1 Omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv Indre Fosen - Årsrapport og regnskap 2018 Åpne dokument
2 Årsrapport for omstillingsprogrammet 2018 Åpne dokument
3 Regnskap for omstillingsprogrammet 2018 Åpne dokument