eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/6800 20200710 10.07.2020 Inngående brev Krav om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapet sak 35/20 Arnar Utseth m.fl. INDREFOSEN
2019/6897 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Mattilsynet INDREFOSEN
2019/6897 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Haakon Olav Schärer INDREFOSEN
2019/6897 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6897 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8289 20200710 10.07.2020 Inngående brev Melding om fravær - Arvid Penna Steen - Kommunestyre Steen, Arvid Penna INDREFOSEN
2019/8289 20200710 10.07.2020 Inngående brev Melding om fravær - Didrik Frengen - kommunestyret Frengen, Didrik INDREFOSEN
2019/8289 20200710 10.07.2020 Inngående brev Melding om fravær - Jan Stølen - Kommunestyret Stølen, Jan INDREFOSEN
2020/919 20200710 10.07.2020 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - juni 2020 KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2020/2236 20200710 10.07.2020 Inngående brev Føldalsveien 42 - gbnr. 120/3 - omlegging av vei - uttalelse fra landbruk Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/2545 20200710 10.07.2020 Utgående brev Byggesak - Stjørnveien 431 - gbnr. 154/28 - bolig - tilbygg - Disp.PBL.§1-8 - Tillatelse til tiltak IDAR AUNE ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/3933 20200710 10.07.2020 Utgående brev Valg av forliksråd i Indre Fosen kommune 2021 - 2024 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4865 20200710 10.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Storhammern opp - tilleggsinformasjon IL SKAUGA INDREFOSEN
2020/4875 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - En aften for snobber og folk flest REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/4930 20200710 10.07.2020 Inngående brev Gbnr. 124/127 - Udduveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS INDREFOSEN
2020/4937 20200710 10.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Julie & Andreas: Tango konsert! ELLEN LINDQUIST MUSIKK INDREFOSEN
2020/4939 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prangveien 4 - gbnr. 170/97 - fritak fra kommunale avgifter TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/4945 20200710 10.07.2020 Inngående brev Avslag på tilskudd til trua naturtyper 2020 - kartlegging av beitemarkssopp Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/4951 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Konsert MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2020/4957 20200710 10.07.2020 Inngående brev Forsterket renhold på venterom på kaia i Vanvikan ATB AS INDREFOSEN
2020/4960 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kroveien 34 - gbnr. 236/34 - hytte - påbygg - søknad om ferdigattest Anne Grøntveit INDREFOSEN
2020/4936 20200709 09.07.2020 Inngående brev Lokal høring og godkjenning av plan - sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone 944 Sandmo - hastesak Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/4924 20200709 09.07.2020 Inngående brev Forespørsel om fiber i Leksvik Wenche Irene Næss INDREFOSEN
2020/4925 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet INDREFOSEN
2020/4926 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søppeltømming ved hurtigbåtkaia i Vanvikan FOSENNAMSOS SJØ AS INDREFOSEN
2020/4927 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 204/47 ikke er konsesjonspliktig Ida Hølaas INDREFOSEN
2020/4927 20200709 09.07.2020 Inngående brev Gbnr. 204/47 - Arnseterveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ida Hølaas INDREFOSEN
2020/4909 20200709 09.07.2020 Inngående brev Gbnr. 4/1 - Bent Ståle Rørvik - søknad om tilskudd til drift med taubane - hest o.a. ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Audun Hvitstein INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Tuva Enstad INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Birk Thomassen INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Mathias Ukkelberg INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Marlene Vikan Eriksson INDREFOSEN
2020/4643 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Kaja Moen INDREFOSEN
2020/4459 20200709 09.07.2020 Inngående brev Jakobstua - gbnr 39/22 - Bygge frittliggende bygning under 70m2 (BYA) eller (BRA) - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4459 20200709 09.07.2020 Inngående brev Jakobstua - gbnr 39/22 - Bygge frittliggende bygning under 70m2 (BYA) eller (BRA) - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/3628 20200709 09.07.2020 Utgående brev Byggesak - Kjerringtjønna 1 - gbnr. 360/1 - naust - Svar på henvendelse Torbjørn Tangstad INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Habtom Tesfagaber INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Renessa S. Cleopas INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Stine Elveseter Aaldstedt INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Daniel Seizew INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Fahim Wahedi INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 christian ragasa INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Monica Frandsen INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Ingrid Helen Solheim Staven INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Marina Solem INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Stefan Ilic INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Janne Pevik INDREFOSEN
2020/2913 20200709 09.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Bente Bergsli INDREFOSEN
2020/4416 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kvithyllneset 23 - gbnr. 56/161 - nybygg - fritidsbolig - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4254 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan for deling av eiendom - gbnr 301/1 - 301/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4811 20200708 08.07.2020 Inngående brev Austdalsveien 1736 - gbnr. 152/32 - naust - tegninger Børge Halfdan Winther INDREFOSEN
2020/4887 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/4902 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sjursvikveien 53 - gbnr. 132/9 - stabbur/mastu som anneks - søknad om dispensasjon Bernt Brevik INDREFOSEN
2020/4904 20200708 08.07.2020 Inngående brev Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - informasjon om tilbudsutvikling og invitasjon til dialog ATB AS INDREFOSEN
2020/4906 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Tre vise menn til Bjørkvika Kåre Bjørkvik INDREFOSEN
2020/4913 20200708 08.07.2020 Inngående brev Referat fra partnerskapsmøte NAV Indre Fosen 18.06.20 NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4964 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA Øyvind Solem FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4951 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Konsert MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2020/4871 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder kommunalteknikk - st. ref. (4258888807) Ömer Durdu INDREFOSEN
2020/4871 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Ömer Durdu INDREFOSEN
2020/4871 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder kommunalteknikk - st. ref. (4258888807) Svein Venture Vikan INDREFOSEN
2020/4871 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Svein Venture Vikan INDREFOSEN
