Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97991?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5892/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97990?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5891/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97987?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5888/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97986?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5887/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98035?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5936/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98034?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5935/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98033?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5934/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98032?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5933/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98031?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5932/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98030?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5931/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98029?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5930/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98028?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5929/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98027?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5928/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98026?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5927/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98025?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5926/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98024?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5925/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98023?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5924/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98022?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5923/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98021?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5922/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98020?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5921/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98019?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5920/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98018?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5919/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98017?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5918/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98016?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5917/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98015?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5916/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98014?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5915/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98013?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5914/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98012?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5913/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98011?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5912/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98010?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5911/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98009?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5910/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98008?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5909/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98007?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5908/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98006?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5907/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98005?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5906/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98004?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5905/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98003?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5904/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98002?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5903/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98001?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5902/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98000?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5901/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97999?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5900/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97998?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5899/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97997?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5898/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97996?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5897/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97995?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5896/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97994?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5895/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97993?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5894/2021 | Næringsavdelingen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97992?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2021 | RegistryNumber: 5893/2021 | Næringsavdelingen Melding om fravær - Kommunestyre - 15.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101860?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Irene Dyrendahl | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 9761/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kommunestyre - 15.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101766?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Kristian Pedersen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9667/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kommunestyret - 15.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101764?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Heide | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9665/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kommunestyre - 15.04.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101735?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Moan | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9636/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Eldrerådet - 17.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99393?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Fagervold | Journaldato: 14.03.2021 | RegistryNumber: 7294/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - oppvekstutvalg - 16.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99088?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cheneso Moumakwa | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 6989/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kulturutvalgsmøte - 16.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99075?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Pedersen | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 6976/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Arealutvalget - 16.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99046?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Harald Kimo | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 6947/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kulturutvalg - 16.03.1921 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99043?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbro Kristina Hølaas Vang | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 6944/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Helse og omsorg - 13.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99026?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Kristian Pedersen | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 6927/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Oppvekstutvalget - 16.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/99004?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Normann Tviberg | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 6905/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 15.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98981?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Normann Tviberg | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 6882/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kommunestyret - 02.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/98206?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom André Bredesen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 6107/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kommunestyre - 02.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97771?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cheneso Moumakwa | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 5672/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - kommunestyret - 02.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97596?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Didrik Frengen | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 5497/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kommunestyret - 02.03.2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/97248?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkil Berg | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 5149/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Gunhild Johanne Røst - Helse-og omsorgsutvalget http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/96571?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røst, Gunhild Johanne | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 4472/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Janne Irene Dyrendahl - Utvalgsmøte i kultur http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/96519?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrendahl, Janne Irene | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 4420/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Kristoffer Moan - Kommunestyre http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95637?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moan, Kristoffer | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 3539/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Gerd Sissel Nyborg - Kommunestyremøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95082?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nyborg, Gerd Sissel | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 2984/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Tom André Bredesen - Kommunestyret http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95064?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bredesen, Tom André | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 2966/2021 | Personal og kommunikasjon Melding om fravær - Barbro Kristina Hølaas Vang - Formannskapsmøte http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/94164?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vang, Barbro Kristina Hølaas | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 2067/2021 | Personal og kommunikasjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/102322?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Lykken | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 10223/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Nordre Sundsåsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100477?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Fremo | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8378/2021 | Plan Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101683?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Lykken | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9584/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Kommuneplanens arealdel - framdrift og ressurssituasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/96370?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 4272/2021 | Næringsavdelingen Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101682?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Lykken | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9583/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101197?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vesta Pundinaite | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9098/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101196?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vesta Pundinaite | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9097/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101189?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Angelica Lindstrøm Hollén | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9090/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101186?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora balstad | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9087/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101184?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christopher John Braun | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9085/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101183?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christopher John Braun | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9084/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101165?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luise Ratzenberger | Journaldato: 04.04.2021 | RegistryNumber: 9066/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101164?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luise Ratzenberger | Journaldato: 04.04.2021 | RegistryNumber: 9065/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101152?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gustav Ofstad Foosnæs | Journaldato: 04.04.2021 | RegistryNumber: 9053/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101151?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gustav Ofstad Foosnæs | Journaldato: 04.04.2021 | RegistryNumber: 9052/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101150?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heiwan Zemicheal Msghna | Journaldato: 04.04.2021 | RegistryNumber: 9051/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101149?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heiwan Zemicheal Msghna | Journaldato: 04.04.2021 | RegistryNumber: 9050/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Svar på søknad - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101062?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Angelica Lindstrøm Hollén | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 8963/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101603?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Sunde | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9504/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. (4350711712) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101061?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Angelica Lindstrøm Hollén | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 8962/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101602?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Christin Sund | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9503/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100937?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Johansen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8838/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101597?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Okubamariam Tesfagergish Mahrena | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9498/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100936?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Isabel Lyngvær | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8837/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101596?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Shewit Melake Weldeslassie | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9497/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101515?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaya Myran Coucheron | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9416/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100932?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida eline Nordlund fjellheim | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8833/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101595?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Shewit Melake Weldeslassie | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9496/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101514?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vesta Pundinaite | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9415/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100931?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sander Johansen Strandheim | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8832/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101594?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Langeland | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9495/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101513?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luise Ratzenberger | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9414/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100930?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Enebakk Mælan | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8831/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101593?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Teodor Leistad | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9494/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101512?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christopher John Braun | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9413/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100929?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Sørensen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8830/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101592?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Valstad | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 9493/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101506?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Moe | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9407/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100928?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Julie Dyrendalsli | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8829/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101505?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jaycel M Sarmiento | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9406/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101475?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora balstad | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9376/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100927?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nadia Tokstad | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8828/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101504?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Andre Johannessen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9405/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101474?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Grande | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9375/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100926?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Sunde | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8827/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innspill til skolestruktur http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95482?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Stadsbygd skole v/ May Karin Grue | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 3384/2021 | Oppvekst Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101503?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Ness | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9404/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101470?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Sofie Kilen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9371/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100925?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Ove Kvernemo | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8826/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Vedr. innspill til skolestruktur http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95479?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSFORBUNDET INDRE FOSEN | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 3381/2021 | Oppvekst Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101502?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Elise Johansen Strandheim | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9403/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101469?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Sofie Kilen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9370/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100924?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Johansen Strandheim | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8825/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innspill til skolestruktur http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95204?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSFORBUNDET INDRE FOSEN | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 3106/2021 | Oppvekst Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101501?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lorda Angela Askjemshalten | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9402/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101468?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Winge | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9369/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100923?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Brattgjerd Rennan | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8824/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Innspill til endring av skolekretsgrenser og ungdomsskolestruktur http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/95114?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: BORGEN BYGDEUTVIKLING BA | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 3016/2021 | Oppvekst Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101500?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Anette Overskaug | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9401/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101467?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Hustad Haavik | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9368/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100922?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Vaarum | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8823/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101499?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Bratseth | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9400/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101466?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Hustad Haavik | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9367/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100921?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Øvergård Elvebakken | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8822/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Vedlegg til tidligere utsendt nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101944?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Kvithyll m.fl. | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 9845/2021 | Teknisk Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101498?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Stokkaune | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9399/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101465?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Johnsrud | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9366/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101534?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Marie Gangstad | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9435/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100913?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Tung | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8814/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/76 - kloakksanering Hønsebyen trinn II - signert nabovarsel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101633?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arnt Rognhaug | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9534/2021 | Teknisk Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101497?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Teodor Leistad | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9398/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101464?