eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/406 20200117 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunen om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE INDREFOSEN
2019/8774 20200117 17.01.2020 Inngående brev Manglende oppfølging Frank Jensen INDREFOSEN
2019/6800 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på ekspropriasjonsvedtak i Vanvikan INDREFOSEN
2019/7130 20200117 17.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i FAU ved Stadsbygd skole 13.01.2020 FAU STADSBYGD SKOLE INDREFOSEN
2019/7470 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - 17. mai Vanvikan FAU Vanvikan Skole v/Hagen, Turid Halsli INDREFOSEN
2020/404 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte vedr regulering av H2 og H3 ALLSKOG SA INDREFOSEN
2020/405 20200117 17.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2020/374 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte INDREFOSEN
2020/390 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Oppdatering av gebyrhefte: leiepriser på Rønningstrand INDREFOSEN
2020/234 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunale bygg - salg av gjennomgangsboliger INDREFOSEN
2020/178 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Smia SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/180 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hindrem & Seter vassverk SA SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/168 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rådhusveien 21 - gbnr. 124/324 - seksjonnr. 7 - forretningsbygg - fasadeendring - søknad om tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/170 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Trønderenergi AS - Utbyttepolitikk INDREFOSEN
2020/170 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på epost angående TrønderEnergi AS - utbyttepolitikk TRONDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/175 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - Til uttalelse Statens vegvesen region midt INDREFOSEN
2020/130 20200116 16.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 140/22 ikke er konsesjonspliktig Wenche Myhr m.fl. INDREFOSEN
2020/132 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om parkering forbudt-skilt ved kommunehuset i Leksvik Solvår Myren Sørheim INDREFOSEN
2020/66 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 54/14 - Svar på henvendelse Haanes, Cathrine Johansen INDREFOSEN
2020/66 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 54/14 - Svar på henvendelse NØYSOM ARKITEKTER AS INDREFOSEN
2020/228 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rossvollveien 27 - gbnr. 223/1 - driftsbygning - søknad om tillatelse til tiltak BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev Etterlysning av dokumentasjon vedr. søknad om gratis kjernetid og redusert betaling barnehage ***** INDREFOSEN
2020/258 20200116 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte i forbindelse med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/214 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 132/44 - Svar på henvendelse Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/218 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 20/184 - Svar på henvendelse Dahle, Rune INDREFOSEN
2020/223 20200116 16.01.2020 Inngående brev Haltveien 85 - gbnr. 20/184 - bolig - tilbygg - søknad om flytting av avkjørsel RUNE DAHLE INDREFOSEN
2020/267 20200116 16.01.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med Fosen barneverntjeneste - Barnevernets arbeid med undersøkelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/268 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høring om moderasjonsordninger i SFO UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/269 20200116 16.01.2020 Inngående brev Gbnr. 304/4 - Setergårdsveien 98 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Arvid Martin Nygård INDREFOSEN
2020/294 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr.53/9, Fossheim og 53/10, Stavrandalen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Olav Foss INDREFOSEN
2020/297 20200116 16.01.2020 Inngående brev Service- og vedlikeholdsavtale - Åsly skole - kjøle- og fryserom ORKLAND KLIMA- OG KULDETEKNIKK AS INDREFOSEN
2020/316 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 73/15, Lilleøy og 73/25, Tilleggsjord 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Lage Denstad INDREFOSEN
2020/318 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/47, Ørstad - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Terje Aanonli INDREFOSEN
2020/319 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/59, Storberget - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Even Sæther INDREFOSEN
2020/320 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 236/19, Lilleaunet vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Sandsve INDREFOSEN
2020/391 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Fritun SA HYGGEKLUBBEN SVINGOM INDREFOSEN
2020/331 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon FILM&KINO INDREFOSEN
2020/331 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon VANVIKAN KINO AS INDREFOSEN
2020/322 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 236/36, Knausen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anne Grøntveit INDREFOSEN
2020/324 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 244/7, Tømmerbakkin II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Bård Martin Nytrø INDREFOSEN
2020/328 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 277/6, Stormyra - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Harald Sve INDREFOSEN
2020/346 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 210/13, Dalstrø vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Morten Rolitrø INDREFOSEN
2020/348 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 216/5, Stortrøåsen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anne Jorunn Aanonli INDREFOSEN
2020/350 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ber om opplysninger i tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/352 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/27, Grindmo østre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Vidar Gangstad INDREFOSEN
2020/354 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 231/25, Hiet 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tor Andreas Dale INDREFOSEN
2020/355 20200116 16.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/356 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/9, Røstadlien nedre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Helge Saghaug INDREFOSEN
2020/358 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 232/66, Nedrevoll 2 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Magne Aune INDREFOSEN
2020/359 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 272/29, Rotabakk 3 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tor Lorents Rotabakk INDREFOSEN
2020/360 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/363 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 276/25, Utsikten II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ole Andreas Lindgjerdet INDREFOSEN
2019/9159 20200116 16.01.2020 Utgående brev Ad. Gbnr. 39/6 i Indre Fosen kommune. Høring SAMEDIGGI / SAMETINGET INDREFOSEN
2019/9222 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar: Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - finnes det kart ATB AS INDREFOSEN
2019/7313 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Hallveien 22 - gbnr. 275/148 - lager - tilbygg - Tillatelse til tiltak RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/7054 20200116 16.01.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjettendring TS-tiltak Testmann Minne skole INDREFOSEN
2017/1234 20200116 16.01.2020 Inngående brev Stortrehaugveien 34 - gbnr. 154/87 - bolig - søknad om tillatelse til tiltak Anna Xilin I P Fritzson INDREFOSEN
2018/438 20200116 16.01.2020 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Skjelbred - Langen - Fellessetra DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2019/4 20200116 16.01.2020 Utgående brev Innsyn i dokumenter knyttet til avkorting i produksjonstilskudd Tor Malnes Grobstok INDREFOSEN
2019/2104 20200116 16.01.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra kravet om næringsinntekt fra foretaket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/2292 20200116 16.01.2020 Utgående brev Svar på bekymringsmelding angående gummigranulat ved CTM Lyng i Vanvikan FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/8707 20200116 16.01.2020 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8913 20200116 16.01.2020 Utgående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8964 20200116 16.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/3 : Even Killingberg. Søknad om deling av eiendom . Dispensasjonssak Even Killingberg INDREFOSEN
2019/8033 20200116 16.01.2020 Utgående brev Byggesak - Innerlangen 22 - gbnr. 292/1 - veranda med tak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Olav Flataunet INDREFOSEN
2019/8057 20200116 16.01.2020 Inngående brev Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1. mars 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2019/8218 20200116 16.01.2020 Utgående brev Inkluderende barnehage- og skolemiljø Roar Bjørkli m.fl. INDREFOSEN
2019/8267 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endelig grovkalkyle for etablering av ladepunkter. NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8267 20200116 16.01.2020 Utgående brev Aksept av grovkalkyle for etablering av ladepunkter. NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2019/8298 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Haltveien Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/8304 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8289 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Theresa Schei - Oppvekstutvalget Schei, Theresa INDREFOSEN
2019/8289 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Petter Harald Kimo - arealutvalget Kimo, Petter Harald INDREFOSEN
2019/8188 20200115 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 317/7 - Kjell Balstad - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8753 20200115 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/8613 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av areal som tilleggsareal - 57/16 og 35 - 58/3 samt etablering av ny avkjørsel og adkomstvei til 57/140 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8621 20200115 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 132/47 - Terje Buaune - drenering av jordbruk - fakturaer TERJE BUAUNE INDREFOSEN
2019/2678 20200115 15.01.2020 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven - gbnr. 19/5 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET INDREFOSEN
2019/2979 20200115 15.01.2020 Inngående brev Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun - Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2019/1053 20200115 15.01.2020 Inngående brev Prøveprosjekt med ekstra anløp av Hasselvika på hurtigbåttilbudet Trondheim - Kristiansund - rute 800 - tilbakemelding etter gjennomført prosjekt ATB AS INDREFOSEN
2019/63 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rullering av Regional plan for Vannforvaltning i Nordre Fosen Vannområde Nordre Fosen Vannområde INDREFOSEN
2018/246 20200115 15.01.2020 Inngående brev Klagebehandling - reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/5166 20200115 15.01.2020 Inngående brev Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - avslutning av tilsynssak TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INDREFOSEN
2018/8858 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om møte angående transport av funksjonshemmede Aunbua Friluftslag v/Arnt Haugen INDREFOSEN
2019/6851 20200115 15.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Kalvtrøvegen TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/6852 20200115 15.01.2020 Inngående brev Varsel om frakobling av elektrisk anlegg - manglende utbedring av feil/mangler i henhold til rapport TENSIO TN AS INDREFOSEN
2019/5072 20200115 15.01.2020 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - nydyrking - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/5164 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og sortering av avfall på Ålmoen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/6042 20200115 15.01.2020 Inngående brev Overskott - gbnr. 23/3 og 23/10 - deling av grunneiendom - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7719 20200115 15.01.2020 Inngående brev Hjelopveien 88 - gbnr. 237/1 - småbåthavn - Svar på brev fra kommunen HJELLUP ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2019/9222 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - finnes det kart ATB AS INDREFOSEN
