eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 04 20210204 04.02.2021 09.00 Teams Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12021 FO 1/2021 Interpellasjon - lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS12021 PS 1/2021 Valg av varamedlemmer i rekkefølge i kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS22021 PS 2/2021 Valg av varamedlemmer i rekkefølge i administrasjonsutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS32021 PS 3/2021 Anmodning om lovlighetskontroll på PS 92/2020 Budsjett og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 punkt 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS42021 PS 4/2021 Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen - Handlingsplan 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS52021 PS 5/2021 Fjernmøter i folkevalgte organer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS62021 PS 6/2021 Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, PlanID. 50542020004 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS72021 PS 7/2021 Årsmelding 2020 fra kontrollutvalget i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS82021 PS 8/2021 Debattheftet 2021 KS spør - Omstilling i koronaens tid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN