1 Valg av revisor for Indre Fosen kommune gjeldende fra 01.01.2019 Åpne dokument
2 Referat fra møte i Kontrollutvalget 05.10.2018 Åpne dokument
3 Svar på søknad om medlemskap - Revisjon Midt Norge Åpne dokument
4 Melding om vedtak sak 44-18 Revisjon Midt Norge Åpne dokument
5 Gjeldende vedtekter Revisjon Midt Norge SA Åpne dokument
6 Brev til eierne i Fosen Kommunerevisjon IKS til RMN Åpne dokument