eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/8582 20210722 22.07.2021 Utgående brev Evaluering av samvirkeøvelse om vann 21.10.2019 RISSA VANNVERK SA m.fl. INDREFOSEN
2021/3977 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærerstillinger - st. ref. (4400819583) Sissel Andrea Djupvik INDREFOSEN
2021/3977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærerstillinger Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4400819583 Sissel Andrea Djupvik INDREFOSEN
2021/3977 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærerstillinger - st. ref. (4400819583) Erik Ulvolden Høye INDREFOSEN
2021/3977 20210606 06.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærerstillinger Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4400819583 Erik Ulvolden Høye INDREFOSEN
2021/3978 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut 100% midlertidig - st. ref. (4400828437) Nevena Joncic INDREFOSEN
2021/3978 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Miljøterapeut 100% midlertidig Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4400828437 Nevena Joncic INDREFOSEN
2021/932 20210531 31.05.2021 Utgående brev Presentasjon Helse- og omsorgsutvalget 25.5.21 - Tertialrapport 1. tertial 2021 Helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2021/932 20210531 31.05.2021 Utgående brev Presentasjon Helse- og omsorgsutvalget 25.5.21 - økonomi i BOA Helse- og omsorgsutvalget INDREFOSEN
2020/6732 20210531 31.05.2021 Utgående brev Krav om offentliggjøring av saksdokumenter fra kommunestyrets behandling den 14.10.20 Ivar Rostad INDREFOSEN
2021/3976 20210528 28.05.2021 Utgående brev Indre Fosen kommune skifter sakssystem og innsynsløsning for postliste og politisk utvalg Nytt system INDREFOSEN
2019/6897 20210527 27.05.2021 Utgående brev Oversendelse av klage på reguleringsplan - Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid. 50542020005 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8151 20210527 27.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Delingssak - Grønning - gbnr. 20/3 Johan Norvald Grønning INDREFOSEN
2020/8603 20210527 27.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Delingssak - Ratheveien 162 - gbnr. 134/14 Erling Hassel INDREFOSEN
2021/732 20210527 27.05.2021 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan av nytt renseanlegg, Vanvikan, planID. 50542021003 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/8603 20210527 27.05.2021 Utgående brev Til orientering: Vedtak i delingssak - Ratheveien 162 - gbnr. 134/14 Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2020/8691 20210527 27.05.2021 Utgående brev Byggesak - Hogsdalsveien 1331 - gbnr. 159/40 - fritidsbolig -Disp. kom.plan & PBL.§1-8 - Tillatelse til tiltak Stig Andre Dyrendahl INDREFOSEN
2020/8010 20210527 27.05.2021 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - Klagebehandling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/861 20210526 26.05.2021 Utgående brev Endring av gebyr på vann Johan Arnt Bjørkvik INDREFOSEN
2020/8485 20210526 26.05.2021 Utgående brev Ang. vedlikehold av uteareal i Råkvåg sentrum Coop Marked Råkvåg v/Tonje Kroppan Sørli INDREFOSEN
2020/8788 20210526 26.05.2021 Utgående brev Angående delingssak - Tørstadveien 372, 389 - gbnr. 44/2 Eldbjørg Kristine Tørstad m.fl. INDREFOSEN
2021/1242 20210526 26.05.2021 Utgående brev Politianmeldelse Rissa Lensmannskontor INDREFOSEN
2021/1948 20210526 26.05.2021 Utgående brev Klage på vannkvaliteten i Råkvåg Anders Kvalvik INDREFOSEN
2021/1051 20210526 26.05.2021 Utgående brev Til uttalelse: Gbnr. 57/19 Solheim, 57/24 Kråkmo, 57/67 Myrland, 108/5 Lilleenget - deling av grunneiendom TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2021/2588 20210526 26.05.2021 Utgående brev Klage på vannavgift etter lekkasje i Råkvåg Olav Tyldum INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210526 26.05.2021 Utgående brev Spørsmål om bruk av AstraZeneca-vaksinen Torunn Thorstensen INDREFOSEN
2020/8315 20210526 26.05.2021 Utgående brev Søknad om driftsstøtte for 2021 - Norsk Landbruksrådgivning NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2021/3748 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 39/81 - svar på klage på tildelt adresse Remi Børsting INDREFOSEN
2021/1265 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - ammekufjøs Moan - kommunens uttalelse KRISTOFFER MOAN m.fl. INDREFOSEN
2021/3692 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/25 og 170/101 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Ruth Ravnå m.fl. INDREFOSEN
2021/1798 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 1/7 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Roger Malvik INDREFOSEN
2021/1798 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 1/7 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Agnes Hansine Vikan INDREFOSEN
2021/3378 20210526 26.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Gbnr. 90/18 - Alsetveien 269 - Søknad om fritak for boplikt Tore Kruksve INDREFOSEN
2020/8199 20210526 26.05.2021 Utgående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Rissa helsetun - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3373 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 170/3, 170/2 - egenerklæring vedhogger Solveig Sandø INDREFOSEN
2020/7993 20210526 26.05.2021 Utgående brev Angående delingssak - Halten - gbnr. 13/2 Sissel Halten INDREFOSEN
2020/6652 20210526 26.05.2021 Utgående brev Klage på beregning av erstatning i forbindelse med avlingssvikt - gbnr. 110/2 - Øyvind Nesdal Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3893 20210526 26.05.2021 Utgående brev Oppgjør etter grøftegraving - Stadsbygd sentrum Gerald John-Ola Eriksson INDREFOSEN
2021/3897 20210526 26.05.2021 Utgående brev Oppgjør etter grøftegraving - Stadsbygd sentrum - Kristoffer Tung Kristoffer Tung INDREFOSEN
2021/3472 20210526 26.05.2021 Utgående brev Byggesak - Gløttaveien 38 - gbnr. 13/39 - ny garasje - Svar på henvendelse Bjørn Kåre Bjørnerås INDREFOSEN
2021/3345 20210526 26.05.2021 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien - gbnr. 126/38 - fritidsbolig IDEHYTTA AS INDREFOSEN
2021/3826 20210526 26.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 228/1 ikke er konsesjonspliktig Wenche Irene Næss INDREFOSEN
2021/3907 20210526 26.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Kristoffer Fossveien 34 - gbnr. 170/299 Nilsen, Arild Otto INDREFOSEN
2021/3399 20210526 26.05.2021 Utgående brev Midlertidig serveringsbevilling - Thai Zabb AS THAI ZABB AS INDREFOSEN
2019/8289 20210526 26.05.2021 Inngående brev Melding om fravær - Arealutvalget - 25.05.2021 Kristoffer Moan INDREFOSEN
2020/8097 20210526 26.05.2021 Utgående brev Innkomne nominasjoner til kandidater for Indre Fosen kommunes kulturpris 2020 og frivilligpris 2020 Barbro K Hølaas Vang m.fl. INDREFOSEN
2021/3911 20210526 26.05.2021 Inngående brev Råbygdveien 124 - gbnr 52/9 - søknad om dispensasjon Jon Audun Schei INDREFOSEN
2021/3534 20210526 26.05.2021 Utgående brev VA- kart Udduveien 2 BN Entreprenør INDREFOSEN
2021/3915 20210526 26.05.2021 Saksframlegg/innstilling Håndbok for elevråd INDREFOSEN
2021/3774 20210526 26.05.2021 Utgående brev Eksetveien 106 - gbnr. 2/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/3914 20210526 26.05.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av søknader til ungdomsrådet INDREFOSEN
2021/2618 20210526 26.05.2021 Utgående brev Kristian P. Bergs vei 95 - gbnr. 59/15 - spørsmål om byggesøknad - Svar på henvendelse Oddbjørn Randulf Johnsen INDREFOSEN
2021/3919 20210526 26.05.2021 Saksframlegg/innstilling Revidering av permisjonsreglement for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2021/3595 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om tomt Ewa Poltavstev INDREFOSEN
2021/2104 20210526 26.05.2021 Utgående brev Byggesak - Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - maskinhall/gårdsverksted - Tillatelse til tiltak Geir Hermstad INDREFOSEN
2020/6483 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 155/42- oversendelse av matrikkelbrev Kai Lennart Nordsether INDREFOSEN
2021/2068 20210526 26.05.2021 Utgående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - hytter - søknad om dispensasjon - Kommunen trenger flere opplysninger Ståle Bjørkvik INDREFOSEN
2020/8306 20210526 26.05.2021 Utgående brev Trøanveien 7B - gbnr. 315/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - trekker søknad Øystein Wanvik INDREFOSEN
2021/1161 20210526 26.05.2021 Inngående brev Gbnr. 264/1 - Morten Stefan Berg - påbygg til melkeproduksjon med robotmelking - tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge INDREFOSEN
2021/3693 20210526 26.05.2021 Utgående brev Søknad om å beholde kontorer i forbindelse med utarbeidelse av bygdebøker, svar Leksvik bygdeboknemd v/ Hans Alfred Killingberg INDREFOSEN
2020/7376 20210526 26.05.2021 Utgående brev Angående delingssak - Bjørnebo Østre - gbnr. 281/2 Solvår I P Almåsbakk m.fl. INDREFOSEN
2021/2668 20210526 26.05.2021 Utgående brev Byggesak - Baksteinveien 143 - gbnr. 140/403 - spørsmål om byggesøknad - Svar på henvendelse Sigurd Moen INDREFOSEN
2019/3185 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 159/24- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen MOHOLT TRANSPORT & MASKIN AS INDREFOSEN
2019/3185 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 159/24 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Kari Eileen Rødsjøsæter INDREFOSEN
2019/3185 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 159/24- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Berit Knutsen Enebakk INDREFOSEN
2018/5991 20210526 26.05.2021 Utgående brev Stig Stavrum - Driveplikt på dyrket jord på gbnr 273/6 Stig Stavrum INDREFOSEN
2021/3762 20210526 26.05.2021 Utgående brev Byggesak - Tempelveien 6 - gbnr. 267/11 - veranda - Svar på henvendelse Anne Kristine Aalberg INDREFOSEN
2021/3807 20210526 26.05.2021 Utgående brev Byggesak - Omundvatnet 1 - gbnr. 41/4 - uthus - riving/nybygg - Svar på henvendelse Arve Hermstad INDREFOSEN
2021/3787 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om godkjent alarm i Smia i forbindelse med skytterhallen LEKSVIK SKYTTERLAG INDREFOSEN
2021/3924 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 66/3 - tildeling av adresse RISSA KOLONIHAGE AS INDREFOSEN
2021/2674 20210526 26.05.2021 Utgående brev Klage på vannkvaliteten fra Råkvåg vannverk i Hulsundet HULSUND VE OG VEL INDREFOSEN
2021/3678 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om åpning av Redningsvesten Pub SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2021/2837 20210526 26.05.2021 Utgående brev Forslag til prøveprosjekt for å hindre forsøpling i Stadsbygd sentrum Tove-Karin Lein INDREFOSEN
2021/2992 20210526 26.05.2021 Utgående brev Gbnr. 232/69/1 - Kroflata 11 - gravemelding OKKENHAUG ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/3916 20210526 26.05.2021 Utgående brev Henvendelse om renovasjonsavgift og renovasjonshenting Lars-Erik Moxness INDREFOSEN
2021/935 20210526 26.05.2021 Utgående brev Presentasjon kulturutvalget 25.5.21 - Idrettsrådet Kulturutvalget INDREFOSEN
2021/935 20210526 26.05.2021 Utgående brev Orientering kulturutvalget 25.5.21 - prioritering spillemidler (2020 - 2023) Kulturutvalget INDREFOSEN
2021/935 20210526 26.05.2021 Utgående brev Orientering kulturutvalget 25.5.21 - Statlig sikring av friluftslivsområder Kulturutvalget INDREFOSEN
2021/935 20210526 26.05.2021 Utgående brev Presentasjon Kulturutvalget 25.5.21 - Tertialrapport 1. tertial 2021 Kulturutvalget INDREFOSEN
2021/3939 20210526 26.05.2021 Inngående brev Refsnesveien 212 - gbnr 146/7 - søknad om dispensasjon Maria Drazkowski INDREFOSEN
2020/8097 20210526 26.05.2021 Utgående brev Kulturpris for Indre Fosen kommune 2020 Kvithyld, Anna m.fl. INDREFOSEN
2021/2778 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til nytt el-fiskeapparat Arve Olav Sandgrind INDREFOSEN
2020/8097 20210526 26.05.2021 Utgående brev Frivilligpris for Indre Fosen kommune 2020 Kvithyld, Anna m.fl. INDREFOSEN
2021/933 20210526 26.05.2021 Utgående brev Orientering i oppvekstutvalget 25.5.2021 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/2724 20210525 25.05.2021 Utgående brev Brudalsveien 49 - gbnr. 304/3 - ombygging til barnehage - dispensasjon - til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/2534 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 275/136 - godkjenning av plassering av carport Torbjørn Sunde INDREFOSEN
2020/6669 20210525 25.05.2021 Inngående brev Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3252 20210525 25.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 924805161 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3240 20210525 25.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anna-Marie Børmark Grønning INDREFOSEN
2021/3240 20210525 25.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Morten Sund INDREFOSEN
2021/3240 20210525 25.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 stine sæther INDREFOSEN
2021/2027 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bælingsgrenda 11 - gbnr. 49/23 - tilbygg - Tillatelse til tiltak Oddvar Grønflaten INDREFOSEN
2021/2081 20210525 25.05.2021 Utgående brev Ytre Ringvei 15 - gbnr. 122/88 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/1268 20210525 25.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for oppføring av uthus og båtnaust - gbnr. 159/23 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3387 20210525 25.05.2021 Utgående brev Byggesak - Gbnr. 13/39 - Bygning inntil 50 m2 - Trekker byggesøknad - Bekreftelse Bjørn Kåre Bjørnerås INDREFOSEN
2021/3646 20210525 25.05.2021 Utgående brev Byggesak - Bregneveien 3 - gbnr. 122/345 - bolig - Ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/7760 20210525 25.05.2021 Utgående brev Hasselvikveien 280 - gbnr. 126/25, 126/35 - båtrampe - angående godkjenning - Svar på henvendelse Trygve Moland INDREFOSEN
2018/7745 20210525 25.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 216 - gbnr. 140/199 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2021/3265 20210525 25.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vangsveien 86 - gbnr. 124/423 - hagestue - Svar på henvendelse Jon Olav Vårheim INDREFOSEN
2021/1932 20210525 25.05.2021 Utgående brev Byggesak - Grønningsveien 467 - gbnr 20/164 - Bygge tilbygg på maksimalt 50m2 - Tillatelse til tiltak Sondre Småvik INDREFOSEN
2021/1265 20210525 25.05.2021 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - ammekufjøs Moan - tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge INDREFOSEN
2021/1185 20210525 25.05.2021 Utgående brev Vedlegg sak 12/21 - Standardavtale for kabler/rør i grunnen - Bondelaget Landbruksrådet INDREFOSEN
2021/3926 20210524 24.05.2021 Inngående brev Gbnr. 110/2 - Øyvind Nesdal - drenering av jordbruksjord - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3916 20210524 24.05.2021 Inngående brev Henvendelse om renovasjonsavgift og renovasjonshenting Lars-Erik Moxness INDREFOSEN
2021/2900 20210521 21.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av jordleiekontrakt -Arnfinn Rønning og Helen Lyng Arnfinn Rønning m.fl. INDREFOSEN
2021/1842 20210521 21.05.2021 Utgående brev Byggesak - Aunaveien 63 - gbnr. 9/65 - garasje og carport - Tillatelse til tiltak Knut Jarle Finserås INDREFOSEN
2021/2875 20210521 21.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien 966 - gbnr. 132/55 - bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2021/3604 20210521 21.05.2021 Inngående brev Pallinveien 18 - gbnr. 124/192 - bolig - tilbygg/fasadeendring - Anmodning om forhåndskonferanse Joachim Flytør Ytterås INDREFOSEN
2021/2831 20210521 21.05.2021 Utgående brev Brettningen - gbnr. 138/6 - riving og fjerning av masser - Tillatelse til tiltak NORCONSULT AS INDREFOSEN
2021/2984 20210521 21.05.2021 Utgående brev Delingssak - Kjerkveien 120 - gbnr. 13/11, 13/26, 13/75 Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. INDREFOSEN
2021/1539 20210521 21.05.2021 Inngående brev Skjørdunkveien 13 - gbnr 20/99 - garasje - bruksendring - nabovarsel BEV INVEST Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/2138 20210521 21.05.2021 Inngående brev Pevikveien 254 - gbnr. 164/21 - fritidsbolig - ettersending av dokumenter Grethe Småvik INDREFOSEN
2021/1547 20210521 21.05.2021 Inngående brev Tinnveien 27 - gbnr. 140/469 - fritidsbolig - nybygg - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3860 20210521 21.05.2021 Inngående brev Gbnr. 106/1 - Oddbjørn Dahle - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/3672 20210521 21.05.2021 Utgående brev Svar - forespørsel om hogst og rydding på kommunal grunn Trygve Aleksander Flytør INDREFOSEN
2021/2678 20210521 21.05.2021 Inngående brev Gbnr. 147/53 - Selnesveien 320 - utslippstillatelse - tilleggsinformasjon Alf Sorensen INDREFOSEN
2018/7965 20210521 21.05.2021 Utgående brev Byggesak - Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 - redskapshus - bruksendring - Ferdigattest RISSA KOLONIHAGE AS INDREFOSEN
2021/1839 20210521 21.05.2021 Utgående brev Byggesak - Havsteinsstranda 8 - gbnr. 312/22 - tilbygg til hytte - Dispensasjon og tillatelse til tiltak Sølvi Berge INDREFOSEN
2021/3836 20210521 21.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Rolf Martin Dybdahl INDREFOSEN
2021/2675 20210521 21.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 INDRE FOSEN INVEST AS INDREFOSEN
2021/3756 20210521 21.05.2021 Utgående brev Kommunen trenger mer informasjon i delingssak - gbnr. 56/41 Kåre Trøen INDREFOSEN
2021/3837 20210521 21.05.2021 Inngående brev Kjerkveien 39 - gbnr. 13/12 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Eiliv Åsebø INDREFOSEN
2021/2675 20210521 21.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2021/2675 20210521 21.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS INDREFOSEN
2021/3838 20210521 21.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Ytre Ringvei 55 - gbnr. 122/103 Jenssen, Edith Lund INDREFOSEN
2021/3839 20210521 21.05.2021 Inngående brev Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - motfylling / erosjokssikring - søknad om tillatelse til tiltak Ole Sand INDREFOSEN
2021/2675 20210521 21.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2020/6841 20210521 21.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vårtunveien 22 - gbnr. 11/10 - driftsbygning - Ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2021/1930 20210521 21.05.2021 Inngående brev Granhaugen - gbnr. 39/86 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/2675 20210521 21.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 KONSEK TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2021/3856 20210521 21.05.2021 Inngående brev Høring om forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven Kystverket INDREFOSEN
2021/3226 20210521 21.05.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 122/137 - Svar på henvendelse Esben Meyer INDREFOSEN
2021/3719 20210521 21.05.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 84/27 - Svar på henvendelse Tor Halsan INDREFOSEN
2021/3643 20210521 21.05.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 57/146 - Svar på henvendelse VIKINGBASE AS INDREFOSEN
2021/3925 20210521 21.05.2021 Inngående brev Sommerstenging av senger ved St. Olavs hospital og Orkdal sjukehus ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2021/655 20210521 21.05.2021 Inngående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1750 20210521 21.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Vesta Pundinaite INDREFOSEN
2021/3748 20210521 21.05.2021 Inngående brev Gbnr. 39/81 - Kvernsjøveien 473 - klage på tildeling av adresse Remi Børsting INDREFOSEN
2021/3105 20210521 21.05.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om bygging av to landbruksveier - gbnr. 79/1 i veiklasse 8 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3870 20210521 21.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsvein 111 - gbnr. 120/42 Sve, Anny Elisabeth INDREFOSEN
2020/863 20210521 21.05.2021 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/351 og 122/353 - svar på dokumenttilsyn KW BYGG AS INDREFOSEN
2021/3258 20210521 21.05.2021 Inngående brev Frengsveien 134 - gbnr. 141/10 - anneks - søknad om tillatelse i ett trinn FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2021/3886 20210521 21.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Sagliveien 17 - gbnr. 160/34 Dypvik, Kristin INDREFOSEN
2021/1232 20210521 21.05.2021 Utgående brev Byggesak - Høgåsmyra - gbnr. 122/387 - infrastruktur - tillatelse til tiltak SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/3816 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Øra bra brukt & galleri KOMTEKST SØLVI J DAHLEN LAUVSNES INDREFOSEN
2021/1185 20210520 20.05.2021 Utgående brev Vedlegg sak 12/21 - Standardavtale for kabler/rør i grunnen - Kommunalteknikk Landbruksrådet INDREFOSEN
2021/1185 20210520 20.05.2021 Utgående brev Vedlegg sak 24/21 - Avlingsregistreringsprosjekt Landbruksrådet INDREFOSEN
2021/2149 20210520 20.05.2021 Inngående brev Byggesak - Roliseterveien 463 - gbnr. 292/1 - fritidsbolig - ansvarsrett Alvin Berg INDREFOSEN
2019/6606 20210520 20.05.2021 Inngående brev Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - fritidsbolig - søknad om ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2021/2678 20210520 20.05.2021 Inngående brev Gbnr. 147/53 - Selnesveien 320 - utslippstillatelse - bilder Alf sørensen INDREFOSEN
2021/1126 20210520 20.05.2021 Inngående brev Serverings- og skjenkebevilling - Arbeidsavtale LANDNOTA BAR & SPISERI AS INDREFOSEN
2021/3826 20210520 20.05.2021 Inngående brev Gbnr. 228/1 - Roliveien 40, 42, 44 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Wenche Irene Næss INDREFOSEN
2018/7634 20210520 20.05.2021 Inngående brev Frist for å gjennomføre og rapportere - ny beiteplan - Rissa Beitelag SA LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/3729 20210520 20.05.2021 Inngående brev Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - idrettsanlegg - nybygg - søknad om tillatelse til tiltak RISSA SEILFORENING INDREFOSEN
2021/72 20210520 20.05.2021 Inngående brev Fevågsjøen 77 - gbnr. 140/208 - boliger - forsinkede dokumenter Jann Helmersen INDREFOSEN
2021/293 20210520 20.05.2021 Utgående brev Korpanveien 31 - gbnr. 315/53 - bruksendring - Kommunen trenger flere opplysninger Odd-Helge Grove Korpan INDREFOSEN
2021/1371 20210520 20.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - terapibadet - Rissa Sanitetsforening - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/3678 20210520 20.05.2021 Inngående brev Forespørsel om åpning av Redningsvesten Pub SPETALEN VELFORENING INDREFOSEN
2021/3681 20210520 20.05.2021 Inngående brev Varsel om synlig avløpsrør i Fevåg Dagfinn Mollan INDREFOSEN
2021/1471 20210520 20.05.2021 Inngående brev Lærlingesøknad - helsefagarbeider Benjamin Bulling Gulling INDREFOSEN
2021/3694 20210520 20.05.2021 Inngående brev Dispensasjon til innsamling av belegg - Murudalen, Nordelva, og Berga naturreservat og Austråttlunden landskapsvernområde STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3683 20210520 20.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i KLP - 11.05.21 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP INDREFOSEN
2020/8603 20210520 20.05.2021 Saksframlegg/innstilling Delingssak - Ratheveien 162 - gbnr. 134/14 INDREFOSEN
2020/7055 20210520 20.05.2021 Inngående brev Småvikan 25 - gbnr. 172/23 - riving av bolig - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/8788 20210520 20.05.2021 Inngående brev Tørstadveien 372, 389 - gbnr. 44/2 - deling av grunneiendom - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1055 20210520 20.05.2021 Inngående brev Innkalling til styremøte i TBRT IKS - 26.05.2021 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/8691 20210520 20.05.2021 Inngående brev Hogsdalsveien 1331 - gbnr. 159/40 - fritidsbolig - bilder Stig Andre Dyrendahl INDREFOSEN
2021/436 20210520 20.05.2021 Inngående brev Fordeling av Comurnatu for uke 22 og utkjøringsplan for uke 21 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3823 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 131 - gbnr. 120/28 og 49 SUNDE MISJONSHUS INDREFOSEN
2020/7376 20210520 20.05.2021 Inngående brev Bjørnebo Østre - gbnr. 281/2 - deling av grunneiendom - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS INDREFOSEN
2021/3692 20210520 20.05.2021 Inngående brev Gbnr. 170/25, 170/101 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Ruth Ravnå m.fl. INDREFOSEN
2021/3807 20210520 20.05.2021 Inngående brev Omundvatnet 1 - gbnr. 41/4 - uthus - riving/nybygg - spørsmål om søknadsplikt Arve Hermstad INDREFOSEN
2021/460 20210520 20.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hindrem & Seter vassverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/626 20210520 20.05.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/3729 20210520 20.05.2021 Inngående brev Nedre Fallet - gbnr. 122/60 - idrettsanlegg - nybygg - uttalelse til nabovarsel Nedre Fallet Velforening v/ Jorid Oline Lillevik INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/3787 20210520 20.05.2021 Inngående brev Forespørsel om godkjent alarm i Smia i forbindelse med skytterhallen LEKSVIK SKYTTERLAG INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2021/3793 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Gerd Hellesvik INDREFOSEN
2021/3651 20210520 20.05.2021 Utgående brev Tilknytning til kommunale ledninger Hanne Tangvik INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/6841 20210520 20.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vårtunveien 22 - gbnr. 11/10 - driftsbygning - Endring av gitt tillatelse DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 FOSENKRAFT AS INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ny varaordfører i Indre Fosen kommune fra 15.3.21 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2021/3794 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 117 - gbnr. 120/15 Føll, Atle INDREFOSEN
2021/3496 20210520 20.05.2021 Utgående brev Svar på nabovarsel - Djupdalsveien - gbnr. 57/31 - midlertidig lagring av masser VIANOVA TRONDHEIM AS INDREFOSEN
2021/3791 20210520 20.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 163/16 ikke er konsesjonspliktig Bård Johan Arnt Bjørkvik m.fl. INDREFOSEN
2020/3450 20210520 20.05.2021 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/3800 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 255 - gbnr. 117/5 Fallmyr, Jan Martin INDREFOSEN
2019/8289 20210520 20.05.2021 Inngående brev Melding om fravær - oppvekst - 25.05.2021 Didrik Frengen INDREFOSEN
2020/5285 20210520 20.05.2021 Utgående brev Strandveien 34B - gbnr. 275/72 - bolig - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2020/7993 20210520 20.05.2021 Inngående brev Halten - gbnr. 13/2 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - klage på vedtak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1126 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ber om uttalelse - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2021/2968 20210520 20.05.2021 Inngående brev Forskriftsendringer i Covid-19-forskriften - unntak fra smittekarantene uten test for de som har gjennomgått covid siste 6 mnd STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3774 20210520 20.05.2021 Inngående brev Eksetveien 106 - gbnr. 2/3 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/3775 20210520 20.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemarker i Storlia Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3776 20210520 20.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemarker på Kvernsjøli Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3778 20210520 20.05.2021 Inngående brev Varsel om vedtak etter eltilsyn - Hysnesveien - Fjellhallen NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2021/2675 20210520 20.05.2021 Utgående brev Suppleringsvalg til generalforsamling og eiermøte i Trønderenergi AS TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2021/3781 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Leif Marvin Neverås INDREFOSEN
2021/2401 20210520 20.05.2021 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 55 - gbnr. 6/41 - skorstein - Svar på henvendelse POLYGON AS INDREFOSEN
2021/3756 20210520 20.05.2021 Inngående brev Bjørkliveien 13 - gbnr. 56/236 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Kåre Trøen INDREFOSEN
2021/3757 20210520 20.05.2021 Inngående brev Byggesak - Gbnr. 132/44 - Bygning inntil 50 m2 John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2021/1126 20210520 20.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet LANDNOTA BAR & SPISERI AS m.fl. INDREFOSEN
2021/3762 20210520 20.05.2021 Inngående brev Tempelveien 6 - gbnr. 267/11 - veranda - spørsmål om byggesøknad Anne Kristine Aalberg INDREFOSEN
2021/2749 20210520 20.05.2021 Utgående brev Gbnr. 147/7 - varsel om retting i matrikkelen Bente Larsen m.fl. INDREFOSEN
2021/3773 20210520 20.05.2021 Inngående brev Endring i skiltforskriften - nye trafikkskilt som kan brukes til å regulere små elektriske kjøretøy Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/1437 20210520 20.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vangsveien 22 - gbnr. 124/232 - flytting av avkjørsel - til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/571 20210520 20.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 19.05.2021 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/2535 20210520 20.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 997179080 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/1284 20210520 20.05.2021 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 42 - gbnr. 140/437 - bolig - nybygg - dispensasjon og tillatelse til tiltak ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2021/3335 20210520 20.05.2021 Inngående brev Modalsveien 920 - gbnr. 318/13 - søknad om utslippstillatelse - ettersending av dokumentasjon Connie Anita Knarbakk Føll INDREFOSEN
2021/3743 20210520 20.05.2021 Inngående brev Pevikveien 13 - gbnr. 170/312 - leiligheter - riving og nybygg - søknad om tillatelse til tiltak UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2020/475 20210520 20.05.2021 Inngående brev Reguleringsplan for fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet - vurdering av klage Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3746 20210520 20.05.2021 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Eierseksjonssameiet Sentrumsbygg 1 Stadsbygd - 27.05.21 EIERSEKSJONSSAMEIET SENTRUMSBYGG STADSBYGD 1 INDREFOSEN
2021/2081 20210520 20.05.2021 Inngående brev Ytre Ringvei 15 - gbnr. 122/88 - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/3749 20210520 20.05.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb Serine Pyle Iversen INDREFOSEN
2020/5343 20210520 20.05.2021 Inngående brev Påminnelse om manglende signering - avtale om fakturering for Digisos-løsningene ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN INDREFOSEN
2020/5285 20210520 20.05.2021 Inngående brev Strandveien 34B - gbnr. 275/72 - bolig - rehabilitering av skorstein - søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/3754 20210520 20.05.2021 Inngående brev Gbnr. 19/8 - Otto Askim - søknad om tilskudd til drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3450 20210520 20.05.2021 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Holtan bolig -og næringsområde - automatisk tilbakemelding fra DSB DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) INDREFOSEN
2020/6669 20210520 20.05.2021 Inngående brev Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/1268 20210520 20.05.2021 Inngående brev Furuodden - gbnr. 159/23 - uthus og båtnaust - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/3755 20210520 20.05.2021 Inngående brev Rapport fra tilsyn 1/2021 på Stendi AS, avd. Lilletoppen Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7642 20210520 20.05.2021 Inngående brev Vinnasand 15 Søknad om midlertidig brukstillatelse 275/100 ARC Arkitekter AS INDREFOSEN
2019/5164 20210520 20.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport for 2020 - Ålmoen - Moholt Transport & Maskin AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1708 20210520 20.05.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2018/9546 20210520 20.05.2021 Saksframlegg/innstilling Tilleggsbevilgning til renovering av Legekontor og Helsestasjon INDREFOSEN
2021/3806 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kuppelvikmyra 57 - gbnr. 169/75 - henvendelse om beregning av vannavgift Ingrid Anthun INDREFOSEN
2021/3799 20210519 19.05.2021 Inngående brev Ytterstrandveien 1 - gbnr. 170/154 - varsel om fjernet ildsted Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3804 20210519 19.05.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/3219 20210519 19.05.2021 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - Godstransport på kysten (RA-0438) STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2021/3790 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 242 - gbnr. 117/9 Sunde, Ketil INDREFOSEN
2021/3784 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaugdalsveien 340 - gbnr. 116/6 Fallmyr, Ivar Asbjørn INDREFOSEN
2021/2324 20210519 19.05.2021 Inngående brev Påminnelse om innsynsbegjæring - utgifter til innleie av sykepleiervikarer BURSON COHN & WOLFE AS INDREFOSEN
2021/3791 20210519 19.05.2021 Inngående brev Gbnr. 163/16 - Bakketunveien 14 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bård Johan Arnt Bjørkvik m.fl. INDREFOSEN
2021/3809 20210519 19.05.2021 Inngående brev Rapportering om personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i langtidsopphold i institusjon Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7336 20210519 19.05.2021 Utgående brev Erstatning landbruk - avlingssvikt - gbnr. 11/1 - Amund Rein Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3748 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gbnr. 39/81 - tildeling av adresse Remi Børsting INDREFOSEN
2021/3741 20210519 19.05.2021 Inngående brev Rosvollveien 11 - gbnr. 222/1 - spørsmål om lavere avgifter Terje Lutdal INDREFOSEN
2020/750 20210519 19.05.2021 Utgående brev Gbnr. 122/353 - varsel om oppmålingsforretning COPPER EIENDOM AS m.fl. INDREFOSEN
2021/2641 20210519 19.05.2021 Utgående brev Ber om uttalelse - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Ny bevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2018/7718 20210519 19.05.2021 Utgående brev Vedr. henvendelse med spørsmål om manglende informasjon om vannforsyningsanlegg Sliperen, gbnr. 86/1 Anton Kristian Stavnes INDREFOSEN
2021/2641 20210519 19.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - - Ny bevilling NORHEIM CAFE RISSA AS INDREFOSEN
2021/3782 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Skaudalsvegen 338 - gbnr. 116/7 Linge, Geir Martin INDREFOSEN
2021/3779 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Retiroveien 51 - gbnr. 124/344 Tangvik, Erna Ellinor Onsøien INDREFOSEN
2021/2968 20210519 19.05.2021 Inngående brev Forskriftsendringer i Covid-19-forskriften - unntak fra innreisekarantene, nye definisjoner og landliste STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3680 20210519 19.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS - 10.06.21 TRØNDELAG REISELIV AS INDREFOSEN
2021/3500 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om veterankontakt i kommunen Veteraninfo - Oddvar Meyer INDREFOSEN
2021/2135 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar - kommunal bolig - ***** ***** ***** - klage på støy fra nabo ***** INDREFOSEN
2021/3760 20210518 18.05.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/1126 20210518 18.05.2021 Inngående brev Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Areal LANDNOTA BAR & SPISERI AS INDREFOSEN
2021/1284 20210518 18.05.2021 Inngående brev Byggesak - Vestvikveien 42 - gbnr. 140/437 - bolig - nybygg - terrengprofil og situasjonsplan Entreprenør Eivind Øvergård AS INDREFOSEN
2021/1714 20210518 18.05.2021 Utgående brev Gbnr. 168/3 - varsel om oppmålingsforretning Hans Åge Hulsund m.fl. INDREFOSEN
2020/7635 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Statlig sikring av friluftslivsområder INDREFOSEN
2021/3761 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Ordensreglement - Lokal forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2021/3759 20210518 18.05.2021 Inngående brev Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2021 ARKIVVERKET INDREFOSEN
2021/2754 20210518 18.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb til deg mellom 16 og 18 år Indre Fosen kommune - st. ref. 4372316346 Marthine Småriseth INDREFOSEN
2021/2122 20210518 18.05.2021 Inngående brev Holsundveien 277 - gbnr. 169/1 - støttemur med fylling - tilbakemelding fra NVE Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2021/3728 20210518 18.05.2021 Inngående brev Gbnr. 277/8 - Sjøvegen 1 - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2021/3714 20210518 18.05.2021 Inngående brev Byggesak - Gbnr. 84/27 - Bygning inntil 50 m2 Tor Halsan INDREFOSEN
2021/3715 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kartlegging av potensielle eiendommer, Næringskraft og bolyst i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2021/3716 20210518 18.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Rosvollveien 11 - gbnr. 222/1 Lutdal, Terje INDREFOSEN
2021/3719 20210518 18.05.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 84/27 Tor Halsan INDREFOSEN
2021/3720 20210518 18.05.2021 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtale - leasingbil - kjennetegn XK25888 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2021/3722 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Per Kristian Johansen INDREFOSEN
2021/3723 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/21 Olav Flataunet INDREFOSEN
2021/3724 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Bjørn Mandal Brødreskift INDREFOSEN
2021/3726 20210518 18.05.2021 Inngående brev Gbnr. 160/2 - landbrukseiendom - melding om dødsbo - ***** ***** ***** Fosen Tingrett INDREFOSEN
2021/3696 20210518 18.05.2021 Inngående brev Hindremsveien 11 - gbnr. 303/6 - badstue - spørsmål om byggesøknad Margrethe Aas INDREFOSEN
2021/3697 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemark på Aksnes Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3698 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemark Lefætten Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3699 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemark på Imtjønnsetran Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3700 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemark Øverli Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3701 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemark Kastalia Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/3702 20210518 18.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Slåttemark Grumdalen Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/2908 20210518 18.05.2021 Utgående brev Gbnr. 208/1 og 292/1 - varsel om oppmålingsforretning Kristoffer Moan m.fl. INDREFOSEN
2021/3704 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Nils Einar Hønnås Hønnås, Nils Einar INDREFOSEN
2021/3705 20210518 18.05.2021 Inngående brev Hafellveien - gbnr. 301/26 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Asbjørn Grant Valde INDREFOSEN
2020/7127 20210518 18.05.2021 Utgående brev Gbnr. 316/3 - varsel om oppmålingsforretning Stig Rune Storsve m.fl. INDREFOSEN
2021/3695 20210518 18.05.2021 Inngående brev Informasjon om støtte til trafikksikkerhetsarbeid - vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3690 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Gunnar Tangstad INDREFOSEN
2021/3692 20210518 18.05.2021 Inngående brev Gbnr. 170/25, 170/101 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Ruth Ravnå m.fl. INDREFOSEN
2021/3693 20210518 18.05.2021 Inngående brev Søknad om å beholde kontorer i forbindelse med utarbeidelse av bygdebøker Leksvik bygdeboknemd v/ Hans Alfred Killingberg INDREFOSEN
2021/3339 20210518 18.05.2021 Utgående brev Viltforvaltning - oppsigelse av areal på Markabygda østre vald Kevin Lysvand INDREFOSEN
2021/1840 20210518 18.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/8691 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Hogsdalsveien 1331 - gbnr. 159/40 - fritidsbolig -Disp. kom.plan & PBL.§1-8 - Tillatelse til tiltak INDREFOSEN
2020/8010 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - Klagebehandling INDREFOSEN
2021/3667 20210518 18.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 228/6 og 228/14 ikke er konsesjonspliktig Monika Rognes Dretvik INDREFOSEN
2018/964 20210518 18.05.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - areal nord for BKB2 NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2021/3682 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Tom Erik Røstad INDREFOSEN
2021/2401 20210518 18.05.2021 Inngående brev Trongseterveien 55 - gbnr. 6/41 - skorstein - etterlyser svar POLYGON AS INDREFOSEN
2021/3474 20210518 18.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 993644420 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/460 20210518 18.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Hindrem & Seter vassverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/3177 20210518 18.05.2021 Utgående brev Gbnr. 280/13 - kommunen har rettet bygningsopplysninger i matrikkelen Terje Almaas INDREFOSEN
2021/3409 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilslutning for Verrabotn vald til felles bestandsplan med Rissa utmarksråd og Leksvik Storvald Otto Alseth INDREFOSEN
2021/626 20210518 18.05.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2020/3890 20210518 18.05.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - anleggsnr. 45932 Trøa klubbhus Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3177 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om bruksareal på bolig Terje Almaas INDREFOSEN
2021/3671 20210518 18.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Retiroveien 51 - gbnr. 124/344 Tangvik, Erna Ellinor Onsøien INDREFOSEN
2021/3672 20210518 18.05.2021 Inngående brev Forespørsel om hogst og rydding på kommunal grunn Trygve Aleksander Flytør INDREFOSEN
2021/3403 20210518 18.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Fosenkraft AS - 26.05.21 FOSENKRAFT AS INDREFOSEN
2021/3673 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Per Kristian Johansen INDREFOSEN
2021/3674 20210518 18.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Arnfinn Wanvik INDREFOSEN
2021/415 20210518 18.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/8097 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Frivilligpris for Indre Fosen kommune 2020 INDREFOSEN
2020/8097 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kulturpris for Indre Fosen kommune 2020 INDREFOSEN
2021/3740 20210518 18.05.2021 Inngående brev Informasjon om søknad om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/1930 20210518 18.05.2021 Utgående brev Til uttalelse: Delingssak - Granhaugen - gbnr. 39/86 Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. INDREFOSEN
2021/732 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for nytt renseanlegg Vanvikan, planid. 50542021003 – 1.-gangs politisk behandling INDREFOSEN
2021/1409 20210518 18.05.2021 Utgående brev Byggesak - Damveien 11 - gbnr. 280/47 - bruksendring - Rammetillatelse UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/6897 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid. 50542020005 - Klagebehandling INDREFOSEN
2021/2778 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til nytt el-fiskeapparat INDREFOSEN
2021/2122 20210518 18.05.2021 Utgående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - støttemur med fylling - dispensasjon - tillatelse til tiltak ANLEGGSARBEID AS INDREFOSEN
2020/475 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet, planID. 50542020004 – Klagebehandling og sluttbehandling av revidert planforslag INDREFOSEN
2020/8151 20210518 18.05.2021 Saksframlegg/innstilling Delingssak - Grønning - gbnr. 20/3 INDREFOSEN
2018/7718 20210516 16.05.2021 Inngående brev Gbnr. 86/1 - Sliperen - vannforsyningsanlegg - spørsmål om manglende informasjon Anton Kristian Stavnes INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Lars Valdor INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Paulina Nowakowska INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Omaad Aslam INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Galina Kozlova Rønningen INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Torbjørn Kilsti Hermstad INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 May-kristin Hagen INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Kristoffer Størseth INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Ørjan Andresen INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Ken-Rune Holvik INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Magna Wean Haugen INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 J-Ita Hansen INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Øyvind Arend Hallvig Bentås INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Lin Li INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Paul Arne Sørgård INDREFOSEN
2021/1868 20210516 16.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Saksbehandler byggesak Indre Fosen kommune - st. ref. 4357454077 Lars Erik Aalberg INDREFOSEN
2021/2968 20210514 14.05.2021 Inngående brev Forskriftsendringer i Covid19-forskriften - § 6a bokstav c - mannskap på fartøy STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anna-Marie Børmark Grønning INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Larissa Iarochenko INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 stine sæther INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anne Karen Aune INDREFOSEN
2021/3240 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Morten Sund INDREFOSEN
2020/7760 20210514 14.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien 280 - gbnr. 126/25, 126/35 - båtrampe - angående godkjenning Trygve Moland INDREFOSEN
2021/3663 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Overlandsbotten HASSELVIKA TRANSPORT Helge Nebb Husby INDREFOSEN
2021/3185 20210514 14.05.2021 Inngående brev Vinnatrøveien 2 - gbnr. 275/2 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2021/3667 20210514 14.05.2021 Inngående brev Gbnr. 228/6, 228/14 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Monika Rognes Dretvik INDREFOSEN
2020/6669 20210514 14.05.2021 Inngående brev Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6800 20210514 14.05.2021 Inngående brev Avgjørelse av lovlighetsklage - avtale med Stranda Fjordsenter AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4786 20210514 14.05.2021 Inngående brev Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3670 20210514 14.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digital konferanse for kommunale ungdomsråd 04.06.21 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/8402 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 58/19 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Erling Magnar Dyrendahl INDREFOSEN
2020/8402 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 58/19- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/8402 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 58/19- oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Ragnar Aasan INDREFOSEN
2021/1839 20210514 14.05.2021 Utgående brev Havsteinsstranda 8 - gbnr. 312/22 - tilbygg hytte - søknad - Kommunen trenger flere opplysninger Sølvi Berge INDREFOSEN
2021/3669 20210514 14.05.2021 Inngående brev Orientering om NVEs prioriteringer for behandling av nettsaker Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2021/3633 20210514 14.05.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Ytre Skjervøya 78 Rør Tek A/S INDREFOSEN
2021/3651 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Retiroveien 49 - gbnr. 124/24 Tangvik, Hanne INDREFOSEN
2021/2048 20210514 14.05.2021 Utgående brev Angående delingssak - Kvithyllvegen 245 - gbnr. 56/55 Anton Kvithyll INDREFOSEN
2020/7345 20210514 14.05.2021 Utgående brev Byggesak - Pevikveien - gbnr. 170/285 - bolig - nybygg - Endring av gitt tillatelse ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2020/7336 20210514 14.05.2021 Inngående brev Gbnr. 11/1 - Amund Rein - avlingssvikt - kornoppgave REIN AMUND INDREFOSEN
2020/863 20210514 14.05.2021 Utgående brev Byggesak - Avvisning av klage på enkeltvedtak for tiltak på 122/351 og 122/353 ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS INDREFOSEN
2020/8407 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/332 - oversendelse av matrikkelbrev Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2021/524 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/331 - oversendelse av matrikkelbrev Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2021/55 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/330 - oversendelse av matrikkelbrev Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2020/8407 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Eva Berget INDREFOSEN
2020/863 20210514 14.05.2021 Utgående brev Byggesak - Varsel om tilsyn med tiltak på 122/351 og 122/353 KW BYGG AS INDREFOSEN
2021/55 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Jan Helge Engen m.fl. INDREFOSEN
2021/524 20210514 14.05.2021 Utgående brev Gbnr. 170/1 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Bente Schrøder INDREFOSEN
2021/3646 20210514 14.05.2021 Inngående brev Bregneveien 3 - gbnr. 122/345 - bolig og garasje - søknad om ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2021/3647 20210514 14.05.2021 Inngående brev Hermstadveien 14 - gbnr. 39/79 - fjernet ildsted Kjell Joar Hermstad INDREFOSEN
2021/3500 20210514 14.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar - spørsmål om veterankontakt i kommunen Veteraninfo - Oddvar Meyer INDREFOSEN
2021/2984 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kjerkveien 120 - gbnr. 13/11, 13/26, 13/75 - søknad om deling av grunneiendom Anders S Marstrander INDREFOSEN
2021/3648 20210514 14.05.2021 Inngående brev Åkerliveien 26 - gbnr. 214/1 - bolig - tilbygg/fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak TS BYGG AS m.fl. INDREFOSEN
2021/3644 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 307 - gbnr. 60/9 - redskapshus - søknad om ferdigattest Grete Svean INDREFOSEN
2021/3645 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 307 - gbnr. 60/9 - redskapshus - tilbygg - søknad om ferdigattest Grete Svean INDREFOSEN
2021/3668 20210514 14.05.2021 Inngående brev Spørsmål ved Fosen Naturvernforenings klage til oppgradering av fv. 718 Hasselvikveien Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2020/5063 20210514 14.05.2021 Utgående brev Stjørnveien 470, 472, 474 - gbnr. 155/9 - aksept av tiltaksplan ettersendelse av dokumentasjon Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3639 20210514 14.05.2021 Inngående brev Tilleggsrapportering for foretak som inndriver forfalte krav på vegne av andre FINANSTILSYNET INDREFOSEN
2020/8559 20210514 14.05.2021 Utgående brev Drakestranda 452 - gbnr. 310/11 - hytte - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak - Kommunen trenger flere opplysninger Knut Tore Benjaminsen INDREFOSEN
2019/441 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innspill - bolystprosjektet Amalie Hansen Ness INDREFOSEN
2021/2641 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar på svar på henvendelse 29.04.2021 ang. avlagte prøver Yilmaz Güner INDREFOSEN
2019/9292 20210514 14.05.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt nettverksmøte for personvernombud 14.06.21 Sarpsborg kommune INDREFOSEN
2021/3371 20210514 14.05.2021 Inngående brev Rørvikveien 691 - gbnr. 187/1 - basestasjon - dispensasjon fra byggegrense Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3416 20210512 12.05.2021 Inngående brev Etterlyser kontonummer - utbetaling etter vedtak i representantskapet i TBRT IKS TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2021/3632 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Geir Ove Opland INDREFOSEN
2021/3628 20210512 12.05.2021 Inngående brev Avropsavtale - Helseplattformen Helseplattformen INDREFOSEN
2020/8229 20210512 12.05.2021 Inngående brev Gbnr. 326/10 - nabovarsel Otto Skarsaune INDREFOSEN
2021/933 20210512 12.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 11.5.21 - nedbemanning, lærernorm, økonomi og konsekvenser Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/3633 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - Ytre Skjervøya 78 Rør Tek A/S INDREFOSEN
2021/3643 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 57/146 VIKINGBASE AS INDREFOSEN
2021/3630 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Anne Kristin Grøn Wanvik INDREFOSEN
2021/3631 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Jon Asmund Torvik INDREFOSEN
2021/1232 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høgåsmyra - gbnr. 122/387 - vedlegg til søknad SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/3623 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Håggåveien 109 - gbnr. 222/21 Lutdal, Tore INDREFOSEN
2021/1712 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Øvlandsbotn 157 - gbnr. 84/23 - hytte - tilbygg + andre tiltak - dispensasjon - til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2021/1691 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vikasjøen 9 - gbnr. 1/7 - anneks - referat fra forhåndskonferanse BEB DESIGN AS INDREFOSEN
2021/2724 20210512 12.05.2021 Inngående brev Brudalsveien 49 - gbnr. 304/3 - ombygging til barnehage - dispensasjonssøknad / nabovarsel VS BYGG AS INDREFOSEN
2021/1709 20210512 12.05.2021 Inngående brev Byggesak - Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - ansvarsrett kontroll våtrom og lufttetthet Roger Børsting INDREFOSEN
2021/3258 20210512 12.05.2021 Utgående brev Frengsveien 134 - gbnr. 141/10 - anneks - referat fra forhåndskonferanse FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2019/6897 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedr. klage fra TBRT på vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet Arnar Utseth INDREFOSEN
2021/301 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedlegg til tilskuddsbrev SMIL - kart over Dammyra Erlend Skraastad INDREFOSEN
2021/3620 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring - forslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket INDREFOSEN
2021/3621 20210512 12.05.2021 Inngående brev Informasjon vedrørende utføring service på minirenseanlegg i kommunene Osen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland Ørland kommune INDREFOSEN
2019/1976 20210512 12.05.2021 Utgående brev Gbnr. 125/61 - oversendelse av matrikkelbrev Svein Arne Dyrendahl m.fl. INDREFOSEN
2021/754 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 944 - gbnr. 307/16 - vinterhage og platting - Disp.kom.plan & PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak IDICULA TITTO THUNDIYIL INDREFOSEN
2020/6951 20210512 12.05.2021 Utgående brev Gbnr. 17/63- oversendelse av matrikkelbrev Geir Agnar Moen INDREFOSEN
2020/6017 20210512 12.05.2021 Inngående brev Skaugdalsveien 1550 - gbnr. 98/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - behandling av klage på avslag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3105 20210512 12.05.2021 Inngående brev Gbnr. 79/1 - Jon Martin Ramsø - bygging av landbruksvei - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/8010 20210512 12.05.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - klage på vedtak Beate Sæther INDREFOSEN
2021/1409 20210512 12.05.2021 Inngående brev Damveien 11 - gbnr. 280/47 - bruksendring - fravik fra energikrav UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2021/2554 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uttalelse - gbnr. 230/1 - Idar Bremeraunet- søknad om bygging av landbruksvei Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7352 20210512 12.05.2021 Inngående brev Informasjon om droneflyving over Leksvik NORSK RIKSKRINGKASTING AS INDREFOSEN
2021/1611 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Fjølvikbotnveien 81, 7125 Vanvikan - gbnr 314/13 - uthus - dispensasjon Kristin Wanvik Hagen INDREFOSEN
2021/3597 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Sindre Sørheim Lutdal INDREFOSEN
2021/3598 20210512 12.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2021 - slåttemark på Ersøy V STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6864 20210512 12.05.2021 Inngående brev Leksvik helsetun - gbnr. 275/74 - ombygging av legesenter og helsestasjon - riving LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2021/3576 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/221 Roger Fiksdal INDREFOSEN
2020/7195 20210512 12.05.2021 Inngående brev Fevågveien 563 - Søknad om ferdigattest - gbnr. 140/182 Kystplan AS INDREFOSEN
2021/3335 20210512 12.05.2021 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse - Modalsveien 920 - vi trenger flere opplysninger Føll, Connie Anita Knarbakk INDREFOSEN
2021/2916 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/3593 20210512 12.05.2021 Inngående brev Hasselvikveien 951 - gbnr. 132/54 - veranda - søknad Inga Skjemstad INDREFOSEN
2020/4416 20210512 12.05.2021 Utgående brev Byggesak - Kvithyllneset 23 - gbnr. 56/161 - fritidsbolig - tilbygg - Disp.PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak Tone Irene Grådahl INDREFOSEN
2020/5433 20210512 12.05.2021 Inngående brev Hulsundveien 227 - gbnr. 169/1 - rekvirering av oppmålingsforretnng Bjørn Bryn Anthun INDREFOSEN
2021/3295 20210512 12.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på vilkår STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3388 20210512 12.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på vilkår STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2641 20210512 12.05.2021 Inngående brev Skjenkebevilling Josef Günes Yilmaz Güner INDREFOSEN
2021/3240 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Morten Sund INDREFOSEN
2021/3240 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Morten Sund INDREFOSEN
2021/3097 20210512 12.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Øra bra brukt & galleri KOMTEKST SØLVI J DAHLEN LAUVSNES INDREFOSEN
2021/3619 20210511 11.05.2021 Inngående brev Modalsveien 507 - gbnr. 78/5 - informasjon om feiegebyr Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/3616 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Terje Aanonli INDREFOSEN
2021/436 20210511 11.05.2021 Inngående brev Distribusjon av Comirnaty for uke 20 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3240 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone - st. ref. (4383072143) Anne Karen Aune INDREFOSEN
2021/3240 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsefagarbeidere til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4383072143 Anne Karen Aune INDREFOSEN
2021/3595 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forespørsel om tomt Ewa Poltavstev INDREFOSEN
2021/1232 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høgåsmyra - gbnr. 122/387 - Gjennomføringsplan versjon 2 SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/8298 20210511 11.05.2021 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for deler av Haltveien YTRE HALTVEI VEILAG INDREFOSEN
2021/366 20210511 11.05.2021 Inngående brev Informasjon om bestilling av stemmesedler til sametingsvalget 2021 SAMEDIGGI / SAMETINGET INDREFOSEN
2020/7155 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/250 Stig Erik Trøen INDREFOSEN
2021/3594 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - spørreskjema om kvikkleirefare DAGBLADET AS INDREFOSEN
2021/3612 20210511 11.05.2021 Inngående brev Gbnr. 108/1 - Ola Sæther Grenne - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/2619 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ol-Jonsabakken 16 - gbnr. 170/316, 170/328 - garasje - dispensajsonssøknad Stig Tøndervik INDREFOSEN
2021/3604 20210511 11.05.2021 Inngående brev Pallinveien 18 - gbnr. 124/192 - bolig - tilbygg/fasadeendring - forhåndskonferanse Joachim Flytør Ytterås INDREFOSEN
2021/2097 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Fjølvika steinbrudd Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2021/3185 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vinnatrøveien 2 - gbnr. 275/2 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/239 Svein Sørli INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/148 Ingrid M Dybdahl Rognhaug INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/236, 56/138 Kåre Trøen INDREFOSEN
2021/3115 20210511 11.05.2021 Utgående brev Pusse opp ballbinge på Stadsbygd Stian Osen INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/137 Hans Alfred Håve INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/142, 56/244 Kjell Fætten INDREFOSEN
2021/3570 20210511 11.05.2021 Inngående brev Gbnr. 315/197 - egenerklæring om konsesjonsfrihet INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vedtak om ro og orden i kommunen Sten Terje Hovden Falnes INDREFOSEN
2021/3566 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bork Rigel-veien 78 - gbnr. 314/3 - søknad om deling av grunneiendom Anne Grete Sæther Wanvik INDREFOSEN
2021/2695 20210511 11.05.2021 Inngående brev Udduveien 149 - gbnr. 124/186 - vinterhage - søknad om tillatelse til tiltak Beathe Hammervold INDREFOSEN
2021/2894 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om sponsing av ny båt for utvidelse av aktiviteter på Halten STIFTELSEN HALTEN NEKOLAI DAHLS MINNE INDREFOSEN
2021/3090 20210511 11.05.2021 Inngående brev Signert avtale om anlegg av stikkledning - gbnr. 56/146 Odd Jørund Gullbrekken m.fl. INDREFOSEN
2020/1825 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - spørsmål om status Per Rudolfsen INDREFOSEN
2020/7127 20210511 11.05.2021 Utgående brev Storsveveien 31 - gbnr. 316/3 - deling av grunneiendom - dispensasjon - tillatelse til tiltak Olav Storsve INDREFOSEN
2021/732 20210511 11.05.2021 Inngående brev Detaljregulering nytt renseanlegg Vanvikan - planforslag del 2 av 2 ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2021/3518 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 118/3 og 18/20 ikke er konsesjonspliktig Gerd Olau Rokseth m.fl. INDREFOSEN
2021/2896 20210511 11.05.2021 Inngående brev Program for dialogmøte om regional plan for arealbruk og temaplan integrering Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/3578 20210511 11.05.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader - kortvarig intensivt tilsyn - Svean Mek. - Rune Svean STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1709 20210511 11.05.2021 Utgående brev Byggesak - Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - dispensasjon og tillatelse til tiltak Remi Børsting INDREFOSEN
2021/2149 20210511 11.05.2021 Utgående brev Byggesak - Roliseterveien 463 - gbnr. 292/1 - Utbedring av fritidsbolig, delvis riving og gjenoppbygging. Alvin Berg INDREFOSEN
2021/436 20210510 10.05.2021 Inngående brev Fordeling av Comirnaty for uke 20 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3571 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Kjell Olav Johnsen INDREFOSEN
2021/571 20210510 10.05.2021 Inngående brev Månedsbrev april 2021 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2021/3554 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Roy Sjøbakk INDREFOSEN
2021/3552 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Terje Andersen INDREFOSEN
2021/732 20210510 10.05.2021 Inngående brev Detaljregulering nytt renseanlegg Vanvikan - planforslag del 1 av 2 Asplanviak - Claire Kvalheim Kieffer INDREFOSEN
2021/3115 20210510 10.05.2021 Inngående brev Etterlyser svar på henvendelse Stian Osen INDREFOSEN
2021/3555 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Fevågveien 389 - gbnr. 140/139 Engan, Terje INDREFOSEN
2021/2811 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av terminvarsel for sertifikatlån DNB BANK ASA INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - Bedre tverrfaglig samarbeid Oppvekstutvalgt INDREFOSEN
2021/1709 20210510 10.05.2021 Inngående brev Byggesak - Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - Komplementerende informasjon Roger Børsting INDREFOSEN
2021/3537 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Geir Sætre Sætre, Geir INDREFOSEN
2021/3548 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Bjørn Lage Møllegård INDREFOSEN
2021/3549 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020/2021 Leif Olav Ånonli INDREFOSEN
2020/8788 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tørstadveien 372, 389 - gbnr. 44/2 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8298 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan for deler av Haltveien STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/2208 20210510 10.05.2021 Inngående brev Årsmøtepapirer for Rissa Badmintonklubb RISSA BADMINTONKLUBB INDREFOSEN
2018/6052 20210510 10.05.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 913876415 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - nedbemanningsprosessen og konsekvenser, Fevåg/Hasselvika oppvekstsenter, Nybygg Stadsbygd skole Oppvektutvalget INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - Ungt entrepernørskap Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/933 20210510 10.05.2021 Utgående brev Presentasjon oppvekstutvalget 27.4.21 - Revidering av ordensreglementet i skolen Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2021/3534 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 124/184 - Udduveien 2 - ber om kart over kabler og rør på eiendommen BN ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/2695 20210510 10.05.2021 Inngående brev Udduveien 149 - gbnr. 124/186 - vinterhage - bekreftelse på mottatt nabovarsel SAMEIET LANGSAND PARK INDREFOSEN
2020/7663 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 39/45 - Hermstadveien 37 - monteringskort for minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS INDREFOSEN
2021/3529 20210510 10.05.2021 Inngående brev Johan Bojers vei 430 - gbnr. 56/356 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak LG-BYGG AS INDREFOSEN
2021/3531 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 369 - gbnr. 63/15 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Ingar Ersøybakk INDREFOSEN
2021/3538 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til samarbeid - veilendingssenter for pårørende innen rus og psykiske lidelser NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING INDREFOSEN
2021/415 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia flerbrukshus SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2021/1660 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll fra årsmøte i IUA Sør-Trøndelag 28.04.21 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7238 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 17/2 - Gerald Eriksson - avlingssvikt - kornoppgave GERALD ERIKSSON INDREFOSEN
2021/3509 20210510 10.05.2021 Utgående brev Orsandveien 5 - gbnr. 306/1/4 - forespørsel om restanse på kommunale avgifter, eiendomsskatt og vannmåler EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS INDREFOSEN
2021/2104 20210510 10.05.2021 Inngående brev Hermstadveien 5 - gbnr. 39/5 - maskinhall/gårdsverksted - tilleggsinformasjon Geir Hermstad INDREFOSEN
2021/3524 20210510 10.05.2021 Utgående brev Info om søknadsfrist SFO ***** INDREFOSEN
2021/3542 20210510 10.05.2021 Inngående brev Orientering om basiskartlegging i naturreservatene Skogkjerringholet og Skjettenberglia STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/3032 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/216 - egenerklæring om konsesjonsfrihet har blitt registrert Andreas Farbu INDREFOSEN
2018/2102 20210510 10.05.2021 Utgående brev Gbnr. 275/4 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Rigmor Winge Sunde INDREFOSEN
2021/2219 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gbnr. 47/2 - oversending av klage på pålegg om miljøundersøkelser etter skogsdrift STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN