1 Kulturfond - opprettet av kommunestyret i Rissa kommune - sak 20/07 merknad Åpne dokument
2 Oppstart kulturfond 07 Åpne dokument
3 Vedtekter kulturfond Åpne dokument