Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - bilder Avs/Mot: Gn-As - Arne Magnar Guttelvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11363?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gn-As - Arne Magnar Guttelvik | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10138/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: FI - Indre Fosen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11381?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FI - Indre Fosen kommune | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10156/2020 | Avdeling: Åfjord kommune | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: FI - Indre Fosen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11377?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FI - Indre Fosen kommune | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10152/2020 | Avdeling: Åfjord kommune | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: FI - Indre Fosen kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11375?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FI - Indre Fosen kommune | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10150/2020 | Avdeling: Åfjord kommune | Tittel: Kjørebok for snøscooter 2019/2020 Avs/Mot: Mona Stjern http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11373?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Stjern | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10148/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - VAR Medarbeider Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune - st. ref. 4264916959 Avs/Mot: Lars Torp Jensen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11380?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Torp Jensen | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10155/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Søknad og CV - VAR Medarbeider - st. ref. (4264916959) Avs/Mot: Lars Torp Jensen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11379?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Torp Jensen | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10154/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Helse og familie, Åfjord kommune - st. ref. 4266802599 Avs/Mot: Hilde Merete Berdal Naustan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11384?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Merete Berdal Naustan | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10159/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4266802599) Avs/Mot: Hilde Merete Berdal Naustan http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11383?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Merete Berdal Naustan | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10158/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: 5058/154/94 - Byggetillatelse avløpsanlegg og utslippstillatelse - Bolig - Vassbakkveien 12 - Susanne og Rune Groven Strøm Avs/Mot: ROAN MASKIN AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11275?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROAN MASKIN AS | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10050/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: 5058/154/94 - Byggetillatelse og dispensasjon - Ny bolig - Vassbakkveien 12 - Susanne og Rune Groven Strøm Avs/Mot: ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11226?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10001/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 970886354 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11369?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10144/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Utbetalingsanmodning - SMIL Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11382?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10157/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Startlån søknad ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11370?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10145/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om snøscooterløyve for sporlegging mellom Juvatnet og Storkvernavatnet - Juvatnet hytteforening Avs/Mot: Erna Von Heimburg v/ Juvatnet hytteforening http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11372?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erna Von Heimburg v/ Juvatnet hytteforening | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10147/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: 5058/96/33 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11374?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10149/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 21/10 i Åfjord (5058) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11378?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10153/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: 5058/170/12 - Varsel om oppmålingsforretning - Kråkøyveien 54 Avs/Mot: Åfjord kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11362?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åfjord kommune | Journaldato: 12.08.2020 | Journalnr: 10137/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Erklæring Avs/Mot: Susanne Strudshavn Strøm http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11343?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susanne Strudshavn Strøm | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10118/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Kjøretillatelse til Lysvann - vintersesongen 2019/2020 Avs/Mot: Olav Bergersen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11335?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Bergersen | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10110/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Bytte av driftsleverandør - Underdatabehandlere til KF Avs/Mot: Afjord Kommune - Johansen Per http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11331?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Afjord Kommune - Johansen Per | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10106/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Søknad om anløp til Fosen kysthavn - Gåsø Jarl Avs/Mot: Frøy Rederi AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11328?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frøy Rederi AS | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10103/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjon | Tittel: vedrørende uttalelse serverings- og skjenkebevilling Avs/Mot: Politiet - Sturla Hoøen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11330?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Sturla Hoøen | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10105/2020 | Avdeling: Åfjord kommune | Tittel: Utbetalingsanmodning - SMIL, 970886354 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11350?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10125/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: 5058/94/40 Innsyn - Etterspør tilbakemelding - Dokumenter knytt til byggesaker og oppmåling på eiendommen Avs/Mot: Magne Haagen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11345?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Haagen | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10120/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Forbrukte timer Juni 2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11344?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10119/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: Forbrukte timer Juni 2020 Avs/Mot: ULOBA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11341?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10116/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: Forbrukte timer Juni, 2020 - ferieavvikling Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11342?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10117/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: 5058/14/10 - Ny grunneiendom - Fradeling - Dispensasjonssøknad - Paul Arne Dolmseth Avs/Mot: Paul Arne Dolmseth http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11337?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Arne Dolmseth | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10112/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: 5058/57/5 - Ny grunneiendom - Dispensasjonssøknad - Johan Ludvig Frønes Avs/Mot: Johan Ludvig Frønes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/11338?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Ludvig Frønes | Journaldato: 11.08.2020 | Journalnr: 10113/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester |