1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Indre Fosen kommune Åpne dokument
2 Utkast til ny forskrift vann- og avløpsgebyr Indre Fosen Kommune Åpne dokument
3 Gjeldende VA-forskrift Rissa kommune Åpne dokument
4 Gjeldende VA-forskrift for Leksvik og utarbeidet nytt forslag 2014 (ikke vedtatt) Åpne dokument
5 Gebyrregulativ 2017 for Leksvik og Rissa kommune Åpne dokument
6 Høring av forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Fosen kommune Åpne dokument
7 Særutskrift Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Indre Fosen kommune - høringsforslag Åpne dokument