1 Høringssvar på prosjektmandat for ny strategisk næringsplan for Fosenregionen Åpne dokument