1 Styreinstruks for omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune Åpne dokument
2 Instruks for styret i omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune Åpne dokument