2020/4831 20200708 08.07.2020 Utgående brev Gbnr. 98/6 - Ingrid Olise og Sigmund Bjørnerås. Søknad om deling av eiendom. Sigmund Bjørnerås m.fl. INDREFOSEN
2020/2236 20200708 08.07.2020 Inngående brev Føldalsveien 42 - gbnr. 120/3 - omlegging av vei - søknad om dispensasjon PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2018/964 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Rissa sentrum TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2018/964 20200708 08.07.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan for Rissa sentrum Robin Rokseth INDREFOSEN
2018/964 20200708 08.07.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Områderegulering for Rissa sentrum Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2018/6625 20200708 08.07.2020 Inngående brev Leikvang trygdeboliger - Stjørnveien 470, 472, 474 - 5054/155/9 - Vedrørende tilbakemelding på egenmeldingsskjema Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4875 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid 19 - En aften for snobber og folk flest - tilleggsinformasjon REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/4940 20200707 07.07.2020 Inngående brev Markusseterveien 246 - gbnr. 217/27 - feieavgift - to gebyrer TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/4944 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 293/3 - Cathrine Lindgjerdet / Knut Buvarp - signert avtale om leie av jord Cathrine Lindgjerdet m.fl. INDREFOSEN
2020/4931 20200707 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Rekruttering og ansettelse av ny kommunedirektør INDREFOSEN
2020/4935 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4954 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat INDREFOSEN
2020/4910 20200707 07.07.2020 Utgående brev Endringsbilag - Integrasjon mot Mercell KGV for Indre Fosen kommune Documaster AS INDREFOSEN
2020/4885 20200707 07.07.2020 Inngående brev Teglverksveien 65 - gbnr. 19/29 - Stadsbygd skole - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4868 20200707 07.07.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - SOLBAKKEN GÅRD DA SOLBAKKEN GÅRD DA INDREFOSEN
2020/4873 20200707 07.07.2020 Inngående brev Amborsvingen 22 - gbnr 305/30 - søknad om dispensasjon Stein Haugen INDREFOSEN
2020/4859 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nordfjordveien 49 - gbnr. 172/78 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Sigurd Hegstad INDREFOSEN
2020/4859 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nordfjordveien 49 - gbnr. 172/78 - garasje - Tegninger Sigurd Hegstad INDREFOSEN
2020/4860 20200707 07.07.2020 Utgående brev Gbnr. 298/12 - Manglende søknad om tilknytning til kommunale ledninger. Hans Jørgen Amdam INDREFOSEN
2020/4861 20200707 07.07.2020 Inngående brev Klage på lukt fra Fosengris sitt fjøs Håvard Erland Sørloth m.fl. INDREFOSEN
2020/4863 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 314/352 - Sjølystveien - egenerklæring om konsesjonsfrihet INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/4864 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 19/7 - Erik Valstad - kjølelager og oppholdsrom - søknad om tilskudd ERIK VALSTAD / VALHAL INDREFOSEN
2020/4837 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Bursdagsfeiring på Langsand Gina Grue Hjellupvik INDREFOSEN
2020/4823 20200707 07.07.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat INDREFOSEN
2020/4849 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat INDREFOSEN
2020/4851 20200707 07.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4853 20200707 07.07.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn fra Trøndelag fylkeskommune - kommunale næringsfond 2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4853 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4854 20200707 07.07.2020 Inngående brev Varsel om registrering av grunnforurensning - Nordmoleira - gbnr. 56/300, 57/31, 57/146 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4857 20200707 07.07.2020 Inngående brev Rådhusveien 14 - gbnr. 122/22 - befaring etter bekymringsmelding Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4858 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Hurtigbåtanløp og smittevern på kai ATB AS INDREFOSEN
2020/4858 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedlegg til sjekkliste - Covid19 - Hurtigbåtanløp og smittevern på kai ATB AS INDREFOSEN
2020/4814 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 142/36 ikke er konsesjonspliktig Ove Frengen m.fl. INDREFOSEN
2020/4810 20200707 07.07.2020 Inngående brev Halsethveien 5 - gbnr. 314/47 - vedr. reetablering av gammel avkjørsel Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4772 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra ordinær båndtvang Kevin Lysvand INDREFOSEN
2020/4773 20200707 07.07.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til JobbResept1 FosenTeamet over statsbudsjettet 2020 kap. 765, post 73 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/4786 20200707 07.07.2020 Inngående brev Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4789 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/4789 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/4794 20200707 07.07.2020 Inngående brev Åsaveien 22 - gbnr. 314/327 - mur - forespørsel om søknadsplikt Turid Irene Dyrendahl INDREFOSEN
2020/4798 20200707 07.07.2020 Inngående brev Signert avtale - CarAdmin ETC ELECTRIC TIME CAR AS INDREFOSEN
2020/4799 20200707 07.07.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/4752 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Ytre Ringvei 19C ***** ***** ***** ***** - husleieavtale utløper ***** INDREFOSEN
2020/4764 20200707 07.07.2020 Inngående brev Hallveien 2 - gbnr. 274/3 - carport - erklæring om avstand Oddmund Kristian Rognli INDREFOSEN
2020/4766 20200707 07.07.2020 Inngående brev Økonomiske bidrag fra medlemskommunene til Trondheimsregionen og Ungt Entreprenørskap TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/4771 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Ytre Ringvei 35A ***** ***** ***** ***** - husleieavtale utløper ***** INDREFOSEN
2020/4707 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykisk helseproblemer - kap. 765 post 21 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4717 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ber om bekreftelse på at abonnement på strøm blir overdratt til kommunen fra 01.07.20 STRANDA FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2020/4735 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Ytre Ringvei 19B ***** ***** ***** ***** - husleieavtale utløper ***** INDREFOSEN
2020/4736 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Ytre Ringvei 29 A ***** ***** ***** ***** - husleieavtale utløper ***** INDREFOSEN
2020/4729 20200707 07.07.2020 Inngående brev Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - søknad om tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2020/4729 20200707 07.07.2020 Inngående brev Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/4742 20200707 07.07.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - HINDRUM FJORDSENTER AS HINDRUM FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2020/4742 20200707 07.07.2020 Inngående brev Resultatregnskap for 2020 HINDRUM FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2020/4647 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tronvikveien 19 - gbnr. 236/73 - tilbakemelding Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/4657 20200707 07.07.2020 Inngående brev Råkvågveien 5 - Mælan skole - gbnr. 155/17 - tilbakemelding Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/4634 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kråkmoveien 21 B - gbnr. 266/33 - nybygg - nabovarsel TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS INDREFOSEN
2020/4634 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kråkmoveien 21 B - gbnr. 266/33 - nybygg - nytt vedtak om samtykke uten gebyr Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/4566 20200707 07.07.2020 Inngående brev Krisefond for næringslivet - KOREN OPTIKK AS KOREN OPTIKK AS INDREFOSEN
2020/4623 20200707 07.07.2020 Inngående brev Overtakelsesprotokoll utomhus Stadsbygd omsorgssenter PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/4623 20200707 07.07.2020 Inngående brev Overtakelsesprotokoll for nye Stadsbygd omsorgssenter PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/4624 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ålmoseterveien 20 - gbnr. 78/34 - komposteringsanlegg - tillatelse til kompostering SNADDER OG SNASKUM AS INDREFOSEN
2020/4624 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ålmoseterveien 20 - gbnr. 78/34 - komposteringsanlegg - skisse SNADDER OG SNASKUM AS INDREFOSEN
2020/4161 20200707 07.07.2020 Inngående brev Purring på innsynsbegjæring - hvordan Covid19 har påvirket personer med utviklingshemming VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/4161 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på purring - innsynsbegjæring VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/4254 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 301/1 - Hindrum Vestre - deling av grunneiendom - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/2929 20200707 07.07.2020 Utgående brev Automatisk freda kulturminne på areal som skal dreneres - høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/3038 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om å lade elbil i Sørfjorden Morten Lenes INDREFOSEN
2020/3356 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sluttrapport for miljøoppfølging ved utbygging av spillvannsnett - Hasselvika ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2020/3392 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til helse- og omsorgplan for Indre Fosen kommune 2020-30. Del 1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Jon Normann Tviberg INDREFOSEN
2020/3450 20200707 07.07.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Holtan bolig- og næringsområde KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/3575 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på innsyn - avtaler med leverandører av smittevernutstyr VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/3588 20200707 07.07.2020 Utgående brev Badstuveien 4 - gbnr. 122/359 - forretningsbygg - tilbygg - vi trenger mer dokumentasjon før vi kan behandle saken SH PROSJEKT AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2020/2021 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/3933 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema - valg av foliksrådsmedlemmer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3910 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Udduveien 106 - gbnr. 124/350 - naust - bytte av dør - Svar på henvendelse Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2020/3910 20200707 07.07.2020 Inngående brev Udduveien 106 - gbnr. 124/350 - naust - bytte av dør - etterlyser svar Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2020/3933 20200707 07.07.2020 Utgående brev Valg av forliksråd i Indre Fosen kommune 2021 - 2024 Jon Rune Nyheim m.fl. INDREFOSEN
2020/3951 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 311/1 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3951 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 311/1 - deling av grunneiendom - uttalelse Sametinget INDREFOSEN
2020/4012 20200707 07.07.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over to parseller fra 172/48 Kjell Tore Johansen m.fl. INDREFOSEN
2020/4044 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vedtak om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning - Skaugdalen barnehage SKAUGDALEN BARNEHAGE SA INDREFOSEN
2020/4051 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Grønningsveien 405 - gbnr. 20/5 - Driftsbygning - Tillatelse til tiltak SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/4110 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tildeling av drosje- og reservedrosjeløyver med stasjoneringssted Råkvåg Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4132 20200707 07.07.2020 Inngående brev Påminnelse - brukerundersøkelse blant arbeidsgivere 2020 ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN INDREFOSEN
2018/1369 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Fevågsjøen - gbnr. 140/356 - enebolig - Ferdigattest FRENGEN PER EINAR INDREFOSEN
2018/4750 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhet fv. 715 Rørvik-Vanvikan samt området Rørvik ferjeleie Harald Arvid Andresen INDREFOSEN
2018/5467 20200707 07.07.2020 Utgående brev Klage på byggesaksgebyr - gbnr. 57/138 Ragnar Skånøy INDREFOSEN
2018/6052 20200707 07.07.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 913876415 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/435 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Dørndalsveien 614 - gbnr. 125/4 - driftsbygning - Ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2018/7867 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for utvidelse av Overskott steinbrudd, planid. 50542019006 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/7867 20200707 07.07.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for utvidelse av Overskott steinbrudd, planid. 50542019006, Indre Fosen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2018/8969 20200707 07.07.2020 Utgående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - midlertidig brukstillatelse LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vurdering av forprosjektrapport - næringskraft og bolyst i Indre Fosen STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING INDREFOSEN
2018/11530 20200707 07.07.2020 Utgående brev Angående utsettelse av frist - arkivtilsyn ARKIVVERKET INDREFOSEN
2019/440 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Markusveien 33 - gbnr. 44/26 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest Trond Rokseth INDREFOSEN
2019/441 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innspill - bolystprosjektet NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2019/441 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innspill - bolystprosjektet Kommunelista v/ Ivar Rostad INDREFOSEN
2019/1224 20200707 07.07.2020 Inngående brev Avhending av Råkvåg fiskerihavn Kystverket INDREFOSEN
2019/1796 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - vedtak i klagesak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3084 20200707 07.07.2020 Inngående brev Revidert dokument planprogram til 4 områdeplaner i Fevåg KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/3223 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Furumo - gbnr. 125/32 - nytt bygg - bolig - Ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/4027 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vinnahaugen 15 - gbnr. 275/208 - bolig - nytt bygg - søknad om midlertidig brukstillatelse RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/5452 20200707 07.07.2020 Inngående brev Stortrehaugveien 36 - gbnr 154/88 - garasje - melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Kristin Breivoll INDREFOSEN
