eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Arealutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 16 20210216 16.02.2021 09.00 Teams Arealutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52021 PS 5/2021 Byggesak - Krobakken 9 - gbnr 122/381 - naust og brygge - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS62021 PS 6/2021 Fv. 718 Hasselvikveien - gbnr. 189/12 m.fl. - utbedringstiltak - behandling av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS72021 PS 7/2021 Austdalsveien 1900 - gbnr. 155/14 - deling til boligformål - dispensasjon fra deleforbud i LNF-område Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS82021 PS 8/2021 2.gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum, planid. 50542013004 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS92021 PS 9/2021 Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, planid. 50542020005 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS102021 PS 10/2021 Søknad om fradeling og grensejustering av tomt til Ytre Stadsbygd samdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS112021 PS 11/2021 Kommunalteknisk VA-norm - rettelse av tidligere vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 DR12021 DR 1/2021 Kommuneplanens arealdel - framdrift og ressurssituasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 RS292021 RS 29/2021 Byggesak - gbnr. 20/170 - Morten Skolemesters vei 18 - Bolig - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS302021 RS 30/2021 Byggesak - Ramdalsveien 2 - gbnr. 211/1 - bolig - tilbygg - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS312021 RS 31/2021 Byggesak - Hifjellet 1 - gbnr. 322/16 - fritidsbolig - tilbygg - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS322021 RS 32/2021 Byggesak - Utsikten - gbnr. 299/9 - tilbygg - Disp. kommunedelplan - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS332021 RS 33/2021 Byggesak - Vangsveien 71, 73 - gbnr. 124/69 - driftsbygning - riving og nybygg - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS342021 RS 34/2021 Byggesak - Hjalmaveien 92 - gbnr. 56/60 - bolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS352021 RS 35/2021 Kjerkveien 11 - gbnr. 13/1 - utvidelse av kirkegård og legging av ny drensledning - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS362021 RS 36/2021 Skogaveien 14 - gbnr. 161/59 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS372021 RS 37/2021 Byggesak - Storaunveien 10 - gbnr. 51/12 - garasje - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS382021 RS 38/2021 Sæterbukta - gbnr. 126/3 - deling - tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS392021 RS 39/2021 Vedr. klage på lukt fra Fosengris Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS402021 RS 40/2021 Kalvtrøveien 12a - gbnr. 267/20 - Carport - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS412021 RS 41/2021 Byggesak - Trøanvegen 13 - gbnr 315/143 og 144 - Bruksendring - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS422021 RS 42/2021 Byggesak - Pevikveien - gbnr. 170/285 - bolig - nybygg - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS432021 RS 43/2021 Byggesak - Vestvikveien 97 - gbnr. 140/279 - fritidsbolig - tilbygg - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS442021 RS 44/2021 Byggesak - Hindrem hage hyttefelt - gbnr. 301/26 - hytte - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS452021 RS 45/2021 Byggesak - Kvithyllveien 188 - gbnr. 56/276 - lagerhall - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS462021 RS 46/2021 Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - klagesak - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS472021 RS 47/2021 Byggesak - Nordfjordveien 198 - gbnr. 172/17 - riving - ny bolig - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS482021 RS 48/2021 Byggesak - Åsveien 6 - gbnr. 122/249 - oppføring av garasje - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS492021 RS 49/2021 Byggesak - Djupdalsveien 260 - gbnr. 57/114 - Riving bolig - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS502021 RS 50/2021 Byggesak - Ytre Ringvei 1 - gbnr. 122/79 - bolig/garasje - tilbygg - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS512021 RS 51/2021 Byggesak - Trongseterveien 64 - gbnr. 6/67 - terrasse - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS522021 RS 52/2021 Byggesak - Rathaugveien - gbnr. 9/68 - bolig - nybygg - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS532021 RS 53/2021 Byggesak - Kneggsundveien 63 - gbnr. 74/16 - bytte fra murpipe til stålpipe - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS542021 RS 54/2021 Einerveien 6-8 - gbnr. 122/353 - forstøtningsmur - tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS552021 RS 55/2021 Skogaveien 14 - gbnr. 161/59 - rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS562021 RS 56/2021 Råkvågveien 394 - gbnr. 170/1 - deling av grunneiendom - tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS572021 RS 57/2021 Råkvågveien 394 - gbnr. 170/1 - deling av grunneiendom - tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS582021 RS 58/2021 Råkvågveien 394 - gbnr. 170/1 - deling av grunneiendom - tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS592021 RS 59/2021 Byggesak - Sjursvikveien 30 - gbnr. 132/204 - bolig - tilbygg - Disp.kommuneplan - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS602021 RS 60/2021 Byggesak - Gangstøveien 17 - gbnr 147/64 - Oppføring av naust - Disp.kommuneplan - PBL§1-8 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS612021 RS 61/2021 Holsundveien 227 - gbnr. 169/1 - deling av grunneiendom - tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS622021 RS 62/2021 Rørviklia 58 - gbnr. 4/13 - hytte - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS632021 RS 63/2021 Byggesak - Skardveien 4 - gbnr. 56/177 - tilbygg fritidsbolig - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS642021 RS 64/2021 Trøanvegen 13 - gbnr. 315/143,144 - endre bruken på en tilleggsdel - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS652021 RS 65/2021 Hermstadveien 37 - gbnr. 39/45 - bolig og garasje - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN
0 RS662021 RS 66/2021 Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - vedtak i klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut INDREFOSEN