eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/696 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Anders Dybdahl INDREFOSEN
2019/1043 20200401 01.04.2020 Utgående brev Innkalling til oppmålingsforretning over en parsell fra 124/8 John Isak Sund m.fl. INDREFOSEN
2019/2457 20200401 01.04.2020 Inngående brev Finnsmyrveien 66 - gbnr. 67/1 - ny bolig - søknad om ferdigattest DYRENDAHL BYGG AS INDREFOSEN
2019/6606 20200401 01.04.2020 Inngående brev Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - fritidsbolig - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/7546 20200401 01.04.2020 Inngående brev Stjørnveien 2 - gbnr. 151/11 - lagerhall - vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet INDREFOSEN
2019/8289 20200401 01.04.2020 Inngående brev Melding om fravær - Torkil Berg - Kommunestyremøte Berg, Torkil INDREFOSEN
2019/8384 20200401 01.04.2020 Utgående brev Gbnr. 160/47/1- oversendelse av matrikkelbrev AUDUN AUNE EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/404 20200401 01.04.2020 Inngående brev Gbnr. 307/1 - Sæther Vestre hyttefelt - merknader til planarbeidet ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS INDREFOSEN
2020/543 20200401 01.04.2020 Utgående brev Naustveien 84, 86 - gbnr. 58/2 - naust - dispensasjon - til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. INDREFOSEN
2020/664 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i IKA Trøndelag IKS - 21.04.20 Interkommunalt arkiv Trøndelag AS INDREFOSEN
2020/1077 20200401 01.04.2020 Utgående brev Verstkommunebrukere Helsedirektoratet INDREFOSEN
2020/1415 20200401 01.04.2020 Utgående brev Trondheim Havn IKS - ny selskapsavtale TRONDHEIM HAVN IKS INDREFOSEN
2020/1547 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning av tilskudd til etablering til NiT Indre Fosen NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Inngående brev Krav om lovlighetskontroll av vedtak - avtale med Vanvikan båtforening Ivar Rostad m.fl. INDREFOSEN
2020/1675 20200401 01.04.2020 Utgående brev Byggesak - Vestvikveien 42 - gbnr. 140/437 - bolig/fjøs - riving - Svar på henvendelse Magnus Øvergård INDREFOSEN
2020/1690 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1786 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Odin Aas INDREFOSEN
2020/1786 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Odin Aas INDREFOSEN
2020/1823 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2020/1959 20200401 01.04.2020 Utgående brev Byggesak - bestilling av naboliste - gbnr 124/382 - svar på henvendelse Kristian Kaald INDREFOSEN
2020/1972 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 918114076 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2023 20200401 01.04.2020 Utgående brev Byggesak - Dørndalsveien - gbnr. 118/4 - skogskoie - tilbygg - Svar på henvendelse Jarle Bogen INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar -oppsigelse av kommunal bolig - Bregneveien ***** INDREFOSEN
2020/2087 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Mikael Thomassen INDREFOSEN
2020/2087 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Roy Martin Fissum INDREFOSEN
2020/2087 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Mikael Thomassen INDREFOSEN
2020/2087 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Stina Iren Ramsøskar INDREFOSEN
2020/2087 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Roy Martin Fissum INDREFOSEN
2020/2087 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Stina Iren Ramsøskar INDREFOSEN
2020/2101 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 984929617 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2115 20200401 01.04.2020 Inngående brev Gbnr. 224/1 - Kyrre Sørheim - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift Kyrre Asle Sørheim INDREFOSEN
2020/2117 20200401 01.04.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 57/7 ikke er konsesjonspliktig Tone Ragnhild Boholm INDREFOSEN
2020/2121 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Fatemeh Bozorgsohrabi INDREFOSEN
2020/2121 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Fatemeh Bozorgsohrabi INDREFOSEN
2020/2135 20200401 01.04.2020 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag fra 2024 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2163 20200401 01.04.2020 Inngående brev Rapporter fra tilsyn av gatelysanlegg i Fevåg og Hasselvika NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/2166 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/2170 20200401 01.04.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 56/28 Myran, Øyvind INDREFOSEN
2020/2175 20200401 01.04.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Odd Einar Støbakk frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Støbakk, Odd Einar INDREFOSEN
2020/2178 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2179 20200401 01.04.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol NORDHEIM CAFE AS INDREFOSEN
2020/2181 20200401 01.04.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1307 - gbnr. 138/33 - bolig - påbygg og bruksendring - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2181 20200401 01.04.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1307 - gbnr. 138/33 - bolig - påbygg og bruksendring - nytt nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2184 20200401 01.04.2020 Inngående brev Manglende lys på lekeplassen i Seter boligfelt Seter boligfelts velforening v/ Arild Witzø INDREFOSEN
2020/2185 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Lokalbrygg AS - Ny bevilling LOKALBRYGG AS INDREFOSEN
2020/2193 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa - st. ref. (4218812834) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2193 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2193 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa Bo- og Aktivitetstjenester, Indre Fosen kommune - st. ref. 4218812834 Muna Sapkota INDREFOSEN
2020/2193 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier 100% stilling i Bofelleskap i Rissa - st. ref. (4218812834) Muna Sapkota INDREFOSEN
2020/223 20200331 31.03.2020 Inngående brev Haltveien 85 - gbnr. 20/184 - flytting av avkjørsel - vedr. nabovarsel Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/133 20200331 31.03.2020 Inngående brev Protokoll - Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/9102 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg til styringsgruppa Ner-Killingberg 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/9222 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2020-2032 - sluttbehandling INDREFOSEN
2019/9357 20200331 31.03.2020 Utgående brev Rolivegen 30 - gbnr. 227/11 - tribune - innenfor område for kulturminner - til uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/7470 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra kulturfond - Album Lein, Maren Emilie Kløven INDREFOSEN
2019/7813 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem og personlig varamedlemmer til særskilt klageorgan i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2019/8167 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av nytt varamedlem til Rissa frivilligsentral 2019 -2023 INDREFOSEN
2019/6042 20200331 31.03.2020 Inngående brev Overskott - gbnr. 23/3 og 23/10 - deling av grunneiendom - klage på kommunens vedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/6372 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/5807 20200331 31.03.2020 Inngående brev Fevågsjøen 25 - gbnr. 140/157 - anneks - bruksendring - div. plantegninger, søknad om dispensasjon m.m. Odd Ragnar Myhr INDREFOSEN
2019/696 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Raymond Balstad INDREFOSEN
2020/809 20200331 31.03.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/561 20200331 31.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 30.3.20 - Tiltakspakke for næringslivet i Indre Fosen kommune Formannskapet INDREFOSEN
2020/561 20200331 31.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapsmøte 30.3.20 - Foreløpig regnskap 2019 Formannskapet INDREFOSEN
2020/561 20200331 31.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 30.3.20 - Veiutbedring Langseter - Hasselvika. Utfylling Vikingbase Formannskapet INDREFOSEN
2020/596 20200331 31.03.2020 Inngående brev Amborsvingen 26 - gbnr. 305/6 - forretningsbygg - ferdigattest LANGNES BYGG AS INDREFOSEN
2020/333 20200331 31.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Haugen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2178 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2164 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Tiltakspakke for næringsliv i Indre Fosen kommune i forbindelse med koronasituasjonen INDREFOSEN
2020/2165 20200331 31.03.2020 Inngående brev Interpellasjon - Indre Fosen Landbruksråds rolle INDRE FOSEN ARBEIDERPARTI INDREFOSEN
2020/2123 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Tilrettelegging for utbedring av fylkesveg 718 og videreutvikling av Vikingbase som næringsareal INDREFOSEN
2020/2123 20200331 31.03.2020 Utgående brev Samarbeid mellom Trøndelag Fylkeskommune og Indre Fosen kommune om utbedring av Fv 718 - tiltak i forbindelse med koronasituasjonen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/2131 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om ulønnet permisjon - Bjørnar Buhaug INDREFOSEN
2020/2132 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - kjennetegn XA18325 KLP SKADEFORSIKRING AS INDREFOSEN
2020/2133 20200331 31.03.2020 Inngående brev Har ikke mottatt faktura på kommunale avgifter - Karetveien 10 - gbnr. 275/198 Kjersti Lerstad INDREFOSEN
2020/2134 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XD79694 STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/2141 20200331 31.03.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for 2019 og foventet omsetning for 2020 Naustet cafe & pub AS INDREFOSEN
2020/2142 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 - kursing av interkommunalt skadefellingslag Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2145 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 56/23 - Morten Kojen - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2147 20200331 31.03.2020 Inngående brev Til kommuner som ønsker å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2148 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forespørsel om anskaffelse av busskur til busslomme ved Øverskottveien Oddvar Haugerø INDREFOSEN
2020/2149 20200331 31.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/2150 20200331 31.03.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - RÅKVÅG MARINA AS RÅKVÅG MARINA AS INDREFOSEN
2020/2151 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 279/1 - Anders Grande - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift ANDERS GRANDE INDREFOSEN
2020/2153 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - BERNH. BERG AS BERNH. BERG AS INDREFOSEN
2020/2156 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Ny Vanvikan barnehage - avklaringer - bl.a. tomtegrense og entrepriseform INDREFOSEN
2020/2157 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen - samarbeidsavtale INDREFOSEN
2020/2119 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215920418 Aida Finseråsen INDREFOSEN
2020/2119 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker Fagleder sykepleier til Vanvikan/Stadsbygd omsorgssone - st. ref. (4215920418) Aida Finseråsen INDREFOSEN
2020/2116 20200331 31.03.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 160/45 ikke er konsesjonspliktig Kirsti Lillemo INDREFOSEN
2020/2112 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 129/5 - Hasselvikveien 781 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ÅSEN REGNSKAPSLAG SA INDREFOSEN
2020/2114 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 293/1 - Knut Buvarp - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift KNUT BUVARP INDREFOSEN
2020/2109 20200331 31.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET INDREFOSEN
2020/2110 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XA18325 STATENS VEGVESEN INDREFOSEN
2020/2111 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 997838602 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2087 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Shiella Rosendal INDREFOSEN
2020/2087 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Shiella Rosendal INDREFOSEN
2020/2100 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2087 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN
2020/2087 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Aekkarat Rangkrathok INDREFOSEN
2020/2074 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlem og varamedlem til styret i Verrabotn samfunnshus 2019 -2023 INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Saana Itkonen INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Saana Itkonen INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Cecilie Magnusson INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Cecilie Magnusson INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Jonny Selset INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Jonny Selset INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Beata Moscicka-Niemira INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Beata Moscicka-Niemira INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Unnur Masdottir INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Unnur Masdottir INDREFOSEN
2020/1823 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Siri Hellandsjø Leth-Olsen INDREFOSEN
2020/1827 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gbnr. 246/5 - Tømmerbakkveien 22 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Gunn Heidi Pedersen Berge m.fl. INDREFOSEN
2020/1786 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Evelyn Sliper Bjørnebo INDREFOSEN
2020/1786 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Evelyn Sliper Bjørnebo INDREFOSEN
2020/1762 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjonsplan for 2019 -2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor INDREFOSEN
2020/1764 20200331 31.03.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmeldinger 2019 for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/1722 20200331 31.03.2020 Utgående brev Uttalelse angående gjennomgang av eksisterende kommunale fartsforskrifter etter havne- og farvannsloven Kystverket INDREFOSEN
2020/1731 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høringssvar - kommunedelplan - kulturplan LEKSVIK HISTORIE- OG MUSEUMSLAG INDREFOSEN
2020/1675 20200331 31.03.2020 Inngående brev Vestvikveien 42 - gbnr. 140/437 - bolig/fjøs - riving - informasjon om eiendom Magnus Øvergård INDREFOSEN
2020/1373 20200331 31.03.2020 Utgående brev Byggesak - Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - Oversendelse av høringsuttalelser Ole Sand INDREFOSEN
2020/2118 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål om faktura på kommunale avgifter Andrée Ratzenberger INDREFOSEN
2020/2068 20200330 30.03.2020 Inngående brev Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - garasje og veranda - Erklæring Inger-Mari N. Halgunset INDREFOSEN
2020/2080 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 314/7 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Unni Korshavn m.fl. INDREFOSEN
2020/2080 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 315/34 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Sigurd Saue m.fl. INDREFOSEN
2020/2080 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 315/6 og 315/117 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Jo Arnstein Saur INDREFOSEN
2020/2080 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 315/1 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Øystein Wanvik INDREFOSEN
2020/1927 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes AS INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Michelle Eriksen INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Michelle Eriksen INDREFOSEN
2020/1825 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - ber om tilleggsopplysninger Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Victoria Isabel Lindqvist INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Victoria Isabel Lindqvist INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Lise Kvitflo Gerhardsen INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Nora Overland INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Nora Overland INDREFOSEN
2020/1823 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Lise Kvitflo Gerhardsen INDREFOSEN
2020/1862 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/1862 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Amalie Røstad INDREFOSEN
2020/2100 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 58/3 - Jomar Leira - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2101 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 124/39 - Solid Samdrift DA - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2080 20200330 30.03.2020 Utgående brev Gbnr. 314/73 - orientering om matrikkelføring av eiendomsgrenser Guri Markhus m.fl. INDREFOSEN
2020/2088 20200330 30.03.2020 Utgående brev Fornyelese av salgs- og skjenekebevilgning RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2020/2089 20200330 30.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ella Wiggen Flytør frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Flytør, Ella Wiggen INDREFOSEN
2020/2090 20200330 30.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Torill Berge frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Berge, Torill INDREFOSEN
2020/2094 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bestilling av borgerlig vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/2097 20200330 30.03.2020 Inngående brev Skjettendalsveien 20 - gbnr. 210/6 - våningshus - tilbygg - vedr. innsending av søknad HENRY MAGNE DAHL INDREFOSEN
2020/2098 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på snøbrøyting - Føldalsveien Jørgen Rønning INDREFOSEN
2020/2099 20200330 30.03.2020 Inngående brev Trongseterveien 19 - gbnr. 6/42 - bolig - fasadeendring - spørsmål om søknadsplikt Sebastian Bete INDREFOSEN
2020/2107 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - HARRYS SPISERI AS HARRYS SPISERI AS INDREFOSEN
2020/2116 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 160/45 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Kirsti Lillemo INDREFOSEN
2020/2117 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gbnr. 57/7 - Kråknessand Østre - egenerklæring om konsesjonsfrihet Tone Ragnhild Boholm INDREFOSEN
2020/2121 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2121 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2121 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - st. ref. (4215953436) Ingunn Johansen INDREFOSEN
2020/2121 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeidere Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4215953436 Ingunn Johansen INDREFOSEN
2020/1389 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innkalling til IUA Sør-Trøndelags årsmøte - 23.april 2020 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS INDREFOSEN
2020/1738 20200330 30.03.2020 Inngående brev Retur av signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunenes vegne Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1690 20200330 30.03.2020 Utgående brev Byggesak - Vikanveien 51 - gbnr. 55/12 - fritidsbolig - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1773 20200330 30.03.2020 Utgående brev Risikovurdering offentlig arrangement - Russefest Jonas Johansen Grande INDREFOSEN
2020/1786 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Janne Andrine Buhaug INDREFOSEN
2020/1786 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Janne Andrine Buhaug INDREFOSEN
2020/1786 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Habtom Tesfagaber INDREFOSEN
2020/1786 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Habtom Tesfagaber INDREFOSEN
2020/1503 20200330 30.03.2020 Inngående brev Trekker søknad om skjenkebevilling - Fritun - Mon Radio påskequiz Andréa B Enebakk Rosø INDREFOSEN
2020/1077 20200330 30.03.2020 Inngående brev Påminnelse - oversikt over antall personer med utviklingshemming under vertskommuneordningen per 01.01.2020 HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/994 20200330 30.03.2020 Utgående brev Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for 2019 og forventet omsetning for 2020 REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/994 20200330 30.03.2020 Utgående brev Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for 2019 og forventet omsetning for 2020 RÅKVÅG MARINA AS m.fl. INDREFOSEN
2019/7470 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kulturfond - Album Lein, Maren Emilie Kløven INDREFOSEN
2019/8753 20200330 30.03.2020 Utgående brev Angående informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1823 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Tone Merethe Nysæter INDREFOSEN
2020/1823 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Tone Merethe Nysæter INDREFOSEN
2020/2087 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Sunniva Gangstad INDREFOSEN
2020/2087 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Sunniva Gangstad INDREFOSEN
2020/2087 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Faheem Javed INDREFOSEN
2020/2087 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Faheem Javed INDREFOSEN
2020/2087 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Joacim Refseth INDREFOSEN
2020/2087 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Joacim Refseth INDREFOSEN
2020/2087 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Hala Hamida INDREFOSEN
2020/2087 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Hala Hamida INDREFOSEN
2020/2087 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2087 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/2087 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger innen helsefag - st. ref. (4216621237) Adel Salem INDREFOSEN
2020/2087 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger innen helsefag Indre Fosen kommune - st. ref. 4216621237 Adel Salem INDREFOSEN
2020/1786 20200328 28.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4209616048) Jenny Marie Aasan INDREFOSEN
2020/1786 20200328 28.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4209616048 Jenny Marie Aasan INDREFOSEN
2020/1312 20200328 28.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Høston, Arild Marius Aune INDREFOSEN
2020/185 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Vanvikan vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/181 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Råkvåg vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/186 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Rissa vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/550 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Modalen vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/551 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Verran vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/184 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Stadsbygd vassverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/1184 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 131/11 - Hysnes - dekning av tapte kostnader INGENIØR ARVE HÅGENSEN AS INDREFOSEN
2020/1184 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedr. gbnr. 131/11 på Hysnes INGENIØR ARVE HÅGENSEN AS INDREFOSEN
2020/1104 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - strategi- og handlingsplan for Visit Trondheim PRONEO AS INDREFOSEN
2020/863 20200327 27.03.2020 Utgående brev Einerveien - gbnr. 122/351 - nybygg - tilleggsdokumentasjon KW BYGG AS INDREFOSEN
2020/875 20200327 27.03.2020 Utgående brev Gbnr. 11/11- konsesjonsvedtak er blitt registrert i matrikkelen Trond Vårum m.fl. INDREFOSEN
2020/809 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - Anmodning om tilleggsdokumentasjon Erling Hassel INDREFOSEN
2020/809 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1280 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - søknad om dispensasjon Hassel, Erling INDREFOSEN
2020/361 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Hasselvikveien - gbnr. 133/54 - avkjørsel - Oversendelse av uttalelser ANNBJØRG BUE INDREFOSEN
2020/183 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hasselvika vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/182 20200327 27.03.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skaugdal vannverk SINTEF NORLAB AS INDREFOSEN
2020/133 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ettersending av saksdokument til generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - 25.03.20 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS INDREFOSEN
2019/8508 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 111/5 - Øyvind Nesdal - nydyrking - uttalelse Samediggi/Sametinget INDREFOSEN
2019/8508 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om plan for nydyrking - høring - Øyvind Nesdal gbnr. 111/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2019/9384 20200327 27.03.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud Jomar Leira INDREFOSEN
2019/9457 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 996291766 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/8255 20200327 27.03.2020 Inngående brev Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - nytt lagerbygg - søknad om dispensasjon VAMEC EIENDOM AS INDREFOSEN
2019/6606 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Råkvågveien 227 - gbnr. 162/12 - fritidsbolig - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/6963 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Skaugdalsveien 147 - gbnr. 120/60 - bolig - bruksendring - dispensasjon fra LNF-formål BALSTAD GÅRD INDREFOSEN
2019/8416 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Skålhåmmårveien 29 - gbnr. 298/11 - fritidsbolig - ombygging - dispensasjon UDDU STEINAR SIV ARK MNAL NPA INDREFOSEN
2019/8439 20200327 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Norges vassdrags- energidirektorat INDREFOSEN
2019/8439 20200327 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage Statens vegvesen INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200327 27.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET INDREFOSEN
2019/1796 20200327 27.03.2020 Utgående brev Fevågsjøen 95 - gbnr. 140/136 - ettergodkjennelse av flytebrygge - innkommet klage Tore Brodahl INDREFOSEN
2018/10107 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedr.: Ulovlige eiendoms-oppmerkinger utført av Indre Fosen kommune på mine eiendommer SELNES 147. BRIT CHRISTIANE HUSBY INDREFOSEN
2018/11530 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - utsettelse av frister ved behov ARKIVVERKET INDREFOSEN
2018/1478 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon til personer med vigselsrett SKATTEETATEN INDREFOSEN
2018/5467 20200327 27.03.2020 Inngående brev Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Ansvarsrett GEOMIDT AS INDREFOSEN
2018/5467 20200327 27.03.2020 Inngående brev Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - Ansvarsrett MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2019/5968 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 301/1 - Hindrem Vestre - erklæring om arealoverføring - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysning INDREFOSEN
2019/6020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd 2 år 1 (2018) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet INDREFOSEN
2019/4469 20200327 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd Malin Rabben INDREFOSEN
2019/5009 20200327 27.03.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til skogsdrift NILS TRONSTAD INDREFOSEN
2019/2678 20200327 27.03.2020 Inngående brev Askimveien 154 - gbnr. 19/5 - deling av grunneiendom - vedtak i klagesak FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL INDREFOSEN
2019/3090 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - industribygg - tilbygg - Ferdigattest VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Husby, Håvard INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Småvik, Mindor Andre INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Utgående brev Meddommer for ny periode - 01.01.2021 - 31.12.2024 Ragnar Angell m.fl. INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Wanvik, Dagny Jonnadine Stokkaune INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Grøtte, Bente Berget INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Buhaug, Borghild Husdal INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Dyrendahl, Ann-Britt INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Haaverstad, Ole Jørgen INDREFOSEN
2020/1312 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Småvik, Marthe Helen INDREFOSEN
2020/1287 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Fenstadveien 72 - gbnr. 14/5 - bolig - oppføring av ny skorstein - Tillatelse til tiltak KNUTSEN MONTASJE INDREFOSEN
2020/1391 20200327 27.03.2020 Utgående brev Nordfjordvegen 66 - gbnr. 172/60 - bruksendring - Svar på henvendlese Otto Worpvik INDREFOSEN
2020/1363 20200327 27.03.2020 Utgående brev Dårlig vei fremdeles - Djupdalsveien Bjørn Berg INDREFOSEN
2020/1363 20200327 27.03.2020 Utgående brev Klage på manglende vedlikehold av Djupdalsveien Ivar Dybdahl INDREFOSEN
2020/1373 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kråknesveien 50 - gbnr. 57/26 - riving av hus - samt oppføring av ny bolig - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1782 20200327 27.03.2020 Inngående brev Aksepterer tilbud - avlingserstatning Roar Langsæter INDREFOSEN
2020/1757 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om praksisplass Julie Marie S Hansen INDREFOSEN
2020/1712 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar - Vurdering av besøkshjem - ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/1688 20200327 27.03.2020 Utgående brev Gbnr. 152/4 - Richard Hanssen - trefjøs for ammeku - uttalelse Innovasjon Norge INDREFOSEN
2020/1718 20200327 27.03.2020 Utgående brev Gbnr. 63/26 - Wenche Pettersen. Søknad om deling av eiendom . Wenche Pettersen INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innspill til utredning av oppvekstsektoren Vibeke Røsjø INDREFOSEN
2020/1677 20200327 27.03.2020 Utgående brev Praksiskandidat på arkiv IFJOBB AS INDREFOSEN
2020/1517 20200327 27.03.2020 Inngående brev Spørsmål om faktura på kommunale avgifter - Skogtrøveien 5 - gbnr. 314/29 Thomas Gabrielsen INDREFOSEN
2020/1539 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utsettelse av nabomøte 30.03.20 LERØY MIDT AS INDREFOSEN
2020/1641 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - Tegninger Per Bjørn Flytør INDREFOSEN
2020/1641 20200327 27.03.2020 Utgående brev Byggesak - Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - Oversendelse av etterspurt dokumentasjon Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1641 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kneggsundveien - gbnr. 74/87 - hytte - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2082 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 201/22 og 288/77 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Vidar Gangstad m.fl. INDREFOSEN
2020/2083 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/2084 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kartlegging av behov for smittevernutstyr - BPA-ordninger ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA INDREFOSEN
2020/2085 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melding om jordfeil - Ytre Ringvei 19 A NETTSELSKAPET AS INDREFOSEN
2020/2086 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kartlegge antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner for å kunne øke kapasiteten HELSEDIREKTORATET INDREFOSEN
2020/2073 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/2079 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1037 - gbnr. 133/51 - søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/2080 20200327 27.03.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring - Fv. 755 gsv Ratvikdalen i Indre Fosen kommune Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/2060 20200327 27.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Gunn Helen Sæther frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Sæther, Gunn Helen INDREFOSEN
2020/2061 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - LANDNOTA BAR & SPISERI AS LANDNOTA BAR & SPISERI AS INDREFOSEN
2020/2062 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bevilling - innsendt omsetningsoppgave - MARTHABRYGGA AS Småvik, Mindor Andre m.fl. INDREFOSEN
2020/2067 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/200 - lagerhall - søknad om tillatelse til tiltak RUBB AS INDREFOSEN
2020/2068 20200327 27.03.2020 Inngående brev Langmyrveien 25 - gbnr. 132/105 - garasje og veranda - søknad om dispensasjon Inger-Mari N Halgunset INDREFOSEN
2020/2030 20200327 27.03.2020 Inngående brev Melding om ny bankkonto Harald M. Larsen INDREFOSEN
2020/2036 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kvittering på mottatt søknad om finansiering av Familiebolig 1 Rissa HUSBANKEN INDREFOSEN
2020/2037 20200327 27.03.2020 Inngående brev Forespørsel om hogst av trær utenfor Vanvikan legekontor Vidar Monsen INDREFOSEN
2020/2038 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA - 21.04.20 REVISJON MIDT-NORGE SA INDREFOSEN
2020/2040 20200327 27.03.2020 Inngående brev Forslag til tiltak for vårt lokale næringsliv i denne krevende situasjonen NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INDREFOSEN
2020/2042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 224/1 - Kyrre Sørheim - forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift på Fosen Kyrre Asle Sørheim INDREFOSEN
2020/2044 20200327 27.03.2020 Inngående brev Forespørsel om status på brebåndutbygging i Råkvåg Lars Prang Vorpvik INDREFOSEN
2020/2045 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 314/308 - Bjørganlia - forespørsel om kjøp av tomtegrunn FOSEN ANLEGGSERVICE AS INDREFOSEN
2020/2021 20200327 27.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold på fritidseiendom, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/2023 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dørndalsveien - gbnr. 118/4 - skogskoie - tilbygg - spørsmål om byggesøknad Jarle Bogen INDREFOSEN
2020/2047 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 115/1 - Sverre Håvard Melhus - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/2049 20200327 27.03.2020 Inngående brev Gbnr. 125/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FINN KYRRE PETTERSEN INDREFOSEN
2020/2055 20200327 27.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Rainer Storheil frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Storheil, Rainer INDREFOSEN
2020/2058 20200327 27.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Tove-Karin Lein frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Lein, Tove-Karin INDREFOSEN
2020/1989 20200327 27.03.2020 Utgående brev Angående varsel om tilsyn - gbnr. 140/280 Nils Ellingsen INDREFOSEN
2020/1989 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilsvar til brev angående varsel om tilsyn - gbnr. 140/280 Nils Ellingsen INDREFOSEN
2020/1992 20200327 27.03.2020 Utgående brev Høring- Søknad om bygging av landbruksvei i Indre Fosen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. INDREFOSEN
2020/2014 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om salgsbevilling - Nettbutikk REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2020/1946 20200327 27.03.2020 Inngående brev Storvassveien - gbnr. 325/1 - masseuttak - søknad om tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/1980 20200327 27.03.2020 Utgående brev Forespørsel om vannkapasitet brannkum - gbnr. 57/145 BRANNRÅDGIVERNE AS INDREFOSEN
2020/1984 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tømming av kloakk ved Fevåg kai Asle Jostein Barslett INDREFOSEN
2020/1966 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommune ***** INDREFOSEN
2020/1835 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om fortsatt leie av kommunal bolig - Sagveien 6 B ***** INDREFOSEN
2020/2080 20200327 27.03.2020 Inngående brev Matrikkelføring - strekningen Ratvikdalen - Vollakrysset - Hjemmelsdokument Statens vegvesen INDREFOSEN
2020/1823 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Vivi Hellesvik Fenstad INDREFOSEN
2020/1823 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Vivi Hellesvik Fenstad INDREFOSEN
2020/2054 20200326 26.03.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av lønnspolitiske retningslinjer INDREFOSEN
2020/2046 20200326 26.03.2020 Saksframlegg/innstilling Livsfasepolitikk for Indre Fosen kommune INDREFOSEN
2020/1718 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 364 - gbnr. 63/26 - fradeling - nabovarsel Arne Jørgen Fallmyr INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Husby, Ståle INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Sakseid, Odd-Arne INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Furuseth, Kjersti Ngozi INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Haugen, Hanne INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Dehli, Torunn Beate Værnes INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Vatn, Torill Aune INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Lindgjerdet, Andre INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Askim, Dag Håvard INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Hansen, Steinar Johan INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Johansen, Unni INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Stoum, Håvard INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Bjørvik, Åge INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Nesset, Berit INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Gomo, Daniel Mathias INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Lian, Viggo INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Hafeld, Sverre Anders INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Schei, Vigdis INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Berget, Randi INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Sommerseth, Grete INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Rømma, Liss Øwre INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Moe, Terje Olav INDREFOSEN
2020/1312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Tømmerdal, Jomar INDREFOSEN
2020/1312 20200325 25.03.2020 Inngående brev Melder interesse for å være meddommer Siv Hilde Sollie INDREFOSEN
2020/1390 20200325 25.03.2020 Utgående brev Byggesak - Bjørneråsveien 15 - gbnr. 74/4/1 - garasje - nybygg - Tillatelse til tiltak PETTER BAKØY AS INDREFOSEN
2020/1391 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nordfjordvegen 66 - gbnr. 172/60 - bruksendring - uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1777 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillevann pumpeledning Uddu - Kvithyll Johan Dahle INDREFOSEN
2020/1778 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Ragnar Gilboe INDREFOSEN
2020/1781 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Ivar Dybdahl INDREFOSEN
2020/1782 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Roar Langsæter INDREFOSEN
2020/1779 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Gretha Mari Krognes Berg INDREFOSEN
2020/1780 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Ove B Darell Tokstad INDREFOSEN
2020/1783 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Ole Sand INDREFOSEN
2020/1784 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Rune Bredesen INDREFOSEN
2020/1785 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avlingserstatning etter spillvann pumpeledning Uddu - Kvithyll Ørjan Grønflaten INDREFOSEN
2020/2048 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om oppbevaring av lettbedervelige matvarer - Leksvik barnehage Mattilsynet INDREFOSEN
2020/2016 20200325 25.03.2020 Utgående brev Rapport - busstur - Fosenregionen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INDREFOSEN
2020/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Bjønnavegen 1 - gbnr. 267/24 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak FRODE TETLIMO AS INDREFOSEN
2020/2021 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold på fritidseiendom, torsdag til søndag 26 -29 mars ***** INDREFOSEN
2020/2003 20200325 25.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter FOSEN TURLAG INDREFOSEN
2020/2004 20200325 25.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Snøskuter FOSEN TURLAG INDREFOSEN
2020/1964 20200325 25.03.2020 Utgående brev Forespørsel om arbeid på hytte Grete Johnsen INDREFOSEN
2020/1945 20200325 25.03.2020 Utgående brev Angående opphold på hytta/bolig ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/1947 20200325 25.03.2020 Utgående brev Spørsmål ifbm opphold i annen kommune ***** INDREFOSEN
2020/1926 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1915 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i bolig ***** INDREFOSEN
2020/1815 20200325 25.03.2020 Utgående brev Reinssjøen 42 - gbnr. 11/4 -Linn Benedikt Schei og Bård Fenstad. Søknad om deling av grunneiendom Bård Fenstad m.fl. INDREFOSEN
2020/1853 20200325 25.03.2020 Utgående brev Spørsmål om praktisering av sykmelding pga. korona ***** INDREFOSEN
2020/1900 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold og arbeid i en annen kommune ***** INDREFOSEN
2020/1908 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1912 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1913 20200325 25.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/2014 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Nettbutikk REINS KLOSTER AS INDREFOSEN
2019/2799 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på- Søknad om motorferdsel i utmark Enebakk, Ronny INDREFOSEN
2019/4863 20200325 25.03.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/352 - tomannsbolig - søknad om igangsettingstillatelse COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2018/2962 20200325 25.03.2020 Inngående brev Skal domeneabonnementet videreføres? NORID AS INDREFOSEN
2019/104 20200325 25.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av "Tilleggsavtale om kjøp av informasjon og metadata" AMBITA AS INDREFOSEN
2019/8283 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969135396 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2019/6668 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på - Forespørsel om tilskudd til sikring av privat skolevei Håvard Lein Braa INDREFOSEN
2019/8555 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - søknad om ferdigattest RUBB AS INDREFOSEN
2019/9127 20200325 25.03.2020 Utgående brev Gbnr. 261/1 - varsel om oppmålingsforretning Johan Langås m.fl. INDREFOSEN
2020/863 20200325 25.03.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/351 - nybygg - erklæring om ansvarsrett COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/863 20200325 25.03.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/351 - nybygg - innmelding til Rissa Vannverk COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/865 20200325 25.03.2020 Inngående brev Einerveien - gbnr. 122/353 - nybygg - erklæring om ansvarsrett COPPER EIENDOM AS INDREFOSEN
2020/944 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet INDREFOSEN
2020/1250 20200324 24.03.2020 Utgående brev Byggesak - Åsveien 46 - gbnr. 122/249 - oppføring av garasje - Disp. fra reg.plan - Tillatelse til tiltak LG-BYGG AS INDREFOSEN
2020/404 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Sætre vestre hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/653 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Saksbehandler Areal, Indre Fosen kommune - st. ref. 4180338567 Lina Naoroz Bråten INDREFOSEN
2019/9461 20200324 24.03.2020 Utgående brev Vedrørende vedtak i arealutvalget om detaljreguleringsplan for Høgte RAMBØLL NORGE AS INDREFOSEN
2019/6768 20200324 24.03.2020 Utgående brev Problemer med lavt vanntrykk i Tæveveien 31 Einar Strøm INDREFOSEN
2019/6923 20200324 24.03.2020 Utgående brev Klage på vannkvalitet i Fagerdalen i Hasselvika Anders Fagerdal Lian INDREFOSEN
2019/7372 20200324 24.03.2020 Utgående brev Klage på vannkvalitet, fiberutbygging og kommunale avgifter i Råkvåg Rita Løberg INDREFOSEN
2019/7773 20200324 24.03.2020 Utgående brev Varsel om manglende gatelys mellom Hysnesveien 38 og 60 i Hasselvika Jürgen Eberhard H Meinert INDREFOSEN
2019/8428 20200324 24.03.2020 Inngående brev Behov for oppfølging av bygging av Blåvassvegen Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2019/2921 20200324 24.03.2020 Utgående brev Gbnr. 140/398- oversendelse av matrikkelbrev Roar Sjøbakk INDREFOSEN
2019/2921 20200324 24.03.2020 Utgående brev Gbnr. 140/398- oversendelse av matrikkelbrev Anita Tove Sandø m.fl. INDREFOSEN
2019/3090 20200324 24.03.2020 Inngående brev Setergårdsveien 5 - gbnr. 308/26 - industribygg - tilbygg - gjennomføringsplan og ansvarsrett VS Bygg AS INDREFOSEN
2020/1889 20200324 24.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1898 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om opphold i sekundærbolig ***** INDREFOSEN
2020/1862 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2020/1862 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Vigdis Schei Wårum INDREFOSEN
2020/1862 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Kristin Malene Bjørkvik INDREFOSEN
2020/1862 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Kristin Malene Bjørkvik INDREFOSEN
2020/1823 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste - st. ref. (4198848713) Tor-Erik Haagenstad Vik INDREFOSEN
2020/1823 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste Indre Fosen kommune - st. ref. 4198848713 Tor-Erik Haagenstad Vik INDREFOSEN
2020/1825 20200324 24.03.2020 Inngående brev Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - uttalelse Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1923 20200324 24.03.2020 Utgående brev Angående brudd i gjødsellagune - det ble oppgitt feil gbnr. TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/1986 20200324 24.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Anne Lise Hammer frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Hammer, Anne Lise INDREFOSEN
2020/1989 20200324 24.03.2020 Utgående brev Varsel om tilsyn gbnr, 140/280 Nils Ellis Ellingsen INDREFOSEN
2020/1989 20200324 24.03.2020 Inngående brev Svar på varsel om tilsyn - gbnr. 140/280 Nils Ellingsen INDREFOSEN
2020/1981 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vanvikveien - trygdebolig vest - manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/1982 20200324 24.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Kari Hilda Nesmoen Bjørnerås frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Bjørnerås, Kari Hilda Nesmoen INDREFOSEN
2020/1984 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tømming av kloakk ved Fevåg kai Asle Jostein Barslett INDREFOSEN
2020/2009 20200324 24.03.2020 Inngående brev Monsvollveien 68 - gbnr. 171/8 - tilbygg - søknad om ferdigattest HULSUND ENTREPRENØR AS m.fl. INDREFOSEN
2020/2012 20200324 24.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Lillian Rønning frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Rønning, Lillian INDREFOSEN
2020/1998 20200324 24.03.2020 Inngående brev Ønske om vinmonopol i Leksvik Cecilie Kristin Balvold INDREFOSEN
2020/2000 20200324 24.03.2020 Inngående brev Spørsmål ang. feiring av 17. mai Anders Brødreskift INDREFOSEN
2020/1991 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - Kvithyllveien 171 - gbnr. 56/200 - oppføring av lagerhall RUBB AS INDREFOSEN
2020/1978 20200324 24.03.2020 Utgående brev Varsel om eierskifte - gbnr. 292/1/33 Geir Asle Rotabakk INDREFOSEN
2020/1979 20200324 24.03.2020 Inngående brev Forespørsel om fiber til Kalvtrøveien 6 Roberto Unay Maylon INDREFOSEN
2020/1980 20200324 24.03.2020 Inngående brev Forespørsel om vannkapasitet brannkum - gbnr. 57/145 BRANNRÅDGIVERNE AS INDREFOSEN
2020/1685 20200324 24.03.2020 Utgående brev Gbnr. 102/3 - Håkon Skjærvø Kvitland - generasjonsskifte - oppgradering driftsbygning - uttalelse Håkon Skjærvø Kvitland m.fl. INDREFOSEN
2020/1646 20200324 24.03.2020 Inngående brev Melding om jordfeil - Håggåveien 3 - Leksvik TENSIO TN AS INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Gulhis Izmirlioglu INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Kadri Dobreva INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Merethe Sæther Jenssen INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Marianne Strandheim INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Oppvekst INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Alex Boysen INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/1434 20200324 24.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Stadsbygd skole Oppvekst, Indre Fosen kommune - st. ref. 4202383045 Binaya Neupane INDREFOSEN
2020/1466 20200324 24.03.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Lærer Fevåg/Hasselvika skole Oppvekst - st. ref. 4202385794 Oppvekst INDREFOSEN
2020/1287 20200324 24.03.2020 Inngående brev Fenstadveien 72 gbnr. 14/5 oppføring skorstein - tegninger Knutsen Montasje INDREFOSEN
2020/1261 20200324 24.03.2020 Utgående brev Offentlig søkerliste - Lærling IKT-servicefag Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4197293641 Fosen IKT INDREFOSEN
2020/1978 20200323 23.03.2020 Inngående brev Varsel om eierskifte - gbnr. 292/1/33 Geir Asle Rotabakk INDREFOSEN
2020/1974 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fjernet ildsted - Rørvikveien - gbnr. 10/3 Kjell Magnar Berg INDREFOSEN
2020/1973 20200323 23.03.2020 Inngående brev Uttalelse til planprogram for Hovedplan avløp og vannmiljø Kystverket INDREFOSEN
2020/1972 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr. 107/2 - Ola Grenne - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1963 20200323 23.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Tina Glørstad Sylthe frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Sylthe, Tina Glørstad INDREFOSEN
2020/1965 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1959 20200323 23.03.2020 Inngående brev Bestilling av naboliste - gbnr 124/382 Kaald, Kristian INDREFOSEN
2020/1954 20200323 23.03.2020 Inngående brev Seter boligfelt II (Elgfaret) - gbnr 306/1 - søknad om dispensasjon Sæther, Per-Arne INDREFOSEN
2020/1951 20200323 23.03.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Gravemaskin Sjøbakk, Roy INDREFOSEN
2020/1953 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 997838602 Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1966 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1967 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter Arve Mælan INDREFOSEN
2020/1969 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Kråkmoveien BYGGMESTER STIG LYSVAND AS INDREFOSEN
2020/1970 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - sperregjerde mot utmark - Sindre Rødsjø Landbruksdirektoratet INDREFOSEN
2020/1949 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskningsundersøkelser - sjøoverlevelse sjøørret - Trondheimsfjorden - årene 2020-2021 - NINA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2020/1942 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr. 107/2 - Ola Sæther Grenne - tilbygg og oppgradering av eksisterende fjøs til ammekus - søknad om tilskudd GRENNE OLA INDREFOSEN
2020/1916 20200323 23.03.2020 Inngående brev Til signering - samarbeidsavtale med Helse Stavanger HF - BrukerPlan ST. OLAVS HOSPITAL HF INDREFOSEN
2020/1914 20200323 23.03.2020 Inngående brev Bruk av hele butikkarealet i søndagsåpne dagligvarebutikker i koronatider Tormod Overland INDREFOSEN
2020/1995 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rapport etter tilsyn med Stendi AS avdeling Vangen - 12. november 2019 og 3. mars 2020 Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
2020/1862 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Per Ove Aune INDREFOSEN
2020/1862 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Per Ove Aune INDREFOSEN
2020/1888 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gbnr. 121/26 - deling av eiendom - signert erklæring fra annen grunneier Inge-Lise Dønnessen INDREFOSEN
2020/1909 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om tilknytning til kommunale ledninger - Storaunveien VS BYGG AS INDREFOSEN
2020/1415 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Trondheim Havn IKS - ny selskapsavtale INDREFOSEN
2020/1385 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kristian P. Bergs vei 701 - gbnr. 66/3 m. fl. - infrastruktur - merknad til nabovarsel KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/1323 20200323 23.03.2020 Inngående brev Dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 5c Steinkjer kommune INDREFOSEN
2020/1363 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på manglende vedlikehold av Djupdalsveien Ivar Dybdahl INDREFOSEN
2020/1736 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (4205732803) Fredrik Øvergård INDREFOSEN
2020/1736 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4205732803 Fredrik Øvergård INDREFOSEN
2020/1766 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020 INDREFOSEN
2019/5903 20200323 23.03.2020 Utgående brev Kommunal bolig - (Lundeng) Framnesveien 2 - ***** ***** ***** - husleiekontrakt ***** INDREFOSEN
2018/10107 20200323 23.03.2020 Utgående brev Vedr.: Ulovlige eiendoms-oppmerkinger utført av Indre Fosen kommune på mine eiendommer SELNES 147. Eindride Husby INDREFOSEN
2018/5467 20200323 23.03.2020 Inngående brev Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - uavhengig kvalitetssikring MULTICONSULT NORGE AS INDREFOSEN
2018/5467 20200323 23.03.2020 Inngående brev Djupdalsveien 200 - gbnr. 57/138 - bolig og garasje - geoteknisk prosjektering GEOMIDT AS INDREFOSEN
2018/8149 20200323 23.03.2020 Inngående brev Reguleringsplan for Fv 755 Drakestranda Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2019/6962 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påminnelse - ansvarsforespørsel - vannskade i Ytre Ringvei 20 FREMTIND FORSIKRING AS INDREFOSEN
2019/6042 20200323 23.03.2020 Utgående brev Gbnr. 23/3 og 23/10. Kjell Overskott. Svar på søknad om deling av eiendom. Kjell Overskott INDREFOSEN
2019/6042 20200323 23.03.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak Indre Fosen kommune: Gbnr. 23/3 og 23/10. Kjell Overskott. Søknad om deling av eiendom. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INDREFOSEN
2019/8674 20200323 23.03.2020 Utgående brev Byggesak - Sørfjordveien - gbnr. 160/47 - lagerhall - Tillatelse til tiltak KYSTPLAN AS INDREFOSEN
2020/732 20200323 23.03.2020 Saksframlegg/innstilling Fallrettigheter Osaelva INDREFOSEN
2020/598 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Emina Ilic INDREFOSEN
2020/598 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Aleksandar Deljanin INDREFOSEN
2020/598 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Jackline V Kimono INDREFOSEN
2020/598 20200323 23.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vi søker helsefagarbeider til Stjørna sone Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4185850450 Marie Renathe .L.Rødsjø INDREFOSEN
2020/561 20200323 23.03.2020 Utgående brev Presentasjon formannskapet 12.3.20 - Helseplattformen Formannskapet INDREFOSEN
2020/404 20200323 23.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart for Sætre Vestre hyttefelt - PlanID 50542020001 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/809 20200323 23.03.2020 Inngående brev Hasselvikveien 1221 - gbnr. 136/1 - bolig - tilbygg - søknad om tillatelse til tiltak Erling Hassel INDREFOSEN
2020/1736 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene - st. ref. (4205732803) Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2020/1736 20200322 22.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Digitaliseringsrådgiver for Fosenkommunene Fosen IKT, Indre Fosen kommune - st. ref. 4205732803 Kjell Øivind Arntzen INDREFOSEN
2020/1640 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer - st. ref. (4206891201) Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/1640 20200322 22.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4206891201 Julie Egseth Vikan INDREFOSEN
2020/1640 20200322 22.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4206891201 Malin Rabben INDREFOSEN
2020/1640 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer - st. ref. (4206891201) Malin Rabben INDREFOSEN
2020/1640 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer - st. ref. (4206891201) Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2020/1640 20200322 22.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykisk helse og rus, ferie og helgevikarer Helse og omsorg, Indre Fosen kommune - st. ref. 4206891201 Tone Merethe Schei INDREFOSEN
2020/1862 20200322 22.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Hanne Haugen INDREFOSEN
2020/1862 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Hanne Haugen INDREFOSEN
2020/1960 20200322 22.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Marina Solbjørg Solem frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Solem, Marina Solbjørg INDREFOSEN
2020/1957 20200321 21.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Ann Mari Hamland frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Hamland, Ann Mari INDREFOSEN
2020/1958 20200321 21.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Marthe Helen Småvik frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Småvik, Marthe Helen INDREFOSEN
2020/1964 20200320 20.03.2020 Inngående brev Forespørsel om arbeid på hytte Grete Johnsen INDREFOSEN
2020/1915 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i bolig ***** INDREFOSEN
2020/1912 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1917 20200320 20.03.2020 Inngående brev Varsel om krav på fristforlengelse og vederlagsjustering relatert til koronapandemien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS INDREFOSEN
2020/1945 20200320 20.03.2020 Inngående brev Angående opphold på hytta/bolig ***** ***** ***** INDREFOSEN
2020/1946 20200320 20.03.2020 Inngående brev Storvassveien - gbnr. 325/1 - masseuttak - uttalelse til nabovarsel Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1947 20200320 20.03.2020 Inngående brev Spørsmål ifbm opphold i annen kommune ***** INDREFOSEN
2020/1950 20200320 20.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Audhild Høivik frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Høivik, Audhild INDREFOSEN
2020/1948 20200320 20.03.2020 Inngående brev Haltvollveien 30 - gbnr 138/13 - bruksendring - vedrørende nabovarsel Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1924 20200320 20.03.2020 Inngående brev Bestilling av vannmåler - Meltingvegen 15 - gbnr. 358/28 Karlsen, Kjell Helge INDREFOSEN
2020/1923 20200320 20.03.2020 Utgående brev Angående brudd i gjødsellagune på gbnr. 170/1 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT INDREFOSEN
2020/1926 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1927 20200320 20.03.2020 Inngående brev Forespørsel om dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes AS INDREFOSEN
2020/1937 20200320 20.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Susanne Nielsen Buonaventzen Saue frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Saue, Susanne Nielsen Buonaventzen INDREFOSEN
2020/1938 20200320 20.03.2020 Inngående brev Taushetserklæring - Lena Sofie Hammern Sivertsvik frivillig arbeid gjennom frivilligsentralene Sivertsvik, Lena Sofie Hammern INDREFOSEN
2020/1941 20200320 20.03.2020 Inngående brev Gbnr. 74/1 - Beathe Stjern Rokseth - generasjonsskifte - utbedring av tallefjøs til sau - søknad om tilskudd STJERN ROKSETH INDREFOSEN
2020/1862 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Maria Grønflaten Lund INDREFOSEN
2020/1862 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Maria Grønflaten Lund INDREFOSEN
2020/1862 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! - st. ref. (4211267682) Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2020/1862 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell - din kompetanse er viktig for oss! Indre Fosen kommune - st. ref. 4211267682 Rita Isabel Lyngvær INDREFOSEN
2020/1855 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1857 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon til søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1852 20200320 20.03.2020 Utgående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1913 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold i fritidsbolig ***** INDREFOSEN
2020/1905 20200320 20.03.2020 Inngående brev Møtereferat fra styremøte i Fagnettverk Offentlig Anskaffelse Trøndelag (FOAT) - 10.03.20 Trøndelag fylkeskommune INDREFOSEN
2020/1871 20200320 20.03.2020 Utgående brev Søknad om oppholdstillatelse ***** INDREFOSEN
2020/1897 20200320 20.03.2020 Utgående brev Kommunen har bekreftet at overdragelsen av gbnr. 298/1, 11, 13 og 30 ikke er konsesjonspliktig Silje Hindrum Løvli INDREFOSEN
2020/1825 20200320 20.03.2020 Utgående brev Byggesak - Rørviklia 27 - gbnr. 4/45 - bolig - fasadeendring - Til uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag INDREFOSEN
Ingen tilgang 20200320 20.03.2020 Utgående brev Etterlysning av dokumentasjon vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - 2019/2020 ***** INDREFOSEN