eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1906 20200522 22.05.2020 Inngående brev Avtale om transfusjon utenfor HNT - Roan sykehjem Avd. for Laboratoriemedisin NYEAFJORD
2020/1851 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/90/27 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Are Aarre m.fl. NYEAFJORD
2020/1852 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/90/134 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Are Aarre m.fl. NYEAFJORD
2020/1774 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/148/1 - Ferdigattest - Riving og oppsetting av nytt redskapshus - Gisle Brattgjerd Gisle Brattgjerd NYEAFJORD
2020/1783 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/8/18 - Ferdigattest - ny garasje til bolig - Humstadveien 551 - Øystein Hegvik Øystein Hegvik NYEAFJORD
2020/1817 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/146/52 - Tildeling av adresse HARSVIK MASKIN AS NYEAFJORD
2020/1818 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/36/6 - Tildeling av ny adresse Kathrine Frost Schjerve m.fl. NYEAFJORD
2020/1819 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/34/9 - Tildeling av adresse Inge Staven NYEAFJORD
2020/1820 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/178/35 - Tildeling av adresse Jan Birger Werkl Sandmo NYEAFJORD
2020/1627 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Vanja Sandøy NYEAFJORD
2020/1627 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Vanja Sandøy NYEAFJORD
2020/1627 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Lilly Marie Storslett NYEAFJORD
2020/1627 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Lilly Marie Storslett NYEAFJORD
2020/1633 20200522 22.05.2020 Utgående brev Innspill til revisjon av geodataplan for Trøndelag Alf Egil Aaberge NYEAFJORD
2020/1675 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/24/1 - Innvilgning av tilskudd til skogsdrift - Arne Amundal - Åfjord kommune Arne Amundal NYEAFJORD
2020/1692 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/177/56 - Bekreftelse på at tilbygg er greit uten søknad - Overbygg inngangsparti - Rita Rugeldal og Erik Jakobsen Erik Jakobsen NYEAFJORD
2020/1393 20200522 22.05.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 11 - Korona-viruset - Informasjon fra Åfjord kommune (18.05.2020 - 12:27) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1458 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/36/6 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av utestue og vedbod - Stordalsveien 384 Kathrine Frost Schjerve NYEAFJORD
2020/1544 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/148/1 - Ferdigattest - Gjødselkumme - Gisle Brattgjerd GISLE BRATTGJERD NYEAFJORD
2020/1544 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058/146/7 - Ferdigattest - Gjødselkumme - Gisle Brattgjerd GISLE BRATTGJERD NYEAFJORD
2020/124 20200522 22.05.2020 Utgående brev Åsmundvatnet boligområdet - Tilbakemelding innsigelser NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NYEAFJORD
2020/124 20200522 22.05.2020 Utgående brev 5058 Reguleringsplan Åsmundvatnet boligområde - kommunens sluttbehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/862 20200522 22.05.2020 Utgående brev Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 15.03.2020 Foretak i Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/979 20200522 22.05.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av jordskiftesak 19-018210RFA-JTRD BJERKAN Martin Gunnerius Bjerkan m.fl. NYEAFJORD
2020/1895 20200520 20.05.2020 Inngående brev 19/5687-2 Veileder til garanti- og finansforskriften Kmd Dep - Devik Bent NYEAFJORD
2020/1894 20200520 20.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften Postmottak KMD NYEAFJORD
2020/518 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/199 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad ferdigattest Coop Stokkøy - nytt drivstoffanlegg BN Entreperenør AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Manglende tilbakemelding på oversendt forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1885 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad - prosjekt velferdsteknologi sykehjem Husbanken NYEAFJORD
2020/1883 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, Fredag 19.06.2020 Trøndelag Reiseliv AS NYEAFJORD
2020/1896 20200520 20.05.2020 Inngående brev Pristilbud Hepro Respons - Åfjord Helsesenter Hepro NYEAFJORD
2020/1896 20200520 20.05.2020 Inngående brev Pristilbud Hepro Respons, Åfjord Helsesenter Hepro AS v/ Kfistoffer Gotaas Holth NYEAFJORD
2020/1897 20200520 20.05.2020 Inngående brev Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball Trondelagfylke - Tove Helland Pedersen NYEAFJORD
2020/1898 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 26. mai 2020, kl 0830 - Teams møte Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/1902 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 999220622 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1903 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende branntilsyn - Roan sykehjem 2019 - ny frist for utbedring av pålegg Ørland kommune NYEAFJORD
2020/1904 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppstart av arbeid med reguleringsplanlegging av tiltak på fv. 6312 mellom Hellfjorden og Roan sentrum Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1831 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat - st. ref. (4237963959) Hans Richard Skogly Rian NYEAFJORD
2020/1831 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4237963959 Hans Richard Skogly Rian NYEAFJORD
2020/1808 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved By barnehage Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4236597150 Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/1808 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved By barnehage - st. ref. (4236597150) Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/1627 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Annbjørg Masdal Rømma NYEAFJORD
2020/1627 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Annbjørg Masdal Rømma NYEAFJORD
2020/1604 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 985403511 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1604 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 985403511 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1617 20200520 20.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 988899801 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1440 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr. 202014766-4 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om rivnng av Sefrak-registrert naust samt oppføring av nytt på eiendommen 164/54- Utrotunet. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1764 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drenering Magne larsen NYEAFJORD
2020/1754 20200519 19.05.2020 Utgående brev Drøftingsmøte vedr krav om økt fast stilling - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1808 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved By barnehage - st. ref. (4236597150) Merete Brattgjerd NYEAFJORD
2020/1808 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved By barnehage Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4236597150 Merete Brattgjerd NYEAFJORD
2020/1813 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om massedeponi i Løvvika STOKSUND SEAPARK AS NYEAFJORD
2020/1831 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4237963959 Mari Aandahl NYEAFJORD
2020/1831 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat - st. ref. (4237963959) Mari Aandahl NYEAFJORD
2020/1884 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 918576053 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1874 20200519 19.05.2020 Inngående brev Godkjenning av etablering av nettstasjon for straumforsyning til radiolinjemast, Harbaksfjellet vindkraftverk Thomas Mo Willig NYEAFJORD
2020/1881 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 991032045 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1882 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 991032045 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1840 20200519 19.05.2020 Utgående brev Høring - Grovliseterveien - Åfjord kommune SNÅSA KOMMUNE (Svein Bjørk) m.fl. NYEAFJORD
2020/1617 20200519 19.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL midler Roar Grøtting NYEAFJORD
2020/1672 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5058/61/20 - Bekreftelse på mottatt fasadetegninger - Per Tefre NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Vedrørende sammenslåing av matrikkelenheter Kristina Larsen NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Branimir Jelic NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Danijela Novokmet NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Reynalyn Aballe NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Daniel Seizew NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Sylvi Flåtten Halvorsen NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Dragana Vidakovic NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Forfot Oddveig Anita NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Jeanette Constance Nilsen NYEAFJORD
2020/1413 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - 80% fast stilling i Bo- og oppfølgingstjenesten Margit Ryan NYEAFJORD
2020/975 20200519 19.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2019/28 20200519 19.05.2020 Utgående brev Opprop: "Evakuer barna i Moria nå!" Trøndelag Fylkeskommune v/ Lars Korsnes NYEAFJORD
2020/2 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedr. 19-03499-4 - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Brennholmen i Åfjord kommune Direktoratet for mineralforvaltning NYEAFJORD
2020/129 20200519 19.05.2020 Inngående brev Pristilbud fra Tensio TS - utbygging/forsterkning - TEN-2147-2020 Tensio TS NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøskuter 2019/2020 Anne Kristin Viken NYEAFJORD
2020/493 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbud om opplæring i velferdsteknologiens muligheter Pensjonistforbundet NYEAFJORD
2020/1064 20200518 18.05.2020 Inngående brev Felt skadegås - perioden 15.04 15.05.20 LER utmarkslag v/Tore Tårnesvik NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Innrapportering snøskuterkjøring 2019/2020 Stein Are Ystmark NYEAFJORD
2020/1854 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/165/1/13 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Kontor og overnattingsrigg Stjern Entreprenør AS NYEAFJORD
2020/1604 20200518 18.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Inge Hårstad NYEAFJORD
2020/1567 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/67/191 Igangsettingstillatelse Lauvøyveien - oppfølging vilkår Kjell Håvard Nilsen NYEAFJORD
2020/1378 20200518 18.05.2020 Inngående brev Svar på vedtaksbrev 4597/2020//VEMSTJ Bjørnør Gård NYEAFJORD
2020/90 20200518 18.05.2020 Inngående brev Etterspør tilbakemelding - Klage på vedtak 23.03.2020 Dagfinn Sørgård NYEAFJORD
2020/1848 20200518 18.05.2020 Inngående brev Reviderte retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøskuter 2019/2020 Ottar Aune NYEAFJORD
2020/2 20200518 18.05.2020 Inngående brev Behov for marinarkeologisk undersøkelse vedrørende Detaljregulering for Brennholmen, Åfjord kommune Ntnu - Fredrik Skoglund NYEAFJORD
2020/1672 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/61/20 - Ang endringstillatelse Selnesveien 517 Per Tefre NYEAFJORD
2020/1355 20200518 18.05.2020 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken - Bård Dørum NYEAFJORD
2020/1355 20200518 18.05.2020 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken - Bård Dørum NYEAFJORD
2020/1838 20200518 18.05.2020 Inngående brev Rengjorte tanker pr dato / 2020 Borstad - Brit Uglem NYEAFJORD
2020/518 20200518 18.05.2020 Inngående brev Informasjon om maler og Digital utbetalingsanmodning og etterrapportering SMIL Fylkesmannen - Røstad, Marit NYEAFJORD
2020/1837 20200518 18.05.2020 Inngående brev 20/1315 Høring - tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) Kld Dep - Berget Stian NYEAFJORD
2020/1769 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kommunekraft - Informasjon til aksjonærkommunene - situasjonen i kraftmarkedet Lundogco - Hege Christensen Birkeli NYEAFJORD
2020/1754 20200518 18.05.2020 Inngående brev Referat fra drøftingsmøte - signert av Fagforbundet ***** NYEAFJORD
2020/1833 20200518 18.05.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 Imdi - noreply@imdi.no NYEAFJORD
2020/1831 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat - st. ref. (4237963959) Ingeborg Brandsæter NYEAFJORD
2020/1831 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4237963959 Ingeborg Brandsæter NYEAFJORD
2020/1808 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved By barnehage - st. ref. (4236597150) Anniken Strand NYEAFJORD
2020/1808 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved By barnehage Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4236597150 Anniken Strand NYEAFJORD
2020/1778 20200518 18.05.2020 Utgående brev Signert vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** Skatteetaten NYEAFJORD
2020/1872 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 917976082 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1873 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 917976082 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1855 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/173/6 Søknad om tillatelse til tiltak - Flytting av septiktank OEG Tegnekontor AS NYEAFJORD
2020/1853 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/90/12 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 1/16 Katrine Thresen Aarre NYEAFJORD
2020/1853 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/90/12 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 1/16 Are Aarre NYEAFJORD
2020/1851 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/90/27 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/2 Katrine Thoresen Aarre NYEAFJORD
2020/1851 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/90/27 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 1/2 Are Aarre NYEAFJORD
2020/1852 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/90/134 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 1/304 Katrine Thoresen Aare NYEAFJORD
2020/1852 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/90/134 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 1/304 Are Aarre NYEAFJORD
2020/1885 20200518 18.05.2020 Inngående brev Besvart forespørsel - Velferdsteknologi sykehjem Husbanken NYEAFJORD
2020/1672 20200518 18.05.2020 Utgående brev 5018/61/20 - Endringstillatelse - Ombygging av fritidsbolig - Selnesveien 517 - Per Arne Tefre Per Arne Tefre NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av forsikringsattest - ***** ***** ***** Fremtind NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Oppsigelse forsikringsattest - ***** ***** ***** Fremtind NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2019/2020 Sturla Storfjeld NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019 - 2020 Paul Humstad NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019 - 2020 Roger Johansen NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019 - 2020 Tone K. Berdal NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019 - 2020 Odd Arnevik NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019 - 2020 Roald Stjern NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019 - 2020 Willy Rømma NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 John Groven NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Lars Ole Hopstad og Oddbjørn Hopstad NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Bjørn Erik Lyngås NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Jørgen Humstad NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Tom-Didrik Sørlie NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Jens Berdahl NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Magne Strand NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Birger Staven NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Inger Sandhals NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Arne Sæther NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Einar Sørdahl NYEAFJORD
2020/1627 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Mari Hoem Stokke-Bakken NYEAFJORD
2020/1627 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Mari Hoem Stokke-Bakken NYEAFJORD
2020/1627 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Mats Roar Sakshaug NYEAFJORD
2020/1627 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Mats Roar Sakshaug NYEAFJORD
2020/1627 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Arild Landrø NYEAFJORD
2020/1627 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Arild Landrø NYEAFJORD
2020/1651 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på henvendelse 11.05.20 - Søknad om fradeling og oppmåling Tore Alstad NYEAFJORD
2020/1413 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Bo- og oppfølgingstjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218196838 Mona Rømma NYEAFJORD
2020/1411 20200518 18.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218181184 Branimir Jelic NYEAFJORD
2020/1567 20200518 18.05.2020 Utgående brev 5058/67/191 - Igangsettingstillatelse IG1 - Oppføring av fritidsbolig med sjøbod - Lauvøyveien 625 - Kjell Håvard Nilsen ADVANSIA AS NYEAFJORD
2020/1567 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/67/191 - Tinglyst erklæring - VA-ledning over annen eiendom Kjell Håvard Nilsen NYEAFJORD
2020/1567 20200518 18.05.2020 Utgående brev 5058/67/191 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Lauvøyvien - Kjell Håvard Nilsen Kjell Håvard Nilsen NYEAFJORD
2020/1567 20200518 18.05.2020 Utgående brev 5058/67/191 - Tildeling adresse - Ny fritidsbolig Kjell Håvard Nilsen NYEAFJORD
2020/1594 20200518 18.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuter 2019/2020 Asle Groven NYEAFJORD
2020/521 20200518 18.05.2020 Inngående brev Signert protokoll fagforbundet - særskilte forhandliner etter HTA kap 4 4.2.2 Fagforbundet NYEAFJORD
2020/521 20200518 18.05.2020 Utgående brev Protokoll -særskilteforhandlinger etter HTA kap4. § 4.2.2 Bjørg Markanes NYEAFJORD
2020/455 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å ta ut nok råvannsprøver - Roan kommunale vannverk Mattilsynet NYEAFJORD
2020/592 20200518 18.05.2020 Utgående brev Låneavtale mellom Åfjord kommune og Husbanken Husbanken m.fl. NYEAFJORD
2020/716 20200518 18.05.2020 Inngående brev 5058/107/102 Klage på vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om torvtak Terese Sørgård NYEAFJORD
2020/2 20200518 18.05.2020 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Brennholmen - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/93 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tidligere behandlinger BARØYHAUGEN 66/9 - oversendelse 1 av 3 Nils-Jacob Lugg NYEAFJORD
2020/93 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tidligere behandlinger Barøyhaugen 66/9 - oversendelse 2 av 3 Nils-Jacob Lugg NYEAFJORD
2020/93 20200518 18.05.2020 Utgående brev Tidligere behandlinger Barøyhaugen 66/9 - oversendelse 3 av 3 Nils-Jacob Lugg NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/258 20200518 18.05.2020 Inngående brev Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/195 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest sanering drivstoffanlegg ved Coop Stokkøya, Gnr/bnr 91/18 Rune Nesset NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1871 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 918576053 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1831 20200517 17.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat - st. ref. (4237963959) Bakhtiar Palany NYEAFJORD
2020/1831 20200517 17.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4237963959 Bakhtiar Palany NYEAFJORD
2020/1831 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat - st. ref. (4237963959) Martine Pedersen NYEAFJORD
2020/1831 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4237963959 Martine Pedersen NYEAFJORD
2020/1627 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Biblioteksjef - Åfjord kommune - st. ref. (4229434551) Eirin Rustli NYEAFJORD
2020/1627 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef - Åfjord kommune Kultur, idrett og frivillighet Åfjord kommune - st. ref. 4229434551 Eirin Rustli NYEAFJORD
2020/1655 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Simon Larsen NYEAFJORD
2020/1655 20200516 16.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Simon Larsen NYEAFJORD
2020/1800 20200515 15.05.2020 Inngående brev 5058/175/34 - Samsvarserklæring Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/510 20200515 15.05.2020 Inngående brev 20/67-7 Signert referat Representantskapsmøte 2020 Ika-Trondelag - Randi Ness NYEAFJORD
2020/510 20200515 15.05.2020 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte 2020 Afjord Kommune - Johansen Per NYEAFJORD
2020/124 20200515 15.05.2020 Inngående brev Detaljregulering - Åsmundvatnet boligområde, del av GBnr 57/1 - Ønske om trekk av innsigelse Finn Herje NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Indre Fosen kommune NYEAFJORD
2020/942 20200515 15.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Åfjord kommune - st. ref. 4204535812 Mia Johanne Stjern NYEAFJORD
2020/1831 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat - st. ref. (4237963959) Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1831 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Sør-Roan skole - 80 % vikariat Sør-Roan skole, Åfjord kommune - st. ref. 4237963959 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1868 20200515 15.05.2020 Inngående brev Måøyan naturreservat - dispensasjon til graving i forbindelse med bruk av metalldetektor - Trond Aagesen - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1869 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedr. 202015391-2 - Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1655 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Kari Stamnes NYEAFJORD
2020/1655 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Kari Stamnes NYEAFJORD
2020/1629 20200515 15.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4228983493 Marianne Bratland Largado NYEAFJORD
2020/1517 20200515 15.05.2020 Inngående brev Etterspør svar - Skifte av eier for eiendom G.nr/Br.nr 77/6 i Roan Morten Hval NYEAFJORD
2020/1441 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedtak om registrering av Fotballhallen Åfjord som særskilt brannobjekt Ørland kommune NYEAFJORD
2020/1420 20200515 15.05.2020 Inngående brev Vedtak om registrering av By barnehage som særskilt brannobjekt Ørland kommune NYEAFJORD
2020/2 20200514 14.05.2020 Inngående brev Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002 Multiconsult NYEAFJORD
2020/1594 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Roar Vingen NYEAFJORD
2020/2 20200514 14.05.2020 Inngående brev Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002 Multiconsult ASA NYEAFJORD
2020/1735 20200514 14.05.2020 Inngående brev Etterspør svar - Brandsøyveien 240 - Åfjord (5058) Skatteetaten - Kåss, Gunn NYEAFJORD
2020/1652 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Embla Aspaas NYEAFJORD
2020/1652 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Embla Aspaas NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2020/1617 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 988899801 - Roar Grøtting Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1814 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 970886354 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1812 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1805 20200514 14.05.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale - Visindi AS Visindi AS NYEAFJORD
2020/1807 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1808 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved By barnehage Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4236597150 Stine Elveseter Aaldstedt NYEAFJORD
2020/1808 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved By barnehage - st. ref. (4236597150) Stine Elveseter Aaldstedt NYEAFJORD
2020/1808 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider ved By barnehage - st. ref. (4236597150) Anne iren Hårstad NYEAFJORD
2020/1808 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider ved By barnehage Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4236597150 Anne iren Hårstad NYEAFJORD
2020/1762 20200514 14.05.2020 Utgående brev 5058/141/142- Ferdigattest - 2 stk. utleiehytter og 1 stk. redskapshus - Robu AS SAGA HUS AS NYEAFJORD
2020/1777 20200514 14.05.2020 Utgående brev 5058/141/221 - Tildeling av adresser - Oppføring av vertikaldelt tomannsbolig på Bessaker - Stig Selnes m/flere Stig Magne Selnes NYEAFJORD
2020/1458 20200514 14.05.2020 Inngående brev 5058/36/6 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av utestue og vedbod - Stordalsveien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/124 20200514 14.05.2020 Inngående brev Åsmundvatnet boligområde - geoteknikk Multiconsult - Selmer, Ann Kristin NYEAFJORD
2020/577 20200514 14.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt tilskudd - kompetanse og innovasjonstilskudd fmtpost@fylkesmannen.no NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøscooter 2019/2020 Odd Erik Murvold NYEAFJORD
2020/1177 20200513 13.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL midler - Iverøra Samdrift Iverøra Samdrift da v/Marius Bårdli Forfot NYEAFJORD
2020/1509 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking, 44/1, Åfjord kommune Trondelagfylke - Ingvild Sjøbakk NYEAFJORD
2020/863 20200513 13.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2020 20/32012 Tbrt - Carlsson Anna NYEAFJORD
2020/922 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Einar Handberg m.fl. NYEAFJORD
2020/903 20200513 13.05.2020 Utgående brev Innvilget søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/942 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Åfjord kommune - st. ref. 4204535812 Emilie Benedikte Johansen Varsi NYEAFJORD
2020/942 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Åfjord kommune - st. ref. 4204535812 Julie Årbogen NYEAFJORD
2020/942 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Åfjord kommune - st. ref. 4204535812 Lena Harbak NYEAFJORD
2020/942 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Åfjord kommune - st. ref. 4204535812 Rania Mostafa NYEAFJORD
2020/942 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærlinger Åfjord kommune - st. ref. 4204535812 Mia Johanne Stjern NYEAFJORD
2020/981 20200513 13.05.2020 Utgående brev 5058/39/2 - Godkjenning av plan for nydyrking Gunnar Singsaas NYEAFJORD
2020/1257 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd telledato 01.03.2020 Olav Lindbak NYEAFJORD
2020/588 20200513 13.05.2020 Utgående brev BEKREFTELSE FOR MOTTATT TILSKUDD FOR 2020 REF. 20/3333 Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/671 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tillatelse - Utlegg av sjøkabler i Mindebukta og Dragseidvågen - Seaworks Kabel AS SEAWORKS KABEL AS NYEAFJORD
2020/673 20200513 13.05.2020 Utgående brev Tillatelse - Utlegg av sjøkabler i Lunnfjorden og Vikafjorden - Seaworks Kabel AS SEAWORKS KABEL AS NYEAFJORD
2020/689 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning fredag 15. mai Jan Egil Amlien m.fl. NYEAFJORD
2020/716 20200513 13.05.2020 Utgående brev 5058/107/102 - Klagebehandling - Dispensasjon taktekking på fritidsbolig - Linesøya - Frode Krangsås Frode Krangsås NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200513 13.05.2020 Utgående brev Utbetaling av depositum ***** NYEAFJORD
2020/518 20200513 13.05.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning og etterrapporterBjarne Lund ing SMIL, UKL og verdensarv Fylkesmannen - Røstad, Marit NYEAFJORD
2020/319 20200513 13.05.2020 Inngående brev 5058/58/272 - Godkjent sletting av tilfluktsrom fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap postmottak@dsb.no NYEAFJORD
2020/290 20200513 13.05.2020 Utgående brev 5058/64/1 - Fradeling av tilleggsparsell - Tore Tårnesvik - dispensasjon og tillatelse Tore Tårnesvik NYEAFJORD
2020/141 20200513 13.05.2020 Utgående brev 5058/139/2 - Fradeling landbruksareal som tilleggsjord - Mostervikveien 300 - tillatelse Grete Jakobsen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200513 13.05.2020 Inngående brev Innvilget søknad om sletting av tilfluktsrom - Øvre Årnes 1 - gbnr. 58/239 - Åfjord Kommune DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) NYEAFJORD
2020/1587 20200513 13.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på matrikkelført grunnerverv/tiltredelse i matrikkelen Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1492 20200513 13.05.2020 Utgående brev 5058/164/58 - Byggetillatelse - Fasadeendring (verandadør) av bolig - Eiansveien 307 - Kurt Rønning Kurt Rønning NYEAFJORD
2020/1447 20200513 13.05.2020 Utgående brev Innstilling Musikk- og kulturskolelærer Åfjord kulturskolelærer med presisering UTDANNINGSFORBUNDET ÅFJORD NYEAFJORD
2020/1299 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd telledato 01.03.2020 Magnus Lothe NYEAFJORD
2020/1339 20200513 13.05.2020 Utgående brev Årsmeldinger 2019 fra kontrollutvalgene i Roan og Åfjord FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS NYEAFJORD
2020/1340 20200513 13.05.2020 Utgående brev Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 2020 FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS NYEAFJORD
2020/1275 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd telledato 01.03.2020 Oene Van Dijk NYEAFJORD
2020/1244 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd telledato 01.03.2020 Jan Morten Forfot NYEAFJORD
2020/1245 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd telledato 01.03.2020 Hege M Jystad NYEAFJORD
2020/1809 20200513 13.05.2020 Inngående brev Svar på klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Terje Haltstrand NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Herlaug Stjern NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Torbjørn Sundland NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Kjell Tore Stjern NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Egil Hellan NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Svein Berdal NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Åge Karlsen NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Einar Peder Ranheim NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Harald Rånes NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Gunnar Sandes NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Eivind Hopstad NYEAFJORD
2020/1594 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring 2019/2020 Roger Harsvik NYEAFJORD
2020/1648 20200513 13.05.2020 Utgående brev 5058/8/9 - Midlertidig svarbrev / etterlysning av dokumenter Tormod Stigen NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Ellen Veronika Hammer NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Ellen Veronika Hammer NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Mari Aandahl NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Mari Aandahl NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Tone Rømma NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Tone Rømma NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Eirin Eggen Storlimo NYEAFJORD
2020/1652 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Eirin Eggen Storlimo NYEAFJORD
2020/1655 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Vladimir Vukovic NYEAFJORD
2020/1655 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Vladimir Vukovic NYEAFJORD
2020/1737 20200513 13.05.2020 Utgående brev Innvilget kommunalt tilskudd til melkekvotekjøp Anders Strudshavn NYEAFJORD
2020/1740 20200513 13.05.2020 Utgående brev Innvilget kommunalt tilskudd Husdal Jon NYEAFJORD
2020/1744 20200513 13.05.2020 Utgående brev Søknad om skadefelling av grågås - Linesøy utmarkslag Arne Egil Hansen NYEAFJORD
2020/1704 20200513 13.05.2020 Utgående brev Bekreftelse E. Hopstads Enke AS - Merkur-programmet E. HOPSTADS ENKE AS NYEAFJORD
2020/1709 20200513 13.05.2020 Inngående brev Roan Maskin AS - søknad om tiltak i sjø - oversendelse av høringsuttalelser - Utro i Sandskogna - 64/3 Roan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200513 13.05.2020 Inngående brev 5058/66/11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Eierandel 1/6 Monica Kjønnøy Webb NYEAFJORD
2020/1680 20200513 13.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 19 mai Ole Torberg Bjørnevik m.fl. NYEAFJORD
2020/690 20200512 12.05.2020 Inngående brev Bona Safir Fosen Kysthavn Skipsconsult - BonaSafir NYEAFJORD
2020/1782 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/156/34 Søknad om ferdigattest - lagerhall Einarsdalen industriområde Live - Øverdal og Bye Byggservice AS NYEAFJORD
2020/610 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr D-Sak 56/20 arkivsaksnummer: 2020/610 Ann Karin Mattson NYEAFJORD
2020/1779 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/173/16 Søknad om ferdiattest - vedlagt samsvarserklæring Øverdal og Bye AS NYEAFJORD
2020/1774 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/148/1 Søknad om ferdigattest - Redskapshus Gisle Bratgjerd NYEAFJORD
2020/1785 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/90/8,87 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning- Grensejustering - Stokkneset Ellinor Haavik NYEAFJORD
2020/1786 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/60/26 - Søknad om oppføring av ny garasje - Selnesveien 432 Geir Olden NYEAFJORD
2020/1787 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/24/1 - Søknad om riving av bygning - Fjellveien 757 Arne Amundal NYEAFJORD
2020/1790 20200512 12.05.2020 Inngående brev Åfjord kommune - Skatteinngangen 2020 Kemnerkontoret for Fosen NYEAFJORD
2020/1791 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/66/11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Monica Kjønnøy Webb Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1792 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/104/24 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - ny grunneiendom - Herfjord boligfelt Wenche og Henry Skjærvik NYEAFJORD
2020/1793 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/106/11 - Avtale om leie av jord - Bjørn R Sørgård og Anne Merete Hansen Lines Bjørn Sørgård Og Anne Merete Hansen Lines NYEAFJORD
2020/1794 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/65/1 - Søknad om fradeling - Øyan Jørn Flenstad NYEAFJORD
2020/1795 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/139/2 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Mostervikveien Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1800 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/175/34 - Søknad om tillatelse i ett trinn - riving av fritidsbolig FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/1781 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/172/1 -Søknad om tillatelse til tiltak - Kråkfjordveien 29 Roan Bygg AS NYEAFJORD
2020/1783 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/8/18 - Søknad om ferdigattest på garasje - Humstadveien 551 Øystein Hegvik NYEAFJORD
2020/1709 20200512 12.05.2020 Utgående brev 5058/164/3 - Tillatelse til å etablere molo i Sandskogan - søknad etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1733 20200512 12.05.2020 Utgående brev 5058/60/129 - Ferdigattest - Ny enebolig på Strand - Ann Doris og Roald Stjern STJERN ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/1655 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Ida-Mari Hepsø Bye NYEAFJORD
2020/1655 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Ida-Mari Hepsø Bye NYEAFJORD
2020/1655 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Beate Othelie Stokke NYEAFJORD
2020/1655 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Beate Othelie Stokke NYEAFJORD
2020/1652 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Åsta Sofie Forfod NYEAFJORD
2020/1652 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Åsta Sofie Forfod NYEAFJORD
2020/1652 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/1652 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/1365 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. 202015400-2 - Tillatelse til etablering av ny avkjørsel - Fv. 6320 - 107/49 - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Berit Sofie Gilde NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Silje Katrine Ratvik NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Bente Anita Gilde NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Hege Davidsen By NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Turid Gilde NYEAFJORD
2020/1412 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider NATT Hjemmetjenesten Pleie og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4218190926 Jay-ar Calimag NYEAFJORD
2020/1411 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilsetting av helsefagarbeider 80% saksfremlegg Bjørg Markanes m.fl. NYEAFJORD
2020/1393 20200512 12.05.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 10 - Korona-viruset - Informasjon fra Åfjord kommune (11.05.2020 - 14:08) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1440 20200512 12.05.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - riving av naust og oppføring av nytt naust - Utro tunet - Åfjord 164/54 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Mitchel Mulders NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Kelemen Mátis NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Geir Anfinn Halland Johansen NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Marius Eide Stjern NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Elena Yakovleva NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Trine Schau Fjellstad NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 PIA WELDE NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Isabel Lydersen NYEAFJORD
2020/1446 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kulturskolerektor Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219317942 Lars Løberg monstad NYEAFJORD
2020/1581 20200512 12.05.2020 Utgående brev 5058/105/9 - Ferdigattest - Rehabilitering skorsteiner - Grøttingsveien 278 - Jan Aune TRØNDELAG PIPESENTER AS NYEAFJORD
2020/314 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/85/45 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Harbak Harbak Sameiet NYEAFJORD
2020/453 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 917866708 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/549 20200512 12.05.2020 Inngående brev 5058/177/1 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ny grunneiendom - Nordskjørveien 1103 Steinar Næss NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200512 12.05.2020 Inngående brev Velkommen til webinar med tema "Internkontroll hos landbrukskontorene" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1144 20200512 12.05.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 988899801 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Emilie Frønes Forfot NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Ina Hammer NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Julie Årbogen NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Marthe Susanne Pedersen NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Ronja Morkemo NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev E-post til jobbsøker - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Eivind Karlsaune Hugdal NYEAFJORD
2020/1061 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Ferievikarer i barnehage, sommer 2020 Åfjord kommune - st. ref. 4208466856 Eirill-Anita Harsvik Haugen NYEAFJORD
2020/1594 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøscooter 2019/2020 Gunnar Singsås NYEAFJORD
2020/1771 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad - Fellingstillatelse grågås Anders Strudshavn NYEAFJORD
2020/1651 20200511 11.05.2020 Inngående brev 5058/64/4 Rekvisisjonsskjema kart og oppmåling - tomt B1 Tore Alstad NYEAFJORD
2020/1766 20200511 11.05.2020 Inngående brev Åfjord kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon (INTERNAL) Telenor - modernisering@telenor.com NYEAFJORD
2020/123 20200511 11.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2003827 - 21.04.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/211 20200511 11.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2003826 - 21.04.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/120 20200511 11.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2003824 - 21.04.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/961 20200511 11.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2003820 -21.04.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/210 20200511 11.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2003829 - 21.04.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/209 20200511 11.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2003832 - 21.04.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/1030 20200511 11.05.2020 Inngående brev Informasjon vedr.ASC sertifisering Salmar Buholmen Salmar - Håvard Skjærvø NYEAFJORD
2020/1030 20200511 11.05.2020 Inngående brev ACS sertifisering Salmar Farming avd. Gjæsingen. Salmar - Fredrik Thrana NYEAFJORD
2020/1437 20200511 11.05.2020 Inngående brev Etterspør status - Ferdigattest Sak : 2018/654 - Øysten Staven Nlr - Hans Emil Dale NYEAFJORD
2020/1764 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innen landbruksnæringen - Nydyrking Magne Staven Larssen NYEAFJORD
2020/1594 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøscooter 2019/2020 Ole Torstein Stjern NYEAFJORD
2020/1544 20200511 11.05.2020 Inngående brev 5058/148/1 Søknad om ferdigattest - Gjødselkumme 148/1 Gisle Bratgjerd NYEAFJORD
2020/1544 20200511 11.05.2020 Inngående brev 5058/146/7 Søknad om ferdigattest - Gjødselkumme 146/7 Gisle Bratgjerd NYEAFJORD
2020/1510 20200511 11.05.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Midt-Norge 110-sentral IKS. Mn110 - Arvid Vollum NYEAFJORD
2020/577 20200511 11.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på vilkår - kompetanse og innovasjonstilskudd Arkivet Fylkesmannen NYEAFJORD
2020/855 20200511 11.05.2020 Inngående brev Dokument 20/00130-1 Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 sendt fra AtB AS Atb - noreply@atb.no NYEAFJORD
2020/1763 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 Postmottak KUD NYEAFJORD
2020/1120 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøscooter 2019/2020 Dagfinn Rædergård NYEAFJORD
2020/1756 20200511 11.05.2020 Inngående brev Krav om drøfting ***** NYEAFJORD
2020/1755 20200511 11.05.2020 Inngående brev Krav om økt fast stilling ***** NYEAFJORD
2020/1757 20200511 11.05.2020 Inngående brev Krav om fast stilling - ***** ***** Fagforbundet Åfjord NYEAFJORD
2020/1762 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Saga Hus A.S NYEAFJORD
2020/1754 20200511 11.05.2020 Inngående brev Krav om økt fast stilling - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1765 20200511 11.05.2020 Utgående brev Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler Åfjord kommune ellby@trondelagfylke.no NYEAFJORD
2020/1767 20200511 11.05.2020 Inngående brev 5058/107/143 Søknad om tillatelse til tiltak - nytt bygg - fritidsbolig Anders Falkfjell NYEAFJORD
2020/1768 20200511 11.05.2020 Utgående brev 5058/66/26 - Oversikt kontaktpersoner for nabovarsel Trude Mosand NYEAFJORD
2020/1769 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innkalling generalforsamling i Kommunekraft AS 27. mai 2020 Lundogco - Hege Christensen Birkeli NYEAFJORD
2020/1772 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1770 20200511 11.05.2020 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling 2020 NTS ASA NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Merete Brattgjerd NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Merete Brattgjerd NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Randi Moen-Stjern NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Randi Moen-Stjern NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Rania Mostafa NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Rania Mostafa NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Utgående brev Faktura etter Naturdatas viltkonferanse 2019 - refusjon av forskutterte utgifter ÅFJORD KOMMUNE NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Utgående brev Test utgående brev Monika Kataja NYEAFJORD
2020/1624 20200511 11.05.2020 Utgående brev Angående betaling av husleie ***** NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Lise Rehaug NYEAFJORD
2020/1652 20200511 11.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Lise Rehaug NYEAFJORD
2020/1738 20200511 11.05.2020 Utgående brev Innvilget kommunalt tilskudd Bjørnar Frønes NYEAFJORD
2020/1739 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** NYEAFJORD
2020/1678 20200511 11.05.2020 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - april og mai 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1509 20200511 11.05.2020 Inngående brev 5058/44/1 - Uttalelse til plan for nydyrking - Ståle Larsen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1562 20200511 11.05.2020 Inngående brev Kråkøysundet fiskerikai - leieavtale 2020 - signert leietaker Albert Larsen NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Lise Marie Steinvik Bagøien NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Cristina J. Langfeldt NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Suzanneke Renee Maria Florence Erens NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Kelemen Mátis NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Brandt Fredriksen NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Vitaliy Pukish NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Hilde Knedal Andersen NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Eriko Saito NYEAFJORD
2020/1447 20200511 11.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Musikk- og kulturskolelærer Kultur, idrett og frivillighet, Åfjord kommune - st. ref. 4219455641 Svein Joar Gustavsen NYEAFJORD
2020/1490 20200511 11.05.2020 Utgående brev 5058/88/59 - Rammetillatelse - Oppføring av fritidsbolig Nessaveien 27 - Reidar Moen NEU AS NYEAFJORD
2020/1364 20200511 11.05.2020 Utgående brev Ang faktura for vasking ***** NYEAFJORD
2020/1147 20200511 11.05.2020 Inngående brev Protokoll - frikjøp hovedtillitsvalgt Fagforbundet Fagforbundet Åfjord NYEAFJORD
2020/1220 20200511 11.05.2020 Utgående brev 5058/89/56 - Tillatelse - Utbedring av adkomst og støttemur - Brattlia - Camilla Flenstad AMUNDAL MASKIN AS NYEAFJORD
2020/1220 20200511 11.05.2020 Utgående brev 5058/89/56 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Brattlia - Camilla Flenstad Camilla Fenstad NYEAFJORD
2020/950 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tillatelse - Gnr 94 bnr 8 - Stokken - Åfjord - Trøndelag - Søknad om tiltak etter HFL - Kabler/rør/ledninger Kystverket NYEAFJORD
2020/1082 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Marit Myhre Standahl NYEAFJORD
2020/328 20200511 11.05.2020 Inngående brev Rapportering - Ressurskrevende tjenester i Roan og Åfjord Åfjord kommune - Laila Refsnes NYEAFJORD
2020/577 20200511 11.05.2020 Utgående brev BEKREFTELSE MOTTATT BREV OM KOMPETANSETILSKUDD REF 20/3278 Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/151 20200511 11.05.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - kvalitetsheving av grenser Harry Rudolf Braseth m.fl. NYEAFJORD
2020/93 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tidligere behandlinger BARØYHAUGEN 66/9 Nils-Jacob Lugg NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 11 - Fradrag for berøringsfrie armaturen på batteri istf. 230 V Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 13 - Omprosjektering legesenter Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 15 - Flytting av vei langs sjøen Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 17 - Fradrag for mindre solavskjerming (screens) Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 09 - Storkjøkken endringer Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 10 - Endringer i mengder sanitær Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Avtale om nettutbygging - Åfjord kommune (Roan sykeheim) og Tensio Trøndelag Sør Tensio Trøndelag Sør NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding 06 - Sanering og deponi av asbestholdende fasade bygg 10 Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/129 20200511 11.05.2020 Inngående brev Varsel om avvik / endring - melding nr 07 - Hepro pålagt som leverandør for patientvarslingsanelgg Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/1165 20200510 10.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 100 % fast undervisningsstilling Brandsfjord skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4212406790 Astrid Kristine Laugen NYEAFJORD
2020/1165 20200510 10.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 100 % fast undervisningsstilling Brandsfjord skole Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4212406790 G van der Wal NYEAFJORD
2020/1652 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Gro-Anita Salbuvik NYEAFJORD
2020/1652 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Gro-Anita Salbuvik NYEAFJORD
2020/1655 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Christiane Berdahl NYEAFJORD
2020/1655 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Christiane Berdahl NYEAFJORD
2020/1652 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Luis Miguel Fernandes de Sousa NYEAFJORD
2020/1652 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Luis Miguel Fernandes de Sousa NYEAFJORD
2020/1629 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - st. ref. (4228983493) Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/1629 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4228983493 Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/1629 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - st. ref. (4228983493) Tove Mette Wigdahl Jåma NYEAFJORD
2020/1629 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4228983493 Tove Mette Wigdahl Jåma NYEAFJORD
2020/1628 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - st. ref. (4228971210) Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/1628 20200510 10.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4228971210 Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/1629 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - st. ref. (4228983493) Ronny Karlsen NYEAFJORD
2020/1629 20200509 09.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4228983493 Ronny Karlsen NYEAFJORD
2020/1629 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - st. ref. (4228983493) Hege Aannø Kraft NYEAFJORD
2020/1629 20200509 09.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstilling Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4228983493 Hege Aannø Kraft NYEAFJORD
2020/1652 20200509 09.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Andrea Helen Sandmo-Alstad NYEAFJORD
2020/1652 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Andrea Helen Sandmo-Alstad NYEAFJORD
2020/1510 20200508 08.05.2020 Inngående brev Dokumenter fra Representantskapsmøte 29.04.2020. Mn110 - Arvid Vollum NYEAFJORD
2020/1750 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tiltak for utbedring av kommunal vei Fagerdal/Øverdal Hilde Oldertrøen NYEAFJORD
2020/1749 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon Bygdekinoen Kino - Grethe Næss NYEAFJORD
2020/703 20200508 08.05.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet - ekstraordinær skadefelling av jerv på deler av Fosenhalvøya post@miljodir.no NYEAFJORD
2020/1594 20200508 08.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøskuter 2019/2020 Jørn Roar Almaas NYEAFJORD
2020/1748 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/93/3 Søknad om tillatelse til tiltak - rivning av hus Widar Salbuvik NYEAFJORD
2020/1747 20200508 08.05.2020 Inngående brev Kontaktperson - mobbeombudet i Trøndelag Trondelagfylke - Hans Johan Lieng NYEAFJORD
2020/559 20200508 08.05.2020 Inngående brev Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere Politiet - Lone Bangsund NYEAFJORD
2020/1581 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Trondelagpipesenter - Nils J. V?rnes NYEAFJORD
2020/1746 20200508 08.05.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord på gnr. 165/75 Afjord Kommune - Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/1743 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/178/1 Søknad - Deling / Rekvisisjon av oppmålingsforretning Magnus Lothe NYEAFJORD
2020/1738 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innenfor landbruksnæringen - melkekvote Bjørnar Frønes NYEAFJORD
2020/1538 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/146/66 -Søknad om tillatelse til tiltak- nytt bygg - Strandalia 18 Rorlegger-Rikardsen - Ketil Gilde NYEAFJORD
2020/1735 20200508 08.05.2020 Inngående brev Veiadresse - Brandsøyveien 240 - Åfjord (5058) Skatteetaten - Kåss, Gunn NYEAFJORD
2020/1494 20200508 08.05.2020 Inngående brev Dokument 202013055-3 Utbetaling av spillemidler Tursti Utro, Roan anleggsnr. 60292 sendt fra Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/84 20200508 08.05.2020 Inngående brev Klage på vedtatt gebyr fra Åfjord kommune. Kurt Sundet NYEAFJORD
2020/885 20200508 08.05.2020 Inngående brev Frem sending av sak 06/2020 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - uttalelse til Årsmelding og regnskap 2019 for Åfjord kommune. Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/885 20200508 08.05.2020 Inngående brev Frem sending av sak 05/2020 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - uttalelse til Årsmelding og regnskap 2019 for Roan kommune. Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/1734 20200508 08.05.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord Inge Hårstad NYEAFJORD
2020/1660 20200508 08.05.2020 Inngående brev Roan Sykeheim - supplering IG01 Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/1733 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/60/129 - Søknad om ferdigattest Stjern - Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/962 20200508 08.05.2020 Inngående brev Kjørebok snøscooter 2019/2020 Morten Kilås NYEAFJORD
2020/940 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justering av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk Anne Johanne Kråkenes NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Gina Moan NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Jeanette Constance Nilsen NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Tove Iren Berntsen NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Cathrine Hagen NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Dag Gaute Gaasemyr NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Gunn Elin Lysø NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Aiga Eglite Berg NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Bjørn Lønnum Andreassen NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Elisabet Braseth Karlsaune NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Ingunn Molden Grøntvedt NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Mats jacobsen NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Solrunn Farnes Storvoll NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Tina Herland NYEAFJORD
2020/1082 20200508 08.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Konsulent Servicetorget, Åfjord kommune - st. ref. 4206378466 Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/1140 20200508 08.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling SMIL Magne Hårstad NYEAFJORD
2020/1144 20200508 08.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av dreneringstilskudd Roar Grøtting NYEAFJORD
2020/173 20200508 08.05.2020 Utgående brev 5058/165/5 - Per Gipling - ulovlig steinfylling i strandsonen - Måvika Per Gipling NYEAFJORD
2020/577 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd til kompetanse - og innovasjon Omsorgsplan 2020 Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/453 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/356 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/356 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/588 20200508 08.05.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd på kompetanse - og innovasjon 2020 Utviklingssenteret Trøndelag Åfjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/623 20200508 08.05.2020 Utgående brev Samordnet registermelding - Del 1 - Hovedblankett - Fornybarsenteret Åfjord KF NTL BRØNNØYSUNDREGISTRENE NYEAFJORD
2020/690 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Bona Safir Bontveit Rederi AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/1736 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/58/57 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg Jostein Lillemo NYEAFJORD
2020/1737 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innen landbruksnæringen - melkekvote Anders Strudshavn NYEAFJORD
2020/1744 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om skadefelling av grågås Linesøy Utmarksrslag v/Arne E. Hansen NYEAFJORD
2020/1740 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innenfor landbruksnæringen - melkekvote Anny Nittemark Husdal NYEAFJORD
2020/1741 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/141/132 - Melding om montering av vannmåler - Bessakerveien 408 Rorlegger-Rikardsen - Ketil Gilde NYEAFJORD
2020/1745 20200508 08.05.2020 Inngående brev 5058/166/2 Søknad om tillatelse til tiltak - Ny vei - Nordskjørveien 322 - Anders Strudshavn Anders Strudshavn NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Tone Leseth NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Tone Leseth NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Nina Øyan-Mogård NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Nina Øyan-Mogård NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Anja Helen Stegali NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Anja Helen Stegali NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune - st. ref. (4229578777) Refugio Jenarra NYEAFJORD
2020/1652 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 Refugio Jenarra NYEAFJORD
2020/1655 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver landbruk - st. ref. (4227764283) Sukebate Aletengqimuke NYEAFJORD
2020/1655 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver landbruk Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4227764283 Sukebate Aletengqimuke NYEAFJORD
2020/1606 20200508 08.05.2020 Utgående brev Møteprotokoll 10.02.20 Ungdomsrådet NYEAFJORD
2020/1629 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling - st. ref. (4228983493) Klaudia Matis NYEAFJORD