Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Svar på arbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/11104?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 9879/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - Sommerjobb 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10506?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 9281/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9831?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 8607/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9743?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8519/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9323?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 8099/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9319?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 8095/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9297?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 8073/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9123?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 7899/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9120?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 7896/2020 | Helse og familie Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8509?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7285/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8812?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 7588/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8474?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7250/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8475?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7251/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8476?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7252/2020 | Helse og familie Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8501?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7277/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8749?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7525/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9039?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7815/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8527?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7303/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8559?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 7335/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8591?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2020 | RegistryNumber: 7367/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8606?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 7382/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8740?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7516/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8755?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7531/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8760?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7536/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8766?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7542/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8772?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7548/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8768?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7544/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8787?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7563/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8799?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7575/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8798?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7574/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8805?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7581/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8810?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 7586/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8811?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 7587/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8946?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 7722/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8469?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7245/2020 | Helse og familie Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8948?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 7724/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9042?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7818/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9000?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7776/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8988?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7764/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8468?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7244/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8466?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7242/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8968?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7744/2020 | Helse og familie ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8813?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 7589/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8786?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 7562/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8778?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7554/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8726?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7502/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8725?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7501/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8724?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7500/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8721?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7497/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8719?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7495/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8718?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7494/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8717?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7493/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8716?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7492/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8713?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7489/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8712?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7488/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8711?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7487/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8710?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7486/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8709?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7485/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8708?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7484/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8707?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7483/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8706?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7482/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8705?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7481/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8499?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7275/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8498?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7274/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEVIKAR 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8497?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7273/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8495?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7271/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8494?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7270/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8493?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7269/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8491?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7267/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8479?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7255/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8478?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7254/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8477?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7253/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8473?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7249/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8433?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7209/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8426?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7202/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8423?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7199/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8415?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7191/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8412?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7188/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8413?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7189/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8410?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7186/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8409?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7185/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8406?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7182/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8382?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7158/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8383?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7159/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8387?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7163/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8388?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7164/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8394?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7170/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8392?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7168/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8391?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7167/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8167?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 6943/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8177?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 6953/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8260?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7036/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8352?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7128/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8349?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7125/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8344?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7120/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8341?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7117/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8339?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7115/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8337?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7113/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8314?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7090/2020 | Helse og familie ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8313?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7089/2020 | Helse og familie ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8309?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7085/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8308?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7084/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8306?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7082/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8305?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7081/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8303?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7079/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEVIKAR 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8302?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7078/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG STILLING - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8299?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7075/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8258?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7034/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8257?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7033/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8256?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7032/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8255?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 7031/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE . MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8249?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 7025/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8103?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 6879/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8101?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 6877/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8039?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 6815/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8038?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 6814/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8034?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 6810/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7995?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 6771/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7982?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 6758/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8102?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6878/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8044?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6820/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8043?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6819/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8042?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6818/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8041?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 6817/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7912?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6688/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7911?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6687/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7903?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6679/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7805?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6581/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7804?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6580/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7801?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6577/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7793?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6569/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - FERIEJOBB 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/7791?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 6567/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Søknad på 30 % stilling som renholder ved Maribo barnehage http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10282?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 9058/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8701?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Embla Aspaas | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7477/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8700?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Rømma | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7476/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8699?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rania Mostafa | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7475/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8698?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Brattgjerd | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7474/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8697?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Moen-Stjern | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7473/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8696?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Rehaug | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7472/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8695?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Øyan-Mogård | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7471/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8694?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Leseth | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7470/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8693?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriela Teresa Sandoval Jimenez | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7469/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8692?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Cathrine Sneve Grøtting | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7468/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8691?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sireen Rasheed | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7467/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8690?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Rørdal Rønning | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7466/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10848?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2020 | RegistryNumber: 9623/2020 | Maribo barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8689?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Honeylet Labid Braseth | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7465/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10688?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 9463/2020 | By barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8688?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Frost Nordhaug | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7464/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10553?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 9328/2020 | Vik Bessaker barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8687?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARÍA TERESA GONZALO SANTOS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7463/2020 | Oppvekst Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8686?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Andrea Aune | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7462/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10396?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 9172/2020 | Maribo barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8685?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emina Ilic | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7461/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10190?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 8966/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8684?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lu Wang | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7460/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10202?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8978/2020 | Eiendom/beredskap/drift Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8683?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Aandahl | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7459/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10135?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 8911/2020 | Eiendom/beredskap/drift Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8682?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Dolmseth Larsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7458/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10079?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2020 | RegistryNumber: 8855/2020 | Eiendom/beredskap/drift Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8681?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luis Miguel Fernandes de Sousa | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7457/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10081?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2020 | RegistryNumber: 8857/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8680?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro-Anita Salbuvik | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7456/2020 | Oppvekst Midlertidig arbeidsavtale for ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10023?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8799/2020 | Maribo barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8679?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Helen Stegali | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7455/2020 | Oppvekst Midlertidig arbeidsavtale for ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10021?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Sofie Hårstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8797/2020 | Maribo barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8678?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Brandsmo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7454/2020 | Oppvekst Midlertidig arbeidsavtale for ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10018?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Herman Krogfjord | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8794/2020 | Maribo barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8677?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aldar Najjar | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7453/2020 | Oppvekst Midlertidig arbeidsavtale som sommerfuggel http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/10008?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirin A Troning Hanssen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8784/2020 | Maribo barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8676?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrin Nygård | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7452/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9928?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 8704/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8675?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne iren Hårstad | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7451/2020 | Oppvekst Midlertidig arbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9646?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8422/2020 | By barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8674?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maja Hårstad | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7450/2020 | Oppvekst Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9531?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 8307/2020 | Vik Bessaker barnehage Tilbud om jobb - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8673?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsta Sofie Forfod | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7449/2020 | Oppvekst Tilbud om jobb - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8672?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Emilie By | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7448/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9840?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 8616/2020 | Eiendom/beredskap/drift Tilbud om jobb - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8671?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Refugio Jenarra | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7447/2020 | Oppvekst Svar på arbeidavtale - Takker ja til stilling ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9837?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 8613/2020 | Eiendom/beredskap/drift Tilbud om jobb - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8670?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Selnes | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7446/2020 | Oppvekst Midlertidig arbeidsavtale, sommerfugl- ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9778?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8554/2020 | By barnehage Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8669?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Veronika Hammer | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 7445/2020 | Oppvekst ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - "SOMMERFUGL" http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9681?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8457/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8274?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Selnes | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7050/2020 | Oppvekst ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - SOMMERFUGL 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9668?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8444/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8273?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Helen Sandmo-Alstad | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7049/2020 | Oppvekst ARBEIDSAVTALE MIDLERTIDIG - SOMMERFUGL 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9664?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 8440/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8270?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Susanne Pedersen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7046/2020 | Oppvekst Arbeidsavtale midlertidig stilling Driftsavdelingen - st. ref. 4191346760 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9595?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 8371/2020 | Eiendom/beredskap/drift E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8268?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Emilie By | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7044/2020 | Oppvekst Arbeidsavtale midlertidig stilling Driftsavdelingen - st. ref. 4191346760 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9589?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 8365/2020 | Eiendom/beredskap/drift E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8267?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Rørdal Rønning | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7043/2020 | Oppvekst Arbeidsavtale midlertidig stilling Driftsavdelingen - st. ref. 4191346760 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9567?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 8343/2020 | Eiendom/beredskap/drift E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8251?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Refugio Jenarra | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7027/2020 | Oppvekst Arbeidsavtale midlertidig stilling Driftsavdelingen- st. ref. 4191346760 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9548?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 8324/2020 | Eiendom/beredskap/drift E-post til jobbsøker - Ulike stillinger ledig i barnehager i Åfjord kommune Oppvekst, Åfjord kommune - st. ref. 4229578777 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/8250?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Honeylet Labid Braseth | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 7026/2020 | Oppvekst Arbeidsavtale midlertidig stilling Driftsavdelingen - st. ref. 4191346760 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/9542?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 8318/2020 | Eiendom/beredskap/drift