eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1746 20210306 06.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Anniken G. Johnsen INDREFOSEN
2021/1746 20210306 06.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Anniken G. Johnsen INDREFOSEN
2021/1758 20210306 06.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Julie Lein INDREFOSEN
2021/1758 20210306 06.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Julie Lein INDREFOSEN
2021/1758 20210306 06.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Khylie España INDREFOSEN
2021/1758 20210306 06.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Khylie España INDREFOSEN
2021/1758 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Okubamariam Tesfagergish Mahrena INDREFOSEN
2021/1758 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Okubamariam Tesfagergish Mahrena INDREFOSEN
2021/1758 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Ashley España INDREFOSEN
2021/1758 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Ashley España INDREFOSEN
2021/1758 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Maiken Jeanette Bang Thanem INDREFOSEN
2021/1758 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Maiken Jeanette Bang Thanem INDREFOSEN
2021/1815 20210305 05.03.2021 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Marit Synnøve Ørsjødal Gjeset Marit Synnøve Ø Gjeset INDREFOSEN
2021/1833 20210305 05.03.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 56/12 og 56/50 ikke er konsesjonspliktig Siv Høvik Digernes INDREFOSEN
2021/1751 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Frida Vaarum INDREFOSEN
2021/1751 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Frida Vaarum INDREFOSEN
2021/754 20210305 05.03.2021 Inngående brev Uttalelse - oppføring av vinterhage og platting - Drakestranda 944 - gbnr. 307/16 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/1886 20210305 05.03.2021 Utgående brev Forespørsel om kopi av selskapsavtale INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2021/1888 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på henvendelse fra FAU Stadsbygd skole om fritidstilbud for elever på ungdomstrinn Elisabeth Fætten Schei INDREFOSEN
2021/1889 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Coop Midt-Norge avd. 127 Extra Leksvik - Endring i egen bevillling COOP MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/1903 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier med autorisasjon - st. ref. (4358301282) Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2021/1903 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier med autorisasjon Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4358301282 Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2021/1903 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier med autorisasjon - st. ref. (4358301282) Rina Kristine Balstad INDREFOSEN
2021/1903 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier med autorisasjon Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4358301282 Rina Kristine Balstad INDREFOSEN
2020/1101 20210305 05.03.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte OKS Trøndelag - 15.12.20 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2020/1973 20210305 05.03.2021 Inngående brev Hovedplan avløp og vannmiljø - Inspill STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7335 20210305 05.03.2021 Utgående brev Kommunens uttalelse ifbm klage på avslag om erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7938 20210305 05.03.2021 Inngående brev Hasselvika båtforening - etterlyser kontraktforslag - tilstand på båtrampe Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2020/8199 20210304 04.03.2021 Inngående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Aksept av tiltaksplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/8597 20210304 04.03.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring - 359/1 - Wilhelmina van Pinxteren Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/8603 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ratheveien 162 - gbnr. 134/14 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - kart Erling Hassel INDREFOSEN
2020/8603 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ratheveien 162 - gbnr. 134/14 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - dispensasjonssøknad Erling Hassel INDREFOSEN
2021/43 20210304 04.03.2021 Inngående brev Tånnårvikøya - gbnr. 150/2 - hytte - tilbygg - Tilsvar Fredrik Smistad INDREFOSEN
2020/7338 20210304 04.03.2021 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for klimabetinget avlingssvikt, vekstgruppe kron STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7393 20210304 04.03.2021 Inngående brev Innvilget søknad om erstatning for klimabetinget avlingssvikt, vekstgruppe korn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7442 20210304 04.03.2021 Inngående brev Avslag på søknad om erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe korn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7444 20210304 04.03.2021 Inngående brev Avslag på søknad om erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe korn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7561 20210304 04.03.2021 Inngående brev Rødberg - uttalelse til søknad om endring av art - settefisk av torsk - Gadus Settefisk AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7760 20210304 04.03.2021 Inngående brev Hasselvikveien 280 - Ber om endelig svar ang. søknad om rampe ned mot sjøen Trygve Moland INDREFOSEN
2020/1973 20210304 04.03.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av planprogram for hovedplan avløp og vannmiljø TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/4789 20210304 04.03.2021 Inngående brev Andre gangs purring på rapportering Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2018/6960 20210304 04.03.2021 Inngående brev Resultater fra kommunenes egenrapportering på status - demensplan 2020 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2018/11615 20210304 04.03.2021 Utgående brev Vedrørende henvendelse ***** INDREFOSEN
2018/11632 20210304 04.03.2021 Utgående brev Søknad om utbetaling av investeringstilskudd - Stadsbygd omsorgssenter HUSBANKEN INDREFOSEN
2019/2199 20210304 04.03.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969135396 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7884 20210304 04.03.2021 Inngående brev Klage på avslag - ny innsending Vidar Fissum Dalen INDREFOSEN
2019/8542 20210304 04.03.2021 Utgående brev Reseksjonering for 122/73//1,2 til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2019/9107 20210304 04.03.2021 Inngående brev Byggesak - Rørvikveien 279 - gbnr. 10/2 - riving og bygging av ny driftsbygning - Angående overtredelsesgebyr DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/426 20210304 04.03.2021 Inngående brev Tilsyn - varsel om tvangsmulkt Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2020/475 20210304 04.03.2021 Inngående brev Klage reguleringsplan Fv.715 Krinsvatnet Knut Bjørkvik INDREFOSEN
2021/1844 20210304 04.03.2021 Inngående brev Gbnr. 13/7 - Teglverksveien 81 - Stadsbygd idrettslag - signert festekontrakt STADSBYGD IL INDREFOSEN
2021/1853 20210304 04.03.2021 Inngående brev Gbnr. 56/157, 56/139, 56/243 og 56/275 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Ragnar Skånøy INDREFOSEN
2021/1854 20210304 04.03.2021 Inngående brev Gbnr. 115/1 og 115/6 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Sverre Håvard Melhus INDREFOSEN
2021/1859 20210304 04.03.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - BAR'E LYKKE AS BAR'E LYKKE AS INDREFOSEN
2021/1862 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Besøk av stortingspresidenten INDREFOSEN
2021/1863 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Idemyldring om sosialisering for ungdom INDREFOSEN
2021/1865 20210304 04.03.2021 Inngående brev Saksdokumenter - Representantskapsmøter i Nyhavna Utvikling IKS TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2021/1866 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Høring: ordensreglement for grunnskolene INDREFOSEN
2021/1867 20210304 04.03.2021 Inngående brev Brukthandelbevilling - Stadsbygd båtsenter AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2021/1876 20210304 04.03.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Varghattveien 35 - gbnr. 170/268 Grunnhov, John Reidar INDREFOSEN
2021/1877 20210304 04.03.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Baksteinveien127 - gbnr. 140/43 Engvik, Hanna Marie Salbubæk INDREFOSEN
2021/1878 20210304 04.03.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Lundavegen 7 og 9 - gbnr. 75/182 SENTRUMSGÅRDEN AS INDREFOSEN
2021/1883 20210304 04.03.2021 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Årsmøte STADSBYGD SKYTTERLAG INDREFOSEN
2021/1842 20210304 04.03.2021 Inngående brev Aunaveien 63 - gbnr. 9/65 - garasje og carport - søknad om tillatelse til tiltak Knut Jarle Finserås INDREFOSEN
2021/936 20210304 04.03.2021 Utgående brev Presentasjon i kommunestyre 2.3.21 - Arbeidet i Nordre Fosen vannområde Kommunestyret INDREFOSEN
2021/936 20210304 04.03.2021 Utgående brev Orientering i kommunestyret 2.3.21 - Årsmelding 2020 - Nordre Fosen vannområde Kommunestyret INDREFOSEN
2021/936 20210304 04.03.2021 Utgående brev Presentasjon i kommunestyre 2.3.21 - Kontrollutvalgets funksjon Kommunestyret INDREFOSEN
2021/1750 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) Kaya Myran Coucheron INDREFOSEN
2021/1750 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Kaya Myran Coucheron INDREFOSEN
2021/1750 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) Maila alfortr INDREFOSEN
2021/1750 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Maila alfortr INDREFOSEN
2021/1751 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Henny Regine Kløven Lein INDREFOSEN
2021/1751 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Henny Regine Kløven Lein INDREFOSEN
2021/1752 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4350736872) Christina Bendikssen INDREFOSEN
2021/1752 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Christina Bendikssen INDREFOSEN
2021/1752 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4350736872) Julia Iris Norøy INDREFOSEN
2021/1752 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Julia Iris Norøy INDREFOSEN
2021/1746 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Kaya Myran Coucheron INDREFOSEN
2021/1746 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Kaya Myran Coucheron INDREFOSEN
2021/1758 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Marte Solli Stokkaune INDREFOSEN
2021/1758 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Marte Solli Stokkaune INDREFOSEN
2021/1758 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Emilie Johansen INDREFOSEN
2021/1758 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Emilie Johansen INDREFOSEN
2021/1770 20210304 04.03.2021 Inngående brev Kommunale avgifter - påklager krav om etterbetaling Solvoll Borrettslag 7120 Leksvik INDREFOSEN
2021/1772 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ny behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Sæther Maskinservice STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1732 20210304 04.03.2021 Utgående brev Kommunal bolig - Framnesveien 2 leilighet nr. 7 (Lundeng) - ***** ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2021/1472 20210304 04.03.2021 Inngående brev Sammenføyning - gbnr. 170/78 og 170/166 Geir Hegle INDREFOSEN
2021/1475 20210304 04.03.2021 Inngående brev Signert avtale for begrenset bruk av ephorte SIKRI AS INDREFOSEN
2021/1834 20210303 03.03.2021 Inngående brev Mulige endringer i skolestruktur i Indre Fosen kommune - tilbakemelding Atb INDREFOSEN
2021/1834 20210303 03.03.2021 Inngående brev Mulige endringer i skolestruktur i Indre Fosen kommune Atb INDREFOSEN
2021/1837 20210303 03.03.2021 Inngående brev Reguleringsplan Holtan bolig- og næringsområde - epost 1 av 2 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/1837 20210303 03.03.2021 Inngående brev Reguleringsplan Holtan bolig- og næringsområde - epost 2 av 2 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/1838 20210303 03.03.2021 Inngående brev Byggesak - Sørfjordveien 529 - gbnr. 156/13 - Søknad om oppføring av lagerhall EIVIND ØVERGÅRD INDREFOSEN
2021/1839 20210303 03.03.2021 Inngående brev Havsteinsstranda 8 - gbnr. 312/22 - tilbygg hytte - søknad Sølvi Berge INDREFOSEN
2021/1840 20210303 03.03.2021 Inngående brev Gbnr. 140/31 - Torger Øvergård - drenering av jordbruksjord - søknad Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/1841 20210303 03.03.2021 Inngående brev Flomsikring - Korabekken - forespørsel om rørlegging Martin berge INDREFOSEN
2021/1789 20210303 03.03.2021 Inngående brev Hysnesveien 69 - gbnr. 131/1 - næringseiendom - fradeling - nabovarsel TAKST-FORUM TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2021/1815 20210303 03.03.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad ang motorferdsel i utmark Gjeset, Marit Synnøve Ørsjødal INDREFOSEN
2021/1823 20210303 03.03.2021 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Årsmøte VANVIK SKYTTERLAG INDREFOSEN
2021/1829 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2021 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/1830 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på forslag til tiltak og undersøkelse om bruk av sykkelhjelm SAMFERDSELSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2021/1833 20210303 03.03.2021 Inngående brev Gbnr. 56/12 og 56/50 - Johan Bojers vei 148 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Siv Høvik Digernes INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel TRØNDERENERGI KRAFT AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel NORDIC POWER AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel RISSA KRAFTLAG SA INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel SMÅKRAFT AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel HESTDAL E-VERK AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel GÅSLUNELVA KRAFTVERK AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel VOLLAKRAFT AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel TENSIO TS AS INDREFOSEN
2021/1800 20210303 03.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel TENSIO TN AS INDREFOSEN
2021/1803 20210303 03.03.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersokelsen Ledige stillinger (RA-0678) - kvartalsvis rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2021/1806 20210303 03.03.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersokelsen Ledige stillinger (RA-0678) - kvartalsvis rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2021/1807 20210303 03.03.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersokelsen Ledige stillinger (RA-0678) - kvartalsvis rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2021/1770 20210303 03.03.2021 Utgående brev Kommunale avgifter - Strandveien 16,18,20,22, 24, 26, 28, 30,32 - gbnr.275/189 SOLVOLL BORETTSLAG LEKSVIK INDREFOSEN
2021/1764 20210303 03.03.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for 2020 Hindrum Fjordsenter As INDREFOSEN
2021/1758 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Signe Marie Drætvik INDREFOSEN
2021/1758 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Signe Marie Drætvik INDREFOSEN
2021/1751 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Helene Øvergård Elvebakken INDREFOSEN
2021/1751 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Helene Øvergård Elvebakken INDREFOSEN
2021/1739 20210303 03.03.2021 Inngående brev Nordvikveien 11 - gbnr. 140/93 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Elisabeth Aae INDREFOSEN
2021/1736 20210303 03.03.2021 Inngående brev Harbaktangen 8 - gbnr. 171/14 - rehabilitering av skorstein - søknad om tillatelse til tiltak TRØNDELAG PIPESENTER AS INDREFOSEN
2021/1724 20210303 03.03.2021 Inngående brev Kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - kjennetegn JS9985 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1745 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713) Diana Rose Degamo INDREFOSEN
2021/1745 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Diana Rose Degamo INDREFOSEN
2021/1745 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713) Hanna Kathrina Winge INDREFOSEN
2021/1745 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Hanna Kathrina Winge INDREFOSEN
2021/1746 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Bettina Dahl INDREFOSEN
2021/1746 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Bettina Dahl INDREFOSEN
2021/1746 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Emma Fagerli INDREFOSEN
2021/1746 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Emma Fagerli INDREFOSEN
2021/1746 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Diana Rose Degamo INDREFOSEN
2021/1746 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Diana Rose Degamo INDREFOSEN
2021/1538 20210303 03.03.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring - gbnr. 56/1 - Hans H. Horneman STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2021/1471 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4350786656) tirhas teklu tekle INDREFOSEN
2021/1471 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 tirhas teklu tekle INDREFOSEN
2021/1509 20210303 03.03.2021 Utgående brev Byggesak - Stjørnveien 470 - gbnr. 155/9 - brannskiller - Tillatelse til tiltak TOGIN AS INDREFOSEN
2021/1388 20210303 03.03.2021 Utgående brev Byggesak - Framnesveien 22 - gbnr. 275/17 - bolig - brannskiller - Tillatelse til tiltak TOGIN AS INDREFOSEN
2021/1391 20210303 03.03.2021 Utgående brev Byggesak - Årnsetflata 28 - gbnr. 122/318 - brannskiller - Tillatelse til tiltak TOGIN AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210303 03.03.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Leikvagn, Stjørnveien 470 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2021/1321 20210303 03.03.2021 Inngående brev Kvithyll - gbnr. 56/365 - fylling - redegjørelse av tiltak Johan Wemundstad INDREFOSEN
2021/863 20210303 03.03.2021 Utgående brev Johan Bojer videregående skole - midlertidig utslippstillatelse NORCONSULT INDREFOSEN
2021/1147 20210303 03.03.2021 Inngående brev Vedtak - motorferdsel i utmark og vassdrag § 5c - Torkjell Mollan Steinkjer kommune INDREFOSEN
2021/1182 20210303 03.03.2021 Utgående brev Kristian p. Bergs vei 250 - gbnr. 60/1 - deling av grunneiendom - tillatelse til tiltak FALLIN ARILD INDREFOSEN
2021/468 20210303 03.03.2021 Inngående brev Protokoll fra møte 01.03.21 i kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2019/6208 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om etablering av småbåthavn ved industriområde Kvithylla Harald Skaar INDREFOSEN
2020/4786 20210303 03.03.2021 Inngående brev Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - Aksept av tiltaksplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7760 20210303 03.03.2021 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 280 - gbnr. 126/25, 126/35 - båtrampe - uttalelser Trygve Moland INDREFOSEN
2020/7394 20210303 03.03.2021 Inngående brev Rissa Samdrift DA - Avslag på søknad om erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe korn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7276 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tronvik - gbnr. 244/1 - deling av grunneiendom - nytt forslag til utvidelse av tilleggsareal Tove Vik INDREFOSEN
2020/7055 20210303 03.03.2021 Utgående brev Byggesak - Småvikan 25 - gbnr. 172/23 - riving/oppføring av bolig - Referat fra møte Bjørn Inge Gustafsson INDREFOSEN
2020/6091 20210303 03.03.2021 Inngående brev Hysnesveien 12 - gbnr. 131/1 - Unicare Helsefort - Avslutning av tilsynssak Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/6182 20210303 03.03.2021 Utgående brev Fv715 Skillvasselva: status på søknad om igangsetting Trøndelag Fylkeskommune INDREFOSEN
2020/8199 20210303 03.03.2021 Utgående brev Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Rissa helsetun - dokumenttilsyn rapport svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/8010 20210303 03.03.2021 Inngående brev Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - søknad om dispensasjon fra byggegrense MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/8027 20210303 03.03.2021 Utgående brev Byggesak - Vinnahaugveien 5 - gbnr. 275/136 - carport - Kommunen trenger flere opplysninger Torbjørn Sunde INDREFOSEN
2020/8002 20210302 02.03.2021 Inngående brev Prangveien 27-29 - gbnr. 170/38 - amfi - innspill og svar på høringsinnspill Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2020/7964 20210302 02.03.2021 Inngående brev Statsforvalteren fraråder dispensasjon for sikring mot kanterosjon - Skaugdalsveien - gbnr 94/43 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/12 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/12 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/12 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01 Skatteetaten INDREFOSEN
2021/72 20210302 02.03.2021 Inngående brev Fevågsjøen 77 - gbnr. 140/208 - boliger - søknad om dispensasjon FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2020/8709 20210302 02.03.2021 Utgående brev Delvis innsyn - forespørsel om innsyn i papirer angående ***** ***** NORSK RIKSKRINGKASTING AS INDREFOSEN
2020/8789 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Torbjørn Kilsti Hermstad INDREFOSEN
2020/8789 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Sandra Ok Soon Witsker INDREFOSEN
2020/8789 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Nina Vevang INDREFOSEN
2020/8789 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Åshild Berget INDREFOSEN
2020/8789 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Alexander Ringseth INDREFOSEN
2020/8789 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4327059327 Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/6635 20210302 02.03.2021 Utgående brev Utslippstillatelse Setergårdsveien 55- gbnr. 306/9 SÆTHER ERIK INDREFOSEN
2020/6669 20210302 02.03.2021 Utgående brev Angående delingssak - Austdalsveien 1900 - gbnr. 160/11 Nordsether, Kai Lennart INDREFOSEN
2020/7304 20210302 02.03.2021 Inngående brev Gbnr. 170/1 - Råkvågveien 394 - angående egenerklæring om konsesjonsfrihet Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/7376 20210302 02.03.2021 Inngående brev Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av eiendom - Bjørnebo Østre - gbnr 281/2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7561 20210302 02.03.2021 Inngående brev Akvakulturvirksomhet på Rødberg savner offentliggjøring på kommunens nettsider FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/7437 20210302 02.03.2021 Inngående brev Gbnr. 58/3 - Solid Samdrift DA - avslag på erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/3403 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kommentar til brev fra styret i Sund Terrasse angående endring av reguleringsplan Svein Agnar Frøseth INDREFOSEN
2020/3403 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sund terrasse - samsvar mellom reguleringsplan og faktisk bygd situasjon - klage på vedtak Svein Agnar Frøseth INDREFOSEN
2020/2596 20210302 02.03.2021 Inngående brev Drakestranda 892 - gbnr 308/12 - tilbygg fritidsbolig - søknad om ferdigattest KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2019/9107 20210302 02.03.2021 Utgående brev Byggesak - Rørvikveien 279 - gbnr. 10/2 - riving og bygging av ny driftsbygning - Varsel om overtredelsesgebyr DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/9107 20210302 02.03.2021 Utgående brev Byggesak - Rørvikveien 279 - gbnr. 10/2 - riving og bygging av ny driftsbygning - Varsel om overtredelsesgebyr SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/9107 20210302 02.03.2021 Utgående brev Byggesak - Rørvikveien 279 - gbnr. 10/5 - riving og bygging av ny driftsbygning - Tillatelse til tiltak SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/7884 20210302 02.03.2021 Inngående brev Klage på avslag - ber om ny vurdering - reguleringsplan Fv.717 Sund-Bradden Vidar Fissum Dalen m.fl. INDREFOSEN
2019/8304 20210302 02.03.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - detaljregulering for Høgåsmyra - gbnr 122/387 - 122/354 og del av 122/6 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/548 20210302 02.03.2021 Inngående brev Budsjettsøknad 2022 - Museene i Sør-Trøndelag AS MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2021/604 20210302 02.03.2021 Inngående brev Lundaveien 7 - gbnr. 275/182 - forretningsbygg - fasadeendring/bruksendring - varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2021/612 20210302 02.03.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - bygging av vei - Jan Wiggo Haarberg - gbnr 88/5 og 88/13 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/732 20210302 02.03.2021 Inngående brev Statens vegvesen sin uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for nytt renseanlegg i Vanvikan Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/655 20210302 02.03.2021 Utgående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - avtale om dokumenttilsyn svar Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1182 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2021/1224 20210302 02.03.2021 Inngående brev Nordfjordveien 34 - gbnr. 170/113 - bygge tilbygg på maksimalt 50m2 - bemerkning til nabovarsel Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2021/1249 20210302 02.03.2021 Inngående brev Gbnr. 164/1 og 164/3 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter Atle Rødsjø INDREFOSEN
2021/1250 20210302 02.03.2021 Inngående brev Statens vegvesen sin uttalelse til varsel om mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugvegen Statens vegvesen INDREFOSEN
2021/1057 20210302 02.03.2021 Utgående brev Gbnr. 120/32 - konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Per Gunnar Føll INDREFOSEN
2021/1126 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ber om opplysninger - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Overtakelse av virksomhet Brit Lien Småvik m.fl. INDREFOSEN
2021/1127 20210302 02.03.2021 Utgående brev Skjersetveien 22 - gbnr. 276/26 - riving og oppføring av ny pipe - Tillatelse til tiltak Bjørn Ove Aalberg INDREFOSEN
2021/1353 20210302 02.03.2021 Utgående brev Byggesak - Hegernesveien 249 - gbnr. 326/35 - Skorstein - Tillatelse til tiltak SAND BYGG AS INDREFOSEN
2021/1353 20210302 02.03.2021 Utgående brev Byggesak - Hegernesveien 249 - gbnr. 326/35 - Opplysninger om bygning Geir Hugo Sand INDREFOSEN
2021/1356 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kommentar til svar på deres brev - økning i vannavgift Torstein Hårsaker INDREFOSEN
2021/1356 20210302 02.03.2021 Utgående brev Lægdaveien 45 - gbnr. 147/47 - klage på økning i vannavgift Torstein Hårsaker INDREFOSEN
2021/1416 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4349607006) Jon-Ole Raaen Malcolmsen INDREFOSEN
2021/1416 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Jon-Ole Raaen Malcolmsen INDREFOSEN
2021/1416 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4349607006) Andreas Stefan Lazar INDREFOSEN
2021/1416 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Andreas Stefan Lazar INDREFOSEN
2021/1471 20210302 02.03.2021 Inngående brev Lærlingesøknad - helsefagarbeider Ingunn Kjelvik INDREFOSEN
2021/1471 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4350786656) Charlotte Grande INDREFOSEN
2021/1471 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Charlotte Grande INDREFOSEN
2021/1533 20210302 02.03.2021 Utgående brev Gbnr. 116/3 og 116/12– matrikkelenhetene er blitt sammenslått Sverre Håvard Melhus INDREFOSEN
2021/1633 20210302 02.03.2021 Utgående brev Gbnr. 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5 - varsel om retting i matrikkelen Jon Einar Sollie m.fl. INDREFOSEN
2021/1737 20210302 02.03.2021 Inngående brev Gbnr. 275/68 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Knut Arvid Dahl INDREFOSEN
2021/1728 20210302 02.03.2021 Inngående brev Leksvik beite og sankelag - tiltak i beiteområder - elektronisk overvåkingsutstyr Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/1730 20210302 02.03.2021 Inngående brev Forespørsel om eiendomsskatt på adresse Setergårdsveien 120 Maria Laphing Sæther INDREFOSEN
2021/1731 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskuddbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2021/1707 20210302 02.03.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring i festekontrakter/festeavtaler som kommunen har med selskaper med barnehagedrift Barnehage.no INDREFOSEN
2021/1708 20210302 02.03.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2021/1709 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kvernsjøveien - gbnr. 39/81 - bolig og garasje - nybygg - søknad om tillatelse til tiltak Remi Børsting INDREFOSEN
2021/1710 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kvidalsveien 94, 96 - gbnr. 51/21 - basestasjon - forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling PRO INVENIA AS INDREFOSEN
2021/1711 20210302 02.03.2021 Inngående brev Nerveien 36 - gbnr. 56/53 - ildsted ikke i bruk Jørn Ivar Kojen INDREFOSEN
2021/1712 20210302 02.03.2021 Inngående brev Øvlandsbotn 157 - gbnr. 84/23 - hytte - tilbygg - søknad om dispensasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2021/1649 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kart - motorferdsel i utmark - snøskuter Vidar Volden INDREFOSEN
2021/1673 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Kjell Olav Johnsen Kjell Olav Johnsen INDREFOSEN
2021/1698 20210302 02.03.2021 Inngående brev Innsyn i delingssak fra 2011 - Skånøy - gbnr. 94/4 Stig Michael Skånøy INDREFOSEN
2021/1745 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713) Helmer Ertsås INDREFOSEN
2021/1745 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Helmer Ertsås INDREFOSEN
2021/1745 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713) Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1745 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1747 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350715453) Martine Lian INDREFOSEN
2021/1747 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350715453 Martine Lian INDREFOSEN
2021/1748 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350734688) Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1748 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350734688 Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1749 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikarer Hjemmetjenesten Rissa sone - st. ref. (4350766416) Nina Skjelvan Brovold INDREFOSEN
2021/1749 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikarer Hjemmetjenesten Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350766416 Nina Skjelvan Brovold INDREFOSEN
2021/1750 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) Maja Dahlen INDREFOSEN
2021/1750 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Maja Dahlen INDREFOSEN
2021/1750 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2021/1750 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2021/1750 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) Shewit Melake Weldeslassie INDREFOSEN
2021/1750 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 Shewit Melake Weldeslassie INDREFOSEN
2021/1758 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2021/1758 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2021/1758 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Emma Louise Tronstad INDREFOSEN
2021/1758 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Emma Louise Tronstad INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Nadia Tokstad INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Nadia Tokstad INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Frida Julie Dyrendalsli INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Frida Julie Dyrendalsli INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Tonje Sørensen INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Tonje Sørensen INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Siri Enebakk Mælan INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Siri Enebakk Mælan INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Sander Johansen Strandheim INDREFOSEN
2021/1751 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Sander Johansen Strandheim INDREFOSEN
2021/1752 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4350736872) Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2021/1752 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Inga Marie Strøm Reinkind INDREFOSEN
2021/1752 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Vilde Knappe Stegavik INDREFOSEN
2021/1752 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4350736872) Vilde Knappe Stegavik INDREFOSEN
2021/1764 20210302 02.03.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - HINDRUM FJORDSENTER AS HINDRUM FJORDSENTER AS INDREFOSEN
2021/1767 20210302 02.03.2021 Inngående brev NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter NHO REISELIV INDREFOSEN
2021/1768 20210302 02.03.2021 Inngående brev Innspill - bygging av videregående skole i Vanvikan Anne-Helen Myran INDREFOSEN
2021/1771 20210302 02.03.2021 Inngående brev Avgangsklasse Åsly Skole 1969 Robin Rokseth INDREFOSEN
2021/1772 20210302 02.03.2021 Inngående brev Innvilget erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Sæther Maskinservice - gbnr 56/29 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1774 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Årsmøte VANVIKAN I SENTRUM INDREFOSEN
2021/1775 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA19554 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1776 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA19553 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1777 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA19550 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1780 20210302 02.03.2021 Inngående brev Indre Fosen Kommune, 597015 Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp - servicesalg@klp.no INDREFOSEN
2021/1781 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennentegn VH94278 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1782 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn VH94277 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1783 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - VH94276 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2021/1810 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen Statsforvalteren i Trøndelag INDREFOSEN
2021/1811 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sørfjordveien 529 - gbnr. 156/13 - lagerhall - innvilget søknad om samtykke Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2021/1812 20210302 02.03.2021 Inngående brev Ang. bygging av fritidsbolig i Råkvåg på gbnr. 170/224 Eva Berget INDREFOSEN
2021/1814 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1815 20210302 02.03.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Gjeset, Marit Synnøve Ørsjødal INDREFOSEN
2021/1787 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Jegerprøvekurs STADSBYGD JEGER OG FISKERFORENING INDREFOSEN
2021/1799 20210302 02.03.2021 Inngående brev Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost vann og avløp - Invitasjon til oppstartsmøte REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2021/1817 20210302 02.03.2021 Inngående brev Gbnr. 170/218 - Råkvågveien 394 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2021/1821 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sluttrapport og prosjektlederrapport - utvikling av ny Johan Bojer vgs. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/1843 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd - gbnr. 21/1 - Andreas Tinglum Brødreskift - drenering av jordbruksland - søknad Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/1860 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1726 20210301 01.03.2021 Inngående brev Forespørsel om lærlingeplass - Fevåg barnehage Iselin Røsjø Almaas INDREFOSEN
