnr. 314/79 - boretten har blitt slettet Kjartan Bremnes INDREFOSEN
2021/3499 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilskudd fra klima- og miljøprogrammet - økt fokus og kunnskap om klima og miljø Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3500 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forespørsel om veterankontakt i kommunen Veteraninfo - Oddvar Meyer INDREFOSEN
2021/3512 20210507 07.05.2021 Inngående brev Storhaughalla 6 - gbnr. 280/73 - carport - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ali Naseribafrouei INDREFOSEN
2021/3513 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Greta Berg INDREFOSEN
2021/3516 20210507 07.05.2021 Inngående brev Årsregnskap - Erling og Berljot Kvithylls musikklegat ERLING KVITHYLD OG BERGLJOT LØWØ KVITHYLDS LEGAT TIL UTDANNELSE AV MUSIKALSK UBEMIDLET UNGDOM FRA RISSA KOMMUNE INDREFOSEN
2021/3518 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gbnr. 118/3, 118/20 - Dørndalsveien 276 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ola Rokseth m.fl. INDREFOSEN
2021/3542 20210507 07.05.2021 Inngående brev Dispensasjon til nødvendig innsamling av moser, lav, sopp og karplanter for artsbestemmelse i forbindelse med basiskartlegging STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3502 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Jens Gisle Haukdal INDREFOSEN
2021/3503 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Jørgen Rødsjø INDREFOSEN
2021/3504 20210507 07.05.2021 Inngående brev Høring - regional plan for arealbruk i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3505 20210507 07.05.2021 Inngående brev Varsel om at det lekker kloakk fra septiktank i Markabygdveien 624 Elin Langmo Rian INDREFOSEN
2021/3506 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forespørsel om innsyn i innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester MEDIER24 AS INDREFOSEN
2021/3508 20210507 07.05.2021 Inngående brev Uttalelse om nedkutting i kommunen Elevrådet ved Testmann Minne skole v/ Hanne Melum Sørli INDREFOSEN
2021/3509 20210507 07.05.2021 Inngående brev Orsandveien 5 - gbnr. 306/1/4 - forespørsel om restanse på kommunale avgifter, eiendomsskatt og vannmåler EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS INDREFOSEN
2021/3488 20210507 07.05.2021 Inngående brev Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - søknad om deling av grunneiendom Hans Åge Hulsund INDREFOSEN
2021/3494 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - Klosterveien 193, 195 - gbnr. 56/1 - midlertidig lagring av masser VIANOVA TRONDHEIM AS INDREFOSEN
2021/3495 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - Kvithyllveien - gbnr. 56/40 - midlertidig lagring av masser VIANOVA TRONDHEIM AS INDREFOSEN
2021/3496 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - Djupdalsveien - gbnr. 57/31 - midlertidig lagring av masser VIANOVA TRONDHEIM AS INDREFOSEN
2021/3498 20210507 07.05.2021 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet - kartlegging og kompetanseheving naturbeitemarker Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3090 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/212 Isak H Vemundstad INDREFOSEN
2021/3090 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/222 Jan Arne Skalmerås INDREFOSEN
2021/3090 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/136 Hans Petter Enebakk INDREFOSEN
2021/3185 20210506 06.05.2021 Utgående brev Til uttalelse: Vinnatrøveien 2 - gbnr. 275/2 - deling av grunneiendom Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. INDREFOSEN
2021/3175 20210506 06.05.2021 Utgående brev Avtaler for service og vedlikehold på renseanlegg AUGUST NORGE AS INDREFOSEN
2021/3088 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar - Innsyn i jordleiekontrakter på gbnr 211/4 i Indre Fosen kommune Rønning Arnfinn INDREFOSEN
2021/3499 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd - klima- og miljøprogrammet - økt fokus og kunnskap om klima og miljø Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3438 20210506 06.05.2021 Inngående brev Mulighet for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2021/3498 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd - klima- og miljøprogrammet - kartlegging og kompetanseheving naturbeitemarker Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3482 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra ungdomsrådet - Fairplaycup Langtinn, Tommy INDREFOSEN
2021/3485 20210506 06.05.2021 Inngående brev Utlysing av tilskudd - sommerjobb for ungdom 2021 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3486 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Knut Sollie INDREFOSEN
2021/3487 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Tore Johan Waterloo INDREFOSEN