2019/6042 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversendelse av sak til klagebehandling - fradeling av to boligtomter på eiendommen gbnr. 23/3 og 23/10 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/7884 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedrørende forslag til endringer i bestemmelser for reguleringsplan for Fv 717 Sund - Bradden FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6897 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Lars Ingleif Langaas INDREFOSEN
2019/6897 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6897 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/7184 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Vangsveien 66 - gbnr. 125/50 - stall - Tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2019/7496 20200707 07.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak investering 2020 - tilbakemelding Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7496 20200707 07.07.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn fra Trøndelag fylkeskommunes TS-midler Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6772 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 157/28 - bolig og garasje - Ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/8304 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Mattilsynet INDREFOSEN
2019/8439 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Vanvikan barnehage FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8439 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Vanvikan barnehage Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8559 20200707 07.07.2020 Inngående brev Henvendelse om fartsgrense gjennom Stadsbygd sentrum Kristoffer Tung INDREFOSEN
2019/9030 20200707 07.07.2020 Inngående brev Endring på forsikringsavtalen - kommuneeiendom og næringsdrift KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/9159 20200707 07.07.2020 Utgående brev Gbnr. 39/82- oversendelse av matrikkelbrev Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2019/9366 20200707 07.07.2020 Utgående brev Veileder «Deponering av rene masser i Trondheimsregionen» – informasjon til søker og retningslinjer for saksbehandler». NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2019/9461 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgte i Vanvikan Mattilsynet INDREFOSEN
2020/181 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/896 20200707 07.07.2020 Utgående brev Framnesveien 8 - 5054/275/15/0/0 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/1373 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - tilbakemelding på vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1682 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 132/1 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2020/180 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hindrem & Seter vassverk SA SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/185 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/186 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/267 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på utkast til rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/543 20200707 07.07.2020 Inngående brev Naustveien 84, 86 - gbnr. 58/2 - naust - dispensasjon - klage på vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/543 20200707 07.07.2020 Utgående brev Naustveien 84, 86 - gbnr. 58/2 - naust - dispensasjon Jomar Leira INDREFOSEN
2020/550 20200707 07.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/2271 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innhenting av saksdokumenter - klage på feiegebyr SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2020/2271 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar angående innhenting av saksdokumenter - klage på feiegebyr SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN INDREFOSEN
2020/2084 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA INDREFOSEN
2020/2409 20200707 07.07.2020 Inngående brev Gbnr. 39/5, 39/7, 39/21 - Geir Hermstad - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/2689 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Langmyrveien 34 - gbnr. 132/108 - fasadeendring - Disp.reg.plan - Tillatelse til tiltak Petter Jensen Nordtømme INDREFOSEN
2020/2702 20200707 07.07.2020 Utgående brev Byggesak - Storvassveien 488 - gbnr. 323/6 - garasje - Disp. fra kommuneplanens arealdel Hildegunn W Solheim INDREFOSEN
2020/4929 20200706 06.07.2020 Inngående brev Skannede vinkelmålinger av tidligere fylkesveier som nå er kommuneveier - Smådalsveien - Ny-Rønningen STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/4928 20200706 06.07.2020 Inngående brev Skannede vinkelmålinger av tidligere fylkesveier som nå er kommuneveier - Hindrem - kirkegården STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/4906 20200706 06.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Tre vise menn til Bjørkvika KÅRE BJØRKVIK INDREFOSEN
2020/4910 20200706 06.07.2020 Inngående brev Forespørsel - integrasjonskostnad Mercell/Documaster MERCELL NORGE AS INDREFOSEN
2020/4910 20200706 06.07.2020 Inngående brev Endringsbilag - Integrasjon mot Mercell KGV for Indre Fosen kommune DOCUMASTER AS INDREFOSEN
2020/4910 20200706 06.07.2020 Utgående brev Forespørsel - integrasjonskostnad Mercell/Documaster MERCELL NORGE AS INDREFOSEN
2020/4724 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker sykepleier til Stjørna sone - st. ref. (4259565130) Stine Husby INDREFOSEN
2020/4724 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker sykepleier til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4259565130 Stine Husby INDREFOSEN
2020/4047 20200706 06.07.2020 Utgående brev Valg av møtefullmektig til forliksrådet 2021-2024 Marthe Helen Småvik m.fl. INDREFOSEN
2020/2913 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4232791732 Inger Haugen INDREFOSEN
2020/4871 20200705 05.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder kommunalteknikk - st. ref. (4258888807) Tesfaldet Ghebremariam INDREFOSEN
2020/4871 20200705 05.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Tesfaldet Ghebremariam INDREFOSEN
2020/4866 20200703 03.07.2020 Inngående brev Råkvågveien 2 - gbnr. 155/22 - fritak fra feieavgift Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4875 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - En aften for snobber og folk flest REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/4865 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Storhammern opp IL SKAUGA INDREFOSEN
2020/4858 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedr. kapasitet på hurtigbåt ATB AS INDREFOSEN
2020/4858 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Hurtigbåtanløp og smittevern på kai ATB AS INDREFOSEN
2020/4855 20200703 03.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4856 20200703 03.07.2020 Inngående brev BPA-ordningen - hvordan fungerer den? FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Utgående brev Velkommen til borgerlig vigsel ***** ***** INDREFOSEN
2020/4828 20200703 03.07.2020 Inngående brev Gbnr. 230/3 - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift EVEN KILLINGBERG INDREFOSEN
2020/4837 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Bursdagsfeiring på Langsand Gina Grue Hjellupvik INDREFOSEN
2020/4831 20200703 03.07.2020 Inngående brev Delingssak - gbnr. 98/6 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Sigmund Bjørnerås m.fl. INDREFOSEN
2020/4834 20200703 03.07.2020 Inngående brev Rødbergsveien 142 - gbnr. 16/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Nyeng, Tone Sumstad INDREFOSEN
2020/4674 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Fevågrittet Kjetil Brandmo INDREFOSEN
2020/4738 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Konsert Kåre Bjørkvik INDREFOSEN
2020/4740 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Konserter MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2020/4725 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ytre Ringvei 8 - gbnr. 122/78 - støttemur -tegninger Jan E Bjørling Sundland INDREFOSEN
2020/4768 20200703 03.07.2020 Inngående brev Godkjent - generell arbeidsvarslingsplan - fv. i Åfjord, Osen, Rissa og Ørland STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/4746 20200703 03.07.2020 Utgående brev Kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - husleieavtale utløper ***** INDREFOSEN
2020/4755 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gbnr. 170/4 - tildeling av adresse Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2020/4800 20200703 03.07.2020 Inngående brev Henting av avfall - Kvithyllkaia FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/4790 20200703 03.07.2020 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - skogfond - vedtak Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/4803 20200703 03.07.2020 Inngående brev Problemer med lavt vanntrykk - Drakestranda 66 Håvard Fjeldvær INDREFOSEN
2020/4583 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Anno Råkvåg 2020 Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2020/4630 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Barndåp 9. aug Tonje Renate Rathe INDREFOSEN
2020/4332 20200703 03.07.2020 Inngående brev Gbnr. 326/39 - rett til båtstø Geir Ove Bjørseth INDREFOSEN
2020/4483 20200703 03.07.2020 Inngående brev Avløp fra gbnr. 15/7 - svikt i pumpestasjon - tilbakeslag ADVOKATFIRMAET KUVÅS OG BONDAHL AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/3882 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4246892989 Habtom Tesfagaber INDREFOSEN
2020/3882 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4246892989 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/3882 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4246892989 Eirin Trøen INDREFOSEN
2020/3882 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4246892989 Ida eline Nordlund fjellheim INDREFOSEN
2020/3882 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4246892989 Benedicte Elise Dæhli INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Innstilling Helse og omsorg INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Innstilling Helse og omsorg INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Astrid Andresen INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Mariann Føll INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Ingvild Høgli INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Ingvild Volden INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Astrid Vaarheim Wean INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Lene Skalmerås INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Tonje Tørstad INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Anne Grete Wanvik INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Kristina Fissum Solli INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Janne Berit Haukdal INDREFOSEN
2020/3642 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier til hjemmetjenesten i Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4242152830 Anton Kråkmo INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/2755 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gbnr. 272/14 - tillatelse til seksjonering Tore Åsholm INDREFOSEN
2020/2861 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tolkning av skylddelingsforretning Morten André Forsberg INDREFOSEN
2020/2460 20200703 03.07.2020 Utgående brev Byggesak - Mevatnet 3 - gbnr. 306/37 - riving og bygging av ny fritidsbolig - Disp. kommuneplan NTNUI - NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENING INDREFOSEN
2020/184 20200703 03.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Meier Vaarheim Kjelsli INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Jana Egerer INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Linda Lillemo INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Line Sætran INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Martine Bjørkøy Tande INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Lina Berget INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Benjamin Sætran INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Mia Geilosjordet INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Hanna Kathrina Winge INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Nittaya Boonpanya INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Nikola Belosevic INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Maria Jameela Arsayo Laberget INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Aya Ali INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Sofia Karlsen INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Malin Sunde INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Hedda Askheim INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Emilia Símonardóttir INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Helene Øvergård Elvebakken INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Jette Sofie Nyeng INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Marina Solem INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Sara Taghypour INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Arezou Rasooli INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Signe Marie Drætvik INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Duong Thi Thuy INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Tobias Dahle INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Kaya Myran Coucheron INDREFOSEN
2020/760 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Stine Dahlen INDREFOSEN
2020/181 20200703 03.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/6042 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gbnr. 23/3 og 23/10. Kjell Overskott. Søknad om deling av eiendom. Disposisjonssak. Høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/3064 20200703 03.07.2020 Utgående brev Sak 19-034930RFA-JTRD - underretning om matrikkelføring Sør-Trøndelag jordskifterett INDREFOSEN
2019/3064 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gbnr. 284/4 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Gunvor Martine Winge m.fl. INDREFOSEN
2019/3064 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gbnr. 284/5 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Helen Lyng m.fl. INDREFOSEN
2019/3064 20200703 03.07.2020 Utgående brev Gbnr. 284/6 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Lise Bygballe m.fl. INDREFOSEN
2019/1953 20200703 03.07.2020 Utgående brev Kulturplan for Indre Fosen kommune 2020-2032 - Behandling av høringsinnspill Indre Fosen ungdomsråd v/ Sigurd Ramdal m.fl. INDREFOSEN
2018/11530 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - utvidet frist for utbedring av avvik ARKIVVERKET INDREFOSEN
2018/9770 20200703 03.07.2020 Utgående brev Byggesak - Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - ny bolig - Ferdigattest BOLIG PARTNER AS INDREFOSEN
2018/9770 20200703 03.07.2020 Utgående brev Byggesak - Tempelveien 14 - gbnr. 267/39 - ny bolig - Bekreftelse på mottatt dokument endring av ansvarsrett BOLIG PARTNER AS INDREFOSEN
2018/1369 20200703 03.07.2020 Inngående brev Fevågsjøen - gbnr. 140/356 - enebolig - Søknad om ferdigattest FRENGEN PER EINAR INDREFOSEN
2020/361 20200702 02.07.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien - gbnr. 133/54 - avkjørsel - Disp.fra reg.plan - Tillatelse ANNBJØRG BUE INDREFOSEN
2020/896 20200702 02.07.2020 Inngående brev Framnesveien 8 - gbnr. 275/15 - tilbakemelding - svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/895 20200702 02.07.2020 Inngående brev Framnesveien 19 - gbnr. 275/102 - tilbakemelding - svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/895 20200702 02.07.2020 Inngående brev Framnesveien 17 - gbnr. 275/102 - tilbakemelding - svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/2214 20200702 02.07.2020 Utgående brev Gbnr. 39/6. Per Ole Finsmyr. Søknad om deling av driftsenheten. Fradeling av tun og hyttetomt. Dispensasjonssak Per Ole Finsmyr INDREFOSEN
2020/2736 20200702 02.07.2020 Utgående brev Gbnr. 8/2 - Lars Arve Vårum. Søknad deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Dispensasjonssak Hønsvik, Carl Henrik m.fl. INDREFOSEN
2020/4158 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Irma Valikoniene INDREFOSEN
2020/4158 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Daniel c Nyheim INDREFOSEN
2020/4158 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Turid Askim Moa INDREFOSEN
2020/3240 20200702 02.07.2020 Utgående brev Byggesak - Storaunveien 10 - gbnr. 51/12 - bolig - tilbygg - Bekreftelse på mottatt dokumentasjon SAND BYGG AS INDREFOSEN
2020/4416 20200702 02.07.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllneset 23 - gbnr. 56/161 - nybygg - fritidsbolig - Kommunen trenger flere opplysninger Tone Irene Grådahl INDREFOSEN
2020/4416 20200702 02.07.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllneset 23 - gbnr. 56/161 - nybygg - fritidsbolig - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/4408 20200702 02.07.2020 Utgående brev Gbnr. 327/4 - Steinar Saghaug. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Dispensasjonssak Steinar Saghaug INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Cecilie Morkemo Brekstad INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Ole Kristoffer Fagerli INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Ingmund Ringseth INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Frank Kvitland INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Joakim Bærøy Kotte INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Geir Ove Opland INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Roar Sæther INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Johnny Aune INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Anders Alseth INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Bjørnar Rødsjø INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Stig Bjørnsvik INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Ole Andreas Killingberg INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Yasir Nadeem INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Halvard Dyrendahl INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Roger Munkvold INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Morten Rødsjø INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 frank jensen INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kamilla Bråten INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Vegar Lyshaug INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Eivind Hopstad INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Jan Arne Føll INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Marcus Witeway INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Marcus Witeway INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kjell Kvitland INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kåre Dybvik INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kristine Dyrendahl INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 ***** INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Tesfaldet Ghebremariam INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kjell Arne Fossbakk INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Stian Stegavik INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Daniel Nordheim INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Runar Sæther INDREFOSEN
2020/4211 20200702 02.07.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kjell Magnar Berg INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Birk Thomassen INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Birk Thomassen INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Mathias Ukkelberg INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Mathias Ukkelberg INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Marlene Vikan Eriksson INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Marlene Vikan Eriksson INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Kaja Moen INDREFOSEN
2020/4643 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Kaja Moen INDREFOSEN
2020/4770 20200702 02.07.2020 Utgående brev Råkaveien 36 - gbnr. 170/4 -Karl Idar Frengen. Søknad om deling av grunneiendom Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2020/4811 20200702 02.07.2020 Inngående brev Austdalsveien 1736 - gbnr 152/32 - søknad om dispensasjon Børge Halfdan Winther INDREFOSEN
2020/4815 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste INDRE FOSEN KOMMUNE OPPVEKST m.fl. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/4814 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gbnr. 142/36 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ove Frengen m.fl. INDREFOSEN
2020/4802 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4827 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad som IKT-læring Nontapat Leerattanawisut INDREFOSEN
2018/8969 20200701 01.07.2020 Inngående brev Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - bekreftelse LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/3223 20200701 01.07.2020 Inngående brev Furumo - gbnr. 125/32 - nytt bygg - bolig - søknad om ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/441 20200701 01.07.2020 Inngående brev Innspill - bolystprosjektet RISSA KRAFTLAG SA INDREFOSEN
2019/441 20200701 01.07.2020 Inngående brev Innspill - bolystprosjektet Anne Mosleth INDREFOSEN
2019/441 20200701 01.07.2020 Inngående brev Innspill - bolystprosjektet SAND EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/9479 20200701 01.07.2020 Utgående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 - Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9415 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vandelvurdering meddommere Indre Fosen kommune Politiet - Venke Johannessen INDREFOSEN
