1 Budsjett 2020 Åpne dokument
2 Budsjett 2020 - Kommunedirektørens forslag Åpne dokument
3 Prisliste gebyrer og avgifter Indre Fosen kommune 2020 - kommunedirektørens forslag Åpne dokument