eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1092 20191206 06.12.2019 Inngående brev Intensjonsavtale - etablering av ny videregående skole i Vanvikan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/1141 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 - lærerspesialistutdanning 2018-kullet 3. semester UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2018/1567 20191206 06.12.2019 Inngående brev Byggesak - Trongveien 7 - gbnr. 6/18 - bolig - nybygg AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS INDREFOSEN
2018/2102 20191206 06.12.2019 Inngående brev Karetveien 19 - gbnr. 275/4 - fradeling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2018/3091 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Redusert fartsgrense Holsundveien INDREFOSEN
2018/4750 20191206 06.12.2019 Utgående brev Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan Harald Andresen INDREFOSEN
2018/6525 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Redusert fartsgrense Djupdalsveien INDREFOSEN
2018/9192 20191206 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 187/56 - fylkesveg 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2018/9192 20191206 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 159/2 - underretning om matrikkelføring Kari Eileen Rødsjøsæter INDREFOSEN
2019/1043 20191206 06.12.2019 Utgående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - John Isak Sund. Søknad om deling av grunneiendom. Dispensasjonssak John Isak Sund INDREFOSEN
2019/1043 20191206 06.12.2019 Inngående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/4244 20191206 06.12.2019 Inngående brev Naturressursskatten - Trønderenergi Kraft AS og NTE Energi AS KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/5143 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på -Søknad om fornyelse av tillatelse til leiekjøring med snøscooter Arve Signar Talmo INDREFOSEN
2019/5774 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på- Søknad om videreføring av løyve Arnfinn Wanvik INDREFOSEN
2019/6141 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Skuddpremieordning for rovvilt INDREFOSEN
2019/7043 20191206 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 217/37 - Einset - deling av eiendom - fordeling av eierandeler Edvard Kruken INDREFOSEN
2019/7182 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - bygging av spikertelt - uttalelse Mattilsynet INDREFOSEN
2019/7182 20191206 06.12.2019 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - bygging av spikertelt - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7470 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Leksvik Filmklubb - Surroundanlegg i Smia LEKSVIK FILMKLUBB INDREFOSEN
2019/7470 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - husleie og dirigent TONEKLANG INDREFOSEN
2019/8246 20191206 06.12.2019 Inngående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Klage på vedtak i byggesak Åge Alfred Rødsjø INDREFOSEN
2019/8289 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Tom André Bredesen - Kommunestyret Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2019/8289 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Per Kristian Skjærvik - Kommunestyre Skjærvik, Per Kristian INDREFOSEN
2019/8289 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om fravær - Maria Husby Gjølgali - FSK og KST MØTE Gjølgali, Maria Husby INDREFOSEN
2019/8394 20191206 06.12.2019 Inngående brev Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) INDREFOSEN
2019/8511 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 ARNFINN RØNNING INDREFOSEN
2019/8511 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av regionalt miljøtilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 RISSA SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2019/8511 20191206 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.10.2019 DAHL ØSTRE AS INDREFOSEN
2019/8641 20191206 06.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 125/25 ikke er konsesjonspliktig Emil Størdal INDREFOSEN
2019/8687 20191206 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 90/1. Anders Alseth. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8701 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Grande, Jonas Johansen INDREFOSEN
2019/8720 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Redusert fartsgrense Årnsetveien/Ytre Ringvei INDREFOSEN
2019/8836 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Samfunnshus - 30.12.2019 STADSBYGD SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/8922 20191206 06.12.2019 Utgående brev Sørfjord Vannverk SA- Refusjon vannavgift året 2019 SØRFJORD VASSVERK SA INDREFOSEN
2019/8990 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/8990 20191206 06.12.2019 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/9024 20191206 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 187/1 - Rørvik ferjekai - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/9024 20191206 06.12.2019 Utgående brev Gbnr. 4/1 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Bent Ståle Rørvik INDREFOSEN
2019/9024 20191206 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 187/1 - protokoll for oppmålingsforretning Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2019/9033 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2019/9036 20191206 06.12.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunen har trygghetsalarmer i drift via det gamle kobbernettet TELENOR NORGE AS INDREFOSEN
2019/9038 20191206 06.12.2019 Inngående brev Gbnr. 151/18 - Osaveien 131 - spørsmål vedr. hytte Bendik André L Stormo INDREFOSEN
2019/9042 20191206 06.12.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn i overtakelse av Stiftelsen Sjølyst Bosenter Kommunelista v/ Ivar Rostad INDREFOSEN
2019/9061 20191206 06.12.2019 Inngående brev Presisering av bruk av Stranda menighetshus STRANDA SOKN INDREFOSEN
2019/9189 20191206 06.12.2019 Utgående brev Forvaltning av fylkesveier Trøndelag fylkeskommune m.fl. INDREFOSEN
2019/9202 20191206 06.12.2019 Inngående brev Varsel om regress krav etter tilbakeslag fra offentlig avløp BEST CLAIMS AS INDREFOSEN
2019/9205 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev Ørland - orgnummer - fakturering Ørland kommune INDREFOSEN
2019/9205 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev fra Fosen Regnskap - gjelder Åfjord kommune Bjugn kommune INDREFOSEN
2019/9041 20191205 05.12.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9070 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rissa Legekontor søker medarbeider svangerskap vikariat. - st. ref. (4165748968) Ingvild Volden INDREFOSEN
2019/9070 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rissa Legekontor søker medarbeider svangerskap vikariat. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4165748968 Ingvild Volden INDREFOSEN
2018/4750 20191204 04.12.2019 Inngående brev Trafikksikkerhet Rørvik-Vanvikan Harald Andresen INDREFOSEN
2019/7046 20191204 04.12.2019 Inngående brev Hermstad - gbnr. 39/6 - søknad om deling av grunneiendom Per Ole Finsmyr m.fl. INDREFOSEN
2019/9148 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2019/9156 20191204 04.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - parkeringsplasser i Råkvåg sentrum INDREFOSEN
2019/9104 20191203 03.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - "vasking" av kommunens avgiftshefte INDRE FOSEN FRP INDREFOSEN
2019/9116 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettkorrigering drifts-/investeringsbudsjett 2019 INDREFOSEN
2019/9117 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling KulturCompagniet Indre Fosen KF - budsjett 2020 INDREFOSEN
2019/9128 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for politiske møter i 2020 INDREFOSEN
2019/9075 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/9065 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet INDREFOSEN
2019/9098 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av styre omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune fra 1.1.2020 INDREFOSEN
2019/9100 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til generalforsamling og eiermøte i Sentrumsgården AS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/9101 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til Grande Landhandelmuseum 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/9046 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - SMIA Espana, Bernadette Perez INDREFOSEN
2019/9052 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kvithyllveien - gbnr. 56/394 - ny avkjørsel - tillatelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/9060 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av driftsstyre for Vanvikan samfunnshus 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/9041 20191203 03.12.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9031 20191203 03.12.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - kommunebil / arbeidsmaskin - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9033 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS INDREFOSEN
2019/8993 20191203 03.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 233/1 og 250/2 ikke er konsesjonspliktig Bjørnar Buhaug INDREFOSEN
2019/8993 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 233/1 Røstad Ytre Vest - gbnr. 250/2 Høgåsskogen - egenerklæring om konsesjonsfrihet BJØRNAR BUHAUG INDREFOSEN
2019/8977 20191203 03.12.2019 Inngående brev Samhandlingsavvik - ***** ***** HELSE NORD-TRØNDELAG HF INDREFOSEN
2019/8957 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8958 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding og rapport etter kommunebesøk 11.06.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8963 20191203 03.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter - Blankheita hyttefelt Lutdal, Sindre Sørheim INDREFOSEN
2019/8964 20191203 03.12.2019 Inngående brev Svedalsveien - gbnr. 230/3 - søknad om deling av grunneiendom Even Killingberg INDREFOSEN
2019/8964 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 230/3. Even Killingberg. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8965 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gbnr. 150/2 - Tånnårvikøya - egenerklæring om konsesjonsfrihet Lisbeth Smistad m.fl. INDREFOSEN
2019/8965 20191203 03.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 150/2 ikke er konsesjonspliktig Fredrik Smistad m.fl. INDREFOSEN
2019/8967 20191203 03.12.2019 Inngående brev Rapporterer dere for mange arbeidsforhold på samme person? NAV KONTROLL STYRINGSENHET INDREFOSEN
2019/8858 20191203 03.12.2019 Inngående brev Høring - risiko- og sårbarhetsanalyse ambulansestasjoner i Bessaker, Leksvik og Halsa ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2019/8907 20191203 03.12.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesaksmappe - gbnr. 140/167 ADVOKATFIRMAET TORNEUS AS INDREFOSEN
2019/8918 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8844 20191203 03.12.2019 Inngående brev Fallhaugen 20 - gbnr 60/53 - bod - søknad om tiltak Høivik, Sven Olav INDREFOSEN
2019/8847 20191203 03.12.2019 Inngående brev Til signering - avtale om leveranse av revisjonstjenester REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/8851 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten - 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8800 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 14.12.2019 og 31.12.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8747 20191203 03.12.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om dispensasjon fra utdanningskravet 2019 - 2020 - Tryllefløyten barnehage TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS INDREFOSEN
2019/8523 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 INDREFOSEN
2019/8481 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for forfall og fritak for folkevalgte - 2019-2023 INDREFOSEN
2019/8399 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissahallen RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2019/8247 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra verv som folkevalgt fra Maria Husby Gjølgali INDREFOSEN
2019/8150 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 275/212 - oversendelse av matrikkelbrev GAFA AS INDREFOSEN
2019/8150 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 275/205 - din rett til å klage på oppmålingsforretningen Ida Bjørvik m.fl. INDREFOSEN
2019/8163 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg av medlem og varamedlem til forstanderskapet i Stadsbygd Sparebank INDREFOSEN
2019/8179 20191203 03.12.2019 Inngående brev Siste påminnelse - skade på kommunal bil - kjennetegn XA19750 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/7032 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Marianne Kvithyll INDREFOSEN
2019/7032 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Miljøpersonale Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4125746543 Linda Fissum Rian INDREFOSEN
2019/7076 20191203 03.12.2019 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark Neverås, Leif Marvin INDREFOSEN
2019/7470 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Kammerhelgene på Stadsbygd 2020 Luder, Peter INDREFOSEN
2019/7497 20191203 03.12.2019 Utgående brev Ber om uttalelese - Søknad om Skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2019/7420 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS som følge av sammenslåing til Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2019/7420 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/7470 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Summer Dance 2020 Halonen, Anne Berget INDREFOSEN
2019/7470 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Seminar og Konsert vår 2020 MÆLAN SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/7470 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Seminar og Konsert høst 2020 MÆLAN SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/7199 20191203 03.12.2019 Inngående brev Bregneveien 11 - gbnr. 122/318, 122/349 - deling av eiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7200 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Omvalg av kontrollutvalg 2019-2023 INDREFOSEN
2019/7694 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 140/90- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Ragnhild Borstad m.fl. INDREFOSEN
2019/7859 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til representantskapet i Fosen renovasjon IKS 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/7866 20191203 03.12.2019 Utgående brev Uttalelse i forbindelse med omdanning i Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/7866 20191203 03.12.2019 Inngående brev Brev til kommunestyret i forbindelse med valg av styremeldem i Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/7866 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål til kommunestyret fra Stiftelsen Sjølyst Bosenter STIFTELSEN SJØLYST BOSENTER INDREFOSEN
2019/7871 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg til stiftelsen Stadsbygd Prestegård 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/8099 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 275/29 - seksjoneringen har blitt tinglyst IOC EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/1909 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åpen søknad - st. ref. (3714084366) Liv Angvik Skaldehaug INDREFOSEN
2018/1909 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åpen søknad Indre Fosen kommune - st. ref. 3714084366 Liv Angvik Skaldehaug INDREFOSEN
2018/11031 20191203 03.12.2019 Inngående brev Interpellasjon om oppfølging av vedtak om utredning av statlig finansiert eldreomsorg INDRE FOSEN FRP INDREFOSEN
2018/9192 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 187/54-57, 186/1-2 - fylkesveg 710 og 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2018/9192 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 159/4 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Aase Elisabeth Mælan INDREFOSEN
2018/9192 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 159/2 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Kari Eileen Rødsjøsæter INDREFOSEN
2018/9192 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 41/31 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen VARGHIET SKOGER AS INDREFOSEN
2019/696 20191203 03.12.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel LERØY MIDT AS INDREFOSEN
2019/1900 20191203 03.12.2019 Utgående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Oversendelse av mottatte klager på vedtak Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2019/2766 20191203 03.12.2019 Utgående brev Gbnr. 169/32- oversendelse av matrikkelbrev Henning Aas m.fl. INDREFOSEN
2019/3006 20191203 03.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av sakkyndig eiendomsskattetakstnemnd og klagenemnd 2019 - 2023 INDREFOSEN
2019/3390 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar - branntilsyn Bergeekra 17-33 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/6020 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på mangelfull søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/5149 20191203 03.12.2019 Utgående brev Svar - branntilsyn Årnsetflata 22 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/5063 20191203 03.12.2019 Inngående brev Refusjonsgrunnlag fra NTNU/ILU (GLU) - høst 2019 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2019/5063 20191203 03.12.2019 Utgående brev Indre Fosen kommune. Refusjonskrav fra NTNU/ILU (GLU) - høst 2019 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2019/4065 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i Indre Fosen kommune REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2019/4351 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar på Klage på vedtak - Saksnr.2019/4351 Halvar Rødsjø INDREFOSEN
2019/6214 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr. 82/7- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Steinar Thun m.fl. INDREFOSEN
2019/3103 20191202 02.12.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte i OKS Trøndelag SA - 07.06.19 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2019/2419 20191202 02.12.2019 Utgående brev Presentasjon formannskap 28.11.19 - Fosenbrua Formannskapet INDREFOSEN
2019/685 20191202 02.12.2019 Utgående brev Byggesak - Rianveien 238 - gbnr. 332/4 - tilbygg fjøs - Ferdigattest TINE SA INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2018/8969 20191202 02.12.2019 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - vedr. oppdatert gjennomføringsplan LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2018/6012 20191202 02.12.2019 Inngående brev Sjøgata 6 - gbnr. 170/35 - brygge - fasadeendring - sakskostnader ADVOKATGÅRDEN MUNKEGATEN DA INDREFOSEN
2019/7860 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innstilling fra valgkomite INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2019/7819 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr. 140/215- oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Vibeke Røsjø m.fl. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Støtte fra ungdomsrådet - Summer Dance 2020 Anne Berget Halonen INDREFOSEN
2019/7662 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rørvikveien 14 - gbnr. 17/10 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8144 20191202 02.12.2019 Inngående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - uttalelse vedr. søknad om avkjørsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8414 20191202 02.12.2019 Utgående brev Rønningstrand - seksjonering tinglyst Trym Bolig INDREFOSEN
2019/8439 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8456 20191202 02.12.2019 Utgående brev Varsel om svikt i rutiner for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden ***** INDREFOSEN
2019/8519 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr. 5/2 - John Egil Vemundstad - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Prøvingsattest ***** INDREFOSEN
2019/8815 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gbnr. 296/1 - Thorbjørn Aurheim - Tillatelse til ombygging av traktorvei Thorbjørn Aurheim INDREFOSEN
2019/8813 20191202 02.12.2019 Inngående brev Deltakelse i pilot av nettassistert behandling psykiske lidelser i kommunen HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8684 20191202 02.12.2019 Utgående brev Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2020-2022 Trygg Trafikk INDREFOSEN
2019/8642 20191202 02.12.2019 Utgående brev Byggesak - Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8613 20191202 02.12.2019 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - deling av grunneiendom - uttalelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Odd Grønflaten GRØNFLATEN ODD INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Eivind Øvergård AS ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Kjell Morten Solli KJELL MORTEN SOLLI INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Remi Andre Angell REMI ANDRE ANGELL INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Otto Alseth ALSETH OTTO INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Enebakk AS ENEBAKK AS INDREFOSEN
2019/8999 20191202 02.12.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Pallin AS PALLIN AS INDREFOSEN
2019/8860 20191202 02.12.2019 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 20/49 ikke er konsesjonspliktig Dagfinn Wærness INDREFOSEN
2019/8916 20191202 02.12.2019 Inngående brev Gbnr. 39/4 - Arne Hermstad - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8988 20191202 02.12.2019 Inngående brev Jonsliveien 63 - gbnr. 35/8 - blending av pipe Halvard Hvitstein INDREFOSEN
2019/9040 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av deltakelse i veterinærvaktordningen fra 01.01.21 GULLBREKKEN ODD JØRUND INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av omsorgsleilighet ***** INDREFOSEN
2019/9084 20191202 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - politikontakt og beredskap Kurt Håvard Myrabakk INDREFOSEN
2019/9085 20191202 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - møteplass for eldre og pleietrengende på tvers av kommunen Kurt Håvard Myrabakk INDREFOSEN
2019/9086 20191202 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - sentrumsplan Rissa INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
2019/9087 20191202 02.12.2019 Inngående brev Interpellasjon - om interpellasjoner og spørretime INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191201 01.12.2019 Inngående brev Refusjonskrav søskenmoderasjon - Tungtrø gårdsbarnehage ***** INDREFOSEN
2019/7524 20191201 01.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Harald Ramdal INDREFOSEN
2019/7524 20191201 01.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Harald Ramdal INDREFOSEN
2019/7524 20191201 01.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Elias Eliassen INDREFOSEN
2019/7524 20191201 01.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Elias Eliassen INDREFOSEN
2019/9046 20191130 30.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - SMIA Espana, Bernadette Perez INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole KYSTLAB AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole KYSTLAB AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Mælan skole KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/9030 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - kommuneeiendom, næringsdrift og naturskade - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9029 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - verdigjenstand - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9028 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - kommuneansvar og kriminalitet - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9027 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - gruppeliv - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9026 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - yrkesskade/ulykke og barneulykke - 01.01.20 - 31.12.21 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/5162 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert avtale om sertifikatlån DNB BANK ASA INDREFOSEN
2019/5756 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 74/3 - Per Otto Bjørnerås - drenering av jordbruksjord - vedtak LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/4290 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 264/1 - Morten Stefan Berg - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/4167 20191129 29.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 – Slåttemark ved Arnesetran FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4244 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oversikt over skatteverdien til kraftselskapene i kommunen KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/6088 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 134/6 - Kjell Vidar Skoglund - drift med taubane o.a. - tilsagn om tilskudd til driftsulempe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Hindrem & Seter vassverk SA Kystlab AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS gjelder Råkvåg vannverk KYSTLAB AS INDREFOSEN
2019/1043 20191129 29.11.2019 Inngående brev Sund Vestre - gbnr. 124/8 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/1283 20191129 29.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet TBRT IKS - 18.12.19 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/1328 20191129 29.11.2019 Inngående brev Delvis innvilget søknad om økt kommunal ramme - SMIL - midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2910 20191129 29.11.2019 Inngående brev Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger Klima- og miljødepartementet INDREFOSEN
2019/1796 20191129 29.11.2019 Utgående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - søknad om ettergodkjennelse av flytebrygge - behandling av dispensasjonssøknad Alf Frengen INDREFOSEN
2018/5423 20191129 29.11.2019 Inngående brev Børstingveien - gbnr. 41/5 - bolig, garasje og lagerhall - søknad om ferdigattest SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2018/1764 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 307/1 - fradeling av tomt - faktura til dekning av saksomkostninger ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS INDREFOSEN
2018/294 20191129 29.11.2019 Inngående brev Omgjøring av vedtak - avslag på søknad om akvakulturtillatelse for settefisk Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/8928 20191129 29.11.2019 Utgående brev Udduveien 94 - gbnr. 124/59 - garasje - svar på forespørsel om ny frist for innsending av søknad om ferdigattest Tom André Bredesen INDREFOSEN
2018/8996 20191129 29.11.2019 Inngående brev Spørsmål om 3. partskontroll på Malenaaunet DYRENDAHL UTVIKLING AS INDREFOSEN
2018/9192 20191129 29.11.2019 Inngående brev Krav om matrikkelføring av grenser - nye opplysninger i saken. Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2018/9633 20191129 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 66 - gbnr. 314/20 - naust - Svar på henvendelse Håvard Fjeldvær INDREFOSEN
2018/9834 20191129 29.11.2019 Inngående brev Sluttrapport for THE FUTURE dance company Anne Berget Halonen INDREFOSEN
2019/7524 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Even Killingberg INDREFOSEN
2019/7524 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Even Killingberg INDREFOSEN
2019/7524 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Dag Engel Hassel INDREFOSEN
2019/7524 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Dag Engel Hassel INDREFOSEN
2019/7695 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/80- oversendelse av matrikkelbrev Thomas Hermstad Landsem INDREFOSEN
2019/7222 20191129 29.11.2019 Utgående brev gbnr. 90/4. Vidar Volden. Søknad om deling av driftsenhet Vidar Volden INDREFOSEN
2019/8075 20191129 29.11.2019 Inngående brev Helsetveien 194 - gbnr. 27/2 - riving og oppføring av våningshus og uthus - uttalelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8033 20191129 29.11.2019 Inngående brev Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7968 20191129 29.11.2019 Inngående brev Ytre Råk - gbnr. 170/3 - deling/rekvisisjon av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7199 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/7150 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 4/4 - Egil Hammer - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7049 20191129 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - Olderveien 28 - gbnr. 122/341 - forlengelse av garasje - bygging av carport med bod - Dispensasjon fra reg.plan Rune Føll INDREFOSEN
2019/6820 20191129 29.11.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunale midler - idrettslag og skytterlag SØRFJORDEN SKYTTERLAG m.fl. INDREFOSEN
2019/6820 20191129 29.11.2019 Utgående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - Halonen, Anne Berget INDREFOSEN
2019/6850 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - deling av grunneiendom - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/9013 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 11/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9013 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9041 20191129 29.11.2019 Inngående brev Til signering - samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9039 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra veterinærvaktordningen fra 01.10.20 til 31.12.20 ØSTERÅS MAGNAR INDREFOSEN
2019/9034 20191129 29.11.2019 Inngående brev Fjerning av betongelementer på moloen i Vanvikan VANVIKAN BÅTFORENING INDREFOSEN
2019/9035 20191129 29.11.2019 Inngående brev Angående fakturering på fosterhjemplasserte elever ***** INDREFOSEN
2019/9032 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 100/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9037 20191129 29.11.2019 Inngående brev Forslag til ny veitrase gjennom Fevåg i forbindelse med kryssing av Stjørnfjorden FEVÅG SJØGRUNNSAMEIE m.fl. INDREFOSEN
2019/8917 20191129 29.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag fylke for 2018 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/8940 20191129 29.11.2019 Utgående brev Invitasjon til informasjonsmøte om konkurranse - Kunst til Nye Stadsbygd Omsorgssenter Axel Fredrik Becker m.fl. INDREFOSEN
2019/8902 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Rådhusveien 21 - gbnr. 124/324 FENRIS RISSA AS INDREFOSEN
2019/8914 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 10/2 - Trond Magne Askjem - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8915 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 41/1 - Ola Børsting - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8915 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 41/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8861 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 45/1, 45/5 - Kårli, Vollan - søknad om konsesjon Trond Magne Askjem INDREFOSEN
2019/8863 20191129 29.11.2019 Utgående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/8911 20191129 29.11.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Bregneveien 2A - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/8875 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Framnesveien 2 - ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/9007 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 204/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8972 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 319/5 - egenerklæring om konsesjonsfrihet er blitt registrert Heimdal Eiendomsmegling AS INDREFOSEN
2019/8970 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Fevågsjøen 107 - gbnr. 144/13 SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2019/8971 20191129 29.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Fevågveien 396 - gbnr. 140/149 FEVÅG IDRETTSLAG INDREFOSEN
2019/8953 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8954 20191129 29.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8954 20191129 29.11.2019 Inngående brev Innsending av geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8955 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 157/28 - tildeling av adresse Halvar Rødsjø INDREFOSEN
2019/8997 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 187/61, 187/63, 187/64, 187/65 - fylkesveg 715 - underretning om matrikkelføring Statens vegvesen Region midt INDREFOSEN
2019/8997 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 155/3 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Leonhard Nordsæthers dødsbo v/Kai Lennart Nordsether INDREFOSEN
2019/8997 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 155/7 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Odd Nordsæther INDREFOSEN
2019/8997 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 160/26 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Trond Egil Lillemo INDREFOSEN
2019/8997 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 160/45 - eiendomsgrenser er blitt ført i matrikkelen Kirsti Lillemo m.fl. INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Ragnar Dyrendahl DYRENDAHL RAGNAR INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift på kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Dyrendahl Transport AS DYRENDAHL TRANSPORT AS INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Lage Denstad LAGE DENSTAD INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Hasselvika Transport HASSELVIKA TRANSPORT Helge Nebb Husby INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Fosen Termo Transport FOSEN TERMO TRANSPORT Frode Johnsen INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Belling Maskin AS BELLING MASKIN AS INDREFOSEN
2019/8999 20191129 29.11.2019 Inngående brev Signert midlertidig kontrakt - vinterdrift av kommunale veier og plasser - sesong 2019/2020 - Moholt Transport & Maskin AS MOHOLT TRANSPORT & MASKIN AS INDREFOSEN
2019/8650 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat - st. ref. (4148368248) Sissel Andrea Djupvik INDREFOSEN
2019/8650 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4148368248 Sissel Andrea Djupvik INDREFOSEN
2019/8650 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat - st. ref. (4148368248) Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/8650 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4148368248 Line Katrin Granhaug Hansen INDREFOSEN
2019/8828 20191129 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 136/1 - Svar på henvendelse Hassel, Erling INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191129 29.11.2019 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage for ***** ***** ***** - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/8855 20191129 29.11.2019 Utgående brev Invitasjon til møte i bygdeboknemnda for gamle Rissa Aud Rokseth m.fl. INDREFOSEN
2019/8842 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 291/1 - Nils Øyvind Tømmerdal - tilskudd til taubane - hest o.a. - forhåndsgodkjenning Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8807 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om eierforhold - gbnr. 121/85 INDRE FOSEN PENSJONISTPARTI INDREFOSEN
2019/8808 20191129 29.11.2019 Inngående brev Renovasjon- og slamgebyr for 2020 Fosen Renovasjon IKS INDREFOSEN
2019/8793 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring av forvaltningsplan for Grønningsbukta naturreservat og Rødberget marine verneområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8775 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 122/351, 122/353 - Einerveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/8776 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 306/20 - egenerklæring om konsesjonsfrihet er blitt registrert Heimdal Eiendomsmegling AS INDREFOSEN
2019/8718 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/80 - Geir Hermstad - Søknad om konsesjon Geir Hermstad INDREFOSEN
2019/8718 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/80- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Geir Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/8511 20191129 29.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram for søknadsomgangen 15.10.2019 FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/8511 20191129 29.11.2019 Utgående brev Varsel om kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgang 15.10.2019 - Janne Bremeraunet VIGTIL ISLANDSHESTER Janne Bremeraunet INDREFOSEN
2019/8484 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 289/1 - Johan Bjørnaas - tilskudd til taubane - hest o.a. - utbetaling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8485 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 287/1 - Christian Brekken - tilskudd til taubane - hest o.a. - utbetaling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8456 20191129 29.11.2019 Inngående brev Påminnelse - varsel om svikt i rutiner for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden ***** INDREFOSEN
2019/8144 20191129 29.11.2019 Utgående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - bekreftelse på mottatt dokumentasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8144 20191129 29.11.2019 Utgående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - vedr. søknad om avkjørsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8176 20191129 29.11.2019 Inngående brev Gbnr. 312/1 - Rune Kasseth - tilskudd til taubane - hest o.a. - tilsagn om tilskudd til driftsulempe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8246 20191129 29.11.2019 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak Anne Berit Dypvik INDREFOSEN
2019/8309 20191129 29.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Tilleggsareal til gbnr. 39/45 Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2019/8348 20191129 29.11.2019 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - 26.11.19 - tilleggsopplysning MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/8650 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat - st. ref. (4148368248) Marit Alstad Johansen INDREFOSEN
2019/8650 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Åsly skole søker lærer på barnetrinnet i 60% vikariat Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4148368248 Marit Alstad Johansen INDREFOSEN
2019/8672 20191128 28.11.2019 Inngående brev Gbnr. 230/4 - Even Killingberg - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 230/4 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9008 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 306/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9008 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 306/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9008 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 306/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9009 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 14/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9009 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9010 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 203/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9011 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 273/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9011 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 273/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9006 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 299/1 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9006 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 299/1 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/9007 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 204/2 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8911 20191128 28.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt for utleie av kommunal leilighet - Bregneveien 2A - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8994 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 244/2 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8995 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/8 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7470 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Skaugdalen Bygdebok Waterloo, Marna INDREFOSEN
2019/7524 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Skogpådriver - st. ref. (4138626761) Ask Kirkeby INDREFOSEN
2019/7524 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skogpådriver Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4138626761 Ask Kirkeby INDREFOSEN
2019/1900 20191128 28.11.2019 Inngående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Klage på vedtak - dispensasjon fra kommuneplan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/1900 20191128 28.11.2019 Inngående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Epost fra Arkivverket Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2019/4 20191128 28.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klage - forespørsel om innsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4 20191128 28.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klage - forespørsel om innsyn - fullstendig klage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/4 20191128 28.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klage - forespørsel om innsyn - alle dokumenter i sak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/5554 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 279/1 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4831 20191128 28.11.2019 Inngående brev Hafella dam. Orientering om eiers plikter etter vannressursloven. Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - gjelder Vanvikan vannverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/140 20191127 27.11.2019 Inngående brev Spørsmål/kommentarer til matrikkelføring av eiendomsgrenser for fv 6366 Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/140 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 57/59, 58/3 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Jomar Leira INDREFOSEN
2019/140 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/58 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser FOSEN MEK. HOLDING AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab as gjelder Stadsbygd Vassverk Kystlab AS INDREFOSEN
2019/634 20191127 27.11.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag - møtene 13. og 14. november 2019 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/1053 20191127 27.11.2019 Inngående brev Referat etter dialogmøte med kommuner og interesseorganisasjoner 01.11.2019 ATB AS INDREFOSEN
2019/1110 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale for Den kulturelle skolesekken 2019-2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2019/685 20191127 27.11.2019 Inngående brev Rianveien 238 - gbnr. 332/4 - påbygg fjøs - Søknad om ferdigattest TINE SA INDREFOSEN
2019/696 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Tor Einar Sunde INDREFOSEN
2019/696 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Olav Karsten Dahle Garmo INDREFOSEN
2019/1779 20191127 27.11.2019 Inngående brev Avslutning av tilsyn med Indre Fosen kommune og Stadsbygd skole - tema tidlig innsats FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/1625 20191127 27.11.2019 Inngående brev Referat fra styre- og rådsmøte Fosen Regionråd 08.11.19 FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2019/1625 20191127 27.11.2019 Inngående brev Referat felles formannskap for kommunene i Fosenregionen 13.11.19 FOSEN REGIONRÅD INDREFOSEN
2019/2034 20191127 27.11.2019 Inngående brev Protokoll fra KS Fylkesmøte 07.11.19 KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2019/2476 20191127 27.11.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.11.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/3244 20191127 27.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2019 - Tiltak for ville pollinatorer på Fagerli gård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3439 20191127 27.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2019 - Tilrettelegging for pollinerende insekter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3561 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 140/99 - Eilif Tetli - rapport og anmodning om utbetaling - tilskudd til drenering av jordbruksjord TETLI EILIF INDREFOSEN
2018/10088 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Haltveien 51 - gbnr. 19/57 - 4 mannsbolig - Ferdigattest VS BYGG AS INDREFOSEN
2018/9461 20191127 27.11.2019 Utgående brev Leksvik kommunehus - gbnr. 275/110 - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/9463 20191127 27.11.2019 Utgående brev Myragårdsveien 21 - 5054/267/17 - Leksvik barnehage - Status ved etterkontroll - Varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/11180 20191127 27.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om utsettelse på bruk av tilskuddsmidler Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2018/8731 20191127 27.11.2019 Utgående brev Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - Lundeng eldresenter - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/1567 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Trongveien 7 - gbnr. 6/18 - bolig - nybygg - Kommunen trenger flere opplysninger AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS INDREFOSEN
2018/1567 20191127 27.11.2019 Inngående brev Trongveien 7 - gbnr. 6/18 - bolig - nybygg - søknad om ferdigattest AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS INDREFOSEN
2018/355 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Disp. kom.plan og PBL §1-8 Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/5167 20191127 27.11.2019 Utgående brev Vanvikveien 22 - gbnr. 314/83 - Vanvikan skole - status ved etterkontroll - varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/4930 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Kvithyllneset 28 - gbnr. 56/16 - bolig- Tillatelse til tiltak UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/5133 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15 - oversendelse av matrikkelbrev Kjell Joar Hermstad INDREFOSEN
2019/5133 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15, 39/39 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Stian Molden INDREFOSEN
2019/5133 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/39 - oversendelse av matrikkelbrev Oddbjørn Svean INDREFOSEN
2019/5133 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15, 39/39 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Geir Hermstad INDREFOSEN
2019/5133 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/15, 39/39 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Egil Hammer INDREFOSEN
2019/5072 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 208/1 Kristoffer Moan - nydyrkning Høglendet Kristoffer Moan INDREFOSEN
2019/5697 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 312/42 - oversendelse av matrikkelbrev Advokatfirmaet Nidaros DA Att: Sigve S. Stokka m.fl. INDREFOSEN
2019/5697 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 312/42 - oversendelse av matrikkelbrev Kjell Erlingsen INDREFOSEN
2019/5697 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 312/1 - oppmålingsforretning er blitt ført i matrikkelen Ruth Aaboen m.fl. INDREFOSEN
2019/3734 20191127 27.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3923 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 56/46 - Trond Bjørnerås - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6362 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 292/1/82 - oversendelse av matrikkelbrev LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/6363 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 292/1/83 - oversendelse av matrikkelbrev LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2019/7546 20191127 27.11.2019 Inngående brev Stjørnveien 2 - gbnr. 151/11 - lagerhall - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Støtte fra ungdomsrådet - Summer Dance 2020 Anne Berget Halonen INDREFOSEN
2019/7696 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesøknad - Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - oppstilling av gatekjøkken - Tillatelse til tiltak THAI TID TAKE AWAY JUTHAMAS OLSEN INDREFOSEN
2019/7927 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Haltveien 63 - gbnr. 19/15 - redskapshus - Svar på henvendelse SAND BYGG AS INDREFOSEN
2019/8021 20191127 27.11.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i byggesak - gbnr. 10/1 FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8021 20191127 27.11.2019 Inngående brev Ny hytte oppført i friluftsområdet Berga, Stadsbygd Fosen naturvernforening INDREFOSEN
2019/8099 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 275/29 - Rønningstrand - seksjonering - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/8079 20191127 27.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av selskapsavtale - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - 2020 INDREFOSEN
2019/7812 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Løsvatna 10 - gbnr. 292/1/33 - hytte - Ferdigattest BERNHARD OLSEN AS INDREFOSEN
2019/6820 20191127 27.11.2019 Utgående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - Vanvikan Ungdomsklubb Stranda Menighet v/Kvendset, Ingebrigt INDREFOSEN
2019/6772 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Disp. kommuneplanens arealdel innenfor LNF område BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/6800 20191127 27.11.2019 Utgående brev Ekspropriasjon av gnr. 314, bnr. 247, gnr. 314, bnr 351 og gnr. 314, bnr. 352 for gjennomføring av reguleringsplan for videregående skole STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2019/7067 20191127 27.11.2019 Utgående brev Indre Fosen kommune - valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019 - 2023 NORGES HANDIKAPFORBUND m.fl. INDREFOSEN
2019/7130 20191127 27.11.2019 Inngående brev Referat fra møte i FAU ved Stadsbygd skole 04.11.19 FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2019/7179 20191127 27.11.2019 Inngående brev Smistadveien 129 - gbnr. 39/71 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2019/7115 20191127 27.11.2019 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om motorferdsel i utmark Even Sæther INDREFOSEN
2019/7115 20191127 27.11.2019 Utgående brev Etterlyser svar på søknad om motorferdsel i utmark Even Sæther INDREFOSEN
2019/8913 20191127 27.11.2019 Inngående brev Tilbud om kompetanseheving i skolemiljø - læringsmiljøprosjektet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8812 20191127 27.11.2019 Inngående brev Få støtte til klimatiltak i kommunen MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Snøbrøyting,strøing og diverse BLAKSTAD-TJENESTER. INDREFOSEN
2019/8969 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til rehabilitering skorstein - Trongseterveien 29 - gbnr. 6/9 VARMEFORUM MONTASJE AS INDREFOSEN
2019/8972 20191127 27.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 319 bnr 5 i Indre Fosen kommune Heimdal Eiendomsmegling AS INDREFOSEN
2019/8673 20191127 27.11.2019 Inngående brev Råkvågveien 333 - gbnr. 170/30 og 170/83 - tiltak på eiendom Roger Myrseth INDREFOSEN
2019/8674 20191127 27.11.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - søknad om dispensasjon fra byggegrense KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8674 20191127 27.11.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8674 20191127 27.11.2019 Inngående brev Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - uttalelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8676 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om friplass kulturskolen - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8680 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 317/1 - Raymond Balstad - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8680 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 317/1 i Indre Fosen (5054) Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8671 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Rønning, Lukas INDREFOSEN
2019/8701 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp" - ordningen Grande, Jonas Johansen INDREFOSEN
2019/8704 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Årnsetflata 32, leilighetsnr. 168 - ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8704 20191127 27.11.2019 Utgående brev Kommunal bolig - (Lindegaard) - Årnsetflata 32, leilighetsnr.168 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/8707 20191127 27.11.2019 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - merknad til nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8709 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Rødsjø Rødsjø, Roald INDREFOSEN
2019/8686 20191127 27.11.2019 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/102 Halgunset, Gudmund INDREFOSEN
2019/8687 20191127 27.11.2019 Inngående brev Alset øvre - gbnr. 90/1 - deling av grunneiendom / rekvisisjon av kartforretning ALSETH ANDERS INDREFOSEN
2019/8629 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Haugsdalen - Bratlandsheia Sunne, Anne Mari INDREFOSEN
2019/8634 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Litjmoveien til Indre Langvatn Næbb, Monica INDREFOSEN
2019/8641 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 125/25 - Dørndalsveien 564 - egenerklæring om konsesjonsfrihet AKTIV EIENDOMSMEGLING AS INDREFOSEN
2019/8642 20191127 27.11.2019 Inngående brev Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8642 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8642 20191127 27.11.2019 Inngående brev Røveien 96 - gbnr. 138/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8643 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2019/8608 20191127 27.11.2019 Inngående brev Rapportering fra kommunen på rett til barnehageplass Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8608 20191127 27.11.2019 Inngående brev Rapportering om rett til barnehageplass - ny info om rapporteringa Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8609 20191127 27.11.2019 Inngående brev Revisjonsnotat etter kontroll av utbetaling av skogfond og rentemidler hittil i 2019 BDO AS INDREFOSEN
2019/8612 20191127 27.11.2019 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - ny avkjørsel - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8612 20191127 27.11.2019 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - ny avkjørsel - erklæring om ansvarsrett KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8613 20191127 27.11.2019 Inngående brev Klosterveien 41, 43, 45 - gbnr. 57/16, 57/35, 58/3 - søknad om deling av grunneiendom KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/8618 20191127 27.11.2019 Utgående brev Høringsuttalelse fra Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Departement INDREFOSEN
2019/8621 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 132/47 - Terje Buaune - søknad om tilskudd drenering av jordbruksjord TERJE BUAUNE INDREFOSEN
2019/8719 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - leieløyve - 14.11.19 - 01.05.21 - Ola Rønning Ola Rønning INDREFOSEN
2019/8712 20191127 27.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** - Klage på helse- og omsorgstjenester ***** INDREFOSEN
2019/8714 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/1 og 15- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Geir Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/8714 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/1, 39/15 - Geir Hermstad. Søknad om konsesjon Geir Hermstad INDREFOSEN
2019/8695 20191127 27.11.2019 Inngående brev Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner per 15.12.2019 UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8696 20191127 27.11.2019 Inngående brev Hertug Skules vei 205, 207 - gbnr. 121/39 - vegstasjon - søknad om tillatelse til tiltak BN ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8710 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/78 - Smistadveien - søknad om konsesjon Geir Hermstad INDREFOSEN
2019/8710 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 39/78 - konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Geir Hermstad m.fl. INDREFOSEN
2019/8749 20191127 27.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant/brygge - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8750 20191127 27.11.2019 Inngående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8752 20191127 27.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat INDREFOSEN
2019/8753 20191127 27.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8736 20191127 27.11.2019 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Vinterhage påbygg Smistad, Fredrik INDREFOSEN
2019/8746 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 90/22 - Audun Olav Vandbakk - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8746 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 90/22 - Audun Olav Vandbakk - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8755 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Fiksdal Brandhaug, Anne Lise INDREFOSEN
2019/8800 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Hjellup Fjordbo AS - 14.12.2019 og 31.12.2019 HJELLUP FJORDBO AS INDREFOSEN
2019/8836 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Stadsbygd Samfunnshus - 30.12.2019 STADSBYGD SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/8463 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kråkmo - høyspenningsanlegg - melding om foreleggingspliktig tiltak TENSIO TRØNDELAG NORD INDREFOSEN
2019/8456 20191127 27.11.2019 Inngående brev Varsel om svikt i rutiner for sykepengeutbetaling i arbeidsgiverperioden ***** INDREFOSEN
2019/8425 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Badstuveien 6 - gbnr. 122/356 - brannstasjon - reparasjon - Tillatelse til tiltak TOGIN AS INDREFOSEN
2019/8423 20191127 27.11.2019 Utgående brev Gbnr. 205/1 - Tone Mære Aune - opprusting av gårdsdrift - uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2019/8393 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Nebb - gbnr. 132/15 - bygg av hytte - dispensasjon - Kommunen trenger flere opplysninger Liv Jorid Smørholm INDREFOSEN
2019/8394 20191127 27.11.2019 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8394 20191127 27.11.2019 Inngående brev Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - uttalelse Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8501 20191127 27.11.2019 Utgående brev Byggesak - Furuveien 6 - gbnr. 122/199 - søppelskur - Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Per Harald Haug INDREFOSEN
2019/8502 20191127 27.11.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om etablering og drift av NAV Indre Fosen NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8503 20191127 27.11.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte fra eldrerådet til julearrangement RISSA FRIVILLIGSENTRAL SA INDREFOSEN