2019/9415 20200701 01.07.2020 Utgående brev Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024 Meddommere og skjønnsmedlemmer INDREFOSEN
2019/8459 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/1864 20200701 01.07.2020 Inngående brev Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - Lundeng eldresenter - aksept av tiltaksplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1373 20200701 01.07.2020 Utgående brev Byggesak - Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - Disp. fra kommuneplanens arealdel og PBL.§1-8 Ole Sand INDREFOSEN
2020/1391 20200701 01.07.2020 Utgående brev Byggesak - Nordfjordvegen 66 - gbnr. 172/60 - bruksendring - Disp.PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2020/1312 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på melding om interesse for å være meddommer Martin Lyngvær INDREFOSEN
2020/2755 20200701 01.07.2020 Inngående brev 272/14 - nye tegninger Tore Åsholm INDREFOSEN
2020/2201 20200701 01.07.2020 Utgående brev Byggesak - Kjerkveien 11 - gbnr. 13/1 - garasje - Dispensasjon fra reguleringsplan PROSJEKTSTYRING MIDT AS INDREFOSEN
2020/4790 20200701 01.07.2020 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur ***** INDREFOSEN
2020/4772 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra ordinær båndtvang Kevin Lysvand INDREFOSEN
2020/4760 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vanvikveien 34 - gbnr. 314/63 - spørsmål om fritak for vann og feiing FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/4643 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Audun Hvitstein INDREFOSEN
2020/4643 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Audun Hvitstein INDREFOSEN
2020/4643 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb - st. ref. (4258565110) Tuva Enstad INDREFOSEN
2020/4643 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Indre Fosen kommune - st. ref. 4258565110 Tuva Enstad INDREFOSEN
2020/4586 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4257835185) Jorun Merethe Fissum Dalen INDREFOSEN
2020/4586 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Oppvekst - st. ref. 4257835185 Jorun Merethe Fissum Dalen INDREFOSEN
2020/4554 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Omvisning Ner-Killingberg LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/4615 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb Hanne Lykken INDREFOSEN
2020/4586 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4257835185) Marina Solem INDREFOSEN
2020/4586 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Oppvekst - st. ref. 4257835185 Marina Solem INDREFOSEN
2020/4636 20200630 30.06.2020 Utgående brev Utgraving av lunningsplassen Erling k pedersen INDREFOSEN
2020/4647 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tronvikveien 19 - gbnr. 236/73 - tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/4761 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som kommunedirektør Vigdis Bolås INDREFOSEN
2020/4762 20200630 30.06.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 11.06.20 AVARN SECURITY AS INDREFOSEN
2020/4770 20200630 30.06.2020 Inngående brev Råkaveien 36 - gbnr. 170/4 - søknad om deling av grunneiendom Karl Idar Frengen INDREFOSEN
2020/4756 20200630 30.06.2020 Inngående brev Drakestranda 206 - gbnr. 312/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Kasseth, Rune INDREFOSEN
2020/4759 20200630 30.06.2020 Inngående brev Varsel om restavfall i papirdunk i Bregneveien 2 FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/4760 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vanvikveien 34 - gbnr. 314/63 - spørsmål om fritak for vann og feiing FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/4747 20200630 30.06.2020 Inngående brev Overføring av fondsandeler på fond GRIEG INVESTOR AS INDREFOSEN
2020/4749 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gbnr. 314/246 - retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK INDREFOSEN
2020/4754 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - komprimering av landbruksplast Miljødirektoratet INDREFOSEN
2020/4728 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedtak om fordeling av tilskudd til vegetasjonsrydding langs fylkesvei Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4709 20200630 30.06.2020 Utgående brev Angående innsyn i sakslister og dokumenter - Indre Fosen kirkelige fellesråd Didrik Frengen INDREFOSEN
2020/4717 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert avtale vedr. rett for tiltredelse av gbnr. 314/247 - ny videregående skole i Vanvikan STRANDA FJORDSENTER AS m.fl. INDREFOSEN
2020/4737 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Bjørkvik Hytteutleie KÅRE BJØRKVIK INDREFOSEN
2020/4738 20200630 30.06.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Konsert KÅRE BJØRKVIK INDREFOSEN
2020/4740 20200630 30.06.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Konserter MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2020/4741 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Reins Kloster Horneman, Hans Henrik INDREFOSEN
2020/4745 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gbnr. 132/42 - påvisning av eksisterende grense TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/4734 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert sluttseddel vedr. overdragelse av obligasjoner INDRE FOSEN KOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/4675 20200630 30.06.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Bursdagsfeiring Gina Grue Hjellupvik INDREFOSEN
2020/4703 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om støtte til oppgradering og vedlikehold av Ytteråsveien Narve Jostein Langmo INDREFOSEN
2020/4707 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad fra Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4668 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - foredrag på strategisamling 8. januar KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2020/4669 20200630 30.06.2020 Inngående brev Roliveien 30 - gbnr. 272/11 - Ner Killingberg - avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/4673 20200630 30.06.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Eat Move Sleep Cup Rissa IL Fotball INDREFOSEN
2020/4674 20200630 30.06.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Fevågrittet Kjetil Brandmo INDREFOSEN
2020/4724 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker sykepleier til Stjørna sone - st. ref. (4259565130) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/4724 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker sykepleier til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4259565130 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/4725 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ytre Ringvei 8 - gbnr. 122/78 - støttemur - søknad om dispensasjon Jan E Bjørling Sundland INDREFOSEN
2020/4657 20200630 30.06.2020 Utgående brev Råkvågveien 5 - Mælan skole - gbnr 155/17 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kjell Arne Fossbakk INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Kjell Arne Fossbakk INDREFOSEN