2021/1726 20210301 01.03.2021 Inngående brev Forespørsel om lærlingeplass - Høgåsmyra barnehage Iselin Røsjø Almaas INDREFOSEN
2021/1727 20210301 01.03.2021 Inngående brev Svar på søknad om gravearbeid i forbindelse med grunnboring - fv.755 Drakestranda TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/1714 20210301 01.03.2021 Inngående brev Holadalen 40 - gbnr. 168/3 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Berger, John INDREFOSEN
2021/1721 20210301 01.03.2021 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Hans mortens v 2 - gbnr. 140/309 Askim, Jan Roger INDREFOSEN
2021/1746 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Maren Talmo Hindberg INDREFOSEN
2021/1746 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Maren Talmo Hindberg INDREFOSEN
2021/1746 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) Frida Kopreitan Dahl INDREFOSEN
2021/1746 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 Frida Kopreitan Dahl INDREFOSEN
2021/1747 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350715453) Wenche Aune INDREFOSEN
2021/1747 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350715453 Wenche Aune INDREFOSEN
2021/1694 20210301 01.03.2021 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 299/8 ikke er konsesjonspliktig Randi Solberg INDREFOSEN
2021/1670 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar - Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - PALERMO RESTAURANT BJUGN AS PALERMO RESTAURANT BJUGN AS INDREFOSEN
2021/1557 20210301 01.03.2021 Utgående brev Byggesak - Skjørdunkveien 14 - gbnr. 20/100 - påbygg veranda - Svar på henvendelse Frode Setra INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservat for skadefelling av gaupe STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Skogkjerringholet naturreservat for skadefelling av gaupe STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Seterelva naturreservat for skadefelling av gaupe STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Urddalen naturreservat for skadefelling av gaupe STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Ferjlia naturreservat for skadefelling av gaupe STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Heggdalslimyran naturreservat for skadefelling av gaupe STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1571 20210301 01.03.2021 Inngående brev Innvilget skadefellingstillatelse på en gaupe i deler Namsos, Steinkjer og Osen kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1766 20210301 01.03.2021 Inngående brev Høring om miljøforskrift for drosje i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/1763 20210301 01.03.2021 Inngående brev Invitasjon- oppstart Johan Bojer vgs. i Vanvikan Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/1752 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4350736872) Maja Kristoffersen INDREFOSEN
2021/1752 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. 4350736872 Maja Kristoffersen INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Iselin Rathe INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Iselin Rathe INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Lorda Angela Askjemshalten INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Lorda Angela Askjemshalten INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Pia Langeland INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Pia Langeland INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Andrea Voigt Svarliaunet INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Andrea Voigt Svarliaunet INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg - st. ref. (4335704042) Ingrid Bratseth INDREFOSEN
2021/1758 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikar innen helse og omsorg Indre Fosen kommune - st. ref. 4335704042 Ingrid Bratseth INDREFOSEN
2021/1749 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker ferievikarer Hjemmetjenesten Rissa sone - st. ref. (4350766416) Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1749 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker ferievikarer Hjemmetjenesten Rissa sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350766416 Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1745 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik - st. ref. (4350821713) Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2021/1745 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Leksvik Indre Fosen kommune - st. ref. 4350821713 Marita Holtborg Nordvik INDREFOSEN
2021/1751 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Kim Ove Kvernemo INDREFOSEN
2021/1751 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Kim Ove Kvernemo INDREFOSEN
2021/1751 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Ida eline Nordlund fjellheim INDREFOSEN
2021/1751 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1751 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1751 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) Ida eline Nordlund fjellheim INDREFOSEN
2021/1471 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4350786656) Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1471 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Amalie Røstad INDREFOSEN
2021/1477 20210301 01.03.2021 Utgående brev Nominasjonsskjema for årets trekkhund 2020 SPRÅKRÅDET INDREFOSEN
2021/1399 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om BPA-ordningen i 2019 og 2020 NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1407 20210301 01.03.2021 Utgående brev Gbnr. 15/12 - antall boenheter har blitt rettet Anne Lise Andersen m.fl. INDREFOSEN
2021/1201 20210301 01.03.2021 Utgående brev Forespørsel om lærlingeplass Leah Isabell Hammer INDREFOSEN
2019/8289 20210301 01.03.2021 Inngående brev Melding om fravær - Kommunestyret - 02.03.2021 Tom André Bredesen INDREFOSEN
2019/441 20210301 01.03.2021 Utgående brev Invitasjon felles oppstartsmøte - næringskraft og bolyst Olbert Johan Aasan m.fl. INDREFOSEN
2020/1110 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7359 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ber om uttalelse på stedfortreder - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. INDREFOSEN
2020/8766 20210301 01.03.2021 Inngående brev Gbnr. 224/1 og 225/1 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Hølaas INDREFOSEN
2020/8462 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20210228 28.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2021/1416 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4349607006 Awet Rezene Tewelde INDREFOSEN
2021/1416 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling IKT-servicefag - st. ref. (4349607006) Awet Rezene Tewelde INDREFOSEN
2021/1471 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4350786656) Anna Sofie Kilen INDREFOSEN
2021/1471 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Anna Sofie Kilen INDREFOSEN
2021/1471 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4350786656) Teka beraki INDREFOSEN
2021/1471 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Teka beraki INDREFOSEN
2021/1311 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4343364651 Camilla Agnethe Mortensen Hansen INDREFOSEN
2021/1311 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger - st. ref. (4343364651) Camilla Agnethe Mortensen Hansen INDREFOSEN
2021/1311 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger - st. ref. (4343364651) Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2021/1311 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4343364651 Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2021/1312 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4347417061 Sara Elise Aksnes INDREFOSEN
2021/1312 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferievikarer - st. ref. (4347417061) Sara Elise Aksnes INDREFOSEN
2021/1311 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger - st. ref. (4343364651) Lina Maria Dyrendahl INDREFOSEN
2021/1311 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4343364651 Lina Maria Dyrendahl INDREFOSEN
2021/1312 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferievikarer - st. ref. (4347417061) Frida Simonsen INDREFOSEN
2021/1312 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4347417061 Frida Simonsen INDREFOSEN
2021/1312 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferievikarer - st. ref. (4347417061) Ida Lovise Østerås INDREFOSEN
2021/1312 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4347417061 Ida Lovise Østerås INDREFOSEN
2021/1703 20210226 26.02.2021 Inngående brev Gbnr. 325/10 - org.nr. 990164363 - rett registrering av driftssenter for husdyrprodusent LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/1702 20210226 26.02.2021 Inngående brev Gbnr. 314/118 - Langnesveien 21 - innhenting av informasjon om framfeste EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2021/1700 20210226 26.02.2021 Inngående brev Informasjon om avtaleinnhold på markedsplass for skytjenester DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING INDREFOSEN
2021/1704 20210226 26.02.2021 Inngående brev Distribusjon av jodtabletter til landets kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1697 20210226 26.02.2021 Inngående brev Gbnr. 165/4 - Holsundveien 438 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Angele Lange INDREFOSEN
2021/1691 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vikasjøen 9 - gbnr. 1/7 - anneks - ønsker forhåndskonferanse Roger Malvik INDREFOSEN
2021/1692 20210226 26.02.2021 Inngående brev Leksvik beite og sankelag - tiltak i beiteområder - sperregjerde Storlia-Skjelbreia - søknad om tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2021/1694 20210226 26.02.2021 Inngående brev Gbnr. 299/8 - Drakestranda 1337 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Randi Solberg INDREFOSEN
2021/1662 20210226 26.02.2021 Inngående brev Gulec barbershop - tilsynsrapport FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2021/1663 20210226 26.02.2021 Inngående brev Salong Krølle - tilsynsrapport FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2021/1671 20210226 26.02.2021 Utgående brev Vedlikehold av Pevikveien TORUNN AAS m.fl. INDREFOSEN
2021/1651 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Geir Sætre Geir Sætre INDREFOSEN
2021/1648 20210226 26.02.2021 Utgående brev Gbnr. 292/1/75 - retting av bygningstype i matrikkelen Even Killingberg INDREFOSEN
2021/1652 20210226 26.02.2021 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Kjell Olav Johnsen Kjell Olav Johnsen INDREFOSEN
2021/1571 20210226 26.02.2021 Utgående brev Søknad om skadefellingstillatelse på en gaupe i Namsos, Steinkjer og Osen kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1649 20210226 26.02.2021 Utgående brev Vedr. søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Vidar Volden Vidar Volden INDREFOSEN
2021/1658 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - prosessledelse og lederskapsutvikling for implementering av 10-FAKTOR KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2021/1561 20210226 26.02.2021 Inngående brev Konsesjonssøknad Verrabotnvegen 740 - kjøpekontrakt og salgsoppgave HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS INDREFOSEN
2021/1540 20210226 26.02.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 20/99 - Svar på henvendelse Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/1559 20210226 26.02.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr. 170/312 - Svar på henvendelse UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2021/1556 20210226 26.02.2021 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien 35 - gbnr. 74/34 - bod - Svar på henvendelse Mads Haugen INDREFOSEN
2021/1311 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger - st. ref. (4343364651) Mona Elisabeth Rosvold INDREFOSEN
2021/1311 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4343364651 Mona Elisabeth Rosvold INDREFOSEN
2021/1312 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferievikarer - st. ref. (4347417061) Rigmor Halsli INDREFOSEN
2021/1312 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4347417061 Rigmor Halsli INDREFOSEN
2021/1459 20210226 26.02.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt - (Leikvang) Stjørnveien 470, leilighet nr. H0101 ***** INDREFOSEN
2021/1514 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Ella Helmine Fiksdal Ella Helmine Fiksdal INDREFOSEN
2021/1517 20210226 26.02.2021 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr 56/55 - Svar på henvendelse Kvithyll, Anita INDREFOSEN
2021/1521 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøskuter - Kristoffer Moan Kristoffer Moan INDREFOSEN
2021/1526 20210226 26.02.2021 Utgående brev Oppfordring om strøing på kommunale veier Fosen Renovasjon INDREFOSEN
2021/1250 20210226 26.02.2021 Inngående brev Uttalelse til mindre endring av reguleringsplan for Hanehaugveien boligfelt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1057 20210226 26.02.2021 Utgående brev Gbnr. 120/32 - Føllbakken - konsesjon - Per Gunnar Føll PER FØLL INDREFOSEN
2021/873 20210226 26.02.2021 Inngående brev Sjølystvegen - gbnr. 314/351 - midlertidig brakkerigg - nabovarsel, situasjonsplan og avtale RØSTAD ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2021/853 20210226 26.02.2021 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 27 - gbnr. 170/21 - fritidsbolig - fasadeendring - Tillatelse til tiltak Tom Christian Lindvåg INDREFOSEN
2021/1015 20210226 26.02.2021 Utgående brev Utslippstillatelse Rørviklia 27 - Angående dobbeltfakturering Per Rudolfsen INDREFOSEN
2021/471 20210226 26.02.2021 Utgående brev Byggesak - Gløttaveien 23 - gbnr. 13/57 - bolig - riving - Tillatelse til tiltak SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/1690 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - gjennomføringsplan og søknad om ferdigattest MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/3450 20210226 26.02.2021 Utgående brev Møtereferat og liste over myndigheter Kystplan INDREFOSEN
2020/3403 20210226 26.02.2021 Inngående brev Uttalelse om ønske om endring av reguleringsplan for Sund Terrasse SAMEIET SUND TERRASSE INDREFOSEN
2020/5157 20210226 26.02.2021 Inngående brev Modalsveien 32, 34, 36 - gbnr. 66/2 - deling av grunneiendom - søknad om dispensasjon Daniel Mathias Gomo m.fl. INDREFOSEN
2019/6897 20210226 26.02.2021 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte Nedre Fallet ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2018/9051 20210226 26.02.2021 Utgående brev Vedr. forespørsel om kjøp av tomt , Bjørglia KORENT AS INDREFOSEN
2019/8289 20210226 26.02.2021 Inngående brev Melding om fravær - Kommunestyre - 02.03.2021 Cheneso Moumakwa INDREFOSEN
2019/8451 20210226 26.02.2021 Utgående brev Prosjektrapport - Digihjelp 2018 Indre Fosen kommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/7884 20210226 26.02.2021 Inngående brev Klage på reguleringsplan om Fv. 717 Sund-Bradden - kommunens vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7436 20210226 26.02.2021 Inngående brev Gbnr. 103/1 - Bjørn Harald G. Gården - innvilget erstatning for avlingssvikt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7760 20210226 26.02.2021 Inngående brev Hasselvikveien 280 - gbnr. 126/25, 126/35 - båtrampe - uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7309 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tørstadveien 357 - gbnr. 44/4 - omlegging av traktorvei - tilsvar til uttalelser Knut Tørstad INDREFOSEN
2020/6694 20210226 26.02.2021 Utgående brev Engen - gbnr. 360/8 - vei til bolig - dispensasjon - vi har mottatt høringsuttalelser Torkjell Mollan m.fl. INDREFOSEN
2020/6091 20210226 26.02.2021 Utgående brev Hysnesveien 12, 14 - gbnr. 131/1 - Unicare Helsefort - aksept av tiltaksplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5697 20210226 26.02.2021 Inngående brev Revtunet 8 - gbnr. 277/61 - carport - nybygg - søknad om dispensasjon Erik Bergfjord INDREFOSEN
2020/7964 20210226 26.02.2021 Inngående brev Byggesak - Skaugdalsveien - gbnr. 94/43 - sikring mot kanterosjon - Uttalelse fra Mattilsynet Mattilsynet INDREFOSEN
2020/8010 20210226 26.02.2021 Utgående brev Byggesak - Drakestranda 936 - gbnr. 307/4 - fritidsbolig og anneks - Oversendelse av uttalelser MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/8027 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vinnahaugveien 5 - gbnr. 275/136 - carport - kart Torbjørn Sunde INDREFOSEN
2021/28 20210226 26.02.2021 Utgående brev Debattheftet 2021 KS spør - Omstilling i koronaens tid. Oversending av vedtak fra Indre Fosen kommune. KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON INDREFOSEN
2021/43 20210226 26.02.2021 Utgående brev Byggesak - Tånnårvikøya - gbnr. 150/2 - hytte - tilbygg - Oversendelse av uttalelser Fredrik Smistad INDREFOSEN
2021/324 20210226 26.02.2021 Utgående brev Langsand 2 - gbnr 124/127 - naust - godkjenning fra nabo og tegninger - tillatelse til tiltak Svein Olav Sætra INDREFOSEN
2021/366 20210226 26.02.2021 Inngående brev Informasjon og bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2021/436 20210226 26.02.2021 Inngående brev Distribusjon av koronavaksine uke 9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2021/1671 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedlikehold av Pevikveien TORUNN AAS INDREFOSEN
2021/626 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI - sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2021/583 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 147/14 - tildeling av adresse Liv Inger Hojem Gjengstø m.fl. INDREFOSEN
2021/744 20210225 25.02.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Fagleder kjøkken Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4337618372 Sandra Madelen Bäklund INDREFOSEN
2021/1670 20210225 25.02.2021 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - PALERMO RESTAURANT BJUGN AS PALERMO RESTAURANT BJUGN AS INDREFOSEN
2021/1673 20210225 25.02.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Johnsen, Kjell Olav INDREFOSEN
2021/1680 20210225 25.02.2021 Inngående brev Skjørdunkveien 13 - gbnr. 20/99 - garasje - søknad om ferdigattest BEV INVEST Bjørn Erik Vangen INDREFOSEN
2021/1659 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til å holde sommerskole for elever i grunnskolen Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2021/1660 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til IUA Sør-Trøndelag årsmøte 28.04.21 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2021/1654 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2021/1655 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til bærekraftsnettverket i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2021/1656 20210225 25.02.2021 Inngående brev Spørsmål om bompengesats og resterende midler Erling Kristian Pedersen INDREFOSEN
2021/1649 20210225 25.02.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Volden, Vidar INDREFOSEN
2021/1639 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ønsker oppstartsmøte - privat planarbeid Dibla, Laurentiu INDREFOSEN
2021/1641 20210225 25.02.2021 Inngående brev Minner om utgått EU-kontroll 31.05.20 - kjennetegn EL35503 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2021/1651 20210225 25.02.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter GEIR SÆTRE INDREFOSEN
2021/1652 20210225 25.02.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Johnsen, Kjell Olav INDREFOSEN
2021/1599 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 203/7 - eiendommen vil få ny adresse Magnar Bremeraunet INDREFOSEN
2021/1600 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 203/12 - eiendommen vil få ny adresse Anete Balstad Grøntvedt INDREFOSEN
2021/1601 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 203/8 - eiendommen vil få ny adresse Astri Dahl Sørmeland INDREFOSEN
2021/1602 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 203/9 - eiendommen vil få ny adresse Irene Rosvold Ruud m.fl. INDREFOSEN
2021/1603 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 203/14 - eiendommen vil få ny adresse Ingebjørg Dahl INDREFOSEN
2021/1604 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gbnr. 203/11 - eiendommen vil få ny adresse Berit Irene Karlsen INDREFOSEN
2021/1562 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak på kommunale avgifter Torbjørn Tangstad INDREFOSEN
2021/1530 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Ukentlige musikkøvelser HASSELVIKA MUSIKKLAG INDREFOSEN
2021/1471 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4350786656) Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1471 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 Malin Sunde INDREFOSEN
2021/1417 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Korpsøvelser RISSA OG STADSBYGD MUSIKKORPS INDREFOSEN
2021/1400 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Kurs for handel- og servicenæringen, Rissa NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2021/1312 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferievikarer - st. ref. (4347417061) Karin Frengen INDREFOSEN
2021/1312 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4347417061 Karin Frengen INDREFOSEN
2021/1311 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4343364651 Nourshan Jghami INDREFOSEN
2021/1311 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, faste helgestillinger - st. ref. (4343364651) Nourshan Jghami INDREFOSEN
2021/1312 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferievikarer - st. ref. (4347417061) Nourshan Jghami INDREFOSEN
2021/1312 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Psykisk helse og rus, ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4347417061 Nourshan Jghami INDREFOSEN