eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 24 20191024 24.10.2019 09.00 Rådhuset Indre Fosen Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO92019 FO 9/2019 Interpellasjon - opprop mot nedleggelse av skatteinnkrevingskontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO102019 FO 10/2019 Interpellasjon - høykapasitets internett til alle i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS672019 PS 67/2019 Tertialrapport pr. 30.08.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS682019 PS 68/2019 Behandling av innsigelse til kommunedelplan Vanvikan – boligområde B1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS692019 PS 69/2019 Ungdomsråd 2019-2023: Valg og møte- og talerett i kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS702019 PS 70/2019 Omvalg av kontrollutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS712019 PS 71/2019 Valg av arealutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS722019 PS 72/2019 Valg av helse- og omsorgsutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS732019 PS 73/2019 Valg av kulturutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS742019 PS 74/2019 Valg av oppvekstutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS752019 PS 75/2019 Valg av administrasjonsutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS762019 PS 76/2019 Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS772019 PS 77/2019 Valg av representanter til rådet i interkommunalt politisk råd for Fosenregionen 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS782019 PS 78/2019 Valg av næringsråd 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS792019 PS 79/2019 Valg av valgstyre 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS802019 PS 80/2019 Valg av medlemmer, leder og nestleder for styret i KulturCompagniet KF 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS812019 PS 81/2019 Valg av representanter til regionrådet for Trondheimsregionen 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS822019 PS 82/2019 Valg til representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS832019 PS 83/2019 Valg til representantskapet i Innherred renovasjon 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS842019 PS 84/2019 Valg til representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS852019 PS 85/2019 Valg til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS862019 PS 86/2019 Valg til representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS872019 PS 87/2019 Valg til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS882019 PS 88/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS892019 PS 89/2019 Valg til årsmøtet i Trøndelag OKS SA 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS902019 PS 90/2019 Valg til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS912019 PS 91/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenbrua AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS922019 PS 92/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenkraft AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS932019 PS 93/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i Fosenvegene Ei Tim te Byn AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS942019 PS 94/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i Indre Fosen Invest AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS952019 PS 95/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i Museene i Sør-Trøndelag AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS962019 PS 96/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i IF Jobb AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS972019 PS 97/2019 Valg til generalforsamling i Trønderenergi AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS982019 PS 98/2019 Valg til generalforsamling og eiermøte i NTE AS 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS992019 PS 99/2019 Valg ti KS for perioden 2019 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS1002019 PS 100/2019 Valg til Stiftelsesstyret for Sjølyst bosenter 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN