eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/73 20210305 05.03.2021 Inngående brev 5058/37/7 - Grunneieravtale og turstiavtale post@fosenaktiv.no NYEAFJORD
2020/4079 20210305 05.03.2021 Utgående brev 5058/60/1 - Ny grunneiendom - tilleggsareal - Arne Brunes - nabovarsel Arne Brunes NYEAFJORD
2020/4100 20210305 05.03.2021 Inngående brev Sundet - gangvei til sjøen Elin Harbak NYEAFJORD
2021/461 20210305 05.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Aktivitør Enhet for institusjon, Åfjord kommune - st. ref. 4345617864 Grethe Harbak Aaknes NYEAFJORD
2021/461 20210305 05.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Aktivitør Enhet for institusjon, Åfjord kommune - st. ref. 4345617864 Linda Strøm Arnevik NYEAFJORD
2021/461 20210305 05.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Aktivitør Enhet for institusjon, Åfjord kommune - st. ref. 4345617864 Ingvild Renate Kaald NYEAFJORD
2021/626 20210305 05.03.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2020/2021 - Manglende dokumentasjon Håvard Jarle Bratland NYEAFJORD
2021/664 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Desbele Berhe NYEAFJORD
2021/664 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Desbele Berhe NYEAFJORD
2021/664 20210305 05.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Iselin Røsjø Almaas NYEAFJORD
2021/664 20210305 05.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Iselin Røsjø Almaas NYEAFJORD
2020/3169 20210305 05.03.2021 Inngående brev 5058/59/412 - Søknad om midlertidig brukstillatelse - Hubakkan - Iren Berdal og Odd Berdal SELBUHUS INDUSTRIER AS NYEAFJORD
2020/3384 20210305 05.03.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Ann Helen Moen m.fl. NYEAFJORD
2020/3640 20210305 05.03.2021 Inngående brev Avtale mellom Fosen Vind DA og Åfjord kommune om tillegg til og endringer av eksisterende avtaler i tilknytning vindkraftverk Fosen Vind DA NYEAFJORD
2020/3930 20210305 05.03.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av ny grunneiendom Odd Arve Nygård NYEAFJORD
2020/3930 20210305 05.03.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter gjennomført oppmålingsforretning Odd Arve Nygård NYEAFJORD
2021/700 20210305 05.03.2021 Utgående brev Mulige endringer i skolestruktur i Åfjord kommune ATB AS NYEAFJORD
2021/718 20210305 05.03.2021 Inngående brev 5058/105/1 - Byggesøknad for oppføring av bolig ØVERDAL BYGG AS NYEAFJORD
2021/720 20210305 05.03.2021 Utgående brev Søknad om støtte til streaming-utstyr Rånes Brian Christer Nebb NYEAFJORD
2021/721 20210305 05.03.2021 Inngående brev Tilsyn - gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng Mattilsynet Region Midt NYEAFJORD
2021/722 20210305 05.03.2021 Inngående brev Åfjord kommune sin skogforsikring hos Skogbrand Skogbrand - Berit Andrea Grav NYEAFJORD
2021/723 20210305 05.03.2021 Inngående brev 5058/94/35 Søknad om tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS NYEAFJORD
2021/716 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad Joker Hongsand Søndagsåpent Joker Hongsand NYEAFJORD
2021/710 20210304 04.03.2021 Inngående brev Bekreftelse mottatt søknad Innovasjonnorge - Gunvor Bartnes NYEAFJORD
2021/710 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ny søknad om tilskudd for landbruk til vurdering for Innovasjon Norge Innovasjonnorge - noreply@innovasjonnorge.no NYEAFJORD
2021/708 20210304 04.03.2021 Inngående brev Bekreftelse mottatt søknad Innovasjonnorge - Gunvor Bartnes NYEAFJORD
2021/706 20210304 04.03.2021 Inngående brev Brev til ordfører Vibeke Stjern om Plansmien i Åfjord som ble arrangert i 2009 Erling Okkenhaug NYEAFJORD
2021/331 20210304 04.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2102118 - 02.03.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/329 20210304 04.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2101651- 16.02.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/330 20210304 04.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2101650 - 16.02.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/331 20210304 04.03.2021 Inngående brev Prøvingsrapport P2101649 -21.02.2021 Sintefnorlab - SINTEF Norlab AS NYEAFJORD
2021/704 20210304 04.03.2021 Inngående brev Fosen serie i håndball Scanbio - Berit Berget NYEAFJORD
2021/703 20210304 04.03.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet. Statkraft - Normann Svein-Arne NYEAFJORD
2021/707 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Paulsen, Geir Agnar NYEAFJORD
2021/708 20210304 04.03.2021 Inngående brev Ny søknad om tilskudd for landbruk til vurdering for Innovasjon Norge Innovasjonnorge - noreply@innovasjonnorge.no NYEAFJORD
2021/705 20210304 04.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS NYEAFJORD
2021/701 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/4/7 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Linda Mari Johansen NYEAFJORD
2021/693 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/66/26 - Omadressering av Straumsmoveien 71 - Else Marie Mosand Else Marie Mosand NYEAFJORD
2021/693 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/66/26 - Tildeling av adresse for ny fritidsbolig - Else Marie Mosand Else Marie Mosand NYEAFJORD
2021/715 20210304 04.03.2021 Inngående brev Arrangement 12.03.2021 Robertsen, Greta Henny NYEAFJORD
2021/717 20210304 04.03.2021 Inngående brev 5058 - Varsel om oppstart av arbeid med forskrift for snøskuterløype i Åfjord kommune Fosen Plan og Miljø AS NYEAFJORD
2021/305 20210304 04.03.2021 Utgående brev Ang. søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort - Innvilget ***** NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel BREIVOLD ENERGI AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel GLOBALCONNECT AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel E.A. SMITH AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel EGIL A STJERN MASKINSTASJON AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel FOSEN BIOVARME AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel FOSEN GJENVINNING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel BIGBLU NORGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel FOSEN VIND DA NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel FOSEN VIND DA NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel GUTTELVIK NÆRINGSPARK AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel HARSVIK BRYGGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel ICE COMMUNICATION NORGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel JOHS J SYLTERN AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel JOHS J SYLTERN AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel JOHS J SYLTERN AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel KRÅKØY SLAKTERI AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel KYSTTELE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel KYSTTELE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel LERØY MIDT AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel LOTHE BÅTSERVICE NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel BJØRØYA AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SNADDER OG SNASKUM AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel STATNETT SF NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel STATNETT SF NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel MIDGARD VIND AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel MIDGARD VIND AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel Minde skjell NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel MOWI ASA NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel MOWI ASA NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel NORGESKJELL AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel REFSNES FISKEINDUSTRI AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel REFSNES LAKS AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel ROAN BILVERKSTED AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel ROAN EGGPAKKERI AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel ROAN VIND DA NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel STATNETT SF NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel STATNETT SF NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel STJERN AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SØRMARKFJELLET AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel SALMAR FARMING AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELENOR INFRA AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELENOR INFRA AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELENOR NORGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELENOR NORGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELIA NORGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELIA NORGE AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TELIA TOWERS NORWAY AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TENSIO AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TENSIO AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel Tore Løkke A/S NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TORE LØKKE EIENDOM AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel Trude Sørgård NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TRØNDERENERGI KRAFT AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TRØNDERENERGI KRAFT AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TRØNDERSMOLT AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel UGEDAL ENERGI AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel VASSNESET EIENDOM AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel TRØNDERENERGI KRAFT AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel ØVERDAL KRAFTVERK AS NYEAFJORD
2021/463 20210304 04.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2021 - skatteseddel ÅFJORD LANDBRUKSVERKSTED AS NYEAFJORD
2021/655 20210304 04.03.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort ***** NYEAFJORD
2021/679 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/61/107 - Ferdigattest - Tilbygg hytte - Humstadveien 656 - Gerd Dieter Stadlmann Gerd Dieter Stadlmann NYEAFJORD
2021/690 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om skoleplass ved Stoksund oppvekstsenter ***** NYEAFJORD
2021/646 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/94/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Rune Skaar NYEAFJORD
2021/650 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/22/1/58 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ADJUS ADVOKAT AS NYEAFJORD
2021/651 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/165/136 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ØVERDAL EIENDOM AS NYEAFJORD
2021/652 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/59/365 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ØVERDAL EIENDOM AS NYEAFJORD
2021/532 20210304 04.03.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Aruliah, Sigrid Lunde NYEAFJORD
2021/468 20210304 04.03.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 19. mars Pål Øystein Sørgaard m.fl. NYEAFJORD
2021/468 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/107/77- Fradeling av to tilleggsparseller - Øystein Sørgård - tillatelse Øystein Sørgaard NYEAFJORD
2021/446 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/89/86 - Ferdigattest hytte - Lars Ole Hosen Lars Ole Hosen NYEAFJORD
2021/421 20210304 04.03.2021 Utgående brev Sammenslåing av matrikkelenheter STATENS KARTVERK NYEAFJORD
2021/421 20210304 04.03.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring av sammenslåing av matrikkelenheter BYGDA 2.0 AS NYEAFJORD
2021/424 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på brev til sektor oppvekst André Fagerdal-Pedersen m.fl. NYEAFJORD
2021/471 20210304 04.03.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark 2020/2021 - Hallgeir Stjern Hallgeir Stjern NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2021/493 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/88/3 - Byggetillatelse - Oppføring av anneks - Stokkøyveien 712 - Reidar Moen Reidar Moen NYEAFJORD
2021/513 20210304 04.03.2021 Utgående brev Letter of Intent: InterKom: Resilient Public Meeting Places through inter-municipal innovation Dr. Svein Frisvoll NYEAFJORD
2021/513 20210304 04.03.2021 Utgående brev Letter of Intent: FUSE: Future Sustainable Leisure in cabil municipalities reconsiled With healthy Ecosystems To whom it May concern NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2021/525 20210304 04.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av "Tilleggsavtale om kjøp av informasjon og metadata" Ambita AS NYEAFJORD
2020/4100 20210304 04.03.2021 Utgående brev Vedrørende reguleringsplan for Stokkøya hytter og parsellhager FOSEN PLAN OG MILJØ AS NYEAFJORD
2020/4101 20210304 04.03.2021 Utgående brev Ang. søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort - Ikke innvilget ***** NYEAFJORD
2020/4108 20210304 04.03.2021 Utgående brev Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/4003 20210304 04.03.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning mandag 15. mars Edgar Martin Tårnes m.fl. NYEAFJORD
2021/62 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/146/52 og 146/82 - Ferdigattest - Oppføring av lagerhaller - Harsvik Maskin AS HARSVIK MASKIN AS NYEAFJORD
2021/136 20210304 04.03.2021 Utgående brev Vedtaksbrev - Samarbeidsavtale mellom Åfjord kommune og Fosen Barnevernstjeneste FOSEN BARNEVERNTJENESTE NYEAFJORD
2021/179 20210304 04.03.2021 Utgående brev Ang. søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-kort - Innvilget ***** NYEAFJORD
2020/3622 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/45/1 - Ferdigattest - Naust i naustrekke på Juvatnet - Svein Erik Aune Svein Erik Aune NYEAFJORD
2020/3626 20210304 04.03.2021 Utgående brev Utsatt oppmålingsforretning Joanna Katarzyna Solem m.fl. NYEAFJORD
2020/3626 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/167/12 - Tilleggsareal til bnr. 27 og grensejustering - Sør-Roan skole - nabovarsling Steffen Osen NYEAFJORD
2020/3626 20210304 04.03.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning 8. mars Åfjord kommune v/ Einar Eian m.fl. NYEAFJORD
2020/3287 20210304 04.03.2021 Utgående brev Utbetaling av depositum ***** NYEAFJORD
2020/3447 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/6/2 - Ferdigattest - Riving av bygg - Markanesveien Gunn K Sørbotten Morkemo NYEAFJORD
2020/3527 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/66/40 - Dispensasjon - Nytt boligbygg - Barøya - Bjørg Petersvik Bjørg Mary Petersvik NYEAFJORD
2020/3154 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/66/26 - Melding om vedtak - Dispensasjon - Oppføring av fritidsbolig - Straumsmoveien 71 - Else Marie Mosand Else Marie Mosand NYEAFJORD
2020/3154 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/66/26 - Rammetillatelse - Oppføring av fritidsbolig og ny adkomstvei - Straumsmoveien - Else Marie Mosand Trude Mosand NYEAFJORD
2020/2982 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/64/4 Dispensasjon fra Reguleringplan Sandstad - bygging av lekeplasser og turstier SANDSTAD GÅRD AS NYEAFJORD
2020/2959 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058/64/2 - Ny grunneiendom og dispensasjon - Selnesveien 1104 - Maria Pettersvik Arvnes Maria Pettersvik Arvnes NYEAFJORD
2020/124 20210304 04.03.2021 Utgående brev 5058 Reguleringsplan Åsmundvatnet boligområde - endelig behandling Asgeir Frønes NYEAFJORD
2020/124 20210304 04.03.2021 Utgående brev Kunngjøring reguleringsplan Åsmundvatnet boligområde Fosna-Folket v. Ida Røssland NYEAFJORD
2021/700 20210303 03.03.2021 Inngående brev Mulige endringer i skolestruktur i Åfjord kommune Atb - Sissel Hagen NYEAFJORD
2021/699 20210303 03.03.2021 Inngående brev Skuterløyve Tronderenergi - Roger Stjern NYEAFJORD
2021/696 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring – Logo på kommunens biler Norpublica - Audun Hasvik NYEAFJORD
2021/695 20210303 03.03.2021 Inngående brev 5058/88/66 - Søknad om ferdigattest hytte Stokkøya. Saksnr 2019/514. Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS NYEAFJORD
2020/3805 20210303 03.03.2021 Inngående brev CV og vitnemål Tonje Adsen Bø NYEAFJORD
2020/3626 20210303 03.03.2021 Inngående brev VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Nordskjørveien 611 - utsettelse Afjord Kommune - Kvernland Gisle NYEAFJORD
2021/691 20210303 03.03.2021 Inngående brev 5058/139/3 Søknad ferdigattest riving fjøs Mostervikveien 364 i Bessaker. Jonas Utvik NYEAFJORD
2021/344 20210303 03.03.2021 Inngående brev Vedlegg til omsetningsoppgave - Hos Oss - Catering & Selskapsmat AS post NYEAFJORD
2021/344 20210303 03.03.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk - REMA 1000 Åfjord, Anna Mabel Sundland AS Marken, Randi Østerås NYEAFJORD
2021/216 20210303 03.03.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for bruksendring av fritidsbolig til bolig - Øvre Flatlia 34 - Åfjord 64/76 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/689 20210303 03.03.2021 Inngående brev 5058/107/54 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av vedbod - Fagervikaveien 3 Tor-Egil Sæther NYEAFJORD
2021/690 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om skoleplass - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/664 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Gabriela Teresa Sandoval Jimenez NYEAFJORD
2021/664 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Gabriela Teresa Sandoval Jimenez NYEAFJORD
2021/551 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søk midler til video som aktivitet - frist 31. mars! Televindu - Øystein Hansen NYEAFJORD
2021/463 20210303 03.03.2021 Inngående brev Eiendomsskatt Lerøy midt as - ref. 2556/2021//ESPMUR Leroymidt - Sivertsen, Sverre Tore NYEAFJORD
2021/173 20210303 03.03.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra pbl. § 1-8 - utlegg av flytebrygge - Stokksundsveien i Paulen - Åfjord 104/25 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3837 20210303 03.03.2021 Inngående brev 5058/139/155/7 - Retur av tinglyst dokument - Ny festegrunn - Midgard Vind AS Kartverket NYEAFJORD
2020/690 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi NYEAFJORD
2021/697 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innsyn gamle byggsaker Direktas - Miriam Paulsen NYEAFJORD
2021/698 20210303 03.03.2021 Inngående brev Resultater fra kommunenes egenrapportering på status innen demensområdet Statsforvalteren - Ledang, Kenneth NYEAFJORD
2021/701 20210303 03.03.2021 Inngående brev 5058/4/7 Egenerklæring om konsesjonfrihetr Linda Mari Johansen NYEAFJORD
2021/685 20210302 02.03.2021 Inngående brev Eposter til og fra Erlend: 5018/63/39 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - Tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Storvikveien 67 Afjord Kommune - Aune Erlend NYEAFJORD
2021/575 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen Statsforvalteren - Taule, Margrethe NYEAFJORD
2020/783 20210302 02.03.2021 Inngående brev 5058/8/11 - Søknad om ferdigattest Norgeshus - Christian Sæther By NYEAFJORD
2021/672 20210302 02.03.2021 Inngående brev Oljelekkasje i vindindustriområde og drikkevann Johan Østerås NYEAFJORD
2021/200 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sommerjobb 2021 Afjord Kommune - Løhr Ingjerd Braseth NYEAFJORD
2021/461 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknadsbrev aktivitør og CV Afjord Kirken - Ruth Marine Murvold NYEAFJORD
2021/459 20210302 02.03.2021 Utgående brev Regionale utviklingsmidler - Omstillingsprosjekt i Roan kommune (2019/82 Roan) Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/419 20210302 02.03.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Tilsyn - krav om opplysninger - byggeplass Øvre Årnes 5 Arbeidstilsynet m.fl. NYEAFJORD
2021/431 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/140/1 og 139/155 - Oversendelse for uttalelse - Rehabilitering av damanlegg i Vikvassdraget - TrønderEnergi Kraft AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/489 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/48/4 - Tillatelse - Ny skorstein og ildsted - Rotnesveien 90 - Siri Ulvin ATLE KARLSEN AS NYEAFJORD
2021/508 20210302 02.03.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om opphør av mulig ulovlig bruk av eiendommen gnr. 94, bnr. 53 Adresseliste NYEAFJORD
2021/508 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ber om bekreftelse på mottak - Nabosak Kjell Arild Kvalvik NYEAFJORD
2021/675 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/676 20210302 02.03.2021 Inngående brev 5058/84/1 - Søknad om dispensasjon Nils Opdahl NYEAFJORD
2021/677 20210302 02.03.2021 Inngående brev 5058/158/37 - Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt - - Roansveien 1216 - Grete Ramsøskar Sagvold Grete Ramsøskar Sagvold NYEAFJORD
2021/679 20210302 02.03.2021 Inngående brev 5058/61/107 - Søknad om ferdigattest - Humstadveien 656 - Gerd-Dieter Stadlmann Gerd-Dieter Stadlmann NYEAFJORD
2021/686 20210302 02.03.2021 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift Rømma, Atle Jørn NYEAFJORD
2021/687 20210302 02.03.2021 Inngående brev 5058/64/4 - Søknad om ferdigattest - Hesthagan Marina Tor Alstad NYEAFJORD
2021/680 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Kmd Dep - Kristiansen Ellinor NYEAFJORD
2021/664 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Salisa Mates NYEAFJORD
2021/664 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Salisa Mates NYEAFJORD
2021/664 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Berhane O, Geberkristos NYEAFJORD
2021/664 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Berhane O, Geberkristos NYEAFJORD
2021/627 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. 4353046448 ?Belal Alshahie?? NYEAFJORD
2021/627 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. (4353046448) ?Belal Alshahie?? NYEAFJORD
2021/595 20210302 02.03.2021 Inngående brev Samtykkeskjema grunneiere gbnr. 152/1 - 152/2,3 - 152/4 J.Terning, S.L.Aruliah, H.og J.I. Lunde NYEAFJORD
2021/595 20210302 02.03.2021 Inngående brev Grunneiernes samtykke til prøvekjøring av snøskuterløype FOSEN PLAN OG MILJØ AS NYEAFJORD
2021/547 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/58/19 - Byggetillatelse - Innvendig ombygging bolig - Stibergsvingen 26 - Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE NYEAFJORD
2021/533 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til høring ang. søknad om bygging av landbruksvei 177/2, Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/544 20210302 02.03.2021 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for lokalitet 10398 Seiskjæra - Refsnes Laks AS - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/344 20210302 02.03.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk - Hos Oss- Catering & Selskapsmat AS Stjern, Silje NYEAFJORD
2021/370 20210302 02.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021 Skatteetaten NYEAFJORD
2021/176 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/92/6 - Angående innsendt søknad om ferdigattest Reidulf Stubbseid m.fl. NYEAFJORD
2021/115 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/89/78 - Svar ut (Powel - JMCO6044) - Utslippstillatelse - Fritidsbolig med disp.søknad - Steinan - Erlend Moen og Marit Henriksen EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2021/115 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/89/78 - Tildeling av adresse - Ny fritidsbolig - Steinan - Erlend Moen og Marit Henriksen Erlend Moen NYEAFJORD
2020/3968 20210302 02.03.2021 Utgående brev Innstilling ansettelse Vaktmester / byggdrifter i Roan, Åfjord kommune - st. ref. 4320986140 Fagforbundet og Delta m.fl. NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sjekkliste for rengjøring - Heimhaugen 3A Stokkøy vask og rengjøring NYEAFJORD
2020/142 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/93/4 - Ferdigattest - tilbygg bolig Kolbjørn Dolmseth NYEAFJORD
2020/2531 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/14/64 - Ferdigattest -Vinterhage - Skråfjordsveien 422 - Per Åge Skorstad Per Åge Skorstad NYEAFJORD
2020/3031 20210302 02.03.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd - drenering Tørum Lena NYEAFJORD
2020/3211 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/29/2-7 Godkjenning av plan for nydyrking Ole Petter Moan NYEAFJORD
2020/2344 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/107/12, 2 - Nye grunneiendommer Linesøya- Bryggestranda og Sjøveien - Jørgen Bugge Jørgen Bugge m.fl. NYEAFJORD
2020/3903 20210302 02.03.2021 Utgående brev Reguleringsplan - eiendommen Lines, gnr. 106, bnr. 4 Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/3765 20210302 02.03.2021 Utgående brev 5058/30/9 - Angående deres tilsvar til varsel om overtredelsesgebyr - Egil Stjern Maskinstasjon AS BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS NYEAFJORD
2020/3446 20210302 02.03.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lines vestre 106/4 for oppføring av utleiebygg. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/4108 20210301 01.03.2021 Inngående brev Befolkningsdata Afjord Kommune - Hårstad Trude Iversen NYEAFJORD
2021/668 20210301 01.03.2021 Inngående brev Monstad kai - busslagring Fosenverkstedsenter - Pål Larsen NYEAFJORD
2021/667 20210301 01.03.2021 Inngående brev Ber om informasjon om gamle kommunehuset i Roan Nb - Trond Nygård NYEAFJORD
2021/452 20210301 01.03.2021 Inngående brev 5058/166/3 - Søknad om dispensasjon - 2009/2021//ERLAUN Christian Ingebrigtsen NYEAFJORD
2021/377 20210301 01.03.2021 Inngående brev Skriftlig tilbakemelding etter tilsyn Frisørloftet Siw Solhaug NYEAFJORD
2021/492 20210301 01.03.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd restaurering av Mastu Karin Viken Sumstad NYEAFJORD
2021/492 20210301 01.03.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 913879597 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/669 20210301 01.03.2021 Inngående brev 5058/158/103 og 102 - Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommene Øystein Ramsøskar NYEAFJORD
2021/671 20210301 01.03.2021 Inngående brev Varsel om digitale branntilsyn ved kommunale bygg Ørland kommune NYEAFJORD
2021/674 20210301 01.03.2021 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2021 - Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/665 20210301 01.03.2021 Inngående brev Arrangement 06.03.2021 Rødsjø, Silje NYEAFJORD
2021/666 20210301 01.03.2021 Inngående brev 5058/95/41 og 95/42 - Fradeling tomter Stokksund Tone S. Humstad NYEAFJORD
2021/664 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Oda Torvik NYEAFJORD
2021/664 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Oda Torvik NYEAFJORD
2021/664 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4353741919) Sara Fors NYEAFJORD
2021/664 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærling Åfjord kommune - st. ref. 4353741919 Sara Fors NYEAFJORD
2021/660 20210301 01.03.2021 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til skogsdrift Petterson, Gunnar Hallberg NYEAFJORD
2021/662 20210301 01.03.2021 Inngående brev Bredbånd / fiber til Hutjønna - Skråfjordsveien 128 Bernt Skansen NYEAFJORD
2021/547 20210301 01.03.2021 Inngående brev 5058/58/19 - Byggetillatelse - Innvendig ombygging bolig - Stibergsvingen 26 - Åfjord kommune Åfjord kommune NYEAFJORD
2021/339 20210301 01.03.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/193 20210301 01.03.2021 Inngående brev Matrikkelføring Fv. 6318 - Lian krysset TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2021/216 20210301 01.03.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Øvre Flatlia 34, gnr. 64/76 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/262 20210301 01.03.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** ***** NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210301 01.03.2021 Inngående brev Tjenestebevis ***** NYEAFJORD
2020/4100 20210301 01.03.2021 Utgående brev Angående reguleringsplaner som omfatter Gnr 90 bnr 96,164 og 190 Reidun og Johan Dahlum NYEAFJORD
2020/4100 20210301 01.03.2021 Inngående brev Angående reguleringsplaner som omfatter Gnr 90 bnr 96,164 og 190. Ref. sak. nr; 2448/2021//Svefje Einar Dahlum NYEAFJORD
2021/200 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Niklas Nystrøm NYEAFJORD
2021/200 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Niklas Nystrøm NYEAFJORD
2020/3605 20210301 01.03.2021 Inngående brev Erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr - Johan André Solem - Åfjord 2/7 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3575 20210301 01.03.2021 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3903 20210301 01.03.2021 Inngående brev Statens vegvesen sin uttalelse til varsel om mindre endring av reguleringsplan for Lines i Åfjord kommune Statens vegvesen NYEAFJORD
2020/3929 20210301 01.03.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av eiendommen Harbaksveien 23 - gnr. 94/3, Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2020/1393 20210301 01.03.2021 Utgående brev Åfjord kommune - Situasjonsrapport Nr. 49 - Corona Covid-19 - pågående loggføring - informasjon fra Åfjord kommune (26.02.2021 - 12:35) Statsforvalteren i Trøndelag NYEAFJORD
2020/1833 20210301 01.03.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021 Imdi - noreply@imdi.no NYEAFJORD
2020/3140 20210301 01.03.2021 Inngående brev Erstatning for avlingssvikt grovfôr m/husdyr - Skansen Gård 22/Åfjord STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/690 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Freyja Frøy Rederi NYEAFJORD
2020/1231 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993589330, 5058-141/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1232 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994224999, 5058-2/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1233 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994246054, 5058-164/ 39 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1234 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916856989, 5058-106/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1235 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916883005, 5058-2/ 108 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1236 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988899801, 5058-59/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1237 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976128095, 5058-40/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1238 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981588487, 5058-9/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1239 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984965192, 5058-142/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1240 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994863371, 5058-165/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1240 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994863371, 5058-165/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1241 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995040786, 5058-171/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1242 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984951914, 5058-4/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1243 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989244922, 5058-25/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1246 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982210895, 5058-165/ 144 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1247 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985241961, 5058-152/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1248 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985250863, 5058-139/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1249 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982832039, 5058-148/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1250 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982766591, 5058-22/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1251 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917866708, 5058-154/ 11 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1252 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917976082, 5058-106/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1253 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917999422, 5058-89/ 7 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1254 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918082387, 5058-163/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1254 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918082387, 5058-163/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1255 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918182659, 5058-175/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1256 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980311473, 5058-154/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1257 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978637450, 5058-174/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1258 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990443238, 5058-18/ 40 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1260 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990368120, 5058-59/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1244 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994933442, 5058-25/ 11 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1245 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982209099, 5058-27/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1261 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977530857, 5058-5/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1262 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913993756, 5058-147/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1263 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992115033, 5058-158/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1264 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992130326, 5058-85/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1265 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992238151, 5058-21/ 38 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992205237, 5058-171/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1267 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983446906, 5058-63/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1268 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990719780, 5058-39/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1269 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993076880, 5058-41/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1270 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991296727, 5058-31/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1271 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991032045, 5058-25/ 31 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1272 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915385796, 5058-146/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1273 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915519105, 5058-90/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1280 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915870481, 5058-49/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1281 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993205591, 5058-2/ 10 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1282 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969133806, 5058-20/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1283 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969136600, 5058-156/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1284 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869673102, 5058-88/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1285 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997869052, 5058-164/ 43 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1274 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979916647, 5058-63/ 12 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1275 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991749446, 5058-157/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1276 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991767339, 5058-30/ 54 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1277 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971183470, 5058-30/ 15 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1287 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998130735, 5058-44/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1288 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870342152, 5058-52/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1289 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998414970, 5058-145/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1290 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158892, 5058-29/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1291 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923782346, 5058-65/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1292 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178095, 