eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Fakturert feier avgift Anders Hegvik NYEAFJORD
2020/3207 20201027 27.10.2020 Inngående brev Utbetaling fra Havbruksfondet 2020 Fiskeridir - Anita Nygård Reistad NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Avsluttet tilsyn i By barnehage Folkehelsefosen - Mælan Eli Margrethe NYEAFJORD
2020/3558 20201027 27.10.2020 Inngående brev Skole og barnehagestruktur Emil Eide Stjern NYEAFJORD
2020/1781 20201027 27.10.2020 Inngående brev Revidert tegning byggesak 5058/172/1 Karin Viken Sumstad NYEAFJORD
2020/3558 20201027 27.10.2020 Inngående brev Innspill - skole- og barnehagestuktur Tonje Eggen NYEAFJORD
2020/3566 20201027 27.10.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/3563 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad mottatt - Erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe korn Landbruksdirektoratet - no-reply@landbruksdirektoratet.no NYEAFJORD
2020/3561 20201027 27.10.2020 Inngående brev Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 Fylkesmannen - Røstad, Marit NYEAFJORD
2020/3562 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/165/47 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett - fritidsbolig Måvika Eva Sørgår Kregnes NYEAFJORD
2020/3536 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tillatelse til konsesjon på erverv av fast eiendom 5058/18/59 - Per Helge Butli Per Helge Butli NYEAFJORD
2020/3537 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tillatelse til konsesjon på erverv av fast eiendom 5058/18/58 - Geir Butli Geir Morten Butli NYEAFJORD
2020/3558 20201027 27.10.2020 Inngående brev SKOLE-OG BARNEHAGESTRUKTUR. Daniel Martinsen NYEAFJORD
2020/3558 20201027 27.10.2020 Inngående brev Innspill - Skole- og barnehagestruktur Arild Busch NYEAFJORD
2020/3559 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/90/30 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Hallfrid Kristine Sarassen Hallfrid Kristine Sarassen NYEAFJORD
2020/3560 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/19/3 - Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innenfor landbruksnæringen Per Helge Butli NYEAFJORD
2020/3560 20201027 27.10.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd kjøp av melkekvote Tørum Lena NYEAFJORD
2020/3567 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/52/51 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - jan Magnar Eide Jan Magnar Eide NYEAFJORD
2020/3569 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknadskjema deltaker - Kommunal plass ved Fosen vekst - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3570 20201027 27.10.2020 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff Dsb - noreply@dsb.no NYEAFJORD
2020/3571 20201027 27.10.2020 Inngående brev Avtale om gjennomsnittsberegning - Bo- og oppfølgningstjenesten Hovedtillitsvalgte NYEAFJORD
2020/3574 20201027 27.10.2020 Inngående brev Harbaksfjellet vindkraftverk - Søknad om etablering av bod med strømforsyning til bom Anne Folstad Hagen NYEAFJORD
2020/3575 20201027 27.10.2020 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3576 20201027 27.10.2020 Inngående brev Fv715 Garrabrekka Bru - Åfjord Kommune - byggesak Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3577 20201027 27.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 27.10.2020 Stjern, Silje NYEAFJORD
2020/3578 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Medarbeider - st. ref. (4305097704) Anne iren Hårstad NYEAFJORD
2020/3578 20201027 27.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Medarbeider Åfjord kommune - st. ref. 4305097704 Anne iren Hårstad NYEAFJORD
2020/3579 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/89/66 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - SOOT Eiendom AS Pretor - Susann Halsnes Eriksson NYEAFJORD
2020/3564 20201027 27.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 160/9 Beskelandsfjorden Endre Fjorden NYEAFJORD
2020/3446 20201027 27.10.2020 Utgående brev 5058/106/4 - Midlertidig svarbrev / Etterlysning - Nytt bygg - Utleiehytte - Turid og Asbjørn Lysø MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/3528 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/91/54 - Konsesjonsforhold - Morten Dahl Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3538 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tillatelse til konsesjon på erverv av fast eiendom 5058/18/57 - Lars Ole Hopstad Lars Ole Hopstad NYEAFJORD
2020/3310 20201027 27.10.2020 Inngående brev Tilfredsstillende svar på rapport fra tilsyn By barnehage 21.09.20 Ørland kommune NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2844 20201027 27.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Endre Djønne m.fl. NYEAFJORD
2020/1229 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på versendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS Arve Gausen NYEAFJORD
2020/73 20201027 27.10.2020 Inngående brev 5058/33/3 - Søknad om utslippstillatelse Kystplan - Grethe Rostad NYEAFJORD
2020/92 20201027 27.10.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidshus - 5058/89/1 - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/453 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/690 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi NYEAFJORD
2020/2435 20201027 27.10.2020 Inngående brev Forbrukte timer - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2615 20201027 27.10.2020 Utgående brev 5058/39/2 - Tillatelse og dispensasjon - Nydyrking med bakkeplanering - Gunnar Singsaas Gunnar Singsaas NYEAFJORD
2020/2882 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/27/2 - Erklæring om ansvarsrett Kristian Ugedal NYEAFJORD
2020/3532 20201026 26.10.2020 Inngående brev Åpen søknad om jobb i Åfjord med tilbakemelding Janne Helen Staven NYEAFJORD
2020/2585 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/103/1 - Mål på byggverk Gunn Salbuvik NYEAFJORD
2020/2585 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5058/103/1 - Mottatt melding om bygninger unntatt søknadsplikt - Asvikveien 24 - Willy Salbuvik Willy Salbuvik NYEAFJORD
2020/74 20201026 26.10.2020 Inngående brev Svar på anmodning om omgjøring av vedtak i klagesak vedrørende reguleringsplan for Måvika FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2019/17 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse; - Asfalt på fylkesvei 6312 forbi Roan Sjøcamping Inger Lise Eian NYEAFJORD
2020/2 20201026 26.10.2020 Utgående brev Klage på detaljreguleringsplan - Brennholmen FOSEN NATURVERNFORENING NYEAFJORD
2020/17 20201026 26.10.2020 Inngående brev Svar på anmodning om omgjøring av vedtak i klagesak vedrørende reguleringsplan for Grønningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1393 20201026 26.10.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 28 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (23.10.2020 - 11:25) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1440 20201026 26.10.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - riving og oppføring av naust - eiendommen 164/54 - Åfjord kommune - kommunens vedtak oppheves FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1025 20201026 26.10.2020 Inngående brev Åfjord kommune - Turskiltprosjektet 2015 - Varsel om inndragning Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1794 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/65/1 - Klage på vedtak om fradeling av parsell til lagerbygg for Barøy kai Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
2020/1794 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5058/65/1 - Fradeling av parsell - Øyan Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
2020/3533 20201026 26.10.2020 Inngående brev Lars Tingelstad åpen jobbsøknad lars NYEAFJORD
2020/3536 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/18/59 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Per Helge Butli Per Helge Butli NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad ad. arr. på inntil 200 personer Kine Kolmannskog NYEAFJORD
2020/3531 20201026 26.10.2020 Inngående brev Henvendelse ang mulig skifte av lokaler for barnehagen (13.08.20) Heggli Barnehage NYEAFJORD
2020/3538 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/18/57 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Lars Ole Hopstad Lars Ole Hopstad NYEAFJORD
2020/3540 20201026 26.10.2020 Inngående brev Diverse vedr. utlevering av folkeregisteropplysninger Skatteetaten NYEAFJORD
2020/3541 20201026 26.10.2020 Inngående brev Turskiltprosjektet 2016 - Roan kommune - Varsel om inndragning Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3517 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5058/64/03 - Ferdigattest gitt den 05.12.2019 - Søknad om ferdigattest på skorsteinrehabilitering - Eidemsveien 128 ATLE KARLSEN NYEAFJORD
2020/3513 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5058/64/62 - Ferdigattest uthus - Flatlia 25 - Kenneth Haagenstad Kenneth Martin Haagenstad NYEAFJORD
2020/3521 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/59/415 - Konsesjonsforhold - John E. Stinussen Storsve Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3521 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/59/415 - Konsesjonsforhold - Runa Sandøy Monstad Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3473 20201026 26.10.2020 Utgående brev Fosen Pride ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** NYEAFJORD
2020/3537 20201026 26.10.2020 Inngående brev 5058/18/58 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Geir Butli Geir Butli NYEAFJORD
2020/3206 20201026 26.10.2020 Utgående brev Informasjon om konsesjon og tinglysing av skjøte. Ivar Strand NYEAFJORD
2020/3206 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Ivar Strand m.fl. NYEAFJORD
2020/3211 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 29/2, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget NYEAFJORD
2020/3250 20201026 26.10.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 3/1 og 3/16, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Inngående brev Avslag på lånesøknad fra Sparebank1 - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2882 20201026 26.10.2020 Utgående brev 5058/27/2 - Tillatelse og dispensasjon - Uttak av grus på Rømma- Marius Bårdli Forfot Marius Bårdli Forfot NYEAFJORD
2020/2709 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Ove Henning Berdahl m.fl. NYEAFJORD
2020/2709 20201026 26.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - kvalitetsheving av matrikkelenhet Ove Henning Berdahl NYEAFJORD
2020/2982 20201026 26.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for Sandstad - bygging av lekeplasser og turstier - Åfjord 64/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201025 25.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 15.11.2020 Kolmannskog, Kine NYEAFJORD
2020/690 20201025 25.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi NYEAFJORD
2020/3529 20201024 24.10.2020 Inngående brev 5058/32/70,80 - Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom Sigbjørn Gilde NYEAFJORD
2020/559 20201023 23.10.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trondelagfylke - Monica Karset NYEAFJORD
2020/2844 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Oppmåling Lauvøyveien 625 Endre Djønne NYEAFJORD
2020/86 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 Fylkesmannen - Bjartnes, Aud NYEAFJORD
2020/2882 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/27/2 - Uttalelse landbruk Afjord Kommune - Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/3154 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på saksnummer 2020/3154 Siemens - Mosand, Trude NYEAFJORD
2020/863 20201023 23.10.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.2020 Tbrt - Carlsson Anna NYEAFJORD
2020/210 20201023 23.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009848 - 21.10.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/211 20201023 23.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009844 - 21.10.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/209 20201023 23.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009836 - 21.10.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/506 20201023 23.10.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 19. okt 2020 Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/3517 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/64/03 - Søknad om ferdigattest på skorsteinrehabilitering - Eidemsveien 128 ATLE KARLSEN NYEAFJORD
2020/3520 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/167/2 - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tursti - Sør Roan Grendelag Sør Roan grendalag NYEAFJORD
2020/3527 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/66/40 - Søknad om tillatelse til tiltak - nytt bygg - bolig Ågygg AS NYEAFJORD
2020/3528 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/91/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Aktiv - Hanne Lyslo - Trondheim NYEAFJORD
2020/3521 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/59/415 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - John Einar Storsve og Runa Sandøy Monstad John E Stinussen Storsve m.fl. NYEAFJORD
2020/3522 20201023 23.10.2020 Inngående brev Brev til fylket angående manglende vedlikehold og utbedringer av fylkesvei 6318 i Åfjord kommune - kommunens kopi Roy Harbak NYEAFJORD
2020/3486 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på melding om hogst i vernskog Statskog SF NYEAFJORD
2020/3480 20201023 23.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter Geir Berdahl m.fl. NYEAFJORD
2020/3469 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling Hos Oss - Catering & Selskapsmat AS Stjern, Silje NYEAFJORD
2020/3450 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/104/80 - Midlertidig svarbrev / Etterlysning - Tiltak Ny garasje - Dispensasjonssøknad - Bjønnbåsmyra - Wenche Skjærvik Wenche Skjærvik NYEAFJORD
2020/3374 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/59/61 - Tildeling av adresse - Boligbrakkerigg Monstad- Stjern Entreprenør AS STJERN ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/3374 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/59/61 - Byggetillatelse og dispensasjon - Boligbrakkerigg på Monstad - Stjern Entreprenør AS STJERN ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/3429 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/13/3 - Oversendelse for uttalelse - Flytebrygge i Grytfjorden - Torunn Valleraunet Grudt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3256 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om dekning av merutgifter til renhold av Kuringen Marina i forbindelse med Covid-19 og smitteverntiltak ÅFJORDSBÅTEN KYSTLAG m.fl. NYEAFJORD
2020/3154 20201023 23.10.2020 Utgående brev Bekrefter mottak av epost og tidspunkt for befaring - Tilbakemelding på saksnummer 2020/3154 Siemens - Mosand, Trude NYEAFJORD
2020/3310 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på rapport fra tilsyn By barnehage 21.09.20 v/Per Ove Johansen FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS NYEAFJORD
2020/3313 20201023 23.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på søknad om arrangement for inntil 200 stykker 7.11.20 Audun Strand NYEAFJORD
2020/3341 20201023 23.10.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt dreneringstulskudd Tørum Lena NYEAFJORD
2020/3039 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/52/3 - Midlertidig svarbrev - Søknad om etablering av flytebrygge i Kroken Roar Arne Moan NYEAFJORD
2020/2984 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/139/155 - Dispensasjon - Ny nettstasjon Bessakerveien FV 6314 - Tensio TS AS TENSIO TS AS NYEAFJORD
2020/2882 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/27/2 - Revidert situasjonkart Marius Forfot NYEAFJORD
2020/2779 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/52/41 - Midlertidig svarbrev - Søknad om etablering av flytebrygge i Kroken Oddvar Strand NYEAFJORD
2020/2825 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/60/92 - Tillatelse og dispensasjon - Riving av eksisterende og oppføring av ny garasje - Selnesveien 132 - Synnøve Stegali Synnøve Stegali NYEAFJORD
