eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 16 20200616 16.06.2020 09.00 Smia i Leksvik Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO62020 FO 6/2020 Interpellasjon - nedleggelse og omgjøring av tjenestene på Stadsbygd og Stjørna brannstasjon - TBRT IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO72020 FO 7/2020 Interpellasjon: Rasisme og diskriminering, hva kan Indre Fosen gjøre? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 FO82020 FO 8/2020 Interpellasjon - Satsing på fylkesveger i Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS342020 PS 34/2020 Årsmelding og årsregnskap 2019 - KulturCompagniet KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS352020 PS 35/2020 Omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv Indre Fosen - Årsrapport og regnskap 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS362020 PS 36/2020 Årsmelding og årsregnskap for 2019 - Indre Fosen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS372020 PS 37/2020 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2019 til 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS382020 PS 38/2020 Tertialrapport pr. 30.04.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS392020 PS 39/2020 Budsjett - og gebyrkorrigering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS402020 PS 40/2020 Deltakelse i årets TV-aksjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS412020 PS 41/2020 Kulturfond - Vedtekter og retningslinjer for tildeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS422020 PS 42/2020 Innkjøpsstrategi, innkjøpsreglement og standard avtalevilkår for Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS432020 PS 43/2020 Kulturplan for Indre Fosen kommune 2020-2032 - Behandling av høringsinnspill Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS442020 PS 44/2020 Midt-Norge 110-sentral IKS - endringer i eiersammensetning, eierbrøker, representantskap og selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS452020 PS 45/2020 Selskapsavtale for Fosen helse IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS462020 PS 46/2020 Nytt valg av representanter til kirkelig fellesråd for perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS472020 PS 47/2020 Valg av forliksråd i Indre Fosen kommune 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS482020 PS 48/2020 Valg av møtefullmektig til forliksrådet 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS492020 PS 49/2020 Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS502020 PS 50/2020 Vertskommuneavtale - utviklingsveileder for oppvekst og utdanning i Fosenregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN