1 Selskapsavtale for Konsek Tr√łndelag IKS - Gjeldende fra 1. januar 2021 Åpne dokument
2 Framsendelsesdokument Åpne dokument
4 Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021 Åpne dokument
4 Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021 Åpne dokument