2020/2701 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/94/41 - Rammetillatelse og dispensasjon - Ny enebolig - Stokksundveien 1280 - Tone og Torbjørn Humstad Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/2701 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/94/41 - Tildeling av adresse - Ny enebolig - Stokksundveien - Tone og Torbjørn Humstad Tone Sørås Humstad NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201023 23.10.2020 Inngående brev Valgt type godtgjøring Julie Haugen NYEAFJORD
2020/74 20201023 23.10.2020 Inngående brev Referat fra meklingsmøte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2019/17 20201023 23.10.2020 Inngående brev Fv. 6316 – Midlertidig svar på ønsket om ny vurdering av fartsregulering på Kråkøyveien Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20201023 23.10.2020 Utgående brev Utbedring av veilysanlegget Hopstad Vel TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på søknad; - Autovern forbi campingen på fylkesvei 6312 ROAN RORBU OG CAMPING INGER LISE EIAN NYEAFJORD
2020/1794 20201023 23.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anne Ma Bjørnevik m.fl. NYEAFJORD
2020/1969 20201023 23.10.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 13.10.2020 Utvalg Helse og oppvekst NYEAFJORD
2020/931 20201023 23.10.2020 Inngående brev Delutbetaling 75% TF20.006 - Søknad om omstillingsstatus for Roan kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1405 20201023 23.10.2020 Inngående brev Meld inn behov for midler til å bekjempe fremmede planter og trær Fylkesmannen - Sundgård, Beate NYEAFJORD
2020/2396 20201023 23.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Kari Anita Sørbotten m.fl. NYEAFJORD
2020/1993 20201023 23.10.2020 Utgående brev 5058/96/47 - Avslag - Oppføring av hytte - Halen - Stoksund - Stian Aalberg TEAMBYGG OPPDAL AS NYEAFJORD
2020/2065 20201023 23.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Inger Solfrid Fjorden NYEAFJORD
2020/2065 20201023 23.10.2020 Inngående brev 5058/160/3 - Melding til tinglysning - retur av tinglyst dokument Matrikkelen NYEAFJORD
2020/2139 20201023 23.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3510 20201022 22.10.2020 Inngående brev Nyhetsbrev fra DKS Trondelagfylke - Irene Rosenblom NYEAFJORD
2020/3509 20201022 22.10.2020 Inngående brev Beskjed om nye elektroniske søknadsskjema- samiskopplæring i kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet Fylkesmannen - Halle, Margareth NYEAFJORD
2020/3512 20201022 22.10.2020 Inngående brev 5058/14/27 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - Gottåsfeltet 13 Kjell A Kvalvik NYEAFJORD
2020/3513 20201022 22.10.2020 Inngående brev 5058/64/62 - Søknad om ferdigattest - Oppføring av uthus - Flatlia 25 Kenneth Haagenstad NYEAFJORD
2020/3514 20201022 22.10.2020 Inngående brev 5058/60/107 - Erklæring Ivar Strand NYEAFJORD
2020/3371 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsforhandlinger kapittel 3.4.2 Norsk lektorlag NYEAFJORD
2020/3349 20201022 22.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4298179105) Stig Ove Sletten NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4298179105 Stig Ove Sletten NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4298179105) Frode Hauge NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4298179105 Frode Hauge NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4298179105) Kåre-Olav Kne Sakshaug NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4298179105 Kåre-Olav Kne Sakshaug NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4298179105) Lisbeth Malmedal Botnan NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4298179105 Lisbeth Malmedal Botnan NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4298179105) Eli Rømma Larsen NYEAFJORD
2020/3367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Konsulent Fosen lønn, Åfjord kommune - st. ref. 4298179105 Eli Rømma Larsen NYEAFJORD
2020/3370 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsforhandlinger kapittel 5.1 NITO m.fl. NYEAFJORD
2020/3370 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsforhandlinger kapittel 5.1 Den norske jordmorforening NYEAFJORD
2020/3370 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsforhandlinger kapittel 5.1 Fagforbundet v/ Bjørg Markanes NYEAFJORD
2020/3370 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsforhandlinger kapittel 5.1 Naturviterne v/ Bjarne Lund NYEAFJORD
2020/3322 20201022 22.10.2020 Utgående brev Tilsvar på søknad arrangement med inntil 200 personer 14.11.20 Hanne Skjæggestad NYEAFJORD
2020/2257 20201022 22.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2313 20201022 22.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til kompetansehevingstiltak i voksenopplæringen Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/74 20201022 22.10.2020 Inngående brev Uttalelse til innsigelsessak om reguleringsplan for Måvika KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NYEAFJORD
2020/3341 20201021 21.10.2020 Inngående brev Rapport drenering Ole Håvar Aune NYEAFJORD
2020/1781 20201021 21.10.2020 Inngående brev 5058/172/1 - Revidert Avløpskart Edgar Sumstad Amundal NYEAFJORD
2020/367 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 991767339 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3341 20201021 21.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 993076880 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3341 20201021 21.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 993076880 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3526 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 998130735 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3507 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn - Heggli barnehage Ørland kommune NYEAFJORD
2020/3508 20201021 21.10.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn - Maribo barnehage Ørland kommune NYEAFJORD
2020/3526 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt dreneringstilskudd Ståle Larsen NYEAFJORD
2020/3437 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilbud om frivillig vern av skog i Åfjord kommune Fylkesmannen - Andersen, Jan-Erik NYEAFJORD
2020/3488 20201020 20.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020 Helsedir - Darya Shut NYEAFJORD
2020/3250 20201020 20.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Nydyrking Åfjord 5058/3/1,16 Snasa Kommune - Svein Bjørk NYEAFJORD
2020/3254 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til utlegging av flytekai ved eiendommen 141/159 - Robu AS. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3243 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om serverings- og skjenkebevilling - Artic Trading Fosen ARTIC TRADING FOSEN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3266 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd for kjøp av nytt treningsgulv i grupperom på Yolo treningssenter YOLO TRENING AS NYEAFJORD
2020/3187 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til renhold - Coronatiltak BRANDSFJORD DAGLIGVARE AS NYEAFJORD
2020/3212 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om salgsbevilling for alkohol (under 4,76 prosent) STOKKØY BRYGGERI AS NYEAFJORD
2020/3349 20201020 20.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Mona Brandsmo NYEAFJORD
2020/3349 20201020 20.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Cathrine Hagen NYEAFJORD
2020/3351 20201020 20.10.2020 Utgående brev 5058/157/28 - Oversendelse for uttalelse - Etablering av nytt avløpsanlegg Roansvegen 1248 Fosen Renovasjon NYEAFJORD
2020/3489 20201020 20.10.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt for bolig ***** NYEAFJORD
2020/3490 20201020 20.10.2020 Inngående brev 5058/43/18 - Søknad om ferdigattest Edmund Hårstad NYEAFJORD
2020/3491 20201020 20.10.2020 Inngående brev 5058/67/190 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Jens Olav Sundland Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3492 20201020 20.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 05.12.2020 Johansen, Jan Olav NYEAFJORD
2020/3496 20201020 20.10.2020 Inngående brev 5058/43/5 - Avtale om leie av jord - Steinar A. Solvang og Roar Vingen Steinar A. Solvang og Roar Vingen NYEAFJORD
2020/3498 20201020 20.10.2020 Inngående brev 1630/61/106,107 - Søknad om ferdigattest Amundal Maskin AS NYEAFJORD
2020/3487 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 - Ingrid Elise Kirkenes - Åfjord 26/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3481 20201020 20.10.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Konsesjonsforhold - Bård Furunes Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3481 20201020 20.10.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Matrikkelen NYEAFJORD
2020/2998 20201020 20.10.2020 Utgående brev Veilysanlegg i Åfjord kommune Hofstad vel v/Marit Hopstad m.fl. NYEAFJORD
2020/3139 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om serverings- og skjenkebevilling - Stokkøy Bryggeri STOKKØY BRYGGERI AS NYEAFJORD
2020/542 20201020 20.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Paul Harald Pettersen m.fl. NYEAFJORD
2020/1042 20201020 20.10.2020 Inngående brev Positiv korona-test Stjern Entrepenør AS NYEAFJORD
2020/1139 20201020 20.10.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 918082387 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2420 20201020 20.10.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av to bebygde parseller - Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2435 20201020 20.10.2020 Inngående brev Forbrukte timer August 2020 - ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2436 20201020 20.10.2020 Inngående brev Forbrukte timer August 2020 - ***** ***** ULOBA NYEAFJORD
2020/2984 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Ny nettstasjon ved Bessakerveien Tronderenergi - Jan Petter Moan NYEAFJORD
2020/2770 20201019 19.10.2020 Inngående brev 5058/31/1-4 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av Gildesetra Fylkesmannen - Anne Waagø-Hansen NYEAFJORD
2020/2578 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS Tronderenergi - Firmapost TrønderEnergi NYEAFJORD
2020/3475 20201019 19.10.2020 Inngående brev Spørsmål til søknad om fiber (bredbånd) i Stordalen Lisbeth Stjern NYEAFJORD
2020/690 20201019 19.10.2020 Inngående brev Avbestilling av kailigge Fosen Kysthavn 18.10 Eidsvaag - MV Eidsvaag Opal NYEAFJORD
2020/3472 20201019 19.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal NYEAFJORD
2020/3473 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fosen Pride ***** NYEAFJORD
2020/3471 20201019 19.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 20.11.2020 Stjern, Silje NYEAFJORD
2020/3476 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 998130735 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3477 20201019 19.10.2020 Inngående brev Rapport etter inspeksjon 3. september 2020 Matilde Anker NYEAFJORD
2020/3480 20201019 19.10.2020 Inngående brev 5058/60/47 - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Geir Berdahl NYEAFJORD
2020/3482 20201019 19.10.2020 Inngående brev Engangstilskudd over statsbudsjettet SAFO Trøndealg NYEAFJORD
2020/3483 20201019 19.10.2020 Inngående brev Koronatest Viggo Pettersen NYEAFJORD
2020/3484 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avtale Konica Minolta, Åfjord næringstorg - signert avtale Olsen, Stale NYEAFJORD
2020/3486 20201019 19.10.2020 Inngående brev Melding om hogst i vernskog Statskog SF NYEAFJORD
2020/3481 20201019 19.10.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/2 part Bård Furunes NYEAFJORD
2020/3481 20201019 19.10.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/2 part Trude Sørgård NYEAFJORD
2020/3464 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 32/7 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3469 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling Hos Oss - Catering & Selskapsmat AS Stjern, Silje NYEAFJORD
2020/3487 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 26/2 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3526 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 998130735 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3434 20201019 19.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter Olga Kletthammer m.fl. NYEAFJORD
2020/3419 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse 64/90 ARKITEKTKONTORET TEGNEARK AS NYEAFJORD
2020/3395 20201019 19.10.2020 Utgående brev Referat fra møte etter henvendelse fra Fagforbundet FAGFORBUNDET ÅFJORD AVD. 599 m.fl. NYEAFJORD
2020/3349 20201019 19.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Raymond Stjern Larsen NYEAFJORD
2020/3351 20201019 19.10.2020 Inngående brev 5058/157/28 Søknad om dispensasjon PBL § 19-1 Arne Veie NYEAFJORD
2020/3316 20201019 19.10.2020 Inngående brev 5058/58/141 Innvilget søknad om sletting av tilfluktsrom - Rådhuset i Åfjord, Øvre Årnes 7 postmottak@dsb.no NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Startlån ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2748 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan for fradeling - Åfjord 14/10 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3159 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggstomt - Stokksundveien 1266 og 1266 - Åfjord 94/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/690 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Trine Charlotte TrineCharlotte AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Valgt type godtgjøring Anne-Lise Haugdahl Humstad NYEAFJORD
2020/549 20201019 19.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Steinar Næss NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/150 20201019 19.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Joar Berdal m.fl. NYEAFJORD
2019/17 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1393 20201019 19.10.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 27 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (16.10.2020 - 11:30) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/2563 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/690 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Eidsvaag Opal Eidsvaag AS NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) ***** NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 ***** NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Cathrine Hagen NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Cathrine Hagen NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Tonje Antonie Roan NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Rina Myhre NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Rina Myhre NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Mats Lind Tangstad NYEAFJORD
2020/3349 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Mats Lind Tangstad NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Inngående brev Automatisk svar: Utbetalingsanmodning Sak : GUENG 2019/104008 Innovasjonnorge - Innovasjon Norge NYEAFJORD
2020/3302 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Åfjord kommune Brreg - Brønnøysundregistrene NYEAFJORD
2020/1473 20201016 16.10.2020 Inngående brev Barøyhaugan 22 - Ominnredning av naust - Søknaden trekkes Lugg - Nils-Jacob Lugg NYEAFJORD
2020/1042 20201016 16.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 1 til utsendelse Fhi - Stab-smittevernmiljooghelse NYEAFJORD
2020/1355 20201016 16.10.2020 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken - Bård Dørum NYEAFJORD
2020/1562 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av båtplass i Roan Tore Villiam Lindbak m.fl. NYEAFJORD
2020/1797 20201016 16.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fylling av masser på friluftsområde - Monstadvegen 25 - Åfjord 59/407 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/690 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Trine Charlotte Trine Charlotte AS NYEAFJORD
2020/690 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/851 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kopibrev - Utbetaling av tilskudd - Restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord Miljødirektoratet NYEAFJORD
2020/150 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Joar Berdal m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Utgående brev Signert vielsesattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Skatt Midt-Norge NYEAFJORD
2020/2363 20201016 16.10.2020 Utgående brev Uttalelse til melding om ny kraftledning 132 kV Åfjord-Eide NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NYEAFJORD
2020/1993 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fraråder dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av fritidsbolig og adkomstvei - Halen - Stoksund - Åfjord 96/47 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3307 20201016 16.10.2020 Utgående brev 5058/59/154 - Endringstillatelse av D.sak 56/14 - Utvidelse av altan på nord side - Hubakkvegen 45 - Noralf Osen Noralf Oddmund Osen NYEAFJORD
2020/3349 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Raymond Stjern Larsen NYEAFJORD
2020/3349 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Raymond Stjern Larsen NYEAFJORD
2020/3344 20201016 16.10.2020 Utgående brev 5058/64/56 - Midlertidig brukstillatelse - Påbygg fritidsbolig - Hesthagen 27 - Stig Rune Berg Stig Rune Berg NYEAFJORD
2020/3457 20201016 16.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 18.10.2020 Larsen, Pål Johan NYEAFJORD
2020/3458 20201016 16.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 18.10.2020 Larsen, Pål Johan NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning Sak : GUENG 2019/104008 post NYEAFJORD
2020/3402 20201016 16.10.2020 Utgående brev 5058/94/92 - Søknad om ferdigattest Alvin Kåre Wehn NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2020/3378 20201016 16.10.2020 Utgående brev 5058/61/1-5 - Ferdigattest - Tilbygg fritidsbygg - Dragseid - Magnus Rasmussen Magnus Ragnar Rasmussen NYEAFJORD
2020/2953 20201016 16.10.2020 Utgående brev Tilbakebetaling av husleie Rune Sivertsvik NYEAFJORD
2020/2701 20201016 16.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av bolig - Stokksundveien 1280 - Åfjord 94/41 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2697 20201016 16.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av nye grunneiendommer - tomt B2/B3 og FB4 Sandstad Gård AS NYEAFJORD
2020/690 20201015 15.10.2020 Inngående brev Referansenummer for eventuelle senere henvendelser i saken: 1008821 - Frøy rederi AS Froygruppen - Gåsø Jarl NYEAFJORD
2020/1220 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/89/56 - Søknad om tillatelse til tiltak geih-s@online.no NYEAFJORD
2020/1220 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/89/56 - Fasader i terreng geih-s@online.no NYEAFJORD
2020/690 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/549 20201015 15.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Steinar Næss NYEAFJORD
2020/563 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2019/17 20201015 15.10.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord - Trafikksikkerhet - fv 6316 - Kråkøyveien - Hongsandstranda - Åfjord kommune (tidligere Roan kommune) Trøndelag fylkeskomune NYEAFJORD
2019/17 20201015 15.10.2020 Utgående brev Fylkesvei 6316, strekningen Hongsandkrysset-molo til Kråkøya;- redusert hastighet, fartsdumper, speil. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Endringer - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Pensjonsmeldingsskjema - ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Avtalefestet pensjon - ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om ***** - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201015 15.10.2020 Inngående brev Endring i stillingsprosent for ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2132 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om deling etter jordloven - 5058/66/11- Monica Kjønnøy Webb m.fl. NYEAFJORD
2020/2420 20201015 15.10.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av to boligtun 139/4 - Mostervikvegen 360 og 366 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2443 20201015 15.10.2020 Utgående brev 5058/107/20 - Ferdigattest - Rehabilitering av skorstein - Geir Sørgård MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2499 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/58/127 - Signert erklæring - Reidun og Joar Sørdahl Reidun og Joar Sørdahl NYEAFJORD
2020/2544 20201015 15.10.2020 Utgående brev 5058/84/6 - Ferdigattest - Rehabilitering av skorstein - Kari Sørbotten MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2545 20201015 15.10.2020 Utgående brev 5058/107/38 - Ferdigattest - Rehabilitering av skorstein - Bjørn Roald Sørgård MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2710 20201015 15.10.2020 Utgående brev 5058/165/163 - Byggetillatelse og dispensasjon - Terrasse og tilbygg fritidsbolig - Vestre Jenslivann - Jan Ove Larsen Jan Ove Larsen NYEAFJORD
2020/2748 20201015 15.10.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling gårdstun og dyrka mark 5058/14/10 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2913 20201015 15.10.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Landbruksveg på gbnr 100/1 og 98/1, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget NYEAFJORD
2020/3451 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3452 20201015 15.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 16.10.2020 Tinnen, Geir NYEAFJORD
2020/3445 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om større bolig ***** NYEAFJORD
2020/3446 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/106/4 - Søknad om tillatelse til tiltak - Utleiehytte MesterService AS NYEAFJORD
2020/3447 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/6/2 - Søknad om ferdigattest - Gunn Morkemo Gunn Morkemo NYEAFJORD
2020/3448 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/165/203 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Daniel Jan Szmigielski Daniel Jan Szmigielski NYEAFJORD
2020/3448 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/165/203 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Marta Szmigielska Marta Szmigielska NYEAFJORD
2020/3449 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tilbakesvar i forbindelse med søknad arr. inntil 200 peroner Margareth Grøtting NYEAFJORD
2020/3449 20201015 15.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 15.11.2020 Grøtting, Margareth NYEAFJORD
2020/3450 20201015 15.10.2020 Inngående brev 5058/104/80 - Ett-trinns søknad - Tiltak Ny garasje - Dispensasjonssøknad - Bjønnbåsmyra - Wenche Skjærvik Wenche Skjærvik NYEAFJORD
2020/3349 20201015 15.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Solveig Kristine Drogset Lillemo NYEAFJORD
2020/3349 20201015 15.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Mona Brandsmo NYEAFJORD
2020/3349 20201015 15.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Mona Brandsmo NYEAFJORD
2020/3349 20201015 15.10.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Linda Saksvik NYEAFJORD
2020/3440 20201014 14.10.2020 Inngående brev Viktig ordføreropprop om vindkraft Solveig Aunsmo NYEAFJORD
2020/1139 20201014 14.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd tiltak beiteområder Nathalie Haavimb-Jystad NYEAFJORD
2020/3040 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/98/26 - Søknad om tillatelse til tilbak - Byggesøknad parkeringsplass Seterlia 24 Løkke AS NYEAFJORD
2020/3431 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bilvei til hytte. gnr 60/73 Hotmail - Heidi Øberg NYEAFJORD
2020/3374 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/59/61 - Søknad om tilknytting til kommunalt vann og avløp Stjern - Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/3383 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/159/7 - Konsesjonsforhold - Tuva Johnsen Skjervø Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3432 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/30/9 - Søknad om oppretting av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nedre By 58 Frida Fagergård Stjern NYEAFJORD
2020/3433 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/165/202 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Inger Solfrid Fjorden NYEAFJORD
2020/3434 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/64/70 - Krav om sammenslåing av eiendom Flatlia 15 Olga Kletthammer NYEAFJORD
2020/3435 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/177/6 - Forpaktningskontrakt Geir Ola Aune m.fl. NYEAFJORD
2020/3436 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe korn Olav Braseth NYEAFJORD
2020/3430 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/139/51 - Søknad om dispensasjon - Bruksendring fra bolig til fritidsbolig Åsmund Lindbak NYEAFJORD
2020/3429 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/13/3 - Søknad om dispensasjon - Flytebrygge i Grytfjorden Torunn Valleraunet Grudt NYEAFJORD
2020/3401 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/55/2 - Konsesjonsforhold - Inger Johanne Brandvik Matrikkelen NYEAFJORD
2020/3413 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5058/141/213 - Oversendelse for uttalelse - Trapp / gangbane fra Bessaker opp til Vettan - Bjørgan UIF FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3439 20201014 14.10.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - endring Sør-Trøndelag jordskifterett NYEAFJORD
2020/3187 20201014 14.10.2020 Utgående brev Etterspør status på henvendelse - Støtte renhold Straumsvatnet camping v/Roger Gjessing NYEAFJORD
2020/3042 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5058/106/20 - Byggetillatelse avløpsanlegg og utslippstillatelse - Etablering av avløpsanlegg - Brøggbakkan 28 - Johanne Lines EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/2960 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5058/154/83 - Oversendelse av saksdokumenter vedrørende oppføring av fritidsbolig Espen Sjøvoll NYEAFJORD
2020/2710 20201014 14.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til hytte - Vestre Jenslivatnet - Åfjord 165/163 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2882 20201014 14.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - uttak av grus til strøsand for vintervedlikehold av veiene - Åfjord 27/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201014 14.10.2020 Inngående brev Sjekkliste for rengjøring - ***** ***** STOKKØY VASK & RENHOLD DOLORA PETRAVICIENE NYEAFJORD
2020/1042 20201014 14.10.2020 Inngående brev Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk Helsedir - Trykksak NYEAFJORD
2020/1993 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 202030317-3 - Fylkeskommunens uttalelse til oppføring av fritidsbolig og adkomstvei - Halen - Stoksund - 96/47. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1898 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oppløsning av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Kommunal- og moderniseringsdepartementet NYEAFJORD
2020/1680 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad om forlenget virkning på vedtak, d.sak 195/17, arkivsak 2017/552 Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
2019/17 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 202032547-2 - Åfjord kommune - Avslag på søknad om autovern langs FV 6312 forbi Roan Rorbu og camping Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/92 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5058/89/1 - Fradeling av tomt til fritidshus og dispensasjonssøknad - anmodning om uttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/542 20201014 14.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - kvalitetsheving av matrikkelenhet Paul Harald Pettersen NYEAFJORD
2020/542 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning. Paul Harald Pettersen m.fl. NYEAFJORD
2020/524 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Jan Ivar Groven Strøm m.fl. NYEAFJORD
2020/524 20201014 14.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Jan Ivar Groven Strøm m.fl. NYEAFJORD
2020/448 20201014 14.10.2020 Inngående brev Trollvatn pumpehus, kloakkanlegg - ferdigattest Trollvatn Pumpehus NYEAFJORD
2020/448 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/22/1 - Søknad om ferdigattest TROLLVATN PUMPEHUS NYEAFJORD
2020/2545 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/107/38 -Søknad om ferdigattest Linesvegen 642 MesterService AS NYEAFJORD
2020/2544 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/84/6 - Søknad om ferdigattest MesterService AS NYEAFJORD
2020/2443 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5058/107/20 - Søknad om ferdigattest MesterService AS NYEAFJORD
2020/2435 20201014 14.10.2020 Inngående brev Forbrukte timer august - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tilbud om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2020/2037 20201014 14.10.2020 Utgående brev Omdisponering av 1,1 daa dyrkajord til bygging av gjødselkum - 5058/27/2 Marius Bårdli Forfot NYEAFJORD
2020/1229 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oversendelse av foreløpig forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av Fosen Renovasjon IKS Revisjonmidtnorge - Arve Gausen NYEAFJORD
2020/2820 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kommunalt dreneringstilskudd Afjord Kommune - Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/3421 20201013 13.10.2020 Inngående brev 5058/160/2 Beskelandsvegen 14 i Roan Søknad om ferdigattest Nina Kielland NYEAFJORD
2020/3228 20201013 13.10.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om snøskuterløyper i Åfjord kommune Postmottak KMD NYEAFJORD
2020/3281 20201013 13.10.2020 Utgående brev Underskrevet avtale om bruk av Clue Clue Norge AS NYEAFJORD
2020/3349 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Mona Brandsmo NYEAFJORD
2020/3349 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Mona Brandsmo NYEAFJORD
2020/3351 20201013 13.10.2020 Utgående brev 5058/157/28 - Midlertidig svarbrev / etterlysning dokumenter - Utvendig Avløpsanlegg - Roansveien 1248 - Arne Andreas Veie RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/3299 20201013 13.10.2020 Utgående brev Konsumentavtale Overføring SKO NYEAFJORD
2020/3422 20201013 13.10.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt for bolig ***** NYEAFJORD
2020/3423 20201013 13.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/3416 20201013 13.10.2020 Utgående brev 5058- Tilskudd til avløsning ved sykdom- Dispensasjonssøknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** FMTL Postmottak NYEAFJORD
2020/3410 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ang. søknad om ledsagerbevis ***** NYEAFJORD
2020/3408 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3409 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ang. fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3385 20201013 13.10.2020 Utgående brev Utbetaling kommunalt tilskudd til nydyrking Tørum Lena NYEAFJORD
2020/3388 20201013 13.10.2020 Utgående brev 5058/177/7 - Bekrefter fritak for søknad etter pbl § 20-5 - oppgradering av basestasjon - Proinvenia AS - Raina Losen NYEAFJORD
2020/3392 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tilbakesvar på søknad om arrangement på inntil 200personer Anna Pettersen NYEAFJORD
2020/3371 20201013 13.10.2020 Inngående brev Opplysninger om medlem i lederne LEDERNE NYEAFJORD
2020/3441 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2820 20201013 13.10.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 915519105 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2820 20201013 13.10.2020 Utgående brev Kommunalt dreneringstilskudd Tørum Lena NYEAFJORD
2020/2844 20201013 13.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning mandag 26. oktober Robert Dahl m.fl. NYEAFJORD
2020/2697 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning over tomt B2 og B3 Bjørn Ketil Brevik m.fl. NYEAFJORD
2020/2697 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning over tomt FB4 Sandstad Gård AS m.fl. NYEAFJORD
