eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 09 20190409 09.04.2019 09.00 Rådhuset i Indre Fosen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32019 FO 3/2019 Interpellasjon - frivillig eiendomsskatt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS102019 PS 10/2019 Avtale om tjenestetilbud mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag politidistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS112019 PS 11/2019 Fosen barnevern - økning av budsjett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS122019 PS 12/2019 Godkjenning av plan for sikringstiltak i Korsgatabekken samt kommunal garanti for distriktsandel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS132019 PS 13/2019 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR INDRE FOSEN KOMMUNE 2019 – 2028 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS142019 PS 14/2019 SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTETAKST NEMND OG KLAGENEMND Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS152019 PS 15/2019 Endring i selskapsavtale - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS162019 PS 16/2019 Reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS172019 PS 17/2019 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Valgstyret og stemmestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS182019 PS 18/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS192019 PS 19/2019 Plan for forvaltningsrevisjonen og selskapskontroll i 2019 - Kontrollutvalget i Indre Fosen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS202019 PS 20/2019 Meldinger om uavhengighet fra oppdragsansvarlige revisorer, Fosen kommunerevisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA – revisjonsåret 2018 – Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS212019 PS 21/2019 Ken Robin Sivertsvik - Søknad om fritak fra politiske verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN