1 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR INDRE FOSEN KOMMUNE 2019 – 2028 Åpne dokument
2 Forslag til Eiendomsskattevedtekter for Indre Fosen kommune 2019 – 2028 Åpne dokument