Postliste http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/ innsyn.fosendrift.no Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1712?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 491/2020 | Åfjord kommune Invitasjon til eForvaltningskonferansen 10.-11. februar 2020 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1630?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosenikt - Nilsen Svein Olav | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 409/2020 | Rådmannskontoret Valg av medlemmer til styrer og råd http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1376?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 155/2020 | Åfjord kommune Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992205237 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1642?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 421/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918560394 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1641?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 420/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Varsel melding produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1629?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sitepartner - Jan Morten Forfot | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 408/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Meddommerutvalg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/74?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 73/2019 | Åfjord kommune Varsel melding produksjonstilskudd søknadsomgangen 2019. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1628?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege M Jystad | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 407/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Varselmelding produksjonstilskudd 2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1627?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stokkoy - Roar Svenning | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 406/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Avløser utgifter http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1626?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Elvebakk | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 405/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992115033 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1551?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 330/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912399699 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1550?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 329/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/192?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 191/2019 | Åfjord kommune Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998414970 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1545?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 324/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984965192 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1541?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 320/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Uttalelse til høring Reguleringsplan Måvika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1653?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Hunstad | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 432/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 995040786 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1540?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 319/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Fylkeskommunen - Høringsuttalelse til reguleringsplan Måvika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1646?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 425/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 915385796 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1538?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 317/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Oversendelse erklæring om ansvarsrett til IG-03 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1500?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 279/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Fullstendig stillingsutlysning: Programleder omstilling Roan. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1282?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 61/2020 | Rådmannskontoret NVEs Høringsuttalelse - Detaljreguleringspan for Måvika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1643?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 422/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969672278 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1536?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 315/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Oversendelse erklæring om ansvarsrett til IG-03 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1498?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 277/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Stillingsannonse: Programleder omstilling Roan. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1281?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 60/2020 | Rådmannskontoret Dispensasjonssøknad - bekrefter mottakelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1356?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: geih-s@online.no | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 135/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Oversendelse av reguleringsplan 201703 Åsmundvatnet boligområde til behandling - del 4 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1640?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 419/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 921738978 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1535?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 314/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/156/6 Laila, Per Ola og Jan Johansen - Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1441?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ola Johansen m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 220/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/165/5 - Fylkesveg 6312 i Åfjord kommune (tidligere Roan kommune) - Tilbakemelding på høring av forslag til reguleringsplan Måvika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1440?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 219/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om igangsettingstillatelse for bygningsmessige arbeider for Roan sykeheim http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1497?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 276/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Valg av revisor fra 01.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1378?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 157/2020 | Åfjord kommune Omdannelse av Fosen regionråd til interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1380?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN REGIONRÅD | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 159/2020 | Åfjord kommune «Handlingsplan 2019 – 20: Omstillingsprogram for Roan» behandlet og godkjent av styringsgruppen for Strategi- og forankringsfasen den 25. juni 2019. http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1280?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 59/2020 | Rådmannskontoret Trollskaret, Linesøya merknader nabovarsel - Til informasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1355?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene.Sorgard.Brekke@no.issworld.com | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 134/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Kopi av annonse i Fosna-Folket 16.07.19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1340?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosna-Folket | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 119/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/90/18 - Midlertidig svarbrev/etterlysning - rivning av drivstoffanlegg Cooo Stokkøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1589?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Nesset | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 368/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913993756 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1533?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 312/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Grunnboka - endring av utgått hjemmel i forbindelse med ny kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1454?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 233/2020 | Eiendom/beredskap/drift Detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - varsel om planoppstart http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1475?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKERIDIREKTORATET | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 254/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/317?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 316/2019 | Vik Bessaker barnehage Omdannelse av Fosen regionråd til interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1166?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSEN REGIONRÅD | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 1165/2019 | Åfjord kommune Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1450?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 229/2020 | Åfjord kommune Oversendelse erklæring om ansvarsretter til IG-03 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1496?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aspan Viak AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 275/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Særutskrift Valg av revisor fra 01.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1339?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 118/2020 | Åfjord kommune 5058/57/44 - Ferdigattest - Bolig på Frøneshaugen - Frida Hårstad og Bengt Kauserud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1401?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅBYGG AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 180/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1432?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 211/2020 | Eiendom/beredskap/drift Gnr 256/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 35% http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1423?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Johansen | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 202/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Omstillingsplan 2020 – 2025 for nyskaping og vekst i arbeids- og næringsliv http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1279?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 58/2020 | Rådmannskontoret Merknader til reguleringsplan - Måvika http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1361?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Østerås | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 140/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/107/78 - Merknader til Nabovarsel - disppensasjonssøknad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1354?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Brekke Falkfjell | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 133/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1332?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 111/2020 | Sør-Roan skole Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1255?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 34/2020 | Pleie, omsorg, kjøkken Roan ARBEIDSAVTALE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1688?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2020 | RegistryNumber: 467/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Arbeidsavtale - ***** ***** - LEKTOR M/OPPRYKK http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/252?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 251/2019 | Sør-Roan skole Kopibrev - Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - 989363964 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1645?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 424/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Bekrefter mottatt Søknad om rivning av drivstoffanlegg Coop Stokkøy, gnr/bnr 91/18 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1588?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Nesset m.fl. | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 367/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Ang. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1601?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 380/2020 | Sentraladministrasjon Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 970565035 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1617?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 396/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1583?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 362/2020 | Institusjon og kjøkken Bekrefter mottatt søknad om etablering nytt drivstoffanlegg Coop Stokkøy, gnr/bnr 91/18 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1633?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Nesset m.fl. | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 412/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Opplæringsbasseng ved Årnes svømmeanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1582?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - noreply@lottstift.no | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 361/2020 | Kultur, idrett og frivillighet Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Treningsbasseng ved Årnes svømmeanlegg http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1581?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - noreply@lottstift.no | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 360/2020 | Kultur, idrett og frivillighet 5058/88/1 - Informasjons e-post til hjemmelshaver 20.12.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1338?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 117/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Underretning om matrikkelføring av seksjonering - gnr. 58 bnr. 316 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1384?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fosen Bygg AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 163/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1439?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddmund Frengen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 218/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/169/8 Tove Kristin Lindberg - Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1456?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Kristin Lindberg | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 235/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/146/77 Robert Louis Aronsen - Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1457?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Louis Aronsen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 236/2020 | Landbruk og tekniske tjenester TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1462?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 241/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1468?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 247/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1470?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 249/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917866708 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1529?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 308/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Debattheftet 2020 - Svar http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1569?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 348/2020 | Sentraladministrasjon 5058/175/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Svein Larsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1571?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Larsen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 350/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Forespørsel vedr hus på eiendommen 166/3 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1556?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Ingebrigtsen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 335/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 919939362 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1560?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 339/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGESTYRER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/322?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 321/2019 | By barnehage Arbeidsavtale - ***** ***** - PEDAGOGISK LEDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/325?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 324/2019 | Vik Bessaker barnehage Arbeidsavtale - ***** ***** - BARNEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/332?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 331/2019 | Sør-Roan skole Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - REKTOR http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/333?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 332/2019 | Oppvekst Arbeidsavtale - ***** ***** - ASSISTENT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/336?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 335/2019 | Brandsfjord skole Arbeidsavtale - ***** ***** - RENHOLDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/340?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 339/2019 | Brandsfjord skole Arbeidsavtale - ***** ***** - FAGARBEIDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/341?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 340/2019 | Tusseladden barnehage Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/318?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 317/2019 | By barnehage Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - BARNEHAGELÆRER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/319?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 318/2019 | By barnehage Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/437?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 436/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - SPESIALSYKEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/438?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 437/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/439?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 438/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/440?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 439/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - ASSISTENT BARNEHAGE/FAMBH http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/316?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 315/2019 | Vik Bessaker barnehage Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/451?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 450/2019 | Institusjon og kjøkken Særutskrift Omdannelse av Fosen regionråd til interkommunalt politisk råd for Fosenregionen - Samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1159?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 1158/2019 | Åfjord kommune Svar på søknad - dispensasjon for transport av knuseverk til Utroveien 35 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1504?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: A/S R Pedersen Transport | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 283/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Oversendelse erklæring om ansvarsrett til IG-03 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1494?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 273/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Oversendelse av forespurte eiendomsopplysninger Roansveien 1377 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1502?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boli Eiendomsmegling AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 281/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Signert tidsbegrenset arbeidsavtale http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1478?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 257/2020 | Stoksund oppvekstsenter MIDLERTIDIG ARBEISAVTALE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1483?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 262/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1489?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 268/2020 | Oppvekst Varsel om avvik / endring - Vannkapasitetsmålinger http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1490?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stjern Entrepenør AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 269/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Foreløpig bekreftelse på vedtak igangsettelse del 1 Kråkøy http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1492?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kråkøy Slakteri | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 271/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Kompetansebevis for videregående skole http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1459?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 238/2020 | Eiendom/beredskap/drift Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1437?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 216/2020 | Sentraladministrasjon Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1433?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 212/2020 | Oppvekst 5058/24/29 - Ferdigattest - Driftsbygning melkefjøs - Fjellheimveien 741 - Amundal fellesfjøs AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1412?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGMO TRE AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 191/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Gnr 256/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - eierandel 35% http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1422?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Johansen | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 201/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Invitasjon til beredskapskonferanse 4. mars 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1417?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 196/2020 | Åfjord kommune Klage på vedtak PS 71/19 - vedtatt reguleringsplan for Grønningen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1425?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fosen Naturvernforening | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 204/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Retting av matriikkelen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1389?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Tårnesvik | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 168/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1392?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 171/2020 | Institusjon og kjøkken Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1394?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 173/2020 | Institusjon og kjøkken 5058/57/44 - Søknad om ferigattest, Kauserud http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1400?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åbygg AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 179/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Bessaker havn og næringspark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1264?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Gjengaar Engesbak | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 43/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/167/54 - Ulovlig steinfylling i strandsonen - Kari Irene Kvemo og Hans Kristian Næss http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1238?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Irene Kvemo m.fl. | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 17/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Høring - søknad om dispensasjon fra områderegulering for Kjerkholmen og Brennholmen industriområde http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1272?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høringsparter | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/22/1/16 - Ferdigattest - Tilbygg fritidsbolig og innlegging av vann i Skansen hyttefelt - Turid Berg Mandal http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1295?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Berg Mandal | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 74/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1381?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 160/2020 | Oppvekst Vedrørende nabovarsel om fradeling av tomt for fritidsbebyggelse i hyttefeltet Hosen Øvre på Stokkøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1359?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Norgård | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 138/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Innspill høring arealplan - område vest for Lauvøya unntatt rettsvirkning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1351?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salmar - Trond Baarset | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 130/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/107/78 - Merknader til nabovarsel datert 20.11.2019 Gnr. 107 Bnr. 78 Trollskardet Linesøya http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1353?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Sørgård Brekke | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 132/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1345?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 124/2020 | Institusjon og kjøkken Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1346?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 125/2020 | Pleie, omsorg, kjøkken Roan Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1363?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 142/2020 | Bo og oppfølging Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1365?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 144/2020 | Helse og familie 5058/58/217 - Oppføring av ny brannstasjon - Vedtak om samtykke og gebyr http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1367?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1299?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 78/2020 | Åset skole Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1301?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 80/2020 | Helse og familie Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1303?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 82/2020 | Hjemmetjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1325?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 104/2020 | Oppvekst Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1318?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 97/2020 | By barnehage Svar til planlegger 26.11.19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1293?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Fjellheim | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 72/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/165/5 - Høringsuttalelse til reguleringsplan for Måvika - Roan kommune http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1285?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 64/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Korrespodanse med NVE - Ber om utsatt frist for høringsuttalelse - Søknad om å beholde deler av riggområdet - Storheia vindpark http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1287?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 66/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1289?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 68/2020 | Sentraladministrasjon Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1265?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2020 | RegistryNumber: 44/2020 | Brandsfjord skole Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1247?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 26/2020 | Åset skole Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1248?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 27/2020 | Helse og familie Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1223?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2020 | RegistryNumber: 2/2020 | Åset skole Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1224?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2020 | RegistryNumber: 3/2020 | Åset skole Aksept arbeidsavtale - ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1225?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.01.2020 | RegistryNumber: 4/2020 | Oppvekst Aksept arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1202?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2019 | RegistryNumber: 1201/2019 | Sentraladministrasjon 5058/179/31 - Etterlysning for komplettering av søknad om vei til naust - Fossen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1690?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Lothe | Journaldato: 18.01.2020 | RegistryNumber: 469/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Råd for funksjonshemmede - ønsker oversikt over medlemmer http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1680?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffo - Solveig Elisabeth Hove | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 459/2020 | Sentraladministrasjon Ny plass på SFO ved Sør-Roan skole fra 13.01.2020 ***** ***** ***** ***** http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1692?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 471/2020 | Oppvekst Oppsigelse av stilling fra 28.12.19 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1705?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 484/2020 | Oppvekst 5058/67/8 - Ett-trinns søknadsbehandling - Tilbygg på garasje - Kabelvågen 12 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1710?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Westrum | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 489/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/64/41 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1711?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Moldestad og Merete Øverli Moldestad | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 490/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Arbeidsavtale - ***** ***** - KOKK http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/500?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 499/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - HELSESEKRETÆR http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/412?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 411/2019 | Helse og familie Arbeidsavtale - ***** ***** - SEKRETÆR http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/130?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 129/2019 | Sentraladministrasjon Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - INFORMASJONSMEDARB http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/131?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 130/2019 | Sentraladministrasjon Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - KONSULENT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/135?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 134/2019 | Sentraladministrasjon Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT M/TILLEGGSUTD http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/150?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 149/2019 | Oppvekst Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/155?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 154/2019 | Oppvekst Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/156?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 155/2019 | Oppvekst Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/182?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 181/2019 | Åset skole Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - FAGLEDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/267?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 266/2019 | Oppvekst Arbeidsavtale - ***** ***** - ADJUNKT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/302?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 301/2019 | Brandsfjord skole Arbeidsavtale - ***** ***** - ERGOTERAPEUT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/510?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 509/2019 | Helse og familie Arbeidsavtale - ***** ***** - FYSIOTERAPEUT http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/513?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 512/2019 | Helse og familie Prøvingsrapport P2000109 - 10.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1636?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 415/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Prøvingsrapport P2000108 - 10.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1635?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 414/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Prøvingsrapport P2000107 - 10.01.2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1634?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystlab AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 413/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/91/18 - Søknad om rivning av drivstoffanlegg Coop Stokkøy Stokkøyvegen 151 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1587?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Nesset | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 366/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1600?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 379/2020 | Sentraladministrasjon Oversendelse av reguleringsplan 201703 Åsmundvatnet boligområde til behandling - del 1 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1637?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 416/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/91/18 - Søknad om tillatelse til tiltak - etablering nytt drivstoffanlegg Coop Stokkøy - Stokkøyvegen 151 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1632?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Nesset | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 411/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Kopibrev - Erstatning for sau drept av fredet vilt 2019 - 986322183 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1644?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 423/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Svar på søknad 2019-0989 Åfjord kommunale kulturskole om støtte til TalentLab Fosen 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1647?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 426/2020 | Kultur, idrett og frivillighet Orientering om overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunene http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1648?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 427/2020 | Rådmannskontoret Kopibrev - Samordnet uttalelse - høring av planforslag til Ansteinsundet - Innsigelse http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1649?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 428/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Signert avtale Roan kommue og Trøndelag fylkeskommune - Anleggstilskudd Utbedringsarbeid fv 6310 Utroveien http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1652?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 431/2020 | Rådmannskontoret Uttalelse til melding om vedtak PS 78/19 - Reguleringsplan Nesvalen havn - egengodkjenning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1654?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 433/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Fv 6318 ved eiendommen gnr 92/6 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Nettstasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1656?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TS AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 435/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - KOKK http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/502?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 501/2019 | Institusjon og kjøkken Melding om mulig forurensning http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1580?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet - Tove Marie Hervik | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 359/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Ordrebekreftelse på nettleie - Gatelys Frønes http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1579?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio - kundeservice.ts@tensio.no | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 358/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 19/40797-4 Godkjenning av felles melkeproduksjon - Moan samdrift DA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1578?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Ekaterina Gavenas | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 357/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 19/42740-2 Godkjenning av felles melkeproduksjon - Amundal Samdrift DA http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1577?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Ekaterina Gavenas | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 356/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Prøvingsrapport P1910435 - 20.12.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1565?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIKRO, MIKROBIOLOGISK FORENING FOR FÔR- OG NÆRINGSMIDDELLABORATORIER | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 344/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/58/60 - Nabovarsel Frønesbrua http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1557?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Afjord Kommune - Kolmannskog Lars Helge | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 336/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Debatthefte 2020 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1568?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 347/2020 | Sentraladministrasjon 5019/70/20 Roger Sørgård - Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1562?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Sørgård | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 341/2020 | Landbruk og tekniske tjenester 5058/175/4 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Svein Larsen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1563?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Larsen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 342/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Afjordskroa dijam AS http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1564?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: , | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 343/2020 | Åfjord kommune Skjøtselsplan for Øyan og Landhaugan, Selnes, naturbeitemark og kystlynghei http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1575?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagsystem Estil | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 354/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Søknad om støtte til oppføring av isolert produksjonshall/verksted i Einarsdalen http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1576?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 355/2020 | Rådmannskontoret ARBEIDSAVTALE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1449?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 228/2020 | Stab og forvaltningsenhet helse Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969680033 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1509?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 288/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Måledokumentasjon http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1438?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 217/2020 | Landbruk og tekniske tjenester Referat fra møte 10.12.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1395?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 174/2020 | Åset skole Referat fra møte 26.11.2019 http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/1414?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 193/2020 | Åset skole Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/427?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 426/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** - TVERRFAGLIG SPES.UTD M/HØGSKOLE http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/428?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 427/2019 | Helse og familie Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/429?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 428/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/431?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 430/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/433?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 432/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - SYKEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/436?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 435/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - OMSORGSARBEIDER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/441?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 440/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** ***** - SYKEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/442?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 441/2019 | Institusjon og kjøkken Arbeidsavtale - ***** ***** - HJELPEPLEIER http://innsyn.fosendrift.no:80/Innsyn-NAF/RegistryEntry/Details/444?sourceDatabase=NYEAFJORD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 443/2019 | Institusjon og kjøkken