1 Kjøp av tomt til ny barnehage i Vanvikan Åpne dokument
2 Avtale med Øystein Wanvik om kjøp av tomt Åpne dokument
3 Avtale med Hilde Wanvik og Torill Wanvik Skogan om kjøp av tomt Åpne dokument