1 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i ekspropriasjonssak Åpne dokument
2 Brev fra KommuneLista Indre Fosen av 18.11.2019 Åpne dokument