1 Hovedplan for avløp- og vannmiljø Åpne dokument
2 Hovedplan for avløp- og vannmiljø 2021 - 2032 Åpne dokument
3 Vedlegg 1 ROS-analyse - fullstendig oversikt over analyserte hendelser Åpne dokument
4 Vedlegg 2 Målsettinger Åpne dokument
5 Vedlegg 3 Spredt avløp - vurdering av infiltrasjonsmuligheter og påkobling til kommunalt nett Åpne dokument
6 Vedlegg 4 Tilstandskartlegging kommunale avløpsrenseanlegg Åpne dokument
7 Vedlegg 5 Utslippstillatelser kommunale anlegg Åpne dokument
8 Vedlegg 6 Overvannsmodell for Rissa sentrum Åpne dokument
9 Vedlegg 7 Kommunale og private anlegg Åpne dokument
10 Vedlegg 8 Sonekart Åpne dokument
11 Vedlegg 9 Kartfestede investeringstiltak Åpne dokument
12 Vedlegg 10 Tiltaksliste Åpne dokument