1 Gbnr. 275/ 110 og 173. salg av tomtegrunn. Godkjenning av kjøpekontrakter Åpne dokument
2 Gbnr. 275/173, 275/110, 275/109 - kjøp av grunnareal - signerte kjøpekontrakter Åpne dokument
3 Gbnr. 275. bnr. 110 og 173. Indre Fosen kommune. Godkjenning av kjøpekontrakter med: Per Ivar Winge og Vegen Eiendom AS Åpne dokument
4 Gbnr. 275/ 110 og 173. salg av tomtegrunn - nye kart Åpne dokument