eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3163 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4233728938) Øystein Hovstein INDREFOSEN
2020/3163 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Næring, Indre Fosen kommune - st. ref. 4233728938 Øystein Hovstein INDREFOSEN
2020/3568 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4239418347 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/3568 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Styrer - st. ref. (4239418347) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/3560 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Hindrum Skilag Hindrum Skilag INDREFOSEN
2020/1720 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Bojersalen v/ Åsly skole KORISSA INDREFOSEN
2020/3575 20200525 25.05.2020 Inngående brev Ber om innsyn i avtaler med leverandører av smittevernutstyr VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/3289 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedrørende granskningsrapporten Kommunelista v/ Tom André Bredesen INDREFOSEN
2020/3289 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedrørende granskningsrapporten Kommunelista v/ Tom André Bredesen INDREFOSEN
2020/3289 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedrørende granskningsrapporten Kommunelista v/ Tom André Bredesen INDREFOSEN
2020/3517 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svar vedrørende ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2020/3583 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - KORISSA KORISSA INDREFOSEN
2020/3581 20200525 25.05.2020 Inngående brev Gbnr. 236/24 og 43 - gbnr.238/6 og 7 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Jon-Anders Talmoaune INDREFOSEN
2020/3573 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK SKOLEMUSIKK-KORPS LEKSVIK SKOLEMUSIKK-KORPS INDREFOSEN
2020/3569 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK IDRETTSLAG, svæmmeavdelingen LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/2087 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN
2020/2087 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Sara Balstad INDREFOSEN
2020/2087 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Line Rønning INDREFOSEN
2020/2087 20200525 25.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Sofie Victoria Ytteraas INDREFOSEN
2020/2424 20200525 25.05.2020 Utgående brev Anmeldelse - stjålet bil - kjennetegn XA16037 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/3539 20200525 25.05.2020 Inngående brev Signert avtale - miljøteknisk undersøkelse i Hasselvika ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2020/3546 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Indre Fosen kommune Utvikling Indre Fosen kommune Utvikling INDREFOSEN
2020/2421 20200525 25.05.2020 Utgående brev Gbnr. 235/9 - Morten Myran - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift MYRAN MORTEN INDREFOSEN
2020/3552 20200525 25.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Spetalen Velforening Spetalen Velforening INDREFOSEN
2020/2151 20200525 25.05.2020 Utgående brev Gbnr. 279/1 - Anders Grande - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift ANDERS GRANDE INDREFOSEN
2020/3521 20200522 22.05.2020 Inngående brev Varsel om søppel ved Sagabrua i Stjørna Ulf Bernardin Schancke INDREFOSEN
2020/3517 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2020/3519 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 26.05.20 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/2449 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innspill til landbruksplan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8613 20200522 22.05.2020 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - erklæring om prioritetsvikelse LANDKREDITT BANK AS INDREFOSEN
2020/3163 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Næring, Indre Fosen kommune - st. ref. 4233728938 Richard Nekstad INDREFOSEN
2020/3163 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4233728938) Richard Nekstad INDREFOSEN
2020/3510 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Vår 2020 - frisering Stadsbygd eldresenter RISSA FRISØRTEAM AS INDREFOSEN
2020/3515 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Fortidsminneforeningen 5.-13. juni 2020 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING INDREFOSEN
2020/3522 20200522 22.05.2020 Inngående brev Brørskiftveien 62 - gbnr. 22/3 - søknad om ny avkjørsel Anders Brødreskift INDREFOSEN
2020/3524 20200522 22.05.2020 Inngående brev Viktig undersøkelse om smittevern og tvang ovenfor personer i sykehjem, private hjem i bofellesskap og omsorgsboliger HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/784 20200522 22.05.2020 Inngående brev Godkjenning vedrørende uthenting av antibiotika-salgsstatistikk for sykehjem og KAD-avdelinger UNIVERSITETET I OSLO INDREFOSEN
2019/1043 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/3127 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4235973846) Mariann Føll INDREFOSEN
2020/3127 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4235973846 Mariann Føll INDREFOSEN
2020/918 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte i TBRT IKS - 27.05.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/3533 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i representantskapet for Rissahallen SA - 03.06.20 RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2018/7634 20200522 22.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - felles beitebruksplan - Rissa Beitelag SA Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3530 20200522 22.05.2020 Inngående brev Fylkesveg 755 - Tilbakemelding på nabovarsel - gbnr. 231/35 - Minnelund ved Leksvik kirke Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/2976 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 359/23 og gbnr. 88/8 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Makebytte Jan Viggo Haarberg m.fl. INDREFOSEN
2019/6391 20200522 22.05.2020 Utgående brev Avklaringer om vedtektsendringer hos Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2020/1443 20200522 22.05.2020 Utgående brev Byggesak - Arnrommet 2 - gbnr. 19/53 - uthus/garasje - Dispensasjon fra reg.plan Anita Rønning INDREFOSEN
2020/1082 20200522 22.05.2020 Utgående brev 2020/2394- Klimasats: Klimavennlig barnehage i Vanvikan - spørsmål til søknaden MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/3499 20200522 22.05.2020 Inngående brev Gbnr. 23/3 - Ytre Stadsbygd samdrift DA - fellestiltak - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3246 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 124/15 - Uddu Nordre. Oddgeir Sand. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Dispensasjonssak Oddgeir Sand INDREFOSEN
2020/873 20200522 22.05.2020 Utgående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9, 17/35, 17/60 - forretningsbygg - dispensasjon - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/3455 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Heidi Skarsvåg Sjøbakk INDREFOSEN
2020/3451 20200522 22.05.2020 Utgående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 -Ssøknad om deling av grunneiendom LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2020/3294 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med feil areal på faktura - Myrsetveien 1 - gbnr. 124/387 Harald Fagervold INDREFOSEN
2020/2114 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift KNUT BUVARP INDREFOSEN
2019/2922 20200522 22.05.2020 Utgående brev Byggesak - Kvidalsveien 20 - gbnr. 18/3 - nybygg/riving - bolig - Midlertidig brukstillatelse SYSTEMBYGG AS INDREFOSEN
2020/2482 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 314/56 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Brynhild Storsve Meyer INDREFOSEN
2020/2482 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 314/56 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Ann-Hege Leinum Parelius m.fl. INDREFOSEN
2020/2482 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 314/56 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Magnus Andresen INDREFOSEN
2020/2482 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 314/56 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Bjørge Fjellingsdal INDREFOSEN
2020/2482 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 314/56 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD INDREFOSEN
2020/2482 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 314/56 - underretning om matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/3422 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Fagledermøte i hjemmetjenesten May B Waterloo Hovstein INDREFOSEN
2020/3452 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Vår 2020 - FOT FIN FOTKLINIKK FINSERÅS TURID FINSERÅS FOT FIN FOTKLINIKK FINSERÅS TURID FINSERÅS INDREFOSEN
2020/1861 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 290/1 - Tor Erik Tangstad - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift Tor Erik Tangstad INDREFOSEN
2020/2449 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innspill til landbruksplan Jomar Gomo for Tine Rissa produsentlag INDREFOSEN
2020/3457 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/3187 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 45/2 - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift JOHAN T KÅRLI INDREFOSEN
2020/3428 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 134/14 - Erling Hassel - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift på Fosen HASSEL ERLING INDREFOSEN
2020/3447 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - PERLER PÅ EN SNOR SA PERLER PÅ EN SNOR SA INDREFOSEN
2020/3496 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - HINDREM STAVKIRKELAG SA HINDREM STAVKIRKELAG SA INDREFOSEN
2020/3431 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 135/2 - Dag Engel Hassel - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift HASSEL DAG ENGEL INDREFOSEN
2020/615 20200522 22.05.2020 Inngående brev Gbnr. 85/2 - Hafellen - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2020/3498 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vanvikveien 14 - gbnr. 314/94 - tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/67 20200522 22.05.2020 Inngående brev Gbnr. 57/95 - Ole Sand - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3501 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - FOSENBRUA AS FOSENBRUA AS INDREFOSEN
2020/3440 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - STADSBYGD SKOLE - elev butikk Laila Andresen Nilsen INDREFOSEN
2020/3453 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Kontrollutvalget Indre Fosen kommune Arvid Lund INDREFOSEN
2020/3425 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - INDRE FOSEN KOMMUNE - svømmeundervisning Smia Barbro K Hølaas Vang INDREFOSEN
2020/3441 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/2922 20200522 22.05.2020 Utgående brev Gbnr. 165/2 - kommunens vurdering av om bruksrett til naust må matrikuleres ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA INDREFOSEN
2019/8289 20200522 22.05.2020 Inngående brev Melding om fravær - Petter Harald Kimo - Arealutvalget Kimo, Petter Harald INDREFOSEN
2020/3529 20200522 22.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969670313 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3528 20200522 22.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 989539604 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2449 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innspill til landbruksplan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3509 20200522 22.05.2020 Inngående brev Endring av fakturamottaker - kommunale avgifter - gbnr. 171/8 Grande, Roar INDREFOSEN
2019/9402 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4170745325) Kari Evensen INDREFOSEN
2019/9402 20200521 21.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4170745325 Kari Evensen INDREFOSEN
2020/2913 20200521 21.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4232791732) Fahim Wahedi INDREFOSEN
2020/2913 20200521 21.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Fahim Wahedi INDREFOSEN
2019/9461 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling 2.- gangs politisk behandling av detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan, planid. 50542018004 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/8439 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007 – 1. gang politisk behandling INDREFOSEN
2019/7470 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturfond - Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/8304 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 – 1.-gangs politisk behandling før høring og offentlig ettersyn INDREFOSEN
2019/6042 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 23/3 og 23/10 Kjell Overskott. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Ny behandling INDREFOSEN
2020/1695 20200520 20.05.2020 Utgående brev Gbnr. 73/3 - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift BJØRNERÅS ROAR INDREFOSEN
2020/3419 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak - HASTER Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/2047 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr. 115/1 - Sverre Håvard Melhus - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4847 20200520 20.05.2020 Utgående brev Skaugdalsveien 833 - gbnr. 109/3 - riving og oppføring av ny garasje Halvor Kimo INDREFOSEN
2020/3416 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr. 138/33 - Hasselvikveien 1307 - søknad om utslippstillatelse KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/3415 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt - Leira Bil AS - Indre Fosen kommune LEIRA BIL AS m.fl. INDREFOSEN
2019/8750 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1858 20200520 20.05.2020 Utgående brev Byggesak - Langåskamveien 38 - gbnr. 266/21 - tilbygg - Dispensasjon fra kommunedelplan - Tillatelse til tiltak Nils Håkon Lerstadgrind INDREFOSEN
2020/404 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kunngjøring - varsel om regulering - Sæther vestre hyttefelt ALLSKOG SA INDREFOSEN
2019/6897 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid. 50542020005 – 1.-gangs politisk behandling INDREFOSEN
2020/3403 20200520 20.05.2020 Inngående brev Samsvar mellom reguleringsplan og faktisk bygd situasjon for Sund terrasse - gbnr. 124/380 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/9366 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Massedeponi for rene masser – behov for tydeliggjøring av retningslinjer for saksbehandler og informasjon til søker. INDREFOSEN
2019/6513 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fallhaugen 20 - gbnr. 60/53 - bod - dispensasjon INDREFOSEN
2019/8298 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling 1.gangsbehandling - Detaljregulering for deler av Haltveien, planid 50542020007 INDREFOSEN
2020/2815 20200520 20.05.2020 Utgående brev Handelsbakken 22 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - forhåndsvarsel registrering Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/3428 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr. 134/14 - Erling Hassel - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift på Fosen HASSEL ERLING INDREFOSEN
2020/3429 20200520 20.05.2020 Inngående brev Midtnordenkomiteen - nominere til kulturprisen 2020 - tema kultur og helse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3153 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK HELSELAG LEKSVIK HELSELAG INDREFOSEN
2020/3181 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK SOKN LEKSVIK SOKN INDREFOSEN
2020/3398 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - FAU FEVÅG/HASSELVIKA SKOLE FAU FEVÅG/HASSELVIKA SKOLE INDREFOSEN
2020/3401 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - RISSAHALLEN SA RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2020/3430 20200520 20.05.2020 Utgående brev Gbnr. 35/2 - Trond Magne Askjem - Tilsagn om tilskudd til skogsdrift TROND MAGNE ASKJEM INDREFOSEN
2020/3211 20200520 20.05.2020 Utgående brev Byggesak - Haugen - gbnr. 98/1 - flytting av hytte - Kommunen trenger flere opplysninger Svein Harald Hulvand INDREFOSEN
2020/3426 20200520 20.05.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2020 - Frode Sollie FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3306 20200520 20.05.2020 Utgående brev Harøya - gbnr. 166/1 - låve - fasadeendring/bruksendring - dispensasjon - tillatelse til tiltak TMM PRODUKSJON AS INDREFOSEN
2020/3431 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr. 135/2 - Dag Engel Hassel - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift på Fosen HASSEL DAG ENGEL INDREFOSEN
2020/873 20200520 20.05.2020 Inngående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9 - tilbygg til Bunnpris - forretningsbygg - søknad om tiltak GEGGEN EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/3414 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Per Brovold INDREFOSEN
2020/3402 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK IDRETTSLAG LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/3491 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rapport fra tilsyn 1/2020 på Stjørdal ungdomssenter Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/3460 20200520 20.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - MIN SKO AS MIN SKO AS INDREFOSEN
2020/3472 20200520 20.05.2020 Inngående brev Uttalelse om diverse saker for barn/unge/gamle med spesielle behov Hege Balevik INDREFOSEN
2019/9421 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr. 288/1 - samtykke til deling av eiendom Tone Sjonbotn INDREFOSEN
2020/3465 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - INDRE FOSEN KOMMUNE, Indre Fosen bibliotek INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/1312 20200520 20.05.2020 Utgående brev Kunngjøring - forslag til meddommere 2021 - 2024 Meddommere INDREFOSEN
2020/3467 20200520 20.05.2020 Inngående brev Håggåveien 57 - gbnr. 275/6 - søknad om deling av grunneiendom Jan Arne Almåsbakk INDREFOSEN
2020/2736 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rørvikveien 366 - gbnr. 8/2 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - søknad om dispensasjon Carl Henrik Hønsvik m.fl. INDREFOSEN
2020/3469 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - håndball Margrete Marine Baardsgaard INDREFOSEN
2020/615 20200520 20.05.2020 Utgående brev Gbnr. 85/47- oversendelse av matrikkelbrev Elin Stoum INDREFOSEN
2020/2449 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Landbruksplan for Indre Fosen 2020-2023 INDREFOSEN
2020/3456 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv - 19.06.20 TRØNDELAG REISELIV AS INDREFOSEN
2020/3457 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS INDREFOSEN
2020/682 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/3458 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innrapportering av egenandeler til HELFO for ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/3459 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - skolebesøk for skolestartere, Stadsbygd skole INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST INDREFOSEN
2020/3450 20200520 20.05.2020 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte reguleringsplan i Stadsbygd sentrum KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/3451 20200520 20.05.2020 Inngående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2020/3452 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Vår 2020 - FOT FIN FOTKLINIKK FINSERÅS TURID FINSERÅS FOT FIN FOTKLINIKK FINSERÅS TURID FINSERÅS INDREFOSEN
2020/3453 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Kontrollutvalget Indre Fosen kommune Kontrollutvalget Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/3454 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - FOSEN REGIONRÅD FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2020/3477 20200520 20.05.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2020 - Ingvild Haga FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8289 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om fravær - Per Røset - AMU Røset, Per INDREFOSEN
2020/3443 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - psykisk helse INDRE FOSEN KOMMUNE HELSE OG OMSORG v/Sol F. Sæther INDREFOSEN
2020/3478 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om tilskudd til tiltak for ville polllinerende insekter 2020 - Jurrien Johannes B Wegter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8913 20200520 20.05.2020 Utgående brev Referat fra oppstartsmøtet i Læringsmiljøprosjektet torsdag 7. mai 2020 Aunan Tone M. Graven m.fl. INDREFOSEN
2020/2121 20200520 20.05.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Helse og omsorg INDREFOSEN
2020/3356 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedleggsdel til rapport fra supplerende miljøtekniske undersøkelser og revidert tiltaksplan - Hasselvika sentrum ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2018/8034 20200520 20.05.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 290 - gbnr. 117/4 - bolig - tilbygg - søknad om ferdigattest Ion Dumitrel INDREFOSEN
2020/3449 20200520 20.05.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 290 - gbnr. 117/4 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Ion Dumitrel INDREFOSEN
2020/1373 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - klage på vedtak Erik Gjesdal Fjellheim INDREFOSEN
2020/1082 20200520 20.05.2020 Inngående brev 2020/2394- Klimasats: Klimavennlig barnehage i Vanvikan - spørsmål til søknaden Miljødirektoratet INDREFOSEN
2018/964 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Områderegulering Rissa sentrum, planid. 50542013004 - 1.-gangs politisk behandling INDREFOSEN
2020/3234 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3479 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kvernsjøveien - gbnr. 39/7 - søknad om flytting av avkjørsel GEIR HERMSTAD INDREFOSEN
2020/3447 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - PERLER PÅ EN SNOR SA PERLER PÅ EN SNOR SA INDREFOSEN
2020/3441 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/2701 20200520 20.05.2020 Inngående brev Helsetveien 357 - gbnr. 19/25 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Torbjørn Krogh INDREFOSEN
2020/3449 20200520 20.05.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 290 - gbnr. 117/4 - garasje - søknad om dispensasjon fra byggegrense ION DUMITREL INDREFOSEN
2019/8289 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om fravær - Terje Andrè Dyrendahl - Kulturutvalget Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2020/3163 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4233728938) Ida-Mari Hepsø Bye INDREFOSEN
2020/3163 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Næring, Indre Fosen kommune - st. ref. 4233728938 Ida-Mari Hepsø Bye INDREFOSEN
2019/1953 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturplan for Indre Fosen kommune 2020-2032 - Behandling av høringsinnspill INDREFOSEN
2019/9180 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og gebyr for denne tjenesten - justert INDREFOSEN
2020/2451 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Bevilgning av midler fra kulturutvalgets pott INDREFOSEN
2020/1973 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Planprogram for hovedplan avløp og vannmiljø INDREFOSEN
2020/2482 20200519 19.05.2020 Inngående brev Spørsmål om grensen mellom gbnr 314/9 og fylkesvegen Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2482 20200519 19.05.2020 Inngående brev Spørsmål om grensen mellom gbnr 314/56 og fylkesvegen Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3430 20200519 19.05.2020 Inngående brev Gbnr. 35/2 - Trond Magne Askjem - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift på Fosen TROND MAGNE ASKJEM INDREFOSEN