2019/8555 20191127 27.11.2019 Inngående brev Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - søknad om tillatelse til tiltak RUBB AS INDREFOSEN
2019/8558 20191127 27.11.2019 Inngående brev Trongseterveien 71 - gbnr. 6/63 - båthus - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Svein Gladsø INDREFOSEN
2019/8572 20191127 27.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8289 20191127 27.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Jon Normann Tviberg - råd for personer med funkjsonsnedsettelse Jon Normann Tviberg INDREFOSEN
2019/8289 20191127 27.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Harald Fagervold - Eldrerådet Fagervold, Harald INDREFOSEN
2019/8289 20191127 27.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Per Røset - AMU Røset, Per INDREFOSEN
2019/8289 20191127 27.11.2019 Inngående brev Melding om fravær - Maria Husby Gjølgali - FSK MØTE Gjølgali, Maria Husby INDREFOSEN
2019/8267 20191127 27.11.2019 Inngående brev Anbud - etablering av kommunale ladestasjoner ELPRO INSTALLASJON AS INDREFOSEN
2019/8267 20191127 27.11.2019 Inngående brev Anbud - etablering av kommunale ladestasjoner RISSA KRAFTLAG SA INDREFOSEN
2019/8280 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8280 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8246 20191127 27.11.2019 Inngående brev Byggesak - Råkvågveien 270 - gbnr. 163/7 - bolig - tilbygg - Søknad om ansvarsrett Åge Alfred Rødsjø INDREFOSEN
2019/8220 20191127 27.11.2019 Inngående brev Oppmålingsforretning 12.11.19 - Fullmakt TRØNDERENERGI KRAFT AS INDREFOSEN
2019/8166 20191127 27.11.2019 Utgående brev Valg av medlemmer til styret i Strømmen borettslag 2019 - 2023 STRØMMEN BORETTSLAG INDREFOSEN
2019/8150 20191127 27.11.2019 Inngående brev Gbnr. 275/205 - samtykke til fradeling GAFA AS INDREFOSEN
2019/8150 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vinnahaugveien 9 - gbnr. 275/205 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2018/11172 20191126 26.11.2019 Inngående brev Sluttrapport fra Skavelmyra Eiendom AS SKAVELMYRA EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/9192 20191126 26.11.2019 Inngående brev Matrikkelføring grenser 159/2 - saksnummeret: 2018/9192 Kari Rødsjøsæter INDREFOSEN
2018/9192 20191126 26.11.2019 Inngående brev Matrikkelføring grenser 159/2 - saksnummeret: 2018/9192 Statens vegvesen INDREFOSEN
2018/8179 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gbnr. 317/1 - Raymond Balstad - bygging av landbruksvei - foreløpig svar Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/6029 20191126 26.11.2019 Utgående brev Byggesak - Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - Kommunen trenger flere opplysninger ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2018/6029 20191126 26.11.2019 Utgående brev Byggesak - Hertug Skules vei 130 - gbnr. 122/318 - vei/parkeringsplass - Ferdigattest ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2019/696 20191126 26.11.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Arve Skånøy INDREFOSEN
2019/1023 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 332/4 - Vidar Rian - tilskudd til taubane - hest o.a - søknad om utbetaling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 57/48 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Rune Bredesen INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 57/61 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Linda Veronica Stoum m.fl. INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 57/64 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Bente Horneman m.fl. INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/40, 56/226, 56/329 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/64 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Ørjan Grønflaten INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 57/49 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Richard Leikvang m.fl. INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/63, 57/5 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Anders Dybdahl INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 56/1 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 58/8 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Alf Dagfinn Naust INDREFOSEN
2019/140 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 58/18 - varsel om matrikkelføring av eiendomsgrenser Kåre Dahle INDREFOSEN
2019/3923 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gbnr. 56/41 - Trond Bjørnerås - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/6998 20191126 26.11.2019 Utgående brev Indre Fosen kommune. Oversendelse av signert rammeavtale og tjenesteoversikt UNINETT AS INDREFOSEN
2019/6820 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - Halonen, Anne Berget INDREFOSEN
2019/6820 20191126 26.11.2019 Utgående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - MÆLAN SKOLEKORPS INDREFOSEN
2019/6820 20191126 26.11.2019 Utgående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - VANVIKAN SPEIDERGRUPPE VANVIKAN SPEIDERGRUPPE INDREFOSEN
2019/6820 20191126 26.11.2019 Utgående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom - RISSA SPEIDERGRUPPE RISSA SPEIDERGRUPPE INDREFOSEN
2019/6820 20191126 26.11.2019 Utgående brev Søknad - Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom YES - DE YNGRES EGET SANGKOR INDREFOSEN
2019/8144 20191126 26.11.2019 Utgående brev Fv. 718 v/ Hasselvika skole - gbnr. 133/1 - busslomme - dispensasjon - tillatelse til tiltak INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Velkommen til borgerlig vigsel 31.12.2019 ***** INDREFOSEN
2019/8504 20191126 26.11.2019 Inngående brev Telleverksavlesning - kopimaskin - C3350l KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS NORWAY AS INDREFOSEN
2019/8493 20191126 26.11.2019 Inngående brev Gbnr. 5/2, 5/3 - John Egil Vemundstad - tilskudd til taubane - hest o.a. - utbetaling av driftstilskudd Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8489 20191126 26.11.2019 Inngående brev Signert avtale om kostnadsfordeling for NAV Indre Fosen NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8497 20191126 26.11.2019 Utgående brev Kommunal bolig - Bjørganveien 6A - Innvandringstjenesten - husleiekontrakt Indre Fosen kommune v/Aiga Eglite Berg Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste INDREFOSEN
2019/8497 20191126 26.11.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Bjørganveien 6A - Innvandringstjenesten INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2019/8498 20191126 26.11.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/8462 20191126 26.11.2019 Inngående brev Påminnelse om bekreftelse fra kommunen - nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8843 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 296/1 - Thorbjørn Aurheim - tilskudd til taubane - hest o.a. - søknad om utbetaling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8820 20191126 26.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Rørvikveien 115 - gbnr. 9/11 Schei, Benjamin INDREFOSEN
2019/8821 20191126 26.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Rådhusveien 18 - gbnr. 124/169 KUBEN KJØPESENTER AS INDREFOSEN
2019/8723 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 70/7 - tildeling av adresse Gjøran Berg INDREFOSEN
2019/8726 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 6/68 - tildeling av adresse Jens Jakob Finserås m.fl. INDREFOSEN
2019/8727 20191126 26.11.2019 Utgående brev Gbnr. 263/1 - tildeling av adresse Johan Langås INDREFOSEN
2019/8743 20191126 26.11.2019 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling - Haugamyra skianlegg - garasje/lager - anleggsnr.: 63974 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Velkommen til borgerlig vigsel 20.12.2019 ***** INDREFOSEN
2019/8584 20191126 26.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Litjmoveien 3 - gbnr. 156/24 Kristiansen, Roar INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig - Framnesveien 2 ***** INDREFOSEN
2019/8605 20191126 26.11.2019 Inngående brev Fwd: Bekreftelse fra rørlegger Bjørg Moholt INDREFOSEN
2019/8692 20191126 26.11.2019 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Vangsveien - gbnr. 125/50 RISSA HESTESPORTSENTER AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig - Åsavegen 4c ***** INDREFOSEN