1 Reguleringsplan for Haltvollhaugen - sluttbehandling Åpne dokument
2 Planbeskrivelse Åpne dokument
3 Planbestemmelser Åpne dokument
4 Detaljplan - kart Åpne dokument