1 Avtale mellom Vanvikan båtforening og Indre Fosen kommune Åpne dokument
2 Avtalen mellom Indre Fosen kommune og Vanvikan båtforening Åpne dokument
3 Verdivurdering Sjølystveien 3 Åpne dokument