1 Kjøp av kantinebygg på Hysnes helsefort (gnr. 131, bnr. 1) Åpne dokument
2 Takst av bygget Åpne dokument