2021/3429 20210506 06.05.2021 Inngående brev Informasjonsskriv fra Helsedirektoratet - tilskudd til ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i utover et års varighet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3434 20210506 06.05.2021 Inngående brev Varsel om tid for ny måleravlesning - retn.lys havneinnløp, kvi, 7100 Rissa NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2021/3436 20210506 06.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/212 - tildeling av adresse Nina Ramdal Farbu m.fl. INDREFOSEN
2021/3439 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Willy Husby INDREFOSEN
2021/3439 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Stig Husby m.fl. INDREFOSEN
2021/3445 20210506 06.05.2021 Utgående brev Gbnr. 27/9 - tildeling av adresse Haakon Røstad m.fl. INDREFOSEN
2021/3452 20210506 06.05.2021 Utgående brev Gbnr. 140/467 - tildeling av adresse FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2021/3453 20210506 06.05.2021 Utgående brev Gbnr. 140/468 - tildeling av adresse FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2021/3454 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 320/2 - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift ARNSTEIN KOBBERØD INDREFOSEN
2021/3456 20210506 06.05.2021 Inngående brev Beredskapsinformasjon og varslingslister tilpasset politiets behov TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2021/3472 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gløttaveien 38 - gbnr. 13/39 - ny garasje - spørsmål om søknad Bjørn Kåre Bjørnerås INDREFOSEN
2021/3473 20210506 06.05.2021 Inngående brev Utkast til saksliste for møte i Eldrerådet 12.05.21 Per Tronstad INDREFOSEN
2021/3474 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 105/5 - Vegard Aune - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3477 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 122/387 - Høgåsmyra - egenerklæring om konsesjonsfrihet HØGSLETTA BOLIGPARK AS INDREFOSEN
2021/3477 20210506 06.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 122/387 ikke er konsesjonspliktig HØGSLETTA BOLIGPARK AS INDREFOSEN
2021/3478 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 314/79 - Vanvikberget 6 - sletting av heftelse - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2021/3407 20210506 06.05.2021 Inngående brev Krobakken 14 - gbnr. 124/228 - garasje - bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2021/3419 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bliksåsveien 20 - gbnr. 54/14 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse i ett trinn NØYSOM ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2021/3372 20210506 06.05.2021 Inngående brev Hanehaugveien 20 - gbnr. 56/250 - tilbygg bolig og ny garasje - søknad om tillatelse til tiltak Stig Erik Trøen INDREFOSEN
2021/3373 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar - søknad om hogst og rydding på kommunal grunn Sandø, Solveig INDREFOSEN
2021/3339 20210506 06.05.2021 Inngående brev Opphøring av skogteiger, Melting østre og vestre Bjørn Karle Melting INDREFOSEN
2021/3360 20210506 06.05.2021 Inngående brev Fenstadveien 144 - gbnr 15/10 - Bygge frittliggende bygning under 70m2 (BYA) eller (BRA) - søknad om tiltak Arturas Butvilas INDREFOSEN
2021/3209 20210506 06.05.2021 Utgående brev Partsbrev - Tildeling fra formannskapets pott til sentrumsforskjønning sommeren 2021 IFJOBB AS INDREFOSEN
2021/3293 20210506 06.05.2021 Inngående brev Leinsbakkan 56 - gbnr. 10/9 - garasje - nybygg - søknad om tillatelse i ett trinn SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/3267 20210506 06.05.2021 Utgående brev Gbnr. 84/27 - Øvlandsbotn 151 - svar på spørsmål om septiktank Tor Halsan INDREFOSEN
2021/1930 20210506 06.05.2021 Inngående brev Granhaugen - gbnr. 39/86 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - søknad om dispensasjon Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2021/2048 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kvithyllvegen 245 - gbnr. 56/55 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/2116 20210506 06.05.2021 Inngående brev Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte - 13.04.2021 TRYGG TRAFIKK INDREFOSEN
2021/2122 20210506 06.05.2021 Inngående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - støttemur med fylling - tilleggsinformasjon Ståle Bjørkvik INDREFOSEN
2021/2122 20210506 06.05.2021 Utgående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - støttemur med fylling - kommunen trenger mer dokumentasjon før saken kan behandles STÅLE BJØRKVIK INDREFOSEN
2021/1770 20210506 06.05.2021 Utgående brev Kommunale avgifter - Strandveien 16,18,20, 22,24, 26,28,30, 32 - gbnr.275/189 - spørsmål SOLVOLL BORETTSLAG LEKSVIK INDREFOSEN
2021/2643 20210506 06.05.2021 Utgående brev Høringssvar på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2754 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Matheo Lutdal Hovstein INDREFOSEN
2021/2754 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Matheo Lutdal Hovstein INDREFOSEN
2021/2754 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Klarence Lumasag Larsen INDREFOSEN
2021/2754 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Klarence Lumasag Larsen INDREFOSEN
2021/2767 20210506 06.05.2021 Utgående brev Kommunen trenger mer informasjon - Sjursvikveien 81 - gbnr. 132/18 - deling av grunneiendom Thomas Gunnarshaug INDREFOSEN
2021/2526 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs veg 701 - gbnr. 66/3 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - angående søknad RISSA KOLONIHAGE AS INDREFOSEN
2021/1268 20210506 06.05.2021 Utgående brev Byggesak - Furuodden - gbnr. 159/23 - uthus og båtnaust - dispensasjon - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/1471 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Signe Hustad Haavik INDREFOSEN
2021/1547 20210506 06.05.2021 Utgående brev Byggesak - Tinnveien 27 - gbnr. 140/469 - fritidsbolig - nybygg - til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2021/1547 20210506 06.05.2021 Utgående brev Byggesak - Tinnveien 27 - gbnr. 140/469 - fritidsbolig - nybygg - til uttalelse - ettersending av følgeskriv STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/7265 20210506 06.05.2021 Inngående brev Gbnr. 142/3 - Didrik Frengen - innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3890 20210506 06.05.2021 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler Trøa klubbhus TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE BEDRIFTSIDRETTSLAG INDREFOSEN
2018/2102 20210506 06.05.2021 Inngående brev Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2018/8969 20210506 06.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vedrørende ansvarsretter i byggesak på gnr. 17 bnr. 19, Stadsbygg omsorgssenter LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/8298 20210506 06.05.2021 Inngående brev Uttalelse - høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for deler av Haltveien, Stadsbygd, planid. 50542020007 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/333 20210506 06.05.2021 Inngående brev Fylkesutvalgets behandling av reguleringsplan Krohaugen Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/130 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/436 20210506 06.05.2021 Inngående brev Fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaksine Moderna, inkludert dose 2 til de som fikk AstraZeneca-vaksine uke 7 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8214 20210506 06.05.2021 Inngående brev Langnesveien 25 - gbnr. 314/120 - leiligheter - spørsmål om status Joakim Erbe INDREFOSEN
2020/8513 20210506 06.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien 786 - gbnr. 129/19 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - angående søknad Marthe Gravås m.fl. INDREFOSEN
2020/7512 20210506 06.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar - bekymring rundt vedlikehold og trafikksikkerheten på fylkesveiene TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/8010 20210506 06.05.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - uttalelse Beate Sæther INDREFOSEN
2020/7939 20210505 05.05.2021 Utgående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - oppsetting av mur - opprinnelig søknad - bekreftelse på at saken er trukket Ståle Bjørkvik INDREFOSEN
2020/7945 20210505 05.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien - gbnr. 140/468 - hytte - Disp. kom.plan &PBL§1-8 FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2020/7947 20210505 05.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien - gbnr. 140/467 - hytte - Disp. kom.plan & PBL§1-8 FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2020/7339 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gbnr. 332/1 - Brit Heidi Rian - innvilget erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr for salg STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/5726 20210505 05.05.2021 Utgående brev Prestslættåsveien - gbnr. 210/32 - fritidsbolig - ferdigattest Terje Neverås INDREFOSEN
2020/6190 20210505 05.05.2021 Utgående brev Solås Vestre og Nordre - gbnr. 6/15 og 6/40 - deling - klagebehandling Bjørn Sylthe m.fl. INDREFOSEN
2020/6907 20210505 05.05.2021 Utgående brev Fv. 718 Hasselvikveien - gbnr. 189/12 m.fl. - utbedringstiltak - klagebehandling TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/6907 20210505 05.05.2021 Utgående brev Fv. 718 Hasselvikveien - gbnr. 189/12 m.fl. - utbedringstiltak - oversendelse for endelig klagebehandling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1556 20210505 05.05.2021 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien 35 - gbnr. 74/34 - bod - Kommunen trenger flere opplysninger Sigmund Haugen INDREFOSEN
2021/2754 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Sina Taghypour INDREFOSEN
2021/3317 20210505 05.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 314/330 ikke er konsesjonspliktig BJØRGA UTVIKLING AS INDREFOSEN
2021/3365 20210505 05.05.2021 Utgående brev Begjæring om sletting av tinglyst rettighet Kartverket Tinglysing INDREFOSEN
2021/3367 20210505 05.05.2021 Inngående brev Jordleieundersøkelsen 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/3378 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gbnr. 90/18 - Alsetveien 269 - søknad om fritak for boplikt Tore Kruksve INDREFOSEN
2021/3422 20210505 05.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 13/13 ikke er konsesjonspliktig Sissel Halten INDREFOSEN
2021/3410 20210505 05.05.2021 Inngående brev Ber om fritak for installsjon av fjernavleste vannmålere FORENINGEN FOR ELOVERFØLSOMME INDREFOSEN
2021/3437 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gbnr. 63/5 - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift Rune Svean INDREFOSEN
2021/3438 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i TrønderEnergi AS 19.05.21 TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2021/2897 20210505 05.05.2021 Utgående brev Henvendelse til kommunen - russetelt ved Våttåhaugen Elise Lerstadgrind INDREFOSEN
2021/2846 20210505 05.05.2021 Inngående brev Granveien 15 - gbnr 122/217 - søknad om dispensasjon - Nabovarsel Vegar Olsen INDREFOSEN
2021/2470 20210504 04.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll - årsmøte i revisjon Midt-Norge SA - 26.04.21 - signerte vedlegg REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/3815 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gbnr 282/1 - Arnt Jørund Brandås - Søknad om to års utsatt arbeidsfrist på Grandansetran Arnt Jørund Brandås INDREFOSEN
2019/3815 20210504 04.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 917578699 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/10776 20210504 04.05.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969135353 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/441 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innspill - bolystprosjektet Amalie Hansen Ness INDREFOSEN
2019/8725 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gbnr. 10/1 - Lein - tretopphytte - etterlyser behandling av klage FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/475 20210504 04.05.2021 Inngående brev Befaring fv.715 - Klage på Reguleringsplan for Rødsjøkrysset - Krinsvatnet - oppsummering Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/475 20210504 04.05.2021 Inngående brev Vedr. klage reguleringsplan Fv.715 Krinsvatnet Knut Bjørkvik INDREFOSEN
2020/251 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2021 Trine Beate Thorsen INDREFOSEN
2020/6732 20210504 04.05.2021 Inngående brev Krav om offentliggjøring av saksdokumenter fra kommunestyrets behandling den 14.10.20 Ivar Rostad INDREFOSEN
2020/4051 20210504 04.05.2021 Utgående brev Byggesak - Grønningsveien 405 - gbnr. 20/5 - Driftsbygning i landbruket - Ferdigattest SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/7345 20210504 04.05.2021 Inngående brev Pevikveien - gbnr. 170/285 - bolig - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Älvsbyhus Norge As INDREFOSEN
2020/7376 20210504 04.05.2021 Inngående brev Bjørnebo Østre - gbnr. 281/2 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/8010 20210504 04.05.2021 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - Disp. kommunedelplan og PBL.§1-8 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/8141 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kneggsundveien 63 - gbnr. 74/16 - bytte fra murpipe til stålpipe - Endring av ansvarsrett PEIS OG VARME TRONDHEIM AS INDREFOSEN
2021/12 20210504 04.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2017 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/12 20210504 04.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2018 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/12 20210504 04.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap - inntektsår 2019 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/571 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021, sendt 04.05.2021 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/72 20210504 04.05.2021 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen 77 - gbnr. 140/208 - boliger - Kommunen trenger flere opplysninger FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2021/1587 20210504 04.05.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan - Småvikern - gbnr. 172/3 m.fl. Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/1591 20210504 04.05.2021 Utgående brev Kommunen trenger mer informasjon - Selnesveien 994 - gbnr. 151/6 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Frengen, Erlend Olstad INDREFOSEN
2021/1654 20210504 04.05.2021 Inngående brev Påminnelse - kartlegging av nedlagte sivile skytebaner ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2021/1268 20210504 04.05.2021 Inngående brev Furuodden - gbnr. 159/23 - uthus og båtnaust - situasjonskart Jan Rangul INDREFOSEN
2021/1268 20210504 04.05.2021 Utgående brev Byggesak - Furuodden - gbnr. 159/23 - uthus og båtnaust - Situasjonsplan Jan Arne Rangul INDREFOSEN
2021/1271 20210504 04.05.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement FAU ÅSLY SKOLE INDREFOSEN
2021/1119 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oversendelse kartleggingsskjema for tilgjengeligheten i NAV STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1413 20210504 04.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vinnahaugveien 11 - gbnr. 275/212 - bolig - nybygg - Dispensasjon og tillatelse til tiltak TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS INDREFOSEN
2021/2472 20210504 04.05.2021 Inngående brev Signert - drøftingsmøte 08.04.21 Creo v/ Patrick Wiborg Dahle m.fl. INDREFOSEN
2021/2275 20210504 04.05.2021 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II Kåre Trøen m.fl. INDREFOSEN
2021/2754 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Sina Taghypour INDREFOSEN
2021/2754 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Marie Riiber Nesdal INDREFOSEN
2021/2754 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Marie Riiber Nesdal INDREFOSEN
2021/2754 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Mathilde Rosvold INDREFOSEN
2021/2754 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Mathilde Rosvold INDREFOSEN
2021/2696 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad og serverings- og skjenkebevilling BEV INVEST Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/2162 20210504 04.05.2021 Utgående brev Skaugdalsveien 1062, 1064 - gbnr. 102/3 - driftsbygning - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak - Kommunen trenger flere opplysninger HÅKON SKJÆRVØ KVITLAND INDREFOSEN
2021/2162 20210504 04.05.2021 Utgående brev Byggesak - Skaugdalsveien 1062, 1064 - gbnr. 102/3 - driftsbygning - tilbygg - Tillatelse til tiltak Håkon Skjærvø Kvitland INDREFOSEN
2021/2166 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om bygging av landbruksvei DENSTADLIVEIEN SKOGSVEIFORENING INDREFOSEN
2021/3185 20210504 04.05.2021 Inngående brev Vinnatrøveien 2 - gbnr. 275/2 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - nabovarsel Arnfinn Rønning INDREFOSEN
2021/3090 20210504 04.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/245 Lasse Anhanger INDREFOSEN
2021/3411 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøscooter 2020/2021 Andre Lindgjerdet INDREFOSEN
2021/3414 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok for snøskuter - 2020/2021 Asmund Larsen INDREFOSEN
2021/3415 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 Balstad, Rina Kristine INDREFOSEN
2021/3416 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utbetaling etter vedtak i representantskapet i TBRT IKS - ber om kontonummer TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/3408 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Even Sæther Sæther, Even INDREFOSEN
2021/3409 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tilslutning for Verrabotn vald til godkjente bestandsplaner for valdene Rissa Utmarksråd og Leksvik Storvald Rissa Utmarksråd v/Otto Alseth m.fl. INDREFOSEN
2021/3426 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gbnr. 292/1 - Leksvik Bygdeallmenning - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3428 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3420 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 149 - gbnr. 120/61 Stoum, Kenneth André INDREFOSEN
2021/3421 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 711 - gbnr. 66/19 - hytte - tilbygg - søknad om ferdigattest Randi Lian Berg INDREFOSEN
2021/3422 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gbnr. 13/13 - Halten Nedre - egenerklæring om konsesjonsfrihet Sissel Halten INDREFOSEN
2021/3379 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høring - revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/3387 20210504 04.05.2021 Inngående brev Byggesak - Gbnr. 13/39 - Bygning inntil 50 m2 Bjørn Kåre Bjørnerås INDREFOSEN
2021/3388 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilskudd 2021 - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov - kap 765 post 60 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3391 20210504 04.05.2021 Utgående brev Forespørsel om barnebursdag er innenfor dagens retningslinjer for arrangement Vidar Sandbakk INDREFOSEN
2021/3392 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Trond Isak Alseth Alseth, Trond Isak INDREFOSEN
2021/3403 20210504 04.05.2021 Inngående brev FosenKraft AS - Vedtaksprotokoll nr. 3 FOSENKRAFT AS INDREFOSEN
2021/3404 20210504 04.05.2021 Inngående brev Informasjonsskriv - nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA INDREFOSEN
2021/3405 20210504 04.05.2021 Inngående brev Spørreundersøkelse - tvang og makt - alternativ supplerende kommunikasjon STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3406 20210504 04.05.2021 Inngående brev Betaling av medlemskontingent til KS 2022 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON INDREFOSEN
2021/3368 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn XA20094 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/3371 20210504 04.05.2021 Inngående brev Rørvikveien 691 - gbnr. 187/1 - basestasjon - søknad om dispensasjon og fritak fra byggesaksbehandling PRO INVENIA AS INDREFOSEN
2021/3375 20210504 04.05.2021 Inngående brev Invitasjon til skoleklasser på 5. trinn til å besøke sykkelgården våren 2021 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3373 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om hogst og rydding på kommunal grunn Sandø, Solveig INDREFOSEN
2021/3339 20210504 04.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av areal på Markabygda østre vald Kevin Lysvand INDREFOSEN
2021/3359 20210504 04.05.2021 Inngående brev Fenstadveien 144 - gbnr 15/10 - Bygge frittliggende bygning under 70m2 (BYA) eller (BRA) - søknad om tiltak Arturas Butvilas INDREFOSEN
2021/3365 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gbnr. 165/37 - Holsundveien 496 - henvendelse om sletting av heftelse Roy Dypdahl INDREFOSEN
2021/3344 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gbnr. 225/1 - Tore Hølaas - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3345 20210504 04.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien - gbnr. 126/38 - fritidsbolig - søknad om tillatelse til tiltak IDEHYTTA AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Utgående brev Forespørsel om å gjennomføre utendørs 17. mai-arrangement Gerd Åsta Bones INDREFOSEN
2021/3190 20210504 04.05.2021 Inngående brev Modalsveien - gbnr. 74/20 - serviceavtale for minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS INDREFOSEN
2021/3240 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Lillian Kvernø INDREFOSEN
2021/3240 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Lillian Kvernø INDREFOSEN
2018/7745 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vestvikveien 216 - gbnr. 140/199 - fritidsbolig - tilbygg - Tilleggsdokumentasjon Atle Kleven INDREFOSEN
2021/2470 20210503 03.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll - årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA - 26.04.21 REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/2678 20210503 03.05.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Selnesveien 320 - vi trenger noen flere opplysninger Sørensen, Alf Kjetil INDREFOSEN
2021/2754 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Vemund Øydvin INDREFOSEN
2021/2754 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Vemund Øydvin INDREFOSEN
2021/2754 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Kaja Brandvik INDREFOSEN
2021/2754 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Kaja Brandvik INDREFOSEN
2021/1770 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kommunale avgifter - Strandveien 16,18,20, 22,24, 26,28,30, 32 - gbnr.275/189 - spørsmål SOLVOLL BORETTSLAG LEKSVIK INDREFOSEN
2021/3240 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Anna-Marie Børmark Grønning INDREFOSEN
2021/3240 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anna-Marie Børmark Grønning INDREFOSEN
2021/3348 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bjørglia - gbnr. 314/354 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Tom Ove Drevland INDREFOSEN
2021/3355 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Per Arne Hasselvold Hasselvold, Per Arne INDREFOSEN
2021/3356 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Nordfjordveien 58 - gbnr. 172/61 Sandnes, Per Åge INDREFOSEN
2021/3361 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Hasselvikveien 1261 - gbnr. 136/2 Forseth, Arnt-Magnar INDREFOSEN
2021/3335 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Modalsveien 920 Føll, Connie Anita Knarbakk INDREFOSEN
2021/3343 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr. 125/1 - Finn Kyrre Pettersen - enkelttiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3376 20210503 03.05.2021 Inngående brev Henvendelse om rutiner for koronavaksinering i Indre Fosen Lars-Erik Moxness INDREFOSEN
2021/3391 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forespørsel om barnebursdag er innenfor dagens retningslinjer for arrangement Vidar Sandbakk INDREFOSEN
2021/3105 20210503 03.05.2021 Utgående brev Høring- søknad om bygging av to landbruksveier i veiklasse 8. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2018/8969 20210503 03.05.2021 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - midlertidig brukstillatelse LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2018/11530 20210503 03.05.2021 Utgående brev Angående pålegg 4 etter tilsyn med arkivholdet ARKIVVERKET INDREFOSEN
2019/8289 20210503 03.05.2021 Inngående brev Melding om fravær - Formannskapsmøte - 04.05.2021 Linn Merete Barstad Moan INDREFOSEN
2020/4051 20210503 03.05.2021 Inngående brev Grønningsveien 405 - gbnr. 20/5 - Driftsbygning i landbruket - Avfallsplan SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/641 20210503 03.05.2021 Utgående brev Byggesak - Hjalmaveien 92 - gbnr. 56/60 - bolig - tilbygg - Ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/738 20210503 03.05.2021 Utgående brev Byggesak - Helsetveien - gbnr. 27/9 - fritidsbolig - Disp.kommuneplan VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/7447 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr. 138/1 - Haarberg gård - innvilget søknad om erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1271 20210503 03.05.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement INDRE FOSEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTER INDREFOSEN
2021/1714 20210503 03.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak i delingssak -Holadalen 40 - gbnr. 168/3 Berger, John m.fl. INDREFOSEN
2021/1615 20210503 03.05.2021 Inngående brev Årnsetflata 33 - gbnr. 122/318 - Åsly skole - dokumenttilsyn - rapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1555 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bergeekra 17-33 - gbnr. 124/11 - Bo- og aktivitetstjenester - dokumenttilsyn - rapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3362 20210502 02.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Ronny Enebakk Enebakk, Ronny INDREFOSEN
2021/3240 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Jackline V Kimono Bredesen INDREFOSEN
2021/3240 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Jackline V Kimono Bredesen INDREFOSEN
2021/2754 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Erik Jimenez Hauge INDREFOSEN
2021/2754 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Erik Jimenez Hauge INDREFOSEN
2021/2754 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Isak Kimo INDREFOSEN
2021/2754 20210502 02.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Isak Kimo INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Erik Ramdal INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Erik Ramdal INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Godwill Moumakwa INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Godwill Moumakwa INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) David Boglis INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 David Boglis INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) iver berget INDREFOSEN
2021/2754 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 iver berget INDREFOSEN
2021/2391 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege/ALIS ved legekontoret i Rissa. - st. ref. (4364390858) Roald Nielsen Rørmark INDREFOSEN
2021/2391 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ledig hjemmel som fastlege/ALIS ved legekontoret i Rissa. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4364390858 Roald Nielsen Rørmark INDREFOSEN
2021/2884 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolefaglig rådgiver - st. ref. (4376588889) Elias Vevang Fætten INDREFOSEN
2021/2884 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolefaglig rådgiver Indre Fosen kommune - st. ref. 4376588889 Elias Vevang Fætten INDREFOSEN
2021/2884 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolefaglig rådgiver - st. ref. (4376588889) Tove-Karin Lein INDREFOSEN
2021/2884 20210501 01.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolefaglig rådgiver Indre Fosen kommune - st. ref. 4376588889 Tove-Karin Lein INDREFOSEN
2020/4051 20210430 30.04.2021 Inngående brev Grønningsveien 405 - gbnr. 20/5 - Driftsbygning i landbruket - Tilleggsdokumenter SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/6509 20210430 30.04.2021 Utgående brev Spørsmål om asfaltering av Vanvikveien Peter Aleksander Halshamn INDREFOSEN
2020/6669 20210430 30.04.2021 Utgående brev Til uttalelse : Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 - deling av grunneiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/7053 20210430 30.04.2021 Inngående brev Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - bruksendring - fasadeendringer - Erklæring om ansvarsrett PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2018/5726 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prestslættåsveien - gbnr. 210/32 - søknad om ferdigattest og egenerklæring for selvbygger Terje Neverås INDREFOSEN
2020/7537 20210430 30.04.2021 Utgående brev Vedr veistandard - Fiks Rødbergsveien Tormod Overland INDREFOSEN
2020/7993 20210430 30.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Delingssak - Gløttaveien 53 - gbnr. 13/2 Sissel Halten INDREFOSEN
2021/656 20210430 30.04.2021 Utgående brev Forespørsel om kontaktinformasjon i forbindelse med strekning som mangler gatelys Ragnar Leon Sandvik INDREFOSEN
2021/1271 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2021/1271 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement Elevråd ungdomstrinn, Åsly skole INDREFOSEN
2021/1271 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement Elevråd mellomtrinn, Testmann Minne skole INDREFOSEN
2021/1271 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement Elevråd, Mælan skole INDREFOSEN
2021/1271 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse - lokal forskrift om ordensreglement Testmann Minne skole INDREFOSEN
2021/2884 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolefaglig rådgiver - st. ref. (4376588889) Baard Ola Vorpvik Skraastad INDREFOSEN
2021/2884 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolefaglig rådgiver Indre Fosen kommune - st. ref. 4376588889 Baard Ola Vorpvik Skraastad INDREFOSEN
2021/3163 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om dokumentasjon Olav Hermod Engen INDREFOSEN
2021/3061 20210430 30.04.2021 Utgående brev Henvendelse om salting i Karetveien på grunn av støv Kjersti Røstad INDREFOSEN
2021/3009 20210430 30.04.2021 Utgående brev Byggesak - Karetveien 15 - gbnr. 275/115 - veranda - Svar på henvendelse Joakim Rokhaug INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Inngående brev Forespørsel om å gjennomføre utendørs 17. mai-arrangement Gerd Åsta Bones INDREFOSEN
2021/3295 20210430 30.04.2021 Inngående brev Tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer - kap. 765 post 21 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3329 20210430 30.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt klage og orientering om saksgangen KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) INDREFOSEN
2021/3299 20210430 30.04.2021 Inngående brev Trøanveien 7A, 7B - gbnr. 315/1 - avkjørsel - tillatelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3268 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Vinnahaugveien 13 - gbnr. 275/212 FARBU OG GAUSEN AS INDREFOSEN
2021/3269 20210430 30.04.2021 Inngående brev Orientering om kostnadsestimeringsmodellen ved Helseplattformen STJØRDAL KOMMUNE INDREFOSEN
2021/3274 20210430 30.04.2021 Inngående brev Bosetting av flyktninger – anmodningsprosess 2022 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3341 20210430 30.04.2021 Inngående brev Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng - Vanvikan vannverk Mattilsynet INDREFOSEN
2021/3317 20210430 30.04.2021 Inngående brev Gbnr. 314/330 - Vanvikveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet BJØRGA UTVIKLING AS INDREFOSEN
2021/2754 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år - st. ref. (4372316346) Nora Johanne Brødreskift INDREFOSEN
2021/2754 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Nora Johanne Brødreskift INDREFOSEN
2021/2699 20210430 30.04.2021 Inngående brev Avtale om tilrettelegging og merking av vandringsetappe kystpilegrimsleia - gbnr. 29/2 Elin Kvidal INDREFOSEN
2021/2641 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar - behov for bekreftelse på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven Yilmaz Güner INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til "eldre ut på middag" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1751 20210430 30.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Emil Ytteraas INDREFOSEN
2021/1751 20210430 30.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Ida Kobberrød INDREFOSEN
2021/1812 20210429 29.04.2021 Inngående brev Råkvågveien 375 - gbnr. 170/224 - fritidsbolig - ønsker forhåndskonferanse Eva Berget INDREFOSEN
2021/1889 20210429 29.04.2021 Utgående brev Ber om opplysninger - Salgsbevilling - Coop Midt-Norge avd. 127 Extra Leksvik - Endring i egen bevillling COOP MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/2188 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 922531234 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/2199 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påminnelse om fagsystemet Grunnforurensning og kommunens plikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2104 20210429 29.04.2021 Utgående brev Byggesak - Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - maskinhall/gårdsverksted - Kommunen trenger flere opplysninger Geir Hermstad INDREFOSEN
2021/2096 20210429 29.04.2021 Inngående brev Korrigert - endring av myndighet til å godkjenne tekst til arbeidsvarslingsskilt 808.799 Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/2659 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på henvendelse angående utslippstillatelse - Gbnr. 124/15 - Storvassveien 493 Dag Gladsø INDREFOSEN
2021/2641 20210429 29.04.2021 Utgående brev Korrigert - Ber om opplysninger - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Ny bevilling NORHEIM CAFE RISSA AS INDREFOSEN