1 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 Åpne dokument
2 Ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 Åpne dokument