1 Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, PlanID. 50542020004 - sluttbehandling Åpne dokument
2 Planbeskrivelse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet_endelig Åpne dokument
3 Planbestemmelser - FV 715 Rødsjøkrysset-Krinsvatnet_endelig Åpne dokument
4 Regplan_R1-R5_Rødsjø-Krinsvatnet_30102020 Åpne dokument
5 Justeringer etter 1. gangs off. ettersyn Åpne dokument
6 ROS-analyse - FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet Åpne dokument
7 Oppsummering_merknader_etter 1.gangs off ettersyn Åpne dokument
8 Varslingsliste_FV715 Åpne dokument
9 Tegningshefte samlet Åpne dokument
10 Ingeniørgeologisk rapport _FV715 - Rødsjøkrysset - Krinsvatnet Åpne dokument