5058-61/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1293 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 876815702, 5058-62/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1294 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922738246, 5058-28/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1278 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920987753, 5058-24/ 29 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1279 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971077662, 5058-24/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1295 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923233075, 5058-107/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1296 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923992014, 5058-166/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1297 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999524648, 5058-38/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1298 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 882110982, 5058-67/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1299 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918560394, 5058-178/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1301 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179830, 5058-152/ 12 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1302 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985403511, 5058-47/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1303 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 814600432, 5058-32/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1304 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985700672, 5058-26/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1305 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912399699, 5058-141/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1306 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912575810, 5058-47/ 28 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1307 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913037340, 5058-164/ 37 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1308 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986089292, 5058-29/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1309 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970565035, 5058-97/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1310 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970572406, 5058-52/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1311 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919939362, 5058-146/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1312 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970978976, 5058-62/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1313 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869178322, 5058-17/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1314 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996962490, 5058-164/ 44 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1315 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869135852, 5058-169/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1316 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986322183, 5058-152/ 10 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1317 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970886354, 5058-85/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1318 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969601311, 5058-108/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1319 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969602113, 5058-110/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1320 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969639319, 5058-6/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1321 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969636840, 5058-108/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1322 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969522039, 5058-39/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1323 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969524406, 5058-28/ 8 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1324 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969998726, 5058-66/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1325 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672278, 5058-152/ 6 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1326 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672405, 5058-58/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1327 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969673029, 5058-63/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1328 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969673215, 5058-26/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1329 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969673533, 5058-7/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1330 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969680033, 5058-177/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1331 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969668564, 5058-42/ 18 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/1410 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916112890, 5058-67/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3542 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918576053, 5058-39/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3543 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981167996, 5058-29/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3544 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970568263, 5058-51/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3545 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982442397, 5058-140/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3546 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990999961, 5058-31/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3547 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 966995785, 5058-31/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3548 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916502761, 5058-58/ 4 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3549 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916365896, 5058-21/ 14 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3550 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970399038, 5058-3/ 2 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3551 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869134112, 5058-2/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3552 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913213947, 5058-152/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3553 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 871381062, 5058-67/ 9 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3554 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921964927, 5058-32/ 12 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3555 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970342230, 5058-3/ 1 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3556 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969672502, 5058-60/ 5 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3557 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969134292, 5058-178/ 3 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Agnes Paltoft NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Agnes Paltoft NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Jørgen Leithaug Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Jørgen Leithaug Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Marte Hamnvik Lebesbye NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Marte Hamnvik Lebesbye NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Erlend Andreas Löhr NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Erlend Andreas Löhr NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Oda Kristine Kosberg NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Oda Kristine Kosberg NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Eline Leithaug Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Eline Leithaug Hårstad NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Anne Marie Stjern NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Anne Marie Stjern NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Silje Guddingsmo NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Silje Guddingsmo NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Ine Rømma NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Ine Rømma NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Tonje Sandvik Høgnes NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Tonje Sandvik Høgnes NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) G Van der Wal NYEAFJORD
2021/200 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 G Van der Wal NYEAFJORD
2021/627 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. (4353046448) Leah Berglund NYEAFJORD
2021/627 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. 4353046448 Leah Berglund NYEAFJORD
2021/627 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. (4353046448) Ola Aune Moen NYEAFJORD
2021/627 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. 4353046448 Ola Aune Moen NYEAFJORD
2021/461 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør - st. ref. (4345617864) Ingvild Renate Kaald NYEAFJORD
2021/461 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Aktivitør Enhet for institusjon, Åfjord kommune - st. ref. 4345617864 Ingvild Renate Kaald NYEAFJORD
2021/461 20210228 28.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Aktivitør Enhet for institusjon, Åfjord kommune - st. ref. 4345617864 Linda Strøm Arnevik NYEAFJORD
2021/461 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør - st. ref. (4345617864) Linda Strøm Arnevik NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Rikke Sneve Øverdal NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Rikke Sneve Øverdal NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Andrea Stavrum Melum NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Andrea Stavrum Melum NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Thea Berdal Mørreaunet NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Thea Berdal Mørreaunet NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Bodil Amundal NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Bodil Amundal NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Malin Ranheim NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Malin Ranheim NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Atukunda Patience Keijagye NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Atukunda Patience Keijagye NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Astri Refsnes Kåring NYEAFJORD
2021/200 20210227 27.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Astri Refsnes Kåring NYEAFJORD
2021/200 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Tuva Hovde Bye NYEAFJORD
2021/200 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Tuva Hovde Bye NYEAFJORD
2021/200 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Aneta Choros NYEAFJORD
2021/200 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Aneta Choros NYEAFJORD
2021/430 20210226 26.02.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra KPA og PBL § 1-8, for fradeling av eiendom fra 177/5. Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/512 20210226 26.02.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til oppføring av brakkerigg gbnr 45/4 ved øvingsfeltet for Åfjord vgs. Åfjord kommune Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/627 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. (4353046448) Maia Kosberg NYEAFJORD
2021/627 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. 4353046448 Maia Kosberg NYEAFJORD
2021/659 20210226 26.02.2021 Inngående brev 5058/67/134 - Søknad om rammetillatelse - Garasje - Skogahaugen 19 - Nils Lian FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2020/3301 20210226 26.02.2021 Inngående brev Åfjord kommune og tiltak i Hagadalsbekken Pernille Bruun NYEAFJORD
2021/653 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til å holde sommerskole - Åfjord kommune Udir - Stig Lodve Janbu NYEAFJORD
2021/649 20210225 25.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Barnehage - Alexander Kjønsø Karlsen NYEAFJORD
2021/636 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedlegg - Salg av kommunal bolig - rektorbolig Nordskjørveien 609 Afjord Kommune - Humstad Hilde Haugdahl NYEAFJORD
2021/637 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/175/4 - Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig - Almenningen Svein Larsen NYEAFJORD
2021/638 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2021 - Herfjord skytterlag Arne Blix NYEAFJORD
2021/638 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2021 - Sørdalen søndagsskole Liv Kirsti L Hårstad NYEAFJORD
2021/638 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2021 - Eidem båtforening John Sund NYEAFJORD
2021/638 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til kulturarbeid for barn og unge 2021 - Åfjord speidergruppe Ingrid Gauslaa Hårstad NYEAFJORD
2021/641 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 922738246 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/642 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 922738246 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2021/646 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/94/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Rune Skaar NYEAFJORD
2021/650 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/22/1/58 - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet Adjus Advokat AS NYEAFJORD
2021/654 20210225 25.02.2021 Inngående brev Informasjon og bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 Trøndelag fylkeskommune NYEAFJORD
2021/651 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/165/136 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Systemrevisjon Fosen AS NYEAFJORD
2021/652 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/59/365 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Sykstemrevisjon Fosen AS NYEAFJORD
2021/648 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/106/11 Søknad om endring i reguleringsbestemmelser MesterService AS NYEAFJORD
2021/560 20210225 25.02.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter Rocchina Losasso NYEAFJORD
2021/627 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. (4353046448) Poemsap Jantaradech NYEAFJORD
2021/627 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. 4353046448 Poemsap Jantaradech NYEAFJORD
2021/627 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. (4353046448) Rikke Sneve Øverdal NYEAFJORD
2021/627 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerfugl Åfjord kommune 2021 - st. ref. 4353046448 Rikke Sneve Øverdal NYEAFJORD
2021/593 20210225 25.02.2021 Utgående brev Vedrørende matrikkel gnr 107 bnr 2 3 4 og 5 - Sørgårdsvågen KYSTVERKET NYEAFJORD
2021/512 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/45/4 - Oversendelse for uttalelse - Brakkerigg ved øvingsfeltet for Åfjord vgs - Trøndelag Fylkeskommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/520 20210225 25.02.2021 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark- Roger Harsvik Roger Harsvik NYEAFJORD
2021/515 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/8/1 - Dispensasjon fra reguleringsplan - Tomteutvidelse Ida Sofie Frengen NYEAFJORD
2021/495 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/104/3 - Ny grunneiendom til boligformål -Snorre Storvik - dispensasjon - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/480 20210225 25.02.2021 Utgående brev Søknad om grensegang Jon Andreas Leinum NYEAFJORD
2021/483 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Murvold, Odd Erik NYEAFJORD
2021/430 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/177/5 - Ny grunneiendom - Kiran havn 2 - Knut Petter Nilssen - dispensasjon - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2021/432 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/59/66 - Midlertidig svarbrev - Søknad om midlertidig brukstillatelse - Enebolig - Hubakkveien 47 - Øystein Syltern Øystein Joralf Syltern NYEAFJORD
2021/417 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Butli, Geir Morten NYEAFJORD
2021/461 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør - st. ref. (4345617864) Tonje Skjølberg NYEAFJORD
2021/461 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Aktivitør Enhet for institusjon, Åfjord kommune - st. ref. 4345617864 Tonje Skjølberg NYEAFJORD
2021/452 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/166/3 - Midlertidig svarbrev / Etterlysning - Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig - Christian Ingebrigtsen Christian Ingebrigtsen NYEAFJORD
2021/200 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Mitchie Berdahl NYEAFJORD
2021/200 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Mitchie Berdahl NYEAFJORD
2021/327 20210225 25.02.2021 Inngående brev Offentlig versjon - Signert Konsesjonssøknad A.Brødreskift _ D.T.Foss _ T.Brødreskift _ K.Lie-Pedersen NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2021/376 20210225 25.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NYEAFJORD
2021/372 20210225 25.02.2021 Utgående brev Godkjenning av samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St. Olavs HF og Åfjord kommune ST. OLAVS HOSPITAL HF NYEAFJORD
2021/369 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 990443238 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig ***** NYEAFJORD
2021/403 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 Hegerberg, Peder Konrad NYEAFJORD
2021/200 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Elisabeth Årbogen NYEAFJORD
2021/200 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Elisabeth Årbogen NYEAFJORD
2021/200 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sommerferievikar Helse og omsorg, Åfjord kommune - st. ref. 4335448929 Runa Butli Rømma NYEAFJORD
2021/200 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerferievikar - st. ref. (4335448929) Runa Butli Rømma NYEAFJORD
2021/168 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/105/1 - Byggetillatelse og dispensasjon - Adkomstvei til tomt - Grøttingsveien - Anders Hegvik Asle Hegvik NYEAFJORD
2021/115 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/89/78 - Byggetillatelse og dispensasjon - Oppføring av fritidsbolig - Steinan 7 - Erlend Moen og Marit Henriksen Odd-Petter Hosen AS NYEAFJORD
2021/94 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/104/52 -Byggetillatelse og utslippstillatelse - Bygging av avløpsanlegg og utslippstillatelse - Herfjordveien 9 - Roar Øverdal ROAN MASKIN AS NYEAFJORD
2021/78 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/103/18 - Byggetillatelse og dispensasjon - Overnattings- og serveringsbygg - Asvikveien - Stoksund Seapark AS FOSEN-HYTTA AS NYEAFJORD
2021/78 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/103/18 - Svar ut, (Powel ref. FTDT4530) - Utslippstillatelse - Overnattings- og serveringsvirksomhet - Asvikveien - Stoksund Seapark AS AMUNDAL MASKIN AS NYEAFJORD
2021/61 20210225 25.02.2021 Utgående brev Taktekking Åfjordhallen Tore Eldar Oeverdal NYEAFJORD
2020/4058 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/6/3 - Tildeling adresse - Ombygging av uthus til fritidsbolig - Selsetveien 525 - Studio Sjellsand AS Øyvind Halaas NYEAFJORD
2020/3446 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/106/4 - Oversendelse for uttalelse - Oppføring av ny brygge/utleiehytte - Turid og Asbjørn Lysø STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/3576 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/125/6 - Ber om en uttalelse fra veiavdelingen angående klage på kommunens vedtak vedørende utskifting av Garrabrekka bru TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2020/3615 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 916502761 Landbruksdirektoratet NYEAFJORD
2020/3645 20210225 25.02.2021 Utgående brev Eika skadenummer: 6436759.5 - Deres ref: 13732/2020//MAGSIL Eika - skadepost NYEAFJORD
2020/3929 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/94/3 - Ny grunneiendom - Steinar Vold - tilleggsareal - dispensasjon - anmodning om uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG NYEAFJORD
2020/1931 20210225 25.02.2021 Utgående brev Heftelser sammenslåing. Geir Harbak NYEAFJORD
2020/1931 20210225 25.02.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sammenslåing av matrikkelenheter. Geir Harbak NYEAFJORD
2020/2306 20210225 25.02.2021 Utgående brev Utbetaling depositum ***** NYEAFJORD
2020/2107 20210225 25.02.2021 Utgående brev Saksfremlegg Renholder 80% og ledende renholder 20% Åset skole - st. ref. 4248291888 Fagforbundet v/ Bjørg Markanes m.fl. NYEAFJORD
2020/2748 20210225 25.02.2021 Utgående brev 5058/14/10 - Fradeling bebygd grunn og dyrka mark Imsen - Paul Arne Dolmseth - dispensasjon og tillatelse Paul Arne Dolmseth NYEAFJORD
2020/53 20210225 25.02.2021 Inngående brev 5058/60/82 - Diverse spørsmål - Selnesveien 171 Vanja Anita Finseth NYEAFJORD
2021/567 20210224 24.02.2021 Inngående brev Annonsetekst Seiskjæra - Refsnes Laks AS Fosna-Folket - Ida Røssland NYEAFJORD
2021/215 20210224 24.02.2021 Inngående brev Roan kommune - Midler for å sikre drift og arbeidsplasser i Roan (Kråkøy Slakteri AS) - Sluttutbetaling sendt fra Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NYEAFJORD
2021/631 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om kommunal støtte til ÅNF ÅFJORD NÆRINGSFORENING NYEAFJORD
2020/4088 20210224 24.02.2021 Inngående brev 5058/9/3 - Søknad om tilknytning til kommunalt vann- nytt minihus EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2020/4088 20210224 24.02.2021 Inngående brev 5058/9/3 - Søknad vedr. nytt avløp EINAR HAUGSNES AS NYEAFJORD
2021/630 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til Nydyrking - Ståle Larsen Ståle Larsen NYEAFJORD
2021/628 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til framføring av vann til eiendom 34/13 Torkil Naustan NYEAFJORD