Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - oppdatert gjennomføringsplan Avs/Mot: VS BYGG AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84101?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: VS BYGG AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21983/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84096?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21978/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Prøvingsrapport - Stadsbygd vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84093?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21975/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84092?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21974/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84091?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21973/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Prøvingsrapport - Rissa vannverk Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84090?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF NORLAB AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21972/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Drakestranda 607 - gbnr. 310/3 - fritak fra feieavgift - etterlyser svar Avs/Mot: Arna Tømmerdal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84089?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arna Tømmerdal | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21971/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Svar på forespørsel om endring av tettstedsnavn - Årnset og Askjem Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84068?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21950/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Departementets vedtak - vedtak om samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25 - gbnr. 314/351 Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84066?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21948/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Varsel om vedtatt plan: Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 Avs/Mot: PROESS AS v/ Sindre Øen m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/83912?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROESS AS v/ Sindre Øen m.fl. | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21794/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Uttalelse til reguleringsplan for Høgte i Vanvikan Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84064?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21946/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Varsel om vedtatt plan: Detaljregulering for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007 Avs/Mot: FOSEN RENOVASJON IKS m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/83921?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN RENOVASJON IKS m.fl. | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21803/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Avs/Mot: Makowska Isabela http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84122?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Makowska Isabela | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 22004/2020 | Avdeling: Bo- og aktivitetstilbud | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Avs/Mot: Petronela Potaraju http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84121?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petronela Potaraju | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 22003/2020 | Avdeling: Bo- og aktivitetstilbud | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Brukerstyrt personlige assistenter                Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4278670702 Avs/Mot: Lotte Stormo http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84120?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lotte Stormo | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 22002/2020 | Avdeling: Bo- og aktivitetstilbud | Tittel: Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn med gjentatt varsel om pålegg Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84033?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21915/2020 | Avdeling: Bygg og eiendom | Tittel: Valg av ny vara til styret for Fosen Folkehøgskole 2019 - 2023 Avs/Mot: Fosen folkehøgskole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84059?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen folkehøgskole | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21941/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Søknad og CV - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom - st. ref. (4290189146) Avs/Mot: Hege Elisabeth Flataunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84119?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Flataunet | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 22001/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Avs/Mot: Hege Elisabeth Flataunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84118?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Flataunet | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 22000/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Individdata - kontroll av produksjonstilskudd Avs/Mot: BJØRNERÅS ROAR http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84087?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRNERÅS ROAR | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21969/2020 | Avdeling: Næringsavdelingen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4288611048 Avs/Mot: Malin Restad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84061?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Restad | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21943/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Skjenkebevillingskontroll - 12.09.20 Avs/Mot: AVARN SECURITY AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84065?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVARN SECURITY AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21947/2020 | Avdeling: Koordinerende enhet | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider ved Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demenssykdom Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4290189146 Avs/Mot: Emina Ilic http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84063?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21945/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Ønsker tilsendt prisoverslag - selvbetjeningsautomater Avs/Mot: Biblioteksentralen ASA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84045?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Biblioteksentralen ASA | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21927/2020 | Avdeling: Kultur | Tittel: Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - tilsynsrapport med varsel om pålegg Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/83999?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21881/2020 | Avdeling: Bygg og eiendom | Tittel: Byggesak - gbnr. 142/36 - Frengsveien 89 - Fritidsbolig: Dispensasjon og tillatelse til tiltak Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/83989?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21871/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Byggesak - Reinslund - gbnr. 56/66 - bolig: Tillatelse til tiltak Avs/Mot: SYSTEMBYGG AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/83949?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYSTEMBYGG AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21831/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Indre Fosen kommune sin plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021-2024 Avs/Mot: Fosen - Lund Arvid m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84057?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen - Lund Arvid m.fl. | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21939/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Samarbeidsavtale i Trøndelag om digitalisering Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84058?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21940/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Forvaltningsrevisjon 2019/2020 - eierstyring/eierkontroll Indre Fosen kommune Avs/Mot: Fosen - Lund Arvid m.fl. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/84055?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen - Lund Arvid m.fl. | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 21937/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon |