1 Lokal bruk av bygningsmassen ved ny videregående skole i Vanvikan Åpne dokument
2 Referat fra møtet med organisasjonene som bruker samfunnshuset, 03.12.2018 Åpne dokument
3 Ny videregående skole i Indre Fosen kommune – En spydspiss for innovasjon, digitaliserings- og teknologikompetanse. Fosen Innovasjon 28.02.2018. Åpne dokument