1 Årsmelding og årsregnskap 2018 - KulturCompagniet KF Åpne dokument
2 Årsmelding KulCo 2018 Åpne dokument
3 Balanseregnskap 2018 Åpne dokument
4 Detaljert balanse 2018 Åpne dokument
5 Detaljert driftsregnskap 2018 Åpne dokument
6 Noter 2018 Åpne dokument
7 Premieavvik KLP 2018 Åpne dokument
8 Økonomisk oversikt drift 2018 Åpne dokument