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Johnsrud | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9365/2021 | Institusjon Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101318?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Marie Gangstad | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9219/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100912?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sander Søraas | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8813/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101496?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Marie Strøm Reinkind | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9397/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101449?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Sofie Kilen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9350/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101317?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Marie Gangstad | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9218/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100911?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Berdahl | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8812/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/204 - aksept av vilkår for legging av ny stikkledning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100969?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Margrethe Sørli | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8870/2021 | Teknisk Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101495?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Shewit Melake Weldeslassie | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9396/2021 | Institusjon Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101448?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Winge | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9349/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101308?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sarah Lerstad | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9209/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100910?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Valstad | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8811/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/134 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100289?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Saurstrø m.fl. | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8190/2021 | Teknisk Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101447?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Hustad Haavik | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9348/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101307?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ove Finseth | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9208/2021 | Institusjon Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101314?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Ytteraas | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9215/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100909?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Berdahl Halten | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8810/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/46 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100287?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Bjørnerås m.fl. | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8188/2021 | Teknisk Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101446?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Johnsrud | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9347/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101306?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Olsen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9207/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101313?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil Ytteraas | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9214/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100908?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Johanne | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8809/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/76 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100286?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Arnt Rognhaug | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8187/2021 | Teknisk Klage på mottatt varsel om vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg i Nedre Fallet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101833?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 9734/2021 | Plan Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101445?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berhane O, Geberkristos | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9346/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101305?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Sørmeland Olsen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9206/2021 | Institusjon Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101276?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marina Kvalvik | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9177/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100907?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Merete Tung | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8808/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/1 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100285?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Henrik Horneman | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8186/2021 | Teknisk Klage på vedtatt reguleringsplan for seilSportanlegg Nedre Fallet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101605?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Olav Schärer | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9506/2021 | Plan Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101426?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Røstad | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9327/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101304?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Lysvand | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9205/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101272?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Kvalvik | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9173/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100906?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Ness | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8807/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/169 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100283?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Forfang | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8184/2021 | Teknisk Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101425?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: marta alida balstad | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9326/2021 | Institusjon Reguleringsplan for Nedre Fallet - gyldige vedtak - informasjonsplikt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101369?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Olav Schärer | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9270/2021 | Plan Tilbud om jobb - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101303?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken G. Johnsen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 9204/2021 | Institusjon Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101195?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vesta Pundinaite | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9096/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100905?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Segen Msgna | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8806/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/213 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100281?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thore Jørgen Hanssen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8182/2021 | Teknisk Innkalling til intervju - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4350786656 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101423?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Knappe Stegavik | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9324/2021 | Institusjon Svar på spørsmål knyttet til vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101230?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Olav Schärer | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 9131/2021 | Plan Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101199?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Celina Skalmerås | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9100/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101194?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vesta Pundinaite | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9095/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100904?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Johansen Strandheim | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8805/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Gbnr. 56/210 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100280?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Grønning | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8181/2021 | Teknisk Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg Rissa sykehjem. Rissa og Råkvåg kjøkken. Indre Fosen kommune - st. ref. 4350687586 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101180?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christopher John Braun | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9081/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem - st. ref. (4350918743) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101198?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Celina Skalmerås | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9099/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100903?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Solem Berge | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8804/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Klage på vedtatt reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100858?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Olav Schärer | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8759/2021 | Plan Lærlingesøknad - helsefagarbeider http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100723?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yihaney Haile Kesete | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 8624/2021 | Institusjon Gbnr. 56/198 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100278?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Haugerø | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8179/2021 | Teknisk Uttalelse til 2.gangs høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Rissa sentrum- PlanID 50542013004 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101607?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 9508/2021 | Plan Svar på søknad - Ferievikarer sommer 2021 - Leksvik sykehjem Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4350918743 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101175?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sarah Lerstad | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9076/2021 | Institusjon Søknad og CV - Ferievikarer sommer 2021 Rissa sykehjem, Kjøkken Rissa og Råkvåg - st. ref. (4350687586) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/101179?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christopher John Braun | Journaldato: 05.04.2021 | RegistryNumber: 9080/2021 | Institusjon Tilbud om jobb - Ferievikarer Bo- og Aktivitetstjenester, Rissa - st. ref. 4350711712 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100902?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Beversmark | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 8803/2021 | Bo- og aktivitetstilbud Lærlingesøknad - helsefagarbeider http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100472?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Inngående brev | Avs/Mot: Negasi M Gebrekidan | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8373/2021 | Institusjon Gbnr. 56/209 - nabovarsel - kloakksanering Hønsebyen trinn II http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Details/100275?sourceDatabase=INDREFOSEN Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Egil Sørli | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 8176/2021 | Teknisk