1 Innføring av eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og overføringslinjer Åpne dokument