1 Bevilgning av midler fra kommunalt næringsfond Åpne dokument
2 Vedlegg næringsfond Åpne dokument
3 Saker næringsfond Åpne dokument