1 Bruk av midler til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur Åpne dokument
2 Oppdatert tabell: Bruk av midler til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur Åpne dokument