eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 10 20200910 10.09.2020 09.00 Smia i Leksvik Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO92020 FO 9/2020 Interpellasjon - revidering av regler for saksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS522020 PS 52/2020 Reguleringsplan Fv. 717 Sund - Bradden, PlanID. 50542020003 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS532020 PS 53/2020 Detaljregulering for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007 – sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS542020 PS 54/2020 Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS552020 PS 55/2020 Landbruksplan for Indre Fosen 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS562020 PS 56/2020 Lokal Forskrift for behandling av husholdningsavfall og gebyr for denne tjenesten i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS572020 PS 57/2020 Forskrift for tømming av slamavskillere. privet, tette tanker m.v. og gebyr for denne tjenesten i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS582020 PS 58/2020 Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS592020 PS 59/2020 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS602020 PS 60/2020 Gebyrkorrigering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS612020 PS 61/2020 Folkehelseoversikt Indre Fosen kommune 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS622020 PS 62/2020 Samarbeidsavtale i Trøndelag om digitalisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS632020 PS 63/2020 Indre Fosen kommune sin plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS642020 PS 64/2020 Forvaltningsrevisjon 2019/2020 - eierstyring/eierkontroll Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS652020 PS 65/2020 Uttreden fra politiske verv grunnet flytting - Maria Husby Gjølgali Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS662020 PS 66/2020 Uttreden fra politiske verv grunnet flytting - Daniel Lyngseth Fenstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS672020 PS 67/2020 Valg av ny vara til styret for Fosen Folkehøgskole 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS682020 PS 68/2020 Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Dyrendahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS692020 PS 69/2020 Suppleringsvalg til representantskapet i Fosen Helse IKS perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN