eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 08 27 20190827 27.08.2019 10.00 Rådhuset i Indre Fosen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52019 FO 5/2019 Interpellasjon til kommunestyret fra Indre Fosen PP - Vanvikan barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO62019 FO 6/2019 Interpellasjon til kommunestyret fra Indre Fosen PP - legevakta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO72019 FO 7/2019 Interpellasjon til kommunestyret fra MGD - hurtiglader i Rissa sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO82019 FO 8/2019 Interpellasjon fra Indre Fosen FRP - barn i beredskapshjem og fosterhjem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS482019 PS 48/2019 Økonomi og handlingsplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS492019 PS 49/2019 Reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS502019 PS 50/2019 Avtale om makeskifte med Stiftelsen Sjølyst Bosenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS512019 PS 51/2019 Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet til gjennomføring av reguleringsplan for tomt til videregående skole i Vanvikan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS522019 PS 52/2019 Lokal bruk av bygningsmassen ved Johan Bojer videregående skole i Vanvikan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS532019 PS 53/2019 Justering av sats for egenbetaling for omsorgstjenesten full døgnkost Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS542019 PS 54/2019 Kapitalforhøyelse Indre Fosen invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS552019 PS 55/2019 Sluttrapport for prosjektene Kloakksanering Kvithyllområdet, Overføringsledning fra gml Uddu renseanlegg til Kvithyll, Bygging av nytt renseanlegg (RA1 Kvithyll), og sanering av gamle Uddu renseanlegg og bygging av ny pumpestasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS562019 PS 56/2019 Budsjettkorrigeringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS572019 PS 57/2019 Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS582019 PS 58/2019 Politisk organisering i neste valgperiode Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS592019 PS 59/2019 Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN