eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbud på nytt kunstgress i ballbinge v/Stoksund oppvekstsenter Scanturf - Øyvind A. Sletner NYEAFJORD
2020/3782 20201124 24.11.2020 Inngående brev 5058/94/1 - Situasjonskart Guttelvik Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/3855 20201124 24.11.2020 Inngående brev Krav om ulovlighetsoppfølging - haster! Bjerkan-Stav - Sigbjørn Oldren NYEAFJORD
2020/2420 20201124 24.11.2020 Inngående brev Mostervikvegen 360 og 366 - gnr. 139 bnr. 4 - fradeling atter pbl. og dispensasjonssøknad. tore tagseth NYEAFJORD
2020/3734 20201124 24.11.2020 Inngående brev Sak 13985/2020//ERLAUN Haugsnes - Einar Inge NYEAFJORD
2020/3847 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tillatelse til arrangement. Eli Hægstad Iversen NYEAFJORD
2020/3446 20201124 24.11.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad Lysø korrigert. MesterService AS NYEAFJORD
2020/3302 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 EVANGELISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN NORWEGEN NYEAFJORD
2020/3347 20201124 24.11.2020 Inngående brev Revidert byggesøknad 58/177 SÅ ANLEGGSPARK AS NYEAFJORD
2020/3507 20201124 24.11.2020 Inngående brev Rapport etter digitalt branntilsyn 04.11.20 Ørland kommune NYEAFJORD
2020/3508 20201124 24.11.2020 Inngående brev Rapport etter digitalt tilsyn Maribo Barnehage Ørland kommune NYEAFJORD
2020/3558 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Morten Stene m.fl NYEAFJORD
2020/2998 20201124 24.11.2020 Inngående brev Registreringsskjema - Privat veilysanlegg - Bessakerveien / boligfelt Bessakerveien/boligfelt NYEAFJORD
2020/2998 20201124 24.11.2020 Inngående brev Registreringsskjema - Private veilysanlegg - Mostervikveien Mostervikveien NYEAFJORD
2020/2998 20201124 24.11.2020 Inngående brev Registreringsskjema - Privat veilysanlegg Bessakerveien / Storvika NYEAFJORD
2020/2998 20201124 24.11.2020 Inngående brev Signert - drift av veilys langs kommunale veier og andre offentlige områder Markus Måsvær NYEAFJORD
2020/2420 20201124 24.11.2020 Inngående brev 5058/139/ 4 - Naboliste Tore Tagset NYEAFJORD
2020/2537 20201124 24.11.2020 Utgående brev Kommunal planstrategi for Åfjord kommune 2020-2023 - til uttalelse Adresseliste NYEAFJORD
2020/2396 20201124 24.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/214 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedr. 201935037-4 - Utbetaling av tilskudd Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/413 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 869134112 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Inngående brev Valgt type godtgjøring Ole P Halsvik Skansen NYEAFJORD
2020/493 20201124 24.11.2020 Utgående brev Brukermedvirkning; - eldrerådets representanter Laila Refsnes NYEAFJORD
2020/797 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969636840 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3851 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om helse- og omsorgstjenester - ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3852 20201124 24.11.2020 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - sak Staven Sør-Trøndelag jordskifterett NYEAFJORD
2020/3852 20201124 24.11.2020 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning - Staven Sør-Trøndelag jordskifterett NYEAFJORD
2020/3856 20201124 24.11.2020 Inngående brev 5058/94/90 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny fritidsbolig - Lian Hyttefelt Ola Rønning NYEAFJORD
2020/3877 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet NYEAFJORD
2020/3883 20201124 24.11.2020 Inngående brev Svar på avviksskjema samhandlingsavvik ***** ***** ***** HELSE NORD-TRØNDELAG HF NYEAFJORD
2020/3846 20201124 24.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om sekundærbosetting - Familie bosatt i Åfjord Melhus kommune NYEAFJORD
2020/3753 20201124 24.11.2020 Inngående brev 17645703 - Endring i fastlegeregisteret - Johan Østerås Helfo NYEAFJORD
2020/3753 20201124 24.11.2020 Inngående brev 18550414 - Endring i fastlegeregisteret - Kristoffer Grøntvedt Moe Helfo NYEAFJORD
2020/3763 20201124 24.11.2020 Utgående brev Opplysninger fra skolen FOSEN BARNEVERNTJENESTE NYEAFJORD
2020/3765 20201124 24.11.2020 Inngående brev Ettersending av dokumenter Eastjern - kristian@eastjern.no NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Veronika Moan NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Veronika Moan NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Simen Ueland NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Simen Ueland NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Torunn Årbogen Ugedal NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Torunn Årbogen Ugedal NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Rune Jensen NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Rune Jensen NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Toril Aspaas NYEAFJORD
2020/3781 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Toril Aspaas NYEAFJORD
2020/3795 20201124 24.11.2020 Inngående brev 5058/90/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kristian Lie-Pedersen, Tine Brødreskift, Anne Brødreskift og Dag Tore NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201124 24.11.2020 Utgående brev 5058/46/4 - Ferdigattest- Oljeutskiller - Storheia vindpark - Fosen Vind DA VEIDEKKE ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/3805 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i helsesektoren - st. ref. (4310935098) Ingri emilie Pedersen NYEAFJORD
2020/3805 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Ingri emilie Pedersen NYEAFJORD
2020/3841 20201123 23.11.2020 Inngående brev 5058/41/23 - Søknad om tillatelse til tilltak - Fritidsbolig Kvennavassveien 318 - Tor Ovle Olsen Tor Ove Olsen NYEAFJORD
2020/3808 20201123 23.11.2020 Inngående brev Automatisk svar: Åfjord kommune - Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg - Bekreftelse Postmottak Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3839 20201123 23.11.2020 Inngående brev Gebyr 2021 Fosen Renovasjon - Fjeldvær Kristoffer NYEAFJORD
2020/3838 20201123 23.11.2020 Inngående brev 5058/67/3 - Privat planarbeid - Forespørsel oppstartsmøte - Kystplan AS Kystplan - Grethe Rostad NYEAFJORD
2020/3835 20201123 23.11.2020 Inngående brev 5058/107/2+4 - Søknad om deling av eiendom Randi J Reidunsdatter NYEAFJORD
2020/3765 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ettersending av manglende informasjon i sak Eastjern - kristian@eastjern.no NYEAFJORD
2020/3834 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fagervikaveien henvendelse om overtagelse av vedlikehold Loqal - Byggmester Sørgaard AS NYEAFJORD
2020/3427 20201123 23.11.2020 Inngående brev Havneregulativ høringssvar Odd Inge Viken NYEAFJORD
2020/3830 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kvittering for levert rapport Miljodir - ikke-svar@miljodir.no NYEAFJORD
2020/3829 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsmelding Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3829 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3829 20201123 23.11.2020 Inngående brev Varslingsbrev - frist for gjennomføring og rapportering Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3837 20201123 23.11.2020 Inngående brev 5058/139/155 - Søknad om tiltak - Ny festegrunn - Midgard Vind AS MIDGARD VIND AS NYEAFJORD
2020/3844 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y 2018 - andre utbetaling UTDANNINGSDIREKTORATET NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/66/35 - Byggetillatelse - Oppføring av garasje - Plogvikveien 15 - Malvin Johannes Maaø AP-BYGG AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/64/8 - Byggetillatelse - Veranda på fritidsbolig - Selnesveien 1083 - John Sund John Sund NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/46/4 - Ferdigattest - Minirenseanlegg - Storheia vindpark - Fosen Vind DA VEIDEKKE ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/3808 20201123 23.11.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg - Bekreftelse Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3798 20201123 23.11.2020 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med kvalitetsheving av eiendomsgrenser Kjell Olav Rømma m.fl. NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Emma Habarurema NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Emma Habarurema NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Johanna Arnevik NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Johanna Arnevik NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Linn Bye NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Linn Bye NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Hege Bueng NYEAFJORD
2020/3781 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Hege Bueng NYEAFJORD
2020/3413 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/141/213 - Byggetillatelse og dispensasjon - Trapp / gangbane opp til Vettan - Bjørgan UIF JORULF LELLO NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/139/51 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring av bolig til fritidsbolig - Mostervikveien 163 - Åsmund Lindbak Åsmund Lindbak NYEAFJORD
2020/3558 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Msn - Bente Sandmo NYEAFJORD
2020/3592 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/52/8 - Etterlysning - Bygging av VA-anlegg- Brassetveien JAN EIDE AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/18/57 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av lagerskur - Børmarkveien 17 - Lars Ole Hopstad NORDALEN SAMDRIFT DA NYEAFJORD
2020/3640 20201123 23.11.2020 Utgående brev Angående avtale mellom FosenVind og Åfjord kommune - Harbakfjellet vindpark Roy Harbak NYEAFJORD
2020/3641 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/88/35 - Rammetillatelse - Tilbygg fritidsbolig - Middagshaugen 31 - Trond Kåre Sæverud PIR II AS NYEAFJORD
2020/2964 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Fosen Vind DA m.fl. NYEAFJORD
2020/3276 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/103/24 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Robert Rømma EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/3276 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/103/24 - Tildeling adresse -Ny fritidsbolig - Robert Rømma Robert Rømma NYEAFJORD
2020/3276 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/103/24 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny fritidsbolig - Robert Rømma RØMBY AS NYEAFJORD
2020/797 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/849 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/89/10 - Midlertidig brukstillatelse - Riving av eldre bygning og bygging av ny - Sjøbakkan 53 - Tor Kalland Wigum PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS NYEAFJORD
2020/1393 20201123 23.11.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 32 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (20.11.2020 - 12:00) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1456 20201123 23.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom gnr. 94 bnr. 97 Steinar Martin Vold NYEAFJORD
2020/1456 20201123 23.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning 18.11.2020 Steinar Martin Vold m.fl. NYEAFJORD
2020/690 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Havtrans Norskfisketransport as NYEAFJORD
2020/716 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/107/102 - Midlertidig brukstillatelse, Frode Krangsås ÅBYGG AS NYEAFJORD
2020/73 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/33/3 - Felles avløpsanlegg og utslippstillatelse - Ugedal - Roy Ugedal KYSTPLAN AS NYEAFJORD
2020/90 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/107/78 - Oversending for endelig avgjørelse - Dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan - Troldskardet Linesøya - 2016/6362 Åfjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2396 20201123 23.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av tre nye festetomter i Harbaksfjellet vindpark Kamilla Storvik Jensen m.fl. NYEAFJORD
2020/2183 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning torsdag 10. desember Jan Kristian Løvvik m.fl. NYEAFJORD
2020/2537 20201123 23.11.2020 Utgående brev Kommunal planstrategi 2020-2023 Eldrerådet m.fl. NYEAFJORD
2020/2642 20201123 23.11.2020 Utgående brev 5058/22/1 - Sak avsluttes uten vedtak grunnet mangelfull søknad - Terrasse på fritidsbolig - Erik Dalemark - Skansen hyttefelt Erik Dalemark NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Hege Storvik NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Hege Storvik NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Eline Murvold NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Eline Murvold NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) ***** NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 ***** NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Silje Rødsjø NYEAFJORD
2020/3781 20201122 22.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Silje Rødsjø NYEAFJORD
2020/1220 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/89/56 - Reviderte tegninger og dispensasjon geih-s@online.no NYEAFJORD
2020/216 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kommentar, Sametingets rapport om Almenningsværet Eivind Bremnes NYEAFJORD
2020/172 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 919939362 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201120 20.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/690 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Havtrans Norskfisketransport as NYEAFJORD
2020/408 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 990719780 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/408 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utsettelse på ferdigstillelse Gunnar Singsaas NYEAFJORD
2020/420 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 892203032 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/426 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 876815702 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/376 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 913879597 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1422 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2675 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2537 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020 - 2023 - til uttalelse - Åfjord kommune DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) NYEAFJORD
2020/1966 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2943 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 993589330 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3526 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 998130735 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3526 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 998130735 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3776 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om midler til trapp på Bessaker Bessaker - thore@bessaker.com NYEAFJORD
2020/3789 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/178/45 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Anders Thrones Anders Thrones NYEAFJORD
2020/3787 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/180/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ragnhild Østvik Ragnhild Østvik NYEAFJORD
2020/3795 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/90/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom -Kristian Lie-Pedersen, Tine Brødreskift, Anne Brødreskift og Dag Tore Foss Kristian Lie-Pedersen, Tine Brødreskift, Anne Brødreskift og Dag Tore NYEAFJORD
2020/3811 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/178/10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ragnhild Østvik Ragnhild Østvik NYEAFJORD
2020/3813 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/85/48 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom- Geir Harbak Geir Harbak NYEAFJORD
2020/3816 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/169/28 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom av fast eiendom - Anne K Helmersen Myhra Anne K Helmersen Myhra NYEAFJORD
2020/3821 20201120 20.11.2020 Inngående brev BEVILGNING TIL STRANDRYDDING I BUDSJETT 2020 – ORIENTERING OM STATUS PR. NOVEMBER 2020 Åfjord og Roan frivillighetsentraler NYEAFJORD
2020/3824 20201120 20.11.2020 Inngående brev 5058/169/28 - Søknad om tillatelse til tiltak - Brandsøyveien 67 - Rørlegger Rikardsen Rorlegger-Rikardsen - Ketil Gilde NYEAFJORD
2020/3833 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 999117740 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3874 20201120 20.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om sekundærbosetting ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3576 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse Nord-Trøndelag reinbeiteområde - OVERSENDELSE FOR UTTALELSE - GARRABREKKA BRU FV 715 AUSTDALSVEIEN - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 20/1874-36 Planknsulent Svein Bjørk NYEAFJORD
2020/3558 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Julie Haugen m.fl. NYEAFJORD
2020/3527 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av ny enebolig - Barøya - Åfjord 66/40 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/18/57 - Fullmakt fra Jan Egil Amlien Lars Ole Hopstad NYEAFJORD
2020/3604 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedrørende anmodning om bosetting av flyktninger for 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NYEAFJORD
2020/3040 20201119 19.11.2020 Utgående brev 5058/98/26 - Byggetillatelse og dispensasjon plan - Fylling på tomt - Parkeringsplass - Seterlia 24 - Hege Lein Tore Løkke A/S NYEAFJORD
2020/2031 20201119 19.11.2020 Utgående brev Postalt tilsyn - krav om opplysninger - asbest ARBEIDSTILSYNET NYEAFJORD
2020/2330 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/163/11,41 - Dokumentet er nektet tinglyst Kartverket NYEAFJORD
2020/427 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969636840 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/427 20201119 19.11.2020 Inngående brev Saksavslutning - smil, 969636840 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/428 20201119 19.11.2020 Inngående brev Saksavslutning - smil, 990719780 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/429 20201119 19.11.2020 Inngående brev Saksavslutning - smil, 990719780 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/744 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon for takform på fritidsbolig på eiendommen 107/104 i Åfjord kommune - kommunens vedtak oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3831 20201119 19.11.2020 Inngående brev Brev angående veien til Roan Havn og effekter på nærliggende eiendom Randi Tove Wahl-Olsen NYEAFJORD
2020/3820 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/58/118 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank EMITEK AS NYEAFJORD
2020/3814 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/9/1,2 - Søknad om tillatelse til tiltak - Veranda og fasadeendring - Humstadveien 99 Jan Roar Rognsøy NYEAFJORD
2020/3815 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/59/23 - Søknad om endring av gitt tillatelse - Kråkneset 4 - Roger Harsvik Roger Harsvik NYEAFJORD
2020/3816 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/169/28 - Søknad om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Anne Karoline Helmersen Myhra Anne K Helmersen Myhra NYEAFJORD
2020/3811 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/178/10 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ragnhild Østvik Ragnhild Østvik NYEAFJORD
2020/3813 20201119 19.11.2020 Inngående brev 5058/85/48 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Geir Harbak Geir Harbak NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Marianne Odden Bergerengen NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Marianne Odden Bergerengen NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Raymond Stjern Larsen NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Raymond Stjern Larsen NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Ida Marie Olsen NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Ida Marie Olsen NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Marte skarsbakk NYEAFJORD
2020/3781 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Marte skarsbakk NYEAFJORD
2020/3804 20201118 18.11.2020 Inngående brev Årsrapport fra Nordre Fosen Vannområde 2019 Postmottak Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/3626 20201118 18.11.2020 Inngående brev Sammenslåing av gnr. 167 bnr. 12 og 13 - Sør Roan skole Afjord Kommune - Kvernland Gisle NYEAFJORD
2020/3622 20201118 18.11.2020 Utgående brev 5058/45/1 - Byggetillatelse og dispensasjon - Naust i naustrekke på Juvatnet - Svein Erik Aune Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/3717 20201118 18.11.2020 Utgående brev Søknad om støtte til streaming av russerevy 2020 Åfjord russerevy NYEAFJORD
2020/3578 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Medarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4305097704 Elin Kiplesund NYEAFJORD
2020/3520 20201118 18.11.2020 Inngående brev 5058/167/2 - Etterspør flere opplysninger i søknad om opparbeidelse av tursti, Kråkfjorden - Sandmoen - Sør-Roan Grendalag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2020/3558 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Marita Nilsen NYEAFJORD
2020/3558 20201118 18.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Hilde Vollan Oldertrøen NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 202 HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 TRONDHEIM MISJONSKIRKE NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 BJØRNØR PINSEMENIGHET (97) NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 DAR EL EMAN ISLAMIC CENTER NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 DEN ERITREISKE ORTODOKSE SAINT MICHAEL KIRKE I TRONDHEIM NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 BUDDHISTFORBUNDET NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 DEN ISLANDSKE EVANGELISKE- LUTHERSKE MENIGHET I NORGE NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 THAI BUDDHISTFORENING TRONDHEIM NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn TRONDHEIM BAPTISTMENIGHET NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 VAHLSFJORD PINSEMENIGHET NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 HOLISTISK FORBUND NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 HUMAN ETISK FORBUND NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 PINSEMENIGHETEN BETEL, TRONDHEIM NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 STOKKØY BAPTISTMENIGHET NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 DET MUSLIMSKE SAMFUNNET I TRONDHEIM THE MUSLIM SOCIETY IN TRONDHEIM NYEAFJORD
2020/3302 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020 ELIHU-MENIGHETEN NYEAFJORD
2020/3040 20201118 18.11.2020 Inngående brev Korrespondanse med søker Tore Løkke A/S NYEAFJORD
2020/3111 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ny kartlegging koronautgifter FMTL Kommuneokonomi m.fl. NYEAFJORD
2020/546 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Enok Lyng Bakken m.fl. NYEAFJORD
2020/548 20201118 18.11.2020 Utgående brev E-postkorrespondanse vedrørende hytte v/Tostenvatnet Gisle Brattgjerd NYEAFJORD
2020/546 20201118 18.11.2020 Utgående brev Protokoll Enok Lyng Bakken m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201118 18.11.2020 Inngående brev Valgt type godtgjøring Gunni Kverndal Amundal NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201118 18.11.2020 Inngående brev Valgt type godtgjøring May Britt Sundet NYEAFJORD
2020/535 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning ROBU AS v. Torhild Monkan m.fl. NYEAFJORD
2020/524 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Jan Ivar Groven Strøm m.fl. NYEAFJORD
2020/258 20201118 18.11.2020 Utgående brev BEKREFTELSE ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201118 18.11.2020 Utgående brev Fradeling Trude Iversen Hårstad NYEAFJORD
2020/1 20201118 18.11.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - endelig vedtatt plan Adresseliste NYEAFJORD
2020/22 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arne Lothe m.fl. NYEAFJORD
2020/43 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arnold Hermann Kiran m.fl. NYEAFJORD
2020/1598 20201118 18.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Helmer Helmersen m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201118 18.11.2020 Inngående brev 5058/165/20 - Blending av murpipe Jonny Søberg NYEAFJORD
2020/2344 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling etter jordloven, 7 parseller på 5058/107/12, 2 - Bryggestranda og Sjøveien - Jørgen Bugge Jørgen Bugge NYEAFJORD
2020/2214 20201118 18.11.2020 Utgående brev Vedtaksbrev - Revidert selskapsavtale for Fosen helse IKS FOSEN HELSE IKS NYEAFJORD
2020/1936 20201118 18.11.2020 Utgående brev Korrigerte alkoholpolitiske retningslinjer for Åfjord kommune GI VOLLVIK AS m.fl. NYEAFJORD
2020/1912 20201118 18.11.2020 Inngående brev TV-aksjonen 2020 - Referat fra evalueringsmøte i TV-aksjonskomiteen 12.11.20 Lokal avksjonskomite for TV-aksjonen 2020 NYEAFJORD
2020/2537 20201118 18.11.2020 Utgående brev Bestilling av annonse Trøndelagspakken NYEAFJORD
2020/3796 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/3797 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3797 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3798 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3801 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kartlegging av bostedsløse 2020 NIBR "Kartlegging 2020", OsloMet storbyuniversitet NYEAFJORD
2020/3805 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i helsesektoren - st. ref. (4310935098) Emina Ilic NYEAFJORD
2020/3805 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/3805 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger i helsesektoren - st. ref. (4310935098) Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/3805 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Ledige stillinger i helsesektoren Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4310935098 Ingrid Helen Solheim Staven NYEAFJORD
2020/3781 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Ida K. Guttelvik NYEAFJORD
2020/3781 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Ida K. Guttelvik NYEAFJORD
2020/3781 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Emina Ilic NYEAFJORD
2020/3781 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Emina Ilic NYEAFJORD
2020/3784 20201118 18.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med sammenslåing av matrikkelenheter Sissel Marit Jonassen m.fl. NYEAFJORD
2020/3785 20201118 18.11.2020 Utgående brev Sammenslåing av gnr. 167 bnr. 12 og 13 - Sør Roan skole Fjellheim Sverre NYEAFJORD
2020/3765 20201118 18.11.2020 Utgående brev 5058/30/9 - Pålegg om stans av ulovlig tiltak FRIDA FAGERGÅRD STJERN NYEAFJORD
2020/3765 20201118 18.11.2020 Utgående brev 5058/30/9 - Midlertidig svarbrev / etterlysning - Verksted-/redskapshall - Nedre By - Egil Stjern Maskinstasjon AS EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS NYEAFJORD
2020/3725 20201118 18.11.2020 Utgående brev Oppfordring til arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft i Åfjord kommune Kathrine Elshaug NYEAFJORD
2020/3729 20201118 18.11.2020 Utgående brev Pilotprosjekt klimatilpasning - fra kartlegging til tiltaksplaner - valg av samarbeidspartner FOSEN PLAN OG MILJØ AS m.fl. NYEAFJORD
2020/2537 20201117 17.11.2020 Inngående brev Bestilling av annonse Adresseavisen Bedrift NYEAFJORD
2020/2094 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/149/2 - Uttalelse fra Fosen reinbeitedistrikt Snasa Kommune - Svein Bjørk NYEAFJORD
2020/1936 20201117 17.11.2020 Inngående brev Korrigerte alkoholpolitiske retningslinjer for Åfjord kommune Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/1833 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.11.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NYEAFJORD
2020/1350 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/106/66 - Søknad om ferdigattest MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/12 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/58/217 - Søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket - Ny brannstasjon RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/73 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/33/3 - Ettersendte dokumenter - VA-plan og svar på søknad om kryssing av FV6328 KYSTPLAN AS NYEAFJORD
2020/506 20201117 17.11.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Åfjord kommune 23. nov 2020, kl 11.00 Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/690 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Havtrans Norskfisketransport as NYEAFJORD
2020/3111 20201117 17.11.2020 Inngående brev Ny kartlegging koronautgifter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetaling av ekstraordinært driftstilskudd - Idar Johan Skjølberg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3737 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/163/3 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Eiansveien 331 Ole Arnold Eian NYEAFJORD
2020/3765 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/30/9 - Søknad om tillatelse til tiltak - Redskapshall - Nedre by 58 EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS NYEAFJORD
2020/3770 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/179/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Marthe Beate Lind Marthe Beate Lind NYEAFJORD
2020/3770 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/179/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ståle Risvik Ståle Risvik NYEAFJORD
2020/3785 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/167/12,13 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Åfjord kommune v/ Rådmannen NYEAFJORD
2020/3786 20201117 17.11.2020 Inngående brev Referat fra rep.skap.møte FBRT 28.10.20 FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS NYEAFJORD
2020/3787 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/180/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ragnhild Østvik Ragnhild Østvik NYEAFJORD
2020/3781 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder ved Åset skole - st. ref. (4310741085) Trond Lien NYEAFJORD
2020/3781 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder ved Åset skole Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4310741085 Trond Lien NYEAFJORD
2020/3788 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/64/92 - Søknad om konsesjonsforhold ved erverv av fast eiendom - Runar Sæther Runar Sæther NYEAFJORD
2020/3788 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/64/92 - Søknad om konsesjonsforhold ved erverv av fast eiendom - May Ingunn Halvorsen May Ingunn Halvorsen NYEAFJORD
2020/3789 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/178/45 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anders Thronæs NYEAFJORD
2020/3790 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/59/285 - Søknad om seksjonering av Stihaugen 31 - Øivind Wold og Ina Victoria Rånes Øivind Wold og Ina Victoria Rånes NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/28/12 mfl - Krav om retting av eiendomsgrenser i matrikkelen Kjell Olav Rømma NYEAFJORD
2020/3782 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/94/1 - Søknad om dispensasjon for bygging i LNF-område Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/46/4 - Søknad om ferdigattest - Minirenseanlegg - Storheia vindpark VEIDEKKE ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/46/4 - Søknad om ferdigattest - Oljeutskiller - Storheia vindpark VEIDEKKE ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/3784 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/64/86,26 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter Sissel Marit Jonassen m.fl. NYEAFJORD
2020/3794 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/103/1 - Søknad om oppretting av ny grunneiendom Willy Salbuvik NYEAFJORD
2020/3795 20201117 17.11.2020 Inngående brev 5058/90/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tine Brødreskift m.fl. NYEAFJORD
2020/3808 20201117 17.11.2020 Inngående brev Åfjord kommune - Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1289 20201116 16.11.2020 Inngående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 Andreas Viken NYEAFJORD
2020/1289 20201116 16.11.2020 Inngående brev Underskrift Andreas Viken NYEAFJORD
2020/3551 20201116 16.11.2020 Inngående brev Gjødselplan og journal over plantevernmidler Toril Sofie Koteng NYEAFJORD
2020/3772 20201116 16.11.2020 Inngående brev Ny transportør av hjelpemidler og justering av kjøreruter fra 01.12.2020 NAV hjelpemiddelsentral NYEAFJORD
2020/3446 20201116 16.11.2020 Inngående brev 5058/106/4 - Tilleggsinformasjon til søknaden Aina Lysø NYEAFJORD
2020/3177 20201116 16.11.2020 Inngående brev Roan sykeheim - Byggekomitemøte nr.8 Asplanviak - Gisle Elnan NYEAFJORD
2020/1 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel- Vedtak NVE NYEAFJORD
2020/22 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Arne Lothe m.fl. NYEAFJORD
2020/22 20201116 16.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av grensejustering Arne Lothe NYEAFJORD
2020/22 20201116 16.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av grensejustering Mette Anette Vorpstrand NYEAFJORD
2020/1 20201116 16.11.2020 Utgående brev Spørsmål om status for areal tidligere "Uten rettsvirkning" i arealplan. Knut Hellesvik NYEAFJORD
2020/86 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innmelding behov for midler tiltak i beiteområder- 5058 Åfjord kommune- Saksnr. 2020/1643 FMTL Postmottak NYEAFJORD
2020/86 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innmelding av behov 2021- tilskudd til tiltak i beiteområder Magnus Lothe m.fl. NYEAFJORD
2020/256 20201116 16.11.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt dreneringstilskudd Tørum Lena NYEAFJORD
2020/394 20201116 16.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rune Granrud m.fl. NYEAFJORD
2020/1350 20201116 16.11.2020 Inngående brev 5058/106/66 - Søknad om ferdigattest MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/1289 20201116 16.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 Andreas Viken NYEAFJORD
2020/1311 20201116 16.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 Nadja Sofie Johansen NYEAFJORD
2020/1316 20201116 16.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 Einar Strøm NYEAFJORD
2020/1294 20201116 16.11.2020 Utgående brev Kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 Ole Eskil Moan NYEAFJORD
2020/1571 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 154/10 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1393 20201116 16.11.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 31 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (13.11.2020 - 12:00) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1262 20201116 16.11.2020 Utgående brev Varsel om kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 Magnus Nerdal Forfot NYEAFJORD
2020/2031 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg Arbeidstilsynet NYEAFJORD
2020/1911 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innmelding av farlige stoffer - Mowi avd Roan FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS NYEAFJORD
2020/2120 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innspill til saksbehandling for Kommuneplanen, utnyttelse av sjøarealene i Skråfjorden Jan Arne Fagertun NYEAFJORD
2020/2139 20201116 16.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2344 20201116 16.11.2020 Utgående brev Orientering om vedtak: Fradeling etter jordloven, 7 parseller på 5058/107/12, 2 - Bryggestranda og Sjøveien - Jørgen Bugge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2367 20201116 16.11.2020 Inngående brev Informasjon om arbeid med tillatelse - utsatt klagefrist - Fosen Gjenvinning - Åfjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2396 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Mary Ustine Haltstrand m.fl. NYEAFJORD
2020/2459 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/59/14 -Tilleggsareal og dispensasjon - Hubakken - tillatelse Øystein Haugsnes NYEAFJORD
2020/2741 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/89/4 - Rammesøknad - riving fjøs og bygging nytt driftsbygg - leilighetsbygg i 3 etasjer - dispensasjon - Petter Anders Hosen Trøndlag fylkeskommune m.fl. NYEAFJORD
2020/3163 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilsvar på henvendelse vedrørende pågående sak ***** Line Anett Gillebo NYEAFJORD
2020/3166 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/139/124 - Utslipp og innlegging vann frititidseiendom - Ola Nohr - tillatelse RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/3144 20201116 16.11.2020 Inngående brev Utbetaling av ekstraordinært driftstilskudd - Leif Oddvar Larsen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20201116 16.11.2020 Inngående brev Utbetaling av ekstraordinært driftstilskudd - Svein og Elsa Hopmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3296 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til fradeling og omdisponering av inntil 2 daa dyrkamark til gjødselkum - 5058/40/1 - Einar og Linda Ranheim Einar Peder Ranheim m.fl. NYEAFJORD
2020/3231 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/58/217 - Byggetillatelse - Oppføring av tilrettelagte boliger - Gamlevegen - Åfjord kommune STJERN ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/3231 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/58/217 - Tildeling adresse tilrettelagte boliger - Gamlevegen ÅFJORD KOMMUNE NYEAFJORD
2020/2979 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innvilget konsesjon på erverv av eiendommen Sandseter - 5058/177/148 - Geir Ola Aune Geir Ola Aune NYEAFJORD
2020/2942 20201116 16.11.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til drenering Tørum Lena NYEAFJORD
2020/3429 20201116 16.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra pbl. § 1-8 for utlegg av flytebrygge i Grytfjorden - Åfjord 13/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3386 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svr på søknad om økonomisk støtte - oppkjøring for bil ***** NYEAFJORD
2020/3351 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/157/28 - Byggetillatelse og dispensasjon - Utvendig Avløpsanlegg - Roansveien 1248 - Arne Andreas Veie RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/3351 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/157/28 - Utslippstillatelse fra fritidsbolig i Brandsfjorden - Utvendig Avløpsanlegg - Roansveien 1248 - Arne Andreas Veie RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/3548 20201116 16.11.2020 Utgående brev Kontroll produksjonstilskudd 01.10.2020 John Einar Berdahl NYEAFJORD
2020/3561 20201116 16.11.2020 Utgående brev Behov for SMIL-midler 2021- Åfjord kommune- arkivsak 2020/11881 FMTL Postmottak NYEAFJORD
2020/3569 20201116 16.11.2020 Utgående brev Vedtak kommunal plass Fosen VekstAS ***** NYEAFJORD
2020/3578 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Medarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4305097704 Eirin Eggen Storlimo NYEAFJORD
2020/3578 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Medarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4305097704 Ina Emilie By NYEAFJORD
2020/3512 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Robert Zahl Dybvad m.fl. NYEAFJORD
2020/3512 20201116 16.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med kvalitetsheving av eiendomsgrenser Finn Haugan NYEAFJORD
2020/3527 20201116 16.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for ny enebolig - Barøya - 66/40 Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3598 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling etter Jordloven, tomt med våningshus - 5058/85/2 - Elvar Harbak (Åfjord 2016/1057) Elvar Ronald Harbak NYEAFJORD
2020/3714 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/165/66 - Orientering om søknadsplikt - Flytting av avkjørsel - Eiansveien 93 - Roy Ottar Braseth Roy Ottar Braseth NYEAFJORD
2020/3715 20201116 16.11.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med sammenslåing av matrikkelenheter Gunn Salbuvik m.fl. NYEAFJORD
2020/3640 20201116 16.11.2020 Inngående brev Avtale mellom FosenVind og Åfjord kommune - Harbakfjellet vindpark Roy Harbak NYEAFJORD
2020/3771 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Larsen, Lars Asle NYEAFJORD
2020/3769 20201116 16.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Nrk - Christian Kråkenes NYEAFJORD
2020/3769 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring Nrk - Christian Kråkenes NYEAFJORD
2020/3770 20201116 16.11.2020 Inngående brev 5058/179/31 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Marthe Beate Lind og Ståle Risvik Ståle Risvik m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/64/8 - Midlertidig svarbrev - Bygging av veranda - Selnesveien 1083 John Sund NYEAFJORD
2020/3734 20201116 16.11.2020 Utgående brev 5058/59/410 - Midlertidig svarbrev / etterlysning dokumenter - Oppføring av bolighus - Hubakkveien - Andreas Haugsnes EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/3807 20201116 16.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond, 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3782 20201116 16.11.2020 Inngående brev 5058/94/1 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Stokksundveien 1246 - Arve Guttelvik FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/3549 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916365896, 5058-21/ 14 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3550 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970399038, 5058-3/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3551 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869134112, 5058-2/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3542 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918576053, 5058-39/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3543 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981167996, 5058-29/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3544 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970568263, 5058-51/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3545 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982442397, 5058-140/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3546 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990999961, 5058-31/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3547 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 966995785, 5058-31/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3548 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916502761, 5058-58/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3552 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913213947, 5058-152/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3553 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 871381062, 5058-67/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3554 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921964927, 5058-32/ 12 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3555 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970342230, 5058-3/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3556 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672502, 5058-60/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3557 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969134292, 5058-178/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1263 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992115033, 5058-158/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1264 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992130326, 5058-85/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1265 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992238151, 5058-21/ 38 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992205237, 5058-171/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1267 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983446906, 5058-63/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1268 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990719780, 5058-39/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1269 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993076880, 5058-41/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1270 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991296727, 5058-31/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1271 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991032045, 5058-25/ 31 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1272 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915385796, 5058-146/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1273 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915519105, 5058-90/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1274 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979916647, 5058-63/ 12 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1275 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991749446, 5058-157/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1276 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991767339, 5058-30/ 54 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1277 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971183470, 5058-30/ 15 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1278 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920987753, 5058-24/ 29 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1279 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971077662, 5058-24/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1280 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915870481, 5058-49/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1281 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993205591, 5058-2/ 10 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1283 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969136600, 5058-156/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1284 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869673102, 5058-88/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1285 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997869052, 5058-164/ 43 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1286 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987372990, 5058-19/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1287 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998130735, 5058-44/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1288 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870342152, 5058-52/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1289 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998414970, 5058-145/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1231 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993589330, 5058-141/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1232 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994224999, 5058-2/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1233 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994246054, 5058-164/ 39 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1234 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916856989, 5058-106/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1235 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916883005, 5058-2/ 108 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1236 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988899801, 5058-59/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1237 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976128095, 5058-40/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1238 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981588487, 5058-9/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1239 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984965192, 5058-142/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1240 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994863371, 5058-165/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1241 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995040786, 5058-171/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1242 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984951914, 5058-4/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1243 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989244922, 5058-25/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1244 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994933442, 5058-25/ 11 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1245 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982209099, 5058-27/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1246 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982210895, 5058-165/ 144 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1247 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985241961, 5058-152/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1248 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985250863, 5058-139/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1249 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982832039, 5058-148/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1250 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982766591, 5058-22/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1251 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917866708, 5058-154/ 11 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1252 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917976082, 5058-106/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1253 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917999422, 5058-89/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1254 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918082387, 5058-163/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1255 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918182659, 5058-175/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1256 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980311473, 5058-154/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1257 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978637450, 5058-174/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1258 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990443238, 5058-18/ 40 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1259 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990448531, 5058-19/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1260 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990368120, 5058-59/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1261 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977530857, 5058-5/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1262 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913993756, 5058-147/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1410 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916112890, 5058-67/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1295 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923233075, 5058-107/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1296 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923992014, 5058-166/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1297 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999524648, 5058-38/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1298 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 882110982, 5058-67/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1299 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918560394, 5058-178/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1301 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179830, 5058-152/ 12 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1302 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985403511, 5058-47/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1303 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 814600432, 5058-32/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1304 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985700672, 5058-26/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1305 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912399699, 5058-141/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1306 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912575810, 5058-47/ 28 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1307 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913037340, 5058-164/ 37 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1308 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986089292, 5058-29/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1309 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970565035, 5058-97/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1310 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970572406, 5058-52/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1311 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919939362, 5058-146/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1290 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158892, 5058-29/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1291 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923782346, 5058-65/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1292 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178095, 5058-61/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1293 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 876815702, 5058-62/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1294 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922738246, 5058-28/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1316 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986322183, 5058-152/ 10 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1317 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970886354, 5058-85/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1318 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969601311, 5058-108/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1319 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969602113, 5058-110/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1320 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969639319, 5058-6/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1321 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969636840, 5058-108/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1322 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969522039, 5058-39/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1323 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969524406, 5058-28/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1324 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969998726, 5058-66/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1325 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672278, 5058-152/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1326 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672405, 5058-58/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1327 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969673029, 5058-63/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1328 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969673215, 5058-26/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1329 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969673533, 5058-7/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1330 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969680033, 5058-177/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1331 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969668564, 5058-42/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1312 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970978976, 5058-62/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1313 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869178322, 5058-17/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1314 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996962490, 5058-164/ 44 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1315 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869135852, 5058-169/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/729 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om tilleggsbevilgning av NMSK 2020 - Åfjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2741 20201113 13.11.2020 Utgående brev 5058/89/4 - Etterlysning informasjon om fjøs Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2020/2465 20201113 13.11.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET NYEAFJORD
2020/2913 20201113 13.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - bygging av landbruksvei - Åfjord 98/1 100/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3736 20201113 13.11.2020 Inngående brev 5058/8/1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Ida Sofie Frengen Ida Sofie Frengen NYEAFJORD
2020/3743 20201113 13.11.2020 Inngående brev 5058/105/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Lisa Grøtting Lisa Grøtting NYEAFJORD
2020/3748 20201113 13.11.2020 Inngående brev 5058/64/89,91 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Morten Henry Stokke Morten henry Stokke NYEAFJORD
2020/3748 20201113 13.11.2020 Inngående brev 5058/64/89,91 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Kari Røsstad Stokke Kari Røsstad Stokke NYEAFJORD
2020/3768 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om at Åfjord kommune overtar eierskap til anlegget ved Jettegryta Jettegrytaprosjektet v/Grethe Hopstad NYEAFJORD
2020/3778 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969998726 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3779 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969998726 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3780 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 922574286 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3752 20201112 12.11.2020 Inngående brev Norddalselva - supplerende fylling mot Frønesvegen MULTICONSULT NORGE AS NYEAFJORD
2020/1993 20201112 12.11.2020 Inngående brev 5058/96/47 - Anke på vedtak i D.sak: 274/20 Teambygg-Oppdal - karin@teambygg-oppdal.no NYEAFJORD
2020/3622 20201112 12.11.2020 Inngående brev 5058/45/1 - Erklæring fra grunneier Wemail - Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/3384 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kvenndalsfjellet vindpark - Fradeling av festetomter - Fosen Vind AS - tillatelse FOSEN VIND DA NYEAFJORD
2020/3416 20201112 12.11.2020 Inngående brev Om behovet for dispensasjon fra forskriften ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2942 20201112 12.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 993589330 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2942 20201112 12.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 993589330 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3231 20201112 12.11.2020 Inngående brev 5058/58/217 - Tildeling adresse tilrettelagte boliger - Gamlevegen Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/2183 20201112 12.11.2020 Inngående brev 5058/104/2 - Søknad om oppføring av bolig - Kine Tårnes og Anders Bratberg Kine Tårnes og Anders Bratberg NYEAFJORD
2020/418 20201112 12.11.2020 Inngående brev Saksavslutning - smil, 994933442 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/433 20201112 12.11.2020 Inngående brev Saksavslutning - smil, 985403511 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/92 20201112 12.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan - fradeling av tomt til fritidshus - Steinan - Åfjord 89/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3753 20201112 12.11.2020 Utgående brev Melding til fastlegeregisteret 10.11.2020 Helfo NYEAFJORD
2020/3756 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19, Utvidet programtid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NYEAFJORD
2020/3760 20201112 12.11.2020 Inngående brev Rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo 2020 ***** NYEAFJORD
2020/3761 20201112 12.11.2020 Inngående brev Arrangement inntil 50 personer 05.12.2020 Berdal, Henning Meier NYEAFJORD
2020/3762 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 969673029 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2019/17 20201111 11.11.2020 Inngående brev 202032960-1 - Vedtak - Trafikksikkerhetstiltak - Åfjord kommune - Fv. 6316 - strekning Kråkøyveien – Hongsandstranda - Skilt - Fartsdumper - Trafikkspeil Trondelagfylke - Per Espen Knudsen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201111 11.11.2020 Inngående brev Svar: 5058/64/8 - Midlertidig svarbrev - Bygging av veranda - Selnesveien 1083 John Sund NYEAFJORD
2020/3512 20201111 11.11.2020 Inngående brev Fullmakt fra Robert Z Dybvad Icloud - Åfjord Kommune NYEAFJORD
2020/3512 20201111 11.11.2020 Inngående brev Fullmakt fra Kjersti Zahl Icloud - Åfjord Kommune NYEAFJORD
2020/3558 20201111 11.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Tove Irene Bye NYEAFJORD
2020/3558 20201111 11.11.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestruktur Roger Johansen NYEAFJORD
2020/3672 20201111 11.11.2020 Inngående brev 5058/169/2- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Helmer Helmersen Helmer Helmersen NYEAFJORD
2020/3413 20201111 11.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tilrettelegging av eksisterende tursti opp til fjellet - Åfjord 141/213 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3254 20201111 11.11.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for utlegging av flytekai - Robu AS - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3138 20201111 11.11.2020 Utgående brev Kryssing og nærføring av kommunale vannledninger ved Lauvøyvegen 454 frem til 524 TENSIO TS AS NYEAFJORD
2020/3198 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag – ønske om tilbakemelding på særskilte spørsmål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2741 20201111 11.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av driftsbygg og leilighetsbygg på Stokkøya - Åfjord 89/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201111 11.11.2020 Inngående brev 5058/64/8 - Søknad - Bygging av veranda - Selnesveien 1083 John Sund NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201111 11.11.2020 Inngående brev 5058/66/35 - Søknad om oppføring av garasje - Plogvikveien 15 - AP - Malvin Johannes Maaø AP-Bygg AS NYEAFJORD
2020/3747 20201111 11.11.2020 Inngående brev Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykeheim Roan Oneco - Falkenhaug Inger Johanne NYEAFJORD
2020/3748 20201111 11.11.2020 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet DNB Eiendom NYEAFJORD
2020/3740 20201111 11.11.2020 Inngående brev Arrangement inntil 50 personer 21.11.2020 Rånes, Brian Christer Nebb NYEAFJORD
2020/3742 20201111 11.11.2020 Inngående brev Arrangement inntil 50 personer 22.11.2020 Rånes, Brian Christer Nebb NYEAFJORD
2020/3743 20201111 11.11.2020 Inngående brev 5058/105/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Lisa Grøtting Lisa Grøtting NYEAFJORD
2020/3576 20201110 10.11.2020 Inngående brev 13751/2020//ERLAUN - Ber om vurdering/uttalelse ifb. søknad om utskifting av Garrabrekka bru på fv. 715, Austdalsveien - Åfjord kommune Nve - Håvard Labugt Angell NYEAFJORD
2019/17 20201110 10.11.2020 Inngående brev Austdalsveien 77 - Ønske om flytting av 50 sone og gang- og sykkelvei med veilys. Inge Erling Tørhaug NYEAFJORD
2020/2741 20201110 10.11.2020 Inngående brev 5058/89/4 - Bilder av fjøs utvendig Petter Anders Hosen NYEAFJORD