2020/3409 20200519 19.05.2020 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektriske anlegg - Råkvågveien 5, 7 - Mælan fritidsklubb og Mælan skole NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/404 20200519 19.05.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - detaljplan for Sæther vestre hyttefelt ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/3086 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på foreløpig svar på innsynsforespørsel FOSNA-FOLKET AS INDREFOSEN
2020/2732 20200519 19.05.2020 Inngående brev Gbnr. 19/57 - Goja Eiendom AS - søknad om seksjonering GOJA EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/3414 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - årsmøte i Rissahallen SA Per Brovold INDREFOSEN
2020/760 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 linnea anne margareta karlsson sunne INDREFOSEN
2020/3404 20200519 19.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - MALERGLEDE AS MALERGLEDE AS INDREFOSEN
2020/3404 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad krisefond næringslivet MALERGLEDE AS INDREFOSEN
2020/3408 20200519 19.05.2020 Inngående brev Småvikan 20 - gbnr. 172/4 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Brevik, Ståle INDREFOSEN
2020/2764 20200519 19.05.2020 Inngående brev Angående svar på søknad om tilskudd til opprusting av skogsveg - Trongseter-Vålvatnet Harald Andresen INDREFOSEN
2020/3398 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - FAU FEVÅG/HASSELVIKA SKOLE FAU FEVÅG/HASSELVIKA SKOLE INDREFOSEN
2020/3401 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - RISSAHALLEN SA RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2020/3402 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK IDRETTSLAG, årsmøte skiavdelingen LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/3086 20200519 19.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på innsynsforespørsel FOSNA-FOLKET AS INDREFOSEN
2020/3385 20200519 19.05.2020 Utgående brev Støy fra Årnset Gård Erik Seppola INDREFOSEN
2020/3195 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA INDREFOSEN
2019/9418 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over enkelte grenselinjer for eiendommen 66/1 Gisle Håvard Bedin m.fl. INDREFOSEN
2020/3321 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Sør-Trøndelag jordskifterett DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2020/3325 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2020/3281 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste Covid 19 - RISSA UNGDOMSLAG RISSA UNGDOMSLAG INDREFOSEN
2020/2449 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innspill til landbruksplan Nils Tronstad INDREFOSEN
2020/3286 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - INDRE LANGEN VEILAG INDRE LANGEN VEILAG INDREFOSEN
2020/3392 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Helse- og omsorgsplan Indre Fosen kommune 2020-2030 INDREFOSEN
2020/3393 20200519 19.05.2020 Inngående brev Trøaveien 117 - gbnr. 17/4 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Tung, Ole Arvid INDREFOSEN
2020/3394 20200519 19.05.2020 Inngående brev Trøaveien 117 - gbnr. 17/4 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Tung, Ole Arvid INDREFOSEN
2020/1690 20200519 19.05.2020 Utgående brev Byggesak - Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - Disp. fra kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/3047 20200519 19.05.2020 Inngående brev Hasselvikveien 719 - gbnr. 129/7-8 - bolig - erklæring om ansvarsrett Kenneth Bjørkli INDREFOSEN
2020/615 20200519 19.05.2020 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/3361 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forespørsel om kjøp av kommunale tomter Mikk Kaevats INDREFOSEN
2020/3320 20200519 19.05.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 209/16 - Svar på henvendelse Haugen, Lena INDREFOSEN
2020/3366 20200519 19.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - ARCTIC BUSS AS ARCTIC BUSS AS INDREFOSEN
2020/1227 20200519 19.05.2020 Utgående brev Ny selskapsavtale - Trondheim Brann og redningstjeneste IKS (TBRT) TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/3025 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over eksisterende grenser for 4/21 og 4/29 Leif Oddvar Rørvik m.fl. INDREFOSEN
2019/7859 20200519 19.05.2020 Utgående brev Valg av ny vararepresentant i representantskapet i Fosen Renovasjon IKS FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/609 20200519 19.05.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over enkelte grenselinjer for eiendommen 50/4 Johan Ersland Rein m.fl. INDREFOSEN
2020/3425 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - INDRE FOSEN KOMMUNE - svømmeundervisning Smia INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/3438 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - NAV INDRE FOSEN KOMMUNE AVD RISSA NAV INDRE FOSEN KOMMUNE AVD RISSA INDREFOSEN
2019/4524 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tildeling kompetanseløftet 2020, signert FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8289 20200519 19.05.2020 Inngående brev Melding om fravær - Jan Stølen - Helse- og omsorgsutvalget Stølen, Jan INDREFOSEN
2020/3420 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Fornyelse av eksisterende bevilling LEKSVIK CAFE AS INDREFOSEN
2020/3422 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Fagledermøte i hjemmetjenesten May Bente Waterloo Hovstein INDREFOSEN
2020/3440 20200519 19.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - STADSBYGD SKOLE - elev butikk STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2020/2869 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Virksomhetsleder legetjenesten - st. ref. (4231401251) John Martin Teigen INDREFOSEN
2020/2869 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Virksomhetsleder legetjenesten Helse og omsorg - st. ref. 4231401251 John Martin Teigen INDREFOSEN
2020/3446 20200519 19.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - HAUGSDALEN SKISENTER AS HAUGSDALEN SKISENTER AS INDREFOSEN
2020/3444 20200519 19.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - RISSA MOTESENTER AS RISSA MOTESENTER AS INDREFOSEN
2020/1641 20200519 19.05.2020 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Per Bjørn Flytør INDREFOSEN
2020/3358 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok motorferdsel utmark Even Killingberg INDREFOSEN
2020/3376 20200518 18.05.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter - Indre Fosen hagelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/982 20200518 18.05.2020 Utgående brev Orientering i kommunestyre 14.5.20 - Koronasituasjonen Kommunetyret INDREFOSEN
2020/982 20200518 18.05.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyre 14.5.20 - Status fiber Indre Fosen kommune Kommunestyret INDREFOSEN
2020/3383 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3378 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2020 - kap 765 post 60 - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3362 20200518 18.05.2020 Inngående brev Gbnr. 314/23 - Bjørglia 1 - forespørsel om kjøp av areal Pavel Sedivy INDREFOSEN
2020/3364 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Greta Berg INDREFOSEN
2020/3356 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oversendelse av rapport fra supplerende miljøtekniske undersøkelser og revidert tiltaksplan - Hasselvika sentrum ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2020/982 20200518 18.05.2020 Utgående brev Orientering i kommunestyre 14.5.20 om forvaltningsrapport offentlige anskaffelser Kommunestyre INDREFOSEN
2019/4847 20200518 18.05.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 833 - gbnr. 109/3 - riving og oppføring av ny garasje - kart Halvor Kimo INDREFOSEN
2018/10644 20200518 18.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak - kommunal bolig ***** INDREFOSEN
2020/3195 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om åpning av Brukbart RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA INDREFOSEN
2020/2451 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad til kulturutvalgets pott - Merking av vandringsetapper Kystpilegrimsleia KYSTPILEGRIMSLEIAS VENNER FOSEN INDREFOSEN
2020/2482 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vanvikbakkan 12 - gbnr. 314/56 - deling av eiendom - signert fullmakt - kart Brynhild Storsve Meyer INDREFOSEN
2020/2054 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Lønnspolitiske retningslinjer for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/3365 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Mariann Ørsjødal Hubakk INDREFOSEN
2020/1688 20200518 18.05.2020 Inngående brev Gbnr. 152/4 - Richard Hanssen - trefjøs for ammeku - kopi av tilbudsbrev INNOVASJON NORGE INDREFOSEN
2019/3107 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høring - nasjonal transportplan for 2022-2033 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3367 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tiltak med feil virkemiddeleier i vann-nett for Trøndelag Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/3370 20200518 18.05.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - forespørsel om fiber - Lysøya Packman, Clive Marcus INDREFOSEN
2019/8304 20200518 18.05.2020 Inngående brev Reguleringsplanforslag - detaljregulering Høgåsmyra , gbnr 122/387 m.fl PROESS AS INDREFOSEN
2020/388 20200518 18.05.2020 Inngående brev Gbnr. 279/7 - retting i matrikkel - inntegnet eiendom på kart Einar Gilbert Dretvik INDREFOSEN
2020/3251 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - STADR KUNSTLAG STADR KUNSTLAG INDREFOSEN
2020/3381 20200518 18.05.2020 Inngående brev Gbnr. 114/7 - Rissa Samdrift DA - tiltak i beiteområder - Rokseth beiteområde del 1 - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3385 20200518 18.05.2020 Utgående brev Støy fra Årnset Gård Erik Seppola INDREFOSEN
2020/3382 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Etiske retningslinjer for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/3209 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK IDRETTSLAG - skiavdelingen LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/3222 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Leksvik Håndball Sportslig Utvalg Jan Kopreitan INDREFOSEN
2019/4635 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om leie av 1 hall i Norisbygget på Hysnes Skoglunds fjord- og fisketurer INDREFOSEN
2020/3354 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kultivering Vålvatne på Stadsbygd - bruk av motorisert påhengsmotor STADSBYGD GRUNNEIERLAG SA INDREFOSEN
2019/5020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av skjenkebevilgning NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2020/2088 20200518 18.05.2020 Utgående brev Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling - Leksvik Cafe LEKSVIK CAFE AS INDREFOSEN
2020/3203 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - RISSA BADMINTONKLUBB RISSA BADMINTONKLUBB INDREFOSEN
2020/3380 20200518 18.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3198 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - SKAUGDAL GRENDAHUS SA SKAUGDAL GRENDAHUS SA INDREFOSEN
2020/1864 20200518 18.05.2020 Utgående brev Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/3237 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Leksvik badmintonklubb LEKSVIK BADMINTONKLUBB INDREFOSEN
2020/3226 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - ICDP-møte ved Høgåsmyra barnehage Lillian E Brødreskift INDREFOSEN
2020/3241 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - INDRE FOSEN KOMMUNE - Team barn og unge 28.05.2020 INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/3243 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - SKAUGDALEN MONTESSORISKOLE SA SKAUGDALEN MONTESSORISKOLE SA INDREFOSEN
2019/8964 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gbnr. 230/16 - oversendelse av matrikkelbrev Even Killingberg INDREFOSEN
2020/3020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - STADSBYGD ANLEGG STADSBYGD ANLEGG INDREFOSEN
2019/8964 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gbnr. 228/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Ann Iren Killingberg Næss INDREFOSEN
2018/5467 20200518 18.05.2020 Utgående brev Byggesak - Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Svar på henvendelse Ragnar Skånøy INDREFOSEN
2020/2079 20200518 18.05.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1037 - gbnr. 138/33 - avkjørsel - tillatelse - utvidet bruk Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3293 20200518 18.05.2020 Inngående brev Spørsmål om vannavgift for hytte - Buskjæret 7 - gbnr. 133/47 Eirik Helland INDREFOSEN
2020/2315 20200518 18.05.2020 Utgående brev Gbnr. 301/29 - oversendelse av matrikkelbrev Asbjørn Grant Valde INDREFOSEN
2020/3300 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud om ny utslippsledning i Fevågsjøen NORSK HAVSERVICE AS INDREFOSEN
2020/3300 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på tilbud om ny utslippsledning i Fevågsjøen NORSK HAVSERVICE AS INDREFOSEN
2018/7662 20200518 18.05.2020 Inngående brev Gbnr. 138/82 - Brettingsveien 40 - garasje - varsel om endringer FOSEN ELEKTRO Siv Ing Arne Hårberg INDREFOSEN
2020/3377 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – Slåttemark på Aunet øst i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/475 20200518 18.05.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for fylkesveg 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Behandling av klage om særskilte lønnstiltak 2019 INDREFOSEN
2020/760 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Emilie Valstad INDREFOSEN
2020/760 20200517 17.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Emilie Valstad INDREFOSEN
2020/3163 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4233728938) Ingmund Ringseth INDREFOSEN
2020/3163 20200517 17.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Næring, Indre Fosen kommune - st. ref. 4233728938 Ingmund Ringseth INDREFOSEN
2020/760 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Nittaya Boonpanya INDREFOSEN
2020/760 20200517 17.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Nittaya Boonpanya INDREFOSEN
2020/760 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Hanna Kathrina Winge INDREFOSEN
2020/760 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Hanna Kathrina Winge INDREFOSEN
2020/2726 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Kristin Kirkemyr Nilsen INDREFOSEN
2020/2913 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Daniel Seizew INDREFOSEN
2020/2726 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Kristin Kirkemyr Nilsen INDREFOSEN
2020/2913 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4232791732) Daniel Seizew INDREFOSEN
2020/3315 20200515 15.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling ved Ifjobb AS - 02.06.20 IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/3294 20200515 15.05.2020 Inngående brev Feil areal på faktura - Myrsetveien 1 - gbnr. 124/387 Harald Fagervold INDREFOSEN
2020/2236 20200515 15.05.2020 Inngående brev Føldalsveien 42 - gbnr. 120/3 - omlegging av vei - søknad om igangsettingstillatelse PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/982 20200515 15.05.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyret 14.5.20 - Offentlige anskaffelser Kommunestyret INDREFOSEN
2020/982 20200515 15.05.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyre 14.5.20 - Nye Stadsbygd omsorgssenter Kommunestyret INDREFOSEN
2020/2316 20200515 15.05.2020 Inngående brev Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - Fritidsbolig - Søknad om endring av gitt tillatelse Kristoffer Valde INDREFOSEN
2020/3306 20200515 15.05.2020 Inngående brev Harøya - gbnr. 166/1 - låve - fasadeendring/bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak TMM PRODUKSJON AS INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Alberto Valle INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Alberto Valle INDREFOSEN
2020/3302 20200515 15.05.2020 Inngående brev Krobakken 15 - gbnr. 123/7 - bolig - fasadeendring/bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak K SOLEM EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/3304 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Ronny Enebakk INDREFOSEN
2020/3287 20200515 15.05.2020 Inngående brev Hammerbergveien 4 - gbnr 77/25 - Bygge tilbygg på maksimalt 50m2 - bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) - søknad om tiltak Lerstad, Stig INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Tove Mette Wigdahl Jåma INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Tove Mette Wigdahl Jåma INDREFOSEN
2019/6892 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 301/28 - oversendelse av matrikkelbrev Asbjørn Grant Valde INDREFOSEN
2020/3289 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ber om innsyn i granskningsrapporten fra Prosjektstyring Midt AS for Stadsbygd omsorgssenter Kommunelista v/ Tom André Bredesen INDREFOSEN
2019/6892 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 301/26 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Karina Aas Hindrum INDREFOSEN
2020/1364 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om å ha hund i kommunal bolig - ***** ***** Indre Fosen kommune - Psykisk helse og rus INDREFOSEN
2020/3020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til sjekkliste - Covid19 STADSBYGD ANLEGG INDREFOSEN
2020/3179 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB INDREFOSEN
2020/3259 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Odd Skårstad INDREFOSEN
2020/1992 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 5/2, 5/3 - John Egil Vemundstad -Tillatelse til bygging av landbruksvei - langfjurruveien John Egil Vemundstad INDREFOSEN
2020/2214 20200515 15.05.2020 Inngående brev Hermstadveien 51, 53 - gbnr. 39/6 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2099 20200515 15.05.2020 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 19 - gbnr. 6/42 - bolig - fasadeendring - Svar på henvendelse Sebastian Bete INDREFOSEN
2020/3175 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - FEVÅG IDRETTSLAG, fotball FEVÅG IDRETTSLAG INDREFOSEN
2018/2102 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 275/4 - varsel om oppmålingsforretning Tom Erik Dahl m.fl. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Utgående brev Forprosjektet næringskraft og bolyst Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2020/3229 20200515 15.05.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 56/340 ikke er konsesjonspliktig Ingvar Øydvin INDREFOSEN
2020/2959 20200515 15.05.2020 Utgående brev Byggesak - Stjørnveien 178 - gbnr. 154/84 - anneks - bruksendring - Svar på henvendelse Svein Olav Hauger INDREFOSEN
2019/8289 20200515 15.05.2020 Inngående brev Melding om fravær - Didrik Frengen - viltnemda Frengen, Didrik INDREFOSEN
2020/3315 20200515 15.05.2020 Inngående brev Revisjonsrapport til generalforsamling ved Ifjobb AS - 02.06.20 IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/3316 20200515 15.05.2020 Inngående brev Signert avtale - prosjekt og byggeledelse - ny svømmehall og flerbrukshus (Smia) TALDE PROSJEKTSTYRING AS INDREFOSEN
2020/3191 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4236764413) Mia Helen Kvam INDREFOSEN
2020/3191 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4236764413 Mia Helen Kvam INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Marit Katrine Brevik INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Marit Katrine Brevik INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Kari Børmark INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Ivar Lovund INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Kari Børmark INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Ivar Lovund INDREFOSEN
2020/2451 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad til kulturutvalgets pott - ELLEN LINDQUIST MUSIKK ELLEN LINDQUIST MUSIKK INDREFOSEN
2020/3320 20200515 15.05.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 209/16 Haugen, Lena INDREFOSEN
2020/3321 20200515 15.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Sør-Trøndelag jordskifterett Sør-Trøndelag jordskifterett INDREFOSEN
2020/982 20200515 15.05.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyre 14.5.20 FV 717 Sund - Bradden Kommunestyret INDREFOSEN
2020/3325 20200515 15.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT INDREFOSEN
2019/5020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedrørende uteservering NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2020/3163 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4233728938) Matija Pavelic INDREFOSEN
2020/3163 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Næring, Indre Fosen kommune - st. ref. 4233728938 Matija Pavelic INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Marion Olsen Hepsø INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Marion Olsen Hepsø INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Nina Brovold INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Hanne Fissum Johnsen INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Linda Torvik INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 anna marie børmark grønning INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Aleksandar Deljanin INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeidere Rissa sone, hjemmetjenesten Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4224023167 Renate Eriksen INDREFOSEN
2020/2441 20200515 15.05.2020 Utgående brev Innstilling Helse og omsorg INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Heidi Anette Askjemshalten INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Heidi Anette Askjemshalten INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) PiwaneConstance Moumakwa INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 PiwaneConstance Moumakwa INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Vigdis Sollie INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Vigdis Sollie INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Kamal Prasad INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Kamal Prasad INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Kristine Kasseth INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Kristine Kasseth INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Anita Tronsaune INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Anita Tronsaune INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Maria Sæther INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Maria Sæther INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Anne Marit Lindgaard INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Anne Marit Lindgaard INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Erik Ulvolden Høye INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Erik Ulvolden Høye INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Geir Kristoffersen INDREFOSEN
2020/2726 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Geir Kristoffersen INDREFOSEN
2020/3079 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 56/38 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Trond Brovold INDREFOSEN
2020/3050 20200515 15.05.2020 Utgående brev Bruk av fotballbane i Rissa Kevin Overland INDREFOSEN
2020/3079 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 56/53 og 56/49- jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Jørn Ivar Kojen INDREFOSEN
2020/3079 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 56/23- jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Morten Kojen INDREFOSEN
2020/2960 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 321/1 og 321/2 - varsel om oppmålingsforretning Ole Arne Roten Gravås m.fl. INDREFOSEN
2020/3112 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Konfliktrådet Perry William Kvaran INDREFOSEN
2020/2378 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 57/138 - matrikkelen har blitt rettet Dagmar Sandmo Skånøy m.fl. INDREFOSEN
2020/2378 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 57/138 - matrikkelen har blitt rettet Linda Veronica Stoum m.fl. INDREFOSEN
2020/3173 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - VANVIK IDRETTSLAG, fotballavdelingen VANVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/2346 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 57/138 - eiendommen har fått ny adresse Dagmar Sandmo Skånøy m.fl. INDREFOSEN
2020/3328 20200515 15.05.2020 Inngående brev Leiekontrakt mellom Leksvik kommune og Jan Helge Grydeland - Kalvtrøveien 14B Jan Helge Grydeland INDREFOSEN
2020/3240 20200515 15.05.2020 Inngående brev Storaunveien 10 - gbnr. 51/12 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2018/8179 20200515 15.05.2020 Utgående brev Gbnr. 317/1 - Raymond Balstad - Tilsagn om tilskudd til bygging av landbruksvei, fagerbakkveien BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/8725 20200515 15.05.2020 Utgående brev gbnr. 10/1 - Lein - tretopphytte - dispensasjon - tillatelse til tiltak Per Braa INDREFOSEN
2020/3180 20200515 15.05.2020 Inngående brev Hermstadveien 37 - gbnr. 39/45 - bolig og garasje - søknad om tillatelse til tiltak SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/7507 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendommene 147/1 m.fl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3247 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ber om å få tilsendt årsmelding med regnskap for kulturfondet Håkon Strand INDREFOSEN
2020/1885 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kommunalbanken reduserer p.t. renten med 0,4 prosentpoeng KOMMUNALBANKEN AS INDREFOSEN
2020/1885 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kommunalbanken reduserer p.t. renten med 0,4 prosentpoeng KOMMUNALBANKEN AS INDREFOSEN
2020/3245 20200514 14.05.2020 Inngående brev Bilder av hytte som ikke trenger feiing Kristina Mæland Hauso INDREFOSEN
2019/9357 20200514 14.05.2020 Utgående brev Rolivegen 30 - gbnr. 227/11 - tribune - nybygg - vedr. dispensasjon BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2019/8439 20200514 14.05.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Ane Elizabeth Killingberg INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Ane Elizabeth Killingberg INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Ingrid Bekken Snøan INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Ingrid Bekken Snøan INDREFOSEN
2019/5976 20200514 14.05.2020 Inngående brev Manglende svar på henvendelse angående lønn for tidligere trinnsledere ved Vanvikan skole ***** INDREFOSEN
2020/3242 20200514 14.05.2020 Inngående brev Orientering om kartlegging av naturtyper i naturreservater i Inderøy og Indre Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3243 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - SKAUGDALEN MONTESSORISKOLE SA SKAUGDALEN MONTESSORISKOLE SA INDREFOSEN
2020/3191 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fagleder - st. ref. (4236764413) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2913 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4232791732) Stine Elveseter Aaldstedt INDREFOSEN
2020/2913 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Stine Elveseter Aaldstedt INDREFOSEN
2020/2736 20200514 14.05.2020 Inngående brev Rørvikveien 366 - gbnr. 8/2 - deling av grunneiendom - kart Carl Henrik Hønsvik INDREFOSEN
2020/3241 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - INDRE FOSEN KOMMUNE - Team barn og unge 28.05.2020 INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/2315 20200514 14.05.2020 Inngående brev Hindrem Hage - gbnr. 301/26 - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2020/3195 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA INDREFOSEN
2020/3236 20200514 14.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - NORDHEIM CAFE AS NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2020/3237 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Leksvik badmintonklubb Leksvik badmintonklubb INDREFOSEN
2020/3191 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4236764413 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2201 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kjerkveien 11 - gbnr. 13/1 - garasje - Dispensasjonssøknad PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2019/8964 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 230/3 - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Katrine Jermstad INDREFOSEN
2019/8674 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - søknad om ferdigattest KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/1992 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 5/2, 5/3 - John Egil Vemundstad - landbruksvei - langfjurru - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/3217 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kjørebok for bruk av snøscooter vinteren 2020 Roar Fiksdal INDREFOSEN
2020/3222 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Leksvik Håndball Sportslig Utvalg Jan Kopreitan INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Katrine Jermstad INDREFOSEN
2020/1312 20200514 14.05.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Flytør, Ingunn INDREFOSEN
2020/3220 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring sesongen 2019/2020 Leif Marvin Neverås INDREFOSEN
2020/3225 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Nils Einar Hønnås Hønnås, Nils Einar INDREFOSEN
2020/3226 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - ICDP-møte ved Høgåsmyra barnehage Lillian Eriksen Brødreskift INDREFOSEN
2020/2315 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 301/26 - Hindrem Hage - signert erklæring og fullmakt vedr. samtykke til ny grunneiendom Asbjørn Grant Valde INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Stine Elveseter Aaldstedt INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Stine Elveseter Aaldstedt INDREFOSEN
2020/3246 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 124/15 - Uddu Nordre - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Oddgeir Sand INDREFOSEN
2020/3248 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tømmerapport - Hysnesveien 11 BØRSTADS TRANSPORT AS INDREFOSEN
2020/760 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Mia Geilosjordet INDREFOSEN
2020/760 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Mia Geilosjordet INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Maria Alsgård Bekkevold INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Maria Alsgård Bekkevold INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Hanna Wahlqvist INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Hanna Wahlqvist INDREFOSEN
2020/3390 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Navina Mahendrarajah INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Navina Mahendrarajah INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Silje Winther INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Silje Winther INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Turid Askim Moa INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Turid Askim Moa INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Borgar Kvalvik Hindrum INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Borgar Kvalvik Hindrum INDREFOSEN
2020/3281 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - RISSA UNGDOMSLAG RISSA UNGDOMSLAG INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Anne Berit Berg INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Anne Berit Berg INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Anniken Grønflaten INDREFOSEN
2020/2726 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Anniken Grønflaten INDREFOSEN
2020/3286 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - INDRE LANGEN VEILAG INDRE LANGEN VEILAG INDREFOSEN
2020/3256 20200514 14.05.2020 Inngående brev Veiledningsteam kommunalt barnevern - beskrivelse av tjenesten og oppstartsmøte BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/3012 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til sjekkliste - Covid19 STADSBYGD SKOLEKORPS INDREFOSEN
2020/3229 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 56/340 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ingvar Øydvin INDREFOSEN
2020/3251 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - STADR KUNSTLAG STADR KUNSTLAG INDREFOSEN
2020/3516 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2483 20200514 14.05.2020 Inngående brev Signert avtale - lokal særavtale klesgodtgjørelse Erik Jakobsen m.fl. INDREFOSEN
2019/7394 20200514 14.05.2020 Inngående brev Signert protokoll etter forhandlinger 09.03.20 FAGFORBUNDET INDRE FOSEN AVD 176 INDREFOSEN
2019/2289 20200514 14.05.2020 Utgående brev Byggesak - Krobakken 9 - gbnr. 122/381 - bolig/garasje - tilbygg - Svar på henvendelse vedrørende søknad om ferdigattest LG-BYGG AS INDREFOSEN
2020/3211 20200514 14.05.2020 Inngående brev Haugen - gbnr. 98/1 - flytting av hytte - søknad om tiltak Svein Harald Hulvand INDREFOSEN
2020/3235 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – Slåttemark på Haugen sørøst i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3230 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – Slåttemark Kastalia i Indre Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3209 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK IDRETTSLAG - skiavdelingen LEKSVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/3210 20200514 14.05.2020 Inngående brev Risikovurdering offentlig arrangement - Sangøvelse med sosialt samvær Schei, Elisabeth Fætten INDREFOSEN
2020/3233 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – Slåttemark på Imtjønnsetran i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3232 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – Slåttemark i Øvlandshaugen og Halslia i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3231 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – Slåttemark på Aksnes i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3200 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 223/1 - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift ROSVOLD JAN-ARNE INDREFOSEN
2020/3135 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - ØRLAND LENSMANNSKONTOR TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/3227 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2020 Arnt Haugum INDREFOSEN
2020/3198 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - SKAUGDAL GRENDAHUS SA SKAUGDAL GRENDAHUS SA INDREFOSEN
2020/3199 20200514 14.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - KAMILLAS MASSASJE OG FOTPLEIE KAMILLA SANDVÆR KARIJORD KAMILLAS MASSASJE OG FOTPLEIE KAMILLA SANDVÆR KARIJORD INDREFOSEN
2020/3201 20200514 14.05.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - THAIKAFEEN RISSA V/BJØRN AUNE THAIKAFEEN RISSA V/BJØRN AUNE INDREFOSEN
2020/3028 20200514 14.05.2020 Utgående brev Gbnr. 56/38, 56/53 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Makebytte Jørn Ivar Kojen m.fl. INDREFOSEN
2020/1232 20200514 14.05.2020 Inngående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/3143 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LANDNOTA BAR & SPISERI AS LANDNOTA BAR & SPISERI AS INDREFOSEN
2020/3012 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - STADSBYGD SKOLEKORPS STADSBYGD SKOLEKORPS INDREFOSEN
2020/3239 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr. 13/1 - Stadsbygd pg - varsel om regulering av festeavgift Opplysningsvesenets fond INDREFOSEN
2020/3108 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - EN KOMMUNE FOR FRAMTIDEN EN KOMMUNE FOR FRAMTIDEN INDREFOSEN
2020/3131 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - VIKING FITNESS AS VIKING FITNESS AS INDREFOSEN
2020/3174 20200514 14.05.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - anbud - asfalteringsarbeider MEDIER24 AS INDREFOSEN
2020/2599 20200514 14.05.2020 Inngående brev Fallhaugen 24 - gbnr 60/55 - enebolig - etterspør vedtak ARR ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2018/5467 20200514 14.05.2020 Inngående brev Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - klage på faktura Ragnar Skånøy INDREFOSEN
2020/3167 20200514 14.05.2020 Inngående brev Fevågveien 426 - gbnr. 140/36 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2020/3168 20200514 14.05.2020 Inngående brev Jordbærveien 7 - gbnr. 20/136 - terrasse - søknad om tillatelse til tiltak SAND BYGG AS INDREFOSEN
2020/3086 20200514 14.05.2020 Utgående brev Foreløpig svar på innsynsforespørsel FOSNA-FOLKET AS INDREFOSEN
2020/2834 20200514 14.05.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - Gbnr. 308/12 - Drakestranda 892 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/3164 20200514 14.05.2020 Utgående brev Hønnås industriområde - gbnr. 266/23 - søknad om deling av grunneiendom. Tilleggsareal til gbnr. 266/33 INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2019/1796 20200514 14.05.2020 Utgående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - saksdokumenter til klagesak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3165 20200513 13.05.2020 Inngående brev Nytt vognkort for Jon Martin Ørsjødal Eivind Gran INDREFOSEN
2020/3166 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Arnfinn Wanvik INDREFOSEN
2020/3043 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Hysnes husflidslag HYSNES HUSFLIDSLAG INDREFOSEN
2020/3008 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - INDRE FOSEN MUSIKK- OG TEATERRÅD INDRE FOSEN MUSIKK- OG TEATERRÅD INDREFOSEN
2020/2994 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/3153 20200513 13.05.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - LEKSVIK HELSELAG LEKSVIK HELSELAG INDREFOSEN
2020/3159 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hallvardtun (Hasselvika Samfunnshus) HASSELVIKA MUSIKKLAG INDREFOSEN
2020/2726 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger i skolene i Indre Fosen - st. ref. (4223424150) Stian Tørstad INDREFOSEN
2020/2726 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Stillinger i skolene i Indre Fosen Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4223424150 Stian Tørstad INDREFOSEN
2020/2902 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i TrønderEnergi AS - 19.05.20 TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/3162 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kaiveien 2 - gbnr. 272/35 - altan - søknad om tillatelse til tiltak Geir Landsem INDREFOSEN
2020/3164 20200513 13.05.2020 Inngående brev Hønnås industriområde - gbnr. 266/23 - søknad om deling av grunneiendom INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/3163 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4233728938 Hans-Petter Knatten INDREFOSEN
2020/3163 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4233728938) Hans-Petter Knatten INDREFOSEN
2020/2193 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2193 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Muna Sapkota INDREFOSEN
2020/2193 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Margit Ryan INDREFOSEN
2020/2193 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Rikke Farbu Haugen INDREFOSEN
2020/2193 20200513 13.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Vigdis Sollie INDREFOSEN