2019/9149 20200115 15.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Vanvikveien 8 F - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/9107 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rørvikveien 279 - gbnr. 10/5 - riving og bygging av ny driftsbygning - reviderte tegninger SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/330 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høring - endring i yrkesfaglig tilbudet UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/333 20200115 15.01.2020 Inngående brev Privat planarbeid - anmodning om oppstartsmøte - gbnr. 232/11 og 76 - Krohaugen KYSTPLAN AS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Etterlysning av informasjon vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN
2020/321 20200115 15.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Fosnaheim barnehage Fosnaheim barnehage INDREFOSEN
2020/308 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Theresa Schei Schei, Theresa INDREFOSEN
2020/309 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/255 Nerlia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Wolfgang Knappe INDREFOSEN
2020/310 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/40, Langmo - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ove B Darell Tokstad INDREFOSEN
2020/312 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/62, Breivold vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Rune Bredesen INDREFOSEN
2020/313 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 60/14 Fallid - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/314 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 61/4, Liseth - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Olga Dybvik INDREFOSEN
2020/295 20200115 15.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 21.12.19 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/296 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 56/82, Reinsflata og 56/145 Sørvoll - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Hans Henrik Horneman INDREFOSEN
2020/274 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 20/44, Høibro vestre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ivar Johannes Hjelmen INDREFOSEN
2020/276 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 211/14, Rabben - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Knut Aanonli INDREFOSEN
2020/288 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/5, Ersland Østre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Einar Berg m.fl. INDREFOSEN
2020/289 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 50/7 Ersland søndre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Johan Ersland Rein INDREFOSEN
2020/211 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rettelse - tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 202/11, Vestertrøa - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ørjan Aalberg INDREFOSEN
2020/280 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 217/18, Bergtun - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Kåre Palmer Waterloo INDREFOSEN
2020/281 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 24/3 Gafseth nordre - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Audhild Brødreskift INDREFOSEN
2020/283 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 33/4, Bårdsmoen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Svein O Kirkemyr Nilsen INDREFOSEN
2020/284 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 36/14 Vassbu II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Oddrun Holten Sand INDREFOSEN
2020/285 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 230/23, Furulund - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Harald Hegdahl INDREFOSEN
2020/218 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 20/184 Dahle, Rune INDREFOSEN
2020/214 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 132/44 Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/238 20200115 15.01.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport - Hallveien 24 TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/241 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/15, Svelia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Ola Leinsli m.fl. INDREFOSEN
2020/242 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 270/17, Stensheim - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Marit Skagseth Forr INDREFOSEN
2020/243 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/29 Trølia - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Bjørn Erik Gimse INDREFOSEN
2020/259 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/30 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Elisabeth Askjem m.fl. INDREFOSEN
2020/262 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 13/14 og 13/30 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Johnny Foss m.fl. INDREFOSEN
2020/263 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 13/51 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Eli Sørås m.fl. INDREFOSEN
2020/264 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 15/6, Plassen - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Trond Buan INDREFOSEN
2020/265 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 20/14, Lillemyr - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Anton Brovold INDREFOSEN
2020/254 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rapportering av årsverk pr. 31.12.2019 til LMD Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/232 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 22/9 ikke er konsesjonspliktig Mona Rita Aronsen m.fl. INDREFOSEN
2020/235 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr. 6/22, Rognheim - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Lars Ivar Trang INDREFOSEN
2020/247 20200115 15.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - korrigering av adresse John Arne Sivertsvik INDREFOSEN
2020/207 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Vanvikan gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9461 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Ratvikdalen boligfelt Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/9549 20200114 14.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på forlengelse av rammeavtale for geotekniske tjenester MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2020/206 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Leksvik gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/170 20200114 14.01.2020 Inngående brev Trønderenergi AS - Utbyttepolitikk TRØNDERENERGI AS INDREFOSEN
2020/156 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og unge - Retningslinjer for tildeling INDREFOSEN
2020/158 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge INDREFOSEN
2020/48 20200114 14.01.2020 Inngående brev Gbnr. 283/1 - Ole Martin Lein - søknad om tilskudd til taubane - hest o.a. Ole Martin Lein INDREFOSEN
2020/82 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kriterier for kultursøknader til formannskapets pott INDREFOSEN
2020/233 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vollaveien 22 - gbnr. 314/263 - garasje - søknad om tillatelse til tiltak LANGNES BYGG AS INDREFOSEN
2020/256 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/27 - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Trond Selbekk INDREFOSEN
2020/256 20200114 14.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - retting i matrikkelen Selbekk, Trond INDREFOSEN
2020/244 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune - 2020 INDREFOSEN
2020/245 20200114 14.01.2020 Utgående brev Gbnr. 8/32, Åsheim II - kommunen ber om din hjelp til å få tegnet inn eiendommen på kartet Tore Gulliksen INDREFOSEN
2020/222 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for etableringsstønader ved bosetting av flyktninger i Indre Fosen kommune 2020. INDREFOSEN
2020/225 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport barnehage 2020 - Fastsetting av hvilke tema tilstandsrapportene fra barnehagene skal inneholde INDREFOSEN
2020/286 20200114 14.01.2020 Inngående brev Årsoppgave for 2019 DNB BANK ASA INDREFOSEN
2020/282 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Leirskole, skoleturer og overnattingsturer - Oversikt over dagens praksis INDREFOSEN
2020/251 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Tillatelse fra grunneiere Thorsen, Trine Beate INDREFOSEN
2020/268 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO) INDREFOSEN
2020/272 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport 2020 - Fastsetting av hvilke tema tilstandsrapportene fra skolene skal inneholde INDREFOSEN
2020/273 20200114 14.01.2020 Inngående brev Invitasjon til beredskapskonferanse 4. mars 2020 i forkant av Øvelse Sodd 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/290 20200114 14.01.2020 Utgående brev Rapport fra ekstern vurdering på Åsly skole uke 49/2019 Oppvekstutvalget INDREFOSEN
2020/278 20200114 14.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Tryllefløyten barnehage Tryllefløyten barnehage INDREFOSEN
2019/9165 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon om praksis Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/9222 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar: innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar: innspill til trafikksikkerhetsplan Dag Håvard Askim INDREFOSEN
2019/7182 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område og i strandsonen langs Storvatnet INDREFOSEN
2019/7497 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling - Hjellup Fjordbo AS INDREFOSEN
2018/428 20200114 14.01.2020 Utgående brev Byggesak - Nordfjordveien 37 - gbnr. 170/8 - brygge- bruksendring: Ny klagebehandling Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2018/847 20200114 14.01.2020 Utgående brev Signert mønsteravtale om kopiering for 2018 - 2021 KOPINOR INDREFOSEN
2019/1900 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Vollavatnet - gbnr. 91/13 - fritidsbolig - Klagebehandling INDREFOSEN
2019/1796 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - Klagebehandling INDREFOSEN
2019/4469 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd, planid. 50542019004 - sluttbehandling INDREFOSEN
2019/8394 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Byggesak - Storaunveien - gbnr. 18/39 - industribygg - Disp.kommuneplan INDREFOSEN
2019/8483 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for Den kulturelle spaserstokken 2020 - 2023 INDREFOSEN
2019/8522 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for Den kulturelle skolesekken 2020 - 2023 INDREFOSEN
2019/8687 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr. 90/1. Anders Alseth. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak INDREFOSEN
2019/8218 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Inkluderende barnehage- og skolemiljø - rekruttering 2020. Invitasjon til å søke om deltakelse i pulje 5. INDREFOSEN
2019/8304 20200114 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/8378 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Skolerute Indre Fosen kommune - skoleåret 2020-2021 INDREFOSEN
2019/9461 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oppstart omregulering av delfelt B5, Ratvikdalen boligfelt, Vanvikan, Indre Fosen kommune - Høringsuttalelse Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/9222 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Jan Erik Furunes INDREFOSEN
2019/9222 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan Dag Håvard Askim INDREFOSEN
2019/9365 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Marit Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/9365 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 20200113 13.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9384 20200113 13.01.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Rune Bredesen INDREFOSEN
2019/9522 20200113 13.01.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Personal og kommunikasjon INDREFOSEN
2020/78 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev - prioritering av spillemidler - Indre Fosen kommune for året 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/166 20200113 13.01.2020 Utgående brev Forespørsel om innsyn i ordfører, varaordfører og rådmanns lønn MEDIEHUSET NETTAVISEN AS INDREFOSEN
2020/177 20200113 13.01.2020 Inngående brev Økt satsing på innovative og bærekraftige bygg og idrettsanlegg i små og mellomstore kommuner i Trøndelag KS - kommunesektorens organisasjon INDREFOSEN
2020/175 20200113 13.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - nabovarsel Johan Jørgen Haugerø m.fl. INDREFOSEN
2020/189 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd skole - svømmehall SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/191 20200113 13.01.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 21.01.20 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/179 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa sykehjem - terapibadet SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/226 20200113 13.01.2020 Inngående brev Bestrider faktura 42000167 til Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS INDREFOSEN
2020/227 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv Theresa Schei INDREFOSEN
2020/246 20200113 13.01.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Havnegt.1 - gbnr. 314/71 COOP MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/247 20200113 13.01.2020 Inngående brev Nebbesmyra 16 - gbnr. 132/44 - tilbygg/vinterhage - søknad om tiltak Sivertsvik, John Arne INDREFOSEN
2020/232 20200113 13.01.2020 Inngående brev Gbnr. 22/9 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Mona Rita Aronsen m.fl. INDREFOSEN
2020/251 20200113 13.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Thorsen, Trine Beate INDREFOSEN
2020/237 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Vanvikan Samfunnshus - 07.02.2020 LEKSVIK JFF INDREFOSEN
2019/8304 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oppstart av detaljregulering for Høgåsmyra - gbnr. 122/387, 122/354 og del av 122/6 - Indre Fosen Kommune - Høringsuttalelse Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8304 20200113 13.01.2020 Inngående brev Forespørsel om status om Høgåsmyra som boligfelt Kim Espen Sand Åsebø INDREFOSEN
2019/8289 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Tom André Bredesen - Helse- og omsorgsutvalget Bredesen, Tom André INDREFOSEN
2019/2678 20200113 13.01.2020 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - ber om oppnevning av settefylkesmann FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - "Brøyteskader" Uthus Reitan, Arne Eilif INDREFOSEN
2019/5249 20200113 13.01.2020 Utgående brev Fast godtgjøring formannskapets faste medlemmer - 2. halvår 2019 Bjørnar Buhaug m.fl. INDREFOSEN
2019/9522 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Anne Line Bjarke INDREFOSEN
2019/9522 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Anne Line Bjarke INDREFOSEN
2019/9522 20200112 12.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Dag-Jøran Ness INDREFOSEN
2019/9522 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Dag-Jøran Ness INDREFOSEN
2019/9522 20200111 11.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Cecilie Balvold INDREFOSEN
2019/9522 20200111 11.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Cecilie Balvold INDREFOSEN
2020/211 20200110 10.01.2020 Inngående brev Tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/8304 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Høgåsmyra Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8298 20200110 10.01.2020 Inngående brev Nytt varsel om oppstart av planarbeid for Haltveien - gang- og sykkelvei ASPLAN VIAK AS INDREFOSEN
2019/8721 20200110 10.01.2020 Utgående brev Møtereferat samarbeidsutvalg kommunal-privat fysioterapi 26.11.19 Mette Rian Berg m.fl. INDREFOSEN
2019/8629 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om motorferdsel i utmark ***** INDREFOSEN
2019/8613 20200110 10.01.2020 Utgående brev Gbnr. 57/16 og 35, gbnr. 58/3. Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Høring. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/8621 20200110 10.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 986428151 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8555 20200110 10.01.2020 Utgående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Tillatelse til tiltak RUBB AS INDREFOSEN
2019/5712 20200110 10.01.2020 Inngående brev Ber om bekreftelse på møte 22.01.20 - samarbeidsmøte for avtalerevisjon - beredskap- og følgetjeneste ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2019/6963 20200110 10.01.2020 Inngående brev Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - søknad om dispensasjon Rina Kristine Balstad INDREFOSEN
2019/6989 20200110 10.01.2020 Inngående brev Orientering om vernevedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7313 20200110 10.01.2020 Inngående brev Hallveien 22 - gbnr. 275/148 - lager - tilbygg - Arbeidstilsynets samtykke RUNE NESSET DESIGN INDREFOSEN
2019/1999 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om å sende inn regnskap med rapport januar 2020 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/1002 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/2529 20200110 10.01.2020 Inngående brev Stjørnveien 182 - gbnr. 154/43 - tilbygg på fritidsbolig - søknad om ferdigattest BYGGMESTER RØDSJØ AS INDREFOSEN
2019/3107 20200110 10.01.2020 Inngående brev Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/3756 20200110 10.01.2020 Inngående brev Konsesjonskraft 4. kvartal 2019 - Svartelva og Mosvik NTE ENERGI AS INDREFOSEN
2018/5361 20200110 10.01.2020 Inngående brev Jordskifte - gbnr. 170/320 - krav om matrikkelføring - sak 18/057164RFA-JTRD Råk Ytre - melding om hevet sak DOMSTOLENE I NORGE INDREFOSEN
2018/8972 20200110 10.01.2020 Inngående brev Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2018/9013 20200110 10.01.2020 Inngående brev Myragårdsveien 15 - 19 - gbnr. 267/17 - Yttermyran omsorgsboliger - Pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/175 20200110 10.01.2020 Inngående brev Overskottveien - gbnr. 21/1 - busslomme - søknad om tillatelse til tiltak INDRE FOSEN KOMMUNE INDREFOSEN
2020/165 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark Monica Næbb Næbb, Monica INDREFOSEN
2020/169 20200110 10.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget - 17.01.20 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS INDREFOSEN
2020/166 20200110 10.01.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn i ordfører, varaordfører og rådmanns lønn MEDIEHUSET NETTAVISEN AS INDREFOSEN
2020/140 20200110 10.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - gbnr. 122/252 Kjølsø, Inge Arild INDREFOSEN
2020/147 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til trykking av bygdebok nr. 3 for Leksvik Hans Alfred Killingberg INDREFOSEN
2020/133 20200110 10.01.2020 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS 14.01.2020 - stemme avgis på e-post Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/136 20200110 10.01.2020 Utgående brev Sluttrapport - Inkludering på alvor UTDANNINGSDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/92 20200110 10.01.2020 Utgående brev Husleia i kommunale boliger øker i 2020 ***** INDREFOSEN
2020/121 20200110 10.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Sæther, Øystein Hindrum INDREFOSEN
2020/124 20200110 10.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg – årsrapport 2019 WALLAX AS INDREFOSEN
2020/130 20200110 10.01.2020 Inngående brev Gbnr. 140/22 - Fevågveien 357 - egnerklæring om konsesjonsfrihet Wenche Myhr m.fl. INDREFOSEN
