1 Borgly barnehage - søknad om økning av antall ekvivalenter Åpne dokument
2 Søknad om økning av ekvivalenter ved Borgly barnehage Åpne dokument
3 Søknad om økning av antall ekvivalenter på Borgly barnehage. Særutskrift fra Leksvik kommunstyre 09.11.2017 Åpne dokument