2020/2741 20201013 13.10.2020 Utgående brev 5058/89/4 - Oversendelse for uttalelse - Riving fjøs og bygging nytt driftsbygg og leilighetsbygg i 3 etasjer - Petter Anders Hosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/563 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2239 20201013 13.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Harry Rudolf Braseth NYEAFJORD
2020/2239 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Jan Magnar Eide m.fl. NYEAFJORD
2020/2331 20201013 13.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utvidelse av eksisterende kaianlegg - Sea-Service AS - Åfjord 139/167 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2529 20201013 13.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 979916647 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3250 20201012 12.10.2020 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking 3/1,16, Åfjord kommune Trondelagfylke - Ingvild Sjøbakk NYEAFJORD
2020/1220 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/89/56 Søknad om tillatelse til tiltak - side 1 av 2 MesterService AS NYEAFJORD
2020/506 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 19. oktober 2020, kl 11.00 Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/2953 20201012 12.10.2020 Inngående brev Tilbakebetaling av husleie Rune Sivertsvik NYEAFJORD
2020/2960 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innsyn i byggesak - Olvika 9 - gbnr 154/83 Espen Sjøvoll NYEAFJORD
2020/3402 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/94/92 - Søknad om ferdigattest Alvin Wehn NYEAFJORD
2020/3395 20201012 12.10.2020 Inngående brev Henvendelse fra Fagforbundet angående bruk av overtid FAGFORBUNDET ÅFJORD AVD. 599 NYEAFJORD
2020/3401 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/55/2 - Søknad om konsesjonsfrihet Solvor Brandvik NYEAFJORD
2020/3403 20201012 12.10.2020 Inngående brev Roan vindkraftverk – NVE godkjenner endringer i varslingsrutinene for iskast Marte Lundsbakken NYEAFJORD
2020/3408 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3409 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3410 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** NYEAFJORD
2020/3411 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/3413 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/141/213 Søknad om tillatelse til bygging av trapp/gangbane opp til Vettan Jorulf Lello NYEAFJORD
2020/3415 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknad om erstatning om avlingssvikt - vekstgruppe grovfor Tove Mette Guttelvik NYEAFJORD
2020/3416 20201012 12.10.2020 Inngående brev Kopibrev - Fylkesmannen i Trøndelag - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3419 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/64/90 - Søknad om rammetillatelse - Enebolig - Hesthagan ARKITEKTKONTORET TEGNEARK AS NYEAFJORD
2020/3394 20201012 12.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 15.11.2020 Ugedal, Synne Christine NYEAFJORD
2020/3394 20201012 12.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding søknad barnedåp ved Bakeriet Synne Christine Ugedal NYEAFJORD
2020/3380 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling Skjæggestad, Hanne NYEAFJORD
2020/3254 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/141/159 - Oversendelse for uttalelse - Utlegging av flytekai - Robu AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201012 12.10.2020 Utgående brev Ad søknad om startlån ***** NYEAFJORD
2020/3209 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/107/89 - Byggetillatelse - Påbygg på fritidsbolig - Linesveien 701 - Hallgeir Jenssen Hallgeir Jenssen NYEAFJORD
2020/3206 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/60/1 - Nye grunneiendommer reguleringsplan Strand - delingstillatelse Ivar Strand NYEAFJORD
2020/3305 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/62/20 - Tillatelse - Fasadeendring fritidsbolig - Selnesveien 964 - Arild Skaug Hansen Arild Skaug Hansen NYEAFJORD
2020/2963 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/59/318 - Byggetillatelse - Ny enebolig - Joenget - Helge Sandvik Helge Oddmund Sandvik NYEAFJORD
2020/2933 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/165/5 - Tillatelse og dispensasjon - Midlertidig massedeponi - Måvika - Per Gipling Per Gipling NYEAFJORD
2020/3042 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/106/20 Søknad om tillatelse til tiltak Einar Haugsnes AS NYEAFJORD
2020/3134 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/103/26 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Asvikveien 63 - Inger Thorvaldsen AMUNDAL MASKIN AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201012 12.10.2020 Utgående brev Signert vigselsbok / prøvingsattest Skatt Midt-Norge NYEAFJORD
2020/2724 20201012 12.10.2020 Utgående brev Tillatelse til innkreving av bompenger - Bekkedalsveien veilag Jon Magne Valleraunet NYEAFJORD
2020/2820 20201012 12.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 915519105 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201012 12.10.2020 Inngående brev Vedr. 20-38820-10 - Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/212 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/159/18 - Gert Menz - Vedtak - Svar på søknad om dispensasjon Gert Menz m.fl. NYEAFJORD
2019/17 20201012 12.10.2020 Utgående brev Utbedring av rekkverk langs fylkesvei 6318 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201012 12.10.2020 Utgående brev Autovern forbi campingen på fylkesvei 6312 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2019/17 20201012 12.10.2020 Utgående brev Redusert fart fylkesvei 6312 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2020/1220 20201012 12.10.2020 Inngående brev 5058/89/56 Søknad om tillatelse til tiltak MesterService AS NYEAFJORD
2020/1365 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/107/49 - Tillatelse og dispensasjon - Ny adkomstvei til fritidsbolig - Tørrvikveien 12 - Kirsten Lines Slotterøy Kirsten G Lines Slotterøy NYEAFJORD
2020/1393 20201012 12.10.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 25 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (02.10.2020 - 14:27) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1393 20201012 12.10.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 26 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (09.10.2020 - 08:15) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/2541 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/60/32 - Endringstillatelse og dispensasjon - Fritidsbolig - Beate Lund Tronhus - Selnesveien 461 Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/2459 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svarbrev - 5058/59/14 -Ny grunneiendom og dispensasjon, deling etter jordloven - Øystein Haugsnes Arne Haugsnes m.fl. NYEAFJORD
2020/2422 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/156/31 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny fritidsbolig - Nausthaugen - Tore Hopmo Kenneth Hopmo NYEAFJORD
2020/2094 20201012 12.10.2020 Utgående brev 5058/149/2 - Oversendelse for uttalelse - Reinbeitedistriket Svein Bjørk NYEAFJORD
2020/2629 20201012 12.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Asbjørn Lysø m.fl. NYEAFJORD
2020/2629 20201012 12.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Asbjørn Lysø m.fl. NYEAFJORD
2020/2651 20201012 12.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med klarlegging av eiendomsgrenser Brit Helen Hoås m.fl. NYEAFJORD
2020/3349 20201011 11.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Linda Saksvik NYEAFJORD
2020/3349 20201011 11.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Linda Saksvik NYEAFJORD
2020/3392 20201011 11.10.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 17.10.2020 Pettersen, Anna NYEAFJORD
2020/3350 20201010 10.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 156/2 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3349 20201010 10.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Klaudia Matis NYEAFJORD
2020/3349 20201010 10.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Klaudia Matis NYEAFJORD
2020/3349 20201010 10.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fast undervisningsstilling 100% - st. ref. (4296350228) Deepak Sapkota NYEAFJORD
2020/3349 20201010 10.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Fast undervisningsstilling 100% Åset skole, Åfjord kommune - st. ref. 4296350228 Deepak Sapkota NYEAFJORD
2020/1898 20201009 09.10.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 16. oktober 2020, kl 0900 - TEAMS MØTE Fosen - Lund Arvid NYEAFJORD
2020/892 20201009 09.10.2020 Inngående brev Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst post@miljodir.no NYEAFJORD
2020/3390 20201009 09.10.2020 Inngående brev Utbygging av fiber fra Eidem til Lauvøya Lisbeth Botnan NYEAFJORD
2020/3388 20201009 09.10.2020 Inngående brev 5058/177/7 - Søknad om fritak fra byggesaksprosessen på gnr 177 bnr 7 i Åfjord kommune Proinvenia - Raina Losen NYEAFJORD
2020/961 20201009 09.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2010393 - 06.10.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/2331 20201009 09.10.2020 Inngående brev Klage vedr. Sea-Service planer om utvidelse brygge Ivar Vikaunet NYEAFJORD
2020/3187 20201009 09.10.2020 Inngående brev Etterspør status på henvendelse - Støtte renhold Straumsvatnet camping v/Roger Gjessing NYEAFJORD
2020/2331 20201009 09.10.2020 Inngående brev Brev til Åfjord kommune høringer vedrørende anlegg i sjø Roan og Stoksund Fiskarlag NYEAFJORD
2020/1399 20201009 09.10.2020 Inngående brev Uttalelse - Ny styrer Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/3211 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til plan for nydyrking - 29/2 og 29/7, Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3352 20201009 09.10.2020 Inngående brev 5058/60/132 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Frode Butli NYEAFJORD
2020/3352 20201009 09.10.2020 Inngående brev 5058/60/132 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ronja Skjølberg NYEAFJORD
2020/3389 20201009 09.10.2020 Utgående brev Signert avtale for ReMin Smittesporing korona - Åfjord kommune og ReMin AS Remin AS NYEAFJORD
2020/3383 20201009 09.10.2020 Inngående brev 5058/159/7 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - eierandel 1/4 Tuva Johnsen Skjervø NYEAFJORD
2020/3380 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling Skjæggestad, Hanne NYEAFJORD
2020/3386 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til oppkjøring ***** NYEAFJORD
2020/3387 20201009 09.10.2020 Inngående brev Klage på mottakelse ved avlastning i sykehjem Anonym NYEAFJORD
2020/3384 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kvenndalsfjellet vindpark - Søknad om fradeling av festetomter Statkraft NYEAFJORD
2020/3385 20201009 09.10.2020 Inngående brev 5058/39/2 - Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innenfor landbruksnæringen Gunnar Singsaas NYEAFJORD
2020/3371 20201009 09.10.2020 Inngående brev Lønnskrav - Norsk Lektorlag Norsk Lektorlag NYEAFJORD
2020/3371 20201009 09.10.2020 Inngående brev Lønnsforhandlinger 2020 - Norsk Lektorlag Norsk Lektorlag NYEAFJORD
2020/3139 20201009 09.10.2020 Inngående brev Svar på vandelforespørsel Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/3379 20201008 08.10.2020 Inngående brev 5058/174/16 Søknad om tiltak - deling /oppmålingsforretning Tor Erlend Braseth NYEAFJORD
2020/3374 20201008 08.10.2020 Inngående brev 5058/59/61 - Søknad om tillatelse til tiltak - brakkerigg Stjern - Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/1456 20201008 08.10.2020 Inngående brev Revidert delingsforslag Afjord Kommune - Kvernland Gisle NYEAFJORD
2020/3177 20201008 08.10.2020 Inngående brev Roan sykeheim - Byggekomitemøte nr.7 Asplanviak - Gisle Elnan NYEAFJORD
2020/1680 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad om forlenget virkning på vedtak, d.sak 195/17, arkivsak 2017/552 Anne Ma Bjørnevik NYEAFJORD
2020/1794 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/65/1 - Fradeling av parsell til lagerbygg for Barøy kai Jørn Otto Flenstad NYEAFJORD
2020/1507 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/108/6 - Midlertidig svarbrev - Endring av avløpsanlegg - Tørrvikveien 124 - Harald Slotterøy EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/1969 20201008 08.10.2020 Utgående brev Møteprotokoll Helse og oppvekst 03.09.2020 Utvalg Helse og oppvekst NYEAFJORD
2020/1795 20201008 08.10.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold - Ivar Vikaunet Matrikkelen NYEAFJORD
2020/1440 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/164/54 - Oversending til endelig avgjørelse - Dispensasjon og tillatelse til riving av naust og oppføring av nytt naust - Utrotunet – Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev Varsel om utkastelse ***** NYEAFJORD
2020/1135 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Odd-Arve Skaset NYEAFJORD
2020/1134 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Gunn K Sørbotten Morkemo NYEAFJORD
2020/1134 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning FOSEN VIND DA m.fl. NYEAFJORD
2020/41 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av sammenslåing av matrikkelenheter Elvar Ronald Harbak NYEAFJORD
2020/67 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Daniel Martinsen m.fl. NYEAFJORD
2020/67 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Daniel Martinsen m.fl. NYEAFJORD
2020/69 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning STINESSEN EIENDOM AS m.fl. NYEAFJORD
2020/69 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom STINESSEN EIENDOM AS NYEAFJORD
2020/150 20201008 08.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning onsdag 14. oktober Joar Berdal m.fl. NYEAFJORD
2020/668 20201008 08.10.2020 Utgående brev Dårlig papirsortering Brekkmyra 1 Fosen Renovasjon - Mælan Magnar NYEAFJORD
2020/2422 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/156/31 - Tildeling av adresse - Ny fritidsbolig - Tore Hopmo Tore Hopmo NYEAFJORD
2020/2422 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/156/31 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Nausthaugen - Tore Hopmo T RØDSTEN VVS AS NYEAFJORD
2020/2395 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Arve Holmeng NYEAFJORD
2020/2395 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Arve Holmeng m.fl. NYEAFJORD
2020/2407 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilbud reguleringsplan Utro Agraff Akritektur AS NYEAFJORD
2020/2095 20201008 08.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ingmar Malvin Sandø m.fl. NYEAFJORD
2020/2057 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Ivar Strand NYEAFJORD
2020/2057 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Gisle Norvald Kvernland m.fl. NYEAFJORD
2020/2051 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
2020/2051 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Øystein Næss NYEAFJORD
2020/2052 20201008 08.10.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Øystein Næss NYEAFJORD
2020/2052 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold - Thor Mørre Kleven Matrikkelen NYEAFJORD
2020/2196 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/106/52 - Byggetillatelse - Fritidsbolig - Eirik Mæhre - Bukkavika FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2196 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/106/52 - Melding om vedtak - Dispensasjon reguleringsplan med bestemmelser - oppføring av Fritidsbolig i Bukkavika - Eirik Mæhre FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2196 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/106/52 - Utslippstillatelse - Fritidsbolig - Eirik Mæhre - Bukkavika EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/2196 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/106/52 - Tildeling av adresse - Fritidsbolig - Eirik Mæhre - Bukkavika Eirik Mæhre NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold - Dijk Geertje Van Matrikkelen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Inngående brev Konsesjonsforhold - Der Wal Anne Van Matrikkelen NYEAFJORD
2020/2666 20201008 08.10.2020 Utgående brev 5058/67/164 - Utslippstillatelse og tilknytning kommunalt vann - Lauvøyveien 627 - Endre Djønne Endre Arnvid Djønne NYEAFJORD