1 Godkjenning av plan for sikringstiltak i Korsgatabekken samt kommunal garanti for distriktsandel Åpne dokument
2 20058 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone 1073 Tronstad og 1639 Korsgata, Leksvik.PDF Åpne dokument