1 Forespørsel om kjøp av deler av gnbr 122/60 i Fallet Åpne dokument