1 Interpellasjon fra Indre Fosen AP: Utbedringer Fylkesvei 718 Åpne dokument