eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev Etterspør sak - Søknad rehabilitering avløp Roansveien 58 Viggo Pettersen NYEAFJORD
2020/3273 20200922 22.09.2020 Inngående brev UKM Norge stimuleringsmidler søknad og svar Ukm - Stimuleringsmidler UKM NYEAFJORD
2020/1871 20200922 22.09.2020 Inngående brev Utbetaling kommunalt dreneringstilskudd Afjord Kommune - Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/54 20200922 22.09.2020 Utgående brev Heggli Barnehage - avregning tilskudd 2020 NLM-Barnehagene AS Heggli Barnehage NYEAFJORD
2020/62 20200922 22.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arild By m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Utgående brev Møteinnkalling 14.09.20 Medlemmene NYEAFJORD
2020/518 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1354 20200922 22.09.2020 Inngående brev 5058/172/1 Søknad om ferdigattest Trøndelag Pipesenter AS NYEAFJORD
2020/1393 20200922 22.09.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 22 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (21.09.2020 - 10:25) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/3274 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3275 20200922 22.09.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 06.10.2020 Taraldsen, Lise NYEAFJORD
2020/3276 20200922 22.09.2020 Inngående brev 5058/103/24 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidshus Robert Rømma NYEAFJORD
2020/3277 20200922 22.09.2020 Inngående brev 5058/151/12 - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Statnett NYEAFJORD
2020/3243 20200922 22.09.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Artic Trading Fosen AS TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/3266 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for kjøp av nytt gulv i gruppe-rommet på Yolo Trening Yolo Trening AS NYEAFJORD
2020/3211 20200922 22.09.2020 Utgående brev Høring - 5058/29/2-7 - Godkjenning av plan for nydyrking - Ole Petter Moan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. NYEAFJORD
2020/3137 20200922 22.09.2020 Utgående brev 5058/59/305 - Ny grunneiendom Joenget, Monstad - delingstillatelse SYSTEMBYGG AS NYEAFJORD
2020/3199 20200922 22.09.2020 Utgående brev Ang. søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/2975 20200922 22.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Ole Petter Frost m.fl. NYEAFJORD
2020/3057 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969673029 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Utgående brev 5058/165/180 - Orientering om status i saken pr. 22.09.2020 - Søknad rehabilitering avløp Roansveien 58 Viggo Pettersen NYEAFJORD
2020/2894 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på vandelsvurdering - Brandsfjord dagligvare Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/2928 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på vandelsforespørsel - Fosen Fjordhotell Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/2803 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på vandelsforespørsel - Stokkøya matstudio Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/2713 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på vandelsvurdering - Åfjordskroa Dijam AS Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/2718 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på vandelsvurdering - Åfjord helsesenter Trøndelag politidistrikt NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Mette Vorpstrand NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Monica Lunde NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Hilde Sandvik NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Hilde Merete Berdal Naustan NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Eilin By NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Kristin Moen svenning NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Anette Strand NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Sigrid Forfot NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Caroline Forfot NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Mari Markanes NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Kristina Mære Hårstad NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Eli Rømma Larsen NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Ida Haugsnes NYEAFJORD
2020/2635 20200922 22.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Kristin Marie Forfod Gjessing NYEAFJORD
2020/2671 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vedrørende sletting av festetomt gnr. 105 bnr. 8 fnr. 1 og svar fra Tinglysingen Gaute Oterholm NYEAFJORD
2020/3261 20200921 21.09.2020 Inngående brev 5058/46/1-3 og 5 - Søknad om tillatelse til tiltak for siktutbedring på fv. 715 Kroken og avkjøring fv.6326 Krokavegen Trondelagfylke - Olaf Rovik NYEAFJORD
2020/583 20200921 21.09.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord Avarnsecurity - Aune, Morten NYEAFJORD
2020/3255 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om stipendordning for lærer som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven Kompetansenorge - Nikolai Fullman NYEAFJORD
2020/3043 20200921 21.09.2020 Inngående brev Påminnelse, drikkevannsstudien – forespørsel om rutineanalyser for rentvann Fhi - Jordhøy, Fredrik NYEAFJORD
2020/3100 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 993076880 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2953 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse - kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2020/2975 20200921 21.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Ole Petter Frost m.fl. NYEAFJORD
2020/3256 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kuringen Marina - søknad om dekning av merutgifter med grunnlag i Covid-19 og smitteverntiltak Åfjordsbåten Kystlag NYEAFJORD
2020/3257 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om arbeidsgivers dekning av terminalbriller ***** NYEAFJORD
2020/3259 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databriller ***** NYEAFJORD
2020/3260 20200921 21.09.2020 Inngående brev 5058/159/23 Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel - 43200045 - Beskelandsveien 119 EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS NYEAFJORD
2020/3249 20200921 21.09.2020 Inngående brev 5058/3/3 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Laila Hansen - signert av kommunen Laila Hansen NYEAFJORD
2020/3250 20200921 21.09.2020 Inngående brev 5058/3/1,16 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Jan Marius Grøtting NYEAFJORD
2020/3251 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling Drazkowski, Frode Moum NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev Forespørsel om borgerlig vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3253 20200921 21.09.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 26.09.2020 Drazkowski, Frode Moum NYEAFJORD
2020/3254 20200921 21.09.2020 Inngående brev 5058-141/159 - Søknad om tillatelse til utlegging av flytekai Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2020/3254 20200921 21.09.2020 Inngående brev 5058/141/157 Samtykke fra nabo Fosen Plan og Miljø As NYEAFJORD
2020/2697 20200921 21.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning over tomt FB4 Sandstad Gård AS NYEAFJORD
2020/2697 20200921 21.09.2020 Utgående brev 5058/64/4 - Fradeling friluftsområde regulert område på Eidem i Åfjord - Sandstad Gård AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2748 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling. Behandling etter jordloven - 5058/14/10 Paul Arne Dolmseth NYEAFJORD
2020/2770 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om fradeling. Behandling etter jordloven, 5058/31/1-4 - Gildesetra Brage Gilde m.fl. NYEAFJORD
2020/2772 20200921 21.09.2020 Utgående brev Utbetaling kommunalt tilskudd særskilte tiltak - skogplanting 2020 Tørum Lena NYEAFJORD
2020/2913 20200921 21.09.2020 Utgående brev Høring- søknad om omgjøring av midlertidig anlagt vei bak Gartnesklumpen på fv.723 til permanent landbruksvei FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. NYEAFJORD
2020/2635 20200921 21.09.2020 Inngående brev Svar på ansettelse sykepleier Legetjenesten Afjord Kommune - Frønes Åge NYEAFJORD
2020/2497 20200921 21.09.2020 Inngående brev Regionalforvaltning - Påminnelse om innsendelse av [Aksept av vilkår] Regionalforvaltning - Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/690 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - SLC-04 Salmar Farming NYEAFJORD
2020/369 20200921 21.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 912399699 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev Barn og unges beste ved innføring av strenge smitteverntiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1042 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak Postmottak HOD NYEAFJORD
2020/1456 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage på vedtak om Tillatelse til fradeling fra eiendommen 94/3 ved Liansjøen Jørgine Morken og Inge Morken NYEAFJORD
2020/862 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1871 20200921 21.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 918576053 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1781 20200921 21.09.2020 Inngående brev omdisponering etter jordloven sak 2020/1781 Afjord Kommune - Landbruksavdelingen v/Ingrid Hårstad NYEAFJORD
2020/1743 20200921 21.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Magnus Lothe m.fl. NYEAFJORD
2020/1743 20200921 21.09.2020 Utgående brev Informasjon om matrikkelføring av ny grunneiendom Anders Thronæs m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Solstad - gnr 66 bnr 16 og 1/2 part i sameie gnr 66 bnr 2-16 Thor Mørre Kleven NYEAFJORD
2020/1871 20200920 20.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 918576053 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1872 20200920 20.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 917976082 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3058 20200920 20.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL, 921964927 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/583 20200918 18.09.2020 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Åfjord - 12.09.2020 Avarnsecurity - Aune, Morten NYEAFJORD
2020/419 20200918 18.09.2020 Inngående brev SMIL-midler sluttbevilgning Fjellsaunet Kirsten Lauritsen NYEAFJORD
2020/319 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/58/272 - Igangsettingstillatelse 2 - Arbeider frem til tett råbygg - Øvre Årnes 5 - Oppføring av kommunalt aktivitetshus i Åfjord sentrum ADVANSIA AS NYEAFJORD
2020/559 20200918 18.09.2020 Inngående brev Innrapportering av meddommere - PURRING Domstoladministrasjonen (postmottak) NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200918 18.09.2020 Utgående brev Møtegodtgjørelse til folkevalgte Kåre Norvald Gotvassli m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200918 18.09.2020 Inngående brev Valgt type godtgjøring Edit Kristin Humstad NYEAFJORD
2020/68 20200918 18.09.2020 Inngående brev Kopi - oversendelse av klagesak - klage på avvisning av klage - arealendring på lokalitet Krabbholmen Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/16 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/170/23 - Ferdigattest - Tilbygg pakkeri og fryselager - Kråkøy Slakteri AS ARCON PROSJEKT AS NYEAFJORD
2020/862 20200918 18.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1456 20200918 18.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Steinar Martin Vold NYEAFJORD
2020/1594 20200918 18.09.2020 Inngående brev Kjørebok for snøskuterkjøring i Åfjord kommune 2019 - 2020 Johan Nerdal NYEAFJORD
2020/1797 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/59/407 - Oversending for uttalelse - Fylling på friluftsområde - Monstadvegen 25 - Per Ola By og Toril Syltern By FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1992 20200918 18.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av grunnerverv til FV 6312 Anne Sverdrup m.fl. NYEAFJORD
2020/1993 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/96/47 - Oversending til uttalelse - Oppføring av fritidsbolig og adkomstvei - Halen - Stoksund - Anikken Støkkan Aalberg og Stian Aalberg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2065 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Inger Solfrid Fjorden m.fl. NYEAFJORD
2020/2127 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/154/92 - deling av eiendommen - Nina Ydse og Espen Sjøvoll - dispensasjon fra reguleringsplan Espen Sjøvoll NYEAFJORD
2020/2331 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/139/167 - Oversendelse for uttalelse - Utvidelse av eksisterende kaianlegg - Sea-Service AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3058 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 921964927 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3242 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Groven, Asle NYEAFJORD
2020/3243 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Artic Trading Fosen As , NYEAFJORD
2020/3245 20200918 18.09.2020 Inngående brev Signert avtale - Conexus Engage med databehandleravtale- Digitalt kartleggings program for skole Conexus Norge AS NYEAFJORD
2020/3246 20200918 18.09.2020 Inngående brev 5058/46/3 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Øyvind Sørdahl Øyvind Sørdahl NYEAFJORD
2020/3247 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning E.Hopstads Enke AS Monkan, Torhild Kanutte NYEAFJORD
2020/3248 20200918 18.09.2020 Inngående brev SalMar Farming AS, Org.nr 966850528. Tillatelse til samlokalisering med Refsnes Laks AS, Org.nr 980649598 på lokalitet 38697 Takflua i Åfjord kommune. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3139 20200918 18.09.2020 Utgående brev Uttalelse til søknad om salg- og skjenkebevilling - Stokkøy bryggeri TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/2882 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/27/2 - Oversendelse for uttalelse - Dispensasjon for grusuttak - Marius Bårdli Forfot FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2821 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 915519105 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200918 18.09.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Vika - gnr 164 bnr 4 - Nathalie og Anders Haavimb-Jystad Nathalie Haavimb-Jystad NYEAFJORD
2020/2700 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020 Jørgen Garten NYEAFJORD
2020/2701 20200918 18.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av bolig nr 2 på eiendommen 94/41. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2701 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/94/41 - Oversendelse for uttalelse - Oppføring av ny bolig - Stokksundveien 1280 - Tone og Torbjørn Humstad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2710 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/165/163 - Oversendelse for uttalelse - Tilbygg hytte - Vestre Jenslivatnet - Jan Ove Larsen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2731 20200918 18.09.2020 Inngående brev Avslag på søknad om fellingstillatelse på ærfugl FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Kroken - gnr 51 bnr 1,5 - Ingunn Kroken Ingunn Kroken NYEAFJORD
2020/2669 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/170/24 - Byggetillatelse VA-anlegg og utslippstillatelse - Ny bolig på Kråkøya - Kråkøyveien - Trude Sørgård og Bård Furunes ROAN MASKIN AS NYEAFJORD
2020/2669 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/170/24 - Tildeling av offisiell adresse - Ny bolig - Kråkøyveien - Trude Sørgård og Bård Furunes Trude Sørgård NYEAFJORD
2020/2669 20200918 18.09.2020 Utgående brev 5058/170/24 - Byggetillatelse - Ny bolig på Kråkøya - Kråkøyveien - Trude Sørgård og Bård Furunes ÅBYGG AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Fjorden - gnr 160 bnr 1,3,7 - Em1 - Victor Stenumgård m.fl. NYEAFJORD
2020/3145 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tildeling tilskudd utleiebolig Afjord Kommune - Lomundal Jon Kristian NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200917 17.09.2020 Inngående brev Etterspør oversendte søknad om konsesjon Em1 - Victor Stenumgård NYEAFJORD
2020/2928 20200917 17.09.2020 Inngående brev Fosen Fjordhotel vedrørende gyldig skjenkebevilling Vectura - Tom Gjelsvik (Support) NYEAFJORD
2020/3237 20200917 17.09.2020 Inngående brev Henvendelse fra VG - Innsynsbegjæring - innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen Vg - Ane Muladal NYEAFJORD
2020/3236 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om heising av regnbueflagg i Åfjord Anna Pettersen NYEAFJORD
2020/3238 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for fremlegging av vann/avløp til tomtegrense 59/414 og 59/410 Erlend Haugsnes NYEAFJORD
2020/3239 20200917 17.09.2020 Inngående brev 5058/43/5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Steinar Aabye Solvang NYEAFJORD
2020/3240 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kommunale bolig - ***** ***** ***** ***** Advokatfirmaet Helberg AS NYEAFJORD
2020/3215 20200917 17.09.2020 Utgående brev 5058/141/67 - Ferdigattest - Tiltak tankanlegg - Haltbakk Bunkers AS (2019/411 Roan) KYSTPLAN AS NYEAFJORD
2020/3231 20200917 17.09.2020 Inngående brev 5058/58/217 - Arbeidstilsynets behandlingstid for Tilrettelagte boliger Åfjord Arbeidstilsynet NYEAFJORD
2020/3233 20200917 17.09.2020 Inngående brev Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2024 - Osen kommune Osen kommune NYEAFJORD
2020/3234 20200917 17.09.2020 Inngående brev Signert avtale om abonnement - Salaby 1-7 - Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Forlag AS NYEAFJORD
2020/3244 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilsyn ved kommunale bygg Åfjord kommune 2020 Ørland kommune NYEAFJORD
2020/2928 20200917 17.09.2020 Utgående brev Skjenkebevilling - Fosen fjordhotel Vectura NYEAFJORD
2020/74 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for Måvika - Åfjord kommune - klagen avvises FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/319 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr - 58/272 - Øvre Årnes 5 - nytt aktivitetshus Arbeidstilsynet NYEAFJORD
2020/1026 20200916 16.09.2020 Inngående brev Friluftsområde Straumsvatnet Jan Johansen NYEAFJORD
2020/2839 20200916 16.09.2020 Inngående brev Refusjon for barn i skole/barnehage - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2696 20200916 16.09.2020 Inngående brev Godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag - fellingsforsøk på gaupe i deler av Åfjord kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200916 16.09.2020 Inngående brev 5058/164/4 - Konsesjonsforhold - Anders og Nathalie Haavimb-Jystad Matrikkel NYEAFJORD
2020/3231 20200916 16.09.2020 Inngående brev Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid Arbeidstilsynet NYEAFJORD
2020/3222 20200916 16.09.2020 Inngående brev 5058/43/28 - Søknad om tillatelse til tiltak - Scene og amfi SØRDALEN GRENDAFORENING NYEAFJORD
2020/3223 20200916 16.09.2020 Inngående brev 5058/122/14 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Inger Helene Sumstad NYEAFJORD
2020/3224 20200916 16.09.2020 Inngående brev 5058/172/15 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tommy Eriksson NYEAFJORD
2020/3225 20200916 16.09.2020 Inngående brev Økt utbetaling fra KLP ***** NYEAFJORD
2020/3226 20200916 16.09.2020 Inngående brev 5058/164/47,11 - Signert erklæring - Odd Viken Odd Inge Viken NYEAFJORD
2020/3227 20200916 16.09.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 03.10.2020 Harsvik, Roger NYEAFJORD
2020/3228 20200916 16.09.2020 Utgående brev Forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune - Fylkesmannens overprøving av vedtak i Åfjord kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet NYEAFJORD
2020/3141 20200916 16.09.2020 Inngående brev 5058/177/5 - plantegning Knut Petter Nilssen NYEAFJORD
2020/2958 20200916 16.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til fradeling av areal fra eiendommen . Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2635 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding saksframlegg legekontor sept-20 Afjord Kommune - Berdahl Wenche NYEAFJORD
2020/124 20200915 15.09.2020 Inngående brev Åsmundvatnet boligområde - geoteknikk Multiconsult - Årbogen, Olav NYEAFJORD
2020/2697 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nabovarsel dispensasjon Tore Alstad NYEAFJORD
2020/959 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008738 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/961 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008739 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/957 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008735 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/960 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008733 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/211 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008723 -25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/209 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008728 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/958 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008731 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/210 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008719 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/123 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008720 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/120 20200915 15.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2008712 - 25.08.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/3215 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/141/67 Søknad om ferdigattest Kystplan - Grethe Rostad NYEAFJORD
2020/3134 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/103/26 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/3212 20200915 15.09.2020 Inngående brev Plantegninger sturla gabrielsen NYEAFJORD
2020/3139 20200915 15.09.2020 Inngående brev Plantegning sturla gabrielsen NYEAFJORD
2020/2704 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/165/34 Søknad om dispensasjon - endring fra fritidsbolig til fast bostedsadresse Eva Aas NYEAFJORD
2020/2697 20200915 15.09.2020 Inngående brev Din søknad om fradelinger, vårt saksnr. 2020/2697 -dispensasjonssøknad Tore Alstad NYEAFJORD
2020/3163 20200915 15.09.2020 Inngående brev Ref. 986 Helberg - Line Anett Gillebo NYEAFJORD
2020/3208 20200915 15.09.2020 Inngående brev Egenerklæring av eierskap til veggrunn - endring til Åfjord kommune Vegvesen - Nilsen Amund Osvåg NYEAFJORD
2020/2530 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bilder- Grøfting Odd Arne Sørdahl NYEAFJORD
2020/2530 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bilder-Grøfting Odd Arne Sørdahl NYEAFJORD
2020/3141 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/177/5 - Innvendig bunnledningsplan Knut Petter Nilsen NYEAFJORD
2020/3145 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til utleieboliger Husbanken NYEAFJORD
2020/3200 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/3206 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/60/1 Søknad om deling og rekvisisjon oppmålingsforretning Ivar Strand NYEAFJORD
2020/3207 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 Fiskeridir - Anita Nygård Reistad NYEAFJORD
2020/3179 20200915 15.09.2020 Utgående brev 5058/64/76 - Ferdigattest - Ny fritidsbolig med garasje - Flatlia hyttefelt - Oddmund Rånes Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/3209 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/107/89 Søknad om tillatelse til tiltak - påbygg av to soverom Hallgeir Jenssen NYEAFJORD
2020/3211 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5058/29/2-7 Søknad om godkjenning av plan for nydyring Ole Petter Moan NYEAFJORD
2020/3199 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** NYEAFJORD
2020/3212 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol under 4,76% - Stokkøy Bryggeri AS Gabrielsen, Sturla NYEAFJORD
2020/3230 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken NYEAFJORD
2020/3216 20200915 15.09.2020 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september Helsedir - Trykk-Tjenester NYEAFJORD
2020/2946 20200915 15.09.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale mellom Åfjord kommune og Livsglede for Eldre - ny resertifiseringsmodell gruppevalg@livsgledeforeldre.no NYEAFJORD
2020/2985 20200915 15.09.2020 Utgående brev 5058/87/7 - Tillatelse - Fasadeendring på fritidsbolig - Sundetveien 250 - Anne Margrethe Johnsen og Jan Welde Anne Margrethe Johnsen NYEAFJORD
2020/3045 20200915 15.09.2020 Utgående brev Rapport - Kommunens forvaltning av tobakkskadeloven 2019 - Tidligere Åfjord kommune Rapportering 2019 NYEAFJORD
2020/3102 20200915 15.09.2020 Utgående brev 5058/64/41 - Ferdigattest - Garasje Hesthagan 35 - Merete og Gaute Moldestad Gaute Nygaard Moldestad m.fl. NYEAFJORD
2020/3031 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd drenering Toril Koteng NYEAFJORD
2020/2827 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020) Mail Survey-Xact - Arkivverket NYEAFJORD
2020/2530 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 882110982 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2530 20200915 15.09.2020 Utgående brev Utbetaling Kommunalt tilskudd drenering Tørum Lena NYEAFJORD
2020/2635 20200915 15.09.2020 Inngående brev uttalelse Afjord Kommune - Markanes Bjørg NYEAFJORD
2020/2635 20200915 15.09.2020 Utgående brev Saksframlegg - tilsetting av sykepleier i legetjenesten Laila Dolmseth Refsnes m.fl. NYEAFJORD
2020/2658 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Frode Butli m.fl. NYEAFJORD
2020/2658 20200915 15.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Ivar Strand NYEAFJORD
2020/2604 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra NSF - Saksfremlegg prosjektmedarbeider 75% NSF Åfjord NYEAFJORD
2020/497 20200915 15.09.2020 Utgående brev Rapport - Kommunens forvaltning av alkoholloven 2019 - Tidligere Åfjord kommune Rapportering 2019 NYEAFJORD
2020/601 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kjøp av 43190084 Myrahaugen 3 165/69 Åfjord Kommune Em1 - Caroline Skram By NYEAFJORD
2020/785 20200915 15.09.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse etter befaring - Landbruksveg Hutjønna/Berdalsvatnet, Åfjord kommune Samediggi/Sametinget NYEAFJORD
2020/1477 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 990719780 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1135 20200915 15.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning onsdag 23. september Odd-Arve Skaset m.fl. NYEAFJORD
2020/1393 20200915 15.09.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 21 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (14.09.2020 - 13:43) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1399 20200915 15.09.2020 Utgående brev Uttalelse - Søknad om endring av styrer og stedfortreder - Coop Extra Åfjord TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NYEAFJORD
2020/1197 20200915 15.09.2020 Utgående brev Klagesak Statnett Lomundal Jon Kristian NYEAFJORD
2020/2363 20200915 15.09.2020 Inngående brev Uttalelse til melding om ny kraftledning 132 kV Åfjord - Eide FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/16 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/170/23 - Søknad om ferdigattest Arcon - Johan Peder Lysberg NYEAFJORD
2020/855 20200914 14.09.2020 Inngående brev Samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss Atb - Marius Sporsheim NYEAFJORD
2020/1912 20200914 14.09.2020 Inngående brev Påminnelse om kommunebidrag til NRK TV-aksjonen for WWF 2020 Tvaksjonen - Marte Meland NYEAFJORD
2020/1399 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad bevilling salg av alkohol. Endring bestyrer og NK. Postmottak Åfjord kommune NYEAFJORD
2020/744 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/107/104 - Kommentar til klage - Fur arkitekter Fur - Ørjan Nyheim NYEAFJORD
2020/2805 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/32/81 - Søknad om tillatelse til tiltak post@hamar-byggmestertjenester.no NYEAFJORD
2020/3185 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/141/60 - Melding om montert vannmåler Rorlegger-Rikardsen - Ketil Gilde NYEAFJORD
2020/3184 20200914 14.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle NYEAFJORD
2020/3145 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad grunnlån Husbanken Afjord Kommune - Lomundal Jon Kristian NYEAFJORD
2020/2120 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel. Rune Hovin NYEAFJORD
2020/987 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/165/75 og 144 - NVE's bekreftelse på deltagelse - Tiltak i prestelva Roan sentrum Nve - Ida Eggen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på klage på husleieøkning ***** NYEAFJORD
2019/8 20200914 14.09.2020 Utgående brev Valg av råd for personer med nedsatt funksjonsevne Karin Viken Sumstad m.fl. NYEAFJORD
2020/1 20200914 14.09.2020 Utgående brev Angående eiendommen gnr/bnr 67/3, Lauvøya, Åfjord kommune Adresseliste NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 25.09.20 ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Utgående brev Møte i råd for personer med nedsatt funksjonsevne 18.08.20 Medlemmene NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Utgående brev Notat fra møtet den 26.08.20 Medlemmer NYEAFJORD
2020/258 20200914 14.09.2020 Utgående brev BEKREFTELSE Maia Skorstad Larsen NYEAFJORD
2020/319 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/58/272 - Åfjord Aktivitetshus - søknad om IG2 Advansia AS NYEAFJORD
2020/2120 20200914 14.09.2020 Utgående brev Innspill til kommuneplanens arealdel. Rune Hovin NYEAFJORD
2020/1907 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mail av 07.07.2020 - Skaterampe Leon Mørreaunet NYEAFJORD
2020/2344 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen fraråder dispensasjon fra kommuneplan - fradeling 7 parseller - Åfjord 107/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2141 20200914 14.09.2020 Utgående brev Arkivsak 2020/2141 Åfjord kommune - oversendelse til Osen kommune for behandling grunnet inhabilitet. 5058/156/11 - Ny festegrunn og deling i hht reguleringsplan - Einarsdalen Industriområde - Åfjord kommune OSEN KOMMUNE NYEAFJORD
2020/2141 20200914 14.09.2020 Utgående brev Sak 2020/2141 Åfjord kommune - Oversendes Osen kommune for behandling pga inhabilitet 5058/156/11 - Ny festegrunn og deling i hht reguleringsplan - Einarsdal industriområde - Åfjord kommune OSEN KOMMUNE NYEAFJORD
2020/2183 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/104/2 - Vedr. fradeling av godkjent boligtomt ovenfor Herfjord boligfelt Jan Kristian Løvvik m.fl. NYEAFJORD
2020/2202 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/107/167 - Tildeling av adresse - Ny Fritidsbolig - Lillian S. Gabrielsen - Tørrvikveien Lillian S Gabrielsen NYEAFJORD
2020/2202 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/107/167 - Byggetillatelse VA-anlegg og utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Tørrvikveien - Lillian S. Gabrielsen TØMRERMESTER ARNSTEIN SØRGÅRD AS NYEAFJORD
2020/2202 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/107/167 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av fritidsbolig - Tørrvikveien - Lillian S. Gabrielsen TØMRERMESTER ARNSTEIN SØRGÅRD AS NYEAFJORD
2020/2239 20200914 14.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Harry Rudolf Braseth m.fl. NYEAFJORD
2020/3144 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Jan Jostein Forfod - Åfjord 25/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Sigrid Lunde Aruliah - Åfjord 152/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3141 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/177/5 - Søknad om bruksendring om ombygging av driftsbygning til boligformål - Kiran Havn 2 Knut Petter Nilsen NYEAFJORD
2020/3187 20200914 14.09.2020 Inngående brev Støtte renhold - coronatiltak Straumsvatnet camping NYEAFJORD
2020/3190 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/167/53 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Nina Anita Kvemo Matrikkelen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/57/3 - Søknad om oppføring av tilbygg - Solbakkan 7 Kolbjørn Engen NYEAFJORD
2020/3194 20200914 14.09.2020 Inngående brev Naturvernforbundet i Trøndelag ber om å få tilsendt nydyrkingssaker fra kommunene Naturvernforbundet - Trondelag@naturvernforbundet.no NYEAFJORD
2020/3197 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3198 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3181 20200914 14.09.2020 Inngående brev SIARD uttrekk Sampro for Åfjord og Roan Visma - Ragnvald Ottestad NYEAFJORD
2020/3182 20200914 14.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter Paul Harald Pettersen NYEAFJORD
2020/3165 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/107/66 - Omadressering fritidsbolig - Lillian Sørgård Gabrielsen Lillian S Gabrielsen NYEAFJORD
2020/3105 20200914 14.09.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - særskilte tiltak Tørum Lena NYEAFJORD
2020/2805 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/32/81 - Byggesøknad Vannavikveien post@hamar-byggmestertjenester.no NYEAFJORD
2020/2805 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/32/81 - Erklæring fra nabo - Vannavikveien 69 Torstein Staven NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/173/42 - Søknad om dispensjon fra regulerings- og bebyggelsesplaner Turid Eian NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200914 14.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2593 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/36/14 - Tillatelse og dispensasjon - Flytting av grillgamme - Stordalsveien 508 - Lasse Frost Eriksen Lasse Frost Eriksen NYEAFJORD
2020/2604 20200914 14.09.2020 Utgående brev Saksfremlegg tilsetting av prosjektmedarbeider USHT Bjørg Markanes m.fl. NYEAFJORD
2020/2623 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/58/292 - Byggetillatelse - Vinterhage - Øvre Årnes 23 - Henry Brunes Henry Brunes NYEAFJORD
2020/2629 20200914 14.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Asbjørn Lysø m.fl. NYEAFJORD
2020/2658 20200914 14.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Ivar Strand m.fl. NYEAFJORD
2020/2669 20200914 14.09.2020 Inngående brev 5058/170/24 - Skjøte - Tore Oddvar Terning Tore Oddvar Terning NYEAFJORD
2020/2530 20200914 14.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 882110982 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2498 20200914 14.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Elvar Ronald Harbak m.fl. NYEAFJORD
2020/2562 20200914 14.09.2020 Utgående brev 5058/164/3 - Byggetillatelse - Tak over lasterampe og terrengarbeider - Kristian Nilssen ROAN MASKIN AS NYEAFJORD
2020/2395 20200914 14.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Arve Holmeng m.fl. NYEAFJORD
2020/690 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Svartfoss Eimskip NYEAFJORD
2020/690 20200912 12.09.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi NYEAFJORD
2020/3179 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/64/76 - Søknad om ferdigattest - hytte Hosen - Odd Petter Hosen NYEAFJORD
2020/2604 20200911 11.09.2020 Inngående brev Uttalelse saksfremlegg tilsetting av prosjektmedarbeider USHT Fagforbundet NYEAFJORD
2020/3176 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/163/1 Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innen landbruksnæringen Afjord Kommune - Hårstad Per Ove NYEAFJORD
2020/3178 20200911 11.09.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 25.09.2020 Thomassen, Katrine NYEAFJORD
2020/3180 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Karlsen, Andreas Galsjødt Grøtting NYEAFJORD
2020/3154 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/66/26 - Søknad om rammetillatelse - Oppføring av anneks - Straumsmoveien 71 Trude Mosand NYEAFJORD
2020/3155 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/141/72 - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Øvre Årnes 7 Rita Berg NYEAFJORD
2020/3157 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/91/71 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Roy Gabrielsen Roy Gabrielsen NYEAFJORD
2020/3158 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på økonomisk støtte til oppkjøring Amar Sabbagh NYEAFJORD
2020/3159 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/94/1 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom - Stokksundveien 1246 Harald Normann NYEAFJORD
2020/3160 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/98/45 - Søknad om tiltak - Ny grunneiendom - Seterlia 24 Hege Lein NYEAFJORD
2020/3108 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/141/77 - Signert av kommunen - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Michel Andre Michel Andre NYEAFJORD
2020/3029 20200911 11.09.2020 Utgående brev Drømmestipendet 2021 Norsk Kulturskoleråd NYEAFJORD
2020/2786 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til Åfjord Pride Anna Pettersen NYEAFJORD
2020/2786 20200911 11.09.2020 Utgående brev Søknad om støtte til Åfjord Pride Anna Pettersen NYEAFJORD
2020/2604 20200911 11.09.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjektmedarbeider Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4263701199 Victor Valderaune NYEAFJORD
2020/2604 20200911 11.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4263701199 Eivind Sten Andreassen NYEAFJORD
2020/2604 20200911 11.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4263701199 Stian Paulsen NYEAFJORD
2020/2604 20200911 11.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4263701199 Aina Dolmseth Larsen NYEAFJORD
2020/2604 20200911 11.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Prosjektmedarbeider Helse og velferd, Åfjord kommune - st. ref. 4263701199 Kristin Moen svenning NYEAFJORD
2020/2615 20200911 11.09.2020 Inngående brev 5058/39/2 - Søknad nydyrking med bakkeplanering - Sørdalsveien 2 - Gunnar Singsaas Egil Stjern NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200911 11.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3141 20200910 10.09.2020 Inngående brev 5058/177/5 - oversendelse av etterspurt dokumentasjon Rorlegger-Rikardsen - Ketil Gilde NYEAFJORD
2020/2403 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 152/1 - Anmodning om utbetaling av tilskudd - Skogsdrift Jan Kjell Terning Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2414 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 152/3 - Anmodning om utbetaling av tilskudd til skogsdrift - Sigrid Lunde Aruliah Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 152/4 - Anmodning om utbetaling av tilskudd - skogsdrift Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/1498 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 154/9 - Anmodning om utbetaling av tilskudd og søknad om tilleggsbevilgning Manuell felling - Jan Ivar G. Strøm 2020 Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/1570 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 154/12 - Anmodning om utbetaling av tilskudd - Skogsdrift 2020 - Idar Johan Skjølberg Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/1498 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 154/9 -Skogsdrift - Anmodning om utbetaling av driftstilskudd og søknad om tilleggsbevilgning - Jan Ivar Groven Strøm Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/2224 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 156/2 - Anmodning om utbetaling av driftstilskudd 2020 Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/1571 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 154/10 - Anmodning om utbetaling av driftstilskudd og søknad om tilleggsbevilgning - skogsdrift Allskog - Kristoffer Græsli NYEAFJORD
2020/3167 20200910 10.09.2020 Inngående brev Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020 Postmottak KUD NYEAFJORD
2020/3169 20200910 10.09.2020 Inngående brev 5058/59/412- Søknad om tillatelse - Ny enebolig og carport - Iren og Odd Berdal - Hubakkan Selbuhus Industrier AS NYEAFJORD
2020/3172 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 25/6 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3173 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tildeling av reservedrosjeløyve med stasjoneringssted Åfjord sentrum Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/3166 20200910 10.09.2020 Utgående brev Utslippstillatelse gnr. 139, bnr. 124 ketil@rorlegger-rikardsen.no NYEAFJORD
2020/3161 20200910 10.09.2020 Inngående brev 158/125 -Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Sigrid Dybsland Sigrid Dybsland NYEAFJORD
2020/3162 20200910 10.09.2020 Inngående brev 5058/158/125 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Norvald Laurits Sandø Norvald Laurits Sandø NYEAFJORD
2020/3163 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt helsehjelp - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/3151 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2020/3141 20200910 10.09.2020 Utgående brev 5058/177/5 - Kommunen trenger flere opplysninger - Utslipp av mindre avløpsanlegg - Knut Petter Nilssen RØRLEGGER RIKARDSEN AS NYEAFJORD
2020/3135 20200910 10.09.2020 Inngående brev 5058/30/37 - Plan og snitt rev 22052020 Fosen-Hytta AS NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Astrid Jørgine Elvebakk - Åfjord 33/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Per Ove Hårstad - Åfjord 37/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Morten Årbogen - Åfjord 2/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Harald Jostein Lunde - Roan 152/4 - Åfjord 252/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Nils Jostein Buan - Åfjord 4/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Hege og Hallgeir Stjern - Åfjord 37/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Bent Ståle Rørvik - Åfjord 4/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2403 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilsagn om driftstilskudd - Jan Kjell Terning - Roan 152/1 - Åfjord 252/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3141 20200909 09.09.2020 Inngående brev 5058/177/5 Søknad om mindre utslipp fra avløpsanlegg Rorlegger-Rikardsen - Ketil Gilde NYEAFJORD
2020/1139 20200909 09.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd for tiltak i beiteområder Bjørnør gård Haavimb Jystad NYEAFJORD
2020/3138 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om kryssing av Lauvøyveien Tronderenergi - Per Albert Haugan NYEAFJORD
2020/3137 20200909 09.09.2020 Inngående brev 5058/59/305Søknad om oppmåling/deling av ny eiendom Nordbohus - Ola Børge Rønning NYEAFJORD
2020/3136 20200909 09.09.2020 Inngående brev Virksomhetstall for Ambulansetjenesten i "gamle Roan" kommune Stolav - Sundland, Erlend NYEAFJORD
2020/1720 20200909 09.09.2020 Inngående brev veileder regionale miljøtilskudd 2020 Fylkesmannen - Mona, Anders NYEAFJORD
2020/662 20200909 09.09.2020 Inngående brev Sak Refsnes Laks AS - Sandøya III - økning i biomasse. (Vårt saksnr. 2020/662) Trondelagfylke - Lill Connie Furu NYEAFJORD
2020/662 20200909 09.09.2020 Utgående brev Sak Refsnes Laks AS - Sandøya III - økning i biomasse. (Vårt saksnr. 2020/662) lilfu@trondelagfylke.no NYEAFJORD
2020/518 20200909 09.09.2020 Utgående brev Søknad om SMIL- midler ved omfordeling 10. September 2020- Åfjord kommune Marit Røstad NYEAFJORD
2020/86 20200909 09.09.2020 Utgående brev Saksnr. 2020/1643 Eva Dybvad Alstad NYEAFJORD
2020/62 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning. Arild By m.fl. NYEAFJORD
2020/62 20200909 09.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Arild By NYEAFJORD
2020/65 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
2020/65 20200909 09.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
2020/1139 20200909 09.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 918082387 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1393 20200909 09.09.2020 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 20 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (07.09.2020 - 11:01) Fylkesmannen i Trøndelag NYEAFJORD
2020/2062 20200909 09.09.2020 Utgående brev 5058/45/30 - Endret plassering av uthuset - Hytte i Vasoddveien - Torunn Mørreaunet Oddmund Helge Mørreaunet NYEAFJORD
2020/2231 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 58/188 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2273 20200909 09.09.2020 Utgående brev 5058/165/25 - Tillatelse og dispensasjon - Bruksendring av bolig til fritidsbolig - Øygårdveien 42 - Edna Skjervø Viken Edna Skjervø Viken NYEAFJORD
2020/3139 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Stokkøy Bryggeri AS , NYEAFJORD
2020/3135 20200909 09.09.2020 Inngående brev 5058/30/37 - Søknad - Tilbygg på bolig - Nedre By 45 - Harald Stjern FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/3128 20200909 09.09.2020 Inngående brev Interpellasjon Høyre v/ Einar Eian NYEAFJORD
2020/3140 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om erstatning av avlingssvikt Skansen gård NYEAFJORD
2020/3144 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Jan Ivar Groven Strøm - Roan 154/9 - Åfjord 254/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3144 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Idar Johan Skjølberg - Åfjord 154/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3145 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kvittering på mottatt søknad - Bygdekanten HUSBANKEN NYEAFJORD
2020/3142 20200909 09.09.2020 Inngående brev Forhåndssøknad om driftsulempetilskudd - Jan Jostein Forfod SB skog AS NYEAFJORD
2020/3144 20200909 09.09.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinært driftstilskudd - Svein og Elsa Hopmo - Åfjord 156/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3147 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3148 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3168 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 26/1 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3105 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad - privat kjøp av grunnkvote Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 152/4 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2720 20200909 09.09.2020 Utgående brev 5058/93/1 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av naust - Harbaksveien - Gunn Salbuvik IVAR ARNEVIK BYGG OG SNEKKERVERKSTED AS NYEAFJORD
2020/2726 20200909 09.09.2020 Utgående brev 5058/90/240 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av grillbu - Langstranda 38 - Arne Magnar Guttelvik Arne Magnar Guttelvik NYEAFJORD
2020/2708 20200909 09.09.2020 Utgående brev 5058/52/1 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av uthus til vannpumpeanlegg - Øykmarkveien 151 - Jan Eide Jan Magnar Eide NYEAFJORD
2020/2772 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 47/10 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2830 20200909 09.09.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Hilmar Norvald Årbogen - Åfjord kommune 26/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2858 20200909 09.09.2020 Utgående brev 5058/69/94 - Melding om bygning unntatt søknadsplikt - Lekehus for barn - Barøyhaugen 3 - Torill Dahl og Dag Hårstad Dag Helge Hårstad NYEAFJORD
2020/2600 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 37/7 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2601 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 32/7 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3127 20200908 08.09.2020 Inngående brev Innsyn i skolebytter i mobbesaker Nrk - Victoria Wilden NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200908 08.09.2020 Inngående brev 50587165/180 - Ettersendig av dokument - Søknad rehabilitering- Underskrevet erklæring Viggo Pettersen NYEAFJORD
2020/3119 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/90/28 - Byggesak - Søknad på tiltak - overvannshåndtering Øyvind Eklo NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200908 08.09.2020 Inngående brev Faktura - Harbaksveien 95 Gunn Salbuvik NYEAFJORD
2020/2688 20200908 08.09.2020 Inngående brev Innsyn - påminnelse Nrk - Mari Malm NYEAFJORD
2020/716 20200908 08.09.2020 Inngående brev Tilsvar til påklage 5058/107/102/Bjørnmyr Trine Selnes Sørgård NYEAFJORD
2020/2037 20200908 08.09.2020 Inngående brev Faktura gjødselkum Marius Forfot NYEAFJORD
2020/2840 20200908 08.09.2020 Inngående brev Referat fra årsmøtet 2020 Fosen Fhs - Kontor Fosen FHS NYEAFJORD
2020/2882 20200908 08.09.2020 Inngående brev Saksnummer: 20/2882 - ettersender dokumenter Marius Forfot NYEAFJORD
2020/2975 20200908 08.09.2020 Inngående brev Fullmakt fra Ole Petter Frost til å møte ved grensepåvisning Skoghytta Faro - Per Frost NYEAFJORD
2020/885 20200908 08.09.2020 Inngående brev Sak til kommunestyret Afjord Kommune - Lomundal Jon Kristian NYEAFJORD
2020/993 20200908 08.09.2020 Utgående brev Aktiv Forsyning. Morten Eide NYEAFJORD
2020/1134 20200908 08.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning over fradelt driftssenter til Fosen Vind AS FOSEN VIND DA m.fl. NYEAFJORD
2020/1498 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 154/9 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/141 20200908 08.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Gunnar Kristiansen m.fl. NYEAFJORD
2020/141 20200908 08.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom. Grete Jakobsen m.fl. NYEAFJORD
2020/690 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Frøy Rederi AS NYEAFJORD
2020/335 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/59/106 - Ferdigattest -Tilbygg på bolig - Monstadbakkan 8 - Arnstein Tinnen STJERN ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
2020/2090 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/58/187 - Igangsettingstillatelse IG1 - Riving og miljøsanering prestegårdsfjøset - Ny sentrumsbarnehage - Snauvollan 4 - Åfjord kommune STJERN ENTREPRENØR AS NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200908 08.09.2020 Inngående brev Leiekontrakt for bolig - ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2020/2964 20200908 08.09.2020 Inngående brev Saksnr: 14/19- Roan kommune - etterspør tilbakemelding Statkraft - Normann Svein-Arne NYEAFJORD
2020/2981 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/159/13 - Tillatelse - Fasadeendring hytte - Beskelandsveien 120 - Marit Melgård Strand ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS NYEAFJORD
2020/3001 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/91/68 - Omsøkt tilbygg ikke søknadspliktig, kun registreringspliktig - Tak over terrasse- Øvre Harsvika 43 - Bjørn Arne Rosø-Hosen Bjørn Arne Rosø-Hosen NYEAFJORD
2020/3119 20200908 08.09.2020 Utgående brev Byggesak - Søknad på tiltak - tilbakemelding Øyvind Eklo NYEAFJORD
2020/3111 20200908 08.09.2020 Utgående brev Rapportering av kostnader Covid-19 FMTL Kommuneokonomi NYEAFJORD
2020/3107 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/91/70 og 71 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Roy Gabrielsen NYEAFJORD
2020/3108 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/141/77 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom André Michel NYEAFJORD
2020/3105 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/63/1 - Søknad om kommunalt tilskudd til særskilte tiltak innenfor landbruksnæringen Geir Stavrum NYEAFJORD
2020/3102 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/64/41 - Ferdigattest - Garasje Hesthagan 35 - Moldestad Gaute Moldestad NYEAFJORD
2020/3051 20200908 08.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Janne Veronika Skage NYEAFJORD
2020/3030 20200908 08.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om å arrangere dåp- inntil 200 personer Kamilla Marita Bye NYEAFJORD
2020/3016 20200908 08.09.2020 Utgående brev Vedr. søknad om punktfeste(?) gjødselkum marius_forfot@hotmail.com NYEAFJORD
2020/3134 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/103/26 - Søknad - Fritidsbolig - Asvikveien 60 - Inger Thorvaldsen FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2857 20200908 08.09.2020 Utgående brev Refusjonskrav/ 43200050/ Landhaugveien EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS NYEAFJORD
2020/2917 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/3/21 - Konsesjonsforhold - Laila Helene Myrenget Matrikkelen NYEAFJORD
2020/2825 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/60/92 - Søknad om dispensasjon - Synnøve Stegali Synnøve Stegali NYEAFJORD
2020/2774 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/107/78 - Tillatelse og dispensasjon pbl § 1-8 - Rivning og oppføring av nytt servicebygg - Fagervikveien - Pål Øystein Sørgård MESTERSERVICE AS NYEAFJORD
2020/2671 20200908 08.09.2020 Inngående brev 5058/105/41 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2020/2651 20200908 08.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning med klarlegging av grensepunkter for deler av 64/56 Vendla Skjeltorp m.fl. NYEAFJORD
2020/2661 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/158/1 - Ferdigattest - Riving av fjøs og bygging av ny garasje - Roansveien 1002 - Paul-Magne Terning Paul Magne Terning NYEAFJORD
2020/2599 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 58/18 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2403 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 152/1 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2414 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 152/2 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2531 20200908 08.09.2020 Utgående brev 5058/14/64 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av vinterhage - Skråfjordsveien 422 - Per Åge Skorstad FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/3110 20200907 07.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra Lunde Sauesankelag Einar Strøm NYEAFJORD
2020/1582 20200907 07.09.2020 Inngående brev VA - plan 11.12.06 Afjord Kommune - Plotter teknisk Åfjord NYEAFJORD
2020/3111 20200907 07.09.2020 Inngående brev Kartlegging av merutgifter koronakrisen Fylkesmannen - Hynne, Sigrid NYEAFJORD
2020/45 20200907 07.09.2020 Inngående brev Langnesodden Camping, revidert kart Radergard - Erik Rædergård NYEAFJORD
2020/2495 20200907 07.09.2020 Inngående brev Fwd: Måvika - redigert vedlegg Marit Selfjord NYEAFJORD
2020/3110 20200907 07.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 986322183 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3056 20200907 07.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 969673029 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3056 20200907 07.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969673029 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1570 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 154/12 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2281 20200907 07.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 992238151 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2224 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 156/2 i Åfjord (5058) Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200906 06.09.2020 Inngående brev Vedrørende fakturaer på gnr/bnr 158/2, Roansveien 985 Olav Ramsøskar NYEAFJORD
2020/690 20200906 06.09.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi NYEAFJORD
2020/3097 20200905 05.09.2020 Inngående brev 5058/163/7 - Vedr ulovlig oppført bod på min hytteiendom Eianshaugen 32 Olaf Eian NYEAFJORD
2020/987 20200904 04.09.2020 Inngående brev 5058/165/75 og 144 - Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Trødnndekag - Tiltak i prestelva Roan sentrum - Kommunen ønsker befaring Fylkesmannen - Guttvik, Kari Tønset NYEAFJORD
2020/2830 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om nydyrking, 26/4 Åfjord kommune Trondelagfylke - Ingvild Sjøbakk NYEAFJORD
2020/2317 20200904 04.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Straum Grunneierlag - Spikertelt Straum Grunneierlag NYEAFJORD
2020/3056 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til drenering Geir Stavrum NYEAFJORD
2020/209 20200904 04.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport P2009093 - 03.09.2020 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2020/690 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kai Bessaker - RO Vision Rostein - MS RO VISION NYEAFJORD
2020/722 20200904 04.09.2020 Utgående brev Attest Herman Krogfjord NYEAFJORD
2020/690 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Ro Vision Rostein A/S NYEAFJORD
2020/987 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/165/75 og 144 - Tiltak i prestelva Roan sentrum - Kommunen ønsker befaring Trøndelag fylkeskommune v/ Bendik Halgunset m.fl. NYEAFJORD
2020/997 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Færingen Kro & Pub AS FÆRINGEN KRO & PUB AS NYEAFJORD
2020/932 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om serverings- og skjenkebevilling - Løvvika Gård WILLY SALBUVIK NYEAFJORD
2020/1039 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Roan Bilverksted AS ROAN BILVERKSTED AS NYEAFJORD
2020/910 20200904 04.09.2020 Utgående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Stokkøy Sjøsenter STOKKØYA SJØSENTER AS NYEAFJORD
2020/860 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Eivind Lunde m.fl. NYEAFJORD
2020/860 20200904 04.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Nils Bjørnar Sørgård m.fl. NYEAFJORD
2020/1578 20200904 04.09.2020 Utgående brev Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Kuringen Bryggehotell KURINGEN BRYGGEHOTELL AS NYEAFJORD
2020/1456 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning over tomt 4 i reguleringsplan Steinar Martin Vold NYEAFJORD
2020/1456 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/94/3 - Ny fritidseiendom i henhold til plan - Lian - Steinar Vold Steinar Martin Vold NYEAFJORD
2020/1456 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/94/3 - Tilleggsareal til fritidseiendom - Lian - Steinar Vold Steinar Martin Vold NYEAFJORD
2020/1429 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om salgsbevilling - Lokalbrygg AS LOKALBRYGG AS NYEAFJORD
2020/1430 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om salgsbevilling - Stoksund handelskompagni AS Stoksund Handelskompani NYEAFJORD
2020/1135 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/146/12 - fradeling tilleggsareal 146/36 for adkomst Odd-Arve Skaset NYEAFJORD
2020/1089 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om serverings- og skjenkebevilling - G.I. Vollvik GI VOLLVIK AS NYEAFJORD
2020/1134 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/4/3 - Fradeling festegrunn servicebygg vindparker - Fosen Vind DA FOSEN VIND DA NYEAFJORD
2020/1414 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om serverings- og skjenkebevilling - CORA Service AS CORA SERVICE AS NYEAFJORD
2020/1398 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bevilling til salg av alkohol under 4,76% - Coop Marked Roan COOP FOSEN SA NYEAFJORD
2020/1399 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om salgsbevilling - Coop Extra Åfjord COOP FOSEN SA NYEAFJORD
2020/1337 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Edgar Sumstad m.fl. NYEAFJORD
2020/1337 20200904 04.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av nye grunneiendommer Edgar Sumstad NYEAFJORD
2020/1209 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om salgsbevilling - Vinmonopolet Aktieselskapet Vinmonopolet NYEAFJORD
2020/1 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende saksbehandling for tiltak på eiendommen gnr. 67, bnr. 3 Adresseliste NYEAFJORD
2020/2 20200904 04.09.2020 Utgående brev Detaljregulering for Brennholmen - informasjon om vedtatt plan Samediggi/Sametinget m.fl. NYEAFJORD
2020/2 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bestilling av annonsering - detaljregulering for Brennholmen bedrift@adresseavisen.no NYEAFJORD
2019/8 20200904 04.09.2020 Utgående brev Valg av trafikksikkerhetsutvalget Karin Viken Sumstad m.fl. NYEAFJORD
2019/8 20200904 04.09.2020 Utgående brev Fritak fra politiske verv Hanne Marie Frønes Eian NYEAFJORD
2019/8 20200904 04.09.2020 Utgående brev Fritak fra kommunal nemnd Oddmund Helge Mørreaunet m.fl. NYEAFJORD
2020/361 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/154/3 - Frode Bye - Kommunalt tilskudd til drenering Frode Olai Bye NYEAFJORD
2020/559 20200904 04.09.2020 Utgående brev Valg av skjønnsmedlemmer - 2021-2025 Brit Helen Hoås m.fl. NYEAFJORD
2020/2334 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på klage på vedtak om omsorgsbolig ***** NYEAFJORD
2020/2239 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/52/1 - Dispensasjon og tillatelse fradeling tilleggsareal til hyttetomt - Øykmarksveien 151 Harry Rudolf Braseth NYEAFJORD
2020/2183 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/104/2 - Fradeling av boligtomt ovenfor Herfjord boligfelt Jan Kristian Løvvik NYEAFJORD
2020/2196 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/106/52 - Oppføring av fritidsbolig - Supplering av ansvarsretter - Eirik Mæhre FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/2281 20200904 04.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 992238151 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/2065 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/160/3 - Dispensasjon og fradeling - tilleggsareal naustområde 160/5 Inger Solfrid Fjorden NYEAFJORD
2020/2065 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Endre Fjorden m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kommentarer til saksfremlegget i sak PS 13-20 i UL-nemnda Thor Kleven NYEAFJORD
2020/2102 20200904 04.09.2020 Utgående brev Tilråding av skrivemåte til adressenavn SPRÅKRÅDET NYEAFJORD
2020/2043 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/85/47 - Tildeling adresse - Fritidsbolig - Geir Harbak Geir Harbak NYEAFJORD
2020/2043 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/85/47 - Utslippstillatelse - Ny fritidsbolig - Harbak - Geir Harbak Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/2043 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/85/47 - Byggetillatelse - Ny fritidsbolig - Harbak - Geir Harbak Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2020/2056 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/68/1/1 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring uthus - Gurbvatnet - Liv Bodil og Hugo Normann Hugo Normann NYEAFJORD
Ingen tilgang 20200904 04.09.2020 Utgående brev Utbetaling av depositum ***** NYEAFJORD
2020/2051 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
2020/2052 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Øystein Næss m.fl. NYEAFJORD
2020/2053 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Halvard Volden m.fl. NYEAFJORD
2020/1743 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Anders Thronæs m.fl. NYEAFJORD
2020/1745 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/166/2 - Tillatelse og dispensasjon - Omlegging jordbruksveg - Nordskjørveien - Anders Strudshavn Anders Strudshavn NYEAFJORD
2020/1641 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning BJØRGANTUNET AS m.fl. NYEAFJORD
2020/1641 20200904 04.09.2020 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom BJØRGANTUNET AS NYEAFJORD
2020/1936 20200904 04.09.2020 Utgående brev Alkoholpolitiske retningslinjer i Åfjord kommune NG KIWI MIDT-NORGE AS m.fl. NYEAFJORD
2020/1794 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/65/1 - Fradeling av parsell til lagertomt - Øyan - revidert forslag Jørn Otto Flenstad NYEAFJORD
2020/1809 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på klage på vedtak - avslag omsorgsbolig ***** NYEAFJORD
2020/3056 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969673029 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3051 20200904 04.09.2020 Inngående brev Arrangement inntil 200 personer 12.09.2020 Skage, Janne Veronika NYEAFJORD
2020/3100 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 993076880 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3017 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om arrangement på inntil 200 deltakere Helge Bekken NYEAFJORD
2020/3017 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad arrangement for over 200 stykekr Helge Bekken NYEAFJORD
2020/3011 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Stokkøya Sjøsenter Langklopp, Torild NYEAFJORD
2020/3022 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om gjennomføring av arr. på inntil 200 deltakere 03.09.20 Karin Viken Sumstad NYEAFJORD
2020/3031 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 869134112 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3005 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om gjennomføring av arrangement på inntil 200deltakere Heidi Aspeggen NYEAFJORD
2020/2988 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om arrangement på inntil 200 personer Ståle Terning NYEAFJORD
2020/2989 20200904 04.09.2020 Utgående brev Utbetaling av depositum ***** NYEAFJORD
2020/2966 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelsesbrev - Åfjord kommune STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING NYEAFJORD
2020/2960 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/154/83 - Ferdigattest fritidsbolig - Olvika 9 - Kari Merete Skjærvø ) Kari Merete Skjærvø NYEAFJORD
2020/2975 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Per Frost m.fl. NYEAFJORD
2020/2959 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/64/2 - Fradeling og dispensasjon - Selnesveien 1104 - Maria Pettersvik Arvnes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2959 20200904 04.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av areal 64/2. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/2958 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/66/26 - Ny grunneiendom - Dispensasjon - - Straumsmoveien 71 - Else Marie Mosand FYLKESMANNEN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/2830 20200904 04.09.2020 Utgående brev 5058/26/4 - Høringsbrev - Godkjenning for plan om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. NYEAFJORD
2020/2832 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ang. Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/2833 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ang. Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/2830 20200904 04.09.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 26/4 - Åfjord kommune Samediggi/Sametinget NYEAFJORD
2020/2836 20200904 04.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/2834 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ang. Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort ***** NYEAFJORD
2020/2835 20200904 04.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** NYEAFJORD
2020/2842 20200904 04.09.2020 Utgående brev Informasjon, innrapportering av resultatregnskap 2019 Nlm Barnehagene AS, Avd. Heggli barnehage NYEAFJORD