Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Avs/Mot: Nathalia Gustafsson http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66809?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nathalia Gustafsson | Journaldato: 22.02.2020 | Journalnr: 4699/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Avs/Mot: Nathalia Gustafsson http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66808?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nathalia Gustafsson | Journaldato: 22.02.2020 | Journalnr: 4698/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Avs/Mot: Inga Marie Strøm Reinkind http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66807?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Marie Strøm Reinkind | Journaldato: 22.02.2020 | Journalnr: 4697/2020 | Avdeling: Institusjon | Tittel: Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Avs/Mot: Inga Marie Strøm Reinkind http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66806?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Marie Strøm Reinkind | Journaldato: 22.02.2020 | Journalnr: 4696/2020 | Avdeling: Institusjon | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Avs/Mot: Ingvild Jansen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66805?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Jansen | Journaldato: 22.02.2020 | Journalnr: 4695/2020 | Avdeling: Institusjon | Tittel: Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Avs/Mot: Ingvild Jansen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66804?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Jansen | Journaldato: 22.02.2020 | Journalnr: 4694/2020 | Avdeling: Institusjon | Tittel: Eika forsikring - varsel om regress - Udduveien 23 Avs/Mot: BEST CLAIMS AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66766?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BEST CLAIMS AS | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4656/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Påminnelse om refusjon av utgifter til installering av privat vannmåler Avs/Mot: Vigdis Enes Bue http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66744?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Enes Bue | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4634/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Avs/Mot: Maren Talmo Hindberg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66793?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Talmo Hindberg | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4683/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Avs/Mot: Maren Talmo Hindberg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66792?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Talmo Hindberg | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4682/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4024384331) Avs/Mot: Andrea Voigt Svarliaunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66782?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Voigt Svarliaunet | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4672/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4024384331 Avs/Mot: Andrea Voigt Svarliaunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66781?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Voigt Svarliaunet | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4671/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem - st. ref. (4187573547) Avs/Mot: Anne Karin Tangen Røvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66738?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Karin Tangen Røvik | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4628/2020 | Avdeling: Institusjon | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommer 2020 Rissa og Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4187573547 Avs/Mot: Anne Karin Tangen Røvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66736?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Karin Tangen Røvik | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4626/2020 | Avdeling: Institusjon | Tittel: Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - oppnevning av settefylkesmann Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66747?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4637/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Ang konkurranse - rammeavtale bedriftshelsetjenester - krav om avlysning av konkurranse Avs/Mot: SANDS ADVOKATFIRMA DA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66734?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDS ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4624/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Svar på krav om avlysning av konkurranse Avs/Mot: SANDS ADVOKATFIRMA DA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66731?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDS ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4621/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - KOPI AV Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4110740145 Avs/Mot: Ingrid Kristine Haugan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66769?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Kristine Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4659/2020 | Avdeling: Hjemmetjenesten | Tittel: Meddommer til tingretten, Lagmannsretten og jordskifteretten Avs/Mot: Harry Lysvand http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66718?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harry Lysvand | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4608/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Melder interesse for å være meddommer Avs/Mot: Stig Bjørnsvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66692?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Bjørnsvik | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4582/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Melder interesse for å være meddommer Avs/Mot: Katrin Pallin Nybø http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66685?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrin Pallin Nybø | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4575/2020 | Avdeling: Personal og kommunikasjon | Tittel: Klage på avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver - vedtaket opprettholdes Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66758?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4648/2020 | Avdeling: Næringsavdelingen | Tittel: Redusert barnehage regning Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66680?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4570/2020 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Gbnr. 74/3 og 74/9 – matrikkelenhetene er blitt sammenslått Avs/Mot: Per Otto Bjørnerås http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66709?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Otto Bjørnerås | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4599/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Indre Fosen Legetjeneste søker ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4194430908 Avs/Mot: Emina Ilic http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66774?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4664/2020 | Avdeling: Helse | Tittel: Purring 3 - rapportering på tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66745?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4635/2020 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Sak 19-072597REN-JTRD - underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Sør-Trøndelag jordskifterett http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66684?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Trøndelag jordskifterett | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4574/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Sak 16-025932RFA-JSTE - underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Hammer, Berit http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66706?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hammer, Berit | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4596/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Gbnr. 203/6 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: Tormod Erik Aune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66705?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tormod Erik Aune | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4595/2020 | Avdeling: Plan | Tittel: Gbnr. 245/2 - jordskiftesak har blitt ført i matrikkelen Avs/Mot: Georg Julian Sandvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/DocumentDetails/66678?SourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georg Julian Sandvik | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 4568/2020 | Avdeling: Plan |