Postliste RSS fra innsyn.fosendrift.no. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.fosendrift.no Filtrering: Tittel: ARBEIDSAVTALE Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1688?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2020 | Journalnr: 467/2020 | Avdeling: Stab og forvaltningsenhet helse | Tittel: 5058/179/31 - Etterlysning for komplettering av søknad om vei til naust - Fossen Avs/Mot: Arne Lothe http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1690?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Lothe | Journaldato: 18.01.2020 | Journalnr: 469/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Råd for funksjonshemmede - ønsker oversikt over medlemmer Avs/Mot: Ffo - Solveig Elisabeth Hove http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1680?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffo - Solveig Elisabeth Hove | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 459/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjon | Tittel: Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1712?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 491/2020 | Avdeling: Åfjord kommune | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - LEKTOR M/OPPRYKK Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/252?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 251/2019 | Avdeling: Sør-Roan skole | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGLEDER Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/267?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 266/2019 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/302?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 301/2019 | Avdeling: Brandsfjord skole | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - SEKRETÆR Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/130?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 129/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjon | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - INFORMASJONSMEDARB Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/131?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 130/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjon | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - KONSULENT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/135?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 134/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjon | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/150?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 149/2019 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/155?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 154/2019 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/156?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 155/2019 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/182?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 181/2019 | Avdeling: Åset skole | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - ERGOTERAPEUT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/510?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 509/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - FYSIOTERAPEUT Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/513?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 512/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSESEKRETÆR Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/412?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 411/2019 | Avdeling: Helse og familie | Tittel: Arbeidsavtale - ***** ***** - KOKK Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/500?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 499/2019 | Avdeling: Institusjon og kjøkken | Tittel: Ny plass på SFO ved Sør-Roan skole fra 13.01.2020 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1692?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 471/2020 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Oppsigelse av stilling fra 28.12.19 Avs/Mot: ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1705?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 484/2020 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: 5058/67/8 - Ett-trinns søknadsbehandling - Tilbygg på garasje - Kabelvågen 12 Avs/Mot: Odd Arne Westrum http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1710?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Westrum | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 489/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: 5058/64/41 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad Avs/Mot: Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1711?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 490/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Prøvingsrapport P2000109 - 10.01.2020 Avs/Mot: Kystlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1636?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 415/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Prøvingsrapport P2000108 - 10.01.2020 Avs/Mot: Kystlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1635?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 414/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Prøvingsrapport P2000107 - 10.01.2020 Avs/Mot: Kystlab AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1634?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 413/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Invitasjon til eForvaltningskonferansen 10.-11. februar 2020 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Avs/Mot: Fosenikt - Nilsen Svein Olav http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1630?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosenikt - Nilsen Svein Olav | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 409/2020 | Avdeling: Rådmannskontoret | Tittel: Varsel melding produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019 Avs/Mot: Sitepartner - Jan Morten Forfot http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1629?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sitepartner - Jan Morten Forfot | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 408/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Varsel melding produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019. Avs/Mot: Hege M Jystad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1628?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege M Jystad | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 407/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Varselmelding produksjonstilskudd 2019 Avs/Mot: Stokkoy - Roar Svenning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1627?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stokkoy - Roar Svenning | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 406/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester | Tittel: Avløser utgifter Avs/Mot: Astrid Elvebakk http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/DocumentDetails/1626?SourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Elvebakk | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 405/2020 | Avdeling: Landbruk og tekniske tjenester |