eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskap Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 04 20190604 04.06.2019 09.00 Kommunehuset i Leksvik Kommunestyresalen Formannskap
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152019 PS 15/2019 Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS162019 PS 16/2019 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS172019 PS 17/2019 Tertialrapport pr. 30.04.219 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS182019 PS 18/2019 Budsjettkorrigeringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS192019 PS 19/2019 Tilbakeføring av memoriaposteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS202019 PS 20/2019 Bjørn felt på Bergmyran høst 2018 - oppfølging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS212019 PS 21/2019 Kystverkets avhending av Råkvåg Fiskerihavn - avklaring fra Indre Fosen kommune vedr. forkjøpsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS222019 PS 22/2019 Salg eiendom - næringsareal Kvithyll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS232019 PS 23/2019 Salg eiendom - boligformål Årnseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS242019 PS 24/2019 Fastsetting av adressenavn - to vegnavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN