eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 57 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2 20210803 03.08.2021 Utgående brev Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 Kartverket NYEAFJORD
2020/2977 20210803 03.08.2021 Utgående brev Letter of intent Norges Forksningsråd NYEAFJORD
2020/3033 20210803 03.08.2021 Utgående brev Letter of intent for Åfjord municipality regarding the collaboration project Innovation of public services in a pandemic (InnoPan) Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/3826 20210803 03.08.2021 Utgående brev Refusjonskrav for musikkundervisning hos Stoksund oppvekstsenter Stoksund oppvekstsenter NYEAFJORD
2020/3729 20210802 02.08.2021 Utgående brev Pilotprosjekt klimatilpasning - fra kartlegging til tiltaksplaner - ekstern ressurs FOSEN PLAN OG MILJØ AS m.fl. NYEAFJORD
2020/3971 20210802 02.08.2021 Utgående brev Refusjonskrav for musikkterapi ved Åfjord helsesenter Åfjord helsesenter NYEAFJORD
2020/3986 20210802 02.08.2021 Utgående brev Refusjonskrav for dirigenttjenester hos Roan skolekorps Roan skolekorps v/ Elisabeth Steen NYEAFJORD
2020/19 20210730 30.07.2021 Utgående brev Leie av jaktrett 2019 - Åfjord kommuneskog Midtre Skråfjord jaktfelt v/Marius Markanes NYEAFJORD
2020/19 20210730 30.07.2021 Utgående brev Leie av jaktrett 2019 - Åfjord kommuneskog Berdal/Vasstrand/Beversmark jaktfelt v/Vegard Sandhals NYEAFJORD
2020/19 20210730 30.07.2021 Utgående brev Leie av jaktrett 2019 - Åfjord kommuneskog Midtre Skråfjord jaktfelt v/Marius Markanes NYEAFJORD
2020/456 20210729 29.07.2021 Utgående brev 5018/89/44 - Tildeling adresse - Fritidsbolig Hosen - Stokkøya Henning Martin Svendsen NYEAFJORD
2020/1627 20210729 29.07.2021 Utgående brev Innstilling Biblioteksjef Åfjord kommune ***** NYEAFJORD
2020/1914 20210726 26.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding til VG Ane Muladal NYEAFJORD
2020/1447 20210726 26.07.2021 Utgående brev Innstilling musikk- og kulturskolelærer Åfjord kulturskole UTDANNINGSFORBUNDET ÅFJORD NYEAFJORD
2020/1556 20210726 26.07.2021 Utgående brev Pålegg om utbedring av vannlekkasje WATCO AS NYEAFJORD
2020/2070 20210723 23.07.2021 Utgående brev Mulig avslutning av samarbeidsavtale om ny Åfjord videregående skole - økonomiske konsekvenser Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2070 20210723 23.07.2021 Utgående brev Aktivitetshus- Åfjord VGS - Økonomisk konsekvens avslutning samlokalisering Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3415 20210723 23.07.2021 Utgående brev Avlingsskade Tove Mette Guttelvik Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3348 20210723 23.07.2021 Utgående brev Kornoppgave 3 Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3493 20210723 23.07.2021 Utgående brev Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram med stønad ***** NYEAFJORD
2020/3563 20210723 23.07.2021 Utgående brev avlingsskade Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3590 20210723 23.07.2021 Utgående brev Grovfor-Analyserapport fra Eurofins Agro, Steinar Vold, Report: AR-20-NF-013669-01, m.fl. (1/1) Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2020/3609 20210723 23.07.2021 Utgående brev Tinglysning av erklæringer om legging av vann- og avløpsledninger over privat grunn. STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/3860 20210722 22.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirmaet Jon Reidar Aae NYEAFJORD
2020/3874 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om sekundærbosetting Orkland kommune NYEAFJORD
2020/3899 20210722 22.07.2021 Utgående brev UTBETALING TIL ÅFJORDSBÅTEN KYSTLAG - RENOVASJON Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/4081 20210722 22.07.2021 Utgående brev Signert bekreftelse og fullmakt trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/4082 20210722 22.07.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - Kjøp av melkekvote Tørum Lena NYEAFJORD
2020/4083 20210722 22.07.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - Kjøp av melkekvote Tørum Lena NYEAFJORD
2021/306 20210722 22.07.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - skogplanting Tørum Lena NYEAFJORD
2021/736 20210722 22.07.2021 Utgående brev Besvart undersøkelse Bruk av IKT i offentlig sektor Statistisk sentralbyrå NYEAFJORD
2021/832 20210722 22.07.2021 Utgående brev 5058/58/53 - Varsel om stedlig tilsyn WATCO AS NYEAFJORD
2021/879 20210722 22.07.2021 Utgående brev Innstilling Bademester Åfjord kommune Delta Åfjord v/Åge Frønes NYEAFJORD
2021/1403 20210722 22.07.2021 Utgående brev 5058/177/7 - Rekvisisjon av delings- og oppmålingsforretning - Tor Sverre Moltu Tor Sverre Moltu NYEAFJORD
2021/1407 20210722 22.07.2021 Utgående brev Sletting av heftelse STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2021/1522 20210722 22.07.2021 Utgående brev 5058/43/4 - Ny grunneiendom - Sørdalsveien 1121 - Olav Løvseth Olav Arvid Løvseth m.fl. NYEAFJORD
2020/3834 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om overtakelse av vedlikehold Byggmester Sørgaard AS NYEAFJORD
2020/3475 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innbygger henvendelse - Fiberutbygging - fra Stordalen til Forfod Lisbeth Stjern NYEAFJORD
2020/3771 20210721 21.07.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Larsen, Lars Asle NYEAFJORD
2020/3379 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5058/174/16 - Søknad tilleggsareal til 174/15 (Sak 2015/4111 Roan) - avslag Olav Lindbak NYEAFJORD
2019/17 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune Seksjon Vegforvaltning NYEAFJORD
2020/585 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5058/65/22 Bygging av fritidsbolig i Barøybukta og endring av tomt - rammesøknad - Anne Ma Bjørnevik - anmodning om uttalelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/216 20210721 21.07.2021 Utgående brev Reguleringsplan Ansteinsundet Fosen Plan og miljø v/Hanne Skjæggestad NYEAFJORD
2020/756 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på brev vedrørende store inngrep på bygdetun på Utro Lene Ragnhild O Buvarp m.fl. NYEAFJORD
2020/756 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på brev vedrørende utrotunet Ole Arnold Eian NYEAFJORD
2020/3620 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kornoppgave 3 Halvorsen, Gunhild NYEAFJORD
2021/1272 20210720 20.07.2021 Utgående brev Fiber Brandsfjord skole Eidsaune Kjell Arne NYEAFJORD
2021/648 20210720 20.07.2021 Utgående brev 5058/106/11 - Endring i reguleringsbestemmelser - Hytteområde Breivik - Linesøy - planid 200805 Øyvind Sørgård NYEAFJORD
2021/666 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/94/41 og 94/47 - Fradelinger og makeskifte - Tone og Torbjørn Humstad - Einar Wist Torbjørn Humstad NYEAFJORD
2021/596 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/174/16 - Søknad fradeling tilleggsareal til 174/7- Åsmund og Olav Lindbak (2017/292 Roan) - dispensasjon fra plan Ansteinsundet Ann Iren Sandø Lindbak m.fl. NYEAFJORD
2021/632 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/5/2 - Ny grunneiendom - Dispensasjon hyttetomt - Bekkavatnet - Henny Humstad Henny Humstad NYEAFJORD
2020/4088 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/9/3 - Tillatelse og dispensasjon - Oppføring av midlertidig bolig/minihus - Humstadveien 265 - Anne Lise Haugdahl Humstad Anne-Lise H Humstad m.fl. NYEAFJORD
2020/4158 20210719 19.07.2021 Utgående brev 5058/89/2 - Ny grunneiendom - Steinan I og II - Odd-Petter Hosen - dispensasjon Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2021/1301 20210719 19.07.2021 Utgående brev 10398 Seiskjæra - Endring av anlegg for matfisk, laks ørret og regnbueørret - Refsnes Laks AS - dispensasjon fra kommuneplanen FISKERIDIREKTORATET m.fl. NYEAFJORD
2021/1664 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til gjennomføring av fiskefestivalen 2021 Fiskefestivalen Bessaker NYEAFJORD
2021/1408 20210719 19.07.2021 Utgående brev Utbygging FTTH Roan - Søknad om graving ONECO NETWORKS AS m.fl. NYEAFJORD
2019/8 20210719 19.07.2021 Utgående brev Suppleringsvalg - Eldrerådet Arild Skjærvø m.fl. NYEAFJORD