1 Borgerlige vigsler i Indre Fosen kommune fra 2018 Åpne dokument
2 Rundskriv Q 11-2017 om kommunale vigsler Åpne dokument