1 Søknad om fritak fra politiske verv - Ove Vollan Åpne dokument
2 Søknad om fritak fra politiske verv Åpne dokument