2020/4161 20200630 30.06.2020 Inngående brev Purring på innsynsbegjæring - hvordan Covid19 har påvirket personer med utviklingshemming VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Stian Stegavik INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Tesfaldet Ghebremariam INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Tesfaldet Ghebremariam INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Stian Stegavik INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Daniel Nordheim INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Daniel Nordheim INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Runar Sæther INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Runar Sæther INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Driftsoperatør VA - st. ref. (4251744486) Kjell Magnar Berg INDREFOSEN
2020/4211 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftsoperatør VA Indre Fosen kommune - st. ref. 4251744486 Kjell Magnar Berg INDREFOSEN
2020/4347 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/4271 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tilskudd til politiske partier i Indre Fosen kommunestyre 1. halvår 2020 Indre Fosen senterparti m.fl. INDREFOSEN
2020/3182 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling av elg - 2020 INDREFOSEN
2020/3183 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tildeling av hjort - 2020 INDREFOSEN
2020/3097 20200630 30.06.2020 Utgående brev Sliperveien 180 - gbnr 86/1 - spikertelt - tillatelse til tiltak Laila Lindstrøm Håve INDREFOSEN
2020/3091 20200630 30.06.2020 Utgående brev Byggesak - Nebbesmyra 15 - gbnr. 132/71 - garasje - Tillatelse til tiltak Brevik, Øyvind INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Anne Synnøve Gjervan INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Livia Ciobanu-Popescu INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Vilma Jakelaitiene INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Hanne Lykken INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Tone Sørli Åsholm INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Ingunn Dybdahl INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Anne Grete Mandal INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Lidiane Kvitland INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Ingvild Heggen Kristensen INDREFOSEN
2020/4158 20200630 30.06.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Barnehagelærere/ spesial pedagog/ barne- og ungdomsarbeidere Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4251109052 Kristine Kasseth INDREFOSEN
2020/4036 20200630 30.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE INDREFOSEN
2020/4008 20200630 30.06.2020 Utgående brev Gbnr. 1/15 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Anne Katrine Trengereid INDREFOSEN
2020/4008 20200630 30.06.2020 Utgående brev Gbnr. 1/15 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Berit Halvorsen Næss INDREFOSEN
2020/3970 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om gummidekke FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/3606 20200630 30.06.2020 Inngående brev Karetveien 10 - gbnr. 275/198 - garasje/bolig - påbygg - henvendelse om saksbehandlingstid Kjersti Lerstad INDREFOSEN
2020/3655 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - planting og stell i Vanvikan sentrum sommeren 2020 INDREFOSEN
2020/3757 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gbnr. 83/8 - Aspholmen - hjemmelserklæring Tine Marie Jørgensen Hoff INDREFOSEN
2020/2099 20200630 30.06.2020 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 19 - gbnr. 6/42 - bolig - fasadeendring - Svar på henvendelse Sebastian Bete INDREFOSEN
2020/2088 20200630 30.06.2020 Utgående brev Korrigert svar på søknad om fornyelse av servering og skjenkebevilling RÅKVÅG MARINA AS INDREFOSEN
2020/2088 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av servering og skjenkebevilling Råkvåg Gjestgiveri & Marina INDREFOSEN
2020/2412 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Harrys Spiseri as HARRYS SPISERI AS INDREFOSEN
2020/2409 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gbnr. 39/5, 39/7, 39/21 - Geir Hermstad - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2391 20200630 30.06.2020 Utgående brev Sliperveien 180 - gbnr. 86/1 - spikertelt - endring av gitt tillatelse Kåre Jonny Wåbenø INDREFOSEN
2020/2392 20200630 30.06.2020 Utgående brev Bregneveien 11 - gbnr. 122/349 - bolig - svar melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Kåre Jonny Wåbenø INDREFOSEN
2020/2393 20200630 30.06.2020 Utgående brev Bregneveien 11 - gbnr. 122/349 - garasje - kommunen trenger flere opplysninger før vi kan behandle saken Kåre Jonny Wåbenø INDREFOSEN
2020/2291 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av eksisterende skjenkebevilling SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2020/2320 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av skjenkebevilling - HINDRUM FJORDSENTER AS HINDRUM FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2020/2325 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av eksisterende bevilling NAUSTET CAFE & PUB AS INDREFOSEN
2020/2329 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av eksisterende bevilling RISSA RESTAURANT AS INDREFOSEN
2020/2766 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av eksiterende skjnke FELLINI RESTAURANT & PUB 1 AS INDREFOSEN
2020/2729 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om Fornyelse av eksisterende skjenkebevilling THAIKAFEEN RISSA V/BJØRN AUNE INDREFOSEN
2020/2729 20200630 30.06.2020 Utgående brev Korrigert svar på søknad om fornyelse av eksisterende skjenkebevilling THAIKAFEEN RISSA V/BJØRN AUNE INDREFOSEN
2020/2837 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av vald - Rissa utmarksråd INDREFOSEN
2020/2684 20200630 30.06.2020 Inngående brev Årsmelding og regnskap for 2019 RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/2587 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kroveien 29 - gbnr. 236/49 - utestue - tillatelse til tiltak Marit Berg INDREFOSEN
2020/2592 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av eksisterende skjenkebevilling MARTHABRYGGA AS INDREFOSEN
2020/1394 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert avtale om suppleringskjøp - Visma Flyt skole - Sikker Sak, Min Skole Pluss og KS Svar Ut VISMA ENTERPRISE AS INDREFOSEN
2020/1495 20200630 30.06.2020 Inngående brev Myragårdsveien 5 - gbnr. 267/34 - tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/895 20200630 30.06.2020 Utgående brev Framnesveien 19 - 5054/275/102/0/0 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/895 20200630 30.06.2020 Utgående brev Framnesveien 17 - 5054/275/102/0/0 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/896 20200630 30.06.2020 Utgående brev Framnesveien 8 - 5054/275/15/0/0 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2019/8459 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8439 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Vanvikan barnehage Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8304 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgåsmyra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/9461 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Høgte i Vanvikan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/6897 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/7884 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av reguleringsplanforslag til vedtak etter plan- og bygningslovens §12-12 - "Fv. 717 Sund - Bradden" Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN