Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Suppleringsvalg - Eldrerådet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/25033?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Skjærvø m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7828/2021 | Åfjord kommune Innstilling Bademester Åfjord kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/23415?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta Åfjord v/Åge Frønes | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 6211/2021 | Kultur, idrett og frivillighet Reguleringsplan Ansteinsundet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16166?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Plan og miljø v/Hanne Skjæggestad | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 14937/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/12893?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune Seksjon Vegforvaltning | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11667/2020 | Eiendom/beredskap/drift Innstilling Biblioteksjef Åfjord kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9001?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 7777/2020 | Kultur, idrett og frivillighet Innstilling musikk- og kulturskolelærer Åfjord kulturskole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7253?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSFORBUNDET ÅFJORD | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6030/2020 | Kultur, idrett og frivillighet Oversendelse av arealplan ifm offentlig ettersyn i henhold til PBL. § 5-2 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7122?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 5900/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Svar på brev vedrørende utrotunet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/4811?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Arnold Eian | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 3590/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Tinglysning av erklæringer om legging av vann- og avløpsledninger over privat grunn. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/19218?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 2016/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Svar på brev vedrørende store inngrep på bygdetun på Utro http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/4802?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Ragnhild O Buvarp m.fl. | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 3581/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/9/3 - Tillatelse og dispensasjon - Oppføring av midlertidig bolig/minihus - Humstadveien 265 - Anne Lise Haugdahl Humstad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/24920?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Lise H Humstad m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7715/2021 | Åfjord kommune 10398 Seiskjæra - Endring av anlegg for matfisk, laks ørret og regnbueørret - Refsnes Laks AS - dispensasjon fra kommuneplanen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/25013?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKERIDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7808/2021 | Åfjord kommune 5058/5/2 - Ny grunneiendom - Dispensasjon hyttetomt - Bekkavatnet - Henny Humstad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/25018?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henny Humstad | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7813/2021 | Åfjord kommune 5058/174/16 - Søknad fradeling tilleggsareal til 174/7- Åsmund og Olav Lindbak (2017/292 Roan) - dispensasjon fra plan Ansteinsundet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/25019?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Sandø Lindbak m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7814/2021 | Åfjord kommune 5058/106/11 - Endring i reguleringsbestemmelser - Hytteområde Breivik - Linesøy - planid 200805 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/25014?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Sørgård | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 7809/2021 | Åfjord kommune Aktivitetshus- Åfjord VGS - Økonomisk konsekvens avslutning samlokalisering http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/21369?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 4166/2021 | Rådmannskontoret 5058/94/41 og 94/47 - Fradelinger og makeskifte - Tone og Torbjørn Humstad - Einar Wist http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/24926?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Humstad | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7721/2021 | Åfjord kommune 5018/89/44 - Tildeling adresse - Fritidsbolig Hosen - Stokkøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/5402?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Martin Svendsen | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 4180/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/89/2 - Ny grunneiendom - Steinan I og II - Odd-Petter Hosen - dispensasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/24927?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Petter Hosen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7722/2021 | Åfjord kommune UTBETALING TIL ÅFJORDSBÅTEN KYSTLAG - RENOVASJON http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16549?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hårstad Per Ove | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 15320/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Sletting av heftelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/23378?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 6174/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Fiber Brandsfjord skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/23325?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidsaune Kjell Arne | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 6121/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Leie av jaktrett 2019 - Åfjord kommuneskog http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1270?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Skråfjord jaktfelt v/Marius Markanes | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 49/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Tilbakemelding til VG http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8624?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Muladal | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 7400/2020 | Helse, omsorg og velferd Mulig avslutning av samarbeidsavtale om ny Åfjord videregående skole - økonomiske konsekvenser http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/15813?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 14584/2020 | Rådmannskontoret Grovfor-Analyserapport fra Eurofins Agro, Steinar Vold, Report: AR-20-NF-013669-01, m.fl. (1/1) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/17244?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvorsen, Gunhild | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 45/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Avlingsskade Tove Mette Guttelvik http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/17495?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvorsen, Gunhild | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 295/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Kornoppgave 3 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/22906?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvorsen, Gunhild | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 5702/2021 | Landbruk og tekniske tjenester avlingsskade http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/23016?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvorsen, Gunhild | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 5812/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Innbygger henvendelse - Fiberutbygging - fra Stordalen til Forfod http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/14940?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Stjern | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 13713/2020 | Rådmannskontoret Svar på søknad om tilskudd til gjennomføring av fiskefestivalen 2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/25029?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fiskefestivalen Bessaker | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7824/2021 | Åfjord kommune Utbygging FTTH Roan - Søknad om graving http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/24502?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ONECO NETWORKS AS m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7298/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Refusjonskrav for musikkundervisning hos Stoksund oppvekstsenter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16625?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stoksund oppvekstsenter | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 15396/2020 | Kulturskole Pilotprosjekt klimatilpasning - fra kartlegging til tiltaksplaner - ekstern ressurs http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/15156?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN PLAN OG MILJØ AS m.fl. | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 13929/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Leie av jaktrett 2019 - Åfjord kommuneskog http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1269?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berdal/Vasstrand/Beversmark jaktfelt v/Vegard Sandhals | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 48/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Utbetaling av kommunalt tilskudd - skogplanting http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/18326?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tørum Lena | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 1124/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Utbetaling av kommunalt tilskudd - Kjøp av melkekvote http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/18330?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tørum Lena | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 1128/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Utbetaling av kommunalt tilskudd - Kjøp av melkekvote http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/18331?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tørum Lena | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 1129/2021 | Landbruk og tekniske tjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16055?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Jon Reidar Aae | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 14826/2020 | Økonomiavdelingen Søknad om sekundærbosetting http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16030?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Orkland kommune | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 14801/2020 | Helse og familie 5058/177/7 - Rekvisisjon av delings- og oppmålingsforretning - Tor Sverre Moltu http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/23806?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Sverre Moltu | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 6602/2021 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/43/4 - Ny grunneiendom - Sørdalsveien 1121 - Olav Løvseth http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/24364?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Arvid Løvseth m.fl. | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 7160/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Besvart undersøkelse Bruk av IKT i offentlig sektor http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/20328?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 3125/2021 | Sentraladministrasjon 5058/65/22 Bygging av fritidsbolig i Barøybukta og endring av tomt - rammesøknad - Anne Ma Bjørnevik - anmodning om uttalelse. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/3975?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 2754/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/174/16 - Søknad tilleggsareal til 174/15 (Sak 2015/4111 Roan) - avslag http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/15647?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Lindbak | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 14419/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark 2020/2021 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/15691?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsen, Lars Asle | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 14463/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Svar på henvendelse om overtakelse av vedlikehold http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/15886?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggmester Sørgaard AS | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 14657/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Kornoppgave 3 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/23135?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvorsen, Gunhild | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5931/2021 | Landbruk og tekniske tjenester Letter of intent http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/12138?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges Forksningsråd | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 10912/2020 | Rådmannskontoret Letter of intent for Åfjord municipality regarding the collaboration project Innovation of public services in a pandemic (InnoPan) http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/12414?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åfjord kommune | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11188/2020 | Rådmannskontoret Refusjonskrav for musikkterapi ved Åfjord helsesenter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16422?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åfjord helsesenter | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 15193/2020 | Kulturskole Refusjonskrav for dirigenttjenester hos Roan skolekorps http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16494?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roan skolekorps v/ Elisabeth Steen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 15265/2020 | Kulturskole Leie av jaktrett 2019 - Åfjord kommuneskog http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1263?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Skråfjord jaktfelt v/Marius Markanes | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 42/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Pålegg om utbedring av vannlekkasje http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/6666?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WATCO AS | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 5444/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram med stønad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/14341?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 13114/2020 | Helse og familie Signert bekreftelse og fullmakt http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/16850?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 15621/2020 | Kultur, idrett og frivillighet 5058/58/53 - Varsel om stedlig tilsyn http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/20764?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WATCO AS | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 3561/2021 | Landbruk og tekniske tjenester