1 Styrehonorar for styret for omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune Åpne dokument