2019/9406 20200110 10.01.2020 Inngående brev Vålgrenda 43 - gbnr. 8/37 - nybygg garasje - Erklæring om ansvarsrett Ketil Tørstad INDREFOSEN
2019/9256 20200110 10.01.2020 Inngående brev Klage på avvisning av klage vedrørende snøskutervilkår FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/9149 20200110 10.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Vanvikveien 8 F - ***** ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/9041 20200110 10.01.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale om "Kompetansesenter for gjeldsrådgivning" med Steinkjer kommune NAV TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8555 20200109 09.01.2020 Inngående brev Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Samtykke RUBB AS INDREFOSEN
2019/8498 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 17/33- oversendelse av matrikkelbrev Håvard Erland Sørloth INDREFOSEN
2019/8498 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/36- oversendelse av matrikkelbrev Alf Finserås INDREFOSEN
2019/8498 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 9/38- oversendelse av matrikkelbrev Tore Darell INDREFOSEN
2019/8498 20200109 09.01.2020 Utgående brev Gbnr. 17/11- oversendelse av matrikkelbrev Tormod Vegard Sørloth INDREFOSEN
2019/8304 20200109 09.01.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan - Høgåsmyra FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2018/9834 20200109 09.01.2020 Inngående brev Sluttrapport 2019 Huskonsertene i Rissa Ellen Lindquist INDREFOSEN
2019/4469 20200109 09.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/3103 20200109 09.01.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte i OKS Trøndelag SA - høsten 2019 OKS TRØNDELAG SA INDREFOSEN
2019/1045 20200109 09.01.2020 Inngående brev Skatteinngang - Indre Fosen kommune - desember 2019 KEMNERKONTORET FOR FOSEN INDREFOSEN
2019/4852 20200109 09.01.2020 Inngående brev Sørfjordveien 535 - gbnr. 156/9 - bolig - ferdigattest ÄLVSBYHUS NORGE AS INDREFOSEN
2019/9262 20200109 09.01.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av parkeringsavgift i Havna Parkeringshus i Vanvikan INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Kjersti Ngozi Furuseth INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Marit Hedalen Småvik INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Cathrine Denstadli INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Astrid Andresen INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Wenche Tømmerdal INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Julie E. Vikan INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 20200109 09.01.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2020/119 20200109 09.01.2020 Inngående brev Gbnr. 57/91 - Rotmyr - egenerklæring om konsesjonsfrihet Normann Kammen INDREFOSEN
2020/120 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Rissahallen - 22.02.2020 RISSA IDRETTSLAG INDREFOSEN
2020/126 20200109 09.01.2020 Inngående brev Utprøving av oppgaver til nasjonal prøve i regning for 5. trinn NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU INDREFOSEN
2020/137 20200109 09.01.2020 Inngående brev Prolongering av IKT-avtale med NetNordic NETNORDIC COMMUNICATION AS INDREFOSEN
2020/134 20200109 09.01.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 05.12.19 NOKAS AS INDREFOSEN
2020/135 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av salgsbevilling Aktieselskapet Vinmonopolet INDREFOSEN
2020/133 20200109 09.01.2020 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - Museene i Sør-Trøndelag AS - 14.01.2020 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2020/131 20200109 09.01.2020 Inngående brev Opplysninger til bruk ved likningsåret 2019 KOMMUNALBANKEN AS INDREFOSEN
2020/132 20200109 09.01.2020 Inngående brev Henvendelse om parkering forbudt-skilt ved kommunehuset i Leksvik Solvår Myren Sørheim INDREFOSEN
2020/160 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad til Distriktforsk Fi-Nor - Ivar Blikø INDREFOSEN
2020/160 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad Distriktforsk - mer informasjon Fi-Nor - Ivar Blikø INDREFOSEN
2020/140 20200108 08.01.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunen - Plantegninger Gnr/brnr 122-252 Kjølsø, Inge Arild INDREFOSEN
2020/129 20200108 08.01.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om fritak fra kommunale avgifter ***** INDREFOSEN
2020/61 20200108 08.01.2020 Inngående brev Hanehaugveien - gbnr. 56/392 - vei - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/95 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Planlegging av elevrådssamling INDREFOSEN
2020/96 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Ungdomsprisen INDREFOSEN
2020/97 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Inkluderingsprosjektet INDREFOSEN
2020/90 20200108 08.01.2020 Inngående brev Forslag til utvikling av landbruksfag i introduksjonsprogrammet Indre Fosen pensjonistparti INDREFOSEN
2020/91 20200108 08.01.2020 Inngående brev Egenkontrollskjema - Fevåg barnehage Adolfsen, Klara INDREFOSEN
2019/9365 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/9365 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Anton Kråkmo INDREFOSEN
2019/7470 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknader til Indre Fosen kommunes kulturfond 2020 INDREFOSEN
2019/2678 20200108 08.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssak til klagebehandling - Fradeling av boligtomter - gbnr. 19/5 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/4469 20200108 08.01.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fjølvika steinbrudd. Direktoratet for mineralforvaltning INDREFOSEN
2018/10811 20200108 08.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Myragårdsveien 19A - rom nr. 1 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2019/7844 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte - Norsk landbruksrådgivning SA INDREFOSEN
2019/8639 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Frivilligprisen for Indre Fosen kommune 2019 INDREFOSEN
2019/8639 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kulturprisen for Indre Fosen kommune 2019 INDREFOSEN
2019/8861 20200108 08.01.2020 Utgående brev Gbnr. 45/1 og 45/5- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Jannicke Askjem m.fl. INDREFOSEN
2019/8660 20200107 07.01.2020 Inngående brev Signert erklæring / avtale vedr. grøft med spillvannsledning/drensledning over gbnr. 126/2 - kloakksanering Bestvold Tora Heide m.fl. INDREFOSEN
2019/8188 20200107 07.01.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring - Kjell Balstad - gbnr. 317/7 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2018/10811 20200107 07.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Myragårdsveien 19 a rom nr.1 - ***** ***** - Husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2018/10723 20200107 07.01.2020 Inngående brev Udduveien 44 - gbnr. 124/16 - overbygg for avløpspumpestasjon - manglende opplysning - varsel om avslag Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2018/11396 20200107 07.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Myragårdsveien 19 a rom nr.3 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2018/11396 20200107 07.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Myragårdsveien 19 A - rom nr. 3 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2018/11398 20200107 07.01.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt - kommunal bolig - Myragårdsveien 17 - ***** ***** ***** INDREFOSEN
2018/11398 20200107 07.01.2020 Utgående brev Kommunal bolig - Myragårdsveien 17 - ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2019/1643 20200107 07.01.2020 Utgående brev Ad. Gbnr. 90/10 - Agnetlia i Indre Fosen kommune. Søknad om konsesjon ADVOKATFIRMAET HAMMERVOLL PIND AS INDREFOSEN
2019/5968 20200107 07.01.2020 Utgående brev Gbnr. 301/1 og 301/12 - erklæring om arealoverføring Sølvi Ulleberg INDREFOSEN
2019/9365 20200107 07.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9365 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Grete Johanne Bjørnebo INDREFOSEN
2019/9421 20200107 07.01.2020 Utgående brev Skjersetveien 57 - gbnr. 288/1 Bjørn T. Olsen Søknad om deling av grunneiendom Bjørn Trygve Olsen INDREFOSEN
2019/9346 20200107 07.01.2020 Utgående brev Søknad om å bruke "hjem for en 50 lapp -ordningen - 26.12.2019 Fenstad, Jan Ketil INDREFOSEN
2019/9135 20200107 07.01.2020 Utgående brev Etterlyser svar på søknad om skjenkebevilling LEKSVIK TEATERTRUPP m.fl. INDREFOSEN
2020/79 20200107 07.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter Brandhaug, Anne Lise INDREFOSEN
2020/67 20200107 07.01.2020 Inngående brev Gbnr. 57/95 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking OLE SAND INDREFOSEN
2020/75 20200107 07.01.2020 Inngående brev Oppdatert fordelingsnøkkel for tildeling av kulturfond Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/42 20200107 07.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 19/2, 20/5, 20/27 og 20/131 ikke er konsesjonspliktig Ole Otto Grønning INDREFOSEN
2020/44 20200107 07.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 124/266 ikke er konsesjonspliktig Solveig Alice Fredriksen INDREFOSEN
2019/9510 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av kommunal bolig - Åsavegen 4 E ***** INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200107 07.01.2020 Utgående brev Ad. Gbnr. 315/6. Deling av eiendom Jo Arnstein Saur INDREFOSEN
2019/9461 20200107 07.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppstart - reguleringsplan - Høgte - Delfelt B5 - Ratvikdalen boligfelt Statens vegvesen INDREFOSEN
2019/7745 20200106 06.01.2020 Inngående brev Informasjon og veiledning til kommunene ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen SKATTEETATEN INDREFOSEN
2019/4830 20200106 06.01.2020 Inngående brev Gbnr. 325/1 - Svar til arealutvalgets innstilling Breili, Steinar Ola INDREFOSEN
2019/4981 20200106 06.01.2020 Utgående brev Fosnaheim - gbnr. 122/43 - tilbygg til handverkshuset - vedr. krav om geoteknisk vurdering FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/5072 20200106 06.01.2020 Inngående brev Gbnr. 208/1 - Kristoffer Moan - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8617 20200106 06.01.2020 Utgående brev Gbnr. 89/1, 89/30 - Angående søknad om godkjenning av plan for nydyrking Frode Roar Finli INDREFOSEN
2020/1 20200106 06.01.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 5/1 - Svar på henvendelse Klepp, Kari INDREFOSEN
2020/77 20200106 06.01.2020 Inngående brev Signert avtale om leie av jord - gnr. 20/26 - Kjeldsli Roar Kjeldsli m.fl. INDREFOSEN
2020/59 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innhenting av 1. terminkarakter for avgangselever grunnskolen skoleåret 2019-2020 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/66 20200106 06.01.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 54/14 Haanes, Cathrine Johansen INDREFOSEN
2019/9135 20200106 06.01.2020 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om skjenkebevilling LEKSVIK TEATERTRUPP INDREFOSEN
2019/9256 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på: Klage på kommunens vedtatte snøskutervilkår FOSEN NATURVERNFORENING INDREFOSEN
2019/9419 20200106 06.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 102/3 ikke er konsesjonspliktig Håkon Skjærvø Kvitland INDREFOSEN
2019/9365 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Julie E. Vikan INDREFOSEN
2019/9365 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Julie E. Vikan INDREFOSEN
2019/9365 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Wenche Tømmerdal INDREFOSEN
2019/9365 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Wenche Tømmerdal INDREFOSEN
2019/9365 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Cathrine Denstadli INDREFOSEN
2019/9365 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Cathrine Denstadli INDREFOSEN
2019/9365 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4170657156) Astrid Andresen INDREFOSEN
2019/9365 20200105 05.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Helse og omsorg, Indre Fosen kommune, Rissa sykehjem - st. ref. 4170657156 Astrid Andresen INDREFOSEN
2019/6923 20200103 03.01.2020 Inngående brev Etterlyser fortsatt svar - klage på vannkvalitet i Fagerdalen i Hasselvika Anders Fagerdal Lian INDREFOSEN
2019/4981 20200103 03.01.2020 Inngående brev Fosnaheim - gbnr. 122/43 - tilbygg til handverkshuset - uttalelse Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/5380 20200103 03.01.2020 Inngående brev Undersøkelsen egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på «Brøyteskader» Uthus Arne Eilif Reitan INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på Innsendt Dialogskjema av 23.03.2019 angående Vannmålere i Indre Fosen kommune Hermstad, Odd Arne INDREFOSEN
2019/1283 20200103 03.01.2020 Inngående brev Signert protokoll fra møte i representantskapet TBRT IKS - 18.12.19 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200103 03.01.2020 Utgående brev Vedrørende Djupdalsveien - manglende fullføring av asfalteringsarbeid Ivar Dybdahl INDREFOSEN
2018/10229 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på «Følgeskader på bru etter gravearbeider for ny vannledning. Krav om erstatning eller reparasjon. Dagfinn Mollan INDREFOSEN
2018/4105 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på Etterspørsel etter Faktura Liv Jenssen INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200103 03.01.2020 Inngående brev Signert prøvingsattest ***** INDREFOSEN
2019/8423 20200103 03.01.2020 Inngående brev Gbnr. 205/1 - Tone Mære Aune - opprusting av gårdsdrift - retur av søknad Innovasjon Norge INDREFOSEN
2019/8707 20200103 03.01.2020 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - uttalelse Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8707 20200103 03.01.2020 Inngående brev Udduveien 50 - gbnr. 124/187 - internvei - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/8894 20200103 03.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4163217913 Emina Ilic INDREFOSEN
2019/8894 20200103 03.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4163217913 Silje Forsell INDREFOSEN
2019/8894 20200103 03.01.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Er du vernepleier og har lyst på nye utfordringer? Indre Fosen Bo og aktivitetstjenester - st. ref. 4163217913 Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2019/8348 20200103 03.01.2020 Inngående brev Ekstraordinær Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - 26.11.19 - protokoll MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/9277 20200103 03.01.2020 Inngående brev Hafellbakkan - gbnr. 9/8 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/9300 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Kysten Arv - Kaffen i nybygget - 10.01.2020 CRAZY COYOTE EVENTS AS INDREFOSEN
2019/9330 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Fjelltun - 18.01.2020 IDRETTSLAGET HÅRFJELLET m.fl. INDREFOSEN
2019/9135 20200103 03.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Smia - 10.01.2020 LEKSVIK TEATERTRUPP INDREFOSEN
2019/9159 20200103 03.01.2020 Inngående brev Hermstadveien 53 - gbnr. 39/6 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/42 20200103 03.01.2020 Inngående brev Gbnr. 19/2, 20/5, 20/27, 20/131 - Grønningsvegen 405 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Ole Otto Grønning INDREFOSEN
2020/44 20200103 03.01.2020 Inngående brev Gbnr. 124/266 - Karl Johans vei 13 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Solveig Alice Fredriksen INDREFOSEN
2020/23 20200103 03.01.2020 Utgående brev Midlertidig salgsbevilgning Leksvik Handel LEKSVIK HANDEL AS INDREFOSEN
2020/36 20200103 03.01.2020 Inngående brev Signert avtale om tjenestekjøp - skadefellingsledelse STEINKJER KOMMUNE INDREFOSEN
2019/9528 20200103 03.01.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 228/24 ikke er konsesjonspliktig Laura K Killingbergtrø INDREFOSEN
2019/9517 20200103 03.01.2020 Utgående brev Signert avtale om gjennomføring av "ungdataundersøkelsen i Indre Fosen 2020" OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET INDREFOSEN
2020/23 20200102 02.01.2020 Inngående brev Bunnpris Leksvik Bunnpris - Hilde Uvsløkk INDREFOSEN
2020/22 20200102 02.01.2020 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtale om 3 mnd - kjennetegn XK26531 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2020/292 20200102 02.01.2020 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtale om 3 mnd - kjennetegn XK26530 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2020/22 20200102 02.01.2020 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtale om 3 mnd - kjennetegn XK26532 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2019/6818 20200102 02.01.2020 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtale om 3 mnd - kjennetegn XK24432 AUTO PLAN AS INDREFOSEN
2019/6042 20200102 02.01.2020 Inngående brev Overskott - gbnr. 23/3 og 23/10 - deling av grunneiendom - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/7182 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fjølvikbotnveien 69 - gbnr. 319/2 - spikertelt - uttalelse Steven Jarle Berg INDREFOSEN
2018/175 20200102 02.01.2020 Utgående brev Vinnahaugen - gbnr. 275/146 og 275/147 - veiføringer - avslutning av sak på grunn av manglende dokumentasjon TALDE PROSJEKTSTYRING AS INDREFOSEN
2019/1885 20200102 02.01.2020 Inngående brev Agnetlia - gbnr. 90/10 - deling av grunneiendom - endelig avslag på søknad LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/4129 20200102 02.01.2020 Inngående brev Etterlyser fortsatt svar - ønsker opplysninger om tilknytning til kommunale ledninger - Uddu Anne Kirkeby INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse av 29.03.2019 – Angående Utbedring kloakksystem Trøaveien Fjærli, Bente INDREFOSEN
2019/2993 20200102 02.01.2020 Inngående brev Undersøkelsen egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ INDREFOSEN
2019/8289 20200102 02.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Daniel Lyngseth Fenstad - Helse og omsorgsutvalget Fenstad, Daniel Lyngseth INDREFOSEN
2019/8289 20200102 02.01.2020 Inngående brev Melding om fravær - Daniel Lyngseth Fenstad - Kommunestyret Fenstad, Daniel Lyngseth INDREFOSEN
2019/8850 20200102 02.01.2020 Utgående brev Husleia i kommunale boliger øker i 2020 ***** INDREFOSEN
2019/8511 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding fra kontroll av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for søknadsomgangen 15.10.2019 - Fosen folkehøgskole FOSEN FOLKEHØGSKOLE INDREFOSEN
2019/9522 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rektor ved Stadsbygd skole - st. ref. (4172196721) Thomas Bølum Kjørstad INDREFOSEN
2019/9522 20200102 02.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor ved Stadsbygd skole Oppvekst - st. ref. 4172196721 Thomas Bølum Kjørstad INDREFOSEN
2019/9549 20200102 02.01.2020 Utgående brev Rammeavtale geoteknikk Indre Fosen kommune - forespørsel om forlengelse av avtale MULTICONSULT ASA INDREFOSEN
2019/9552 20200102 02.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter - Arnfinn Wanvik Wanvik, Arnfinn INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200102 02.01.2020 Inngående brev Fradeling - Gbnr. 315/6 - Vanvikbakkan 114 Saur, Jo Arnstein INDREFOSEN
2020/6 20200102 02.01.2020 Inngående brev Varsel om synkehull i veien nedenfor flerbrukshall/Vanvikan skole Terje Canque Sund INDREFOSEN
2020/9 20200102 02.01.2020 Inngående brev Gbnr. 275/212 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Andreas Farbu INDREFOSEN