eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/5817 20201029 29.10.2020 Inngående brev Gbnr. 154/10 og 154/30 - erklæring om arealoverføring Roar Husby m.fl. INDREFOSEN
2019/696 20201029 29.10.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Ingrid Korsgaten Thoresen INDREFOSEN
2019/1900 20201029 29.10.2020 Utgående brev Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggeforbud i strandsonen Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2020/2003 20201029 29.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - FOSEN TURLAG Ingunn Rokseth INDREFOSEN
2020/2004 20201029 29.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - FOSEN TURLAG Ingunn Rokseth INDREFOSEN
2020/6685 20201029 29.10.2020 Inngående brev Idrettstipend - kontonummer Ørjan Kjeldsli INDREFOSEN
2020/6724 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret i Leksvik. - st. ref. (4292266912) mariam Aljammal INDREFOSEN
2020/6724 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig hjemmel som fastlege ved legekontoret i Leksvik. Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4292266912 mariam Aljammal INDREFOSEN
2020/7163 20201029 29.10.2020 Utgående brev Gbnr. 169/69 og 169/70 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Anette Næss m.fl. INDREFOSEN
2020/7174 20201029 29.10.2020 Utgående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - varsel om feiing og tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/7257 20201029 29.10.2020 Utgående brev Til deg som skal ha et arrangement eller sammenkomst i Indre Fosen Stein Aage Nesdal INDREFOSEN
2020/7258 20201029 29.10.2020 Utgående brev Til deg som skal ha et arrangement eller sammenkomst i Indre Fosen kommune Bernadette Perez Espana INDREFOSEN
2020/7294 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - halloweenfest Ruth Elise Falch Kjøde INDREFOSEN
2020/7350 20201029 29.10.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Julebord Roy Morten Tung INDREFOSEN
2020/7359 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad - Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Endring i eksisterende bevilling AMERICAN STEAKHOUSE 1 AS INDREFOSEN
2020/7360 20201029 29.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Knut Sollie Knut Sollie INDREFOSEN
2020/7378 20201029 29.10.2020 Inngående brev Gbnr. 281/2 - Bjørnebo Østre - søknad om avlingsvei Jan Arne Almåsbakk m.fl. INDREFOSEN
2020/7297 20201028 28.10.2020 Inngående brev Fremsending av sak 24/20 - forslag til budsjett 2021 for Kontrollutvalget FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/7301 20201028 28.10.2020 Utgående brev Vedrørende at to foretak søker på samme areal. Hilde Hagen INDREFOSEN
2020/7301 20201028 28.10.2020 Utgående brev Vedrørende at to foretak søker på samme areal. Per Christian Isaksson INDREFOSEN
2020/7269 20201028 28.10.2020 Utgående brev Gbnr. 90/10 - Agnetlia - forespørsel om hyttefelt Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/7272 20201028 28.10.2020 Inngående brev Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7266 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 56/53 - Jørn Ivar Kojen - søknad om erstatning for avlingssvikt JØRN IVAR KOJEN INDREFOSEN
2020/7267 20201028 28.10.2020 Inngående brev Signert avtale om leie av kommunehuset SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7306 20201028 28.10.2020 Utgående brev Nye karanteneregler ved arbeidsinnvandring FOSEN YARD AS m.fl. INDREFOSEN
2020/7306 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på karanteneregler PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/7307 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Prestegårdslåna Stadsbygd Prestegård STADSBYGD PRESTEGÅRDS VENNER INDREFOSEN
2020/7309 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 44/4 - Kolbjørn Tørstad - omlegging av traktorvei - ønsker møte Kolbjørn Tørstad m.fl. INDREFOSEN
2020/7310 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 168/3 - Holadalen 40 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Hans Åge Hulsund INDREFOSEN
2020/7312 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 311/1 m.fl. - sletting av tinglyst føderåd - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/7314 20201028 28.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter FOSEN HELSE IKS INDREFOSEN
2020/7315 20201028 28.10.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Lundaveien 7 og 9 - gbnr. 275/182 SENTRUMSGÅRDEN AS INDREFOSEN
2020/7316 20201028 28.10.2020 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7319 20201028 28.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Fylkesrådsmøte/nominasjonsmøte TRØNDELAG KRISTELIG FOLKEPARTI INDREFOSEN
2020/7323 20201028 28.10.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 169/81 Hagen, Bjørn INDREFOSEN
2020/7325 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med tilbakemelding etter tilsyn med distribusjonssystem - Råkvåg vannverk Mattilsynet INDREFOSEN
2020/7326 20201028 28.10.2020 Inngående brev Interpellasjon - Byggekostnader INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2020/7327 20201028 28.10.2020 Inngående brev Granveien 1 - gbnr. 122/186 - fritak fra feieavgift Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7329 20201028 28.10.2020 Inngående brev Spørsmål om aktivitetstilbud for eldre under koronapandemien PENSJONISTFORBUNDET INDREFOSEN
2020/7332 20201028 28.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Fagsamling Læringsmiljøprosjektet INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7335 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 14/2 - Sivert Fenstad - søknad om erstatning for avlingssvikt SIVERT FENSTAD INDREFOSEN
2020/7338 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 125/5 - Ove Johan Dyrendahl - søknad om erstatning for avlingssvikt OVE JOHAN DYRENDAHL INDREFOSEN
2020/7350 20201028 28.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Julebord Roy Morten Tung INDREFOSEN
2020/7089 20201028 28.10.2020 Inngående brev Hasselvikveien 966 - gbnr 132_55 - Annet - Tilleggsopplysninger Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2020/6734 20201028 28.10.2020 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av hytte og garasje - 132/216 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/5971 20201028 28.10.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - høring - gbnr.223/1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/6218 20201028 28.10.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - høring - gbnr. 230/1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/4873 20201028 28.10.2020 Inngående brev Amborsvingen 22 - gbnr 305/30 - hytte og uthus - ønsker møte Stein Haugen INDREFOSEN
2019/5553 20201028 28.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 974427427 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/4454 20201028 28.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 974427427 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/2018 20201028 28.10.2020 Utgående brev Gbnr. 271/3 - innkalling til oppmålingsforretning Knut Aalberg m.fl. INDREFOSEN
2018/240 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 39/1 og 37/1 - Hermstad Auto / Geir Hermstad - drenering av jordbruksjord - sluttutbetaling Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1199 20201028 28.10.2020 Inngående brev Gbnr. 39/5 - Hermstad Auto - drenering av jordbruksjord - sluttutbetaling Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/314 20201028 28.10.2020 Utgående brev Gbnr. 61/4 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Olga Dybvik INDREFOSEN
2020/314 20201028 28.10.2020 Utgående brev Gbnr. 61/4 - oppmålingsforretning har blitt ført i matrikkelen Stig Robert Sæther INDREFOSEN
2020/5756 20201028 28.10.2020 Inngående brev Åsaveien 22 - gbnr. 314/327 - oppsetting av mur - naboerklæringer KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/5615 20201027 27.10.2020 Utgående brev Byggesak - Lillelien - gbnr. 159/37 - bod/anneks - Disp. kommuneplanens arealdel - Tillatelse til tiltak Jan Åge Rødsjø INDREFOSEN
2020/5544 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av satser for folkevalgtes godtgjøring INDREFOSEN
2020/5568 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Serveringsbevilling og skjenkebevilling - BELLA RISSA AS - Overtakelse av virksomhet INDREFOSEN
2020/5343 20201027 27.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner som har tatt i bruk Digisos-løsningene ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN INDREFOSEN
2019/9554 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av ny stedfortreder - FOSEN SELSKAPSMAT OG CATERING AS INDREFOSEN
2020/135 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet avd. Rissa INDREFOSEN
2018/2018 20201027 27.10.2020 Utgående brev Gbnr. 271/3 - Aalberg Østre - Knut Aalberg. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA m.fl. INDREFOSEN
2018/7867 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om vedtatt reguleringsplan for Overskott steinbrudd, planid. 50542019006 SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. INDREFOSEN
2018/8969 20201027 27.10.2020 Utgående brev Byggesak - Handelsbakken 22 - 24 og 28 - gbnr. 17/19 - Stadsbygd omsorgssenter - midlertidig brukstillatelse LINK ARKITEKTUR AS INDREFOSEN
2019/6850 20201027 27.10.2020 Inngående brev Bergeringen - gbnr. 124/301 - deling av grunneiendom - pantefrafall og samtykke AKTIV EIENDOMSMEGLING AS INDREFOSEN
2020/4735 20201027 27.10.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Ytre Ringvei 19B ***** INDREFOSEN
2020/2257 20201027 27.10.2020 Inngående brev Dokumentert opplæring av servicepersonell - forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg NOROPTION AS INDREFOSEN
2020/2459 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av styrer for salgsbevilling ved Coop Fosen SA - Stadsbygd INDREFOSEN
2020/2480 20201027 27.10.2020 Inngående brev Gbnr. 359/8 - Jørgen Rødsjø - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/2858 20201027 27.10.2020 Inngående brev Til behandling i kommunestyret - etablering av eiendomsselskap og utfisjonering av eiendommer TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2020/3420 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Fornyelse av eksisterende bevilling - LEKSVIK CAFE AS INDREFOSEN
2020/5971 20201027 27.10.2020 Utgående brev Angående søknad om plan for nydyrking på gbnr. 223/1 ROSVOLD JAN-ARNE INDREFOSEN
2020/6783 20201027 27.10.2020 Inngående brev Forhåndsgodkjenning familiehjem - ***** ***** ***** ***** ***** HUMAN CARE AS INDREFOSEN
2020/6796 20201027 27.10.2020 Utgående brev Vedr. krav om omregulering av eiendom - Ålbergsveien 3, gbnr. 272/41 i Leksvik Ingrid Korsgaten Thoresen INDREFOSEN
2020/6991 20201027 27.10.2020 Inngående brev Påminnelse - foreløpig forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/7027 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier med autorisasjon - st. ref. (4300802451) Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2020/7027 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier med autorisasjon Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4300802451 Lena Rennan Berg INDREFOSEN
2020/6574 20201027 27.10.2020 Inngående brev Gbnr. 235/1 - Morten Myran - bygging av landbruksvei - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/6384 20201027 27.10.2020 Utgående brev Byggesak - Gafsetveien 89 - gbnr. 20/57 - tilbygg - Disp.fra kommuneplan - Tillatelse til tiltak VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/6442 20201027 27.10.2020 Inngående brev Signert prøvingsattest ***** INDREFOSEN
2020/7277 20201027 27.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 275/34 ikke er konsesjonspliktig Nils Elias Hovstein m.fl. INDREFOSEN
2020/7278 20201027 27.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 165/13 ikke er konsesjonspliktig Christine Karlsen m.fl. INDREFOSEN
2020/7281 20201027 27.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Medlemsmøte LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/7291 20201027 27.10.2020 Saksframlegg/innstilling Heltidskultur - muligheter og utfordringer i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/7294 20201027 27.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - halloweenfest Ruth Elise Falch Kjøde INDREFOSEN
2020/7273 20201027 27.10.2020 Inngående brev Brev til kommunene om universell utforming i Norge LØVEMAMMAENE INDREFOSEN
2020/7276 20201027 27.10.2020 Inngående brev Tronvik - gbnr. 244/1 - deling av grunneiendom - søknad om dispensasjon Tove Vik INDREFOSEN
2020/7226 20201027 27.10.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehagen ***** INDREFOSEN
2020/7302 20201027 27.10.2020 Inngående brev Gbnr. 56/52 - Liv Randi Haugen / Gerald Eriksson - signert avtale om leie av jord Liv Randi Haugen m.fl. INDREFOSEN
2020/7304 20201027 27.10.2020 Inngående brev Gbnr. 170/1 - Råkvågveien 394 - søknad om konsesjon Lars Arvo Valdor INDREFOSEN
2020/7298 20201027 27.10.2020 Inngående brev Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak KOLBJØRN BALVOLD INDREFOSEN
2020/7299 20201027 27.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra TBRT om fjerning av gebyr på fritidsboliger Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7295 20201027 27.10.2020 Inngående brev Gbnr. 232/1 - Morten Stefan Berg - søknad om erstatning for avlingssvikt MORTEN STEFAN BERG INDREFOSEN
2020/7296 20201027 27.10.2020 Inngående brev Udduveien 30 - gbnr. 124/16, 124/16/1 - søknad om deling av grunneiendom Johan Dahle m.fl. INDREFOSEN
2020/6748 20201026 26.10.2020 Inngående brev Aktivitetsmidler for barn og unge VANVIKAN SPEIDERGRUPPE INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling Helse og omsorg INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Innstilling Helse og omsorg INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Ellinor Irene Leistad INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Bente Bergsli INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Anne Grande INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Mette Kristin Haugerø INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Stefan Ilic INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Aud K Svinsås INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Marte berget INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Hege Elisabeth Flataunet INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Silje Forsell INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Monica Rognhaug INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Anne Berit Berg INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Anita Lill Harsvik INDREFOSEN
2020/6404 20201026 26.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Audhild Sjøli INDREFOSEN
2020/6017 20201026 26.10.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 1550 - gbnr. 98/1 - deling av grunneiendom/oppmålingsforretning - nabovarsel Svein Harald Hulvand INDREFOSEN
2020/7251 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 85/1 - Marit Kvitland - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/7252 20201026 26.10.2020 Inngående brev Invitasjon til kompetansetiltak i BPA-ordningen for arbeidsledere/medarbeidsledere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7255 20201026 26.10.2020 Inngående brev Fv. 718 Hasselvikveien - gbnr. 189/17 - avkjørsel - vedr. henvendelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7256 20201026 26.10.2020 Inngående brev Krobakken 9 - gbnr 122/381 - søknad om dispensasjon Øyvind Fallmyr INDREFOSEN
2020/7257 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Konfirmasjo Stein Aage Nesdal INDREFOSEN
2020/7195 20201026 26.10.2020 Inngående brev Fevågveien 563 - gbnr. 140/182 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2020/7277 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 275/34 - Sveahaugveien 1 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Carina Almli INDREFOSEN
2020/7258 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - 18 årsdag for min datter Bernadette Perez Espana INDREFOSEN
2020/7259 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Teaterøvinger Leksvik Teatertrupp INDREFOSEN
2020/7262 20201026 26.10.2020 Inngående brev Kvernsjøen 2 - gbnr. 315/110 - hytte - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Monica Rørvik INDREFOSEN
2020/7265 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 142/3 - Didrik Frengen - søknad om erstatning for avlingssvikt FRENGEN DIDRIK INDREFOSEN
2020/7277 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 275/34 - Sveahaugveien 1 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Nils Elias Hovstein INDREFOSEN
2020/7278 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 165/13 - Bergkallveien 14 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Morten Tvenning m.fl. INDREFOSEN
2020/7269 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 90/10 - Agnetlia - forespørsel om hyttefelt Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/3918 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tildeling av tilskudd til utleieboliger ved kjøp av bolig HUSBANKEN INDREFOSEN
2020/3970 20201026 26.10.2020 Inngående brev Spørsmål rundt levering av gummidekke til godkjent mottak FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/4624 20201026 26.10.2020 Utgående brev Ålmoseterveien 20 - gbnr. 78/34 - komposteringsanlegg - dispensasjon SNADDER OG SNASKUM AS INDREFOSEN
2020/4268 20201026 26.10.2020 Inngående brev Johan Bojer videregående skole - gbnr. 314/48 m. fl. - nybygg - uttalelse Kystverket INDREFOSEN
2020/4276 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tung - gbnr. 17/5 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2020/4540 20201026 26.10.2020 Inngående brev Råbygdveien 86, 88 - gbnr. 53/4 - deling av grunneiendom - retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/4863 20201026 26.10.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - klage på kommunens vedtak Morten Skjærstad INDREFOSEN
2019/6665 20201026 26.10.2020 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien 91 - gbnr. 74/37 - garasje - Ferdigattest Kirsten Johansen INDREFOSEN
2019/4090 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gbnr. 106/5 - Stig Rathe - miljøtiltak i jordbruket - rapportering STIG RATHE INDREFOSEN
2018/355 20201026 26.10.2020 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - Svar på henvendelse vedr. ønske om forhåndskonferanse Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2019/9479 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vedtak - valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9256 20201026 26.10.2020 Inngående brev Etterlyser svar på klage på vilkår for motorferdsel i utmark FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/7782 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8289 20201026 26.10.2020 Inngående brev Melding om fravær - Knut Ola Vang - Formannskap Vang, Knut Ola INDREFOSEN
2020/6488 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar for avdelingsleder/ped.leder - st. ref. (4291419168) Heidi Iren Buhaug Åsholm INDREFOSEN
2020/6488 20201025 25.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vikar for avdelingsleder/ped.leder Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4291419168 Heidi Iren Buhaug Åsholm INDREFOSEN
2020/6685 20201025 25.10.2020 Inngående brev Kontonummer til utbetaling av idrettsstipend ***** INDREFOSEN
2020/6685 20201024 24.10.2020 Inngående brev Kontonummer til utbetaling av idrettsstipend Sigurd Sve INDREFOSEN
2020/6685 20201023 23.10.2020 Inngående brev Kontonummer til utbetaling av idrettsstipend Ørjan Kjeldsli INDREFOSEN
2020/6685 20201023 23.10.2020 Utgående brev Søknad om idrettsstipend til unge, aktive idrettsutøvere Kjeldsli, Ørjan INDREFOSEN
2020/6685 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om idrettsstipend til unge, aktive idrettsutøvere Julie Victoria Berg INDREFOSEN
2020/6685 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om idrettsstipend til unge, aktive idrettsutøvere Sigurd Sve INDREFOSEN
2020/6685 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om idrettsstipend til unge, aktive idrettsutøvere Søraas, Morten André Skånøy INDREFOSEN
2020/6685 20201023 23.10.2020 Inngående brev Kontonummer til utbetaling av idrettsstipend Julie Victoria Berg INDREFOSEN
2020/6471 20201023 23.10.2020 Utgående brev Valg av ny møtefullmektig til forliksrådet perioden 2021 - 2024 Roy Kjeøy m.fl. INDREFOSEN
2020/6691 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om støtte til fiber SØRBOTN VELFORENING INDREFOSEN
2020/6915 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Tore Frengen Tore Frengen INDREFOSEN
2020/6820 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Asmund Larsen Asmund Larsen INDREFOSEN
2020/6854 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark -Gerd Hellesvik Gerd Hellesvik INDREFOSEN
2020/6867 20201023 23.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Lars Bromstad Lars Bromstad INDREFOSEN
2020/6871 20201023 23.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter (ny oppdatert) Willy Husby INDREFOSEN
2020/6049 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innspill - Reguleringsplan for Hindrum Marina - gbnr. 300/10 m.fl. Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2020/6216 20201023 23.10.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - grunneiertillatelse Terje Tangstad INDREFOSEN
2020/7202 20201023 23.10.2020 Utgående brev Gbnr. 161/92 - tildeling av adresse Sigrun Ranveig Th Olsen m.fl. INDREFOSEN
2020/7204 20201023 23.10.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Stadsbygd omsorgssenter - Handelsbakken 22 H0212, 7105 Stadsbygd - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/7205 20201023 23.10.2020 Utgående brev Gbnr. 8/22 - tildeling av adresse Ragnhild Berit Hauan INDREFOSEN
2020/7193 20201023 23.10.2020 Inngående brev Rørvikveien 650 - gbnr. 5/10 - hytte - påbygg - søknad om tillatelse til tiltak Frode Einar Krokstad INDREFOSEN
2020/7207 20201023 23.10.2020 Inngående brev Prangveien 37 - gbnr. 170/76 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Stallvik, Terje INDREFOSEN
2020/7187 20201023 23.10.2020 Inngående brev Nabovarsel - Kvithyllveien 188 - gbnr. 56/276 - plasthall CK NOR BYGG AS INDREFOSEN
2020/7189 20201023 23.10.2020 Inngående brev Nabovarsel - Fevågsjøen 77 - gbnr. 140/208 - bolig FOSEN-HYTTA AS INDREFOSEN
2020/7190 20201023 23.10.2020 Utgående brev Bestilling av naboliste - gbnr. 156/13, 140/104, 140/244 - Kommunen trenger flere opplysninger ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2020/7237 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr. 74/1 - Bjørneråsveien 182 - søknad om omdisponering av dyrket mark Beathe Stjern Rokseth INDREFOSEN
2020/7238 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr. 17/2 - Gerald Eriksson - søknad om erstatning for avlingssvikt GERALD ERIKSSON INDREFOSEN
2020/7239 20201023 23.10.2020 Inngående brev Referat etter møte 09.09.20 om kollektivtilbud ATB AS INDREFOSEN
2020/7240 20201023 23.10.2020 Inngående brev Signert databehandleravtale ASPIT AS INDREFOSEN
2020/7228 20201023 23.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Uorganisert trening VANVIK IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/7231 20201023 23.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7232 20201023 23.10.2020 Inngående brev Oppstart av navnesak – Krin(g)svatnet, Frengs(seter)vatnet m.fl. Kartverket v/Berit Sandnes INDREFOSEN
2020/7209 20201023 23.10.2020 Utgående brev Drakestranda 1359 - gbnr. 299/9 - oversendelse av hyttetegninger HUS & HYTTEPLAN AS INDREFOSEN
2020/7221 20201023 23.10.2020 Inngående brev Gbnr. 358/3 - Morten Forsell - Søknad om erstatning ved avlingssvikt MORTEN FORSELL INDREFOSEN
2020/7089 20201023 23.10.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 966 - gbnr 132/55 - Annet - Kommunen trenger flere opplysninger Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2020/7100 20201023 23.10.2020 Utgående brev Forespørsel - omgjøring av fritidseiendom til bolig - Svar på henvendelse Alf Kjetil Sørensen INDREFOSEN
2020/7100 20201023 23.10.2020 Utgående brev Gbnr. 147/53 - Omregulering av hytte til fritidsbolig - Svar på henvendelse Alf Kjetil Sørensen INDREFOSEN
2020/7053 20201023 23.10.2020 Utgående brev Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - fasadeendringer fjøsvegg - kommunen trenger flere opplysninger Sølvi J Dahlen Lauvsnes INDREFOSEN
2020/7138 20201023 23.10.2020 Inngående brev Halleie for idrettslagene i Rissahallen og Basishallen okt 2019 - okt 2020 RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2020/7151 20201023 23.10.2020 Utgående brev Avtaler for bruk av Fiks-tjenester i Indre Fosen kommune KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2020/7104 20201023 23.10.2020 Utgående brev Godkjenning av jordleieavtale - Liv Randi Haugen gbnr. 56/52 Liv Randi Haugen INDREFOSEN
2020/7107 20201023 23.10.2020 Utgående brev Godkjenning av jordleieavtale - Ann S Wangberg Helgesen, gbnr. 142/5 Ann S Wangberg Helgesen INDREFOSEN
2019/9202 20201023 23.10.2020 Inngående brev Purring på henvendelse - tilbakeslag i Udduveien 23 Marte Johnsen Bliksås INDREFOSEN
2020/169 20201023 23.10.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget - 06.10.20 FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/185 20201023 23.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/543 20201023 23.10.2020 Inngående brev Naustveien 84, 86 - gbnr. 58/2 - naust - vedtak i klagesak FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL INDREFOSEN
2020/873 20201023 23.10.2020 Inngående brev Teglverksveien 128 - gbnr. 17/9 - forretningsbygg - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Kystplan AS INDREFOSEN
2018/8564 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969159015 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/11363 20201023 23.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970529500 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4863 20201023 23.10.2020 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - igangsettingstillatelse KW BYGG AS INDREFOSEN
2019/4090 20201023 23.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 984747438 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/4863 20201023 23.10.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - erklæring om ansvarsrett COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/4728 20201023 23.10.2020 Inngående brev Rapport fremmede arter UTINA AS INDREFOSEN
2020/4953 20201023 23.10.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/2184 20201023 23.10.2020 Inngående brev Etterlyser svar på skifte av lyspære i Seter boligfelt Arild Witzø INDREFOSEN
2020/5266 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 918277242 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5267 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969195631 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5515 20201023 23.10.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - høring - gbnr.140/28 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/5680 20201023 23.10.2020 Utgående brev Ber om innsyn i evt. sluttavtale med lege Eva Folstad MEDIEHUSET NIDAROS AS INDREFOSEN
2020/7219 20201022 22.10.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - Fv755 - Drakestranda (Vanvikan-Leksvik) - Sondeboring - Kortvarig stengt veg STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/188 20201022 22.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Mælan skole - svømmebasseng SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/9461 20201022 22.10.2020 Inngående brev Notat - Vedr sammenslåing av kjøreadkomster til Høgte boligfelt og Vanvikan barnehage RAMBØLL AS INDREFOSEN
2019/9298 20201022 22.10.2020 Inngående brev Etterspør dokumentasjon - Haugmyran uttak på gbnr. 160/32 Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2019/8289 20201022 22.10.2020 Inngående brev Melding om fravær - Rune Schei - AREAL-utvalget Schei, Rune INDREFOSEN
2019/7884 20201022 22.10.2020 Inngående brev FV 717 Sund -Bradden - Kommentar til saksfremstilling Fosen naturvernforening INDREFOSEN
2019/8304 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høgåsmyra - kommentar til saksfremlegg FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/4863 20201022 22.10.2020 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - behandling av klage Morten Skjærstad INDREFOSEN
2018/2018 20201022 22.10.2020 Inngående brev Gbnr. 271/3 - Aalberg Østre - deling av eiendom - gjenopptakelse av sak ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA INDREFOSEN
2018/294 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tillatelse etter forurensningsloven for etablering av Vikingbase Smolt AS ved Kvithyll FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2017/1147 20201022 22.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering - 969222205 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1423 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedr.: Selnes 147/1, 2, 6, 7, 8 - Ulovlige fradelinger - klage Eindride Husby INDREFOSEN
2020/2337 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar - Eierseksjonssameiet sentrumsbygg Stadsbygd 1 EIERSEKSJONSSAMEIET SENTRUMSBYGG STADSBYGD 1 INDREFOSEN
2020/4936 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av plan for sikringstiltak mot kvikkleireskred Sandmo, samt kommunal garanti for distriktsandel INDREFOSEN
2020/4628 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring av utkast til Samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene om sykehustjeneste for spesialistkandidater i allmennmedisin ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/4759 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar - varsel om dårlig sortert papiravfall i Bregneveien FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/4268 20201022 22.10.2020 Inngående brev Johan Bojer videregående skole - gbnr. 314/48 m. fl. - nybygg - uttalelse Kystverket INDREFOSEN
2020/7100 20201022 22.10.2020 Inngående brev Gbnr. 147/53 - Omregulering av hytte til fritidsbolig Alf Kjetil Sørensen INDREFOSEN
2020/7170 20201022 22.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Ånonli, Leif Olav INDREFOSEN
2020/7181 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tilbud om frivillig vern av skog - Høglia Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/7182 20201022 22.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 VALGDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7183 20201022 22.10.2020 Inngående brev Godkjent arbeidsvarslingsplan - fv. 717 Vemundstadbakken - opparbeidelse av perrong og leskur til busslomme STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/7223 20201022 22.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Kafe i Smia. LEKSVIK HELSELAG INDREFOSEN
2020/7225 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kommunale avgifter - Rørviklia 19 - gbnr. 4/28 - blending av pipe TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/7212 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høgåsmyra - gbnr. 122/6, 122/387 - søknad om deling av grunneiendom PATRON INVEST AS INDREFOSEN
2020/7232 20201022 22.10.2020 Inngående brev Oppstart av navnesak - Krin(g)svatnet, Frengs(seter)vatnet m.fl. Kartverket v/Berit Sandnes INDREFOSEN
2020/7192 20201022 22.10.2020 Inngående brev Manglende gatelys i Årnset Randi Jakobsen INDREFOSEN
2020/7190 20201022 22.10.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr. 156/13, 140/104, 140/244 ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS INDREFOSEN
2020/7209 20201022 22.10.2020 Inngående brev Drakestranda 1359 - gbnr. 299/9 - hyttetegninger Hus og hytteplan as INDREFOSEN
2020/7195 20201022 22.10.2020 Inngående brev Fevågveien 563 - gbnr. 140/182 - garasje - svar på søknad om dispensasjon Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7206 20201022 22.10.2020 Inngående brev Avslutte Kemnerkontorets driftsfond KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2020/6049 20201022 22.10.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Hindrum Marina Kystverket INDREFOSEN
2020/6933 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Ledersamling Merethe Kopreitan Dahl INDREFOSEN
2020/6937 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar i forbindelse med sjekkliste - Covid19 - Offentlig kinovisning Vanvikan Kino AS INDREFOSEN
2020/1389 20201021 21.10.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.20 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7186 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret - skattefrie utbetalinger SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7185 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret - innskudd, utlån og renter SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7184 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret - pass og stell av barn SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7171 20201021 21.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Høstkonsert STADSBYGD SKOLEKORPS INDREFOSEN
2020/7174 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - varsel om feiing og tilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling INDREFOSEN
2020/7167 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 74/3 - rapport og anmodning om utbetaling - tilskudd til drenering av jordbruksjord PER OTTO BJØRNERÅS INDREFOSEN
2020/7159 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS INDREFOSEN
2020/7141 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter LEKSVIK INDUSTRIELL VEKST HOLDING AS INDREFOSEN
2020/7122 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter INDRE FOSEN INVEST AS INDREFOSEN
2020/7179 20201021 21.10.2020 Inngående brev Påminnelse om manglende grunnlag for utbetaling andre halvdel av stipend - PPU/PPU-Y 2018 Utdanningsdirektoratet INDREFOSEN
2020/7180 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 359/1 - Pinxteren Gård Van Yperen - søknad om erstatning for avlingssvikt PINXTEREN GÅRD Van Yperen INDREFOSEN
2020/7193 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rørvikveien 650 - gbnr. 5/10 - hytte - påbygg - dispensasjon fra byggegrense Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6991 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/6799 20201021 21.10.2020 Utgående brev Byggesak - Fageråsveien 6 - gbnr. 8/11 - bolig - fasadeendring - Tillatelse til tiltak Eirik Sylthe INDREFOSEN
2020/6788 20201021 21.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Ane Elizabeth Killingberg INDREFOSEN
2020/6788 20201021 21.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Mohammed Haggar Badawi INDREFOSEN
2020/6788 20201021 21.10.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Dawit Manna INDREFOSEN
2020/6095 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av leiekontrakt ***** INDREFOSEN
2020/865 20201021 21.10.2020 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - nybygg KW BYGG AS INDREFOSEN
2020/664 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS INDREFOSEN
2019/9461 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedr. avkjøring til reg.plan Høgte, planid. 50542018004 Jon Egil Hammerø INDREFOSEN
2018/1204 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 138/1 - Haarberg Gård - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1135 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 120/3 - Rønningan gård - Jørgen Rønning - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/920 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 58/2, 58/3 - Solid Samdrift - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2017/1143 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 59/4 - Espen Denstad - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2017/1145 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 103/1 - Bjørn Harald G. Gården - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2017/1147 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 63/16 - Andreas Berg - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2018/1249 20201021 21.10.2020 Inngående brev Gbnr. 90/6 - Torbjørn Ersøybakk - drenering av jordbruksjord - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/4420 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter SENTRUMSGÅRDEN AS INDREFOSEN
2020/2499 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar- Vedtak om frakobling av elektrisk anlegg p.g.a. manglende utbedring - Vanvikveien 22 - Vanvikan skole TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/2111 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 997838602 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3932 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter FOSENKRAFT AS INDREFOSEN
2020/3315 20201021 21.10.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt eierskapsdokumenter IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/5756 20201021 21.10.2020 Utgående brev Byggesak - Åsaveien 22 - gbnr. 314/327 - oppsetting av mur - Kommunen trenger flere opplysninger PALLIN AS INDREFOSEN
2020/7123 20201020 20.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter - antall turer pr. år Stig Ytterås INDREFOSEN
2020/7130 20201020 20.10.2020 Inngående brev Skaugdalsvegen 385 og 387 - gbnr. 115/1 - antall skorsteiner TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2020/7131 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 56/115 - 56/179 - 56/259 - Myrland - Skarholdt - Skarholt II - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kari Asbjørg Brovold m.fl. INDREFOSEN
2020/7132 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilskudd til LIS1 - stillinger i kommunehelsetjenesten - 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7135 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7136 20201020 20.10.2020 Inngående brev Forespørsel om muligheten for landbasert lakseoppdrett William Vossgård INDREFOSEN
2020/7123 20201020 20.10.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Ytterås, Stig INDREFOSEN
2020/7125 20201020 20.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Farsdagskonsert HASSELVIKA MUSIKKLAG INDREFOSEN
2020/7127 20201020 20.10.2020 Inngående brev Storsveveien 31 - gbnr. 316/3 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Storsve, Olav INDREFOSEN
2020/7128 20201020 20.10.2020 Inngående brev Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Bjørkvik, Ståle INDREFOSEN
2020/7113 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om 5-årig gjødselplan GRØNNING HARALD E INDREFOSEN
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar oppsigelse av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/7147 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 89/1 - søknad om erstatning ved avlingssvikt FINLI FRODE ROAR INDREFOSEN
2020/7148 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 90/1 - 90/51 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking OSKAR ALSETH INDREFOSEN
2020/7150 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 56/47 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord KVITHYLL ANTON INDREFOSEN
2020/7160 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 97/2 - Håvard Stoum - søknad om erstatning ved avlingssvikt STOUM HÅVARD INDREFOSEN
2020/7163 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 169/69 og.bnr. 169/70 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Anette Næss m.fl. INDREFOSEN
2020/7152 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 360/4 - Bjarne Fagervik - søknad om erstatning ved avlingssvikt BJARNE FAGERVIK INDREFOSEN
2020/7155 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 140/43 - Salbubækken - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hanna M Salbubæk Engvik m.fl. INDREFOSEN
2020/7102 20201020 20.10.2020 Inngående brev Bruk av fiskeslam som gjødselvare MOWI ASA INDREFOSEN
2020/7089 20201020 20.10.2020 Inngående brev Hasselvikveien 966 - gbnr. 132/55 - fasadeendring - nabovarsel Terje Andrè Dyrendahl INDREFOSEN
2020/7064 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND INDREFOSEN
2020/7065 20201020 20.10.2020 Inngående brev Sørfjordveien 529 - gbnr. 156/13 - basestasjon - søknad om fritak fra byggesaksprosessen PRO INVENIA AS INDREFOSEN
2020/7066 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 325/1 - Breilia Gård Roar Larsen - søknad om erstatning for avlingssvikt BREILIA GÅRD ROAR LARSEN INDREFOSEN
2020/7067 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 359/19 - Hans Tettli - søknad om erstatning for avlingssvikt TETTLI HANS INDREFOSEN
2020/7068 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 359/17 - Jens Kåre Vågen - søknad om erstatning for avlingssvikt VÅGEN JENS KÅRE INDREFOSEN
2020/6128 20201020 20.10.2020 Utgående brev Referat fra informasjonsmøte - Rødsjø næringsområde Knut Dypvik m.fl. INDREFOSEN
2020/6190 20201020 20.10.2020 Inngående brev Solås Vestre og Nordre - gbnr.6/15 og 6/40 - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - uttalelse Ine Sund m.fl. INDREFOSEN
2020/6707 20201020 20.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for bygging av anneks på eiendommen 140/326 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6802 20201020 20.10.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknadsskjema Barne-, ungdoms- og familedirektoratet INDREFOSEN
2020/7017 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring med Vovi AS vedrørende kjøp/salg av smittevernutstyr VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/5639 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969258803 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/5486 20201020 20.10.2020 Utgående brev Fevåg Havn - Status vedr. sjøbunnskotekartlegging og formell avropsbekreftelse MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2020/5059 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Juvassveien 111 - gbnr. 254/2 - telekommunikasjonsmast - dispensasjon INDREFOSEN
2020/2902 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS Tronderenergi - Firmapost TrønderEnergi INDREFOSEN
2020/3969 20201020 20.10.2020 Inngående brev Utkast til rapport fra forvaltningsrevisjon for Fosen barneverntjeneste til uttalelse REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/4759 20201020 20.10.2020 Inngående brev Varsel om dårlig sortert papiravfall i Bregneveien 2, 4 og 6 FOSEN RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/4756 20201020 20.10.2020 Inngående brev Drakestranda 206 - gbnr. 312/1 - dispensasjon fra kommuneplan - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4729 20201020 20.10.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - Oversendelse av uttalelser Kystplan AS INDREFOSEN
2020/4936 20201020 20.10.2020 Inngående brev Uttalelse - plan for sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone 944 Sandmo Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Tesfaldet Ghebremariam INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Svein Venture Vikan INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Ömer Durdu INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Yasir Nadeem INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 ***** INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Håvard Ellingsen INDREFOSEN
2020/4871 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Enhetsleder kommunalteknikk Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4258888807 Paul Arne Sørgård INDREFOSEN
2018/11363 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 97/2 - Håvard Stoum - varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 970529500 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/1900 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 92/13 - fritidsbolig - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggeforbud i strandsonen INDREFOSEN
2020/67 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift om nydyrking - forbud mot dyrking av myr INDREFOSEN
2019/8916 20201020 20.10.2020 Inngående brev Gbnr. 39/4 - Arne Hermstad - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8304 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl, PlanID. 50542019008 - Klage INDREFOSEN
2019/7884 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Fv. 717 Sund - Bradden, planid. 50542020003, klagebehandling INDREFOSEN
2020/333 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Krohaugen, Leksvik, planID. 50542020002 - 1.gangs politisk behandling INDREFOSEN
2020/333 20201019 19.10.2020 Inngående brev Reguleringsplan - Krohaugen - del 1 av 3 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/333 20201019 19.10.2020 Inngående brev Reguleringsplan - Krohaugen - del 2 av 3 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/333 20201019 19.10.2020 Inngående brev Plankart - Krohaugen - del 3 av 3 KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/186 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/404 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oppdatering - Sosifil - Sæther Vestre hyttefelt ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/475 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til regulering for Fv 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1825 20201019 19.10.2020 Inngående brev Byggesak - Renovering Rørviklia 27 (Del 1 av 2) Per Rudolfsen INDREFOSEN
2020/1825 20201019 19.10.2020 Inngående brev Byggesak - Renovering Rørviklia 27 (Del 2 av 2) Per Rudolfsen INDREFOSEN
2019/8372 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8725 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 10/1 - Lein - tretopphytte - ønsker tilbakemelding vedr. tidligere sendt klage FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2020/185 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk - utkast SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/183 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2019/1900 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - spørsmål om saksgang Ole Ragnvald Vevelstad INDREFOSEN
2019/696 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Finn Kyrre Pettersen INDREFOSEN
2019/3918 20201019 19.10.2020 Utgående brev Vedtak ny godkjenning Tungtrø barnehage 2020 TUNGTRØ BARNEHAGE AS INDREFOSEN
2019/6665 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kneggsundveien 91 - gbnr. 74/37 - garasje - ferdigattest - redegjørelse Kirsten Johansen INDREFOSEN
2019/6920 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om tilskudd til drift og vedlikehold - Hasselvika I.L. HASSELVIKA I.L. INDREFOSEN
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i gruppeveiledning - ***** ***** ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/4885 20201019 19.10.2020 Inngående brev Teglverksveien 65 - gbnr. 19/29 - Stadsbygd skole m/svømmehall - Pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/5059 20201019 19.10.2020 Utgående brev Juvassveien 111 - gbnr. 254/2 - telekommunikasjonsmast - vedr. høringsuttalelser PRO INVENIA AS INDREFOSEN
2020/4729 20201019 19.10.2020 Inngående brev Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - støttemur - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/4811 20201019 19.10.2020 Utgående brev Austdalsveien 1736 - gbnr. 159/32 - naust - til uttalelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) INDREFOSEN
2020/4268 20201019 19.10.2020 Utgående brev Johan Bojer videregående skole - gbnr. 314/48 m. fl. - nybygg - mudring, dumping og utfylling i sjø - dispensasjon - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/4624 20201019 19.10.2020 Inngående brev Ålmoseterveien 20 - gbnr. 78/34 - komposteringsanlegg - utforming asfaltflate SNADDER OG SNASKUM AS INDREFOSEN
2020/4097 20201019 19.10.2020 Utgående brev Prangveien 2 - gbnr. 170/2 - Råkvåg aldershjem - dokumenttilsyn Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/3908 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 998706793 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/3588 20201019 19.10.2020 Utgående brev Badstuveien 4 - gbnr. 122/359 - forretningsbygg - tilbygg - tillatelse til tiltak SH PROSJEKT AS m.fl. INDREFOSEN
2020/3618 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 922734453 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2099 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Trongseterveien 19 - gbnr. 6/42 - bolig - fasadeendring - Tillatelse til tiltak Sebastian Bete INDREFOSEN
2020/1864 20201019 19.10.2020 Utgående brev Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/2499 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedtak om frakobling av elektrisk anlegg p.g.a. manglende utbedring - Vanvikveien 22 - Vanvikan skole TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/2595 20201019 19.10.2020 Inngående brev Mellomveien - gbnr 122/383 - infrastruktur - gjennomføringsplan KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2595 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Mellomveien - gbnr 122/383 - infrastruktur - etterspør tilleggsdokumentasjon KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/5059 20201019 19.10.2020 Inngående brev Juvassveien 111 - gbnr. 254/2 - telekommunikasjonsmast - uttalelse PRO INVENIA AS INDREFOSEN
2020/5622 20201019 19.10.2020 Utgående brev Tilsagn innvilget søknad om utbygging bygdefiber Øskotten veiforening Oddvar Joar Haugerø INDREFOSEN
2020/5622 20201019 19.10.2020 Utgående brev Tilsagn innvilget søknad om utbygging bygdefiber Alsetmarka Fiber Astrid Johanne Rathe INDREFOSEN
2020/6999 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Kommunedirektør Indre Fosen kommune - st. ref. 4300465388 Erland Hannås Pedersen INDREFOSEN
2020/6999 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4300465388) Erland Hannås Pedersen INDREFOSEN
2020/7042 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad om overføring av stimuleringsmidler på grunn av Covid-19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7042 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om overføring av stimuleringsmidler på grunn av Covid-19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6946 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 168/3 ikke er konsesjonspliktig Hans Åge Hulsund INDREFOSEN
2020/6935 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Valsåmyra 35 - ***** ***** - husleieavtale utløper ***** INDREFOSEN
2020/6910 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Har tatt i bruk smittesporing BAR'E LYKKE AS INDREFOSEN
2020/6841 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Vårtunveien 22 - gbnr. 11/10 - driftsbygning - Tillatelse til tiltak DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/6864 20201019 19.10.2020 Utgående brev Leksvik helsetun - gbnr. 275/74 - ombygging legesenter og helsestasjon - referat fra forhåndskonferanse LETNES ARKITEKTKONTOR AS INDREFOSEN
2020/6699 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Kristian P. Bergsvei 188 - gbnr. 59/1 - driftsbygning - Tillatelse til tiltak Håvard Hermstad INDREFOSEN
2020/6734 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Sjursvikveien - gbnr. 132/216 - hytte og garasje - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/6765 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Skaugdalsveien 242 - gbnr. 117/9 - tilbygg/carport - Tillatelse til tiltak Ketil Sunde INDREFOSEN
2020/6775 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Sigurd Aalberg Torvik Sigurd Aalberg Torvik INDREFOSEN
2020/6574 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 235/1 - Morten Myran - bygging av landbruksvei - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6537 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Agnesbakken 5 - gbnr. 124/123 - bolig/garasje - Ferdigattest tilbygg 11m2 Dag Helge Isaksen INDREFOSEN
2020/6537 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Agnesbakken 5 - gbnr. 124/123 - bolig/garasje - Ferdigattest tilbygg 19m2 Dag Helge Isaksen INDREFOSEN
2020/6537 20201019 19.10.2020 Utgående brev Agnesbakken 5 - gbnr. 124/123 - bolig/garasje - tilbygg - Ferdigattest garasje Dag Helge Isaksen INDREFOSEN
2020/6190 20201019 19.10.2020 Utgående brev Ad. Deling av eiendommen gbnr. 6/15 Deres merknader til høringsuttalelsene Bjørn Sylthe m.fl. INDREFOSEN
2020/6182 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fylkesvei 715 Haugsdalen - gbnr. 187/46, 187/4 - ny Skillvasselva bru - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/6182 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedr. 202031682-2 - Fylkeskommunens uttalelse - Fylkesvei 715 Haugsdalen - gbnr. 187/46, 4 - ny Skillvasselva bru - søknad om dispensasjon - Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/6310 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon - anlegging av vei frem til hytteeiendom ved Roksetvatnet - Skaugdalsveien 565 - gbnr. 113/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7070 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fordeling av innfordringsutgifter/-inntekter, gebyrer mv – endret fordeling fra 1. november 2020 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7072 20201019 19.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7075 20201019 19.10.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - restaurering av Skauga - trinn 2 MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7076 20201019 19.10.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord MILJØDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7080 20201019 19.10.2020 Inngående brev Trongveien 20, 22, 24 - gbnr. 6/1 - ildsted Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/7082 20201019 19.10.2020 Inngående brev Trøanveien 7B - gbnr. 315/1 - søknad om deling av grunneiendom/oppmålingsforretning Wanvik, Øystein INDREFOSEN
2020/7084 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 205/1 - Tone Aune - søknad om godkjenning av plan for nydyrking ROTA RANCH STEFFEN STRANDVIK AUNE INDREFOSEN
2020/7088 20201019 19.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - 9. klasses Julemarked ved Stadsbygd skole Madeleine Renee Bernhoff INDREFOSEN
2020/7089 20201019 19.10.2020 Inngående brev Hasselvikveien 966 - gbnr 132/55 - Annet - søknad om tiltak Dyrendahl, Terje Andrè INDREFOSEN
2020/7095 20201019 19.10.2020 Inngående brev Manglende gatelys i Granveien - Årnseth - Rissa Morten Bue INDREFOSEN
2020/7098 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 272/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking NILS TRONSTAD INDREFOSEN
2020/7104 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 56/52 - signert avtale om leie av jord LIV RANDI HAUGEN m.fl. INDREFOSEN
2020/7047 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 8/47 ikke er konsesjonspliktig Carl Henrik Hønsvik m.fl. INDREFOSEN
2020/7058 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlige assistenter - st. ref. (4300685058) Line Marit Halonen INDREFOSEN
2020/7058 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4300685058 Line Marit Halonen INDREFOSEN
2020/7058 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4300685058 Anja Elisabeth Blomlie INDREFOSEN
2020/7058 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Brukerstyrt personlige assistenter - st. ref. (4300685058) Anja Elisabeth Blomlie INDREFOSEN
2020/7055 20201019 19.10.2020 Utgående brev Byggesak - Småvikan 25 - gbnr. 172/23 - riving av bolig - Til uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7061 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 56/375 ikke er konsesjonspliktig Viktor Engvik m.fl. INDREFOSEN
2020/7062 20201019 19.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Julemesse Leksvik Husflidslag INDREFOSEN
2020/7063 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Sjøgata 4 - gbnr. 170/160 SJØGATA4 AS INDREFOSEN
2020/7100 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forespørsel - omgjøring av fritidseiendom til bolig Alf Kjetil Sørensen INDREFOSEN
2020/7105 20201019 19.10.2020 Inngående brev Erstatning landbruk - avlingssvikt - gbnr. 105/5 - Vegard Aune - søknad VEGARD AUNE INDREFOSEN
2020/7107 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 142/5 - signert avtale om leie av jord Ann S Wangberg Helgesen m.fl. INDREFOSEN
2020/7109 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr. 13/32 - søknad om erstatning - avlingssvikt KJELL ARNE FOSSBAKK INDREFOSEN
2020/7111 20201019 19.10.2020 Inngående brev Erstatning landbruk - avlingssvikt - gbnr. 332/4 - Vidar Rian - søknad VIDAR RIAN INDREFOSEN
2020/7138 20201019 19.10.2020 Inngående brev Manglende betaling av husleie RISSAHALLEN SA INDREFOSEN
2020/2595 20201016 16.10.2020 Inngående brev Mellomveien - gbnr 122/383 - infrastruktur - erklæring om ansvarsrett KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/3588 20201016 16.10.2020 Inngående brev Badstuveien 4 - gbnr. 122/359 - forretningsbygg - tilbygg - geoteknisk vurdering SH PROSJEKT AS INDREFOSEN
2020/3420 20201016 16.10.2020 Inngående brev Uttalelse - LEKSVIK CAFE AS - Fornyelse av eksisterende bevilling KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2020/4268 20201016 16.10.2020 Inngående brev Johan Bojer videregående skole - gbnr. 314/48 m. fl. - nybygg - søknad om dispensasjon HUS ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/982 20201016 16.10.2020 Utgående brev KommuneLista - Forslag til Totalplan og økonomi og handlingsplan 2021 - 2024 Kommunestyret INDREFOSEN
2020/5568 20201016 16.10.2020 Inngående brev Uttalelse - BELLA RISSA AS - Overtakelse av virksomhet KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2020/6734 20201015 15.10.2020 Inngående brev Sjursvikveien - gbnr. 132/216 - hytte og garasje - Søknad om tillatelse til tiltak Frode Johannes Holmeng INDREFOSEN
2020/7044 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kommuner og fylkeskommuner - orientering om mulighet for å utbetale andel av skatteinngang til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner) ved forskudd på periodisk oppgjør fra skatteregnskapet SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7044 20201015 15.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommunen som skattekreditor - endringer i reglene om fastsetting av margin fra inntektsåret 2021 SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7045 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/7044 20201015 15.10.2020 Inngående brev Styringsrapporter til kommuner og fylkeskommuner: Informasjonsmøter mm for skattekreditorene SKATTEETATEN INDREFOSEN
2020/7046 20201015 15.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Huskonsert Vanvikan samfunnshus INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7047 20201015 15.10.2020 Inngående brev Gbnr. 8/47 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Carl Henrik Hønsvik m.fl. INDREFOSEN
2020/6802 20201015 15.10.2020 Utgående brev Spørsmål om tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Barne-, ungdoms- og familedirektoratet INDREFOSEN
2020/6707 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vestvikveien 249 - gbnr. 140/326 - anneks - søknad om dispensasjon FOSENSNEKKEREN DA INDREFOSEN
2020/6641 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - May-Helen Brandhaug May-Helen Brandhaug INDREFOSEN
2020/6438 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Roy Sjøbakk Roy Sjøbakk INDREFOSEN
2020/6128 20201015 15.10.2020 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte - Rødsjø næringsområde Trondelagfylke INDREFOSEN
2020/6128 20201015 15.10.2020 Inngående brev Referat fra informasjonsmøte - Rødsjø næringsområde Kari Rødsjøsæter INDREFOSEN
2020/6097 20201015 15.10.2020 Inngående brev Kvernsjøveien 255 - svar fra vegvesen Karl Anders Dahle INDREFOSEN
2020/5988 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969293412 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6998 20201015 15.10.2020 Utgående brev Prioritering av kvotefritak ved eventuell rasjonering NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/7055 20201015 15.10.2020 Inngående brev Småvikan 25 - gbnr. 172/23 - riving av bolig - takstrapport og bilder Björn Gustafsson INDREFOSEN
2020/7051 20201015 15.10.2020 Inngående brev Gbnr. 211/2 - Per Christian Isaksson - søknad om godkjenning av plan for nydyrking PER CHRISTIAN ISAKSSON INDREFOSEN
2020/7052 20201015 15.10.2020 Inngående brev Orientering ang. Bygdebok Skaugdalen Marna Waterloo m.fl. INDREFOSEN
2020/7053 20201015 15.10.2020 Inngående brev Fevågveien 355 - gbnr. 140/27 - fasadeendringer fjøsvegg - søknad Sølvi J Dahlen Lauvsnes INDREFOSEN
2020/7056 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/7057 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/7059 20201015 15.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Kirkekonsert Rissa kirke INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/7061 20201015 15.10.2020 Inngående brev Gbnr. 56/375 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Viktor Engvik m.fl. INDREFOSEN
2020/5393 20201015 15.10.2020 Inngående brev Adressenavnene Voknøya, Bessholmen mfl. - tilråding Språkrådet INDREFOSEN
2020/982 20201015 15.10.2020 Utgående brev Presentasjon kommunestyret 14.10.20 - orientering fra barneverntjenesten Kommunestyret INDREFOSEN
2020/1825 20201015 15.10.2020 Utgående brev Byggesak - Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - Kommunen trenger flere opplysninger Per Rudolfsen INDREFOSEN
2020/1232 20201015 15.10.2020 Inngående brev Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Leksvik helsetun - Pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/267 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser som tema FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/404 20201015 15.10.2020 Inngående brev Reguleringsplan - gbnr. 307/1 - Sæther Vestre hyttefelt - Plankart ALLSKOG SA INDREFOSEN
2019/8916 20201015 15.10.2020 Inngående brev Gbnr. 39/4 - Arne Hermstad - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/7884 20201015 15.10.2020 Utgående brev Varsel med vedtatt reguleringsplan CIRCLE K NORGE AS INDREFOSEN
2019/7884 20201015 15.10.2020 Utgående brev Varsel med vedtatt reguleringsplan CIRCLE K NORGE AS INDREFOSEN
2019/6042 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vedtak - klage byggesak - gbnr. 3/3 og 23/10 - fradeling FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL INDREFOSEN
2019/4863 20201015 15.10.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - henvendelse angående saksprosess VIRTUS ADVOKAT AS INDREFOSEN
2018/10217 20201015 15.10.2020 Inngående brev Turskiltprosjektet 2017 - inndragelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2018/1423 20201015 15.10.2020 Utgående brev Gbnr. 147/1 og 147/2 - svar på klage på fradelinger og matrikkelføring Eindride Husby INDREFOSEN
2018/355 20201015 15.10.2020 Inngående brev Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - uthus med brygge - saksfremlegg fra 2010 Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/355 20201015 15.10.2020 Inngående brev Forhåndskonferanse Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2018/355 20201015 15.10.2020 Inngående brev Forhåndskonferanse Nordfjordveien - gbnr. 170/309 og 170/320 - oppdatering vedr vedlegg Wiggo Halvard Johansen INDREFOSEN
2020/4276 20201015 15.10.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket, Tinglysing INDREFOSEN
2020/4756 20201015 15.10.2020 Inngående brev Uttalelse - Drakestranda 206 - gbnr. 312/1 - deling av eiendom Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2020/1946 20201015 15.10.2020 Inngående brev Uttalelse -uttak av masser - gbnr. 325/1 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2301 20201015 15.10.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 2020 - Svartelva og Mosvik - 3. kvartal NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2020/7020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kvittering for deponering - emnearkiv fra 2000-2007 Interkommunalt arkiv Trøndelag AS INDREFOSEN
2020/7004 20201014 14.10.2020 Inngående brev Signert avtale - konsulentbistand - Fosen interkommunale barneverntjeneste KVALITETSBISTAND AS INDREFOSEN
2020/7017 20201014 14.10.2020 Inngående brev Ber om innsyn i korrespondanse med Vovi AS vedrørende kjøp/salg av smittevernutstyr VERDENS GANG AS INDREFOSEN
2020/6993 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Sjursvikveien 97 - gbnr. 132/75 Sivertsvik, Hilde INDREFOSEN
2020/6994 20201014 14.10.2020 Inngående brev Nabovarsel - Vinnasand 15 - gbnr. 275/100 - forretningsbygg - tilbygg/fasadeendring ARC ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/6995 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 314/120 - Langnesveien 25 - festetomt - bestilling av informasjon EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS INDREFOSEN
2020/6996 20201014 14.10.2020 Inngående brev Trenger kontaktinformasjon - automatisering av varsel om søkere til tuberkulosekontroll TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/6983 20201014 14.10.2020 Inngående brev Sjekkliste - Covid19 - Filmpremiere for Summer Dance 2020 HALONEN DANCE INDREFOSEN
2020/6988 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 85/1 - Midtre Skaugdal samdrift AS - søknad om erstatning for avlingssvikt MIDTRE SKAUGDAL SAMDRIFT DA INDREFOSEN
2020/6989 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 106/1 - Oddbjørn Dahe - søknad om erstatning for avlingssvikt ODDBJØRN DAHLE INDREFOSEN
2020/6990 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 88/16 - Geir Arne Bosnes - søknad om erstatning for avlingssvikt GEIR ARNE BOSNES INDREFOSEN
2020/6991 20201014 14.10.2020 Inngående brev Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/6963 20201014 14.10.2020 Inngående brev Leksvik Bygdeallmenning - gbnr. 292/1 - søknad om deling av grunneiendom LEKSVIK BYGDEALLMENNING INDREFOSEN
2020/6951 20201014 14.10.2020 Inngående brev Tung - gbnr. 17/1 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Geir Agnar Moen INDREFOSEN
2020/6977 20201014 14.10.2020 Inngående brev Kontaktinformasjon til ny beredskapssjef i Helse Nord - Trøndelag HELSE NORD-TRØNDELAG HF INDREFOSEN
2020/6910 20201014 14.10.2020 Inngående brev Har tatt i bruk smittesporing BAR'E LYKKE AS INDREFOSEN
2020/6946 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 168/3 - Dalen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Hans Åge Hulsund INDREFOSEN
2020/6942 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 154/21 ikke er konsesjonspliktig Inger Lisa Lillemo INDREFOSEN
2020/6945 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 172/23 - Haugen - egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Inge Gustafsson m.fl. INDREFOSEN
2020/6945 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 172/23 ikke er konsesjonspliktig Bjørn Inge Gustafsson m.fl. INDREFOSEN
2020/6953 20201014 14.10.2020 Utgående brev Høringsmøte 19.10.2020 om oppfølging av NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Deltakere fra Indre Fosen kommune Kunnskapsdepartementet INDREFOSEN
2020/6955 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 292/1, festenr. 26 - tilbygg - søknad om tiltak Hans Korsgaten INDREFOSEN
2020/6959 20201014 14.10.2020 Inngående brev Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven - arbeidsvarsling Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/6841 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vårtunveien 22 - gbnr. 11/10 - driftsbygning - Ansvarsrett DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2020/6819 20201014 14.10.2020 Utgående brev Leistad Martin - Svar på søknad om jobb Martin Teodor Leistad INDREFOSEN
2020/6815 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gbnr. 331/2 - Irene Buhaug - skogfond og tilskudd til skogkultur - vedtaksbrev Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/6903 20201014 14.10.2020 Inngående brev Signert leieavtale - messebygget Hysnes- gbnr. 131/9 BGT EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/6707 20201014 14.10.2020 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 249 - gbnr. 140/326 - bygging av anneks - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/6753 20201014 14.10.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel fornyelsesbetingelser for 2021 – feil i dokumentene KLP:00324000114 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2020/6734 20201014 14.10.2020 Inngående brev Sjursvikveien - gbnr. 132/216 - hytte og garasje - Søknad om dispensasjon Frode Johannes Holmeng INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - st. ref. (4284303737) Abdihakim Abdullahi INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Abdihakim Abdullahi INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - st. ref. (4284303737) Eila Sagmo Solli INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Eila Sagmo Solli INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - st. ref. (4284303737) Bendik Stormo INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Bendik Stormo INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4284303737 Dawit Manna INDREFOSEN
2020/6788 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledig stilling som programrådgiver - Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - st. ref. (4284303737) Dawit Manna INDREFOSEN