1 Høringsuttalelse fra Indre Fosen vedr. minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til Ã¥ samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Åpne dokument