1 Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune Åpne dokument
2 Årsmelding 2018 Åpne dokument
3 Regnskap 2018 Åpne dokument