eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 10 20191210 10.12.2019 09.00 Rådhuset i Indre Fosen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO122019 FO 12/2019 Interpellasjon - om interpellasjoner og spørretime Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO132019 FO 13/2019 Interpellasjon - byggeklare tomter og reguleringsplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO142019 FO 14/2019 Interpellasjon - ut i Mandal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO152019 FO 15/2019 Interpellasjon - politikontakt og beredskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO162019 FO 16/2019 Interpellasjon - oppfølging av vedtak om utredning av statlig finansiert eldreomsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO172019 FO 17/2019 Interpellasjon - "vasking" av kommunens avgiftshefte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1212019 PS 121/2019 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1222019 PS 122/2019 Budsjettkorrigering drifts-/investeringsbudsjett 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1232019 PS 123/2019 KulturCompagniet Indre Fosen KF - budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1242019 PS 124/2019 Eiendomsskatt på kraftselskaper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1252019 PS 125/2019 Budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1262019 PS 126/2019 Tidligere Leksvik kommunes uttreden av Innherred Renovasjon IKS som følge av sammenslåing til Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1272019 PS 127/2019 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1282019 PS 128/2019 Omvalg av kontrollutvalg 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1292019 PS 129/2019 Retningslinjer for forfall og fritak for folkevalgte - 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1302019 PS 130/2019 Søknad om fritak fra verv som folkevalgt fra Maria Husby Gjølgali Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1312019 PS 131/2019 Valg av styret i omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune fra 1.1.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1322019 PS 132/2019 Valg til representantskapet i Fosen renovasjon IKS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1332019 PS 133/2019 Valg til stiftelsen Stadsbygd Prestegård 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1342019 PS 134/2019 Valg av driftsstyre for Vanvikan samfunnshus 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1352019 PS 135/2019 Valg av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1362019 PS 136/2019 Valg av medlemmer til årsmøtet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 2019 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1372019 PS 137/2019 Valg av sakkyndig eiendomsskattetakstnemnd og klagenemnd 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1382019 PS 138/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i Sentrumsgården AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1392019 PS 139/2019 Valg til Grande Landhandelmuseum 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1402019 PS 140/2019 Suppleringsvalg av medlem og varamedlem til forstanderskapet i Stadsbygd Sparebank Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1412019 PS 141/2019 Endring av selskapsavtale - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1422019 PS 142/2019 Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1432019 PS 143/2019 Møteplan for politiske møter i 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN